معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی تفاوت های ژنتيكی در ارقام گندم پاييزه نسبت به عملكرد و اجزای عملكرد دانه

بررسی تفاوت های ژنتيكی در ارقام گندم پاييزه نسبت به عملكرد و اجزای عملكرد دانه
بررسی تفاوت های ژنتيكی در ارقام گندم پاييزه نسبت به عملكرد و اجزای عملكرد دانه
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 80 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.Sc در رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
اين آزمايش به منظور بررسي تفاوتهاي ژنتيكي در ارقام گندم پاييزه نسبت به عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در سال زراعي 89-88 در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي،با سه تكرار در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در جاده باسمنج تبريز اجرا شد.عمليات زراعي از قبيل كاشت بذر ، افزودن كود و سم به مزرعه و آبياري در سال زراعي 89-88 انجام شد.در بهار و تابستان 89 نمونه گيري از تمام كرت ها،بعد از حذف حاشيه ها براي بررسي صفات صورت گرفت.نمونه هاي برداشت شده از نظر تعدادي از صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك مورد ارزيابي قرار گرفتند كه عبارت از:تعداد روز تا آبستني ،تعداد روز تا ظهور سنبله،تعداد روز تا گلدهي،تعداد روز تا رسيدگي،مساحت برگ پرچم،ارتفاع بوته،طول سنبله،طول پدانكل،تعداد پنجه،تعداد پنجه بارور،تعداد پنجه غير بارور،وزن خشك بوته،تعداد سنبلچه در سنبله،وزن سنبله،تعداد دانه در سنبله،وزن دانه سنبله،تعداد دانه در بوته،وزن دانه بوته،وزن هزار دانه،عملكرد بيولوژيك كرت،عملكرد كرت،عملكرد كاه تك بوته،عملكرد كاه كرت،شاخص برداشت،شاخص برداشت تك بوته،وزن هكتوليتر بودند.تجزيه واريانس داده ها حاكي از اختلاف بين ارقام براي تمامي صفات،به غير از وزن خشك بوته،وزن سنبله،تعداد دانه در بوته،عملكرد بوته و عملكرد كاه بوته بود.همبستگي ساده صفات مورد مطالعه با يكديگر محاسبه و تجزيه به مولفه هاي اصلي نيز انجام شد،كه نشان داد حدود 73/82 درصد از تغييرات كل ،توسط چهار مولفه اصلي اول توجيه مي شود.تجزيه خوشه اي بر اساس روش وارد و فاصله اقليدسي انجام شد.در اين تجزيه 12 رقم مورد بررسي در قالب دو خوشه گروهبندي شدند كه خوشه اول شامل 7رقم و خوشه دوم، شامل 5 رقم بود.

كلمات كليدي: اجزاي عملكرد,گندم,عملكرد دانه ,تجزيه خوشه اي.


فصل اول
بررسي منابع

1- مقدمه
گیاهان شاخه بسیار مهمی از موجودات زنده بوده و نقش بسيارمهم و حیاتی در زندگی انسان و سایر جانداران دارند. در این ميان غلات از مهمترین گیاهان غذایی کره زمین بوده و تامین کننده 70 درصد غذای مردم جهان هستند(امام،1383؛مارتين،1976). در کل بیش از سه چهارم انرژی و یک دوم پروتئین مورد نیاز بشراز طريق غلات تامین می شود و می توان اذعان نمود که غلات نجات دهنده ابناي بشرازگرسنگی هستند (امام،1383).
 از ميان گیاهان متعلق به تیره غلات، گندم بالاترین تولید را در سطح جهانی به خود اختصاص داده و مهمترين گياه زراعي تاُمين كننده نيازهاي غذايي بشر است (كاظمي اربط،1378).گندم معمولي ياگندم نان با نام علمیTriticum aestivum مهمترین محصول کشاورزی جهان بوده و طبق گزارش  FAO  ، بیشترین سطح زیر کشت و بالاترین میزان تولید محصولات کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده است(فائو،1986-2003). تولید گندم در دنیا در درجه اول برای تغذیه انسان و در درجه دوم برای تغذیه پرندگان و حیوانات و مصارف صنعتی است (خدابنده،1371).آرد تولید شده از گندم صرف نظر از تهیه انواع نان، در تهیه فرآورده های دیگری چون رشته ماکارونی، انواع شیرینی، نشاسته و ... کاربرد داشته و همچنین در تغذیه دام و پرندگان استفاده می شود. در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است، بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیت بالایی برخورد بوده و به همین دلیل کشورهای صادرکننده گندم به قدرت سبز مشهورند (بهنيا،1376) .
گندم در ایران نیز از نظر سطح زیر کشت و تولید مهمترین گیاه زراعی به شمار می آید. در سال2005 سطح زیر کشت گندم در ایران در حدود6950720 هکتار بود که 2634106 هکتار آن آبی و 4316614 هکتار آن به کشت دیم اختصاص داشت، میزان تولید گندم کشور حدود 55/14307969 تن بوده و متوسط عملکرد آبی در کشور در حدود 98/3785 کیلوگرم در هکتار می باشد. از این مقدار در همان سال در استان آذربایجان شرقی 101071 هکتار
به کشت آبی و 341825 هکتار به کشت دیم اختصاص داشتند(فائو،2006). با توجه به اهمیت گندم به عنوان منبع غذایی اصلی مردم ایران و نظربه تنوع جغرافیایی زیاد در نواحی مختلف کشور و بخصوص نواحی شمالغرب ایران لازم است که خصوصیات متفاوت ارقام مختلف گندم مورد ارزیابی قرار گرفته و صفات مورد نظر در برنامه های به نژادی، برای جلوگیری از کاهش عملکرد محصول و یا افزایش تولید و راندمان بالای جذب عناصر غذایی، مورد استفاده قرار گیرند (هلالي،1385).از آنجایی که ژنوتیپ های مختلف گندم از لحاظ صفات مورفولوژیک با هم متفاوتند و عملکرد دانه تحت تاثیر تعدادی از این صفات است، لذا استفاده از معیارهای دیگری غیر از عملکرد دانه که دارای ثبات بیشتری نسبت به عملکرد دانه هستند می تواند در انتخاب ارقام مطلوب به عنوان راهنمای گزینش در نظر گرفته شود(طالعي و بهرام نژاد،1382). همچنین، استفاده از همبستگی  بین صفات از نظر گزینش ژنوتیپ های مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضرایب همبستگي صفات (تجزيه علیت)  مختلف با عملکرد دانه نسبت به تصمیم گیری در مورد اهمیت نسبی این صفات و ارزش آنها به عنوان معیارهای انتخاب کمک می کند (اختر وهمكاران،1992).تولید جهانی گندم تنها به دلیل كاربرد هاي اصول بهنژادي و بهزراعي افزایش یافته است. اگرافزایش چشمگیر سطح زیر کشت گندم مورد انتظار نباشد،افزایش آتی تولید، پیش از پیش به توانائی ، برای حفظ روند افزایش عملکرد بستگی خواهد داشت (كافي وهمكاران،1383).
بنابراین تصمیم گرفته شد، آزمایشی با در نظر گرفتن اهداف زیر مورد اجراء گذاشته شود:
1ـ تعیین عملکرد های ژنوتیپ های مورد مطالعه و مقایسه آنها با یکدیگر.
2ـ تعیین اجزای مرتبط با عملکرد و مشخص نمودن روابط بین آنها و عملکرد.
3ـ مشخص کردن ارقام پر محصول با توجه به اجزای مهم عملکرد.

 

منابع مورد استفاده
- آقايي سربرزه ، م . ،1373، تجزيه پايداري و تجزيه عليت عملكرد و صفات وابسته در تعدادي از ژنوتيپ هاي اصلاح شده جو . پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز.
ـ احمدزاده ، ع.ر.، 1374، ارزیابی لاینهای برخاسته از توده های بومی گندم های بهاره آذربایجانشرقی از نظر مقاومت به خشکی. پایان نامه کارشناسی ا رشد. دانشکده کشاورزی اردبیل.
- احمدي ،ل.،1388،بررسي عملكرد و صفات موثر بر آن در شرايط كمبود آب در برخي لاين هاي اينبرد نوتركيب حاصل از تلاقي رقم روشن و سوپرهد گندم نان . پايان نامه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.
ـ امام،ی . ، 1383، زراعت غلات . انتشارات دانشگاه شیراز . چاپ دوم .
ـ امام، ی . و م . ج . ثقه الاسلامی . 1384. عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه). چاپ اول. مرکز نشر دانشگاه شیراز .
- اهدائي ، ب . ، ق . نورمحمدي،ع . ب .كجباف و ح .بزرگمهري . ،1367،قابليت توارث و تجزيه همبستگي صفات زراعي ارقام گندم هگزاپلوئيد بومي خوزستان . مجله علمي كشاورزي ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ، شماره 12،صفحه 48-28.
ـ ایرانی، پ. ،1373، بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کودسرک روی خواص کیفی، ارزش نانوایی وعملکرد گندم . چکیده مقالات سومین کنگره زراعت واصلاح نباتات ایران. 12-17 شهریور. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.ص 378.
ـ بخشنده ، ع.ا.وع. ا.راهنما.، 1384 ، بررسی اثر مقدار بذر و تاریخ کاشت بر تعداد پنجه ، عملکرد و  اجزای عملکرد شش رقم گندم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی . ش 3. ص 154ـ 147.
ـ بهنيا، م.ح.، 1376، غلات سردسری. انتشارات دانشگاه تهران.
-پورسياه بيدي،م.م.،1377،بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي گندم دوروم در منطقه اصفهان و تهيه گندم آمفي پلوئيد. پايان نامه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات،دانشكده كشاورزي،دانشگاه صنعتي اصفهان.
ـ پور صالح، م.،1373، غلات. انتشارات صفار.
ـ تاجبخش، م.و ع.ا. پور میرزا، 1382، زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.
ـ حسين پور، ط.،ر. مامقانی. س.ع. سیادت و م.بهاری.، 1382، تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه ژنویتپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری.مجله علمی کشاورزی .ح26.ش ا.ص 118ـ 105.
ـ خدا بنده ، ن.،1371،غلات. انتشارات دانشگاه تهران.
ـ خدارحمی ، م.، 1.امینی و م.بی همتا. 1385. مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ترتیکاله. مجله علوم  کشاورزی ایران. ج1- 37.ش 1. ص 83ـ 77.
- درياني،ن.،1388،تجزيه عليت عملكرد و اجزاي عملكرد به اثرات مستقيم و غير مستقيم در ارقام گندم نان بهاره.پايان نامه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات،دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز.
ـ دیدار، ر.، 1374، بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم  بهاره در آذربایجانشرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
ـ راهنما، ع.ا.، ع.م. بخشنده .وق . نور محمدی.، 1379، بررسی تغییر تعداد پنجه در بوته ، در تراکم های مختلف کاشت بر  عملکرد واجزای عملکرد دانه گندم اترک در شرایط آب وهوای جنوب خوزستان. مجله علوم زراعی ایران.ج 2. ص 24ـ12.
ـ رشیدی ،و.م. یارنیا.، ع. تاری نژاد.ون. عفت دوست . ،1387، ارزیابی لاین های گندم دوروم ازنظر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک مرتبط با برگ پرچم. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.سال دوم. ش 7. ص.61ـ 45.
- رشيدي،و.،ا.مجيدي،س.ا.محمدي و م.مقدم.،1386،تعيين روابط ژنتيكي لاين هاي گندم دوروم با استفاده از تجزيه كلاستر و شناسايي صفات مهم مورفولوژيك هر گروه . مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم تحقيقات،13(2) :450-439.
ـ سالار دینی ، ع.ا. وم. مجتهدی .، 1372، ا صول تغذیه گیاه . ج اول. جنبه های بنیادی (ترجمه) .انتشارات دانشگاه تهران.
ـ سالمی ، ح. ود. افیونی.، 1384، ا ثر تیمارهای کم آبیاری بر عملکردو اجزای عملکرد دانه ارقام جدید گندم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم. ش 3. ص. 20ـ11.
ـ سالک زمانی ، ع. وع. توکلی .، 1383، اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپ های جدید گندم دیم. مجله زراعی ایران. ج6. ش3. ص 223ـ 214.
ـ سرخی لله لو، ب .، ب . یزدی صمدی .، س. عبد میشانی . وع . گرامی . ، گرامی .، 1376، بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمّی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها . مجله علوم کشاورزی ایران.ج29.ص 377ـ 364.
ـ سر مدینا، غ.وع. کوچکی.، 1368، فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه).انتشارات جهاد دانگشاهی دانشگاه  فردوسی مشهد.
ـ سرمدینا،غ. و ع. کوچکی.،1371، جنبه هاي فیزیولوژیکی زراعت دیم (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.
ـ سندگل ، ع.، 1368، چگونگی رشد گراس ها(ترجمه) . ا نتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
ـ سید شریفی، ر.، ع. جوانشیر.،ج، اصغری.، ر. سید شریفی . ود. حسن پناه.1385. بررسی اثر تراکم و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط دو رقم گندم. ویژه نامه علمی ـ پژوهشی علوم کشاورزی. سال داوزدهم ش1. ص. 107ـ 97.
ـ شامحمدی،ن .ود. مظاهری .،1386،مقايسه ارقام مختلف گندم تحت سطوح مختلف آبياري درمنطقه فيروزآباد فارس .مجله علوم كشاورزي ايران. دوره 1ـ 38.ش2. ص 266ـ 259.
- شفاءالدين،س.وب.يزدي صمدي.،1373،بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي گندم هاي بومي مناطق مركزي ايران.علوم كشاورزي ايران.25(4) :77-61 .
ـ صوفی زاده ، س .، 1. زند.، ح. رحیمیان مشهدی .ور. دیهیم فرد.، 1385، مقایسه عملکرد دانه، کار آیی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه برخی از ارقام قدیم و جدید گندم .مجله علوم کشاورزی ایران. ج1-37 .ش1.ص.21-13.
ـ طالعی ، ع.و ب . بهرام نژاد .، 1382، بررسی روابط بین عملکرد و ا جزاء آن در گندم های بومی غرب ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. ج 34. ش 4. ص .959ـ 945.
-طاهر نژاد،ز.،م.ج.آقايي.،م.زهراوي.،م.ج.زماني.،م.سلوكي.و ع.امام جمعه.،1387،بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي مختلف Aegiolops touschii ايراني با استفاده از صفات مرفولوژيكي،مجله پژوهش وسازندگي در زراعت و باغبانب شماره 79،ص 132-125.
ـ عباس دخت، ح.و ح .مروی.، 1384، تاثیر محلول پاشی نيتروژن برعملكرد واجزاي عملكرد گندم .مجله علوم كشاورزي ايران.ج36.ش6.ص.1331-1326.
ـ عبد میشانی، س.، 1372، بیوتکنولوژی گیاهی و اصلاح نباتات. چکیده مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 12ـ17 شهریور. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
ـ عطارباشی، م.ر.،س.گالشی.،1.سلطانی . وا. زنیلی.، 1381، ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک باعملكرد دانه گندم درشرايط ديم .مجله علوم کشاورزی ایران. ج33. ش ا. ص. 28-21.
-فتح باهري،س.،ع.جوانشير.ح.كاظمي وس.اهري زاد.1384.اثرات آبياري درمراحل مختلف فنولوژيك بر روي برخي ازصفات ژنوتيپ هاي جو بهاره.مجله علوم كشاورزي ايران.ج36.ش1.ص 176-170.
ـ فراهانی، ا. وا. ارزانی.، 1385، بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و هیبریدهای F1  گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم. ش چهارم. ص. 354ـ341.
ـ قادری، م.، ق. و جدایی. و ع. گرامی.، 1381، تنوع ژنتیکی در جوهای بومی ایران و تبعیت آن از تنوع اقلیمی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ش 4. ص 70ـ55.
ـ قبادی، م.، ع. کاشانی.، ر. مامقامی.، ع. ا. سیادت. وم. اقبال قبادی.، 1380، بررسی روند پنجه زنی و رابطه آن با عملکرد گندم (T.aestivum.L.) در تراکم های مختلف بوته، مجله علوم کشاورزی. ش 3. ص 36ـ23.
ـ کاظمی، ح.، 1378، زراعت خصوصی، غلات(جلداول). چاپ دوم. مرکز نشر دانشگاهی تهران.
ـ کافی، م.، ا. جعفرنژادوم. حاجی احمدی، 1383، گندم، اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
ـ کریمی، ه.، 1373، گندم. چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی تهران.
ـ کشاورز، ع.وم.ر. جلال کمالی.، 1381، ضرورت و مبانی، مصرف و تولید گندم در گذشته و آینده. چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 4-2 شهریور. دانشکده کشاورزی دانشگاه کرج.ص 10.
ـ کوچکی، ع.، م. ح. راشد محصل.، م. نصیری. ور. صدر آبادی.، 1370، مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات آستان قدس مشهد.
ـ کوچکی، ع. وم. بنایان اول.، 1373، فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی(ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
ـ کوچکی، ا. ر.، ا. یدان سپاس. وح. ر. نیکخواه.، 1385، اثر تنش خشکی آخر فصل روی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های گندم. مجله علوم زراعی ایران. ج8. ش ا. ص. 29ـ 14.
-گل آبادي،م. و ا.ارزاني .،1382،بررسي تنوع ژنتيكي و تجزيه عامل ها براي ويژگي هاي زراعي در گندم دوروم.علوم وفنون كشاورزري و منابع طبيعي. 7(1):126-115.
ـ گل پرور، ا. ر.، م. ر. قنادها.، ع. زالی. وع. احمدی.، 1381، ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک بعنوان معیارهای انتخاب در اصلاح گندم نان. مجله علوم زراعی ایران. ج 4. ش 3. ص207ـ 202.
ـ محفوظی، س. ود. حسن پناه.، 1373، بررسی اجزای عملکرد ارقام گندم در تاریخ های مختلف کاشت در اردبیل. چکیده مقالات سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . 12ـ17 شهریور. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. ص 133.
ـ محلوجی، ت.، 1362، ارزش اقتصادی و سیاسی گندم. سمینار سالیانه غلات کشور. دانشکده کشاورزی شیراز.
- مدرسي ،ر.وخدابنده،ن.،1373،بررسي روابط بين خصوصيات مورفولوژيك و عملكرد در گندم نان.چكيده مقالات سومين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران.12-17 شهريور.دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد تبريز.صفحه 228.
ـ ملکی، ع.، ح. چهار سوقی.، ف. بابایی. وم. میرزایی.، 1387، تعیین صفات موثر در افزایش عملکرد ارقام گندم نان تحت شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره. مجله علمي ـ پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال دوم. ش5. ص. 45ـ33.
ـ مقدم، م.، م. بصیرت.، ف. رحیم زاده خویی. وم. ر. شکیبا.، 1372، تجزیه علیت و عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات موفولوژیک در گندم پاییزه. مجله دانش کشاورزی. ش 1و2. ص 73ـ 48.
ـ ممتازی، ف. وی. امام.، 1385، تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه رقم شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران. ج1- 37. ش 1. ص. 12ـ1.
ـ مهدوی،  ف.، م. ع. اسماعیلی.، ا. فلاح. وه. پیردشتی.، 1384، مطالعه خصوصیات مرفولوژیک، شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج. مجله علوم زراعی ایران.ج7.ش.4.ص.297-280.
ـ موسوی، م.، 1386، بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در 21 لاین گندم مناطق سردسیر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز.
ـ موسوی زاده، س. ع.، 1373، تنوع موجود در توده های بومی گندم پاییزه در آذربایجانشرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
ـ ناروئی راد، م. ح.، م.فرزانجو.، ح. فنایی.،ع. ارجمندی نژاد. وا. قاسمی.، 1385، بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها برای صفات مورفولوژیک توده های بومی گندم سیستان و بلوچستان. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. ش 73. ص. 57ـ50
ـ نقوی، ح. ر.، ع. شاهباز. وع. طالعی.، 1381، بررسی تنوع ذخایر توارثی گندم دوروم برای برخی از خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی. مجله علوم زراعی ایران. ج چهارم. ش 2. ص 86ـ 81.
ـ نورمند، ف.، م. ع. رستمی. وم. ح. قنادها.، 1380، بررسی صفات مرفوفیز یولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران. ج 32. ش 4. ص 794ـ 785.
 ـ هاشمی دزفولی، ا. وع. کوچکی،1371، افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
ـ هلالی، ف. 1385. مقایسه ارقام و توده های مختلف گندم مناطق سردسیری ایران از نظر عملکرد و اجزای عملکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز.
ـ همتی، ر. وح. پاک نیت.، 1385، ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به تنش شوروی. مجله علوم کشاورزی ایران. ج1ـ37. ش 2. ص. 248ـ 239.


-Aguilar-Mariscal,L.and Hunt,L.A.,1991,Grain yield vs.spike number in winter wheat in a humid continental climate.Crop Sci.31:360-363.
-Akhtar,M.,K.Alam,and M.A.Chowdhry.1992.Genotypic  and phenotypic correlation studies of yield and other morphological characters in Triticum aestivum.J.Agric.Res.30:301-305.
-Allan,R.E.1983.Harvest indices of backcross derived wheat lines differing in culm height.Crop Sci:1029-1032.
-Ali,M.A.M.,S.O.O.Kiror,and D.C.Rasmusson.1978.Performance of semi dwarf barley.Crop Sci.18:418-422.
-Anderson,W.K.1984.Production of green grain from grazed barley in northern Syria.Field Crops  Research,10:57-75.
- Ashraf,M.,A.Ghafoor,n.,A.Khan.and M.Yousaf, 2002,path coefficient in wheat under-rain.fed conditions.pakistan J.Agric.Res.17:1-6.
-Austin,R.B.1978.Actual and potential yields of wheat and barley in United kingdom.A.D.A.S.Q.Rev.2:79-87.
- Austin ,R .B ., Bingham ,J .,Black well ,R .D. ,Evans ,L .T. ,Morgan ,C .L .and Taylor,M.,1980,Genetic improvements in winter wheat yields since 1900 and associated physiological changes.J.Agric.Sci.94:675-690.
- Barma,N.C.D.,Amin,M.R.and Sarkar ,Z.T.,1992,Variability and association of grain yield with vegetative and grain filling period in spring wheat.annuals of Bangladesh Agriculture.2:1063-1066.
- Briggs ,k .G .and Aytesfisu,A.,1980,Relation ship between morphological characters above the flag leaf mode and grain yield in spring wheat .Crop Sci.20:350-354.
-Boukerrou,L.,and D.C.Rasmusson.1990.Breeding for high biomass yield in spring barley.Crop Sci.20:31-35.
-Bringgs,K.G.and Shebeski,L.H.,1972,An application of factor analysis to some bread making quality data.Crop Sci.12:44-46.
-Creech,J.L.and L.P.Reitz.1971.Plant  germplasm now and for tomorrow.Adv.Agronomy.23:1-49.
-Darwinkel,A.,1978,Patterns of tillering and grain production of winter wheat at a wide range of plant densities Neth.Agri.Sci.26:386-398.
-Donaldson,E.,Schillinger,W.F.and Dofing,S.M.,2001,Straw production and grain yield  relationships in winter wheat.Crop Sci.41:100-106.
- Ehdaie,B.and J.G.Waines.1989.Genetic variation ,heritability and path-analysis in land races of bread wheat from south western Iran . Euphytica 41:183-190.
-FAO.,1986-2003,Food and  Agriculture Organaization of the United Nation.Quarterly  Bulletin of Statistics.Rome,Italy.
-FAO.,2006,Fao stat:Agricultural data.http:/apps.Fao.org/fao stat.
-Feil,B.,1992,Breeding progress in small grain cereals:A comparison of old and modern cultivars.Plant Breeding.108:1-11.
-Frankel.O.H.1985.Analytical yield investigation in NewZealand .II.Five years of analytical variety trial.J.Agric.Sci.Camb.25:466-509.
-Hanft,J.M.and R.D.Wych.1982.Visual indicators of physiological maturity of hard red spring wheat.Crop Science 22:584-587.
-Heisey,P.W,2002,International wheat breeding and future wheat productivity in developing countries.Wheat Yearbook.Economic Research Service/USDA.
    -Hockett,E.A.and R.A.Nilan.1985.Genetics.In:D.C.Rasmusson.(ed).
Barley.Am.Soci.Agron.Modison,WI.
-Hucl,P.and Baker,R.J.,1989.Tillring patterns of spring wheat genotypes grown in a semi-arid environment.Can J.Plant Sci.69:71-79.
-Janson,V.A.,1982,New horizon in cereae Production.In:E.J.Gallagher(ed),
Cereal production.Butterworth,in association with the Royal Dublin Socity,Dublin,Ireland.PP.1-11.
-Joshi,A.K.and R.Dhari.1982.Variability and associations of flag leaf area and other traits in wheat.Indian Journal Agricultural Science.52:351-355.
-Martin,J.H.,Leonardo,W.H.and Stamp,D.L.,1976,Principles of field crops production.3 rd edition.Collier Macmillan.
-Mc Neal,F.H.,Qualset,C.O.,Baldridge,D.E.and Setewart,V.R.,1978,Selection for yield and yield components in wheat.Crop Sci.18:795-799.
-Mohamad,A.M.A.,S.O.O.Kiro.and D.C.Rasmusson.1978.Performance of semi dwarf barley.Crop Sci.18:418-422.
-Monoyo,J.H.and Whittington,W.J.,1973,Genotypic differences in flag leaf area and their contribution to grain yield in wheat .Euphtica.22:600-606.
-Pori,Y.P.,C.O.Qualset,and W.A.Williams.1982.Evaluation of yield components as selection criteria in barley breeding.Crop Sci.22:927-931.
-Qualset,C.D.,C.W.Schaller,and J.C.Williams.1965.Performance of isogenic line of barley as influenced by awn length,linkage blocks and environment.Crop Sci.5:489-494.
-Rajaram,S.,2005,Historical aspects and future challenges of an international wheat program.Wheat Program,CIMMYT,EL Batan,Mexico.
-Rasmusson,D.C.,and R.Q.Canell.1970.Selection for grain yield and components of yield in barley.Crop Sci.10:51-54.
-Shahinnia,F.,Rezai,A.M.and Sayed Tabatabaei,B.E.,2005,Variation and path coefficient analysis of important agronomic traits in two and six rowed recombinant
inbread lines of barley(Hordeum vulgar L.).Czech j.Genet.Plant Breed.,41.Proc.5 th International Triticeae Symposium,Prague,June 6-10.
-Shamsuddin,A.K.,1987,Path analysis in bread wheat.Indian.J.Agric Sci.57:470-490.
-Sharma,R.C.and E.L.Smith.1987.Effects of seeding rates on harvest index,grain yield,and biomass yield in winter wheat Crop Sci.27:528-531.
- Sharma,R.C.,1992,Analysis of phytomass in wheat Agron.J.84:926-929.
- van Beuningen,L.t.and R.H.Busch.1997.Genetic diversity among North American spring wheat cultivar:3.Cluster analysis based on quantitative morphologicaltraits.CropSciens.37:981-988.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه