طرح هادی روستای گوش

طرح هادی روستای گوش
طرح هادی روستای گوش
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 30 صفحه _ فرمت word همراه با نقشه های نرم افزاری و عکس _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

"فهرست مطالب"

مقدمه1

فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود

1. معرفی اجمالی شهرستان

سابقه تاریخی 2

موقعیت جغرافیایی3

ویژگی های طبیعی4

ویژگی های انسانی 6

ویژگی های اقتصادی 9

2. شناسایی حوزه نفوذ

تعیین حوزه نفوذ روستا12

بررسی ویژگی های طبیعی حوزه نفوذ روستا12

3. شناسایی روستا

موقعیت جغرافیایی12

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی13

بررسی منابع آب 13

بررسی ویزگی های جمعیتی13

ویژگی های اقتصادی18

شناخت عوامل مؤثر در پیدایش روستا21

شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود 22

شناسایی مراکز تفرج گاهی و جاذبه های توریستی و تأثیر آن بر توسعه روستا22

شناخت کیفیت ابنیه و بررسی مصالح ساختمانی26

بررسی شبکه های ارتباطی26

فصل دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

1. برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا27

2. تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا27

3. پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا28

فهرست منابع و ماخذ

 

" فهرست منابع و مأخذ "

1. دفترچه های مطالعاتی روستای گوش از سال 1345 تا 1375 

2. رضوانی- علیرضا- در جستجوی هویت شهری مشهد- تهران- انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی- چاپ اول- مرداد 1384 

 

مقدمه

 پیشینه و سابقه روستانشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی به عمل آمده، عمر روستایی را در ایران به 5000 سال قبل از میلاد برآورد می نماید. با وجود تحولات زیادی در سیمای اقتصادی- اجتماعی وسیاستهای توسعه جهانی در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته و به رغم افزایش سطح رفاه در شهرها گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت عظیم مهاجرین روستایی به شهرها هنوز حدود 57% جمعیت جهان در سکونت گاههای روستایی زندگی می کنند که توجیه کافی ومناسبی برای بذل توجه به جایگاه برنامه ریزی روستایی را نشان می دهند. کشور ما نیز با داشتن رقم 38.3 درصد کل جمعیت با مسئله عدم هماهنگی و تجانس نظام استقرار بخشی از جمعیت روستایی با شرایط تحول و توسعه در شرایط کنونی مواجه می باشد. شاید بتوان عمده ترین مسائل موجود در حوزه های روستایی را به ترتیب زیر نام برد:

1. نابسامانی در وضعیت معیشت و فعالیت بسیار محدود و ابتدایی.

2. نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی با بدنه نظام اسکان به دلیل فقدان یک شبکه دسترسی کارآمد.

3. بی ثباتی شدید اسکان در حوزه ها که خود باعث ناپایداری جمعیت می باشد.

به دنبال درک واقعیتهای مکانی- فضایی فوق و خالی شدن نقاط روستایی به سمت مراکز بزرگ روستایی و شهری که خود زمینه ساز بروز عوارض خاص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در مقصد نیز شده است. ضرورت و تغییر نگرش و توجه خاص به عرصه های روستایی و سامان بخشی به نظام و الگوی استقرار روستاها احساس گردید. نتیجه اصلی تحقیق مبتنی بر رعایت دو اصل می باشد، شناسایی وضع موجود روستا و روابط بین عناصر سازنده مورد مطالعه براساس نتایج حاصله. شروع مرحله دوم یعنی دستیابی به روشها، قوانین و تئوری هایی است که به کمک آنها بتوان به شناخت سیستم ها دست یافت و خصوصیت و رفتار آینده آنرا پیش بینی نمود.

 

فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود

1. معرفي اجمالي شهرستان

سابقه تاريخي

استان پهناور خراسان با ساختار گونه گون و كهن زمین شناسی، اقلیم متنوع و جاذب، موقعیت ویژه جغرافیایی، بی گمان از قدیمی ترین دوران حیات بشری ، بستر فعالیتهای بشری ، بستر فعالیتهای معیشتی، بازرگانی و نظامی عمده بوده است، به دلیل همین موقعیت خاص، كهن ترین، معروفترین و طو لانی ترین راه ارتباطی بین شرق و غرب یعنی «جاده تاریخی ابریشم» از طریق خراسان شرق را به غرب مرتبط می سازد.

تنوع جغرافیایی سرزمین خراسان با وجود آب و هوای كویری و گرم در بخش جنوبی و معتدل كوهستانی در شمال استان و به طور پراكنده در مركز، با ارتفاعات قابل توجهی نظیر بینالود، هزار مسجد،كپه داغ، قهستان و... زمینه ای مناسب برای استقرار بشر از قدیمی ترین ایام و جذب اقوام وطوایف متعدد در دورانهای مختلف بوده است.سرزمینی كه نواحی مختلف آن عرصه رویش انواع نباتات مناطق سردسیری و گرمسیری از قبیل گندم، برنج، بادام، سیب، انگور، پسته، خرما، و... است .

مناطقی از آن استعداد پرورش انواع مختلف حیوانات اهلی و وحشی نظیر پلنگ، گرگ، شتر، اسب، آهو، گوسفند، بز و ... داراست .

قدیمی ترین آثار حیات انسانی در ایران، شامل تعدادی ادوات و دست افزارهای سنگی . با قدمت تخمینی 800 هزار سال قبل، متعلق به دوران پارینه سنگی قدیم، از بستر رودخانه كشف رود مشهد بدست آمده است. در حالی كه قدیمی ترین مكانهای استقرار انسان، حداكثر با قدمت 100 هزار سال در نواحی دیگر ایران نظیر آذربایجان، لرستان و ... شناسایی شده اند .

دومین مكان از نظر قدمت، پناهگاه سنگی (غار) « خونیك » در نزدیكی بیرجند است كه متعلق به دوره پارینه سنگی میانه با قدمتی بین 50تا60 هزار سال می باشد. از آن پس آثار و شواهد زندگی بیشماری از دوران نوسنگی تا آغاز دوران تاریخی در جلگه مشهد، دره اترك علیا (قوچان)، جلگه درگز، بجنورد، تربت حیدریه، بیرجند و... شناسایی شده اند این شواهد و آثار به اقوام و ساكنان اولیه و بومیئ خراسان مربوط می شود كه بنا به عقیده برخی محققان به عنوان اقوام « آسیایی » شهرت یافته اند و سراسر آسیای غربی از مدیترانه تا تركستان و دره سند را فرامی گیرد .

ولی در حقیقت مهمترین مقطع تاریخ خراسان در سرآغاز دوران تاریخی ایران با ورود اقوام « آریایی » به فلات ایران پیوند می خورد . در این واقعه كه در اغاز هزاره اول ق.م اتفاق افتاد، آریایی ها تازه وارداز طریق خراسان به سمت نجد ایران پیش رفتند و بخش اعظم آنها آنچنان كه از توصیفات « اوستا » برمی آید، در خراسان و سیستان مستقر شدند و شاید به همین دلیل است كه عمده حوادث آغاز تاریخ ایرانیان كه در دو منبع « اوستا » و « شاهنامه فردوسی » ذكر شده است در مشرق ایران و در واقع در خراسان بزرگ رخ می دهد . بسیاری از محققان، زادگاه « زردشت » را مشرق ایران و بوژه حدود خراسان می دانند. برخی از داستانها و افسانه های محلی و از جمله داستان كاشتن سرو كاشمر در خراسان به یاد بود پذیرش آیین نو زردشت توسط « ویشتاسپ» نیز مؤید این نظر است . دیاكونوف نیز محل پیدایش زبان اوستایی را در آسیای میانه، مشرق ایران، افغانستان و خراسان كنونی می داند .  

موقعیت جغرافیایی 

جغرافیای طبیعی

شهرستان مشهد در طول جغرافیایی  59 درجه و 15 دقیقه  تا  60  درجه و 36 دقیقه وعرض جغرافیایی 35 درجه و 43 دقیقه تا 37 درجه و 8 دقیقه گسترده است .

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی در سال  77  محدوده ای به وسعت 185 کیلومتر مربع داشت که پیش بینی می شود تا سال 1395 به  245 کیلومتر مربع برسد .

ارتفاع مشهد از سطح آبهای آزاد 985  متر می باشد .

مشهد از شمال به شهرهای کلات و درگز، از غرب به چناران و نیشابور، از شرق به کشور ترکمنستان و شهر سرخس، از جنوب به تربت جام، تربت حیدریه و فریمان محدود است .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه