زینت و تجمل از نظر اسلام

زینت و تجمل از نظر اسلام
زینت و تجمل از نظر اسلام
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 101 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و عربی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی سطح دو در رشته علوم حوزوی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


چکیده:
انسان فطرتاً دوستدار زیبایی و از زشتی و بدی گریزان است و به لباس زیبا و صدای زیبا و صورت زیبا و ... علاقه شدیدی دارد.
این میل و علاقه در بین جوانان شدت بیشتری دارد. به گونه ای که از بهترین و زیباترین امکانات ظاهری استفاده می کنند تا خود را زیبا جلوه دهند و اسلام هم به زیبایی و عفت و نظافت اهمیت بیشتری قائل است و برای این کار مرزهایی را قرار داده است و از افراط و تفریط خودداری کرده و راه تعادل را پیشنهاد می کند.
تحقيق حاضر که سعی شده  زينت وتجمل را از نظر اسلام مورد بررسي قرار دهیم از چهار فصل تشکیل شده است.  كه در فصل اول زينت و زيبايي مورد بررسي قرار گرفته كه شامل زينت و خودآرايي مي باشد.
در فصل دوم زينت وتجمل از نظر اسلام كه درآن آراستگي از نظر اسلام و زينت در انسانها وتفاوت زينت وحكم آن در مردان وزنان و فلسفه عدم تشبّه را مورد برررسي قرار داده ايم.
در فصل سوم كه درباره حدود و احكام زينت زنان است درباره زينت و طبقات محارم زنان و حدودش و رهنمودهاي اسلام براي پوشاندن زينتهاي پنهان بحث شده است.
درفصل چهارم تجمل و خودآرايي وانواع تجمل واعتدال درتجمل گرايي و آفات تجمل پرستي ورفاه زدگي بررسي شده است.
به همين جهت برآنيم كه زينت وتجمل را در اسلام بررسي كرده تا معلوم شود كه اسلام نه تنها زينت رانهي نكرده بلكه به آن تشويق نيز كرده است.


فهرست مطالب

مقدمه      1
کلیات تحقیق    3
1– تعریف و تبیین موضوع     3
2.ضرورت و اهداف تحقيق    4
3.فرضيه ها وسوالات اصلي وفرعي    5
4. پیشینه تحقیق    5
5.روش تحقيق    5
6.زمان بندي مراحل انجام تحقيق    6
7- عناوین سرفصل ها     6
فصل اول:زینت و زیبایی    7
1-1- زینت و زیبایی    8
1-1-1- انواع زیبایی    9
1-1-2- منظور از زینت در قرآن    10
1-1-3- واژه های قرآنی مترادف با زینت    14
1-1-4- زینت در روایات    13
1-2-زینت و خودآرایی    18
1-2-1 . زینت و آرایش روح و نیاز ابدی به آن از جهات گوناگون     21
1-2-2 حدود خود آرایی    24
فصل دوم:زینت و تجمل از نظر اسلام    28
زینت و تجمل از نظر اسلام    29
2-1 آراستگی از نظر اسلام     32
2-1-1 زینت مشروع    34
2-1-2 . یک اشتباه(خود آرایی و خود نمایی ساده لوحانه)    25
2-1-3 سیره معصومان در آراستگی خویش    37
2-2 زینت در انسانها    37
2-2-1 زینت زنان     37
2-2-2 زینت مردان    40
2-3 تفاوت زینت و حکم آن در مردان و زنان و فلسفه عدم تشبه    41
فصل سوم:حدود و احکام زینت زنان    43
3-1- انواع زینت و بررسی احكام آنها    44
3-2 طبقات محارم زنان و حدود زینت آنان     48
3-2-1 حجاب    58
3 -2-2 حجاب و ترک خود آرایی در انظار عموم    65
3-2-3 فلسفه حجاب    66
3-2-4 حدود حجاب    69
3-2-5 علت تاکید حجاب برای زن    74
3 -2-6 ارتباط احکام نگاه و حجاب    75
3-3- رهنمود اسلام برای پوشاندن زینت های پنهان    81
فصل چهارم: تجمل و خود آرایی    84
4-1- انواع تجمل    85
4-2- تجمل و خود آرایی در اسلام    87
4-3 اعتدال و میانه روی در تجمل    89
4-4تجمل پرستی و رفاه زدگی     90
4-4-1 نکوهش تجمل پرستی و رفاه زدگی در کلام اهل بیت    91
4-4-2آفت تجمل گرایی در انقلاب اسلامی ایران    94
خلاصه و نتیجه گیری    99
فهرست منابع     101

 
مقدمه 
تمایل آدمی  به زیبایی وجمال ،یکی از خواهشهای فطری بشر است واحساس لذت ازمناظر زیبا با سرشت انسان آمیخته است این نکته واضح است که برای شناسایی همه زیباییها و درک جمال طبیعی وهنری ،تنها حس فطری جمال دوستی کافی نیست بلکه باید این نیروی طبیعی ،تربیت ودر پرتو پرورشهای صحیح، بسط و توسعه یابد. پرورش صحیح می تواند استعدادها را آشکار سازد و از قوه به فعلیت درآورد.به هرنسبتی که سطح دانش وفرهنگ یک کشور ترقی کند وبه هرنسبتی که عواطف مردم شکفته تر شود،زیباییها بهتر درک و احساس می گردد .چنانچه در دنیای امروزبین ملل و اقوام پیشرفته ، مسئله زیبایی مورد توجه قرار گرفته وتمام طبقات مردم ،به زیبایی ابرازعلاقه شدید میکنند واین حس پیوسته رو به فزونی است وروزبه روز تشديد می شود.
آیین مقدس اسلام نیز که برنامه جامع سعادت و کامیابی بشر است به این موضوع توجه مخصوص دارد ودر ضمن تربیت وپرورش قوه جمال دوستی ،استفاده از آن را نیز به پیروان خود توصیه می کند وبا حمایت ازاین قوه ،یکی از خواهشهای  طبیعی بشر را ارضاء می نماید و حتی در کتب اسلامی روایات بسیاری درباره ارزش زیبايی و جمال انسان آمده است . رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودند : « بر شما باد که با خوبرویان نمکین صورت و مشکین چشم معاشرت کنید».
 حضرت علی (عليه السلام) در این باره فرمودند:«روی زیبای مردم با ایمان عنایت نیکوی خداوند به آنان است».
 بدین سان جامه زیبا پوشیدن ، مسواک زدن شانه و روغن زدن به مو و گیسوان ، معطر بودن، انگشتر فاخر به دست کردن و سرانجام آراستن خویش هنگام عبادت و معاشرت با مردم در مسجد یا محیط خانواده و اجتماع، از مستحبّات موكّد و جزء برنامه روزانه مسلمانان است و این مطلب ، از آیات قرآنی به خوبی استفاده میشود.« یا بَنی آدمَ خُذُوا زِینتکُم عندَ کلِّ مسجدٍ »  حضرت امام حسن مجتبی (عليه السلام) بهترین جامه های خود را در نماز می پوشیدند و در جواب کسانی که سبب این کار را جویا شدند، فرمودند: « خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس خود را برای پروردگارم زیبا می سازم».  بنابراین خداوند نهی از زینت نمی کند بلکه آنچه مذموم است و مورد نهی واقع شده ، نهی از تبرّج و آشکار کردن زینت در محافل اجتماعی که محل کار و تلاش زن و مرد مسلمان است می باشد.«و لا یُبدِینَ زینَتَهُنَّ».

 

فهرست منابع
* قرآن
* نهج البلاغه
1.    ابن منظور فریقی المصری ، ابولفضل ، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، نشر ادب الحوزه ، ایران ، قم ، 1363 شمسی
2.    اسکندری ، حسین ، آیه های زندگی ، تهران ، انتشارات سروش با همکاری رادیو قرآن و مرگز هماهنگی چاپ اول 1385
3.    اکبری ، محمود ، برای ریحانه ، قم ، انتشارات گلستان ادب ، پائیز 1381
4.    امینی ، ابراهیم ، آشنائی با وظایف و حقوق زنان ، قم ، انتشارات بوستان کتاب ، 1384
5.    تمیمی ، آمری ، عبدالواحدبن محمد ، غررالحکم و دررالحکم ، تهران ، ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ج2 ، 1360
6.    جوادی آملی ، عبداله ، زن در آیینه جلال و جمال ، مرکز نشر اسراء ، چاپ اول ، 1375
7.    حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، 1403 هجری
8.    حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ، موسسه آل البیت الاحیاء ، 1993
9.    حق جو ، محمدحسین ، روانشناسی جلوه گری و خودنمائی ، مرکز فرهنگی ، انصارالمهدی قم ، چاپ اول ، پائیز 1375
10.    خامنه ای ، سید علی ، آئینه زن ، انتشارات کتاب طه ، ج 6 ، 1386
11.    دیلمی و آذربایجان ، احمد و مسعود ، اخلاق اسلامی ، قم ، انتشارات معارف اسلامی ، چاپ اول ، 1381
12.    راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل ، مفردات الفاظ قرآن یا تفسیر لغوی و ادبی قرآن ، ترجمه و تحقیق سید غلامرضا خسروی حسینی ، چاپخانه حیدری ، انتشارات مرتضوی ، چاپ دوم ، 1374
13.    طباطبائی ، علامه سید محمدحسین ، تفسیر المیزان ، مترجم : سید محمدباقر موسوی همدانی ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، جلد 15 ، تابستان 1388
14.    طریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف
15.    ظهیری ، علی اصغر ، اخلاق اجتماعی جوانان ، قم ، انتشارات انصاری ، تابستان 1385
16.    العاملی ، محمدبن جمال الدین مکی ، اللمعه الدمشقیه ، قم منشورات دارالفکر ، چاپ اول ، 1411 هجری
17.    عطائی اصفهانی ، م.ع ، آیین زنان بهشتی و جهنمی ، قم ، انتشارات امیرکبیر ، ج2 ، 1379
18.    فلسفی ، محمدتقی ، جوان از نظر عقل و احساسات ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1378
19.    کلانتری ، علی اکبر ، فقه و پوشش بانوان ، قم ، ناشر : بوستان کتاب ، 1387
20.    کلینی ، یعقوب ، فروع کافی ، تعلیق : علی اکبز غفاری ، انتشارات دارالکتب ، چاپ دوم ، 1362
21.    محمد ری شهری ، میزان الحکمه ، مکتب الاعلام اسلامی ، 1362 شمسی
22.    محمدی اشتهاری ، محمد ، حجاب بیانگر شخصیت زن ، قم ، ناشر : معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا با همکاری انتشارات ناصر قم .
23.    مصباح یزدی ، محمدتقی ، اخلاق در قرآن ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ اول ، 1376
24.    مصطفوی ، جواد ، بهشت خانواده ، مشهد ، انتشارات هاتف مشهد ، چاپ دقت ، 1380
25.    مطهری ، مرتضی ، مسئله حجاب ، ساری ، تدوین دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، 1377
26.    معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، 1371
27.    مقام معظم رهبری ، برگرفته از سخنان ایشان ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، چاپ چهارم ، بهار 1375
29.    مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، تهران ، دارالکتب اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، 1373
30.    مکارم شیرازی و جمعی از نویسنگان ، ناصر ، تفسیر نمونه ، دارالکتاب الاسلامیه ، تهران 1362
31.    منوچهریان ، مهرانگیز ، زیبائی شناسی ، تهران ، ناشر: احمد کرمی ، چاپ سوم ، 1368
32.    مودودی ، ابوالاعلی ، پوشش زن در اسلام ، ترجمه احمد قمی (صادقی) ، چاپ پیروز ،        بهمن 51

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه