طراحی کلینیک دندانپزشکی

طراحی کلینیک دندانپزشکی
طراحی کلینیک دندانپزشکی
20,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 18 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

     1-مقدمه 13 مطالعات طراحی کلینیک تخصصی 13 وسایل و تجهیزات 15 نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان 16 سوابق و مدارک 17 اجزای مورد استفاده در اتاق 18 آزمایشات باکتری شناسی 19 آزمایشات خون شناسی 20 آزمایشات بافت شناسی 20 آزمایشات آسیب شناسی 21 آزمایشات ویروس شناسی 29 فضاهای مختلف آزمایشگاهی 30 عناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاه 31 انواع سیر کولا سیون در آزمایشگاه 34 فضاهای مرتبط با آزمایشگاه 35 دیاگرام ارتباطی فضاها 38 منابع 41 تعریف کلی کلینیک 42 الزامات کلی مجموعه کلینیک های تخصصی 42 رهنمود طراحی 47 مجموعه قلب 48 اتاق اکو کاردیو گرافی 48 عملکرد گرفتن نوار قلب 48 مجموعه چشم پزشکی 51 متخصص اطفال 55 متخصص گوش و حلق و بینی 56 بخش بیماریهای داخلی 56 بخش شنوایی سنجی 58 ضوابط طراحی 59 ضوابط طراحی 59 رهنمودهای طراحی 60 بخش زنان 62 بخش ارتوپدی 66 درمانگاه شبانه روزی 66 مقدمه 70 بخش تشخیصی 70 1 ـ 1 ـ فلویورسکوپی ( fluoroscopy ) 70 2 ـ 1 ـ رادیوگرافی (Radiography) 71 هدف ماموگرافی تشخیصی 72 دستگاه سی تی اسکن 72 پیش گفتار 73 بخش رادیولوژی 74 تاریخچه 76 سایز فیلم ها 76 نگهداری و انبار کردن فیلم ها 77 دپارتمان های رادیولوژی(1) 77 منابع 93 ریز فضاهای کلینیک دندانپزشکی 97 تویضیح زیر فضاها 99 فضاهای جانبی 118 هال و سرای انتظار 119 صندوق 122 داروخانه 124 2.اجزای بخش اداری 126 3. مدیریت 126 بایگانی 127 امور مالی 129 سالن کنفرانس و تشکیل جلسه 131 رختکن پرسنل 132 رختشویخانه 133 آشپزخانه 139 آبدارخانه 141 انبارها 142 نمازخانه 143 سرویس های بهداشتی 144 سرویسهای بهداشتی مراجعین 144 اتاق نظافت 147 سرایدار 147 پارکینگ 148 بررسی یکی از نمونه ها 165 منابع 182 تاسیسات کلینیک 184 دستگاه های هوا ساز 195 چیلر 202 وسایل تولید سرما ( برودت ) 210 روش کار ایرواشر 211 فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی 214 گرمای تهویه و تهویه مطبوع (HVAC ) 214 گازهای پزشکی 216 کنترل صدا 216 پارتیشن ها ( جدا سازها ) 219 درها 219 سیستم ارتباطی 220 سیستم مکانیکی 221 کابینت چوبی 221 خوی و صفت انسانی دادن به بیمارستان 222 نیاز به بیمارستان در کشور 234 برآوردنیاز به تخت بیمارستانی و پزشک 237 5-3-1 عوامل متفرقه 239 عوامل متفرقه دیگری در این برنامه ریزی تاثیر دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند. 239 شاخص تخت 240 1-مقدمه مطالعات طراحی کلینیک تخصصی به طور کلی می توان گفت امروزه جهت تعیین وتشخیص قطعی نوع وعوامل بیماریها انجام آزمایشات مختلف امری لازم واجتناب ناپذیراست. ضرورت این مقوله به میزانی است که وجود آن در تمامی مکانهای بهداشتی درمانی محسوس و حایز اهمیت میباشد. شناخت وبرخورد با این فضا وچگونگی قرارگیری عناصر سازنده آن وارتباط آنها با یکدیگر در یک مکان بهداشتی درمانی موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت. مطالعات فیزیکی و شناخت فضاهای مورد استفاده درطراحی کلینیک تخصصی آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیک خط مشی ها 1- انجام آزمایش های روتین و تخصصی 2- ارایه خدمات آزمایشگاهی به بیماران اورژانس سر پایی و بستری 3- اریه گزارش نتایج آزمایشگاهی به پزشکان به صورت اورژانس یا به صورت معمول 4- ارایه خدمات آموزشی به انترن ها رزیدنت های پاتولوژی و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی 5- ارایه خدمات پژوهشی به منظور پیشرفت و توسعه علوم پزشکی 6- انتخاب افراد حایز شرایط جهت اهدای خون 7- وجود حفاظت و ایمنی شغلی روش ها 1- روش تهیه محلول های استاندارد . 2- آماده سازی بیماران قبل از نمونه برداری قوانین و مقررات 1- کارکنان آزمایشگاه مجوز نمونه گیری را دارا باشند . 2- ظروف حاوی نمونه ها به درستی علامتگذاری و بر چسب نویسی شود . 3- نسخه دوم گزارش نتایج کلیه آزمایش ها در آزمایشگاه ضبط ونگهداری شود . 4- کنترل و تنظیم وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی به درستی انجام شود . شرایط محیطی 1- وجود هوای تازه و کافی خارج کردن گازها بخارات سمی و زیان آور برای حفظ سلامتی کارکنان ضرورت دارد 2- نور و روشنایی باید به اندازه کافی برای تشخیص رنگ ها از یکدیگر و خواندن صحیح اعداد و درجه بندی ها وجود داشته باشد وسایل و تجهیزات 1- وسایل شیشه ای در آزمایشگاه 2- وسایل و تجهیزات الکترونیکی و اتوماتیکی 3- دوش آب سرد جهت مقابله با آتش سوزی و آسیبهای ناشی از اسیدها و بازها 4- سایر لوازم مسولیت سازمانی تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها مسولیت سازمانی تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها 1- پاتولوژیست به عنوان رهبر و اداره کننده آزمایشگاه با مدرک تخصصی پاتولوژی و دارا بودن پروانه اشتغال به کار و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی 2- متخصصان رشته های مختلف آزمایشگاه جهت احراز مسیولیت هر یک از بخش ها با داشتن مدارک دکترا در رشته مربوطه 3- تکنولوژیست آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های تخصصی آزمایش های مربوط به بانک خون و حتی مدیریت اجرایی آزمایشگاه به عنوان ناظر فنی یا سوپروایزر به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی و معرف های ازمایشگاهی 4- تکنسین آزمایشگاه برای انجام آزمایش های روتین نمونه برداری از بیماران تهیه محلول ها به شرط داشتن حداقل مدرک کاردانی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی 5- منشی بخش به شرط داشتن حداقل دیپلم دبیرستان و آشنا بودن با ماشین نویسی رایانه و اصطلاحات پزشکی فضای فیزیکی 1- دفتر کار پاتولوژیست در مدخل در ورودی بخش 2- اتاق انتظار بیماران در مجاورت ناحیه پزیرش 3- ناحیه پذیرش در مجاورت اتاق انتظار بیماران 4- فضای اصلی با بخش های مختلف آزمایشگاه مثل خون شناسی میکروب شناسی بیوشیمی سرم شناسی بانک خون و آسیب شناسی 5- بانک خون و اتاق ذخیره سازی خون برای نگهداری از فراورده های خون و انجام آزمایشهای بانک خون 6- اتاق نمونه گیری و توزیع نمونه ها برای بیماران سر پایی 7- اتاق نمونه گیری از اهدا کنندگان خون 8- اتاق ریکاوری جهت اهدا کنندگان خون 9- اتاق استقرار متخصصان و مسیولین بخش های مختلف آزمایشگاه 10- انبار مخصوص نگهداری مواد معرف ها وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی 11- رختکن به صورت جداگانه برای کارکنان زن و مرد 12- توالت و دستشویی بصورت جداگانه برای کارکنان و بیماران نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان 1- هماهنگی چشم ها با دست ها هماهنگی انگشتان با یکدیگر قدرت بینایی و قدرت تشخیص و تمییز دادن رنگ ها 2- دقت و درستی در انجام کار 3- داشتن خونسردی و اعتماد به نفس و روابط عمومی خوب با بیماران و همکاران کمیته خون موظف به باز نگری و ارزشیابی درخواست تهیه فراورده های خون و ارایه توصیه ها و پیشنهادات به پزشکان برای استفاده مطلوب از خون کامل و فراورده های خون است نظارت یا کنترل کنترل کمیت 1- تعیین تعداد و نوع آزمایش های انجام شده در دورهای معین 2- مقدار مواد مصرفی در بخش های مختلف آزمایشگاه 3- محاسبه هزینه کلی انجام آزمایش ها کنترل کیفیت 1- رنگ ها و معرف های بیوشیمیایی باید از استاندارد های شناخته شده ای برخوردار باشند 2- انجام آزمایش ها در چهار چوب زمان استاندارد به منظور جلوگیری از ایجاد خطا و به هدر رفتن زمان و سایر منابع 3- تکنسین ها و تکنولوژیست ها اجازه تفسیر نتایج آزمایش ها را برای بیماران ندارند 4- علل افزایش یا کاهش تعداد آزمایش های انجام شده به دلایل مختلف مثل افزایش یا کاهش تعداد بیماران سوابق و مدارک 1- برگه درخواست آزمایش با مشخصات استاندارد 2- برگه گزارش نتایج آزمایش ها با مشخصات استاندارد 3- دفتر های ثبت اطلاعات مربوط به بخش ها و قسمت های مختلف آزمایشگاه (دفتر بخش ) 4- دفتر ثبت اسامی اهدا کنندگان خون 5- دفتر کل جهت ثبت نام بیماران با روش دستی ویا با استفاده از رایانه 6- دفتر ثبت تعداد واحدهای خون کراسمچ شده و تزریق شده 7- شناسنامه مربوط به هر یک از دستگاه ها 8- سوابق و مدارک مربوط به کنترل کیفیت و تضمین کیفیت معمولا در آزمایشگاههای طبی آزمایشات متعددی امر تشخیص را یاری می دهند که عبارتند از آزمایشات بیوشیمی آزمایشات باکتری شناسی(باکتریولوژی) آزمایشات خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشات انگل شناسی (پاراسیتولوژی) آزمایشات بافت شناسی(هیستولوژی) آزمایشات آسیب شناسی(پاتولوژی) آزمایشات ویروس شناسی(ویرولوژی) آزمایشات سرم شناسی خون(سرلوژی) آزمایشات هورمون شناسی آزمایشات بیوشیمی آزمایشات روتین قند وچربی و...که تجزیه وتحلیل شمیایی از نمونه های خون ادرارومدفوع وسایر عناصر بدنی به عمل می آید.این آزمایشات نیاز به یک آزمایشگاه شیمی آلی با مقادیر قابل ملاحظه ای تجهیزات دارد . اجزای مورد استفاده در اتاق دستگاه نگهداری خون بن ماری ( حمام آب گرم ) برای تحلیل. باید نور کافی داشته باشد . سانتری فیوژ میکرودور تا 5000 دور در دقیقه جداسازی کپسول در سرم ( با ته نشین شدن ) در سانتری فیوژ که سدیم پتاسیم و لیتیم خون را می گیرد. FlawePhoto Meter Pipettor برای اندازه سختی نمونه ها دستگاه SpectroPhotoer به منظور رنگ سنجی ( شدت رنگ خون ) به کار می رود. RA 1000 دستگاه تمام اتوماتیک بمنظور انجام تحلیل داده ها و انجام آزمایش های قند اوره تری گلسیرین کراتین کلسترول اوریک اسید فسفر آلکالاین دستگاه آب مقطر گیری از آب شهری به روش Dionizer نکته مهم ارتفاع پیشخوانها ومیزهای کارکه در این قسمت است باید 90سانتیمتر(36اینچ)باشد. آزمایشات باکتری شناسی آزمایشات باکتریولوژی تقریبا همگی با میکروسکوپ بوده ومی توان آنرا در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع 75 سانتیمتر (30اینچ)انجام داد. این مکان معمولا با آزمایشگاه انگل شناسی ادغام میگردد. برای انجام این اعمال فضا جهت آماده نمودن محیط کشت ضروری خواهد بود.(محیط کشت میتواند به صورت فضایی تفکیک شده باشد که میزان آن 8متر مربع می باشد.) آزمایشات خون شناسی آزمایشات هماتولوژی در رابطه با شمارش گلوبولهای سفید وقرمز وشیمی خون می باشد.بیشتر کار با میکروسکوپ بوده و می توان در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع 75 سانتیمتر انجام داد . اجزای مورد استفاده در اتاق - یخچال °4-°8 برای نگهداری نمونه خون - دستگاه استریل و بخار آب (Auto clav( )- دستگاه مخلوط کن Mixer Hemato Logi( دراین قسمت 13 نوع آزمایش خون انجام می شود که عبارتند از - قطره ضد انعقاد برای حرکت دادن و دوران و جلوگیری از انعقاد خون -مشخص کردن شماره گلبول سفید WBC) گلبول قرمز (RBC نوع سرباز خون پلاکتها ( شناسایی غلظت خون ) - آزمایش CBC - آزمایش ESR - آزمایش قند و چربی اوره کراتیتی اسید اوریک کلسترول تری گلیسرین کلسیم فسفر سدیم پتاسیم CPK CDH - آزمایش PT PPT برای کسانی که سکته قلبی می کنند. آزمایشات انگل شناسی آزمایشات پاراسیتولوژی که معمولا با بررسی مدفوع انجام می شود وبه طور عمده از شیمی ومیکروسکوپ استفاده میشود وهمانگونه که در قسمت آزمایشگاه باکتری شناسی ذکر گردید می توان این دو فضا را با یکدیگر ادغام نمود. آزمایشات بافت شناسی آزمایشات هیستولوژی الگوی سلولی نمونه های بیمار شده می باشد که معمولا با مالیدن روی شیشه یا با مقاطع بسیار نازک از نمونه های یخ زده انجام می پذیرد.این فضا با قسمت فرمالین و آسیب شناسی میتواند ادغام شود. آزمایشات آسیب شناسی آزمایشات پا تولوژی عبارت است از بررسی های ضروری در مورد کل نمونهای که از عنصر بیمار به دست آمده که معمولا این قسمت نیز با آزمایشگاه بافت شناسی ادغام میگردد. اجزای مورد استفاده در اتاق - هود سینک روشویی کامپیوتر و قفسه نگهداری نمونه های عمل شده - دستگاه میکروتن ( برش نهایی ) برای برش قالب ها به اندازهای مختلف - دستگاه بن ماری که نمونه را روی لام گذاشته و برای متخصص به منظور آزمایش فرستاده می شود. - یخچال برای نگهداشتن نمونه های برش خورده - فایل برای نگداری بلوک ها و لام ها تا 15 سال و نگهداری نمونه ها تا 3 ماه نحوه کار - اول نمونه ها پذیرش می شوند سپس بصورت ژله مانند برش داده می شوند ( پاس دادن ) بعد داخل دستگاه فور می گذارند تا پارافین مرحله قبل ذوب شود و توسط دیسپنسر داخل قالب نهایی می شود. اجزای مورد استفاده در اتاق - یخچال °4-°8 برای نگهداری نمونه خون - دستگاه استریل و بخار آب (Auto clav( )- دستگاه مخلوط کن Mixer Hemato Logi( آزمایشات ویروس شناسی آزمایشات ویرولوژی در ارتباط با امراضی است که علت آن ویروسها می باشند.معمولا به عنوان یک واحد آزمایشگاهی در نظر گرفته می شود. آزمایشات سرم شناسی خون و بانک خون آزمایشات سرولوژی که به شناخت خون وفراورده های خونی مرتبط با آن می پرداذد. فضاهای مختلف آزمایشگاهی فضای اصلی آزمایشگاه که کلیه آزمایشات در آن صورت میگیرد. خدماتی محل رفت و آمد بیمار – اتاق پرسنل و فضاهای خدماتی و تاسیسات . ارتباطی اتصال فضاهای مختلف آزمایشگاهی . عناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاه فضاهای بیماران سرپایی سطح خالص کل متر مربع تعداد سطح خالص متر مربع نام فضا 15.6 1 15.6 انتظار بیماران 15.6 12 1.3 تعداد نشیمن 5 1 5 پذیرش بیماران 6 4 1.5 صندلی نمونه گیری 4 1 4 کابین نمونه گیری خوابیده 5.6 2 2.8 توالت ودستشویی نمونه گیری ` فضاهای آزمایشگاهی سطح خالص کل متر مربع تعداد سطح خالص متر مربع نام فضا 25 1 25 بیوشیمی عمومی 12 1 12 تجزیه ادرار 15 1 15 باکتری و انگل شناسی 20 1 20 خون شناسی وبانک خون 20 1 20 بافت شناسی وفرمالین 15 1 15 تعداد واحد آزمایشگاهی 8 1 8 اتاق آماده سازی محیط کشت 6 1 6 اتاق جمع آوری وآماده سازی نمونه خون 8 1 8 اتاق جمع آوری وآماده سازی نمونه ادرار ومدفوع فضاهای پشتیبانی

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه