بررسی مبحث مرگ از نظر سنایی

بررسی مبحث مرگ از نظر سنایی
بررسی مبحث مرگ از نظر سنایی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 113 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي از شعرا و عرفاي قرن ششم بود. وي از جمله شعرا و نويسندگاني است كه بر قرآن و حديث تسلط كامل داشت و استفاده‌هاي شاياني به خصوص در كتاب « حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه» خود از اين منابع برده به طوري كه اگر اين كتاب را در برخي موارد خاص ترجمه و تفسير قسمتي از قرآن بدانيم سخني گزاف نخواهد بود. يكي از موارد اشارات شاعر در باره روح، مرگ، بهشت و دوزخ است.
سنايي روح را يكي از الطاف الهي نسبت به انسان مي‌داند و عقيده دارد كه حقيقت آدمي همان روح است و جسم خاكي به وسيله آن به شرافت و ارزش رسيده است. وگرنه جسم بدون روح هيچ تفاوتي با خاك ندارد. وي معتقد است كه جسم و كالبد خاكي انسان متلاشي مي‌شود اما روح پايدار و جاويد مي‌ماند. وي جايگاه روح را كه پاك است نزد خداوند مي‌داند ولي سرانجام در زمان معين و مشخص به سوي خدا بازخواهد گشت.
در رساله حاضر كوشش شده است مرگ از نظر سنايي شناخته و تحليل شود تا پايداري و جاودانگي روح انساني مشخص گردد.
كليدواژه‌ها:
سنايي: ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي،‌ شاعر و حكيم و عارف بزرگ قرن ششم در سال 467 هـ.ق  در غزنه متولد شد و در سال 529 هـ . ق در همين شهر درگذشت و به خاك سپرده شد.
مرگ: از بين رفتن حيات و فقدان تظاهرات حياتي را گويند.
روح: لطيفه‌اي است ازلي كه جايگاه علوم و وحي و الهام باشد و از جنس ملائكه است و مفارق از جسم و جسمانيات ،‌ يعني مجرد محض است.
نفس:  جوهري است كه ذاتاً‌ مستقل است و در فعل نياز به ماده دارد و متعلق به اجساد و اجسام است.
مرگ پيش از مرگ: كشتن هواي نفس واعراض از لذات جسماني‌، نفساني، و شهواني است.
مقدمه
همه از صنع اوست كون و فسار         خلق را جمله مبدأ است و معاد
همه از او و بازگشـــت بـــدو        خير و شر جمله سرگذشت بدو
حديقه، 61
بيشتر ما ازمرگ مي‌ترسيم. صرف اداي كلمه مرگ مي‌تواند براي بسياري وحشت‌زا باشد. حتي از شنيدن آن احساسات جانگدازي به انسان دست مي‌دهد. خنده را از لب‌ها مي‌زدايد، شادماني را از دل‌ها مي‌برد‌،تيرگي و افسردگي آورده و هزارگونه انديشه‌هاي پريشان از جلوي چشم مي‌گذرد. دليل آن را مي‌توان در حس نرسيدن به جاودانگي و بي مرگي دانست و همين، ترس او را از ناشناخته افزايش مي‌دهد. از ديگر دلايل وحشت از مرگ آن است كه در تداوم زندگي فيزيكي وقفه مي‌اندازد و در واقع نوعي جدايي از چيزهايي را ايجاد مي‌كند كه براي انسان بسيار عزيز بوده است. به اين ترتيب مرگ عدم اطمينان از آينده را نيز به همراه دارد، اما در هر حال بايد اين ترس از ميان برود.
در فضاي ديوانه وار و پرخروش زندگي امروزي هيچ چيز جز مرگ حتمي نيست. هركس بايد روزي بميرد، روزي مي‌آئيم و روزي هم بايد برويم. ما همگي هر آن به زمان مرگ كه رهايي از اين جنجال، تغييرات و ترديدهاي زندگي فيزيكي را ممكن مي‌سازد نزديك تر مي‌شويم.
زندگي از مرگ جدائي ناپذير است. تا زندگاني نباشد مرگ نخواهد بود و هم چنين تا مرگ نباشد زندگاني معني نخواهد داشت. از بزرگترين ستاره‌آسمان تا كوچكترين ذره روي زمين دير يا زود از ميان مي‌روند. سنگ‌ها، گياهان، جانوران وانسانها هر كدام پي در پي به دنيا آمده و پس از چند صباحي نيز رفته‌اند و طبيعت هميشه برروي بازمانده آنها دوباره زندگاني را از سر مي‌گيرد.
بي خودي منتهاي راز همه‌ســــت         مرجع روح پاك با كلمـه‌ســـت

 

منابع و مآخذ :
1-    قرآن كريم ،‌ترجمه مهدي الهي قمشه اي
2-    اشرف زاده ، رضا ؛ آب آتش فروز ، گزيده حديقه الحقيقه ،مشهد ( 1374)، نشر جام .
3-    اميرالمومنين علي (ع) ؛ نهج البلاغه ، مترجم سيدجعفر شهيدي،مشهد (1383)، انتشارات آستان قدس رضوي .
4-    اميرالمومنين علي (ع) ؛ نهج البلاغه،  مترجم علامه جعفري، مشهد ( 1383) ، انتشارات به نشر.
5-    بهرامي ، ايرج ؛ روئين تني وجاودانگي در اساطير،تهران (1385) ، انتشارات ورجاوند.
6-    پادشاه ، محمد ؛ فرهنگ آنندراج ، زيرنظر دكتر محمد دبير سياقي،تهران ( 1337)‌، انتشارات خيام.
7-    جرجاني ، ‌سيد شريف ؛ التعريفات ،مصر‌(1306) ،‌دارالكتب العلميه .
8-    جوادي آملي ؛ معاد در قرآن ،‌قم(1385) ، مركز نشر اسراء .
9-    حافظ ،‌محمد ؛ ديوان حافظ ، براساس نسخه محمد قزويني و دكتر قاسم غني ،مشهد‌(1381) نشر  مرنديز .
10-    حافظ ، محمد ؛ ديوان حافظ، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر ،تهران ( 1369) ، كتابفروشي صفي عليشاه.
11-    حسيني ، زهرا ؛ بهشتيان و جهنميان ،قم ( 1385) ، انتشارات بوستان دانش .
12-    خزائلي ، محمد ؛ اعلام قرآن ، تهران( 1380)‌، انتشارات اميركبير.
13-    خواند مير، غياث ا لدين ؛ حبيب السير ، جلد اول ،تهران انتشارات بي تا .
14-    درگاهي، محمود؛ طلايه دار طريقت ،تهران ( 1373) انتشارات ستارگان و خواجوي كرماني .
15-    دهخدا ، ‌علي اكبر ؛‌ امثال و حكم  ،‌تهران(1352) ‌،انتشارات امير كبير .
16-     دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه ، تهران(1352) ، انتشارات اميركبير.
17-    زرين كوب، عبدالحسين ؛ سرني ‌،تهران (1364) ، انتشارات علمي .
18-    زماني، كريم ؛ شرح مثنوي ، تهران(1383) ، دفتر چهارم ، انتشارات اطلاعات.
19-    سجادي، سيدجعفر؛ فرهنگ لغات و اصلاحات و تعبيرات عرفاني ،تهران (1370)، ناشر كتابخانه طهوري .
20-    سجادي ، سيدضياء الدين ؛ فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني ،تهران ( 1382) ، انتشارات زوار .
21-    سنايي غزنوي ، ابوالمجد مجدودبن آدم؛ حديقه الحقيقه و شريعه ا لطريقه ، مصحح محمد تقي مدرس رضوي،تهران ( 1383)، انتشارات دانشگاه تهران .
22-    سنايي غزنوي ، ابوالمجد مجدودبن آدم ؛ ديوان ، مصحح محمدتقي رضوي ،تهران (1380)، انتشارات سنايي .
23-    شبستري ، شيخ محمود ؛ شرح برگلشن راز، مصحح محمد ابراهيم سبزواري،تهران (1330) .
24-    شفيعي كدكني، محمدرضا؛ تازيانه هاي سلوك ،تهران ( 1383)، انتشارات آگاه .
25-    طغياني ،‌اسحاق ؛ شرح مشكلات حديقه سنايي ،اصفهان‌(1382) ،‌انتشارات دانشگاه اصفهان .
26-    طوسي ،‌ خواجه نصيرالدين ؛ اخلاق ناصري ، ‌تصحيح مجتبي مينوي ـ عليرضا حيدري ،تهران‌(1364) ،‌انتشارات خوارزمي .
27-    عثماني ، ابوعلي حسن بن احمد؛ رساله قشيريه ، تصحيح بديع الزمان فروزانفر ، تهران(1383)، شركت انتشارت علمي و فرهنگي .
28-    عمادزاده، حسين ؛ تاريخ انبياء و قصص قرآن ،تهران‌ ( 1376)، انتشارات اسلام .
29-    فروزانفر، بديع الزمان ؛ احاديث مثنوي ، تهران(1366)، انتشارات امير كبير.
30-    قرشي ، سيد علي اكبر ؛ قاموس قرآن ، تهران( 1386) ، انتشارات دار الكتب الاسلاميه .
31-    كاشاني ، عزالدين محمود؛ مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه ، مصحح عفت كرباسي و دكتر محمدرضا برزگر خالقي ،تهران ( 1382) ، انتشارات زوار.
32-    لاهيجي ، عبدالرزاق ؛ سرمايه ايمان ، تصحيح صادق لاريجاني آملي ،تهران (1362)، انتشارات الزهرا .
33-    مجلسي، محمدباقر بن محمد تقي ؛ بحارالانوار، جلد 8 ، بيروت( 1403 هـ . ق) ، داراحياء التراث العربي.
34-    مدرس رضوي ، محمدتقي ؛ تعليقات حديقه ،تهران (1344)، انتشارات امير كبير.
35-    مشكور، محمد جواد ؛ تاريخ شيعه ، تهران( 1368)، كتابفروشي اشراقي.
36-    مطهري ، مرتضي ؛ عدل الهي ،تهران‌(1362) ،‌انتشارات اسلامي .
37-    معين ، محمد ؛ فرهنگ معين ،تهران (1371)، انتشارات امير كبير.
38-    مكارم شيرازي ؛ تفسير نمونه ، جلد 21، تهران،‌انتشارات دارالكتب الاسلاميه.
39-    منشي، نصرالله ؛ كليله و دمنه ، تصحيح مجتبي مينوي ، تهران( 1370) ، انتشارات اميركبير.
40-    مولوي، جلال الدين ؛ ديوان شمس تبريزي ، مقدمه و شرح حال از استاد بديع الزمان فروزانفر،تهران (1370)، انتشارات جاويدان.
41-    مولوي ،‌جلال الدين محمد ؛‌مثنوي معنوي ، ‌دفتر اول ،‌تصحيح رينولدالين نيكلسون ، تهران(1367) ، انتشارات مولي.
42-    نسفي ، عزيزالدين ؛ انسان كامل ، تهران ( 1944م )، به اهتمام مولد، انتشارات كتابفروشي طهوري .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه