تعيين ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی

تعيين ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی
تعيين ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده   
مقدمه    2
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله     7
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش     11
3ـ اهداف    14
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش     15
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها     16
6ـ خلاصه     18
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري     20
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)   
روان تحليل‌گري     22
رفتاري‌نگر    25
شناختي    30
زيست‌شناختي     32
انواع     35
ميزان شيوع     36
ب ـ پيشرفت تحصيلي     37
2ـ يافته‌هاي پژوهشي     43
3ـ خلاصه     50
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه    
الف ـ جامعه و نمونه     52
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات     53
الف ـ معرفي سياهه     53
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري     54
ج ـ اعتبار و پايايي     54
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري     56
الف ـ طرح تحقيق     56
ب ـ روشهاي آماري     58
4ـ خلاصه     59
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده     61
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده     63
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي    64
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي     65
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي     65
3ـ خلاصه    67
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها     69
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري     72
3ـ كاربرد نتايج     73
4ـ محدوديت‌ها    78
5ـ پيشنهادات    79
منابع:
-    انجمن روانپزشكي آمريكا. (1373). طبقه‌بندي اختلالات رواني DSM-IV، ترجمه نصرت‌الله پورافكاري، چاپ اول، تهران: انتشارات آزاده.
-    هالاهان، دانيل، پي و كافمن، جيمز، ام. (1372). كودكان استثنايي، ترجمه مجتنبي جواديان، چاپ دوم، مشهود: انتشارات آستان قدس.
-    كاپلان، هارولد؛ ساروك، بنيامين و گرب، جك. (1375)، خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري ـ روانپزشكي باليني، ترجمه نصرت الله پورافكاري، جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات شهرآب.
-    ميلاني‌فر، بهروز. (1382). روانشناسي كودكان و نوجوانان استثنايي. چاپ يازدهم، تهران: انتشارات قومس
-    Smith, Sallyl. (2004). What is Attention Deficit disorder?. (www.add.org). 


چكيده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غيرخوابگاهي بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه مي‌تواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟
براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مي‌باشد كه كل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.
براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه