معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی بورس اوراق بهادار

بررسی بورس اوراق بهادار
بررسی بورس اوراق بهادار
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 81 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده:
تغيیر نرخ دلار در مقابل يورو منجر به عدم تعادلهایی در بازار نفت، بصورت تغییر تقاضا برای  نفت خام شده، و به تبع آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغير می¬شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این منجر به افزایش قیمت نفت در بلند¬مدت می-شود. عرضه بیشر دلار به بازار داخلی  سبب افزایش ارزش پول داخلی می¬شود.افزایش ارزش پول داخلی سبب کاهش قیمت کالای وارداتی نسبت به داخلی شده و این منجر به افزایش حجم واردات  می¬شود و با بیشتر شدن  واردات، تولید¬کنندگان داخلی دچار مشکل فروش می¬شوند و حجم تولیدات خود را کاهش می¬دهند و نهایتا سود تولید¬کنندگان داخلی کمتر می¬شود و شاخص قیمت سهام کاهش می¬یابد.از سوی دیگر، وجود نرخ¬های سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه¬گذاری در بازار سهام درآیند.هدف این مقاله، بررسی اثرات بلند¬مدت ارزش دلار آمریکا  در مقابل یورو و سود سپرده بلند¬مدت بانکی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار  با استفاده از داده¬های سری زمانی فصلي، طی دوره 1380:1 تا1388:4 می¬باشد. نتايج نشان مي دهدكه: کاهش ارزش دلار در مقابل یورو تاثیر منفی و معنی¬دار بر شاخص کل قیمت  بورس اوراق بهادار دارد. همچنین نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی،تاثیر منفی و معنی¬داری بر شاخص کل قیمت بورس دارد.

کلمات کلیدی: شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران,سود بانکی بلند مدت,برابری دلار در مقابل یورو,هم انباشتگی

 

فهرست

فصل اول ( طرح تحقیق )
1-1-    مقدمه 2
1-2-    ضرورت تحقیق 4
1-3-    هدف تحقیق و کاربردهای آن 4
1-4-    فرضیه تحقیق 4
1-5-    سوال های تحقیق 5
1-6-    قلمرو تحقیق 5
1-7-    قلمرو تحقیق 5
1-8-    قلمرو مکانی 5
1-9-    قلمرو زمانی 6
1-10-    روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 6
1-11-    روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-12-    تعریف واژه های تخصصی تحقیق 7
فصل دوم ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )
2-1- مبانی نظری 10
2-1-1-نرخ سود واقعی بانکی 10
2-1-2- ارزش دلار در مقابل یورو 11
2-2- پیشینه موضوع 19
فصل سوم کلیات بورس )
3-1- مقدمه 23
3-2- بورس چیست 23
3-3- انواع بورس 24
3-3-1- بورس کالا 24
3-3-2- بورس اسعار 24
3-3-3- بورس اوراق بهادار 24
3-4- تاریخچه بورس 25
3-5- مزایای بورس اوراق بهادار 34
3-5-1- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد 34
3-5-2- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی ( شرکت های سرمایه پذیر)35
3-5-3- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران 35
3-6- بورس نفت 36
3-7- اهداف راه اندازی بورس نفت در ایران 39
فصل چهارم ( روش شناسی تحقیق متدولوژی و برآورد مدل )
4-1-    مقدمه 49
4-2-    آزمون پایایی 50
4-2-1- آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته 50
3-4- آزمون همجمعی 51
4-3-1- آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر 51
4-3-2- آزمون همجمعی به روش جوهانسن – جوسلیوس 53
4-5- معرفی مدل تحقیق57
4-6- بر آورد مدل وتجزیه و تحلیل یافته ها 58
4-6-1- آزمون پایایی متغیرها58
4-6-2- آرمون رابطه بلند مدت60
4-7- خلاصه و نتیجه گیری 66
فصل پنجم ( نتیجه گیری )
5-1- مقدمه 68
5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 68
5-3-  نتیجه گیری 74
فهرست منابع 76


فصل اول
طرح تحقیق

1-1-مقدمه:
يكي  از بازارهای  اساسی و تاثیرگذار اقتصادی هر کشوری بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکز برای جمع¬اوری پس¬اندازها و نقدینگی بخش خصوصی از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می¬اید. درحال حاضر موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام یکی از موضوعات مورد توجه دانشگاهیان و سرمایه¬گذاران است به طور کلی اعتقاد بر این است که قیمت-های سهام توسط برخشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره وعرضه پول و قیمت نفت است. 
در سالهاي اخير تاثير متقابل بازار نفت و بازارهای مالی مورد توجه اقتصاددانان و تحليل¬گران اين بازارها قرار گرفته است يك بررسي اجمالي نشان مي¬دهد كه از سال2000 تا  2007 قیمت نفت تقریبا به طور مستمر افزایش یافته است. قیمت هر بشکه نفت از 20 دلار در هر بشکه به 90 دلار در هر بشکه رسیده است( زانگ  . (2008اين تغییرات از عوامل زيادي از جمله تقاضا در بازار نفت، شرایط عرضه، عوامل سیاسی، نهادهایی همچون اوپک  و پویایی بازارهای مالی ناشی می¬شود.
از میان متغيرهاي مالي یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت، تغییرات نرخ  دلارآمريكا نسبت به پولهای مهم دیگر است. با توجه به اینکه خرید و فروش نفت با دلار انجام می¬گیرد پس هر گونه  تغییر در ارزش دلار به پول¬های مهم دیگر همچون یورو، مارک ، ین، ...منجر به تغییر قدرت خرید کشورهایی می¬شود که پول آنها یورو، مارک، ین،...است. به طوری که با کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل پولهای فوق قیمت نفت برای کشورهای فوق بر حسب پول داخلی ارزان می¬شود و در نتيجه تقاضاي آنها به نفت افزايش مي¬یابد.
آمارها و تحقیقات موجود نشان مي¬دهند از سال 2002 تا 2007 دلار آمریکا در مقابل يورو 41%  کاهش ارزش داشته است (زانگ¬  . (2008اين بدان معني است که قدرت خرید کشورهای حوزه یورو برای خرید کالاهایی که در بازار بین¬المللی به دلار معامله می¬شوند(مثل نفت) افزایش  پیدا می¬کند و همین امر منجر به افزایش تقاضا آنها برای نفت و افزایش قیمت آن می¬شود، این تغييرات منجر به تغيیر درآمد كشورهاي صادركننده نفت مي¬گردد. با کاهش ارزش دلار در مقابل یورو قیمت نفت  به یورو در اروپا کاهش می¬یابد. و کاهش قیمت نفت به يورو در اروپا تقاضای کشورهای اروپایی را به نفت افزایش می¬دهد، افزایش تقاضای اروپا به نفت منجر به افزایش قیمت نفت به دلار می¬شود. پس در تعادل کاهش ارزش دلار در مقابل یورو منجر به افزایش قیمت نفت به دلار می¬شود و تقاضای آمریکا برای نفت كاهش مي يابد. يعني كاهش ارزش دلار در مقابل پول كشورهاي وارد كننده نفت منجر به كاهش تقاضاي نفت در آمريكا مي¬شود.              
از طرف دیگر  با افزایش قیمت نفت خام، درآمد ارزی کشور افزایش یافته و عرضه بیشتر دلار به بازار داخلی  سبب افزایش ارزش پول داخلی می¬شود. افزایش ارزش پول داخلی سبب کاهش قیمت کالای وارداتی نسبت به داخلی شده و این منجر به افزایش حجم واردات  می¬شود و با بیشتر شدن واردات تولید¬کنندگان داخلی دچار مشکل فروش می¬شوند و حجم تولیدات خود را کاهش می¬دهند و نهایتا سود تولید¬کنندگان داخلی کمتر می¬شود و قیمت سهام کاهش می¬یابد.                
از عوامل تاثیرگذار دیگر بر شاخص قیمت بورس سود سپرده بلندمدت بانکی است. وجود نرخ¬های سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه¬گذاری در بازار سهام درآیند.

 

فهرست منابع
1-ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا(1381)؛اقتصادسنجی کاربردی: رویکردهای نوین؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
2-احمدیان، مجید(1378)،" اقتصاد نظری و کاربردی نفت"، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
3- اندرس، والترز مترجم:صادقی، مهدی، شوالپور، سعید،"اقتصاد¬سنجی سری¬های زمانی با رویکرد کاربردی، تهران دانشگاه امام صادق
4-سجادی و همکاران ( 1388) . آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،
5-سعیدی، پرویز و عبدالله امیری(1389)بررسی رابطه متغییرهای کلان اقتصادی باشاخص بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ، شماره 11 و 12
6-كريم زاده ، مصطفي (1358). "بررسي رابطه¬ي بلندمدت شاخص قيمت سهام بورس با متغيرهاي كلان پولي با استفاده از روش همجمعي در اقتصاد ايران"، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال هشتم، شماره 26.
7- نوفرستی، محمد(1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
8-.Chaudhuri, K., & Daniel, B. C. (1998). Long-run equilibrium real exchange rates and oil prices. Economics Letters, No58(2),Pp: 231–238.
9-Chen ,Shiu-Sheng ,Hung-Chyn Chen(2007); Oil prices and real exchange rates; journal of Energy Economics ,No:29 ,pp:390–404.
10-Indjehagopian, J. P., Lantz, F., & Simon, V. (2000). Dynamics of heating oil market prices in Europe. Energy Economics,
22(2), 225–252.
11-Melhem Sadek, Terraza Michel(2007), "The oil Single price and The Dollar",journal of Agricultural and Resource Economics, West Virginia University.
12-Mignon, Vale rie b Agne` s Be, nassy-Que re, Alexis Penot,(2007); China and the relationship between the oil price and the dollar; journal of Energy Policy,No:35,pp: 5795–5805.
13-Mothana Saleh,(2006), “Do Oil Prices Depend on the  Value of US dollar?”journal of Economic Casopis, No 54,pp253-265.
14-Sadorsky, Perry(2000) ;The empirical relationship between energy
futures prices and exchange rates; Energy Economics,No:22,pp:253-266.
15-Yousefi,Ayoub, Tony S. Wirjantob,(2004); The empirical role of the exchange rate on the crude-oil price formation; journal of Energy Economics,No:26,pp: 783– 799.
16-Zhang  Yue-jun, Fan Ying, Tsai Hsien-Tang,Wei  Yi-Ming,(2008) “Spillover effect of US dollar exchange rate On Oil prices", journal of Policy Modeling

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه