بررسی و چگونگی عمل جراحی و هوشبری پرندگان

بررسی و چگونگی عمل جراحی و هوشبری پرندگان
بررسی و چگونگی عمل جراحی و هوشبری پرندگان
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 206 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

«جراحي و هوشبري پرندگان»
فهرست مطالب


مقدمه مؤلفين:   
فصل اول: اصول مقيد كردن پرندگان   
-ملاحظات كلي   
-روشهاي مقيد كردن   
1-توسط يك دست   
2-توسط دو دست   
3-توسط حوله كاغذي   
4-توسط حوله بزرگ   
5-توسط دستكش   
6-توسط دستكش و يا بند   
7-توسط سرپوش (كلاه خود)   
فصل دوم: اصول معاينات باليني   
-سابقه بيمار   
-بازرسي قفس يا محل نگهداري پرنده از نظر:   
1-وضعيت و نوع   
2-خون در قفس   
3-علائم استفراغ در قفس   
4-وجود انگلها در قفس   
5-وضعيت (ميزان) خورده شدن دانه   
-مشاهده بيمار از نظر:   
1-مشكلات تنفسي   
2-نارسائيهاي سيستم اعصاب مركزي   
3-صدمات وارده با بالها   
4-جابجا نمودن پرنده   
-معاينه فيزيكي پرنده   
1-پرها   
2-چشم   
3-گوش   
4-پوست سر   
5-سوراخ هاي بيني و پينه اطراف آن   
6-منقار   
7-دهان و ناحيه دهاني حلقي   
8-گردن   
9-سينه   
10-شكم   
11-بالها   
12-پاها   
فصل سوم: هوشبري   
1-خواب آوردن و مقيد كردن   
2-فقدان درد   
3-شل سازي عضلات   
4-از بين بردن ترس و اضطراب   
5-ارزيابي پرنده بيمار براي انجام هوشبري   
6-برخي ملاحظات فيزيولوژيكي   
7-موارد احتياطي پيشنهاد شده در حين بيهوشي عمومي   
-داروهاي بي حسي موضعي   
ليدوگائين هيدروكلرايد 2 درصد   
پروكائين هيدروكلرايد دو درصد   
پروپاكائين هيدروكلرايد نيم درصد   
هوشبري عمومي   
داروهاي پيش بيهوشي و آرام بخش ها   
ارزيابي عمق بيهوشي عمومي   
محل هاي مناسب جهت تزريق   
داروهاي هوشبري عمومي تزريقي   
آلفاكسالون – آلفا دالون   
پنتوباربيتون سديم   
تيوپنتون سديم   
آكوئي تزين   
منوهكيستون سديم   
متوميديت   
فنوباربيتال   
زايلازين   
كتامين   
كتامين و استيل پرومازين   
ديازپام   
كتامين و متوميدات   
كتامين و ديازپام   
هوشبري عمومي با مواد بيهوشي فرارنحوه و جريان بيهوشي   
لوله داخل نايي   
مواد هوشبري فرار:   
اتر   
سيلوپروپان   
هالوتان   
متوكسي فلوران   
ايزوفلوران   
نكات قابل توجه در انجام هوشبري هاي معمول:   
فوريتهاي داروهاي بيهوشي:   
قطع تنفس   
دپرس تنفسي   
ايست قلبي   
بسته شدن لوله داخل نايي   
فصل چهارم: جراحي   
ملاحظات كلي   
كارهاي قبل از عمل   
الف-جراحي سبك   
ب-جراحي متوسط   
ج-جراحي پيشرفته   
وضعيت بيمار در هنگام جراحي   
وسايل اصلي جراحي   
خونريزي   
تميز و ضد عفوني كردن محل عمل   
مراقبت هاي بعد از عمل   
جراحي پوست و ساختارهاي مربوطه   
پارگي پوست   
آبسه زيرجلدي   
كيست هاي پر   
تومور و كيستهاي زيرجلدي   
تومورهاي غده uropygial و يا غده preen   
جراحيهاي ناحيه سر   
صدمه ديدن پلك بالا   
درآوردن چشم   
سيتوسها   
سوراخهاي خارجي بيني و پينه هاي اطراف آن   
قطع تاج و ريش   
دهان:   
پاپيلوماتوز   
آبسه سقف دهان يا روي زبان   
اجسام خارجي   
تومورهاي خوش‌خيم و بدخيم   
منقار:   
بدشكلي و بزرگ شدن منقار   
ترك پا يا شكستگي   
از دست دادن قسمتي از منقار   
جراحي هاي گردن   
اجسام خارجي در مري   
چينه دان   
پرندگان بي صدا شده   
جراحي هاي شكم   
راههاي ورود به محوطه شكم   
لاپاراسكوپي   
روش جراحي   
آناتومي جراحي   
راههاي ورود   
پيوپسي   
عوارض بعد از عمل   
پرولاپس ركتوم   
فتق   
دستگاه تنفسي   
دستگاه توليد مثل   
تشخيص جنسيت   
باقي ماندن تخم   
برداشت تخمدان و غدد فوق كليوي   
درآوردن لوله تخمدان و رحم   
پرولاپس قضيب   
اخته كردن   
جراحي ارتوپدي   
كليات   
اعضاي سينه اي (قفسه سينه و بالها)   
استخوان ترقوه   
استخوان غرابي   
دررفتگي مفصل شانه   
استخوان بازو   
جابجايي مفصل آرنج   
شكستگي زند زيرين و زبرين   
قطع نوك بال   
اعضاي لگني   
استخوان ران و درشت ني مچ پا   
شكستگي استخوانهاي زير مفصل خرگوشي   
شكستگي انگشت   
جراحيهاي متفرقه:   
پاگنده (Big)   
درآوردن حلقه پيچ پا   
كوتاه و مرتب نمودن ناخن   
فصل پنجم: روشهاي تجويز عوامل درماني   
از طريق بيني   
از طريق بافت ملتحمه   
از طريق سينوس   
از طريق خوراكي   
تغذيه دستي   
شستشوي پرها   
درمان موضعي پوست فاقد پر   
درمان استنشاقي   
داخل عضلاني   
از طريق زيرجلدي   
از طريق وريدي   

 
فهرست تصاوير
تصاوير:    صفحه
1-1-: بيرون آوردن پرنده با استفاده از حوله كاغذي   
2-1: مقيد كردن پرنده با دو دست   
3-1: مقيد نمودن پرندگان كوچك با يك دست   
4-1: مقيد نمودن با دو دست   
(6 و 5)-1: مقيد نمودن با استفاده از حوله   
7-1: مقيد كردن با دستكش و زنجير پايند   
8-1: مقيد كردن با دو دست   
9-1: نحوه گرفتن پرنده با دستكش   
10-1: استفاده از هود   
1-2: صدمات وارده به بال   
2-2: هيپوتروفي صورتي در cere   
2-3: لوله داخل نايي   
3-3: ايجاد بيهوشي با لوله گذاري   
4-3: ايجاد بيهوشي با استفاده از ماسك   
5-3: ايجاد بيهوشي با استفاده از اتاقك بيهوشي   
1-4: تعدادي از وسايل جراحي مورد استفاده   
2-4: غده urpogial انباشته شده، شكاف غده، تخليه غده   
3-4: نحوه ترميم زخم ايجاد شده در پلك بالايي   
4-4: وضعيت آناتومي چشم   
5-4: نحوه داخل نمودن سرنگ جهت شستشوي سينوس in frabital   
6-4: روش اسنتومي استخوان منديبل   
7-4: راديوگرافي LD منقار ترميم شده   
8-4: محل شكاف برروي چينه دان   
9-4: ناي و ساختمانهاي مربوط به آن   
10-4: موقعيت حفره بدني coelomic   
11-4: برش از قسمت خط مياني در حفره بدني و اندامهاي قابل ديد   
12-4: راههاي ورود به بدن در انجام عمل لاپاراسكويي   
13-4: بيضه و اندامهاي پيرامون آن در ورود از طريق پارالومبار   
14-4: تخمدان و اندامهاي پيرامون آن در ورود از طريق پارالومبار   
15-4: پرولاپس ركتوم   
16-4: پرولاپس مجراي تخم   
17-4: عمل sulping hysterectomy (نحوه ورود)   
18-4: نيروهاي وارد بر بال پرنده در موقع پرواز   
19-4: اسكلت طيور   
20-4: نحوه دسترسي به استخوان غرابي   
21-4: كشيده شدن عضله سينه اي توسط قسمت انتهاي بالايي استخوان بازو   
22-4: نحوه بانداژ پرندگان كوچك   
23-4: قرار دادن مفتول فلزي در استخوان بازو   
24-4: آتل بندي داخلي با استفاده از آتل كريشنر   
25-4: استفاده از گل ميخ هاي پلاستيكي در داخل استخوان   
26-4: نحوه پانسمان بال بعد از عمل استخوان بازو در پرندگان بزرگ   
27-4: آتل بندي خارجي با استفاده از توري پلاستيكي   
28-4: آتل بندي خارجي با استفاده از صفحه هاي استات   
29-4: محل زدن تورنيلت خون بند   
30-4: مراحل انجام آتل گذاري و برداشتن آتل (تصاوير راديولوژي)   
31-4: آتل گذاري خارجي با استفاده از نوارهاي چسبناك   
32-4: پانسمان توپي انگشت شكسته شده   
33-4: محل كوتاه نمودن ناخن   

تصاوير

1-5: از طريق چشمي   
2-5: از طريق بافت ملتحمه   
3-5: از طريق داخل سينوسي   
4-5: از طريق داخل دهاني   
5-5: از طريق پوستي   
6-5: از طريق وريدي   

به نام خدا
پيش گفتار
جوامع علمي دنيا در طي ساليان اخير شاهد رشد بي سابقه و اعجاب انگيز شاخه هاي علم دامپزشكي بوده است كه هر يك از اين شاخه ها به سهم خود پردة اسرار نهان دنياي شگفت انگيز حيوانات از جمله پرندگان را كنار زده و براي رفع معضلات آنها مي كوشد. يكي از اين شاخه ها كه نتايج آن بسيار عيني و سريع مي باشد، جراحي است و امروزه با استفاده از تكنولوژي نوين، انجام اعمالي چون جراحي ميكروسكوپي بعنوان كارهاي روزمره و معمول جراحان درآمده است. جراحي پرندگان در اكثر موارد بعنوان اقدامي درماني، تحقيقاتي و يا جهت بهبود الگوهاي جراحي در حيوانات بزرگ و كوچك انجام مي پذيرد، اما متأسفانه در كشور ما با وجود رشد و توسعه جراحي در ساير حيوانات به آن كم بها داده شده است، علاوه بر مراكز دائمي نگهداري پرندگان مثل باغ وحش ها و مناطق حفاظت شده، بيش از دو ميليون خانوار ايراني حداقل داراي يك پرنده دست آموز خانگي است و صاحبانشان اوقات بسياري را صرف مراقبت از آنها مي كنند ولي تا به حال كتابي در زمينة مسائل جراحي پرندگان به زبان فارسي به رشته تحرير در نيامده و منابع خارجي نيز كه در اين مورد وجود دارد قابل استفاده و در دسترس همگان نمي باشد. در ضمن در سرفصلهاي دروس جراحي دامپزشكي در دانشكده هاي دامپزشكي جايگاهي در خور شأن آن پيش بيني نشده و جز موارد انگشت شمار مثل اخته كردن، انباشتگي چينه دان به انباشتگي چينه دان آنهم به اجمال چيزي موجود نمي باشد و در نتيجه افرادي كه جهت رفع مسائل جراحي پرنده خود به دامپزشك مراجعه مي نمايند برايشان كار در خور توجهي صورت نخواهد گرفت.
در مجموع اين مسائل انگيزه اي شد تا به تعبيري اولين گام در اين زمينه برداشته شود.
در اين كتاب مطالب به پنج فصل كوتاه تقسيم بندي شده است. فصل اول به اصول مقيد كردن پرندگان، فصل دوم به اصول معاينات باليني پرنده بيمار، فصل سوم به اصول و تكنيكهاي هوشبري در پرندگان، فصل چهارم به اصول و اعمال جراحي اختصاص يافته و در فصل پنجم به روشهاي تجويز كردن عوامل درماني در پرندگان پرداخته شده است. در تمام فصلها علاوه بر حفظ جنبه هاي علمي كار، مطالب در حد امكان بصورت ساده و همراه با تصاوير مناسب ارائه شده تا بتواند مورد استفاده جراحان، دامپزشكان عمومي و دانشجويان قرار گرفته و در ضمن علاقمندان به مسائل پرندگان هم از خواندن آن لذت ببرند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه