چگونگی طراحی صندلی تحرير

چگونگی طراحی صندلی تحرير
چگونگی طراحی صندلی تحرير
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

1-    مرحله اول : انتخاب موضوع                                                                                                      11
2-1-  تفسیر مشکل                                                                                                                          16
4      -1- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات                                                                            15
5 -1- تدوین جدول زمان بندی                                                                                                            15
2-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل                                                                                                17
1-2- آنالیز نیاز                                                                                                                               18
1-1-2- گرد آوری اطلاعات                                                                                                               18
1-1-1-2- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی                                                                                              18
2-1-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                           21
3-1-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                       21
2-2- آنالیز رابطه اجتماعی                                                                                                                 22
1-2-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                       22
1-1-2-2- پروسه استفاده                                                                                                                    22
2-1-2-2-پروسه بعد از استفاده                                                                                                            22
3-1-2-2- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول                                                                           23
4-1-2-2- نوع ارتباط گروههای معین                                                                                                    23
5-1-2-2- شناخت استفاده کنندگان                                                                                                         23
9-1-2-2- وندلیزم                                                                                                                             25
2-2-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                           26
3-2-2 تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                         30
4-2-2- ارائه ایده                                                                                                                              30
3-2- آنالیز رابطه محیطی                                                                                                                   31
1-3-2- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                31
2-3-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                           33
3-3-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                        33
4-2- آنالیز توسعه تاریخی                                                                                                                   34
1-4-2- گرد اوری اطلاعات                                                                                                                34
5-2- آنالیز بازار                                                                                                                              36
1-1-5-2- تجارت مبلمان در ایران                                                                                                       39
2-1-5-2- مشکلات صادرلت مبلمان ایران                                                                                             40
3-5-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                           41
4-5-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                       41
6-2- آنالیز فنی و جسمی                                                                                                                     42
1-6-2- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                42
1-1-6-2- رابطه جسمی                                                                                                                     42
2-1-6-2- اندام سنجی جوانان                                                                                                              42
2-2-1-6-2- نشستگاه                                                                                                                        44
3-1-6-2- صندلی ارگونومیک                                                                                                            48
4-1-6-2- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی                    51
3-1-6-2- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان                                                                                      53
2-6-2- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                          54
3-6-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                      56
4-6-2- ارائه ایده                                                                                                                            56
7-2- آنالیز ساختار                                                                                                                          57
1-7-2- گرد آوری اطلاعات                                                                                                              57
3-7-2- ارائه ایده                                                                                                                            57
8-2- آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک                                                                                                    58
1-8-2- زیبایی چیست                                                                                                                      58
1-1-8-2- زیبایی شناسی چیست                                                                                                         59
2-1-8-2- استتیک در طراحی صنعتی                                                                                                60
3-1-8-2- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت                                                                         62
1-3-1-8-2- فرم                                                                                                                           64
2-3-1-8-2- رویه                                                                                                                          65
3-3-1-8-2-  متریال                                                                                                                            66
4-3-1-8-2- رنگ                                                                                                                              66
1-4-1-8-2- عملکرد ساختاری رنگ                                                                                                       67
2-4-1-8-2- عملکرد ارگونومیک رنگ                                                                                                    68
2-8-2-  پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                             71
3-8-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                            74
4-8-2- ارائه ایده                                                                                                                                  75
9-2- آنالیز سیستماتیک                                                                                                                           76
1-9-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع  موجود                                                                                           76
1-1-9-2- روابط عملی                                                                                                                          76
2-9-2- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                                77
3-9-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                            77
10-2- آنالیز استاندارد                                                                                                                            78
1-10-2- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                  78
1-1-10-2- استانداردهای کلاس درس                                                                                                        78
2-1-10-2- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل                                                                                     78
3-1-10-2- استاندارد پیچ و مهره و واشر                                                                                                   83
4-1-10-2- استاندارد میخ پرچ ها                                                                                                             83
3-1-10-2- استاندارد mdf                                                                                                                      83
11-02 آنالیز مواد و روش ساخت                                                                                                             85
1-11-2-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                          85
1-1-11-2- انواع MDF                                                                                                                        86
2-1-11-2- پلی پرو پیلن                                                                                                                        90
3-1-11-2- استنلس استیل                                                                                                                       91
4-1-11-2- آلومینیوم                                                                                                                             93
2-1-2- آنالیز مونتاژ                                                                                                                             95
12-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                             95
13-2- آنالیز بسته بندی                                                                                                                           96
1-13-2- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                          96
2-13-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                          96
14-2- آنالیز حمی ونقل و انبارداری                                                                                                          97
2-14-2- تدوین دستورالعمل طراحی                                       99
15-2- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش                                                                                                 100
جمع بندی مرحله دوم                                                                                                                             101
للیست خواسته ها و انتظارات                                                                                                                   101
مرحله سوم : حل های مشکل                                                                                                                   103
مرحله چهارم : ارزیابی                                                                                                                          108

فهرست نمودار ها

نمودار 1, رنج سنی گروه استفاده کننده                                                                                                           27
نمودار 2و3 , تشکیل درس در کلاس                                                                                                             25     
نمودار 5 , مشکلات کاربران با محصول                                                                                                    28  
نمودار 6 ,میزان خسارت به محصول                                                                                              &

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه