جفت های القايی و بررسی آناليز از طريق ايجاد پلاسما

جفت های القايی و بررسی آناليز از طريق ايجاد پلاسما
جفت های القايی و بررسی آناليز از طريق ايجاد پلاسما
20,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 10 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

« آناليز از طريق ايجاد پلاسما در جفتهاي القايي »
(ICP)
ICP يكي از روشهاي مخرب تجزيه شيميايي مي باشد كه بايستي نمونه را بصورت محلول در آورده و سپس آنرا تبخير نمود.
اصول عمليات:
ICP يك منبع تحريك است براي طيف نمايي نشر اتمي. آن يك پلاسماي آرگون بكار رفته در فشار يك اتمسفر و نگهداشته شده بوسيله جفت كردن القايي بصورت يك ميدان الكترومغناطيسي با فركانس راديويي مي باشد. گاز آرگون بصورت محوري در درون يك تيوپ كوارتزي نگه داشته شده بوسيله سه يا چهار سيم پيچ از يك القاء يا هسته كار متصل شده به يك ژنراتور RF (راديويي) جريان مي يابد. فركانسهاي استاندارد عملكردي 12/27 مگاهرتز يا معمولاً كمتر از 68/40 مگاهرتز مي باشند. فركانسها توسط كميسيون تبليغات فدرال براي اسناد پزشكي و علمي تعيين شده است. جريان با فركانس بالاي بيش از 100 آمپر در هسته هاي القايي مس خنك شونده با آب جريان مي يابد. خطوط نيروي توليد شده از ميدانهاي مغناطيسي نوساني بصورت محوري در درون تيوپ كوارتزي جريان مي يابند و از مسير بستة بيضي شكل در خارج از تيوپ پيروي مي كنند. اگر الكترونهاي آزاد در تيوپ حضور داشته باشند، ميدانهاي مغناطيسي القايي ايجاد مي كنند. الكترونهايي كه در گاز جريان مي يابند در مسيرهاي منحني نوساني بسته در درون فضاي تيوپ كوارتزي مي باشند. اين جريان الكتروني جريان گردابي ناميده مي شود و الكترونها توسط تغيير زمان ميدان مغناطيسي شتاب مي گيرند. ايجاد برخورد كه از يونيزاسيون بيشتر گاز آرگون و نيز گرماي مقاومتي نتيجه مي شود، اين ميدانهاي كغناطيسي و الكتريكي مسئول پلاسما در شكل (1) نشان داده مي شود. انتقال انرژي در پلاسما مشابه مواد الكتريكي است كه هسته هاي القايي سيم پيچ اوليه هستند و گاز يونيزه شده ثانويه مي باشد زيرا گاز آرگون در ابتدا خنثي و غير رسانا است. پلاسما بايد با الكترونهاي دانه آغاز شود. معمولاً بوسيله تخليه خفيفي بر جسب تسلا توليد مي شود. با قدرت فركانس راديويي بكار رفته، پلاسما بطور آني روشن مي شود، سپس خود پايدار مي ماند. پلاسماي نتيجه شده گازي است بشدت يونيزه شده با درجه حرارتهايي در حدود 10000درجه كلوين. مشعل پلاسما از يك تيوپ كوارتزي تنها تشكيل نشده بلكه از سه تيوپ متحدالمركز تشكيل شده است( شكل 2).
درجه حرارتهاي بالاي پلاسما ديواره هاي كوارتزي به عايقكاري حفاظتي
نياز دارد. اين كار بوسيله يك جريان تماسي از گاز خنك كننده بين دو تيوپ خارجي با سرعتي در حدود 15 ليتر بر دقيقه انجام مي شود. اين عايقكاري پلاسما را از ديواره هاي مشعل و موازنه ها و مراكز پلاسما جدا مي كند. اين عايقكاري گاهي اوقات بعنوان روشي براي تثبيت گرداب حفره أي استفاده مي‌شود. يك جريان گاز محوري شناخته شده بعنوان گاز پلاسما گاهي اوقات در حين افروختن پلاسما يا با محلولهاي آلي استفاده مي شود. گاز پلاسما بين دو تيوپ داخلي با سرعت 1 تا 5 ليتر بر دقيقه جريان مي يابد. يك تيوپ مركزي با قطر كوچك براي توليد نمونة تحليلي در پلاسما استفاده مي شود. معمولاً بصورت يك ( آئروسول) مايع نازك حمل شده بوسيله يك جريان گاز حمل كننده در حدود يك ليتر بر دقيقه.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه