بررسی فراوانی انواع بيماری های هايپرتانسيو در زنان باردار

بررسی فراوانی انواع بيماری های هايپرتانسيو در زنان باردار
بررسی فراوانی انواع بيماری های هايپرتانسيو در زنان باردار
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 169 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ همراه با پرسشنامه _ مطالعه موردی زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)

واژگان كليدي: هايپرتانسيون – پره اكلامپسي – اكلامپسي – پاريته – نولي‌پار
مقدمه: اختلالات هايپرتانسيو بارداري يك عارضة شايع حاملگي هستند و در مجموع حدود 10-5 درصد تمامي حاملگيها را عارضه دار مي كنند. ميزان بروز اين اختلالات عميقاً تحت تأثير يك سري عوامل مانند: سن، پاريته، نژاد، سابقة بيماري زمينه‌اي و … قرار دارد و فراواني اين اختلالات در مناطق و نژادهاي مختلف تا حدودي متفاوت گزارش شده است. اين اختلالات يك علت مهم موربيديته و مورتاليته مادر و جنين محسوب مي‌شوند و همراه با خونريزي و عفونت ترياد مرگ آوري را تشكيل مي‌دهند، اين اختلالات به چند نوع تقسيم مي شوند كه شامل: هايپرتانسيون حاملگي، پره اكلامپسي، اكلامپسي، پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن و هايپرتانسيون مزمن مي شود و پروگنوز و پيامدهاي مادري و جنيني در انواع اين اختلالات متفاوت است و به روش درماني متفاوت مي انجامد.
متدولوژي: اين مطالعه يك مطالعة مشاهده اي – مقطعي است و به صورت استخراج داده هاي موجود انجام شده و روش نمونه گيري به صورت سرشماري است و مجموعاً 55 بيمار مبتلا به اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه با توجه به معيارهاي كالج زنان و مامايي آمريكا و گروه كاري آموزش فشار خون بالا داراي شرايط لازم بودند و در سال 1382 در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته‌ها و نتايج: فراواني اختلالات هايپرتانسيو در زنان بارداري 5/8 درصد است. فراواني انواع اختلالات هايپرتانسيو بارداري به اين صورت است: اكلامپسي 5/5 درصد، پره اكلامپسي شديد 8/21 درصد و پره اكلامپسي خفيف 9/30 درصد و هايپرتانسيون مزمن 3/7 درصد و هايپرتانسيون حاملگي 2/18 درصد و پره‌اكلامپسي افزوده ده بر هايپرتانسيون مزمن 4/16 درصد. فراواني اختلالات هايپرتانسيو بارداري كه در اين مطالعه برآورد شد در محدودة آمار جهاني قرار دارد. فراواني اين اختلالات در دو انتهاي طيف سني باروري كمتر  بوده است و اين مسأله با دانسيته هاي قبلي هماهنگي ندارد، اكثر موارد اين اختلالات بعد  از سن حاملگي 37 هفتگي آشكار شده اند و بيشتر از نصف بيماران يعني 2/58 درصد نولي پار بودند و بيماريهايي كه از عوامل خطر پره اكلامپسي هستند مثل ديابت و بيماري هاي عروقي و يا بيماري هاي كلاژن واسكولر در بيماران وجود نداشته است، 5/5 درصد بيماران سابقة هايپرتانسيون مزمن داشتند و 11 درصد بيماران مبتلا به عفونت ادراري بودند كه نسبت به حاملگي طبيعي بيشتر بوده است. پره اكلامپسي سبب شده كه ميزان زايمان سزارين افزايش قابل توجهي داشته باشد و حدوداً 2 برابر زايمان طبيعي صورت گيرد. حدود 60 درصد بيماران حين مراقبت هاي بارداري تشخيص داده شده بودند و تنها 5/25 درصد بيماران با علائم پره اكلامپسي مراجعه كردند. سابقة اختلالات هايپرتانسيو بارداري در بيشتر از نصف بيماران وجود داشته است.
 
مقدمه پژوهش و بيان مسئله:
امروزه شاهد تغيير بيماريهاي كشنده از گروه واگير و عفوني  به گروه غيرواگير مي باشيم كه شايعترين آنها بيماريهاي قلبي – عروقي مي باشند و از مهمترين اين بيماريها هايپرتانسيون مي باشد. هايپرتانسيون يك مشكل جدي سلامت است و از هر 6 نفر، 1 نفر را مبتلا مي كند و در تمام نژادها و گروههاي سني و در هر دو جنس ديده مي شود. اختلالات هايپرتانسيو ممكن است در دوران بارداري نيز پيش بيايند ولي هنوز اتيولوژي شناخته شده‌اي در اين مورد وجود ندارد. در مجموع اين اختلالات 10-5 درصد تمام حاملگيها و 20 درصد كساني را كه حاملگي اولشان است را دچار عارضه ساخته است و 40 درصد از زنان با بيماري زمينه اي را متأثر مي كند. اين اختلالات طيف باليني گسترده اي دارند و از آنجا كه پروگنوز و پيامدهاي مادري و جنيني بسته به شدت اختلال متفاوت است و اقدامات درماني متفاوتي را مي طلبد تقسيم بندي در اين زمينه ارائه شده است و 5 نوع بيماري هايپرتانسيو وجود دارد كه شامل هايپرتانسيون حاملگي، پره اكلامپسي (كه خود مي تواند به دو نوع خفيف و شديد تقسيم شود)، اكلامپسي، پره اكلامپسي افزوده شده به هايپرتانسيون مزمن و هايپرتانسيون مزمن مي شود.
ميزان بروز انواع اين اختلالات تحت تأثير يك سري عوامل خطر قرار دارد كه سبب ايجاد تنوع در گزارش ميزان بروز اين اختلالات شده است، ميزان بروز عميقاً تحت تأثير پاريته قرار دارد و هايپرتانسيون حاملگي با شيوع بيشتر در زنان نولي پار ديده مي شود و زنان مسن تر با افزايش سن ميزان بروز بالاتري از هايپرتانسيون مزمن را نشان مي دهند، بنابراين زنان واقع در دو انتهاي طيف سني توليدمثل استعداد بيشتري براي ابتلاء دارند. عواملي مثل سابقة هايپرتانسيون مزمن و يكسري بيماري هاي زمينه اي از جمله ديابت نيز در وقوع پره اكلامپسي مؤثرند. در تفكيك بيماريهاي هايپرتانسيو حاملگي توجه به سن بارداري و زمان پيدايش اختلالات هايپرتانسيو كمك كننده است. در دهة اخير ميزان پره اكلامپسي حدوداً 40 درصد افزايش داشته است و افزايش سن زنان باردار و افزايش هايپرتانسيون مزمن در سنين بالاتر را از علل آن ذكر كرده اند. اختلالات فشار خون در دوران بارداري يك علت مهم موربيديته و مورتاليته مادر و جنين محسوب مي شود و عواقب جنيني آن شامل محدوديت رشد داخل رحمي، مرگ جنين داخل رحم و زايمان زودتر از موعد مي شود و عواقب مادري از پرفشاري شديد خون، تشنج هاي بزرگ و صدمه به ارگان هاي انتهايي ناشي مي شود. اين اختلالات همچنين به عنوان سومين علت مرگ مادري در اكثر كشورهاي جهان شناخته شده اند.
در مواجهه با اكلامپسي و پره اكلامپسي هدف اصلي خاتمه دادن به حاملگي با حداقل تروما به مادر و جنين و به دنيا آوردن نوزاد قابل حيات و برگرداندن سلامت كامل به مادر است. لازم به ذكر است كه هزينه هاي مراقبت از مادران هايپرتانسيو در مقايسه با هزينة واحد مراقبت هاي ويژه نوزادان براي يك نوزاد پره ترم بسيار ناچيز است. در مطالعاتي كه در بررسي فراواني اختلالات هايپرتانسيو در بارداري صورت گرفته نتايج آماري نسبتاً متفاوتي گزارش شده است كه احتمالاً تحت تأثير اختلافات جغرافيايي و فرهنگي و اشكالات تكنيكي در اندازه‌گيري فشار خون بوده است، در ضمن با وجود چند دهه تحقيق گسترده هنوز چگونگي آغاز يا تشديد هايپرتانسيون در اثر حاملگي حل نشده باقي مانده است و اختلالات هايپرتانسيو هنوز مهمترين مشكل حل نشده در رشتة طب مامايي است. با توجه به مسائلي كه ذكر شد لزوم مطالعه اي دقيق جهت تعيين فراواني انواع بيماري‌هاي هايپرتانسيو در زنان باردار مشخص مي شود، از طرف ديگر جهت پيش بيني و مشاهدة سير بيماري در طول زمان لازم است مطالعات مقطعي در فواصل زماني انجام گيرند.

 

فهرست
چكيده فارسي    1
فصل اول: كليات    4
- مقدمه پژوهش و بيان مسئله    5
- اهداف پژوهش    7
               - هدف كلي    7
               - اهداف جزئي    7
- سوالات پژوهش    7
- واژگان كليدي    8
- تعريف واژگان    8
- اختلال فشار خون در دوران بارداري    9
- دسته بندي و تشخيص    9
- هايپرتانسيون    10
- هايپرتانسيون حاملگي    11
- پره اكلامپسي    12
- اكلامپسي    15
- پرفشاري خون مزمن    17
- پره اكلامپسي افزوده شده بر هايپرتانسيون مزمن    19
- عوامل خطر    20
- پاتوفيزيولوژي    24
               - افزايش پاسخ هاي انقباضي    25
               - پروستاگلندين ها    25
               - اكسيد نيتريك    26
               - اندوتلين    26
               - فاكتور رشد اندوتليوم عروقي    27
               - ژنتيك    27
               - عوامل ايمونولوژيك    28
               - عوامل التهابي    28
               - ديس ليپيدمي و استرس اكسيداتيو    29
               - فعال شدن سلول هاي اندوتليال    30
- پاتولوژي    32
               - تغييرات قلبي عروقي    33
               - تغييرات هماتولوژيك    35
                              - حجم پلاسما    35
                              - انعقاد    36
                              - ترومبوسيتوني    36
                              - هموليز    37
               - تغييرات اندوكرين و متابوليك    37
               - تغييرات آب و الكتروليت    38
               - كليه    39
               - كبد    40
               سندروم HELLP    41
               - مغز
42
               - نقش جفت در پره اكلامپسي (اختلالات
                سيتوتروفوبلاستيك)    45
               - خونرساني رحمي – جفتي    46
- مرگ    47
- پيش بيني    48
               - فشار خون    48
               - ادم    48
               - پروتئينوري    48
               - سوابق    49
               - انفوزيون آنژيوتانسين II    49
               - تست ROLL_OVER    50
               - اسيد اوريك    50
               - متابوليسم كلسيم    50
               - پلاكتها    51
               - شاخصهاي استرس اكسيداتيو    51
               - عوامل ايمونولوژيك    51
               - پپتيدهاي جفتي   
               - فيبرونكتين   
               - دفع ادراري كاليكرئين   
               - سرعت سنجي داپلر در شرائين رحمي   
- پيشگيري   
               - تعديل رژيم غذايي
54
               - آسپرين   
               - آنتي اكسيدانها   
- درمان   
               - تدابير درماني   
               - روند درماني   
               - خاتمه دادن به حاملگي   
               - هايپرتانسيون پابرجا بلافاصله بعد از زايمان    
               - مايع درماني   
               - درمان دارويي   
               - اقدامات لازم در پره اكلامپسي شديد   
               - درمان در اكلامپسي   
               - پيشگيري از تشنجات   
               - آثار سمي سولفات منيزيم   
- پيش آگهي   
فصل دوم:   
مروري بر مطالعات انجام شده قبلي   
فصل سوم: روش اجراي پژوهش   
- نوع مطالعه   
- جمعيت مورد مطالعه   
- روش نمونه گيري و حجم نمونه   
- معيارهاي انتخاب نمونه   
- روش انجام كار
81
- روش تجزيه و تحليل داده ها   
- جدول متغيرها   
فصل چهارم:   
- يافته هاي پژوهش   
- جداول و نمودارها   
فصل پنجم:    
- بحث و نتيجه گيري   
- محدوديت ها و پيشنهادها   
فصل ششم: منابع و ضمائم   
- فرم اطلاعاتي   
- فهرست منابع   
- چكيده انگليسي

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه