بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW

بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW
بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 205 صفحه _ فرمت word _ مطالعه موردی پست 63 كمال آباد در غرب تهران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

خلاصه گزارش.. ۱

مقدمه ۲

دستگاههای اندازه گیری. ۳

رله های حفاظت خط. ۳

رله های حفاظتی خط ۲۰c. 3

مشخصات باطریهای ۱۲۷v. 4

مشخصات باطریهای D.c 48v. 4

مبانی و تعاریف مربوط به پست فشار قوی. ۴

ولتاژهای استاندارد : ۷

تعریف پست فشار قوی: ۸

انواع پستهای فشار قوی بر حسب نوع کار : ۸

پستهای باز نیز به چند دسته تقسیم می شوند : ۹

پستهای بسته یا داخلی نیز خود به سه نوع تقسیم می گردد : ۱۱

۱ـ۲) سویچگیر : ۱۴

ترانسفورماتور قدرت : ۱۵

۳ـ۲) ترانس زمین : ۱۵

۴ـ۲) جبران کننده ها : ۱۶

۵ـ۲) تأسیسات جانبی. ۱۸

۱ـ۳) باسبار یاشین (BUS BAR) 18

2ـ۱ـ۳) شینه بندی. ۲۰

۳ـ۱ـ۳) انواع شینه بندی : ۲۱

ب) قطع طولی شین بوسیله دیژنکتور : ۲۲

ب ـ ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی چند تایی یا مرکب : ۲۲

الف) قطع طولی شین بوسیله سکسیونر تقسیم کنندة باس بار : ۲۴

الف ـ روش دو دژنکتوری : ۲۵

ب ـ روش یک ونیم دیژنکتوری : ۲۶

ج ـ ۳ـ۱ـ۳) باسبار دوبل ( راهرو اصلی ) ۲۶

د ـ۳ـ۱ـ۳) سیستم شینه یندی حلقوی ( زنجیره ای ) ۲۷

مزایای این نوع شینه بندی : ۲۸

ز ـ۳ـ۱ـ۳) شینه بندی سه کلیدی : ۲۸

۴ـ۱ـ۳) ایمنی باسبار ۲۹

۲ـ۳)کلیدهای فشار قوی. ۳۱

۱ـ قطع کننده یا سکسیونر ۳۲

۲ـ کلید بار ۳۳

۳ـ کلید قدرت.. ۳۳

۱ـ۲ـ۳) قطع مدارات مختلف.. ۳۵

الف ـ قطع مدار اهمی. ۳۵

ب ـ قطع مدار سلفی : ۳۵

ج ـ قطع مدار خازنی : ۳۶

الف ـ وصل مدار اهمی. ۳۸

ب ـ وصل مدار سلفی. ۳۸

ج) وصل مدار خازنی. ۳۹

۳ـ۲ـ۳) روشهای سریع خاموش نمودن جرقه در کلیدها ۴۱

۱ـ ازدیاد طول قوس.. ۴۲

۲ـ تشدید خنک کردن قوس.. ۴۳

۳ـ مقطع کردن قوس.. ۴۳

۴ـ خاموشی درنقطه صفر ۴۴

۵ـ خازن موازی با کنتاکتها ۴۴

۶ـ خلاء ۴۵

۷ـ روغن. ۴۵

۴ـ۲ـ۳) قطع جرقه درکلیدهای فشار قوی. ۴۶

عامل مؤثر در قطع یا برقراری مجدد جرقه ۴۷

۵ـ۲ـ۳) انواع خاموش کننده ها ۴۹

الف ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کننده جامد. ۴۹

ب ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کنندة مایع. ۵۰

ج ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش کنندة گازی. ۵۱

کلیدهای فشار قوی : ۵۳

۶ـ۲ـ۳) کلید بدون بار ( سکسیونر ) ۵۴

الف ) موارد استعمال سکسیونر ۵۵

سکسیونر دورانی : ۵۶

سکسیونر قیچی ایی : ۵۷

۷ـ۲ـ۳) کلید قابل قطع زیر بار ۵۸

۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت یا دیژنکتور ( بریکرها ) ۶۰

الف ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید روغنی ( تمام روغنی ) ۶۱

ب ـ۸ـ۲ـ۳) کلید قدرت نیمه روغنی. ۶۲

د ـ ۸ـ۲ـ۳) کلید خلاء ۶۵

رـ۸ ـ۲ـ۳) کلید هوایی ( کلید هوای فشرده ) ۶۶

زـ۸ ـ۲ـ۳) کلید اکسپانزیون ( آبی ) ۶۸

س ـ ۸ـ ۲ـ۳) کلید گازی جامد. ۶۹

۹ـ۲ـ۳) مکانیزم قطع و وصل کلیدهای فشار قوی. ۶۹

الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم فنری. ۷۰

ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مکانیزم روغنی ( هیدرولیکی ) ۷۰

ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانیزم هوایی یا بادی. ۷۰

۱۰ـ۲ـ۳) مشخصات الکتریکی بریکرها ۷۱

۳ـ۳) ترانسفورماتور های جریان Current  transformer 71

1ـ۳ـ۳) پارامترهای اساسی در C.t ها ۷۳

۲ـ کلاس و دقت اندازه گیری ترانس جریان. ۷۴

۳ـ نسبت تبدیل ترانس جریان : ۷۶

۴ـ ظرفیت ترانس جریان. ۷۶

۳ـ۳ـ۳) مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان. ۸۰

۴ـ۳) ( ترانسفورماتورهای ولتاژ) ۸۱

۵ـ۳)( مقره ها Insulaturs ) 83

انواع مقره ها : ۸۵

۶ـ۳) ( برقگیرها [Lightning Aresster] ) 87

انواع برقگیرها : ۸۸

۲ـ  برقگیر با مقاومت غیر خطی : ۸۸

۳ـ برقگیر لوله ای : ۸۹

کنتور برقگیر : ۸۹

۱ـ۴) رله اضافه جریان. ۹۴

۲ـ۴) رله اتصال زمین.. ۹۶

۳ـ۴) رله دیفرانسیل (Differctial relay) 97

4ـ۹ رله افت ولتاژ (Under voltage reloy) 99

5ـ۴) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy) 100

6ـ۴) رله اضافه فرکانس (over freguency relay) 102

7ـ۴) رله افت فرکانس (under freguency relay) 103

8ـ۴) رله اضافه فلوی مغناطیسی (over flux relay) 103

9ـ۴) رله دایره کشنال. ۱۰۳

۱۰ـ۴) رله دیستانس (Distane relay) 104

5) اصول و روشهای بهره برداری از پستهای فشار قوی. ۱۰۷

دستورالعملها : ۱۰۹

دستورالعمل مخصوص پستها : ۱۱۰

تعیین وظایف و تقسیم مسئولیتها : ۱۱۱

روش عملیات در مواقع بروز حادثه : ۱۱۱

قطع کلی سیستم : ۱۱۱

روش برگردانیدن سیستم بوضع عادی : ۱۱۲

انجام عملیات درموقع وضعیت غیر عادی ولتاژ: ۱۱۲

طرز عمل در مواقع نامتعادلی فازها : ۱۱۳

قطع و وصل خودکار خطوط : ۱۱۴

دیاگرامهای عملیاتی : ۱۱۴

سنکرون کردن : ۱۱۵

۶) آمار حوادث و اتفاقات احتمالی کار ۱۱۸

* سکسیونرها ۱۲۲

* باس بارها ۱۲۲

*C.V.T ها ۱۲۲

* C.T ها ۱۲۳

* L.T ها ۱۲۳

* برقگیرها ۱۲۳

* شارژرها ۱۲۴

* باطریها ۱۲۴

* دیزل ژنراتور اضطراری. ۱۲۴

کنترل ولتاژ ۱۲۵

۱-ولتاژ عادی ( افزایش تا ۲ درصد یا کاهش تا ۲ درصد ) ۱۲۶

۲-ولتاژ غیر عادی ( افزایش تا ۵ درصد یا کاهش تا ۱۰ درصد ) ۱۲۷

۳-ولتاژ غیر قابل ( افزایش بیش از ۵ درصد یا کاهش بیش از ۱۰ درصد ): ۱۲۷

عملیات در پستهای فوق توزیع نوع فیدرترانس.. ۱۲۸

عملیات در پستهای فوق توزیع دارای باسبار ۶۳ کیلو ولت.. ۱۳۱

بهره برداری از ترانسفور ماتورهای فوق توزیع. ۱۳۷

الف – خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند . ۱۴۳

ب – خازنهای نصب شده در سایر پستها ۱۴۳

الف : خازنهائی که در پستهای نوع کوژلکس نصب شده اند . ۱۴۳

۱-وصل کردن خازنها ۱۴۳

۲- قطع کردن خازنها ۱۴۴

ب- خازنهای نصب شده در سایر پستها : ۱۴۵

۱- حالت دستی. ۱۴۵

۱-۱-برقدار کردن خازنها ۱۴۶

۲-۱- بی برق کردن خازنها ۱۴۶

۲- حالت خود کار ۱۴۷

عملیات در شرایط بی برق شدن باسبارهای ۶۳و ۲۰ کیلوولت.. ۱۴۷

الف – گزارش های شفاهی. ۱۵۱

ب – گزارش های کتبی. ۱۵۲

۲۰۸- مقررات ابطال کارت احتیاط. ۱۵۵

۲۰۹- مقررات عمومی کارت احتیاط. ۱۵۷

۲۱۰- کارت حفاظت شخصی. ۱۶۰

۲۱۱- کاربرد کارت حفاظت شخصی. ۱۶۱

۲۱۲- وظایف درخواست کننده کارت حفاظت شخصی. ۱۶۲

۲۱۳- وظایف صادر کننده کارت حفاظتی شخصی. ۱۶۲

۲۱۴- مقررات ابطال کارت حفاظت شخصی. ۱۶۵

۲۱۵- مسئول بهره برداری موظف است موارد زیر را اجرا کند. ۱۶۶

مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی. ۱۶۷

۲۳۶- کارت حفاظت دستگاه ۱۷۱

الف – حفظ دستگاه وتجهیزات از آسیب دیدن بیشتر ۱۷۱

ب- پایدار نگه داشتن سرویس برق. ۱۷۱

ج- حفظ دستگاهها وتجهیزات از صدمه دیدن : ۱۷۳

۳-۲۳۷- کارت حفاظت دستگاه باید به نحو زیر تکمیل ونصب شود. ۱۷۴

۲۳۹- مسئولان بهره برداری موظفند کارت را به نحو زیر تکمیل و آنرا نصب کنند. ۱۷۵

۲۴۰- برای ابطال کارت حفاظت دستگاه ، باید به ترتیب زیر عمل شود. ۱۷۵

۲۴۱- کاربرد فرمهای ضمانت نامه Guarantee Forms. 176

242- فرمهای ضمانت نامه شامل : ۱۷۷

۲۴۳- صدور فرمهای ضمانت نامه ۱۷۷

۲۴۴- فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۷۷

۲۴۵- نحوه تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۷۸

۲۴۶- وظایف مربوط به مسئولان بهره برداری. ۱۷۹

۲۴۷- وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۱۸۱

۲۴۸- مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه ۱۸۲

۲۴۹-وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه ۱۸۴

۲۵۰- جدا سازی. ۱۸۵

۲۵۱- بدون انرژی کردن. ۱۸۷

۲۵۲- مسئولیتهای دارنده ضمانت نامه ۱۹۰

۲۵۳- ابطال فرم ضمانت نامه ۱۹۵

مقررات عمومی فرم های ضمانت نامه ۱۹۸

۲۷۶- برای معتبر کردن فرم ضمانت نامه باید عملیات زیر انجام پذیرد : ۲۰۳

۲۷۷- فرم تضمین نامه ایستگاه ۲۰۴

بخش دوم : (کارتها وفرمهای حفاظتی ) ۲۰۶

مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه ۲۰۶

 

خلاصه گزارش
در اين گزارش سعي شده است كه با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الكتريكي تشريح شود .در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج آمده است . در بخش نخست گزارش دلايل وجود پستهاي فشار قوي و همچنين انواع آنها با توجه به استانداردهاي موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترين و اساسي ترين تجهيزات تشكيسل دهنده پست به تفصيل شرح و بررسي گرديده است . همچنين در مورد رله هايي كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و ديگر تجهيزات مهم يك مجموعه را عهده دارند توضيحاتي داده شده است دربخش بعدي اصول و روشهاي بهره برداري بهينه از پستهاي فشار قوي بطور اعم شرح داده شده است كه اين توضيحات در جهت بهره وري بيشتر و همچنين راندمان بالاتر و جلوگيري از بروز هر گونه خطر و يا اشال احتمالي به كليه دست اندركاران يك پست فشار قوي توصيه مي شود . بخش بعدي مربوط به شرح و توضيح اشكالات احتمالي كه ممكن است در پست 63كمال آباد بروز كند و همچنين شرح كارهايي كه براي رفع اين عيوب بايد انجام شود . بخش آخر نيز مربوط به نحوة بهره برداري از مدارهاي اينترلاك پست 63 كمال آباد مي باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كليه اصول فني براي جلوگيري از بروز هر گونه نارسايي در سيستم و شبكه شرح گرديده است .
مقدمه
پست 63 كمال آباد در غرب تهران در 50 كيلومتري تهران واقع در كرج قرار دارد . پست توسط 4 ترانس اصلي التا ساخت آلمان هر يك بقدرت نامي 15MVA تغذيه مي شود داراي 4 ترانس داخلي ساخت UNELEC هر يك بقدرت نامي 100KVA با گروه برداري PYNU يا پست تبديل ولتاژ نامي 20/0.4KV با نسبت تبديل ( جريان نامي )2.88/144.3,A مي‌باشد .
و داراي ترانسفورماتور ولتاژ 63 كيلو ولت  P.T خطوط سازنده كارخانه SPANNUN GSWANPLER مي باشد با قدرت 250,VA  و كلاس 0.5 مي باشد . داراي دوبي ورودي63 از طريق پست 23 كيلو ولتي كمال آباد به فاصله 2 كيلو‌متري از پست به كدهاي 606,605 و يك بي خروجي به پست اختصاصي بي‌سيم واقع در 1 كيلومتري پست كه در مواقع مانور از اين خط استفاده مي شود . و در حال حاضر 12 خط خروجي به شرح ذيل مي باشد:
ماهواره 20kv           نان شهر 20kv          بوستان 20kv
عرب آباد //              استناد      //              فرهنگ   //
پدم        //              قزوين     //              مردآباد    //  
علومي   //               زندان      //              پارك شهر  //
هر بي ورودي شامل تجهيزات زير مي باشد :
1ـ برقگير 2ـ ترانس ولتاژ   3ـ سكسيونر سرخط ( عمودي )  4ـ سكسيونر زمين  
5ـ ترانس جريان 6ـ بريكر 63     7ـ سكسيونر يا سيار    8ـ سكسيونر ارتباط با سيار      9ـ بريكر 63       10ـ ترانس جريان     11ـ ترانسفورماتور قدرت    12ـ سكسيونر اتصال زمين ترانس      13ـ ترانسفورماتور داخلي      14ـ ترانسفورماتور نوتر

دستگاههاي اندازه گيري
اين دستگاهها عبارتند از : ولتمتر ، آمپر متر ، واتمتر ، وارمتر ، كنتور اكتيو و راكتيووسازنده‌اين‌دستگاهها‌B.B.C‌مي باشد‌و‌دستگاههايشان الكترومغناطيسي مي‌باشد .

رله هاي حفاظت خط
1ـ رله ديستانس اوليه ، ساخت آلمان B.B.C داراي سه زون
2ـ رله ركلوزتيك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C
3ـ رله جريان زياد ، ساخت آلمان B.B.C

رله هاي حفاظتي خط 20c
1ـ رله اضافه جريان
2ـ رله اتصال زمين
ضمناً كليه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت مي گردد و در حادثه اي كه درخطهاي خروجي رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت مي گردد .
 
مشخصات باطريهاي 127v
پست شامل 2 دسته باطري با مشخصات زير مي باشد كه توسط دو دستگاه باتري شارژ كه سازنده كشور آن آلمان غربي مي باشد ، شارژ مي شود .
اين باطري از نوع باتري اسيدي و تهويه اش توسط فن انجام مي شود تعداد هر ست آن 10 عدد است كه هر كدام 12 ولت و 40 آمپر مي باشد .

مشخصات باطريهاي D.c 48v
همچنين اين پست داراي يكدست باطري 48v است كه توسط يك ست باطري شارژ 48v است كه با Type 48 ساخت آلمان مي باشد . مشخصات اين باطري 48v به قرار زير است  از نوع اسيدي ظرفيت باطري آن 200 Ah و تعداد آن 4 عدد ولتاژ هر باطري 12V است .

1)    مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
با توجه به اينكه قدرت توليدي نيروگاههاي بزرگ تماماً در محل مصرف نخواهد شد به منظور انتقال انرژي توليد شده از محل توليد به مكانهاي ديگر ، نياز به انتقال انرژي توسط هاديهاي الكتريكي مي باشد . با توجه به اينكه ولتاژ خروجي ژنراتورها در ايران حداكثر20KV مي باشد با توجه به قدرت توليدي كل اين نيروگاه ( مثلاً نيروگاه نكاء :440MW ) جريان انتقالي خيلي زياد خواهد بود و دراين صورت سطح مقطع هادي مورد نياز و افت ولتاژ و توان انتقالي خيلي زياد خواهد بود .
بطور خلاصه مي توان گفت از آنجاييكه انرژي الكتريكي بصورت متمركز و به توسط نيروگاههاي بزرگ با قدرت خيلي زياد توليد مي گردد و محل احداث اين نيروگاهها بر حسب نوع نيروگاه ( آبي ، بخاري ، هسته اي ) از مراكز مصرف فاصلة زيادي دارند لذا انتقال اين انرژي در فواصل زياد با افت ولتاژ و تلفات خط غير قابل قبول همراه مي باشد . هرگاه اين انرژي با سطح ولتاژ بالاتري منتقل گردد طبق رابطة :   مقدار جريان‌الكتريكي كه با ولتاژ مسبت عكس دارد كاهش مي يابد در نتيجه مطابق روابط زير افت ولتاژ و تلفات قدرت در طول خط كاهش مي يابد :
امپدانس هادي :V=ZI ( Z ) : افت ولتاژ
مقاومت هادي : P= RI  (R) : تلفات قدرت
از طرفي درخطوط انتقال فشار قوي ، بخاطر اندوكتيويته زياد ، جريان كور زيادي وجود دارد كه خود باعث تلفات زياد حرارت مي شود :
معمولاً تلفات را از نيروگاه تا مصرف كننده حدوداً 10% در نظر مي گيرند و اي مقدار قابل نلاحظه مي باشد مثلاً براي انتقال 500MW نيرو حدوداً 50MW آن تلف مي شود .
بنابراين با كاهش جريان مي توان سطح مقطع هادي را نيز كاهش داده و از اين راه هزينه خط انتقال را كم نمود ولي از طرفي بالا رفتن ولتاژ نيز مستلزم عايق بندي بيشتر و استفاده از دكلهايي با ارتفاع بلندتر بمنظور رعايت فواصل مجاز با زمين و همچنين فاصله فازها از همديگر مي باشد و اين موضوع بر هزينه احداث خط انتقال مي افزايد .پس با توضيحات فوق روشن مي گردد كه ميزان افزايش ولتاژ نيز حدي دارد و بالا بردن بيش از حد ولتاژ نيز عملاً مقرون به صرفه نخواهد بود بنابراين بمنظور انتخاب ولتاژ مناسب جهت انتقال ميزان معيني انرژي الكتريكي به فاصله معيني مي بايست محاسبات اقتصادي كامل انجام شده و مناسب ترين و اقتصادي ترين ولتاژ انتخاب گردد .
معمولاً در انتخاب ولتاژ انتقال موارد زير مورد توجه و اهميت قرار مي گيرد :
1ـ ولتاژ خطوط مشابهي كه قبلاً در شبكه و حوالي خط مورد نظر وجود داشته است .
2ـ طول خط
3ـ قدرت مورد نظر كه مي بايست انتقال داده شود .
4ـ افت ولتاژ و افت قدرت
5ـ افت كرونا كه ازافزايش ولتاژ ناشي مي گردد .
6ـ تنظيم ولتاژ درحالت بي باري و در بار كامل كه معمولاً در طراحي شبكه اين رقم بين +10% و-5% مي باشد .
7ـ بررسي اقتصادي ومقايسه خطوط با ولتاژهاي مختلف .
روابط تجربي براي تعيين ولتاژ انتقال اقتصادي :
روابط تجربي زير بمنظور تعيين حدود ولتاژ و كمك به طرح دريافتن ميزان مبنا براي انتخاب بهترين ولتاژ از نظر اقتصادي مي باشد .
1ـ رابطة تجربي استيل : 
قدرت بر حسب كيلو وات : p      طول خط بر حسب مايل :L       ولتاژ بر حسب كيلو ولت :V
2ـ رابطه كلون : 
قدرت بر حسب كيلو ولت :P         طول خط بر حسب كيلومتر : L           ولتاژ بر حسب كيلو ولت :V
روابط استيل و كلون براي مسافتهاي كوتاه مفيد است .
اين رابطه هم براي فواصل نزديك و هم براي فواصل دور صدق مي كند و از آن استفاده مي شود : 
قدرت بر حسب مگا وات :P               ولتاژ بر حسب كيلو ولت : V

ولتاژهاي استاندارد :
ولتاژهاي استاندارد در شبكة ايران به شرح زير مي باشد :
1ـ ولتاژهاي انتقال :132.230.400(KV)
2ـ ولتاژهاي فوق توزيع :63.33.10(KV)
3ـ ولتاژهاي توزيع :220  تك فاز و 400V سه فاز
ولتاژهاي خروجي ژنراتور در نيروگاهها معمولاً در حد 11(KV) ،66 حداكثر 33KV مي باشد و افزايش ولتاژ ژنراتور بيش از اين مقدار از نظر عايق بندي و هزينه هاي مربوط اقتصادي نمي باشد . بنابراين توسط پستهاي بالابرندة سطح ولتاژ بميزان مناسب افزايش مي يابد .

تعريف پست فشار قوي:
باتوجه به‌مطالب گفته شده يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد
كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :
1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) :
وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.
2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation) :
وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .
3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation) :
وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .
4ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation) :
كه وظيفه آن تبديل ولتاژ توزيع به ولتاژ فشار ضعيف است كه قابل استفاده در مصارف صنعتي و خانگي باشد .
5ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation) :
در اين پستها سطح ولتاژ تغيير ننموده و صرفاً بعنوان يك تقسيم كننده ولتاژ ثابت را در فيدرهاي مختلف و متعدد تغذيه مي نمايد .
در عمل ممكن است يك پست تركيبي از دو يا چند نوع فوق الذكر باشد كه هم
افزاينده و هم كاهنده و هم بصورت يك پست كليدي باشد . انواع پستها از لحاظ استقرار فيزيكي :
پستهاي فشار قوي از لحاظ وضعيت استقرار آنها به دو دسته تقسيم مي‌گردند:
1ـ پستهاي باز يا خارجي (Out door s/s) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در معرض شرائط جوي محيط از قبيل گرد و خاك ، باد ، باران ، رعد و برق و غيره بوده و عايقي بين آنها و هوا نمي باشد .
2ـ پستهاي بسته يا داخلي (in door S/S) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در داخل اطاق يا سالن سر پوشيده قرار دارند .

پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند :
1ـ پستهاي معمولي (conventional) :
اين پستها در جاييكه محدوديت زمين وجود نداشته باشد احداث مي گردد و عايق بين فازها و تجهيزات و زمين ، هوا مي باشد و از اين نظر مي بايست فاصله ايمني و مجاز كاملاً رعايت گردد . اين پستها از نظر هزينه از بقيه پستها ارزانتر مي باشد .

2ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation) :
كليه تجهيزات فشار قوي در پستهاي گازي در داخل محفظة فلزي قرار دارند كه بوسيلة گاز SF6 يا هگزافلوئور گوگرد كه داراي خاصيت عايقي خوبي مي باشد تحت فشار معيني پر شده است و چون خاصيت عايق گاز SF6 تقريباً سه برابر هوا مي باشد درنتيجه فضاي پستهاي گازي بمراتب كوچكتر از پستهاي معمولي مي‌باشد و در جاييكه محدوديت زمين مطرح باشد خيلي مناسب است .
از مزاياي ديگر پستهاي GIS اينست كه چون درمعرض مستقيم عوامل جوي نميباشد لذا امكان آلودگي و رطوبت وجود نداشته و بروز اتصالي و حوادث ديگر به مراتب كمتر مي باشد و از طرفي به علت ايزوله بودن قسمتهاي برقدار وتحت ولتاژ از افراد ايمني آن در حد بسيار بالايي مي باشد . يكي از معايب پستهاي گازي مايع شدن گاز به هنگام برودت هوا در درجه حرارتهاي خيلي پايين مي باشد از طرفي هزينه اين پستها خيلي بالا مي باشد .

3ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation) :
اين پستها نيز بصورت GIS بوده تا از نظر حجم تجهيزات و وزن كل پست
كاهش پيدا نمايد ترانسفورماتور و سايز تجهيزات بر روي يك يا دو تريلر كه مي توان توسط يدك كش مخصوص حمل و جابجا كرد نصب گرديده است . قدرت اين پستها كه درحدود 30  تا 40(MVA) مي باشد و معمولاً بصورت 63.20, 132.20, 230.20, 230.63 كيلو ولت در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند .
مزيت اين نوع پست در جابجايي سريع و استقرار آن در نقاط جديد و مورد نياز مي باشد .

پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد :
1ـ پستهاي فشار قوي باز :
به پستهاي اطلاق مي شود كه علاوه بر شينها سكسيونرها و ديژنكتورها نيز پشت دربهاي توري حداقل از يك طرف قابل رؤيت باشد .

2ـ پست فشار قوي نيمه باز :
در اين نوع پستها قطعات زير فشار تا ارتفاع دسترسي از هر جهت محفوظ و پوشيده هستند و از آنجا به بعد ( اغلب سكسيونرها و شين ها ) آزاد و قابل
رؤيت باشد .

3ـ پست فشار قوي بسته :
در اين پست تمام قسمتهاي زير ولتاژ حتي شين ها در يك محفظه كاملاً بسته و پوشيده با دربهاي فلزي نصب شده اند ( پستهاي تابلويي و يا قفسه اي ) نظر به اينكه اين پست از همه طرف كاملاً مسدود است . مي توان حتي آن را تحت شرايطي در هواي آزاد نيز قرار داد ( مانند كيوسكهاي فشار قوي توزيع برق شهري )
بد نيست در اينجا اشاره اي هم به انواع خطوط انتقال بكنيم اين خطوط جهت انتقال انرژي الكتريكي از محل توليد كننده به مصرف كننده ساخته شده اند و چون در طي اين مسافت زياد افت ولتاژ به وجود مي آيد بايد ولتاژ خطوط را بالا برد اين خطوط همگي به صورت سه فاز مي باشد و از نظر قرار گرفتن هاديها روي برج به سه دسته تقسيم مي شود :
1ـ خطوط تك مداره (single circuit) :
در اين نوع خطوط شكل دكل يا برج يا پيلون يا تاور طوري است كه در هر
فاز خط تنها يك هادي الكتريكي قرار گرفته است .

2ـ خطوط دو مداره (Double circuit) :
در اين نوع خطوط دو مداره سه فازه و هر دو مدار روي يك برج قرار گرفته‌اند.
 
3ـ خطوط باندل (Bundle) :
در اين نوع خطوط هر فاز مركب از چند هادي كه ازلحاظ اندازه كاملاً مساوي
هستند تشكيل مي شود . بكاربردن سيستم باندل بخاطر ظرفيت انتقال زيادتر و پايين آوردن ولتاژ بحراني كرونا مي باشد .
بطور كلي پست ها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكي را از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري نماييم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شدة ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسيم و در آنجا دوباره ولتاژها را پايين آورده تا جهت توزيع آماده شود كلية اين اعمال در پستهاي انتقال و توزيع انجام مي شود .

در يك پست فشار قوي وظيفه اصلي نبديل ولتاژ مي باشد كه وظيفه را المنت اساسي پست يعني ترانسفورماتور قدرت انجام مي دهد .
جهت اندازه گيري پارامترهاي اساسي انرژي الكتريكي نياز به مبدلهاي جريان و ولتاژ مي باشد (VT,CT) و همچنين جهت قطع و وصل مدار نياز به كليدهاي فشار قوي نظير سكسيونر و ديژنكتور مي باشد بعلاوه يكسري وسايل ديگر نظير برقگير، لاين تراپ و… جهت حفاظت و … مورد نياز مي‌باشد . جهت حفاظت خطوط و وسايل نصب شده در پست نياز به رله هاي حفاظتي و همچنين در مواقعي كه برق پست قطع مي شود نياز به يك ولتاژ ثابت و ذخيره شده مي باشد كه آن توسط سيستم باطريخانه تأمين مي شود .

2)    تجهيزات پست
يك پست فشار قوي ممكن است شامل تمامي يا قسمتي از تجهيزات زير باشد .
1ـ سوئيچگير (switch hear)
2ـ ترانس قدرت (power tranformer)
3ـ ترانس زمين(Ground tr)  
 4ـ ترانس تغذيه داخلي (server tr)
5ـ جبران كننده (Compensa tors)
الف : خازني Capacitor(s)
ب : سلفي Inductor (s) ابتدا توضيح مختصري در مورد هر كدام از موارد فوق داده مي شود سپس نكات مهم به تفصيل شرح داده مي شود .

1ـ2) سويچگير :
عبارتست از مجموعه اي از عناصر و تجهيزات كه به منظور ارتباط فيدرهاي مختلف در يك ولتاژ معين مورد استفاده قرار مي گيرند و خود شامل اجزاء زير مي باشد :
1ـ باسبار يا شينه (Bus Bar) – [B.B]
2ـ كليدهاي قدرت (Circuit Breaker )- [D.S]
3ـ سكسيونر يا جدا كننده (Disconector Swich )-[D.S]
4ـ ترانسفورماتور جريان(C.T)      (Current transformer)      
5ـ ترانسفورماتور ولتاژ (T.V)                 (Noltage trnsformer)
6ـ برقگير (P.I)                        (Post Insulation)
7ـ تكه موج (L.A)                    (Ligting Arestor)
8ـ تكه منطبق كننده خط Line trap)   يا  (Ware trap 
9ـ مقره            Post insukator P.I

ترانسفورماتور قدرت :
براي بالا بردن ولتاژ بمنظور انتقال انرژي الكتريكي به فواصل دور ( براي انتقال برق به فواصل دور ـ همانطور كه گفته شد ـ ولتاژ را بالا مي برند تا تلفات خط انتقال پايين بيايد ) و همچنين براي پايين آوردن ولتاژ بمنظور رساندن آن به سطح قابل مصرف بوسيله مصرف كننده ها و همچنين براي اتصال دادن دو شبكه فشار قوي بكار مي رود . ترانسفورماتور اول را افزاينده ، ترانسفورماتور دوم را كاهنده و ترانسفورماتور آخري را كوپلاژ مي نامند . تفاوت ترانس يا ولتاژ با ترانس قدرت در آن است كه درترانس ولتاژ يا جريان نمونه اي از ولتاژ يا جريان مورد نظر گرفته مي شود و مقدار آن كاهش داده مي شود و در هر لحظه ولتاژ يا جريان ثانويه تابع ولتاژ يا جريان اوليه مي باشد . ولي در ترانسفورماتور قدرت چون ثانويه به بار متصل است كه تعيين كننده است  توان تأمين شده توسط اوليه ، بستگي به توان خواسته شده در ثانويه دارد .

3ـ2) ترانس زمين :
هرگاه شبكه اي از يك مثلث يك طرف ترانسفورماتوري تغذيه نمايد براي ايجاد
نقطة نوترال و زمين نمودن آن از ترانسفورماتور زمين كه بصورت زيگزاك سيم پيچي شده است استفاده مي گردد .

4ـ2) جبران كننده ها :
در جريان متناوب هاديهاي منتقل كننده انرژي الكتريكي ، ترانسفورماتورها، مصرف كننده از قبيل موتورها ، كوره هاي الكتريكي لامپهاي گازي و حتي بوبين ها كم و بيش يك نوع مصرف كننده سلفي هستند و باعث ايجاد اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ مي شوند . با بالا رفتن اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ ( ) شبكه ، ضريب توان ( ) شبكه كم شده و كاهش ( ) تأثيرات زير را برجاي مي گذارد .
1ـ درانتقال يك توان ثابت با كوچك شدن ضريب توان ، توان دواته بزرگ شده در نتيجه مقدار مؤثر جريان خط I افزايش پيدا مي كند كه اين افزايش جريان اثرات زيانباري بدنبال خواهد اشت : الف : بزرگ شدن سطح مقطع رسانه ها و كابلهاي انتقال انرژي و در نتيجه بالارفتن هزينه  ب: حجيم شدن ديگر تجهيزات از قبيل كليدها و فيوزها ، دستگاههاي امدازه گيري و وسائل حفاظتي و .. متعاقب آن افزايش هزينه .
2ـ عدم توانايي استفاده از تمام قدرت ترانسفورماتور ، زيرا براي تأمين توان دواته (pw) بايد :  ( ظاهري ) داشته باشيم كه هرقدر   كمتر باشد نياز به ps بيشتري داريم .
3ـ افزايش افت اختلاف سطح درترانسفورماتورها و در نتيجه مشكل شدن كار رگولاتور ولتاژ در ترانسفورناتور و ثابت نگهداشت ولتاژ در نيروگاه مي شود .
4ـ افزايش تلفات در ترانسفورماتورها
5ـ كاهش راندمان ترانسفورماتورها و ضريب بهره تأسيسات الكتريكي
به دليل فوق سعي بر اين است كه تأسيسات الكتريكي با ضريب توان خوب و حتي الامكان نامي خودشان كار كنند براي تصحيح و اصلاح ضريب توان
راههاي ذيل موجود است :
الف : محدود كردن توان دواته : در اين روش قدرت موتورها متناسب با قدرت ماشينهاي افزار انتخاب شوند . بعبارت ديگر قدرت موتورها بزرگتر از قدرت مكانيكي كه از موتور گرفته مي شود و كاري كه انجام مي دهد نباشد .
ب: جبران توان دواته توسط همفاز كننده دوار كه خود بردو نوع است . همفاز كننده سنكرون و همفاز كنندة آسنكرون كه هر دوي آنها قابل استفاده جهت بهبود بخشيدن به وضع ضريب توان در شبكه بدون بار يا با بار ـ استفاده كرد .
ج: جبران كننده توسط خازن : يكي از راههاي فني ـ اقتصادي جهت اصلاح ضريب قدرت شبكه استفاده از خازن مي باشد بدين ترتيب كه بصورت موازي با بار قرار داده مي شود .
بدنيست در اينجا اشاره اي هم به راكتورها شود اصولاً راكتورها در پستهاي فشار قوي به دو صورت نصب مي گردد :
 1ـ سري : براي محدود كردن جريان اتصال كوتاه
2ـ موازي براي تغيير ضريب قدرت و اصولاً براي كاهش ولتاژ در شرايط اضطراري شبكه استفاده مي شود . يا درمواقعيكه خطوط طولاني فشار قوي بدون بار بوده و بخاطر خاصيت خازني ، ولتاژ شبكه بمقدار زيادي افزايش يافته باشد كه
در اين حالت از راكتور استفاده مي شود .

5ـ2) تأسيسات جانبي
تأسيسات جانبي پست شامل موارد زير مي باشد :
1ـ اطاق فرمان                                       (Control room) 
2ـ اطاق رله                                                    (Relay room)
3ـ اطاق باطريخانه                                         (Battry room)
4ـ ديزل ژنراتور اضطراري                         (Emergency generator)
5ـ تابلوي توزيع AC                                         (A.C distribution)
6ـ تابلوي توزيع DC                                      (D.C distribution)
7ـ باتري شارژر                                             (Battry charger)
8ـ روشنائي اضطراري                                   (Emergency lighting)
9ـ روشنايي محوطه                                      (Switch yard lighting)
10ـ تأسيسات زمين كردن و حفاظت در مقابل صاعقه(shield wire)

3)    سوئيچگير
اساسي ترين قسمت يك پست فشار قوي سوئيچگير مي باشد كه اكنون به شرح مفصل قسمتهاي مختلف سوئيچگير مي پردازيم .

1ـ3) باسبار ياشين (BUS BAR)
تعريف شين : وسيله ايست جهت جمع و توزيع انرژي الكتريكي بصورت همزمان بدين معني كه فيدرهاي ورودي و خروجي و سيم ها و كابلهاي يك پست و همچنين ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات يك سوئيچگير تحت يك ولتاژ ثابت بوسيله يك هادي به نام شين در هر فاز به هم اتصال مي يابند . مي توان گفت كه تمام انرژي ها و ترانسفورماتورها و سيمها و كابلهاي يك نيروگاه يا يك تبديلگاه كه ولتاژ مساوي دارند با يك شمش يا يك رسانا بنام شين در هر فاز بهم وصل مي‌شوند . شين وسيله جمع آوري و پخش انرژي در آن واحد است .  
جنس شين ممكن است از نس يا آلومينيم باشد آلومينيم در برابر مس داراي خواص به شرح زير است ك استقامت استاتيكي آلومينيم از مس بيشتر است . تحمل مكانيكي مس و آلومينيم باهم برابر است .
ازدياد درجه حرارت به واسطه ازدياد شدت جريان و يا جريان اتصال كوتاه در
آلومينيم كمتر است . آلومينيم درموقع جرقه زدن و سوختن ايجاد خاكستر زياد نمي كند و چون جسم باقيمانده هادي الكتريسيته نمي باشد به مقره ها و پايه هاي عايقي شين آسيب نمي رساند .
مس درمقابل بخار گوگرد خيلي حساس است و … معايب مهم آلومينيم : اكسيداسيون سطحي ، فرورفتن در اثر فشار و اثر الكتروليتي شديد . در جداول1و2 مهمترين مشخصات و خواص فلز و آلومينيم و مس آورده شده است .

1ـ1ـ3) انواع شين از نظر شكل ظاهري
1ـ شين تخت يا تسمه اي كه معمولاً از جنس مس مي باشد و بيشتر در سطح ولتاژ 20kv مورد استفاده قرار مي گيرد از مزاياي اين توع شين اين است كه اتصالات و برقراري انشعابات به سهولت و بدون استفاده از كلمپ مخصوص انجام مي پذيرد .
2ـ شين طنابي : كه هم جنس مس و آلومينيم ساخته مي شود . شكل ظاهري آن شبيه سيم هاي مورد استفاده در خطوط هوايي مي باشد ليكن برعكس خطوط هوايي در ساختمان آن از رشته هاي فولادي استفاده نشده است . از اين نوع شين در سطوح ولتاژ :63 , 132 ,230 (kv) استفاده مي شود . ازمزاياي آن سهولت احداث و سرعت در تعميرات مي باشد .
3ـ شين لوله اي : اين نوع شين غالباً از جنس آلومينيم مي باشد و براي سطوح ولتاژ 400kv و بالاتر بكار مي رود زيرا در ولتاژهاي بالا بعلت اثر پديده پوسته اي در شينهاي طنابي جريان در مركز سيم حداقل مي باشد واكثر جريان از سطح خارجي سيم عبور مي نمايد بنابراين با لوله اي ساختن شين مي توان وزن باسبار و در نتيجه هزينه آنرا كاهش داد . مزيت ديگر اين نوع باسبار اين است كه تغييرات شكم سيم نسبت به درجه حرارت چندان محسوس نيست .

2ـ1ـ3) شينه بندي
نحوه ارتباط الكتريكي فيدرهاي مختلف يك سوئيچگير را به يك باسبار شينه بندي مي گويند . عوامل مؤثر در نوع ترتيب و آرايش باسبار يا B.B Arogment به
شرح زير مي باشند :
1ـ هر پست با توجه به ظرفيت و ولتاژ داراي شينه بندي خاص خود مي باشد .
2ـ ميزان ضريب اطمينان در تأمين بار مصرف كننده و اينكه هرگاه عيبي در باسبار پيش آيد آيا كل پست و فيدرها ، بي برق مي شود يا فقط قسمتي كه معيوب است خارج شده و بقيه در مدار باقي مي ماند .
3ـ تعداد فيدرها : در صورتيكه تعداد فيدر ها بالا باشد مي بايست آرايش مناسب ايجاد گردد .
4ـ وضعيت پست از نظر توسعة آينده
5ـ اقتصادي بودن آرايش طراحي شده

3ـ1ـ3) انواع شينه بندي :
شينه ها بطور كلي به دونوع تقسيم مي شوند : شين ساده و شين مركب
الف ـ3ـ1ـ1) شينه بندي ساده :
شين ساده ، ساده ترين نوع جمع و پخش انرژي است در شينه بندي ساده به ازاي هر فاز يك شين وجود دارد ( در شبكه سه فاز ، سه شين )
در اين شينه بندي تقسيم برق با همان ولتاژ ژنراتور صورت گرفته است و هر يك از ژنراتورها و خطوط انتقال داراي ديژنكتور مخصوص بخود مي باشد . در دو طرف كند شين 60kv نيز جهت انتقال به راه دور در نظر گرفته شده است . هنگاميكه ژنراتورها با تمام بار كار مي كنند سكسيونر هاي طولي باز بوده و هر دسته از مولد ها مصرف كننده هاي خود را به طور مستقل تغذيه مي كنند در هنگام بروز اتصالي جريان اتصال كوتاه نصف حالتي است كه سكسيونرهاي طولي بسته هستند و ژنراتورها موازي كار مي كنند . در مواقعي هم كه بار كم باشد با بستن سكسيونرهاي ( وصل) طولي مي توان ژنراتورهاي اضافي را زا مدار خارج كرد پس در قطع شين توسط سكسيونرهاي مقسم شين ، اشكال اول حل مي شود ( با توجه به سيستم مشروحه فوق ) و براي حل مشكل دوم بايد براي برقراري ارتباط بين شين ها از ديژنكتور استفاده كرد .
ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور :
همانطور كه گفته شد براي رفع اشكال دوم در شينه بندي ساده در تقسيم ‌شين از ديژنكتور استفاده مي شود تا در هنگام بروز اتصالي در شين باعث قطع تمام ژنراتورها نمي شود . همچنين براي ارتباط طولي بين شين ها لزومي به بي بار كردن شين نمي باشد . اين نوع ديژنكتورها به باس سكشن  (Bus section) معروف
مي باشد .

ب ـ 3ـ1ـ3) شينه بندي چند تايي يا مركب :
نوع دوم شينه بندي ، شينه بندي مركب مي باشد . براي برطرف كردن معايب مربوط به شين ساده تز شين مركي استفاده مي شود . ساده ترين ومتداولترين گونه شين مركب باسبار دوبل مي باشد . در سيستم باسبار دوبل ( دوشين بازاي هر فاز ) معمولاً يك شين زير بار است و شين ديگر به عنوان رزرو بكار گرفته مي شود . ارتباط ورودي و خروجي با هر يك از شين ها به كمك يك سكسيونر برقرار مي گردد . لذا در حالت كار عادي شبكه ، نيمي از سكسيونرها باز و نيم ديگر بسته هستند بايد توجه داشت كه تعويض بار از يك شين به شين ديگر از طريق قطع و وصل سكسيونرها مي‌بايست بدون بار انجام گيرد . لذا موقع تبديل بار از يك شين به شين ديگر بايد كاملاً مطمئن بود كه شين تازه وارد با وصل كردن اولين سكسيونر جريان نمي كشد . به همين دليل است كه در سيستم شين دوبل ، ارتباط دو شين بوسيله يك كليد قدرت بنام كليد كوپلاژ ( كوپلاژ ارزي ) يا Bus coupler انجام ميگيرد .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه