بررسی علم ژنتیک

بررسی علم ژنتیک
بررسی علم ژنتیک
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 76 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

گوانين يك عامل اكسيدي و يك عامل آميني دارد و به آن 6-اكسي 2-آمينوپورين گويند.
چون اوراسيل و تيمين در يك CH3 تفاوت دارد تيمن را 5-متيل اوراسيل نيز مي‌گويند.
در مورد بنيان قند، قند (c5) دزوكسي ريبوز است شماره گذاري كربنهاي قند را با نماد پرين  نمايش مي دهند تا كربن هاي قند از كربنهاي باز قابل تفكيك باشند. اگر در كربن   گرفته شده باشد. قند RNA ريبوز مي شود. بنيان اسيدي، اسيد فسفريك   است. تركيب قند با هريك از بازهاي آلي منجر به تشكيل نوكلوئوزيدها مي‌گردد. قند را معمولاً با S نشان مي دهند و اسيد را با P نوكلوئوزيد وقتي با بنيان اسيد(p) تركيب شوند.(با بازهاي تري فسفات تركيب مي شود)منومرهاي داراي انرژي تشكيل مي دهند. آدنوزين تري فسفات(ATP) و... كه منورمرهاي اصلي وارد شده در رشته هاي پلي مر است.بدين صورت كه وقتي وارد رشته هاي پلي مر مي شوند ار سه بنيان دو بنيان را آزاد كرده به صورت (2P1) و تبديل به منرمرهاي موجود در رشته پلي‌مر AMP  تكرار مي شوند هر AMP زا دزوكسي آدنيليك اسيد- GMP(دزوكسي گوانيليك) GMP اسيد دزوكسي سيتيليك را مي گويند.
نحوه انتقال اين سه جزء در هر يك از چهار منومر فوق به اين صورت است كه بنيان فسفات هميشه به كربن   قند متصل مي گردد(پيوند استري) اين پيوند استر(اسيد و الكل) خوانده مي شود. و محصول آن   است و يك مولكول آب آزاد مي شود. نحوه الحاق باز به قند چنين است كه هميشه كربن 1 قند با از دست دادن يك مولكول آب به ازت شماره 9 كربن پورين ها و شماره يك پريميدين ها متصل مي گردد. پيوند بين باز آلي و قند نيز پيوند گليكوزيدي گفته مي شود. در محل بار آلي عوامل شيميايي داراي پتانسيل پيوند كووالانسي ديده نمي شود. ولي از هر نوكلئوتيد غير از ناحيه   فسفات ناحيه ديگري ديده مي شود كه مي تواند پيوند كووالانسي ايجاد بكند و آن (OH) موجود در كربن قند است. چنانچه خواهيم ديد نحوه پلي مريزاسيون با مشاركت نوكلوئوتيديتري فسفات و آن هم با استفاده از يك رشته الگوانجام پذير است. رشته نوكلئوتيد را تعيين مي كند. ولي نحوه وارد شدن منومر در پلي مر هميشه از انتهاي   پلي مر ممكن است و علت آن اين است كه منومرهاي فسفات انرژي خود را در محل بنيان ذخيره شده بايستي در محل مصرف آزاد گردد.
محل مصرف همان ناحيه   از قند آخرين نوكلئوتيد موجود در رشته پلي مري است به همين عل رشد يا توسعه رشته پلي مري هميشه از قاعده رشد پلي مراز انتهاي   هم براي همانندسازي و هم رونوشت برداري صادق است به همين خاطر جهت پلي مريزاسيون را از   به   در نظر مي گيرند. مسلم است كه در رشته الگو   به   خواهد بود. هرگاه دو رشته دزوكسي ريبونوكلئوتيدي مقابل هم در مولكول DNA توليد گردد در مولكول DNA از نحوه آرايش قندها و همچنين انتهاي رشته ها مي‌توان پي به وارونه بودن دو رشته برد(موضع گيري تنها اكسيژن به طرف پايين) (معكوس بودن)
نحوه مكمل يابي:چنين است كه بعد از پيدايش مارپيچ دو رشته اي فرم DNA به شكل ناودان تابيده شده(ناودان حلقوي) ديده مي شود.
عتل تابيدن يا چرخش ناودان از انحرافي است كه يك جفت نوكلئوتيد از جفت نوكلئوتيد ديگر دارد. كه با زاويه انحراف  36 درجه به همديگر قرار گرفته اگر همين انحراف را در طول DNA تصور كنيم مولكول DNA به صورت مارپيچ ديده خواهد شد.
از نظر جهت چرخش و فشردگي نوكلئوتيد نسبت به همديگر سه نوع DNA شناسايي شده است كه اصطلاحاً به نام هاي A-DNA، B-DNA، Z-DNA و فرم فعال فيزيولوژيكي(مدل واتسون و كريك) B-DNA است. در اين نوع طول در هر پيچش كامل 360 درجه كه به طول A34 است. 10 جفت نوكلوئوتيد قرار مي گيرد. جهت چرخش راست گردان(در جهت عقربه ساعت) مي باشد و فرم A-DNA فرم دهيد راز B-DNA است كه به هنگان استخراج بسته به قند بكار رفته ايجاد مي گردد. فشردگي آن را بيشتر از B-DNA و راستگردان است. در هر چرخش كامل آن 11 جفت نوكلئوتيد ديده مي شود ولي مثل B-DNA راستگردان است. فرم Z-DNA بر خلاف دو نوع قبلي چپ گردان است. فشردگي آن بيشتر از دو نوع قبلي بوده و در هر چرخش 12 نوكلئوتيد را بر مي گيرد. از نظر طرز تزئين ژنتيكي بنظر مي رسد اين DNA نقش فعالي را بازي نمي كند چون Z-DNA قابل رونوشت برداري نيست چراكه آنزيم هاي پلي مراز نمي توانند روي آن حركت كنند. از مثال هاي بارز
Z-DNA مي توان نواحي بين بازويي در كروموزوم پلي تن را مثال زد كه قابل زد رونوشت برداري نيستند لازم است بدانيم Z-DNA ممكن است از نظر فضايي تغيير يافته و به فرم B-DNA تبديل گردد.
شكل ظاهري اين سه نوع DNA را مي توان از فرو رفتگي هايي كه در محل پيچش ايجاد مي‌گردد از همديگر تشخصي داد.
فرورفتگي بزرگ پشت ناودان (major grrove) و كوچك جلو ناودان (minor groove) است در فرم A-DNA تفاوت minor و major كمتر است و در نوع Z-DNA به سختي مي توان اين فرورفتگي ها را تشخيص داد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه