بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی

بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی
بازيافت دی اتانول آمين از پساب های صنعتی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 100 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب         

 

مقدمه    3

چكيده    4

 

فصل اول

شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها

تعريف عمومي گازها    6

انواع گاز طبيعي    6

ناخالصي هاي موجود در گازها    7

پالايش گازها    7

روش آمين    9

انتخاب نوع فرآيند    10

تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها    11

فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA)    12

اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين    16

واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي    17

حلالهاي جاذب    19

ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب    20

معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها    21

توليداتانول آمين ها    22

خصوصيات اتانول آمين ها    25

كاربرد اتانول آمين ها    28

مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين    29    

ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان    30

 

فصل دوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

تشريح فرايند وتعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين

تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين – هگزادكان    34

فرايند نوين    36

مشخصات مايع بي اثر    38    

بررسي تعادل بخار مايع(VLE)    39

ترموديناميك تعادل بخار – مايع    39

مخلوط‌هاي دوتايي     45

مخلوط‌هاي چند جزيي    48

آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار – مايع    49

مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي    53

 

فصل سوم

فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:

آناليز فرايند    56

تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل    56

آناليز فرايند با شبيه ساز ASPEN     65

تقطير ناگهاني    66

تقطير جزئي و ناگهاني    68

اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند    72

شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير    80

نتيجه     84

ضميمه    86

معادلة NRTL و پارامترهاي آن     88

مراجع     89 

 

چكيده

يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي 50 پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند.

 

مراجع

[1] بهينه سازي محاسبات فرايندي با نرم افزار در واحدهاي تصفيه گاز تش با آمين، مهندس قدرت ا... نوبخت،مقاله.

[2] استخراج، جداسازي واندازه گيري هيدروكربورهاي موجود در مخلوط دي اتانول آمين و آب مصرفي در پالايشگاه گاز، محمد جواد افشار، ابوالفضل همتيان،مقاله

[3] بهينه سازي پارامترهاي واكنش شيميايي در سيستم گاز ترش و آمين، محمود مشفقيان، فصلنامه تحقيق، شماره 5 ، تابستان 1384

[4] روشهاي متفاوت پالايش گاز، مهندس عبدالعظيم كاووسيان، مقاله.

[5] مجموعه مقالات سمينار بررسي آمين DEA- در واحدهاي تصفيه گاز، شهريور 1385

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه