معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن

آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن
آثار محمد علی جمال زاده و بررسی تکنیک های روایت و عناصر داستانی آن
230,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 277 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست:

چكيده1
مقدمه2
فصل اول : نقد و تحليل سبك جمال زاده و عناصر داستان
داستان نويسي9
نمودهاي پويايي و ايستايي زبان در آثار جمال زاده14
رئاليسم در آثار جمال زاده18
نقش جمال زاده در ادبیات داستانی معاصر23
سبك شناسي داستانهاي جمال زاده25
عناصر داستان41
روش کار66
فصل دوم : بررسي عناصر داستاني در مجموعه داستانهاي جمال زاده
1- يكي بود يكي نبود68
1-1 : فارسي شكر است
خلاصة داستان75
عناصر داستان76
1-2 : رجل سياسي
خلاصة داستان81
عناصر داستان82
1-3 )دوستي خاله خرسه
خلاصة داستان84
عناصر داستان85
1-4 : درد ملا قربانعلي
خلاصة داستان89
عناصر داستان90
1-5 :  بيله ديگ بيله چقندر
خلاصة داستان92
عناصر داستان93
1-6 : ويلان الدوله
خلاصة داستان95
عناصر داستان96
2- دار المجانين
خلاصة داستان98
عناصر داستان101
3- عمو حسينعلي
3-1 : شاهكار
خلاصة داستان107
عناصر داستان108
3-2 : پلنگ
خلاصة داستان111
عناصر داستان112
3-3 : جزيرة آتلانتيس
خلاصة داستان114
عناصر داستان115
3-4 : مجادلة دو پشه
خلاصة داستان117
عناصر داستان117
3-5 :  كباب غاز
خلاصة داستان120
عناصرداستان 121
4- صحرای محشر
خلاصة داستان123
عناصر داستان126
5- قلتشن ديوان
خلاصة داستان130
عناصر داستان133
6- راه آب نامه
خلاصة داستان138
عناصر داستان139
7- سرو ته يك كربلاس
خلاصة داستان154
عناصر داستان155
8- كهنه و نو145
5-1 : ثواب یا گناه ؟!
خلاصة داستان145
عناصر داستان146
5-2 : نمک گندیده
خلاصة داستان148
عناصر داستان148
5-3 : عقد تمهیدی
خلاصة داستان151
عناصر داستان151
5-4 : خانه به دوش
خلاصة داستان153
عناصر داستان154
5-5 : همزه و لمزه
خلاصة داستان156
عناصر داستان156
5-6 : عالم همقطاری
خلاصة داستان159
عناصر داستان159
5-7 : باج سبیل161
5-8 : دو قلو
خلاصة داستان161
عناصر داستان161
6- غير از خدا هيچكس نبود
6-1 : قیصر و ایلچی
خلاصة داستان164
عناصر داستان164
6-2: آواز در گرمابه
خلاصة داستان167
عناصر داستان168
6-3 : قلب ماهیت
خلاصة داستان169
عناصر داستان169
6-4 : آخوند داریم و آخوند
خلاصة داستان171
عناصر داستان171
6- 5 : دو آتشه
خلاصة داستان175
عناصر داستان175
6-6 : میرزا خطاط
خلاصة داستان178
عناصر داستان178
6-7 : امنیت شکم
خلاصة داستان180
عناصر داستان180
نتیجه گیری184
فهرست منابع187
چکیدۀ انگلیسی1


چكيده:
داستان تصويري است عيني از چشم انداز و برداشت نويسنده از زندگي . هر نويسنده ، فكر و انديشة معيني دربارة زندگي دارد يا نحوة برخوردش با زندگي ، فلسفة زندگي او را مجسم مي كند هرداستان داراي عناصري است كه پيكره ي آن را به وجود مي آورند . به اين عناصر ، عناصرِ داستان مي گويند . مهمترين عناصر داستان عبارتند از : پيرنگ يا طرح ، شخصيت پردازي ، درونمايه يا مضمون ، موضوع ، زاويه ي ديد ، لحن و سبک ، فضا و صحنه ، نماد.
از جمال زاده به عنوان پدر داستان نویسی ایران یاد کرده اند . عشق جمال زاده به فرهنگ مردم باعث شد که داستان نویسی را انتخاب کند . وی معتقد بود داستان قالب خوبی برای ارتباط برقرار کردن با مردم است . شاید او نخستین کسی است که از لحن عامیانه در یک اثر ادبی استفاده می کند . در اين پژوهش سعي بر اين است كه عناصر داستاني و تكنيك هاي روايت در آثار داستاني محمد علي جمال زاده مورد بررسي قرارگيرد .
در اين پژوهش سعي بر اين است كه عناصر داستاني و تكنيك هاي روايت در آثار داستاني محمد علي جمال زاده مورد بررسي قرارگيرد .

كليدواژه : داستان ,عناصرداستاني ,محمد علي جمال زاده ,رئاليسم ,نثر   مقدمه:                                                                          
       (( سيد محمد علي جمال زاده در يك صد و شش سالگي در گذشت . زادنش به سال 1309 قمري در شهر اصفهان روي داد و مرگش روز هفدهم آبان 1376 در شهر ژنو كنار درياچه لمان فرا رسيد. 
       (( پدرش سيد جمال الدين واعظ اصفهانی ( متولد در همدان 1279-  مقتول در بروجرد جمادي الثاني 1326) بود . محل اقامت او شهر اصفهان بود ، ولي غالبأ براي وعظ به شهرهاي مختلف سفرمي كرد . جمال زاده روزگاران كودكي را در اصفهان گذرانيد و چون از ده سالگي فراتر رفت گاهي پدرش او را به همراه خود به سفر مي برد و در همين دوره از حيات جمال زاده بود كه سيد جمال اقامت تهران اختياركرد "سال1321 "و دو سه سالي پيش نگذشت كه فرزند خود محمدعلي را براي تحصيل به بيروت فرستاد (1908) . سن جمال زاده در اين اوقات از دوازده سال درگذشته بود.
       (( جمال زاده در بيروت مي بود كه اوضاع سياسي ايران دگرگون شد . محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست و هريك از آزادي خواهان به سرنوشتي دچارشد . سيد جمال ، به خفيه ، خود را به همدان رسانيد تا به عتبات برود . وي در آنجا به چنگ عمال دولتي افتاد و چون او را به دستور دولت به حكومت بروجرد تحويل دادند در اين شهر به ارادة حاكم " اميرافخم" به طناب انداخته و مقتول شد.
       (( جمال زاده در بيروت با ابراهيم پورداود و مهدي ملكزاده " فرزند ملك المتكلمين" چند سالي هم دوره و همدرس بود . چون متمايل به تحصيلات دانشگاهي اروپايي شد در سال1910 قصد عزيمت به اروپا كرد . از راه مصر ، خود را به اروپا رسانيد . ممتاز السلطنه ، سفير ايران چون او را بشناخت توصيه كرد بهتر است به لوزان (سويس) برود و در آنجا به ادامة تحصيل بپردازد . تا سال1911 در لوزان بود . در اين سال به ديژن "فرانسه" آمد و ديپلم علم حقوق خود را از دانشگاه اين شهرگرفت . وقوع جنگ جهاني موجب تشكيل كميتة مليون ايراني ، به زعامت سيد حسن تقي زاده ، در برلن ، براي مبارزه با روس و انگليس شد.
       (( يكي از ايرانياني كه به همكاري در اين كميته دعوت شد سيد محمدعلي جمال زاده بود . او در سال1915 به برلن آمد و تا سال 1930 در آن شهر زيست . جمال زاده پس از ورود به برلن ، مدت درازي نگذشت كه به مأموريت از كميتة مليون به بغداد و كرمانشاه اعزام شد " همانند ابراهيم پورداود و حسين كاظم زاده و چند نفر ديگر " . در بازگشت به برلن به همكاري قلمي مجلة كاوه و ادارة امور آن دعوت شد و تا تعطيلي آن مجله با تقي زاده كار مي كرد . جمال زاده پس از تعطيلي مجله كاوه به خدمت محلي در سفارت ايران درآمد و سرپرستي محصلين ايراني به او واگذارشد . حدود هشت سال در اين كار بود تا اين كه از سال1931 به دفتر بين المللي كار وابسته به جامعة ملل پيوست و در سال 1956 بازنشسته شد . پس ، از برلن به ژنو مهاجرت كرد و تا پايان عمر در اين شهر بود . در اين مدت چند دوره به نمايندگي دولت ايران در جلسات كنفرانس بين المللي آموزش و پرورش شركت كرد.
        (( در خلال مدتي كه سرپرستي محصلان ايراني را برعهده داشت دو بار و در دوران عضويت دفتر      بين المللي كار ، پنج بار به ايران مسافرت كرد . اما در هر يك از اين سفرها مدتي كوتاه در ايران بيش نماند  شايد نادرست نباشد گفته شود كه سال هاي زندگي او در ايران فقط سيزده سال از عمرِ دراز او بوده است . نود و چند سال را بيرون از ايران زندگي كرد.
     (( اما در سراسر اين مدت او با ايرانيان مي زيست . هر روز كتاب فارسي مي خواند و بي وقفه به دوستان ايراني خود نامه مي نوشت . هرچه تأليف و تحقيق كرد دربارة ايران بود اگر هم دربارة ايران نبود به زبان فارسي و براي بيداري وگسترش معارف ايرانيان بود . خانه اش آراسته به قالي و قلمكار و قلمدان و ترمه و تافته و مسينه و برنجينه هاي كرمان و اصفهان و يزد بود . نشست و خاستش، در سراسرعمر ، با هموطنانش بود. اوقات فراغت را با آنها مي گذرانيد . لذت مي برد از اين كه فارسي حرف بزند . با خاطرات كوتاه گذشته اي كه از ايران داشت دلخوش بود . مكرر بر مكرر و با همه كس ، از اصفهان دورة كودكي خود و محلة بيدآباد حكايت مي كرد . گاهي دامنة صحبت را به فعاليت هاي سياسي پدرش در جريان مشروطه خواهي مي كشانيد و طرز وعظ او و مشكلاتي كه در تهران داشته است وصف مي كرد . او بسياري از مطالب را در نوشته هاي متعدد بازگو كرده است . پس سال شمار زندگي او را ميتوان در اين چند سطر آورد:
1309ق                تولد در اصفهان
1321ق                آمدن به تهران
1324(1908)         رفتن به بيروت
1910                   رفتن به پاريس
1910-1911          تحصيل در لوزان
1912-1914          تحصيل در ديژون و ازدواج اول
1915-1922           همكاري با كميته ي مليون ايراني و مجله ي كاوه
1923-1931          سرپرستي محصلين ايراني در برلن
1931-1962          عضويت در دفتر بين المللي كار و ازدواج دوم
1997 (8 نوامبر)       در گذشت در ژنو
       (( جمال زاده در رشتة علم حقوق درس خواند ولي در آن مباحث يك سطر هم به قلم نياورد . بايد قبول كرد كه دانشگاه واقعي او دورة همكاريش با مجلة كاوه در برلن بود كه با مستشرقان ناموري چون ژوماركوارت موگايگر ، ايگن ميتوح ، اسكارمان آشنا شد و هم سخني با آنان دامنة اطلاعتش نسبت به كتاب هاي اروپايي دربارة مشرق گسترش يافت و بر راه و روش اروپايي تحقيق اگاهي يافت.
       (( جز اين ، با ايرانيان دانشمندي چون محمد قزويني ، سيد حسن تقي زاده ، ميرزا فضل علي آقا تبريزي آشنايي و همكاري يافت و از نشست و برخاست با اقران خود چون حسين كاظم زادة ايرانشهر ، ابراهيم پور داود ، محمود غني زاده ، سعدالله خان درويش و جمعي ديگر، كه همواره دربارة ادبيات و تاريخ و فرهنگ به صحبت وانديشه مي پرداختند ، دريافتهاي سودمند كرد . كاوه داراي كتابخانة خوبي از كتب مهم خاص مطالعات ايراني بود . در كنار آن محفلي به نام" صحبت هاي علمي وادبي" ماهانه انعقاد مي يافت كه در آن جلسات ، خطابه هاي علمي و ادبي ارائه مي شد . طبعأ اين گونه فعاليت موجب بسط يافتن دامنة معرفت و بينش جمال زاده شد . جمال زاده مقدمات پژوهشگري و مقاله نويسي را در همين ايام فرا گرفت مقاله ها و نوشته هايي كه از او در كاوه انتشار يافت او را ، روز به روز ، در پژوهش و نگارش دليرتر ميكرد انتشار كتاب گنج شايگان (1335ق) ، كه نخستين تأليف تحقيقي  او بود ، موجب ناموري او شد. اين كتاب با كمك اپنهايمر، استاد اقتصاد دانشگاه برلن به زبان آلماني هم ترجمه شد . بنا بود به چاپ برسد كه وضع نابسامان آلمان و شكست آن دولت موجب توقف و انصراف از اين گونه كارها شد . جمال زاده نويسندة هميشگي كاوه بود . از روز نخست تا پايان آن در همة شماره ها نوشته اي از او هست ، چه سياسي ، چه تحقيقي و فرهنگي. بعضي از نوشته هايش با امضاي شاهرخ است. غالب مقالات او در زمينة مباحث تاريخي است . نخستين نوشته داستانيش" فارسي شكر است " كه در نخستين شماره دورة دوم كاوه ، يعني جمادي الاول 1339 انتشار يافت .
       (( جمال زاده فعاليت فكري و نويسندگي را با پژوهش آغاز كرد و يش از آنكه با داستان نويسي آوازه مندي بيابد ، نويسندة مباحث تاريخي و اجتماعي و سياسي در شمار بود ." گنج شايگان" پنج سال پيش از " يكي بود يكي نبود " منتشرشد . تحقيقات متعددش در خصوص روابط روس و حدود پانزده مقالة ديگر كه در كاوه به چاپ رسيد همه پيش از نشر يكي بود يكي نبود مي بود.
       (( جمال زاده نويسندگي را با مجلة كاوه آغاز كرد و پس از آن كه كاوه تعطيل شد به همكاري جواناني كه در اروپا درس مي خواندند و مجلة فرنگستان را در برلن نهاده بودند شتافت و مقاله هايي درآن مجله به چاپ رسانيد . آنجا مطلبي دربارة زبان فارسي نوشت كه ميرزا محمد قزويني را برآشفت تا مقالة اساسي و معتبر و پرآوازة خود را در آنجا منتشر كند.
       (( جمال زاده با توقف انتشار فرنگستان به روزنامه هاي ايران رو كرد و در روزنامه هاي ايران ِآزاد ، شفق سرخ و اطلاعات ، به چاپ نوشته هايي كه بيشتر مطالب اجتماعي مي بود پرداخت ، تا آن كه مديري مجلة علم و هنر را پذيرفت كه در برلن انتشار مي يافت . مؤسس اين مجله ابوالقاسم وثوق بود . هفت شماره از آن بيشتر منتشر نشد و خودشان آن را مجلة فني و ادبي معرفي كردند . علم و هنر نتوانست حتي به پاية ايرانشهر برسد.
       (( از جمال زاده در سالهاي 1310 تا 1321 نوشتة زيادي به چاپ نرسيد . در جريانهاي فرهنگي ايران در آن سالها شركت بارزي نداشت ، جز اين كه به عنوان عضو وابستة فرهنگستان ايران انتخاب شده بود . با وجود اين همواره مي كوشيد مخاطبان فاسي زبان و هموطنان خود را داشته باشد . در زمان جشن هزارة فردوسي منحصرأ يك مقاله به عنوان " نه اندر نه آمد سه اندر چهار"  از او در فردوسي نامة مهر چاپ شد  در جشن هفتصد ساله تأليف گلستان سعدي كتابچه اي به نام پندنامة سعدي منتشر كرد . مقاله اي در مورد كتاب و مقاله هايي در مجلة موسيقي و ترجمة قصه اي از آناتول فراس در مجلة مهر و ترجمة داستاني از اسكار وايلد در همان مجله وچند مقاله در روزنامة كوشش ، از جمله دربارة كتاب زيبا نوشتة محمد حجازي ، حاصل آن دوره از نويسندگي اوست.
       (( مجله هاي تعليم و تربيت ، مهر ، موسيقي محل نشر نوشته هاي ادبي و فرهنگي او در آن دوره بوده است . او نمي دانست و نمي خواست با هم وطنانش بي رابطه بماند . آنها را در ژنو مي ديد با ذوق و شوق ملاقات مي كرد و به صحبت با آنان مي نشست . با غالب آنها كه در ايران اهل كتاب و قلم بودند مكاتبة مداوم داشت . هركس به او نامه اي مي نوشت پاسخي به تفصيل دريافت مي كرد .
       (( در احوال جمال زاده كتابي به فارسي به نام سرگذشت و آثار جمال زاده ، به قلم مهرداد  مهرين ، در سال 1342 انتشار يافت ، هم چنين كتابي به نام نقد آثار محمد علي جمال زاده به قلم عبدالعلي دستغيب (1356 ) هم چنين رسالة دكتري نهاد آلپ ترك (دانشجوي ترك در دانشگاه تهران ) دربارة داستان نويسي جمال زاده است كه در سال 1351 نوشته شده ولي به چاپ نرسيده است.

 

منابع و مآخذ
1- الهی قمشه ای ، حسین (مترجم )، قرآن مجید ، چاپ چهارم 1369 ، تهران ، پیراسته
2- آرین پور ، یحیی ، از صبا تا نیما ، چاپ هفتم ، جلد دوّم ، تهران ، زوّار، 1379.
3، از نیما تا روزگار ما ، چاپ سوم ، تهران ، زوّار ، 1379
4- احمدي ، علي اصغر ، روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي ، تهران ، اميركبير ، 1368
5- اخوان ثالث ، مهدی ، نقیضه و نقیضه ‌‌سازان ، به کوشش ولی الله درودیان ، تهران ، زمستان ،  1374
6- اردبيلي ، يوسف ، راهنمايي و مشاورة حرفه اي ، تهران ، فهيم ، 1374
7- ابراهيمي ، نادر ، لوازم نويسندگي ، تهران ، انتشارات فرهنگيان ، 1369
8- ابراهيمي ديناني ، غلام حسين ، دفتر عقل و آيت عشق ، تهران ، طرح نو، 1385
9- اسكولز ، رابرت ، عناصر داستان ، ترجمة فرزانه طاهري ،تهران ، نشر مركز ، 1377 
10- بهار ، محمّدتقی ، سبک‌شناسی ،  چاپ هشتم ،  جلد سوم ، تهران ، امیرکبیر ،1375.
11– بهارلو ، محمد ، گزيده آثار محمد علی جمال زاده ، تهران ، نشر آروين ، 1375
12- پارسي نژاد ، كامران ، نقد و تحليل وگزيده داستانهاي سيد محمد علي جمال زاده ، تهران ، روزگار ،1382
13- پلارد ، آرتور ، طنز ، ترجمه سعید سعیدپور، تهران ، مرکز، 1378.
14- تقي زاده ، تقي ، سرگذشت داستان نويسي ايران و تكوين عبرت آموز در ده قرن گذشته ، تهران ،1386
15- جلال آل احمد ، مدير مدرسه ، تهران ، انتشارات فردوس ، ‌١٣٧٩
16- جمال زاده ، محمد علي ، عمو حسين علی ، ج 1 ، تهران ،كانون معرفت ، ‌١٣36 ‌
17-، ج 2 ،تهران ،کانون معرفت ، 1336
18-، نقد مدير مدرسه ، مجلة راهنماي كتاب ، سال اول ، شمارة 2 ،1337
19- ، كهنه ونو ، تهران ، كانون معرفت ، 1338
20- ، يكي بود يكي نبود ، تهران ، شرق ، 1379
21- سر و ته یک کرباس، تهران ، سخن ،1380
22- ، تلخ و شيرين ، تهران ، سخن، 1379.
23- ، آسمان و ریسمان ، تهران ، سخن، 1379.
24- قصه ما به سر رسید،  تهران، سخن، 1379.
25- ، قلتشن دیوان ؛ تهران ؛ سخن؛ 1379.
26-، برگزیده آثار سیّد محمّدعلی جمال زاده ، به کوشش علی دهباشی، تهران، سخن، 1378
27- خاطرات سیّد محمّدعلی جمال زاده ؛ به کوشش ایرج افشار و علی دهباشی تهران ، سخن؛ 1378.
28-، قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار ، تهران، کانون معرفت ، 1353
29- معصومه شیرازی ، تهران ، کانون معرفت ، 1333.
30-، راه آب نامه ، تهران ، کانون معرفت ، 1326.
31- ، صحرای محشر، تهران ، کانون معرفت ، 1323.
32- ، دارالمجانین، تهران ، کانون معرفت ، 1321
33- ، غیر از خدا هیچ کس نبود ، تهران ، کانون معرفت ، 1340
34- حداد ، حسين ، بررسي عناصر داستان ايراني ، تهران ، انتشارات سورة مهر ، 1387
35- حسيني ، ابوالقاسم ، بر ساحل سخن ، تهران ، معارف ، 1376
36– خسروي ، محمد باقر ميرزا ، شمس و طغرا ، با مقدمه ی رشيد ياسمي تهران ، كانون معرفت، ‌١٣٤٣
37- خطيبي ، حسين ، فن نثر در ادب پارسي ، تهران ، زوار ، 1375
38- دبیر سیاقی ، محمد ، برگردان روایت گونۀ شاهنامۀ فردوسی به نثر ، تهران ، قطره ، 1380
39- دستغیب ، عبدالعلی ، نقد آثار محمّد علی جمال زاده ، تهران ، چاپار، 1356
40- دهباشی، علی ، یاد محمّدعلی جمال زاده ، چاپ اول ، تهران ، ثالث ، 1377
41- دهخدا ، علی‌‌اکبر ، چرند و پرند ، تهران ، سازمان کتاب‌‌های جیبی ، 1341.
42- رادفر ، ابو القاسم ، فرهنگ وارۀ داستان و نمایش ، تهران ، انتشارات اطلاعات، 1366
43- رافائل ، ماکس ، نگاهی به تاریخ ادبیات جهان ( تاریخ رئالیسم ) ، مترجم فرهادی ، تهران ، شباهنگ ، 1372
44- روزبه ، محمد رضا ، ادبيات معاصر ايران (نثر ) ، تهران ، روزگار ،1381
45- رهنما ، تورج ، داستان نويسان امروز ايران ، تهران ، توس ، 1363
46- زرشناس ، شهریار ، واژه نامۀ فرهنگی سیاسی ، تهران ، کتابِ صبح ، 1383
47-  سعيديان ، عبد الحسين ، ادبيات ملّتهاي جهان ، تهران ، ابن سينا ، 1352
48-  سليماني ، حسن ، اسماعيل زاده ، فهيمه ، ادبيات داستاني ساختار صدا و معني ، تهران ، رهنما ،1378
49-  سليماني ، محسن ، تأملي ديگر در باب داستان ، تهران ، انتشارات حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي،1365  
50-  سليماني ، محسن ، فن داستان نويسي ، تهران ، اميركبير ،1370
51- شريفي ، محمد نادر ، رئاليسم در آثار جمال زاده ، مجلة ادبيات داستاني ، سال دوازدهم ، خرداد 1388 ، شمارة 90
52-  شفیعی کدکنی ، محمّدرضا ، موسیقی شعر ، چاپ ششم ، تهران ، آگاه، 1379.
53-  شفیعی کدکنی ، محمّدرضا ، شاعر آینه‌‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، آگاه ، 1376.
54-  شمیسا ، سیروس ، سبک‌شناسی شعر ، چاپ هشتم ، تهران ، فردوس ، 1381.
55-  صلاحی ، عمران ، طنزآوران امروز ایران ، چاپ ششم ، تهران ، مروارید ، 1376
56-  عباديان ، محمود ، درآمدي بر ادبيات معاصر ايران ، تهران ، گهرنشر ، 1371
57- علوي ، حميد ، خاطرات بزرگ علوی ، تهران ، انتشارات دنيای كتاب، ‌١٣٧٧
58- غلام ، محمّد ، رمان تاریخی ( سیر و نقد و تحلیل رمان‌‌های تاریخی فارسی 1284 ـ 1332) ، تهران، چشمه ، 1381
59- فرزانه ، مصطفی ، جمال زاده و هدایت پایه گذاران نوین فارسی ، ایران نامه ، سال 16 ، ش 1 ، زمستان 1376
60- کاشفی ، کمال‌‌الدین حسین واعظ ، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار ، ویراسته میر جلال‌‌الدّین کزّازی ، تهران ، مرکز، 1369
61- کامشاد ، حسن ، پایه گذاران نثر جدید فارسی ، تهران ، نی ،1384 ،
62- كريمي ، يوسف ، روان شناسي شخصيت ، تهران ، نشر ويرايش ، 1375
63- کهنمویی پور ، ژاله ، خطاط ، نسرین دخت ، افخمی ، علی ، فرهنگ توصیفی نقد ادبی ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ  ، 1381
64- گشيري ، احمد (مترجم ) ، داستان و نقد داستان ، تهران ، نگاه ، 1379 ،ج 1
65- ، داستان و نقد داستان ، تهران ، نگاه ،1379 ، ج2
66-  مسكوب ، شاهرخ ، داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع ، تهران ، انتشارات علمي وفرهنگي ، 1373
67-  ميرصادقي ، جمال ، عناصر داستاني ، تهران ، سخن ،1380
68- ، ادبيات داستاني قصه داستان كوتاه و رمان،تهران ، ماهور ، 1360
69-، داستان و ادبيات ، تهران ، آية مهر ، 1383
70- مهدی‌‌پور عمرانی ، روح‌‌الله ، آتش زیر خاکستر ، چاپ اول ، تهران ، مهرانشهر ، 1380.
71- مهرور ، زکریا ، بررسی داستان امروز از دیدگاه سبک و ساختار ، تهران ، تیرگان ، 1380.
72- مهرین ، مهرداد ، جمال زاده و افکار او ، تهران ، مؤسسه انتشارات آسیا ، 1342.
73- میرعابدینی، حسن ، صد سال داستان نویسی ایران ، چاپ سوم ، تهران ، چشمه ، 1383
74- نايت ، ديمون ، داستان نويسي نوين ، ترجمة مهدي فتحي ، تهران ، چشمه ،1386
75- همایون کاتوزیان ، محمّدعلی ، درباره جمال زاده و جمال زاده شناسی، چاپ اول ، تهران ، شهاب ثاقب ، 1382.
76– يوسفي ، غلام حسين ، ديداری با اهل قلم ، مشهد ، انتشارات دانشگاه مشهد ، ‌١٣٥٧  ‌
77- يونسي ، ابراهيم ، هنر داستان نويسي ، تهران ، نگاه ،1369 


Abstract:                                                                                                        
The story is a concrete picture of the writer understanding and perspective about life.Every writer has difinte thoughts about the life and the way of treating it which refleets his philosopgy  Every story has its own elements which construct its body which are colled story elements . The most important story elements include : plot ,character , theme , subject , point of view , intonation and style , scene, symb0l
Jamalzadeh is referred as the faher of story writing in Iran. He chose story writing  beacause of his love to the culture of people . He believed that the story makes a good frame for communicating with people . maybe he is the first person using slangs in a literary work. In this paper , it has been tried to investigate story elements and narration techniques in th      works of Mohammadali  jamalzadeh.

Keyworkes : story , story elements , Mohammadali jamalzadeh , realism, porse

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه