معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سيستم اقتصاد اسلامی

بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سيستم اقتصاد اسلامی
بررسی علم اقتصاد، مكتب اقتصادی و سيستم اقتصاد اسلامی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 48 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پروژه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده‌     
اقتصاد اسلامي‌ مقوله‌اي‌ است‌ كه‌ از ديرباز مورد بحث‌ و بررسي‌ علماء اسلامي‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامي‌ درباره‌ ماهيت‌ اقتصاد اسلامي‌ بحثهاي‌ زيادي‌ داشته‌اند و كتب‌ و مقالات‌ زيادي‌ دراين‌ زمينه‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زياد هنوز بحثهايي حل نشده‌ در اين‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضي اقتصاددانان اقتصاد اسلامي را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتي» مي دانند، در حالي که عده اي آ ن را مکتب اقتصادي « اقتصاد هنجاري » مي پندارند و گروهي نيز براين عقيده اند که تفکيک علم اقتصادو مکتب اقتصادي  از يکديگر امري بي حاصل است.
در اين‌ مقاله‌ ابتدا تعاريفي‌ از «علم‌»، «مكتب‌» و «سيستم‌ اقتصادي‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهاي‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر يك‌ از اين‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهايت‌ با توجه‌ به‌ جامعيت‌ دين‌ اسلام‌ ديدگاهي‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهاي‌ اسلامي‌ نزديكتر باشد تحت‌ عنوان‌ سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ معرفي‌ شده‌ است‌. ويژگيهاي ‌نگرش‌ سيستمي‌ به‌ اقتصاد اسلامي‌ و نتايج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌هاي کليدي: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سيستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and
Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.
        In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.

Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System


 
مقدمه‌
          بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامي‌ بسيار زياد است‌. عده‌اي‌ از دانشمندان‌ اسلامي‌ در پي‌ تئوريزه‌ كردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامي‌ بوده‌ و هستند.  بعضي‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوري‌» است‌. عده‌اي‌ نيز بر اين‌باورند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتي‌» است‌. بعضي‌ ديگر بر اين‌ اعتقادند كه‌ در اقتصاد اسلامي‌ نمي‌توان ‌مفاهيم‌ اثباتي‌ و دستوري‌ را از هم‌ تفكيك‌ كرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌اي‌ ديگر از علماي‌ اسلامي‌ به‌ نحو ديگري‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ مي‌كنند گروهي‌ بر اين‌ باورند كه‌اقتصاد اسلامي‌ همان‌ «مكتب‌ اقتصادي‌» است‌.  عده اي نيز‌ اعتقاد دارند كه‌ اقتصاد اسلامي‌ نوعي‌ «سيستم‌ اقتصادي ‌است‌» و گروهي‌ به‌ آن‌ با ديده‌ مسائل‌ اخلاقي‌ مي‌نگرند.اين‌ مقاله‌ در پي‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروري‌ خلاصه‌ بر مفاهيم‌ «علم‌»، «مكتب‌» و «سيستم‌ اقتصادي‌» جايگاه ‌اقتصاد اسلامي‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.

 
پي نوشت ها
1- مصباح، محمد تقی، « آموزش فلسفه جلد 1»،  سازمان تبليغات اسلامی،  1364  ص 61.
2- سامو ئلسن، پل " اقتصاد جلد 1 "  ترجمه پيرنيا حسين، بنگاه ترجمه و نشرف 1365، ص 6 .
3- صدر،  محمد باقر " اقتصاد ما جلد 1"، ترجمه محمد کاظم  موسوی، جهاد سازندگی خراسان،1360 ص7 .
4- صدر، محمد باقر" اسلام و مکتبهای اقتصادی"، ترجمه محمد نبی زاده،  انتشارات مرتضوی،  1355.ص 148.
5- و لله ملک السماوات و الارض وما بينهما و اليه المصير. سوره مائده آیه 18.
6- بختياری،  صادق « لزوم تلاش در جهت تدوين علم اقتصاد با رويکرد اسلامی"، مجله دانشکده علوم اداری  و اقتصاد،  سا ل دوازدهم،  شماره 1 ، صفحه 73.
7- فرهنگ،  منوچهر،  "فرهنگ علوم اقتصادی"،  مو سسه عالی علوم سياسی،  1351 ص 113.
8-  صدر،  محمد باقر،  " اقتصاد ما جلد2"،  ترجمه دکتر اسپهبدی ،  جهاد سازندگی خراسان،  1360  ص 19.
9- و احل الله البيع و حرم الربا، سوره بقره ،آيه 275.
10 - تعاونوا علی البر و التوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ،سوره مائده،آيه 2.
11- Positive Economics.
12- Normative Economics.
13-   خورشيد،  احمد،" مطالعاتی در اقتصاد اسلامی"،  ترجمه محمد جواد مهدوی، بنياد پژوهشهای اسلامی، 1374، ص20.
14- همان ماخذ، ص20 .
15- Lipsey, et at, 1966, p  291.
16- کا توزيان،  محمد علی " ايدئولوژی و روش در اقتصاد "،  ترجمه ،  م قائده،  1374 ص 148.
  مبارک،  محمد،  " النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه"،  بيروت دارالفکر،  1974،  ص10.
17- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، " درآمدی بر اقتصاد اسلامی"،  موسسه در راه حق،1363 ص 8.
18- همان مأخذ ص 11.
19- همان مأخذ ، ص  13.
20- صدر،  محمد باقر " اسلام و مکتبهای اقتصادی"، ترجمه محمد نبی زاده،  انتشارات مرتضوی،1355،ص 135.
21- همان مأخذ ، ص  169.
22- نهج البلاغه،  فيض الاسلام،  خطبه 157 .
23- سا مو ئلسن،  پل، "اقتصاد جلد 1 "،  ترجمه پير نيا  حسين،  بنگاه ترجمه و نشر،  1356، ص  8..
24- و احل الله  البيع و حرم الربا ، سوره بقره ، آيه 275،   يا ايها الذين آ منو لا تاکلوا الربا اضعافاً مضاعفه سوره آل عمران ، آیه 130 .
25- لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام-  حر عاملی،وسائل الشيعه،ج 17، ص 341
26- کی لا يکون دوله بين الا غنياء منکم   ، سوره حشر، آيه 7.
27- فرشاد،  مهدی " نگرش سيستمی"، انتشارات امير کبير، 1362، ص41.
28- همان مأخذ،  34.
29- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،  " درآمدی بر اقتصاد اسلامی"،  موسسه در راه حق، 1363 ص 14.
30- همان مأخذ،  ص 14.
31- صدر، سيد کاظم، " اقتصاد صدر اسلام " ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1375، ص، ض.
32- فصلنامه تخصصي  اقتصاد اسلامي،  سال دوم شماره هشتم ، 1381 ص 10-11.
33- Vogt, Cameron and Dolan, 1988, p 10
34- Lipsey, et at. 1988, p 9.
35- بناء رضوی، مهدی، "طرح تحليلی اقتصاد اسلامی"،  بنياد پژوهشهای اسلامی، 1367،  ص 205.
36- صدر، محمد باقر،" اقتصاد ما ". جلد اول ، ص 8
37- فاستوی علی سوقه ـ سوره فتح، آيه 29.
38- فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ـ سوره حجرات، آيه 9.
39- و ان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. سوره بقره، آيه 279 .
40- و لا توتواالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قياماً. سوره نساء، آيه 5.
41- انفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه.  سوره حديد، آيه 7.                             
42- بعضي از نويسندگان نظام اقتصادی اسلام را ثابت می پندارند. برای توضيح بيشتر مراجعه شود به  مير معزی سيد حسين، "اسلام و نظام اقتصادی" فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره سوم، 1380، ص 91-107.
43- منظور همان حلال محمد حلال الی يوم القيامه و حرامه حرام الی يوم القيامه است. وسائل الشيعه جلد 27، ص 169.

 
منابع‌ و مآخذ
1ـ «قرآن‌ کريم»، ترجمه‌ الهي‌ قمشه‌اي‌، انتشارات‌ علمي‌، 1356.
2ـ «نهج‌البلاغه‌»، ترجمه‌ فيض‌الاسلام‌، 1351.
 3ـ «المعجم‌ المفهرس‌»، محمد فؤاد عبدالباقي‌، انتشارات‌ اسماعيليان‌، 1364.
4 – حر عاملی، وسائل الشيعه ، جلد 27.
5 -  امام‌ خميني‌، «موضوعات‌ و رهنمودهاي‌ اقتصادي‌»، مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهاي‌ بازرگاني، 1362.
6 -  مجله‌ دانشكده‌ علوم‌ اداري‌ و اقتصادي‌، دانشگاه‌ اصفهان‌، سال‌ دوازدهم‌، شماره‌  1،  1377.
7 -  فصلنامه  تخصصی اقتصاد اسلامی ، سالهای مختلف.
 8-  دفتر همكاريهاي‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، «درآمدي‌ بر اقتصاد اسلامي‌»، مؤسسه‌ در راه‌ حق‌، 1363.
 9 ـ صدر، سيدمحمدباقر، «اسلام‌ و مكتبهاي‌ اقتصادي‌»، ترجمه‌ محمد نبي‌زاده‌، انتشارات‌ مرتضوي‌، 1355.
10ـ صدر، محمد باقر، «اقتصاد ما جلد 1»، ترجمه‌ محمد كاظم‌ موسوي‌، جهاد سازندگي‌ خراسان‌، 1360.
11ـ صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما جلد 2»، ترجمه‌ دكتر اسپهبدي‌، جهاد سازندگي‌ خراسان‌، 1360.
12ـ صدر، سيد محمدباقر، «نهادهاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌»، ترجمه‌ غلامرضا بيات‌، فخرالدين‌ شوشتري‌، 1358.
13- صدر، سید کاظم، " اقتصاد صدر اسلام" ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1375 .
14ـ  مظاهري‌، حسين‌، «مقايسه‌اي‌ بين‌ سيستمهاي‌ اقتصادي‌ جلد 1»، مؤسسه‌ دفتر انتشارات‌ اسلامي‌، بدون تاريخ‌
15ـ مطهري‌، مرتضي‌، «شناخت‌ در قرآن‌»، انتشارات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1361.
16ـ مصباح‌ يزدي‌، محمدتقي‌، «آموزش‌ فلسفه‌»، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌، جلد اول‌، 1364.
17- سا مو ئلسن،  پل،  "اقتصاد جلد 1 "،  ترجمه دکتر پير نيا ،  بنگاه ترجمه و نشر، 1356.
18ـ بهشتي‌،سيد محمد، «اقتصاد اسلامي‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي‌، پائيز 1362.
19ـ بهشتي‌، احمد، «اقتصاد در مكتب‌ توحيد»، كانون‌ نشر حديد، بدون‌ تاريخ‌.
20 ـ هاشمي‌ رفسنجاني‌، «سياست‌ اقتصادي‌»، حزب‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 1362.
21-گلزاده‌ غفوري‌، علي‌، «خطوط‌ اصلي‌ در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌»، نشر فجر، بدون‌ تاريخ‌.
22 ـ نوري‌، حسين‌، «اقتصاد اسلامي‌ جلد 1»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي‌، 1366.
23 ـ فرشاد، مهدي‌، «نگرش‌ سيستمي‌»، انتشارات‌ اميركبير، 1362.
24ـ دادگر، يدا...، «نگرشي‌ بر اقتصاد اسلامي‌»، پژوهشكده‌ اقتصاد دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌، 1378.
25 ـ بناء رضوي‌، مهدي‌، «طرح‌ تحليلي‌ اقتصاد اسلامي‌»، بنياد پژوهشهاي‌ اسلامي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌، 1367.
26ـ تسخيري‌، محمدعلي‌، «درسهايي‌ از اقتصاد اسلامي‌»، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌، 1368.
27ـ فرهنگ‌، منوچهر، «فرهنگ‌ علوم‌ اقتصادي‌»، تهران‌، مؤسسه‌ عالي‌ علوم‌ سياسي‌، 1351.
28 ـ كاتوزيان‌، محمدعلي‌، «ايدئولوژي‌ و روش‌ در اقتصاد»، ترجمه‌ م،‌ قائد، تهران‌، 1374.
29 ـ جلال‌، رفعتي‌ (رفيع‌)، «اصول‌ حاكم‌ بر روابط‌ اقتصادي‌ اسلام‌»، انتشارات‌ ميلاد، 1357.
30 ـ احمد، خورشيد، «مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي‌»، ترجمه‌ محمدجواد مهدوي‌، بنياد پژوهشهاي‌ اسلامي‌، 1374.
31 – مبارک، محمد،" النظام الاسلامی الاقتصادی مبادی و قواعد عامه" ، بيروت، دارالفکر، 1974.
  32ـ  پايدار، حبيب‌ا...، «مالكيت‌ كار و سرمايه‌»، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامي‌، بدون‌ تاريخ‌.
33- Lipsey R. Douglas, D. Purvis and P. Steiner Economics, Harper& Row Publisher. 1988  6th. Edition, New york.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه