معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی قوانین تجارت الكترونيكی

بررسی قوانین تجارت الكترونيكی
بررسی قوانین تجارت الكترونيكی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 204 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پایان نامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب


(1) گزارش توجيهي    1
(الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين‌المللي    1
1) واقعيت    1
2) رويكردهاي‌ مختلف‌ قانون‌گذاري‌ در جهان‌    1
2-1- رويكرد  دستوري‌ يا تجويزي‌    1
2-2- رويكرد ‌ دوگانه    1
2-3- رويكرد‌ «حداقلي‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانوني‌    1
3-1- اثر حقوقي‌    1
3-2- فرض‌ قانوني‌    1
4) تشكيلات‌ دفاتر خدمات الكترونيكي (دفاتر خدمات الكترونيكي) صدور جواز و اعطاي‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونيكي‌    1
4-1- مسئوليت‌    1
4-1-1‌- زمينه‌    1
4-1-2- رويكرد كشورها    1
5) سيستم‌هاي‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفين‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سيستم‌هاي‌ بسته‌    1
5-2- عواملي‌ كه‌ بر روي‌ سيستم‌هاي‌ بسته‌ اثر مي‌گذارد    1
6) شناسايي‌ بين‌المللي‌    1
6-1- اقدامات‌ بين‌المللي‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادية‌ اروپا    1
6-1-2- آنسيترال‌    1
6-1-3- كنوانسيون‌ بين‌المللي‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- ساير سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ و رويكرد حقوقي‌ براي‌ تدوين‌ قوانين‌ مكمل‌    1
7-1- حمايت از مصرف‌كننده    1
7-2- حمايت از داده/حريم خصوصي    1
7-2-1- حمايت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعاليت‌هاي‌ بين‌المللي‌    1
7-2-3- شوراي‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- كميسيون جوامع‌ اروپايي‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزي‌ داده‌    1
7-3- حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري (حق مولف، اسرار تجاري و علايم صنعتي)    1
(ب) ابعاد جزايي    1
1) جرايم كلاسيك در حقوق تجارت    1
2) جرايم جديد    1
2-1- كلاه‌برداري كامپيوتري خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حريم خصوصي (جرايم مربوط به حمايت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تأليف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏كننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتي قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقي    1
اقدامات فوري    1
1-‌ آيين‌نامه‌ها    1
2- قانون تشكيلات  دفاتر خدمات  الكترونيكي    1
اقدامات ضروري    1
1- پرداخت‌هاي الكترونيكي، قوانين گمركي و مسايل مالي و مالياتي    1
2- تدوين قوانين اصلي    1
3-‌ آيين دادرسي در فضاي سيبرنتيك    1
بخش دوم - جزايي    1
مسائل جزايي مورد بحث در مراحل بعدي پروژه    1
1- مسئوليت كيفري در جرايم تجارت الكترونيكي    1
2- جرايم ديگر    1
3- تنش‏هاي‌  آيين دادرسي كيفري در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي    1
4- تنش‏هاي حقوق جزاي بين‏الملل در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسي مشكل در حالت كلاسيك    1
ج ـ بررسي مشكل در فضاي تجارت الكترونيكي    1
ضمايم    1
ضميمه 1    1
كلاه‌برداري كامپيوتري    1
تعريف كلاه‌برداري كامپيوتري    1
مجازات كلاه‌برداري    1
مجازات كلاه‌برداري كامپيوتري    1
الف- سوء استفاده‌هاي كامپيوتري    1
ب- سوء استفاده‌هاي كامپيوتري كلاسيك    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌هاي پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفني    1
پديدة جرم كامپيوتري    1
الف – جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر    1
ب _ روش‌هاي سوء استفاده    1
ج _ مرتكبين    1
د- قوانين كلاه‌برداري كامپيوتري    1
ه- جمع بندي و پيشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصاديق    1
ضميمه 2    1
جعل كامپيوتري    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاريخچه    1
4- تعريف    1
5- منبع شناسي    1
6- جمع بندي و پيشنهاد    1
ضميمه 3    1
اصلاح قانون مدني فرانسه راجع به ادله الكترونيكي و مصوبه امضاي الكترونيكي فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدني    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرايط راجع به وسايل و روش‌هاي‌ ايجاد امضاي الكترونيكي    1
بخش 2ـ شرايط راجع به گواهي‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهي الكترونيكي:    1
بخش 3ـ كنترل مراجع گواهي الكترونيكي    1
بخش 4ـ تأييد مراجع گواهي الكترونيكي    1
شرح قانون امضاي الكترونيكي فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادي گردش در بازار داخلي    1
اختيارات كميسيون    1
رژيم حقوقي مراجع خدمات گواهي    1
سيستم تأييد اختياري    1
مسئوليت‏ها    1
شروط معاف‏كننده (معاذير قراردادي و يا شروط رافع مسئوليت) يا محدودكننده مسئوليت    1
ضميمه 4    1
قانون تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف جهان تا سال 2000    1
ضميمه 5    1
عبارات قانوني و استانداردهاي آن در قانون تجارت الكترونيكي‌ايران    1
ضميمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي    1
پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي    1
فهرست عناوين    1
باب اول - مقررات عمومي‌-مبحث اول - دركليات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاريف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسير قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5    1
مبحث دوم - در احكام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الي 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضاي الكترونيكي مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن – مواد 14 الي 16    1
فصل نهم – پذيرش و ارزش اثباتي »داده« - مواد 17 الي 21    1
فصل دهم – اعتبار قانوني ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل يازدهم – عقد و اراده طرفين – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الي 29    1
فصل سيزدهم –  تصديق دريافت – مواد 30 الي 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دريافت »داده« - مواد 36 الي 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الكترونيكي    1
مبحث اول - كليات    1
فصل اول – دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 41 الي 48    1
مبحث دوم – دفتردار كل    1
فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الي 57    1
فصل سوم – اختيارات دفتردار كل – مواد 58 الي 63    1
مبحث سوم - وظايف    1
فصل چهارم - وظايف دفتر خدمات الكترونيكي - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظايف امضاءكننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظايف اطراف اعتمادكننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونيكي خارجي    1
فصل هفتم - شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي    1
فصل اول - حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات - مواد 76 الي 101    1
فصل دوم – حمايت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 102 الي 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونيكي    1
فصل سوم – حمايت از »داده«هاي شخصي (حريم خصوصي) – مواد 105 الي 107    1
فصل چهارم – حمايت از اسرار تجاري – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمايت از علايم تجاري – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرايم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – كلاه‌برداري كامپيوتري – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل كامپيوتري – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبليغات در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمايت از داده‌هاي شخصي/حريم خصوصي – مواد 117 الي 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاري و علايم تجاري – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الي 134    1
(3) شرح مواد قانوني    1
(4) منابع    1

 

 منابع

الف - منابعي كه به طور مستقيم در تدوين‌ اين قانون استفاده شده است:
    منابع حقوقي
    منابع فارسي:
1.    قانون مدني‌ايران
2.    قانون مسئوليت مدني 1339
3.    قوانين ثبتي
4.    قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348
5.    قانون تجارت
6.    قانون مدني فرانسه ماده 1316و 1316-1 الي 1316-4 (مورخ 13 مارس 2000).
7.    قانون  امضاي الكترونيكي فرانسه نوشته  ريك كاپريولي ترجمه دكتر ستار زركلام ويراسته سيامك قاجار.
8.    ادله اثبات در محيط‌هاي ديجيتال، سيامك قاجار، از انتشارات محدود دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور، 1374.
9.    ابعاد حقوقي كاربرد كامپيوتر (7) حريم خصوصي/حمايت از داده شماره 72 آبان 1378.
10.    ابعاد حقوقي كاربرد كامپيوتر (8) حريم خصوصي/حمايت از داده شماره 73 اسفند 1378.
11.    ابعاد حقوقي كاربرد كامپيوتر (9) حقوق مالكيت‌هاي فكري (1) شماره 75 خرداد و تير 1379.
12.    ابعاد حقوقي كاربرد كامپيوتر (10) حقوق مالكيت‌هاي فكري (2) شماره 76 آبان و آذر 1379.
13.    قانون فرانسه راجع به دليل و امضاي الكترونيكي در دورنماي اروپايي مصوبة شمارة CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شوراي اروپا ترجمه دكتر ستار زركلام ويراسته سيامك قاجار.

منابع خارجي:
1.    UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
2.    UNCITRAL Draft Uniform Rules on Electronic Signature (1998)
3.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.88 General Assembly Distr.: Limited, 30 January 2001 Original: English United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12 - 23 March 2001 Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
4.    SINGAPORE ELECTRONIC TRANSACTION ACT, 1998.
5.    DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
6.    GUIDELINES TO HELP ASSESS AND FACILITATE INTEROPERABLE TRUSTWORTHY PUBLIC KEY INFRASTRUCTURES PAG v0.30 Public Draft for Comment June 18, 2001 Information Security Committee Electronic Commerce Division, Section of Science & Technology Law, American Bar Association © 2001 American Bar Association. All Rights Reserved.
7.    Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures, Official Journal L 013 , 19/01/2000 p. 0012 – 0020
8.    Australia Electronic Transaction Act 1999.
9.    Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data Official Journal L 281 , 23/11/1995 p. 0031 – 0050
10.    DIGITAL SIGNATURE GUIDELINES 1996 Information Security Committee Electronic Commerce Division, Section of Science & Technology Law, American Bar Association © 1996 American Bar Association. All Rights Reserved.
11.    D R A F T FOR APPROVAL UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, MEETING IN ITS ONE-HUNDRED-AND-EIGHTH YEAR, DENVER, COLORADO JULY 23 - 30, 1999 UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT WITH PREFATORY NOTE AND REPORTER'S NOTES Copyright © 1999By NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS.
12.    2000-Authentication and Notary WG Level of Certification Based on the Strictness of Authentication March 2000, Authentication and Notary WG Electronic Commerce Promotion Council of Japan.
13.    2000-Authentication and Notary WG Proposal for Liability of Certification Authority May 2000 Authentication and Notary Working Group Electronic Commerce Promotion Council of Japan (ECOM).
14.    Strasbourg, 25 April 2000 Declassified – Public version PC-CY (2000) Draft N° 19 EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS (CDPC) COMMITTEE OF EXPERTS ON CRIME IN CYBER-SPACE (PC-CY) Draft Convention on Cyber-crime (Draft N° 19) Prepared by the Secretariat Directorate General I (Legal Affairs) Draft N° 19.
15.    THE CONSUMER DIMENSION OF THE INFORMATION SOCIETY Council Resolution adopted at the 2128th Council meeting "CONSUMER AFFAIRS", Brussels, 3 November 1998 "THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
16.    Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises Official Journal L 372 , 31/12/1985 p. 0031 - 0033
17.    COMMISSION RECOMMENDATION of 7 April 1992 on codes of practice for the protection of consumers in respect of contracts negotiated at a distance (distance selling) (92/295/EEC)
18.    DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
19.    Internet-Draft. Internet-Drafts are working documents of the Internet Engineering Task Force (IETF), its areas, and its working groups.
20.    Rfc 2527
21.    PKIX x509v3.
22.    Internet Engineering Task Force (IETF) documents regarding PKIX.
23.     (Preparatory Acts) COMMISSION Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society ( 1 ) (1999/C 180/04) (Text with EEA relevance) COM(1999) 250 final Š 97/0359(COD) (Submitted by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty on 25 May 1999).
24.    DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
    منابع جزايي


در دست تايپ


ب- منابعي كه براي تدوين‌ اين قانون مطالعه شده‌اند:

1.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.91 General Assembly Distr.: Limited 9 February 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001, Legal aspects of electronic commerce Possible future work in the field of electronic contracting: an analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
2.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.88 General Assembly Distr.: Limited 30 January 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce, Thirty-eighth session New York, 12 - 23 March 2001, Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
3.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.90 General Assembly Distr.: Limited 20 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12 - 23 March 2001, Possible future work on electronic commerce Transfer of rights in tangible goods and other rights.
4.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.87 General Assembly Distr.: Limited 14 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001.
5.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86/Add.1 General Assembly Distr.: Limited 16 August 2000 Original: English, Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000 Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.
6.    United Nations A/CN.9/467 General Assembly Distr.: General 5 April 2000 Original; English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-sixth session (New York, 14-25 February 2000).
7.    United Nations A/CN.9/483 General Assembly Distr.: General 6 October 2000 Original: English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-fourth session Vienna, 25 June-13 July 2001 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-seventh session (Vienna, 18-29 September 2000).
8.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.85 General Assembly Distr.: Limited 11 July 2000 Original: English Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000.
9.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86 General Assembly Distr.: Limited 18 August 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000. Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.
10.    United Nations General Assembly Distr. GENERAL A/CN.9/465 23 September 1999 ORIGINAL: ENGLISH, UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE ON THE WORK OF ITS THIRTY-FIFTH SESSION (Vienna, 6-17 September 1999).
11.    DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) L 178/1 Official Journal of the European Communities (Acts whose publication is obligatory).
12.    FINAL A5-0043/2001, 6 February 200, RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council common position for adopting a European Parliament and Council directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society (9512/1/2000 – C5-0520/2000 – 1997/0359(COD)) Committee on Legal Affairs and the Internal Market Rapporteur: Enrico Boselli.
13.    COM(1998)297final, 13.05.98, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures (Directive relevant for the EEA).
14.    Brussels, 23.07.1999 COM(1999)385 final 98/0245 (COD) Amended proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Directives 97/7/EC and 98/27/EC.
15.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 06-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY CROSS-BORDER CO-OPERATION IN COMBATTING CROSS-BORDER FRAUD: THE US/CANADIAN EXPERIENCE.
16.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 28-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY , COMMITTEE ON CONSUMER POLICY
FIRST REPORT: GOVERNMENT AND PRIVATE SECTOR INITIATIVES TO PROMOTE AND IMPLEMENT THE OECD GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.
17.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 01-Dec-1999 Or. Eng. DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY ONLINE ADVERTISING AND MARKETING DIRECTED TOWARD CHILDREN Cancels & replaces the same document: sent on OLIS 29-Nov-1999.
18.    OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce Frequently Asked Questions (FAQ).
19.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 22-Dec-1998 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY, MINISTERIAL DECLARATION ON CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE, OTTAWA, 7-9 OCTOBER 1998.
20.    Organization for Economic Co-operation and Development, RECOMMENDATION OF THE OECD COUNCIL CONCERNING GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.
21.    ILPF reports.
22.    ELECTRONIC TRANSACTIONS BILL, Government Bill, Explanatory note General Policy Statement, The objective of the Bill is to facilitate the use of electronic technology and to contribute to the Government’s goal of growing an inclusive innovative economy for the benefit of all New Zealanders.
23.    ELECTRONIC COMMERCE ACT, 2000, Number 27 of 2000, Irish.
24.    TrustID Certificates FAQ, 2000 Digital Signature Trust Co.
25.    Misplaced Priorities: The Utah Digital Signature Act and Liability Allocation in a Public Key Infrastructure C. Bradford Biddle DRAFT: OCTOBER 18, 1996.
26.    COURIERS WITHOUT LUGGAGE: NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND DIGITAL SIGNATURES, JANE KAUFMAN WINN.
27.    ILLINOIS ELECTRONIC COMMERCE SECURITY ACT (DRAFT 12/97).
28.    FAQ Electronic Transaction Act 1999 Singapore.
29.    Electronic Transactions (Certification Authority) Regulations 1999.
30.    American Bar Association documents regarding Global Cyberspace digital/electronic signature and PKI.
31.    Federal and State Acts and Regulations in U. S.: Federal Digital Signature Act (1999),  Federal Electronic Signature Act (2000), Utah (1995), Illinoise (1997), California (1998), Georgia (1999) …
32.    Advertising and Marketing on the Internet Rules of the Road Federal Trade Commission, Bureau of Consumer Protection, September 2000.
33.    The International Handbook on Computer Crime, by Sieber,P.198,John Wiley and Sons Pubications,1986

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه