آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن

آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن
آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن
250,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 225 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

چکیده    یک
پیش گفتار    دو
مقدمه     1
فصل اول: شخصیت های داستانی از دیدگاه روانشناختی    11
1-1 فرويد وعوامل ساختار شخصي     12
1-1-1 نهاد    13
2-1-1 «من» يا «خود»    14
3-1-1 «فرامن»يا»فراخود»     14
2-1 اضطراب    23
3-1 مكانيزم هاي دفاعي    26
1-3-1 مكانيزم تصعيد يا والايش    27
2-3-1 مكانيزم  فرافكني     28
3-3-1 مكانيزم دليل تراشي     30
4-3-1 مكانيزم باطل سازی     .31
5-3-1 مكانيزم انكار    32
6-3-1 مكانيزم بازگشت     33
7-3-1 مکانیزم  همانند سازي     36
8-3-1 مكانيزم جبران    37
9-3-1 مکانیزم واكنش سازي يا وانمود سازي         38
10-3-1 مكانيزم جابه جا سازي     42
11-3-1 مكانيزم سركوبي    44
 4-1 اختلالات عصبی(نوروتیک)     45
فصل دوم: شخصیت های داستانی از دیدگاه اسطوره ای و کهن الگویی    52
1-2  یونگ و ساختار شخصیت    53
1-1-2 خود    58
2-1-2 ناخودآگاه شخصی    60
3-1-2  ناخودآگاه جمعی    61
3-2 کهن الگوها    63
1-3- 2 پرسونا    66
2-3-2  سایه    69
3-3-2  آنیما و آنیموس     73
4-3-2  خود    78
4-2 درون گرایان، برون گرایان    86
فصل سوم: شخصیت های درون گرا و برون گرا    97
1-3  شخصیت های درون گرا    98
2-3 سور رئالیسم    105
1-2-3 بوف کور    109
2-2-3 سه قطره خون    112
3-2-3  زنده به گور    113
3-3 شخصیت های برون گرا    123
فصل چهارم: شخصیت های داستانی از دیدگاه جامعه شناختی    143
  1-4 نظریه ی روانکاوی اریک فروم    144
  2-4  تیپ سازی های رفتاری    149
  1-2-4  تیپ گیرنده    149
  2-2-4  تیپ بهره کش        151
  3-2-4   تیپ محتکر    151
  4-2-4  تیپ بازاری    152
  5-2-4 تیپ مرده گرا    152
  3-4  شش نیاز روان شناختی    153
4-4  مکانیزم های روانی    156
  1-4-4  مکانیزم قدرت طلب    157
  2-4-4  مکانیزم ویران گری    157
  3-4-4  مکانیزم همنوایی بی اراده    158
  5-4  مکانیزم های بین فردی    159
6-4 سازگاری شخصیت های داستانی با محیط    161
 1-6-4  بوف کور    161
  2-6-4  زنی که مردش را گم کرد    165
3-6-4  سه قطره خون    166
4-6-4  گرداب         167
      5-6-4  داش آکل        168
      6 -6-4  طلب آمرزش    169
      7 -6-4  لاله    170
      8-6-4  صورتک ها    170
      9-6-4  مردی که نفسش را کشت        171
    10-6-4  زنده به گور     171
     11-6-4  حاجی مراد    172
     12-6-4 آبجی خانم    173
     13-6-4  مرده خورها    173
     14-6-4  عروسک پشت پرده    173
     15-6-4 دن ژوان کرج    174
     16-6-4  تجلی    175
     17-6-4  تاریک خانه    175
     18-6-4  میهن پرست    174
     19-6-4  حاجی آقا    177
     20-6-4  علویه خانم    178
     21-6-4  فردا    178
فصل پنجم: عناصر داستانی     181
1-5  عناصر داستانی    182
1-1-5  شخصیت داستانی    183
2-1-5  زاويه ي ديد    186
3-1-5  محيط داستاني    189
2-5  خرافات    191
3-5  ناسيوناليسم واختناق    197
  4 -5  تجدد    202
1-4-5  شخصيت هاي روشنفكر    206
2-4-5  شخصیت های روشنفكرمآب     209
3-4-5  شخصیت های عامه    210


چکیده:
شخصیت¬ها و تیپ های اجتماعی در داستان¬های «صادق هدایت»، در عبور از پیچ و خم افکار و باورهای جامعه و به جا نهادن رد پایی بر رهگذر زمان، حامل تصاویر واقعی از رویدادهای و حوادثی هستند که ضمیر خودآگاه خالق اثر، در چهره عصر خود دیده و یا در انتظار ظهور آن، شخصیت¬ها و صحنه¬ و سایر عناصر داستانی را در قالب داستان چیده است.
تاثیر و تأثر محیط و شخصیت، زاویه دید خاصی به هر داستان می بخشد و هر بار که داستان از نگاه دانای کل سنجیده می شود، دیدگاه فلسفی، روان¬شناختی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی او را نیز بازگو می کند. اصول روان شناسی که به بررسی ویژگی های رفتاری بین فردی، فردی و اجتماعی می پردازد، بهترین روش برای سنجش شخصیت ها و محیط و نگاه آفریننده¬ی اثر است که در بطن خود علاوه بر این که تصویرگر تأثیر و تأثر يكديگرند و به ضعف ها و کمبودها و مشکلاتی که در جریان این تقابل روی می دهد، اشاره دارند، گویای ضعف و کاستی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ... در دنیای واقعی نویسنده نيز هستند.
روابط پنهانی عناصر داستان که با حضور خود، برانگیزنده¬ی کنش ها و واکنش های متناسب و برجسته شده از سوی خالق خود می باشند، توسط مکتب های روان شناختی که به علل و ریشه یابی رفتاری در شخصیت و محیط پرداخته اند، آشکار شده و به دنبال آن تیپ ها و شخصیت هایی که تحت تاثیر محیط و جو اجتماعی آن خلق شده اند، معرفی می شوند که چهره و شخصیت نوعی مطلوب در برخورد با جامعه ی مطلوب خود هستند. این شخصیت ها و تیپ ها در آثار داستانی هدایت، با تاثیر پذیری فراوان از محیط اجتماعی و دنیای درون خود، تنها با واقعیت گریزی و مسخ آن، در سایه های ساختگی تردید وعمل خود اندکی می آسایند وحوادث را تنها از این دریچه دنبال می کنند.

واژه های کلیدی: شخصیت,محیط، زاویه دید,واقعیت,صادق هدایت


پیش گفتار:

درباره ی آثار داستانی «صادق هدایت»، تاکنون نظرها وتحلیل های مختلفی ارائه شده است که هر کدام با دیدگاه خاصی به بیان معانی مختلف این آثار پرداخته اند. شیوه های متعدد نقد داستان، این فرصت را به دست می دهد تا یک اثر ادبی بارها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت به درستی و با شیوه ی علمی تردرک شود که همین امر باعث به وجود آمدن نظرات مختلف درباره ی یک اثر می شود. در رابطه با آثار «صادق هدایت» نیز وضع به همین منوال است.                   
در این رساله، پیش از تحلیل داستان ها، آثار متعددی که به بررسی و نقد داستان های « هدایت» پرداخته اند، تهیه و مطالعه شد و در برخی موارد به علت عدم دسترسی به اصل کتاب، در صورت امکان به مقاله یا چکیده ای از نویسندگان مربوط اکتفا شد. سپس به پیشنهاد جناب آقای دکتر ناصر علیزاده، بر اساس مطالعه های پیشین، سعی شد در این رساله نیز با تکیه بر شیوه های نقد، تحلیل های متعددی از داستان های «هدایت» ارائه شود. طبق عنوان هر فصل، تیپ ها و شخصیت های داستانی در قالب های مختلف نقد از جمله روان شناختی، اسطوره ای، فرمالیستی، اجتماعی و نمادین معرفی شده اند. به عبارت دیگر هر شخصیت داستانی در هر یک از شیوه های نقد یک بار تحلیل شده است. به عنوان مثال «بوف کور» به عنوان مهمترین اثر « هدایت» در هر فصل و از هر دیدگاه، یک بار تحلیل شده است. شیوه های نقد البته به صورت مخلوط و تنها در جهت معرفی شخصیت ها مورد استفاده قرار گرفته است. ارجاعات در پایین صفحه ذکر شده که یا به صورت مستقیم و از کتاب مورد نظر نقل شده و یا استنباط کلی از یک بحث ارائه شده است. ارجاعاتی که به مطالب داخل رساله مربوط می شود با این علامت () مشخص شده است.


مقدمه:
صادق هدایت در 28 بهمن 1281 در تهران به دنیا آمد که مصادف با سال های آغازین انقلاب مشروطه بود. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه از مدرسه ی « سن لویی » ، برای ادامه ی تحصیل عازم اروپا شد. پس از بازگشت به ایران، تنها رهاورد هدایت از سال های اقامت در پاریس، چند داستان کوتاه و کتاب « فوائد گیاه خواری » بود که این کتاب چاپ دوم کتاب « انسان و حیوان » بود که پیش از رفتن به اروپا در ايران منتشر کرده بود. او پس از بازگشت، به استخدام بانک ملی، در آمد و هم چون رشته¬ي تحصيلي اش در پاريس، بارها تغيير شغل داد، ولي هم چنان به نگارش داستان و آثار تحقيقاتي و انتشار آن ها ادامه داد. علاوه بر آثار داستانی، مجموعه ای از کارهای تحقیقاتی مانند اوسانه، نیرنگستان و دانش عوام ( فولکلور )، زبان شناسی، ترجمه هایی از متون پهلوی و داستان هایی از نویسندگان اروپایی به فارسی نیز از خود بر جای گذاشت که به همراه نامه هایش  می تواند بهترین منبع برای شناخت عقاید و افکار این نویسنده¬ی توانا باشد. او سرانجام در 19 فروردین 1330 بعد از بازگشت دوباره به پاریس، دست به خود کشی زد و در همان جا به خاک سپرده شد.
در دوره ای که « صادق هدایت »  به نویسندگی روی آورد، ادبيات داستانی اين دوره، آن چه در پس داشت، سفرنامه هایی بود با حال و هوای مشروطه که در آن ها اوضاع نابسامان جامعه به تصویر کشیده شده بود. و نویسندگان در اين سفرنامه ها به اظهار نظر درباره¬ي مسائل موجود و ارائه ی راه حل در جهت بهبود اوضاع پرداخته بودند. و آن چه در پیش داشت، رمان های تاریخی ای که برای به دست آوردن امنیت و هویت در آرزوی « منجی » بودند که این منجی گاه، شخصیت ایده آل طبقه-ی متوسط بود که بسامانی اوضاع کشور و استقلال و پیشرفت آن از او انتظار می رفت و گاه شخصیت ایدهال طبقه اشراف بود که تصويرگر اصل و نسب و شکوه و عظمت آنان بوده و در جهت حفظ موقعیت اجتماعی آنان تلاش می کرد. به خطر افتادن موقعیت اجتماعی این طبقه به خصوص در داستان های « سگ ولگرد » و « تاریک خانه » ی « صادق هدایت » به تصویر کشیده شده است. علاوه بر رمان تاریخی، رمان های اجتماعی این دوره نیز به دنبال چاره ای برای بهبود اوضاع اجتماعي بودند.  قهرمانان این رمان ها برخلاف رمان های تاریخی، در برابر مسائل اجتماعی شکست می خورند. این رمان ها با توجه به موقعیت اجتماعی و ترس از مجازات حکومتی، تنها راه چاره برای اصلاح جامعه را در اصلاح فرد و تأکید که بر اخلاقیات و در نهایت دلسوزی نسبت به موقعیت زنان خلاصه می كردند. 
در اين ميان « هدایت » در آثار داستانی اش نه در پی منجی است و نه در جهت بهبود اوضاع جامعه، راه حل ارائه می دهد. داستان های او تصویرگر فرهنگ، افکار و اعتقادات عصر او هستند و موقعیت اقشار و طبقات مختلف جامعه در آثار او سنجیده می شود. و با وفاداری نسبت به تعهد اجتماعی اش، واقعیات جامعه را منعکس می کند. عصری که او در آثار خود به انعکاس آن پرداخته است، با یک حرکت بزرگ و انقلابی در جهت رفع مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و... آغاز شده و نویسندگان و روشنفکران با حمایت اهداف و اصول انقلاب مشروطه به خلق آثاری در راستای آن پرداخته اند. اين گروه در پی بی کفایتي حاکمان وقت، در تحقق اهداف مشروطه، ظهور یک منجی مقتدر و بازوی اجرایی قوی را می طلبند. تا اهداف انقلاب به ثمر بنشيند پس از ظهور منجی که قهرمان ملی گرا معرفی می شود  به ناگاه، اهداف و ذهنیت پرثمر انقلاب مشروطه درهم کوبیده شده و فضا برای روشنفکران و حامیان تجدد و استقلال و پیشرفت جامعه تنگ می شود.
پس از یک دوره ی به نسبت طولانی تا برچیده شدن حکومت رضا شاه ( 1320 ) و آغاز سلطنت محمد رضا شاه، بار دیگر، تفکر دموکراسي، آزادی و تجدد بیدار مي شود، ولی این بار نیز          علی رغم حمایت هم جانبه از تفکر تجدد، « هدایت » معتقد است که تنها ظواهر تغییر کرده است و در صحنه ی عمل ضعف و سستی هم چنان در جریان است. این نگرش او به محیط در این دوره در داستان های « حاجی آقا » و « فردا » مشهود است. به عنوان مثال در داستان « فردا »،  یک حرکت تجدد خواهانه در برابر محیط، شکست می خورد. « مهدي زاغي » در یک اعتصاب از سوی کارگران در اصفهان، برای ایجاد تغییر در وضعیت این قشر کشته مي شود.

 

منابع و مآخذ:
1- اتحاد، هوشنگ: پژوهشگران معاصر ایران، جلد ششم،صادق هدایت، تهران، فرهنگ معاصر، 1383
2- احمدی، بابک: ساختار و تأویل متن، تهران نشر مرکز، 1385، چاپ هشتم
3- اخوت، احمد: دستور زبان داستان، اصفهان، فردا، 1371
4- آرون، ریمون: مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ترجمه: باقر پرهام، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 1372
5- آریان پور، امیر حسین : جامعه شناسی هنر، تهران، سخن ، 1386 چاپ نهم 
6- آرین پور یحیی : زندگی و آثار هدایت، تهران، زوار 1385 چاپ دوم
7-   زندگی و آثار هدایت، تهران، زوار،1385، چاپ دوم
8- آزادگان، جمشید: تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم، تهران، سمت، 1385، چاپ دوم
9- اردوبادی، احمد: مکتب روانشناسی تحلیلی کارل گوستا و یونگ 1354، بی تا
10- اکبری بیرق، حسن: مبانی فکری ادبیات مشروطه، تهران، پایا، 1379
11- ایونس، ورنیکا: شناخت اساطیر هند، ترجمه: باجلان فرخی، تهران، اساطیر، 1373
12- براهنی، رضا: قصه نویسی، تهران، البرز، 1368 ، چاپ چهارم
13- بروس، کوئن: درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه، محسن ثلاثی، تهران، معاصر 1374
14- بهار، مهرداد: ادیان آسیایی، تهران، سرچشمه، 1387، چاپ هفتم
15- بهار، آنیتا: زندگی صادق هدایت، تهران، شرکت توسعه کتابخانه های ایران، 1382
16- بهارلو، محمد: نامه های صادق هدایت، تهران، ارجا، 1374
17- بهنام ، جمشید : ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران، فرزان، 1375
18- بیات، حسین: داستان نویسی جریان سیال ذهن، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1387
19- بیگزبی، اسی، وای: دادا و سور رئالیسم ترجمه ی حسن افشار، تهران، مرکز 1384، چاپ چهارم
20- پاینده، حسین: گفتمان نقد،  تهران، روزنگار 1382
21- پرین ا. لارنس: روان شناسی شخصیت، ترجمه: محمد جعفری جوادی، پروین کدیور، بی جا، موسسه خدمات فرهنگی وصال، 1372.
22- پور پیرار، ناصر: دوازده قرن سکوت، تهران، کارنگ، 12 جلد ( کتاب اول )، 1382
23- تبریزی، غلامرضا: نگرشی بر روان شناسی یونگ، مشهد، جاودان خرد، 1373
24- تسوایگ، اشتفان: سه استاد سخن، ترجمه: محمدعلی کریمی، تهران، نی، 1383
25- جورکش، شاپور: زندگی عشق و مرگ ازدیدگاه صادق هدایت، آگه، 1377
26- جوئل، شارون: ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه، منوچهر صبوری، تهران، نی،1374
27- حببی آزاد، ناهید: کتاب شناسی صادق هدایت، تهران، قطره، 1386  
28-دادستان، پریرخ: روانشناسی مرضی تحولی، تهران، قطره، 1378
29 - دورانت، ویل: تاریخ فلسفه، ترجمه: عباس زریاب، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی(انتشارات علمی وفرهنگی)، 1371، چاپ دهم
30- دهباشی، علی: یاد صادق هدایت، تهران، ثالث،1380
31- ذکرگو، امیر حسین: اسرار اساطیر هند، تهران، فکر روز، 1377
32- رابرتسون، یان: درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، مشهد مقدس، آستان قدس رضوی، 1372
33- زرین کوب، عبدالحسین: نقد ادبی، تهران، امیر کبیر، 1369
34- سادوک، کاپلان: راهنمای جیبی روان پزشکی بالینی، ترجمه: دکتر علی مختاری... تهران، تیپ، 1385، چاپ سوم
35- سادوک، بنیامین: خلاصه¬ی روان پزشکی، ترجمه: نصرت اله پور افکاری، تهران، شهر آب، 1385
36- سپانلو، محمدعلی: نویسندگان پیشرو ایران، تهران، نگاه، 1366، چاپ دوم
37- ستاری، جلال: بازتاب اسطوره در بوف کور، تهران، توس، 1377
38- سرانو، میگوئل: با یونگ و هسه، ترجمه: سيروس شميسا، تهران، فردوس، 1373 ،چاپ سوم
39- سلیمانی، محسن: فن داستان نویسی، تهران، امیر کبیر، 1374، چاپ دوم
40- سید حسینی، رضا: مکتب های ادبی، تهران، نگاه، دوجلد، 1385، چاپ سیزدهم
41- مکتب های ادبی، تهران، نگاه، 2 جلد، 1347، چاپ چهارم
42- شاتوك، سبيل: آئين هندو، ترجمه ي محمدرضا بديعي، تهران، امير كبير،1382، چاپ دوم
43 - شاملو، سعید: مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، تهران، رشد، 1384، چاپ هشتم
44 آسيب شناسي رواني، تهران، رشد، 1368، چاپ دوم
45 - شایگان، دایورش: بت های ذهنی و خاطره ای ازلی، تهران، امیر کبیر، 1383، چاپ ششم
46 اديان و مكتب هاي فلسفي هند، تهران، امیر کبیر، دو جلد، 1375، چاپ چهارم
47- شایگان فر، حمیدرضا: نقد ادبی، تهران، دستان، 1384، چاپ دوم
48- شفیع آبادی، عبداله: نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1377
49- شفیعی کدکنی، محمدرضا: ادوار شعر فارسی، تهران، سخن، 1380
50- شوالیه، ژان و... : فرهنگ نمادها، ترجمه: سودایه فضایلی، تهران ،جیحون، 1379
51- شولتز دوان و...: نظریه های شخصیت، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران، ویرایش 1383، چاپ پنجم
52- شیمسا ،سیروس: انواع ادبی، تهران، فردوس، 1380، چاپ هشتم
53داستان یک روح، تهران، فردوس، 1383، چاپ ششم
54- صنعتی، محمد: صادق هدایت و هراس از مرگ، تهران، مرکز، 1382، چاپ دوم
55- طلوع، محمود: نابغه یا دیوانه؟ ناگفته هایی درباره¬ی هدایت، تهران، علم، 1378
56- عبادیان، محمود: درآمدی بر ادبیات معاصر، تهران، گهر نشر، 1371
57- عبداللهیان، حمید: شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، تهران، آن، 1381
58- فدایی، فربد: یونگ و روانشناسی تحلیلی او، تهران، دانژه، 1381
59- فرزانه، مصطفی: آشنایی با صادق هدایت، تهران، مرکز، 1372
60- فروم، اریک: زبان از یاد رفته، ترجمه: ابراهیم امانت، تهران، فیروزه، 1385، چاپ هشتم
61- فراسوی زنجیرهای پندار، ترجمه: بهزاد برکت، تهران، مروارید، 1384، چاپ سوم
62- فروید، زیگموند: تعبیر خواب و بیماری های روانی، ترجمه: ایرج پورباقر، تهران، آسیا، بی تا
63- تعبیر خواب و بیداری های روانی، ترجمه:  ایرج پور باقر، تهران، آسیا، بی تا
64-  توتم و تابو، ترجمه: دکتر ایرج پورباقر، تهران، آسیا، 1362
65- قربانی، محمدرضا: نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، تهران، ژرف، 1372
66- کاتوزیان، محمدعلی: صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران، طرح نو، 1377، چاپ دوم
67- کریمی، یوسف: روانشناسی شخصیت، تهران، ویرایش، 1374
68- کامشاد، حسن: پایه گذاران نثرجدید فارسی، تهران، نی، 1384
70- گرین، ويلفرد .... و دیگران: مباني نقد ادبي، ترجمه: فرزانه طاهری، تهران، نیلوفر، 1385، چاپ چهارم
71- گیدنز، آنتونی: جامعه شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران، نی، 1386
72- گیدنز، آنتونی: جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نی، 1374.
73- ماهرویان، هوشنگ: مدرنیته و بحران ما، تهران، همراه، 1378
74- محمودیان، محمد رفیع: نظریه¬ی رمان، تهران، فرزان، 1382
75-مسکوب، شاهرخ: داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، تهران، فرزان، 1373
76- مقدادی، بهرام: فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران، فكر روز، 1378
77- موام، ویلیام سامرست: درباره ي رمان و داستان كوتاه، ترجمه: كاوه دهقان، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1382، چاپ چهارم
78- مولوی، جلاالدین محمد:  مثنوی معنوی، تصحیح: رینولد، نیکلسون، تهران، ققنوس، جلد 3، 1377، چاپ دوم،
79- مونتی، ونسان: صادق هدايت، ترجمه: حسن قائمیان، تهران، اسطوره، 1382
80- مهرگان، آروین: دیالکتیک نمادها، تهران، فردا، 1377
81- میر صادقی، جمال : ادبیات داستانی،تهران، سخن، 1386 چاپ پنجم
82- عناصر داستانی،تهران، سخن، 1380 چاپ چهارم
83- میر عابدینی، حسن : صد سال داستان نویسی، تهران، چشمه، چهار جلد، 1386، چاپ چهارم
84- نیچه، فردریش ویلهم: زایش تراژدی، ترجمه: رویا منجم، تهران، پرسش، 1377.
85- هاوکس، ترنس: استعاره، ترجمه: فرزانه طاهری، تهران، مرکز، 1386، چاپ سوم
86- هدایت، صادق: بوف کور، انتشارات جاویدان  بی تا   
87حاجی آقا، بی جا، 1343 
88-  زنده به گور، تهران، مجید، 1383 ،چاپ دوم
89- سایه روشن، جاویدان،  بی تا
 90- سگ ولگرد، جاویدان، بی تا
91- سگ ولگرد، با مقدمه محمد بهارلو، تهران، قطره، 1379، چاپ دوم
92- سه قطره خون، بی جا، 1343
93- علویه خانم و ولنگاری، جاویدان، بی تا
94- گروه محکومین، جاویدان، بی تا
95- مجموعه نوشته های پراکنده، تهران، ثالث، 1379
96- نیرنگستان، جاویدان، بی تا
97- همایونی، صادق: مردی که با سایه اش حرف می زد، موسسه¬ی مطبوعاتی عطائی، 1354، چاپ دوم
98- هنرمندی، حسن: بنیاد شعر نو در فرانسه، بی جا، 1350
99- یونگ، کارل گوستاو: انسان و سمبول هایش، ترجمه: محمود سلطانیه، تهران، جامي، 1386، چاپ ششم
100- جهان نگری، ترجمه: جلال ستاری، تهران، توس، 1372
101- چهار صورت مثالی، ترجمه: پروین فرامرزی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1376، چاپ دوم
102- خاطرات، رویاها، اندیشه ها، ترجمه: پروین فرامرزی، مشهد مقدس، 1370.
103- روان شناسی ضمير ناخودآگاه، ترجمه: محمد علی امیری، تهران، علمی و فرهنگی، 1377، چاپ دوم

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه