پروژه راهسازی در استان گیلان

پروژه راهسازی در استان گیلان
پروژه راهسازی در استان گیلان
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 170 صفحه فرمت پروژه: پی دی اف _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست:

صورت پروژه

(1- فصل اول: مطالعات عمومی ( 43

-1-1 شناسايي مسير 2

2-1 برسي وضعيت راه ها در استان گيلان 4

1  3 موقعيت جغرافيايي استان گيلان9

-4-1 تقسيمات كشوري استان گيلان12

5-1 - آب و هواي منطقه مورد مطالعه14

-6-1 مطالعات زلزله شناسي و گسل22

-7-1 منابع آب گيلان24

-8-1 بررسي جغرافيايي روند تحولات جمعيت در شرق گيلان26

-9-1 وضعيت جهانگردي در گيلان36

-10-1 توجيه اقتصادي اجتماعي مسير37

-11-1 مشكلات موجود در نواحي روستايي منطقه از نظر نبودن راه40

-12-1 مقايسه واريانتها و توجيه واريانت انتخابي42

(1- فصل دوم: طراحیقوس ( 31

-1 مقدمه،تعريض ، حد ديد و... 1 -2

--2-2 طراحي قوس هاي افقي 8

--3-2 طراحي قوسهاي قائم 21

-پيوست:(پلان اجرايي مسير-قوسهاي افقي و قائم-تعريض)

فصل سوم: پروفیل هاي طولی

( -پيوست(پروفيل طولي مسير با مقياس 1:2000

فصل چهارم: پروفیل هاي عرضی

( -پيوست(نيمرخ هاي عرضي 69 مقطع مسير با مقياس 1:200

(1 - فصل پنجم: طرح روسازي راه ( 20

-1-5 مشخصات هر يك از لايه هاي روسازي و خواص آنها 1

-2-5 طراحی روسازی راه بر اساس آيين نامه راه ايران 7

(1 - فصل ششم: منحنیبروکنر-حجم عملیات خاکی ( 15

-1-6 دانه بندي لايه هاي خاك 1

-2-6 تعيين مشخصات خاك بستر 10

-3-6 جدول محاسبه حجم عمليات خاكي 11

-4-6 تعيين بهترين محل هاي قرضه يا دپو و فاصله متوسط حمل 14

- پيوست( منحني بروكنر)

(1- فصل هفتم: طرح ابنیه فنی در طول راه ( 12

-1-7 مطالعات هيدرولوژي1

-2-7 طراحي آبروها (كانال كنار راه- كالورت7

-3-7 طراحي ديوارهاي حائل9

-پيوست( تيپ هاي آبرو-پل -ديوار حائل در طول مسير)

(1- فصل هشتم: طراحیترافیکی راه ( 17

1-8 - آمار و حجم ترافيک وسايل نقليه سبك و سنگين1

و ضريب رشد ساليانه طرح8 ADT -2-8 محاسبه

-3-8 محاسبه ظرفيت راه و تعداد خطوط پروژه10

-4-8 محاسبه گنجايش راههای دو خطه13

-پيوست(تهيه نقشه علايم و خط كشي طبق آيين نامه ها)

(1- فصل نهم: مطالعات ایمنی در جاده ( 7

-1-9 ايمني در راه 1

(1 - فصل دهم: متره و برآورد راه ( 18

-1-10 برآورد هزينه ها1

-2-10 هزينه عمليات خاكبرداي خاكريزي2

-3-10 هزينه ساخت ابنيه فني. 6

-4-10 هزينه كل راه18

-5-10 هزينه متوسط يك كيلومتر راه18

صورت پروژه:

پروه مروط استبه طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر:

-راه فرعی درجه 1 دو طرفه بطول 4 کیلومتر

-مبداء نقطهاي دلخواه در سمتچپدر بالادسترودخانه (شهر رودبار)

-مقصد نقطهاي در منتهی الیه سمتراست(روستاي گلدیان)

بین مبداء و مقصد راه فرعی درجه 1 بر طبق مشخصات مندرج در آیین نامه طرح هندسی راه

ایران طراحی گرداده است.

% -شیباصلی مجاز راه با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي حداکثر 9

% -حداکثر شیبطولی راه در نقاط مسطح 0.4

% -شیبعرضسواره راه به صورتدو طرفه و هر کدام 2

%2/ -شیبعرضی شانه هاي راه جهتهدایتسریع تر آبسطحی 5

1 : -شیبشیروانی خاکریز 1

1 : -شیبشیروانی ترانشه ها در خاکبرداري ها 1

-حداکثر ارتفاع خاکریز در محل هاي مورد نیاز 10 متر

-حداکثر ارتفاع خاکبرداري در محل هاي ترانشه 8 متر

-در قوس هاي افقی که به صورت سه مرکزي جهت ایمنی بیشتر طراحی میگردد مقدار

R2=(1.5 – 3)R1

-دو محل پارکینگوسایل نقلیه در طول مسیر و به فاصله 0.5 کیلومتر از هم

-تعریضو اجراي دور در قوسهاي افقی راه به صورتدو طرفه

-تعبیه آبروهاي طرفین راه در محل ترانشه ها به صورت ذوذنقه اي به عمق 60 سانتیمتر و

عرضکف 70 سانتی متر

-آبرو عریض کم عنق در خاکریزهایی که امکان جمع شدن آب در پشت آن می باشد به

عرض 1 متر و عمق 35 سانتیمتر

-نسبتدور بر طبق توصیه آشتو با توجه به آب و هواي منطقه

-خط پروژه نمودار سطح روي آسفالتمیباشد.

-ضخامت آسفالت 12 سانتیمتر و زیر آسفالت 18 سانت اساس که با مصالح رودخانهاي

ساخته میشود، و بقیه تا 25 سانتیمتر زیر اساسکه با مصالح محلی ساخته میشود.

-عمق دکوپاژ :

20 سانتیمتر از قشر طبیغی را به عنوان حاكنباتی جهتحمل به خارج پروژ 0

- در ترانشه ها قشر زیر اساسحذفمیگردد.

- فاصله دیوارها در کنار راه 15 متر.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه