معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM
ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 209 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی شعب بانک ملت شهرستان مراغه _ همراه با پرسشنامه و جداول آماری _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده:

امروزه نقش نظامهای ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمانها کاملا شناخته شده است. ارزیابی عملکرد سازمانها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شایان توجه زیادی می باشد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدودی زیادی در تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.

در بین این مدل ها مدل EFQM به عنوان یکی از جامع ترین مدل های ارزیابی عملکرد شناخته شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که عملکرد شعب بانک ملت شهرستان مراغه را براساس مدل تعالی سازمانی... ارزیابی کرده است. فصل اول این پژوهش شامل کلیات تحقیق می باشد که طرح کلی و چارچوب نظری تحقیق در آن درج شده است.

فصل دوم که ادبیات تحقیق را تشکیل می دهد تئوری ها و نظریه های مربوط به مدل تعالی سازمانی در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم به روش شناسی تحقیق اختصاص پیدا کرده است.

فصل چهارم این تحقیق تجزیه و تحل داده ها و آزمون فرضیه ها می باشد. فصل پنجم براساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعا ت، نتیجه گیری های به عمل آمده و پیشنهاداتی در جهت افزایش تعالی شعب بانک ملت شهرستان مراغه ارائه گردیده است.

Abstract
Today the roll of evaluation systems and efficient monitoring in improvement of
organizations is completely well known. The function evaluation of organizations to
identify the stroungth and weekness has an special importance in optimal using of
sources and facilities .To do this, function evaluation models have been succeeded
significantly in affording responding to this need of organizations and could be used as
a guide in achieving the improvement of human sources. Among them, EFQM model is
recognized as a comprehensive model in function evaluation. The current research is a
descriptive and quantitative study which evaluates the function of mallet bank
departments based on (organization improvement model).The first chapter of this
research includes materials in which the outline is
Included. The second chapter, which includes literature, theories and viewpoints, related
to this model in Iran and other countries have been investigated to explore research
hypothesis and questions.
The third chapter is dedicated to research methodology. In this research quantitative
method is use and questionnaires are used to collect data and to check documents. In the
fourth chapter data analyze and hypothesis test is donning by confirming statistics and
single T test. Statistical software SPSS used to this propose. Also descriptive statistics
and distribution tables and graphs are used to deal with population investigation of
sample .the results from analyzing hypothesis indicate that in 95% level of reliability the
main hypothesis is confirmed. The results indicate that sub hypothesis is also
confirmed.
IN the last chapter, the fifth one, based on findings from data analyzes, conclusions are
made and propositions are offered to raise the improvement level of Mellat bank
departments.


منابع لاتین
1) Asare, Osseo (2002), ''The Need Education and Training in the Use of the EFQM
model " Quality Assurance Vol. 10,NO .1
2) Carols .J,(2003), ''To What Extent Do Enablers Explain in the EFQM Excellence
model ? '' International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 22No. 4
3) EFQM ,(2005), ''Excelence '',Downloaded From :(www.EFQM.org)
4) European Foundation for Quality Management.(1999) The EFQM Excellence
Model. Belgium: Brussels Representative Office
5) Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J.(1997), "An Integrated Dynamic
performance Measurement system for Improving Manufacturing
6) Igancio, Jose (2005), ''Theoretical Foundation of the EFQM Model : The Resource
based view '' , Total Quality Management, Vol, 16 , No. 1
7) Kaplan, R.S. and Norton, D.P.(1992), "The Balanced scorecard: Measures that Drive
performance", Harvard Business Review, January-February, pp.9-71
8) Wongrassamee,S(2003), Performance Measurement Tools: the Balanced Scorecard
and the EFQM Excellence Model '' , Measuring Business Excellence vol.14, No. 2
9) Moullin, Max ;( 2004): of Performance Measurement International Journal of Health
care Quality Assurance, Vol. 17, No. 13

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه