بررسی رقابت پذیری در زنجیره تامین

بررسی رقابت پذیری در زنجیره تامین
بررسی رقابت پذیری در زنجیره تامین
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 138 صفحه _ فرمت word و PDF _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

مقدمه     2
فصل اول    
تعریف مدیریت زنجیره تامین     5
طرح کلی یک زنجیره تامین     7
فرآیند اصلی     8
فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین     10
انقلاب زنجیره تامین    11
شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند     14
فصل دوم    
مدیریت موجودی کالا    17
تدارکات    18
ارسال به موقع کالا     20
نکات کلیدی که باید آموخت     23
فصل سوم    
رقابت پذیری    25
موضوعات کلیدی    25
اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی    26
فرمان های راهبردی     27
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت     29
فصل چهارم   
بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین     32
چشم انداز مدیریت راهبردی     35
مزیت رقابتی پایدار     36
تمرکز راهبردی     37
فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید     38
فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید     39
فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید     39
از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید     40
سیستم های پشتیبانی کار تیمی     47
راهبردهایی برای مزیت رقابتی     49
فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند     51
ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری     52
مدیریت توسعه دانش فرایند     53
مدیریت دانش راهبردی     54
الگوهای اندیشه و عمل     55
فناوری و الگو ها    56
انفورماتیک شناختی     57
پشتیبانی فناوری از الگوها    59
فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر    60
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت    62
فرست برای لجستیک    63
مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری    64
فصل پنجم   
فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین     67
بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک     68
موانع پیاده سازی SCM    69
بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز     70
ساختار شبکه تامین    70
ابعاد ساختاری شبکه     72
ارتباطات اطلاعات درون شبکه    72
فرایند های شبکه تامین    74
شبکه تامین یکپارچه چیست ؟    76
مراحل یکپارچه سازی     77
تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین     78
10 مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین     82
مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین    88
گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین     93
مسیر تکامل گروه های همیار    93
امکان بهبود کیفیت در جبهه IT    94
مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل     95
مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی     96
فصل ششم    
حمل و نقل الکترونیکی     98
تدارکات الکترونیکی     99
وضعیت تدارکات الکترونیکی     100
دسترسی الکترونیکی به منابع     100
تهیه الکترونیکی مواد اولیه     101
بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی     104
تاکید روی آموزش الکترونیکی     105
افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است     106
ترجمه مقاله    108
نتیجه گیری     128
منابع
ضمائم :
مقاله Demand & Supply chain management
    136
138

 

مقدمه

مصرف كنندگان ومشتريان صنعتي خود تقاضاي فرآورده هاي زياد وخدمات بيشتر را دارند. اين صنعت خود مستلزم پيشرفت وتوسعه هايي در ميزان فراورده ها مي باشد . مصرف كننده خود تقاضاي كالاي جديد مي كند و درصدد يافتن كيفيتهايي  را در مدت زمان كوتاه مي باشد . اين نوع پيشرفت ها در (BTC) و BTB  خود از طريق مثال هاي متفاوتي قابل بيان مي باشد .
در سال هاي اخير افراد تأمين كننده خود در برآورد كردن نيازهاي مشتريان از طريق يك روش مفيد بسيار موفق بوده اند .با توجه به نيروي خلاق مي توان گفت كه تفاوت هايي بين انواع صنايع وجود داشته كه خود توانايي برطرف كردن نيازها ي مشتريان را خواهد داشت .در ضمن براي شركت ها حالت انعطاف فردي خود به حدي رسيده است كه اشباع مي باشد. تلاش هاي زيادي با توجه به هزينه هاي بالا براي برطرف كردن نيازهاي مشتريان نيازي مي باشد .
افزايش عرضه وتقاضا وCM خود از طريق درك كلي تركيبات شركت هايي كه توانايي برآورده كردن نيازهاي مشتريان به صورت مفيد دارند بيان شده و اشتراك وهمكاري بين افراد تأمين كننده ، توليد كننده و افراد واسطه خود باعث افزايش تعداد مشتريان از طريق كاهش زمان و افزايش ميزان هزينه ها مي شود .
مشتريان شركت هاي رقيب خود در صدد ايجاد همكاري با يكديگر به صورت زنجيره اي يا شبكه اي مي باشند .براي برخي از  شركت ها يك چنين روش همكاري در واقع در حال ادامه مي باشد . شركت هاي ديگر خود عقيده دارند كه DSCM يك وضعيت خيلي خوبي رباي بيان انواع جديد روش هايي بود كه از طريق آنها مي توان تمام نبايزها مشتريان را در سطوح بالاي بازارهاي زنجيره اي برآورده كرد :
اين مقاله خود شرايط مقدماتي زير را در نظر مي گيرد :
1-    مقدمه
2-     حالت شركت در يك بخش زنجيره اي
3-    عرضه وتقاضا
4-     مرحله در كميت هاي SCL
5-    تحقيقات در خصوص FMCG
6-    عدم موفقيت در شركت
7-    روندها

نتيجه :
نياز براي همكاري خود از طريق حالت FMI بيان مي شود . براي ايجاد يك شركت شدة‌ اوليه در فرآيند جديد مشتري خود اين حالت خود مستلزم  توانايي هايي بيشتر از يك قانون واحد مي باشد .آنها خود درصدد ايجاد افزايش تعداد شركت هاي زنجيره اي و شبكه ها مي باشند در آنها شركت هاي منفرد خود به عنوان بهترين گروه مي باشند . اين حالت به آن معنا است كه توزيع اقداماتي كه در آنها شركت داراي بهترين نحوة عملكرد مي باشد هر چند طرح يك زنجيره خود از جمله اولين مراحل مي باشد ولي بايدشرايط اجرايي طرح ريزي و كنترل عملكردهاي زنجيره اي از به صورت گامهاي مهم در نظر گرفت .(FMI) زنجيره هاي تأمين كننده اي كه داراي عملكردهاي درست نمي باشند در واقع همچون افرادي عمل كرد كه در سال  (2005)‌مشتريان را تحت پوشش قرار داده بودند .آنها خود بيان كننده   زنجيره هاي متفاوتي بوده ولي خود از عملكردها راضي نمي باشند. ما خود نتيجه مي گيريم كه هر دو حالت طرح و عملكرد ها كاملاً در حالت اجرايي بناميم DSCM با يكديگر در تماس مي باشند .
در اين مقاله لجستيك ها قوانين زيادي در خصوص (DSCM) مورد بررسي قرار خواهند گرفت ، براي نشان دادن اين قوانين مديران مهم در بررسي هاي اخير روندهاي زير را در نظر مي گيرند .
-    بيان موضوع مديريت زنجيره اي خود از يك ملت از طريق اروپا قابل تغيير مي باشد .
-    روند ها ي چند رسانه اي ( اينترنت ، تكنولوژي اطلاعاتي ، مكاتبه اي ، موبايل ) كه خود يك تغيير كلي در اين مديريت ايجاد مي كند .
-    تأثيرات منفي (GLT)‌ ( در يك محيط و با يك هزينه ) كه خود شركت هاي اجهلي را بر آن مي دارد كه مفاهيم قانوني ديگر استفاده كنند .
-    اختصاص كارها در يك زنجيرة تأمين كننده .
-    سيستم هاي مديريتي و سازمانهاي فروش ملي كه داراي نيروي زيادي و تأثير كمي مي باشند .
-    قوانين كه داراي پروژه هايي بوده كه خيلي موفق نبوده ولي خود مستلزم زمان زيادي براي پس اندازهاي اصلي مي باشند .
-    مشتريان خود به طورقابل ملاحظه اي انتقاد كننده بوده ومديريت  زنجيره  نيز خود در يك ميدان رقابت مهم مي باشد.
در ابتدا مي توان گفت كه مديريت زنجيره اي تأمين كننده يك روند مي باشد ويك راه حل براي تعدادي از پيشرفت هاي صورت گرفته .        حالت شركت در (SC):
در سال 1999 دو محقق به نامهاي (N,H) نشان دادند كه اين مديريت  همچون يك استراتژي رقابتي اصلي مي باشد . زماني كه سازمان ها در صدد ايجاد فرآوردها و خدمات براي مشتريان مي باشند در آن صورت بايد گفت كه حالت رقابت نسبت به اين فاكتورها گران تر مي باشد و مديران خود متوجه شده اند كه تنهايي نمي توانند ان را صورت دهند . از سوي ديگر مي توان گفت كه آنها خود بايد بر اساس يك اصل رقابتي با تمرين سازمان ها در اين زنجيره كار كرد تا موفقيت كسب كنند ، موفقيت SCM خود به انتخاب افراد شريك در زنجيره دارد به طوري كه حالت همكاري موثر واقع شده باشد .نمي توان اين موضوع را تكذيب كرد كه مناطق عملكردهاي متفاوت خود در صدد برطرف كردن نيازهاي مشتريان مي باشد . بويژه عملكرد بازاري خود يك حالت كلي در اين خصوص دارد . اين مشتري داراي  ديدي است كه به صورت يك تئوري در عملكردهاي قانوني بيان شده است .
اين موضوع خود اميدوار كننده نبوده ولي مي توان گفت كه جهت مشتري خود در چند نوع صنعت مهم مي باشد .هر چند شركت هايي وجود داشته كه در واقع داراي شرايط عملكردي مي باشد ولي بايد گفت كه توافق هايي نيز وجود داشته كه خود از سازماني  به سازماني فرق مي كند . دراين حالت بايد گفت كه بايد تفاوت هاي بين علوم تجاري و SCM را معين كرد .
در علوم تجاري هدف اصلي بيان مسائل عملكردهاي متفاوت در يك سازمان مي باشد  . در واقع هدف از يك حوزه تحقيقاتي و توسعه اي همان بيان علوم تجاري است . مثال ديگر خود بيان كنندة طرح اجرايي و عملكردهايي مي باشد كه خود با شاخص هاي اجرايي مهم براي يك عملكرد كلي در ارتباط مي باشند . جد و دخيد در گروه از اين سازمان ها وجود داشته كه در واقع همانند MBA مورد بررسي قرار گرفته اند.
در سال 1999 دو محقق به نامهاي (N,H) نشان دادند كه علوم تجاري خود باعث موفقيت شد .به طوري كهع مي توان گفت كه بازار يابي توليدي و تكنولوژي نيز خود از جمله منابع و مزيت هاي موفقيت بوده كه به صورت  زماني معين مي شوند .(SCM) خود داراي موفقيتي براي يك مزيت كلي       مي باشد .(SCM)‌ اين حالت را بيشتر روشن مي كند ، تجزيه وتحليل شرايط كلي بين شركت ها در يك زنجيره خود يك عامل مهم مي باشد . جريان اطلاعاتي ماي خود بيان كنندة يك ديدگاه همه جانبه شركتي مي باشد .اين به آن معنا است كه SCM خود بيان كنندة فعاليت هاي مديريت عملكردي مي باشد ولي مديريت شركت ، به عبارت ديگر يك مدير خود مي تواند شرايط حوزه اي شركت را كنترل كند مديران عمومي خود مي توانند در كنترل شبكه اي نيز شركت داشته باشند . با توجه به چنين نقطه مهمي ( قوانين بازاري و خريد يا LCT )‌ مي توان تمام شرايط كلي (SCM)‌‌ را نشان داد .
با كمك مشكل و حالت اول مي توان تمام تفاوت هاي بين علو تجاري و (SCM) را نشان داد كه در آن حالت مي توان تمام روابط عرضه كننده ومشتري را نشان داد . كه اين حالت ميان يك ارتباط بين تأمين كننده و توليد كنندة بين المللي عمل مي كند ولي علاوه برآن مي توان ارتباط بين قوانين رانشان داد . در اين تعريف مي توان (SC) را به صورتي تعريف كرد كه در واقع سه گروه را مد نظر دارد . زمانيكه اصول اصلي SCM از طريق دو گروه بيان مي شوند در آن صورت مي توان با توجه به آن حالت خود را محدود كرده ايم . از شكل يك متوجه مي شويم كه (SCM) خود بيان كننده حالت اختصاصي تصميماتي بين دو يا چند شركت مي باشد . اين حالت خود از طريق انواع متفاوت تعاريف SCM نشان داده مي شود .
عرضه وتقاضا :
بر طبق اين ديدگاه كه عرضه داراي ارتباطي محكمي با (SCM)‌ دارد ودر واقع تمام روابط آن با عرضه كننده ها مشخص مي باشد ولي از ديدگاه مشتري بايد گفت كه بايد از يك مديريت تقاضايي استفاده كرد . كه تقريباً براي هر زنجيره اين به آن معنا است كه حالت زنجيره اي بايد داراي يك بخش مهم باشد . در شكل (2) نيز مي توان از يك ( SC)‌گروهي استفاده كرد كه زنجيرة مهم مي باشد كه اكثراً به كنترل توليدي بستگي دارد . با توجه به يك حالت بازاري مي توان زنجيرة تقاضا را در شكل (3) نشان داد . چنين زنجيره كاملي خود خيل گسترده مي باشد . با توجه به اين حالت تركيبي از حالت به صورت زير نشان داده شده است .
در شكل (4) مي توان D/SN را نشان داد كه خود ما بر حالتي از قوانين LCT تأكيد داشته به طوري كه مي توان گفت كه با توجه به چنين حالتي مركز تحقيقاتي دانشگاهي (N) خود از يك تعريف جديد استفاده كرده است .DSCM يك مديريت شبكه اي مي باشد كه در واقع باعث ايجاد پيوند هايي بين عرضه كننده و تاقاضا كننده مي باشد كه خود داراي اهدافي براي ارزيابي تجزيه اي و همكاري است و از همين رو مي توان تمام گروه هاي شبكه اي را نشان داد . درز واقع مي توان عناصر زير را تعريف كرد :
در سال 1999 دو محقق به نامهاي (H)‌ و (R) زنجيره مديريت را همچون يك زيرساختار با 3 گروه و2 بخش واسطه اي تعريف كردند . خوشبختانه اكثر شركت ها داراي يك يا چند مشتري بوده كه در صدد يافتن يك يا چند عرضه كننده مي باشند . با توجه به چنين حالتي مي توان گفت كه يك شبكه زير ساختاري تا يك ساختار زنجيره اي مهم تري باشد بدون توجه به چنين حالتي مي توان گفت كه تجزيه و تحليل شبكه اي خود داراي يك تاريخچة نسبي طولاني در تكنولوژي اطلاعاتي مي باشد كه در مقايسه با اين قوانين داراي معناهاي متفاوتي مي باشند به همين دليل مي توان گفت كه در واققع به حالت زنجيره اي تأكيد كرده و مي توان شرايط شبكه اي را بهتر در نظر گرفت .
مديريت زنجيرة عرضه اي همچون يك بخش واحد خود بيان كنندة تعاريف خاصي مي باشد (JLR)‌ بويژه در يك حالت اثلي واكنش مؤثر يك مشتري خود اهميت دارد در اين خصوص در سال 1993 آقاي (KS) گفت: اين حالت خود يك وبراني از ديوارهايي بين شركاي تجاري متفاوتي مي باشند . تركيب منكران توابع و عملكرد ها ي متفاوت و شركا خود به آن معنا است كه در واقع بايد تمام تفاوت هاي علوم تجاري و SCM و ECR بيان شد.
ايجاد يك (CV)‌ در يك بخش اصلي نيز خود بيان كنندة يك زنجيرة (V) مي باشد . ايجاد يك چنين ارزشي بايد نشان دهندة تمام تلاش هايي باشد كه در شركت صورت مي گيرد. تلف كردن وقت خود باعث كاهش مصرف مواد خام شده ولي كاهش هزينه ها در ارتباط با درآمد ها متفاوت مي باشد .در واقع يك (SC) بايد مؤثر مي باشد .
همكاري (SC)‌ خود بيان كنندة در فاكتور فراگيري نمي باشند .ولي هرگز بدون تعهد صورت نمي گيرد .اين نوع همكاري خود داراي يك چندين امكان متفاوت مي باشد كه از سازمان هاي قانوني بزرگ گرفته تا توافق هاي ديگر افراد .
 شركت ها نيز خود توانايي شركت در يك يا چند زنجيره را داشته و حالت كلي يك شركت ميان يك شبكه اصلي تعريف مي شود .
 در واقع بايد براين دو تعريف بين شركت ها تمركز داشت و از حالت تقاضايي مي توان گفت كه DSCM به هنگام خريد خود بيان كنندة قوانين LCT و DSCM مي باشد .
4 حالت بيان شده خيلي بر طبق مهم براي طرح ريزي و حالت اجرايي زنجيره اي اهميت دارند . شكل (5) خود حالتي از اين ديدگاه مي باشد، تحقيقاتي در خصوص DSCM صورت گرفته كه در واقع بر عوامل بين نقطه نظريات متفاوت تأكيد دارد . براي بيان اين نوع شرايط مي توان در واقع خود را به بيان عوامل زير محدود كرد :
طبقه بندي مديريت : يك مفهوم تجزيه اي مهم بين بازاريابي خريد مي باشد .
حالت تجاري اوليه E يك نمونه از عامل كلي بين بازاريابي وLCT مي باشد .
(ENU)‌ : يك همكاري بين خريد و قوانين مي باشد .
كاربرد APS يك موضوع اصلي براي تجزيه و تحليل بين قوانين LCT از يك نرم افزار زنجيره اي است با وجود اين عناصر مي توان تمام شرايط متفاوت عرضه و تقاضايي را توضيح داد :
4 مرحله در قوانين (SC) :       
خدمات مشتري يك فرآيندي بود كه خود داراي محدوديت هاي سازماني زيادي است . فرآيند توزيع مشتري خود بيان كنندة شرايط تأمين كننده اي از طريق فعاليت هاي تخصصي مي باشد كه عبارتند از ذخيره ، انتقال شرطي كردن به تست و حتي حالت مونتاژ اين به آن دليل است كه چرا شركت ها در زنجيرة‌عرضه اي در صدد ايجاد يك همكاري و مديريت تجزيه اي مي باشند .
اين مديريت ها خود حاوي فعاليت هاي همكاري از طريق روابط فردي        مي باشد به طوري كه اين فرآيندها كنترل شده و به طور كلي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت. هدف اصلي نيز براي ايجاد شرايط اجرايي همان يك زنجيرة عرضه اي است .
با توجه به قوانين زنجيره اي عرضه اي مي توان گفت كه به حالت تجزيه اي در سطوح متفاوت رخ مي دهد .
 تجزيه و تحليل فيزيكي : توسعة اجرايي فرآيند اوليه همان مرحله اوليه       مي باشد . حالت اصولي مشتري و حالت انتقالي خود از جمله مثال هايي از حالت تجزيه و تحليل فيزيكي مي باشد . در اروپا در حدود 45% كالاها خود داراي يك چنين كالاهايي بوده به طوري كه مي توان گفت كه در حال حاضر بايد از سيستم انتقالي در سازمان ها به عنوان يك فاكتور مهم استفاده كرد .
حالت تجزيه وتحليل اطلاعاتي : در يك مرحله دوم جريان اطلاعاتي خود يك فرآيند اوليه مي باشد كه EDI خود همچون يك ابزار در اين مرحله شركت كند  نقاط ضعف در جريان اطلاعاتي خود از طريق اين نوع ابزار بيان شده و در واقع حالت اصولي در اين شرايط خود نشان دهنده شركايي مي باشد به طوري كه تمام حالت اطلاعات خود داراي شرايط واحد مي باشند هر چند تمام دلايل رقابتي خود اهميت دارند و SCM  تنها يك حالت كلي بين عرضه كننده و تقاضا كننده نمي باشد ولي مي توان محدوديت هايي بين هر دو ايجاد كرد .
تجزيه وتحليل كنترلي : در اين مرحله مي توان گفت كه جريان فيزيكي خود همزمان به صورت يك زنجيره بيان مي شود . اطلاعاتي كه بر حسب زمان ترتيب داده شده اند در واقع خود استفاده از روش هاي اصلي را تهسيل كرده و اين شرايط خود از جمله عوامل و مفاهيمي در  SCM مي باشند . كه در جهت پيشرفت و توسعه خدمات مشتري بكار برده شده واز همين رو مي توان گفت كه شرايط كاهنده خود نيز در زنجيره اهميت دارد . افراد واسطة اروپايي خود داراي 18 ساعت كاري بين دو بخش حوزه اي واوراقي مي باشند . بدونEDI مي توان گفت نياز به فرصت هاي تجزيه اي وكنترلي مي باشد .
تجزيه وتحليل ساختاري : در3 نوع تجزيه وتحليل تعريف شده وساختار اصولي در واقع به صورت يك موضوع تحقيقاتي نمي باشد .تنها حالت اجرايي خود بيان كنندة يك فرآيند اوليه مي باشند و يك سيستم كنترلي و اطلاعاتي وجود دارد . تجزيه وتحليل ساختاري نيز خود داراي يك مرحلة بعدي        مي باشد كه كارهاي طرح ريزي در اين خصوص بيان كنندة زنجيرة شركتي     مي باشد . به عبارت ديگر مي توان گفت كه هر چند اين حالت خود در بر گيرندة تمام قوانين لجستيك مي باشد ولي بايد اين كار را صورت داد . با توجه به يك ارتباط متقابل مي توان گفت كه اين نوع تجزيه وتحليل خود در صنايع توليدي بكار مي رود . سهام داران نيز خود داراي عملكرد هاي لجستيكي بوده كه در شركت ها و بيمارستان ها و سيستم هاي بيمه اي و بانكداري نشان داده مي شود به عبارت ديگر . مي توان گفت كه مديريت ساده نيز از سوي اين شركا در نظر گرفته مي شود .
4 مرحله (SCM) در شكل (6) نشان داده شده است و چند شباهت بين عناصر لجستيكي در كل تجزيه وتحليل وجود دارد .در نهايت اينكه SCM  خود باعث افزايش رضايت مشتري شده وبا وجود اين مي توان حالت سود دهي تمام شركا را نشان دهد . از طريق شرايط متفاوت مي توان گفت كه تمام مفاهيم جديد خود بيان كنندة‌ اصول كلي رقابتي ومشتري ، شرايط نصب سيستم در كميت هاي پايين تر مي باشد . البته اين شرايط براي مشترياني مي باشد كه در واقع داراي طرح ريزي و تكنولوژي مشترك مي باشند .
تحقيقات FMCG :
اكثر كاربرد هاي كلي SCM به صورت يك مرحلة تجزيه اي مي باشد و در اين نتيجه اي كلي در مورد مراحل فيزيكي و اطلاعاتي در شركت هاي آمريكايي و اروپايي صورت گرفته است . در واقع مي توان تمام شركت هاي اصلي را در بيان كاربردها و تجزيه وتحليل ساختاري نشان داد . بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه مقدار SCM خود براي تمام شركا يكسان مي باشد . در اكثر شركت ها نيز مي توان از طريق روش هاي زير استفاده كرد . در صنعت FCMG مي توان از روشهاي تحقيقاتي زير استفاده كرد :
1-    آيا مي توان DSCM را از طريق عوامل كلي در هر مرحله لجتيكي توضيح داد ؟
2-    آيا يك حالت تأثير اصولي در تجزيه وتحليل فيزيكي خود بيان كنندة ساختار اصلي مي باشد ؟
با توجه به وجود چنين اطلاعاتي در 30 كشور در خصوص FMCG  مي توان به اين سؤال پاسخ داد :
در اين بررسي مي توان گفت كه لجستيك هاي زنجيره اي خود به صورتي بيان مي شدند كه در واقع عوامل هزينه اي و سرويس مشتري هر دو در نظر گرفته شده اند . يك تركيب از توليد هزينه اي خود بيان كنندة تمام فاكتورهاي اصلي مي باشد . بدين ترتيب مي توان حالت متغير هاي مستقل را براي ارزيابي موفقيت به كار برد .
از ديدگاه تحقيقاتي از 56 متغير مي توان در واقع تمام متغيرها را به صورت كلي تحت تأثير مستقيم قرار داد و مثال هايي در اين خصوص وجود داشته كه در جدول شماره يك آورده شده اند .
عامل تجزيه وتحليل :
با توجه به داده هاي جمع آوري شده از 30 شركتFMCG  مي توان تمام شرايط تجزيه وتحليل را نشان داد . در اين حالت از موضوع خسارت چشم پوشي مي شود . در نتيجه 4 فاكتور بايد به صورت زير بيان شوند :
1-    حالت انعطاف پذيري و زمان كلي
2-    هزينه هاي فاكتوري بر طبق سطوح و مقادير اوراق به صورت درصد.
3-    حالت دقت در يك سطوح سرويسي كامل .
4-    هزينه هاي انتقالي ، كنترل مواد و انبارها .
ما نتيجه مي گيريم كه تمام اين عوامل برطبق يك حالت سازمان بيان مي شود كه در واقع به نوع حالت تجزيه اي بستگي ندارد .
تجزيه وتحليل (Csq)‌ : از تجزيه وتحليل صورت گرفته از طريق داده هاي نمونه اي مي توان حالت تجزيه وتحليل مهم متغير ها را نشان داد . كه اين حالت خود بر روي متغير مستغل تأثير گذارده و موفقيت زنجيره نيز در 5 گروه از ارزيابي مي شود .
1-    حالت انتقال الكترونيكي اطلاعات كه اين حالت خود بيان كنندة نوع توليد و يك فرآيند توزيعي مي باشد .
2-    تقسيم اطلاعات بين مشتريان وتأمين كنندها براي بالا بردن ميزان بازدهي كالا ها.
3-    كاربرد ABC  همچون يك حالتي براي افزايش تعداد تصميمات
4-    ساعات باز بودن مراكز پخش بويژه با توجه به حالت دقت در طول شب و روز
5-    سطح كار براي حجم انتقالي كه بر حالتي تأكيد داشته كه در واقع عبارتند از FTL ، FPL ،P=0/976 .
هر چند اين متغيرها خيلي خاص مي باشند ولي در واقع مي توان نتيجه گرفت كه تفاوت موجود بين اطلاعات و نتايج در 4 سطح خود بيان كنندة حالت تجزيه اي و زنجيره اي مي باشد .
ECR : در سال 1998 تعدادي از توليد كنندگان ECR در كشور هلند تحقيقاتي را صورت دادند . در جدول (2) شركا زنجيره اي بر طبق4 نوع قانون تقسيم شده اند به طوري كه مي توان كه اين حالت در مقاله توضيح داده شده است . در واقع در 3 نوع موضوع متفاوت همكاري بايد حالت هاي زير را در نظر گرفت در پروژه هاي فيزيكي مي توان حالت توليدي استاندارد را با توجه به تمام شرايط كلي در نظر گرفت و اين حالت خود بيان كنندة شرايطي مي باشد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد . توليد EDI  كه حالت خود داراي اطلاعات مهمي در اين زمينه مي باشد . در يك بخش كنترلي مي توان گفت كه تمام اين شرايط به هزينه هاي بكاربرده شده و حجم بررسي هاي صورت گرفته دارد. هرچند اين حالت درسال 1998 بيان نشده است ولي تمام بررسي هاي اخير خود نشان دهندة طرح ريزي همكاري ، پيش بيني وR مي باشد (CPFR) .
تحقيقات كيفي : براي بيان تفاوت بين تعداد قوانين (SC) و يك حالت همكاري زنجيره اي در سال 1999 مي توان گفت كه از طريق انجام 20 مصاحبه از مديران در شركت ها و در سال 1998 تحقيقات صورت گرفت . در طول انجام اين نوع تحقيقات تمام افراد و مديران نظريات خود را نشان داده و در واقع شرايط زير را مي توان نشان داد .تجزيه وتحليل ساختاري كه خود يك هدف اصلي در شركت ها نمي باشد و تجزيه وتحليل اطلاعاتي و كنترلي خود مي تواند يك حالت كلي همكاري براي انواع مشخص مي باشد كه اين حالت خود با شرايط همكاري نشان داده مي شود .
(2)-4مرحله داراي پايان نبود . و در اين خصوص نيز توسع هايي در اين مراحل صورت گرفته ( شركت كوكاكولا)‌ . تفاوتي نيز بين فرآيندهاي منظم و غير منظم وجود داشته و در اين حالت مي توان از فرآيند اصلي استفاده كرد . كه از اين حالت ها مي توان به l.vml اشاره كرد . حالت انتقالي خود براي (VML.EDI) بكار مي رود .براي تجزيه وتحليل ساختاري وكنترلي نياز به يك حالت اجرايي در سطح اطلاعاتي وفيزيكي مي باشد .
تجزيه فيزيكي و اطلاعاتي نيز خود به طور همزمان بيان شده و در واقع بين دو شركت نيز حالت مؤثر ديده مي شود . براي حالت ساختاري و كنترلي بيان شده فيزيك حالت (SC) مشاهده مي شود كه در واقع يك روش ساده مي باشد به طور كلي كه تجزيه ساختاري خيلي پيچيده مي باشد كه اين خود باعث ايجاد يك حالت مرزي بين دو گروه اصلي مي شود .
مدل زنجيره اي خود يك مدل اصلي مي باشد كه اين حالت خود بيان كنندة يك روش كلي در مديريت زنجيره اي است . در شكل (6) نيز مي توان در واقع تفاوت كلي در بين شركت ها را نشان داد. در تجربة فيزيكي مي توان در بين شركا از يك مرحلة اصلي استفاده كرد با همكاري زياد مي توان حالت تجزية ساختاري در شركت ها را افزايش داد.
با توجه به اين سؤال مي توان گفت كه كداميك از شركت ها خود در صدد همكاري زنجيره اي مي باشد و مي توان نتيجه گرفت كه تحقيقات كيفي خود بيان كنندة يك مدل زنجيره اي مي باشد . تمام پاسخ دهندگان نيز داراي مراحل اطلاعاتي قبل از شركت و در يك مرحلة تجزيه اي ساختاري و كنترلي مي باشند .
شريط شراكتي : در سال 1992 دو محقق به نامهاي (L) و(B) شرايط شركاتي مديريت زنجيره اي را توضيح دادند . و در واقع نشان دادند كه كنترل زنجيره اي خود مستلزم قوانين اصلي مي باشند . تمام شرايط شراكتي خود در حال توسعه بوده در حاليكه مي توان گفت كه مي توان اين استراتژي ما را تغيير داد . به طور كلي حالت شراكتي (SCM) خود نشان دهندة تمام شرايط انعطافي مي باشد به طوري كه هزينه هاي تحقيقاتي كه بايد در نظر گرفت كه مي توان اين عوامل را به صورت زير خلاصه كرد :
حالت اعتماد :
 براي بيان منظور ماكزيمم  SCM (100%) مي توان از حالت دو شركت استفاده كرد كه شاخص هاي اجرايي براي هزينه ها و بخش هاي شراكتي بكار برده مي شود . هر چند مديريت حسابداري خود بيان كنندة روابط تجاري مي باشد ولي اين حالت خود به طور قابل ملاحضه اي باعث ايجاد محدوديت هايي در شراكت خواهد شد ؛شرايط اجرايي اينطور نيست : يك دانش كامل از عملكرد داخلي در يك حوزه زنجيره اي خود براي عملكرد و همكاري خارجي ضرورت دارد . هر شركت نيز خود بايد داراي شاخص هاي اجرايي باشد . در واقع هيچ حالتي وجود ندارد كه نشان دهد شراكت هاي خارجي در اثر مسائل داخلي متوقف مي شوند . عدم وجود اين نوع اصول خود يك دليل مهم در شراكت مي باشد .
دانش لجستيك :
 در تعدادي از صنايع و قراردادها صنايع مي توان گفت كه لجستيك هايي همچون يك راه حل در فعاليت هاي تجاري و براي توليد كنندگان و پخش كننده توضيح داده شده است . هر چند اين حالت يك روش و استراتژي موفق مي باشد ولي برخي از شركتهاي حمل كننده اين حالت خوب درك نكرده اند. حمل كننده ها خود اعتقاد دارند كه نياز به دانش لجستيك تأكيد داريم ، تنها اين حالت خود بيان كنندة‌ شرايط اجرايي خدمات براي مشتريان مي باشد .
حالت انعطاف پذيري در توليد :
بهترين موضوع براي حالت سرويس هاي قانوني داده شده و در مرحلة آخر (SCM) نيز خود بيان كنندة يك ارتباط كلي بين عرضه كننده مي باشد با توجه به اطلاعات بازاري يك توليد كننده خود مي تواند از يك روش كلي استفاده كند. اين حالت خود باعث مي شود كه فرد مقدار زيادي سرمايه گذاري كند . زماهن شرطي شدن خود تا مقداري كاهش يافته و از همين رو مي توان تمام ويژگي هاي موقعيتي را نشان داد . فاكتورهاي تكميلي فرآورده ها نيز خود داراي ويژگي هاي مؤثري در خطوط توليد مي باشند . انبار ها براي توليدات تكميلي نيز براي فصول خاصي مهم مي باشند . براي تمام فرآورده ها        مي توان از مراكز انتقالي استفاده كرد .
در زمان هاي گذشته ، توليد كننده خود همچون يك شركت حمل كننده عمل مي كرد . ما خود عقيده داريم كه اين حالت براي ايجاد توليدكنندگان سرويسي خيلي خطرناك مي باشد .

روندها :
 براي نتيجه گيري در اين مقاله مي توان از تعدادي فرآيندها در يك محيط زنجيره اي استفاده كرد .
CP/F :
 در سال (2001) ECR و CPFR خود در طي فرآيند خطي براي انجام فروش هاي اصلي پيش شركا به كار برده شدند .
نرخ گذاري استراتژيك :
 جنبه هاي لجستيك از جمله جنبه هاي مهم شركت ها مي باشند كه در واقع خود بيان كنندة شرايط كلي مقدار نرخ ها مي باشد (10/0) (50/0) .
بررسي وابسته به تجارت :
 با بيان حالت (VMI) در شركت توئيوتا مي توان گفت كه تمام توليد كنندگان به هنگام پرداخت مقدار مشتري حقوق مي گيرند كه اين حالت خود منجر به ايجاد تغييراتي در برخي از شركت ها شده كه خود داراي شرايط توليد و بخش مي باشند .
لجستيك هاي E :
 حالت تجاري خود از طريق شرايط نامطلوب لجستيكي داراي خطراتي بوده كه اين به آن معنا است كه شركت تجاري خود مي تواند از طريق شركت هاي خاصي بر تمام فعاليت هاي اداري تأثير داشته باشد بويژه زمانيكه عامل موفقيت در ميان باشد .
MVC :
 علاوه بر شرايط مشخص مي توان به روابط برنده شدن ، اطمينان وعوامل خارجي و داخلي هزينه اي و خدماتي اشاره كرد كه خود يكي از مشكل ترين مسائلي در DSCM مي باشد در واقع اين حالت خود نشان دهندة تمام كالاهاي متفاوت مي باشد . در يك تحقيق فعلي در (FMCG)‌مي توان تمام نتايج متفاوت را توضيح داد .
توزيع كنندگان لجستيك :
حالت عملكردي فروش عمده اي ، انتقال گروهي از طريق توليدكنندگان مشترك و از بين بردن مشترك زير ساختارهاي فروش ، ما خود اميدواريم كه در نيمه دوم سال (2001)‌تمام نتايج اوليه در اين نوع تحقيق در دسترس باشند
نتيجه :
 ما خود اعتقاد داريم كه مديريت عرضه وتقاضايي خود در شركت ها براي بر طرف كردن نيازهاي مشتري با يك روش بهتر بكار مي رود . در اين مقاله   مي توان به شرايطي لجستيكي (DSCM)‌ اشاره كرد . يك مرحلة 4 گانة تجزيه وتحليلي خود در يك صنعت (FMCG)‌ بيان مي شود. در واقع حالتي كه در FMCG رخ مي دهد خود در طي 5 سال در انواع ديگر صنايع رخ خواهد داد. بدين ترتيب بايد گفت كه مدل لجستيكي به صورت كاربردي در صنايع به مقدار زياد بكار مي رود . فروش كالاها نيز خود يكي از مسائل مهمي در (DSCM ) مي باشد . اين موضوع نيز خود بيان كنندة حالت تكميلي واجرايي مي باشد . به همين دليل مي توان (EL)‌را به صورتي بيان كرد كه از طريق (DSCM )خود توانايي كسب تجربيات زيادي مي باشد . بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه (DSCM) يك حالت كلي لجستيكي وسيع مي باشد .

مقدمه:

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع، موجب افزايش فشارهايى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و توليدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابى به مزيت يا مزاياى رقابتى با هدف كسب سهم بيشترى از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزيع ، تحويل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدى در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين  (SCM ) پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت کنند.
در حالت كلى زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاى مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالى به يكديگر مربوط مى‌شوند. اين سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هايى باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايى و يا خدماتى چون توزيع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى توليد مى‌كنند. حتى خود مصرف كننده نهايى را نيز مى‌توان يكى از اين سازمان‌ها در نظر گرفت

تعريف مديريت زنجيره تامين:

تعاريف مختصر و جامعى كه مى توان از زنجيره تامين و مديريت زنجيره تامين ارايه داد، عبارت‌اند از:
زنجيره تامين: زنجيره تامين بر تمام فعاليت‌هاى مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحويل به مصرف كننده نهايى و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور كلى، زنجيره تامين زنجيره‌اى است كه همه فعاليت‌هاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مى شود. درباره‌ى جريان كالا دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)
مديريت زنجيره تامين : مديريت زنجيره تامين بر يكپارچه سازى فعاليت‌هاى زنجيره تامين و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط زنجيره ، براى دستيابى به مزيت رقابتى قابل اتكا و مستدام مشتمل مى‌شود. بنابراين، مديريت زنجيره تامين عبارت است از فرايند يكپارچه سازى فعاليت‌هاى زنجيره تامين و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طريق بهبود و هماهنگ سازى فعاليت‌ها در زنجيره تامين تــــوليد و عرضه محصول (LAUDON&LAUDON 2002).
بنابراين براى بررسى يك سازمان منحصر به فرد در چارچوب اين تعاريف، بايد هر دو شبكه تامين كنندگان و كانال‌هاى توزيع در نظر گرفته شوند. تعريف ارايه شده براى زنجيره تامين، موضوعاتمديريت سيستم‌هاى اطلاعات، منبع‌يابى و تداركات، زمان‌بندى توليد، پردازش سفارشات، مديريت موجودى، انباردارى و خدمت به مشترى را در بر مى‌گيرد.
براى مديريت موثر زنجيره تامين ضرورى است كه تامين كنندگان و مشتريان با يكديگر و در يك روش هماهنگ و با شراكت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با يكديگر كار كنند. اين امر يعنى جريان سريع اطلاعات در ميان مشتريان و عرضه كنندگان، مراكز توزيع و سيستم‌هاى حمل و نقل كه بعضى از شركت‌‌ها را قادر مى سازد كه زنجيره‌هاى عرضه بسياركارايى را ايجاد كنند. عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اهداف يكسان داشته باشند. عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اعتماد متقابل داشته باشند. مشتريان در زمينه كيفيت محصولات و خدمات به تامين‌كنندگان خود اعتماد مى‌كنند.
علاوه بر آن عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد در طراحى زنجيره تامين براى دستيابى به اهداف مشترك‌ و تسهيل ارتباطات و جريان اطلاعات با يكديگر شريك شوند. بعضى شركت‌ها كوشش مى‌كنند تا كنترل زنجيره تامين خود را با كنترل عمومى عمودى – با استفاده از مالكيت و يكپارچگى تمام اجزاى مختلف در امتداد زنجيره تامين از تهيه مواد و خدمات تا تحويل محصول نهايى و خدمت به مشترى به دست آورند. اما حتى با اين نوع ساختار سازمانى، فعاليت‌هاى مختلف و واحدهاى عملياتى ممكن است ناهماهنگ باشد. ساختار سازمانى شركت بايد بر هماهنگى فعاليت‌هاى مختلف براى دستيابى به اهداف كلى شركت تمركز كند.

طرح كلى يك زنجيره تامين :

به طور كلى زنجيره‌تامين، زنجيره‌اى است كه همه فعاليت‌هاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مى‌شود. در ارتباط با جريان كالا دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد.

محققان و نويسندگان مختلف ، نگرش‌ها و تعاريف متفاوتى را از زنجيره تامين ارايه كرده اند. برخى زنجيره تامين را در روابط ميان خريدار و فروشنده محدود كرده اند، كه چنين نگرشى تنها بر عمليات خريد رده اول در يك سازمان تمركز دارد. گروه ديگرى به زنجيره تامين ديد وسيع‌ترى داده و آن را شامل تمام سرچشمه‌هاى تامين (پايگاه‌هاى تامين) براى سازمان مى دانند. با اين تعريف ، زنجيره تامين شامل تمام تامين كنندگان رده اول ، دوم ، سوم ... خواهد بود. چنين نگرشى به زنجيره تامين ، تنها به تحليل شبكه تامين خواهد پرداخت . ديد سوم ، نگرش زنجيره ارزش - پورتر- است كه در آن زنجيره تامين شامل تمام فعاليت‌هاى مورد نياز براى ارايه يك محصول يا خدمت به مشترى نهايى است. با نگرش ياد شده به زنجيره تامين ، توابع ساخت و توزيع به عنوان بخشى از جريان كالا و خدمات به زنجيره اضافه مى‌شود. در واقع بااين ديد، زنجيره تامين شامل سه حوزه تدارك ، توليد و توزيع است .

فرآيندهاى اصلى:

مديريت زنجيره تامين داراى سه فرآيند عمده است كه عبارت‌اند از:
1 ) مديريت اطلاعات
2 ) مديريت لجستيك
3 ) مديريت روابط (RELATIONSHIP MANAGEMENT) .
مديريت اطلاعات : امروزه نقش ، اهميت و جايگاه اطلاعات براى همگان بديهى است . گردش مناسب و انتقال صحيح اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآيندها موثرتر و كاراترگشته و مديريت آنها آسان‌تر گردد. در بحث زنجيره تامين - همان طور كه گفته شد -اهميت موضوع هماهنگى در فعاليتها، بسيار حائز اهميت است . اين نكته در بحث مديريت اطلاعات در زنجيره ، مديريت سيستم هاى اطلاعاتى و انتقال اطلاعات نيز صحت دارد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب ميان شركا باعث خواهد شد تا تاثيرات فزاينده‌اى در سرعت، دقت، كيفيت و جنبه‌هاى ديگر وجود داشته باشد. مديريت صحيح اطلاعات موجب هماهنگى بيشتر در زنجيره خواهد شد. به طور كلى در زنجيره تامين ، مديريت اطلاعات در بخش‌هاى مختلفى تاثيرگذار خواهد بود كه برخى از آنهاعبارت‌اند از:
مديريت لجستيك (انتقال، جابجايى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستيكى براى يكپارچه سازى فرآيندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغييرات سفارش، زمان‌بندى توليد، برنامه هاى لجستيك و عمليات انباردارى) ; تبادل و پردازش داده‌ها ميان شركا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنى، سفارشات و...) : جمع آورى و پردازش اطلاعات براى تحليل فرآيند منبع يابى و ارزيابى ، انتخاب و توسعه تامين كنندگان ; جمع آورى و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و ... براى پيش بينى روند بازار و شرايط آينده عرضه و تقاضا; ايجاد و بهبود روابط بين شركا.
چنانچه پيداست ، مديريت اطلاعات و مجموعه سيستم هاى اطلاعاتى زنجيره تامين مى تواند برروى بسيارى از تصميم‌گيرى‌هاى داخلى بخش‌هاى مختلف زنجيره تامين موثر باشد كه اين موضوع حاكى از اهميت بالاى اين مولفه در مديريت زنجيره تامين است .
مديريت لجستيك : در تحليل سيستم هاى توليدى مانند صنعت خودرو، موضوع لجستيك بخش فيزيكى زنجيره تامين را در بر مى گيرد. اين بخش كه كليه فعاليت‌هاى فيزيكى از مرحله تهيه ماده خام تا محصول نهايى شامل فعاليت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى توليد و... را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعاليت‌هاى زنجيره تامين را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستيك تنها جريان مواد و كالا نبوده بلكه محور فعاليت‌هاى زنجيره تامين است كه روابط و اطلاعات ، ابزارهاى پشتيبان آن براى بهبود در فعاليت‌ها هستند.
مديريت روابط: فاكتورى كه ما را به سمت فرجام بحث راهنمايى مى كند و شايد مهم‌ترين بخش مديريت زنجيره تامين به خاطر ساخت و فرم آن باشد، مديريت روابط در زنجيره تامين است. مديريت روابط، تاثير شگرفى بر همه زمينه‌هاى زنجيره تامين و همچنين سطح عملكرد آن دارد. در بسيارى از موارد، سيستم هاى اطلاعاتى و تكنولوژى مورد نياز براى فعاليت‌هاى مديريت زنجيره تامين به سهولت در دسترس بوده و مى توانند دريك دوره زمانى نسبتا كوتاه تكميل و به كار گمارده شوند. اما بسيارى از شكست‌هاى آغازين در زنجيره تامين ، معلول انتقال ضعيف انتظارات و توقعات و نتيجه رفتارهايى است كه بين طرفين درگير در زنجيره به وقوع مى پيوندد. علاوه بر اين ، مهم‌ترين فاكتور براى مديريت موفق زنجيره تامين ، ارتباط مطمئن ميان شركا در زنجيره است، به گونه اى كه شركا اعتماد متقابل به قابليت‌ها و عمليات يكديگر داشته باشند. كوتاه سخن اين كه درتوسعه هر زنجيره تامين يكپارچه، توسعه اطمينان و اعتماد در ميان شركا و طرح قابليت اطمينان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نيل به موفقيت است.

فازهاى اصلى مديريت زنجيره تامين:
فاز اول: طراحى مفهومى    :
فاز اول نشان دهنده استراتژى ساخت است. در اين فاز نحوه اداره سازمان با ايجاد يك تصوير براى آينده و ايجاد يك ساختار براى پياده سازى تعيين مى‌شود. براى فرآيندهاى فاز اول يك مدل ويژه سازمان لازم است كه از يك سازمان به سازمان ديگر متفاوت است. بحث اصلى در اين فاز طراحى مفهومى است كه مدركى براى تصديق و اجراى دو فاز ديگر است. هدف از اجراى اين فاز درك جزييات مربوط به هزينه‌ها و شناخت سيستم و منافع پياده‌سازى SCM است.

فاز دوم : طراحى جزييات و تست

اين فاز همان‌طور كه در شكل پايين مشاهده مى‌‌شود مى تواند همزمان با فاز اول و سوم اجرا شود. يعنى جزييات طراحى مى‌شود و به طور هم‌زمان راه حل‌ها در دنياى واقعى تست مى‌شوند. در اين فاز ايجاد تغييرات در ساختار سازمان و در نظر گرفتن آنها براى پياده‌سازى در سيستم به منظور پشتيبانى طراحى زنجيره تامين جديد توصيه مى‌شود.

فاز سوم:  پياده سازى
در اين فاز در ادامه فاز دوم، زمان‌بندى پياده سازى دوره هاى بلندمدت عمليات و تغييرات در سيستم به منظور ايجاد تسهيلات انجام مى‌گردد. 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه