کارآموزی تكنولوژی پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمی رازی

کارآموزی تكنولوژی پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمی رازی
کارآموزی تكنولوژی پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمی رازی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چالش هاي نوين توليد
مهمترين محرك هاي رقابتي عبارتند از :

1)    رقابت بر مبناي TBC
2)هزينه
3)كيفيت

TBC عامل اساسي در كسب دو امتياز عمده مي باشد :

ـ پاسخگويي
ـ انعطاف پذيري
هدف سازمان

انعطاف پذيري
نوآوري در محصول
تنوع محصولات
نيازمندي هاي مشتريان
سهم بازار
تاريخ هاي تحويل

تكنولوژي محصول
تركيب توليد
طراحي
حجم
توالي كارها ـ فرآيند توليد

پاسخگو بودن ، تلاش سيستم است در برآورده كردن تمام نيازمندي هاي مشتريان در زمان مناسب .

ـ انعطاف پذيري ، پاسخ سيستم است به عدم قطعيت هاي محيطي .

همين عوامل ما را به سوي عصري رهنمون كرده است كه اطلاعات نقش اساسي را در آن ايفا مي كنند . عصري كه سئوال اساسي آن چگونگي  مديريت دانش است .

مديريت دانش
از خصوصيات تغييرات به وجود آمده در طول دهه هاي گذشته ، كاهش نقش كار به عنوان منبع ارزش افزوده در محصولات مي باشد . در مقابل ، بهره وري و مهم تر از آن كارآيي كارگران دانش ( شامل مديران ) براي بقاي سازمان ها ، حياتي شده است .
در حال حاضر ، كمياب ترين و گران ترين منبع اقتصادي يك سازمان ، دانش مي باشد . به همين جهت نيز هوش مصنوعي (AI) و شاخه هاي آن مطرح گرديده اند .

مسائل اساسي در توليد
1)    بهره وري در مقابل انعطاف پذيري

كاهش پيچيدگي : يكپارچه كردن CAD/CAM (طراحي براي توليد )
كاهش عدم قطعيت : يكپارچه كردن CAL/CAM (زمان بندي پويا )

A: اپراتورهاي متخصص
B: مركز ماشين كاري CNC
C: سلول هاي FMS
D: سيستم هاي توليد انعطاف پذير FMS
E: خطوط انتقال انعطاف پذير (FMS ويژه )
F: اتوماسيون ثابت

پيچيدگي : نياز براي هماهنگي
تقسيم كارها مي تواند باعث پردازش موازي كارها و در نتيجه افزايش بهره وري گردد . از سوي ديگر هر چه تقسيم كار بيشتر شود ، ايجاد هماهنگي مابين اجزاي كار دشوارتر خواهد شد و هزينه هاي هماهنگي به شدت افزايش خواهند يافت . اين پديده هم در خصوص كارهاي و هم دانش تخصصي كه هر دو از پايه هاي اقتصاد سازمان هستند ، مصداق دارد .
منابع اقتصادي سازمان
دانش     كار
ـ پايگاه داده ها
ـ مهارت هاي تخصصي

ـ تجهيزات
ـ نيروي انساني

هماهنگي
الف ) اگر قرار باشد كه كار به هزاران جزء تقسيم گردد ، توالي صحيح آنها ، زمان بندي آنها و تداخل آنها در طول يك پريود زماني چقدر دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
ب ) اگر قرار باشد تخصص را ميان صدها كارگر متخصص ناكامل تقسيم نماييم ، حفظ هماهنگي ميان آنها ، ايجاد انگيزه در آنها و حفظ عملكرد مطلوب آنها تا چه ميزان دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
ج ) اگر قرار باشد كه اطلاعات را به ميليون ها جزء ريز و بيت تقسيم نماييم ، يكپارچگي آنها ، ثبت آنها و به روزآوريشان چقدر دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
هنگامي كه ميزان پيچيدگي و هزينه هاي يكپارچه كردن و هماهنگ نمودن بسيار زياد مي شود ، لازم است كه مسأله تمركز و يكپارچگي مجدد را به طور جدي مورد توجه قرار دهيم .
jit سعي دارد تا اين يكپارچگي مجدد را در سطح كارهاي فيزيكي عملي كند در حالي كه CIM تلاش دارد تا يكپارچگي مجدد را در سطح دانش تخصصي و اطلاعات به مورد اجرا گذارد .عدم قطعيت : نياز براي كنترل
پويايي و عدم قطعيت محيط ، برنامه ريزي و كنترل را به چالش مي خواند . در يك ساختار چندلايه اي ، اعمال كنترل بر اساس الگوريتم هايي انجام مي شود كه در مقياس هاي مختلف زماني عمل مي نمايند .

لايه انطباق نشان دهنده برخي پارامترهاي محيطي در پريود زماني t2 مي باشد . پارامترهاي كنترل براي كنترولر توسط لايه بهينه سازي در پريود زماني t2 تعيين مي گردند .
به عنوان مثال درلايه بهينه سازي تصميم هاي زير مي توانند مورد بررسي قرار گيرند :
ـ تحويل به موقع محصولات
ـ كاهش زمان توليد
ـ متعادل كردن بار كاري در كارخانه
در حالي كه در لايه كنترل ، تصميم هاي زير مي توانند مورد بررسي قرار گيرند :
ـ سياست تقسيم بندي ماشين ها
ـ توالي كارها
ـ كاهش اندازه دسته هاي توليدي

براي يك تصميم گيري با پيچيدگي زياد ، روش سلسله مراتبي ، بهترين روش است .

عدم قطعيت به همراه پيچيدگي : نياز به يك سيستم كنترلي غيرمتمركز ، پيچيدگي توليد و عدم قطعيت محيطي منجر به سيستم كنترلي توليد غيرمتمركز سلسله مراتبي مي گردد . يك چنين سيستم كنترلي، سازمان ناميده مي شود .
پيچيدگي ، توزيع كارها را به سمت و سوي يك ساختار افقي مي كشاند . عدم قطعيت ، درست برعكس ، آن را به سمت يك ساختار سلسله مراتبي و عمودي سوق مي دهد .
طبقه بندي مسائل مديريت
الف ) مبدأ مسائل
مبدأ تمام مسائل مديريت در پيچيدگي و عدم قطعيت محيط كسب و كار نهفته است .مديران ( كنترولرها ، برنامه ريزان ، هماهنگ كنندگان ) در جهاني ساختار نيافته پيچيده و غيرمتمركز تصميم گيري مي كنند .
فرآيند تصميم گيري ، فرآيند تبديل اطلاعات به اقدامات مي باشد . رفتار يك تصميم گيرنده بر اساس دانش وي و پيام هاي دريافت شده از محيط تعيين مي گردد .

jit : يكپارچگي مجدد كارها
CIM : يكپارچگي مجدد دانش
PMS : مقابله با عدم قطعيت هاي ناشي از بازار و كارخانه

ب ) فعاليت هاي مديريت

ـ اقدامات هماهنگي
ـ اقدامات برنامه ريزي
ـ اقدامات كنترلي

لزوم استفاده از هوش مصنوعي (AI)
ـ وظيفه اصلي AI ، حل مسائل پيچيده تحت عدم قطعيت، با استفاده از پردازش اطلاعات موجود مي باشد . يادگيري در AI به معناي به روزآوري دانش با زمان حال مي باشد .
ـ AI روش هايي را براي حل مسائل ارائه مي دهد كه با راه حل هاي مرسوم كامپيوتري قابل اجرا نيستند . AI از پردازش سمبليك ، سيستم هاي خبره و تكنيك هاي مهندسي نرم افزار Object-Oriented استفاده مي كند .
ـ AI از هيورستيك ها يا تخصص ها و يا قواعد سرانگشتي استفاده مي كند . هيورستيك ها راه حل هاي قابل قبول براي مسائل پيچيده ايجاد مي كنند .

ـ بهينه سازي شامل مراحل ذيل مي شود :
•    تقسيم وظايف برنامه ريزي به زيرمسأله هاي مستقل و قابل حل به صورت جداگانه
•    حل مجدد اهداف متعارض و يا ايجاد يك بده بستان كمي بين آنها ( توسط شبيه سازي و يا سيستم خبره و يا درك روابط مابين محدوديت ها )
ـ AI يكپارچگي اطلاعات واقعي را ممكن مي سازد . يعني توانايي توزيع اطلاعات ، دانش و تخصص درتمام سازمان و رسانيدن آن به كساني كه به آنها نياز دارند تا در تصميم گيري ها ياريشان نمايد .
ـ AI داراي پتانسيل تدارك اتصالات يكپارچگي اطلاعات مورد نياز سيستم CIM  مي باشد .

ـ AI از سه شاخه تشكيل گرديده است :
الف ) سيستم هاي خبره
ب ) شبكه هاي عصبي
ج ) منطق فازي

مدل CIM
مدل CIM نوعي ابزار طراحي است كه پيشنياز چگونگي رسيدن به سازمان CIM خواهد بود . اين مدل از تلفيق مفاهيم مربوط به تئوري سازمان ، تئوري تصميم گيري و تحقيق در عمليات حاصل گرديده است .

مفاهيم اساسي در سازمان هاي CIM
الف ) سازمان به عنوان حل كننده مسأله
CIM به معناي كاربرد يكپارچه تكنولوژي كامپيوتر در توليد است براي دستيابي به اهداف كسب و كار در كارخانه .
مي توان از ديدگاه هاي مختلف به CIM نگريست :
ـ ديدگاه سازماني
ـ ديدگاه CAD
ـ ديدگاه PMC
رايج ترين تعريف CIM : سيستم هاي پردازشگر مواد و اطلاعات .زيرسيستم هاي اصلي در CIM :
1)    كارخانه فيزيكي
2)    سيستم تصميم گيري
3)    سيستم اطلاعاتي
 
كاربرد مدل ها ، چه در ساختار و چه در داده ها و يا حتي هدايت و راهبرد برنامه ها به اقدامات ، بخش يكپارچه اي از حل مسأله مي باشد .

سازمان مي تواند به عنوان يك ابزار مدلسازي  فرآيندهاي كارخانه تلقي گردد .
منظور از مدل طرحي است جهت پردازش اطلاعات كه شامل برخي تبديلات روي اطلاعات مي باشد . طرح هاي پردازش اطلاعات مي توانند شامل آلگوريتم ها ، برنامه هاي كامپيوتري و يا مدل هاي غيرمشخص در فكر و مغز يك انسان باشند .
سازمان يك سيستم پردازش اطلاعات انساني ـ كامپيوتري مي باشد . تكنولوژي كه اين سيستم پردازش اطلاعات را پشتيباني مي كند ، اهميت چنداني ندارد . اين تكنولوژي ممكن است يك مدير انساني باشد يا يك سيستم خبره و يا يك DSS .

ارتباط مابين حل مسأله توسط انسان در سازمان ، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري و تكنيك هاي هوش مصنوعي براي ارتباط انسان و ماشين .

سيستم دانش
پردازشگر مسأله    سيستم زبان

پايه دانش    موتور استقراء    اينترفيس استفاده كننده

(a مديران و كامپيوترها ، پردازشگران اطلاعات هستند .
(b سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري (DSS) پردازشگران اطلاعات هستند .
(c سيستم هاي خبره (XPS) پردازشگران اطلاعات هستند .

ـ سه جزء اصلي هر سازمان عبارتند از :
1.    ساختار كه حاوي اطلاعات داخلي است .
2.    ارتباطات كه اطلاعات خارجي را منتقل مي نمايد .
3.    كنترل كه اطلاعات خارجي را به داخلي تبديل مي كند .
ـ اطلاعات ماده خام اوليه اي است كه توسط كنترولر براي حفظ تعادل و بقاي سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد . كنترولر همان حل كننده مسأله مي باشد كه عملكرد بهينه سيستم CIM را حفظ مي نمايد .

در شكل فوق ، سه ساختار مفهومي مدلسازي سازمان ها ملاحظه مي گردد :
نقش ، روابط تعريف شده و روابط ناشي از اجتماع.

نقش ها ، حل كننده مسأله هستند و بخش فعال سازمان را تشكيل مي دهند .

تكنولوژي هاي توليدي

ـ كامپيوترها در تمامي مراحل و سطوح توليد شامل طراحي محصول ، انتخاب تأمين كنندگان ، ساخت محصول ، مونتاژ ، بازرسي و توزيع ، نقش روزافزوني را ايفا مي كنند .
1.    تبادل مدارك به صورت الكترونيكي با مشتريان و تأمين كنندگان (EDI)
2.    طراحي محصول (CAD)
3.    طراحي فرآيند توليد (CAPP)
4.    برنامه ريزي و زمان بندي مواد (CAS & MP)
5.    توليد (CAM)
6.    آموزش (CAI)

ـ مجموعه تكنيك هاي فوق تحت عنوان CIM ناميده مي شود .

تحليل سيستمي
1.    تعريف مسائل مديريت نظير موقعيت هاي تصميم گيري يا محدوديت ها ، منابع ، اقدامات جايگزين در دسترس و معيارهايي براي اندازه گيري نتايج تصميم .
2.    تحليل موقعيت تصميم گيري براي تعيين ارتباطات مابين متغيرهاي قابل كنترل و غير قابل كنترل با نتايج تعميم و توسعه مدل هايي كه اين ارتباطات را تبيين مي نمايند .
3.    حل مدل با جايگذاري مقادير مختلف براي متغيرهاي قابل كنترل توسط مديريت ، محاسبه نتايج، ارزيابي گزينه هاي متفاوت و تشخيص اقدامات مناسب.
ـ مطالعه ارتباطات تعيين شده توسط مدل ها ، منجر به قواعد تصميم گيري و راهنماهاي تصميم گيري خواهدشد .
ـ با انتخاب معيارها ، قواعد تصميم گيري و راهنماهاي تصميم گيري ، راه هاي گردآوري ، ثبت ، فرآوري و ارتباطات اطلاعات مورد نياز با تصميم گيرندگان مناسب و در زمان هاي مناسب مي بايد توسعه داده شود . اين روش هاي گردآوري ، ثبت ، فرآوري و ارتباطات ، سيستم اطلاعاتي را تشكيل مي دهند .
ـ اجزاي يك سيستم عبارتند از : ورودي ها ، فرآيندها ، خروجي ها ، بازخور و واحد كنترل .


سيستم هاي تطبيقي
بزرگ ترين چالش افراد ، سازمان ها و جوامع ، توانايي آنها براي تطابق با تغييرات فزاينده تكنولوژي و رفتارهاي انساني خواهد بود . ( الوين تافلر )
ـ سازماني كه داراي توانايي اندازه گيري اثرات توسعه محيط روي سازمان باشد و بتواند عمليات خود را نه فقط براي بقاء بلكه براي به پيش رفتن تغيير دهد ، يك سيستم تطبيقي ناميده مي شود .

سيستم هاي اطلاعاتي PIM
ـ طبيعت سيستم اطلاعاتي توسط تكنولوژي فرآيند ، موقعيت توليد ، ساختار محصول ، ساختار سازمان و قابليت هاي آن ، اهداف سازماني و هزينه ها و منافع آن تعيين مي شوند .
ـ تكنولوژي فرآيند :
1.    سيستم ETO
     ـ مشخصه هاي مورد درخواست مشتري
     ـ طراحي محصول
     ـ تأييد مشتري
     ـ نمونه اوليه
     ـ آزمايش ها
     ـ توليد نهايي
2.    توليد دسته اي
     ـ زمان بندي دقيق
     ـ اندازه درست دسته ها
     ـ استفاده از MRP به عنوان سيستم اطلاعاتي
3.    توليد انبوه
     الف ) فرآيند توليد پيوسته ( محصول به صورت مايع يا مذاب )
     ب ) فرآيند توليد تكرارپذير ( محصولات گسسته با حجم زياد و تنوع كم )
          ـ MPS مجوز توليد محصولات نهايي مي باشد .
         ـ مجوز كنترل توليد ، زمان بندي توليد روزانه مي باشد .
         ـ كنترل توليد توسط كانبان يا شمارش در نقاط كليدي فرآيند انجام مي شود .
        ـ وضعيت موجودي مواد اوليه و قطعات خريداري شده توسط Back Flushing تعيين مي شود .
         ـ براي ماه يا سال MPS به صورت تجمعي بيان مي شود .
         ـ قطعات ممكن است از تأمين كنندگان گوناگون تأمين شوند .
         ـ مابين MPS و برنامه توزيع محصولات نهايي بايد هماهنگي كاملي برقرار باشد .
         ـ برنامه ريزي ظرفيت ، بسيار مهم است .

4.    توليد انبوه با تنوع زياد
     ـ سيستم CMC
 (Customizing Mass Convenience)
     ـ سيستم CIM

مشخصه هاي طراحي يك سيستم PIM
سئوالات :
ـ استراتژي موقعيت محصول كدام است ؟
ETO,ATO,MTO,MTS) و يا تلفيقي )
ـ ساختار فعاليت هاي PIM سازمان چيست ؟ آيا ممكن است اين ساختار تغيير نمايد ؟
ـ تكنولوژي فرآيند كدام است ؟
ـ منابع انساني موجود سازمان با منابع انساني مورد نياز سازمان براي توسعه فعاليت هايش چقدر فاصله دارند ؟
ـ چه قابليت هايي براي پردازش داده ها وجود دارند؟
ـ منابع داده هاي موجود تا چه حد كامل و دقيق هستند؟

تصميمات :
ـ چه نوع سيستم مديريتي مورد نياز مي باشد ؟ (تكنيك هاي برنامه ريزي و كنترل )
ـ چه نوع خروجي ها مورد نياز هستند و در چه زمان هايي ؟
ـ چه نوع داده هايي براي جستجو مورد نياز هستند؟
ـ چه نوع زيرسيستم هايي در دسترس مي باشند ؟ كدام پايگاه داده ها در دسترس هستند ؟ چگونه با هم ارتباط دارند و چه تركيبي از آنها مطلوب مي باشد ؟
ـ پس  از تكميل طراحي كلي سيستم ، زير سيستم ها بر مبناي چه ترتيبي بايد توسعه يابند ؟

تحولات جاري
CAD : تحليل هاي طراحي و مهندسي ، محاسبات
 لي اوت مواد ، تعيين نقاط ماشينكاري ، تعيين مسير ابزار در ماشين هاي افزار .
CAM : تكنيك هاي گسترده اي كه براي توليد قطعات گسسته به كار گرفته مي شوند . شامل NC ، CNC ، DNC ، روبوت ها و . . .
CAI : سيستم هاي بازرسي كامپيوتري
GT و توليد سلولي : براي يكپارچگي سيستم هاي طراحي و توليد به صورت جزيي به كار مي روند . از تكنيك ها و طبقه بندي هاي كامپيوتري براي ثبت اقلام اطلاعاتي نظير وظيفه ، مواد ، شكل ، پرداخت سطحي ، تلرانس ها ، وزن ، نرخ تقاضا ، عمليات و توالي عمليات استفاده مي شود .
MRP ، MRP-II ،jit و TOC : رويكرد متفاوت نسبت به مديريت يك سازمان توليدي در تمام جنبه هاي آن.

اجزاي سيستم CIM
ـ اواخر دهه 50 ميلادي             پيشرفت كامپيوترها
        ميكروچيپ ها و كوچك و ارزان شدن كامپيوترها .
ـ CAD/CAM به كارگيري كامپيوترها در طراحي توليد است . CAD/CAM از دفتر طراحي شروع مي شود ، به دپارتمان توليد كشيده مي شود و از طريق ماشين آلات و تجهيزات مونتاژي به دپارتمان كنترل كيفيت رفته و از آنجا مستقيماً تا انبار محصولات نهايي امتداد مي يابد .
ـ CAD بر پايه گرافيك كامپيوتري قرار دارد كه نخستين بار در 1950 ميلادي در MIT شكل گرفت . در سال 1963 ميلادي به كمك يك قلم نوري روي صفحه CRT ، تصاوير مورد نظر ترسيم ، انتقال ، دوران يا تغيير مقياس داده شد .
ـ سيستم هاي ابتدايي CAD صرفاً سيستم هاي نقشه كشي بودند ولي به تدريج توانايي هاي تحليلي نيز در آنها گنجانيده شد .(Finite Element)
ـ براي نخستين بار در اواخر دهه 40 ميلادي ، جان پارسون روشي را جهت كنترل ماشين هاي افزار با استفاده از كارت هاي پانچ شده ابداع نمود . در سال 1952 ، MIT با همكاري نيروي هوايي ، ماشين هاي كنترل عددي NC را توسعه دادند . در اواخر دهه 50 ميلادي ، با اتصال NC به كامپيوتر ، زبان قطعه نويسي APT به وجود آمد و اين سرآغازي براي CAM بود .
ـ سيستم هاي CAM قادر هستند به طور اتوماتيك قطعه نويسي كرده ، به ماشين ها ابلاغ نمايند . برنامه ريزي فرآيند و تعيين بهترين توالي عمليات براي توليد قطعات را نيز انجام مي دهند . هدايت جريان كارها و مواد و نيز روبوت ها با سيستم CAM مي باشد .
طراحي به كمك كامپيوتر (CAD)
ـ انتخاب نام CAD مرهون تلاش هاي پيشتاز اين رشته يعني ايوان ساترلند در MIT در اوايل دهه 60 ميلادي مي باشد .
ـ CAD به معناي يك فرآيند طراحي است كه از تكنيك هاي بسيار بغرنج گرافيك كامپيوتري استفاده مي نمايد كه همگي توسط نرم افزارهاي كامپيوتري حمايت مي شوند كه به تحليل ، توسعه ، هزينه يابي و مسائل ارگونوميك در ارتباط با كار طراحي ، ياري مي رسانند . ( بعضي اوقات از CADD هم استفاده مي شود . )

ـ مزاياي سيستم CAD عبارتند از :
1.    سرعت بيشتر ايجاد و رسم نقشه هاي فني .
2.    دقت بيشتر در نقشه كشي .
3.    قابليت ارائه بهتر و تميزتر نقشه ها .
4.    عدم نياز به تكرار رسم نقشه ها .
5.    اعمال تكنيك هاي ويژه نقشه كشي .
6.    سرعت بالاي تحليل و محاسبات طراحي .
7.    طراحي بهتر .
8.    نياز به توسعه كمتر .
9.    يكپارچه كردن طراحي و ديگر امور مربوط به توليد .

تكنيك هاي نقشه كشي دوبعدي
توانايي هاي سيستم CAD دوبعدي :
ـ توانايي تبديل گوشه هاي 90 درجه به گوشه هاي با مقطه ربع دايره اي .
ـ توانايي تبديل گوشه هاي 90 درجه به گوشه هاي 45 درجه .
ـ توانايي هاشورزدن اتوماتيك براي مقاطع برش خورده .
ـ توانايي پركردن مقطع شكل
ـ توانايي نشان دادن ابعاد به طور اتوماتيك
ـ توانايي تصحيح اشتباهات
ـ توانايي پاك كردن بخش هاي نامطلوب خطوط
ـ توانايي تغيير شكل دادن شكل رسم شده 
ـ توانايي چهارخانه كردن تصوير
ـ توانايي ترسيم اشكال منحني مابين نقاط تعيين شده
ـ زوم كردن روي بخشي از تصوير
ـ دوران و انتقال شكل
ـ تبديلات
ـ توانايي پنجره سازي و انتقال تصوير داخل پنجره به هر نقطه دلخواه
ـ لايه بندي و تفكيك لايه هاي ترسيم شده
ـ توانايي داشتن ماكرو ( ماكروهاي ثابت و پارامتريك )

تكنيك هاي نقشه كشي سه بعدي
مدل نمايشي است رياضي از يك شكل هندسي كه در حافظه كامپيوتر ذخيره مي گردد . مدل هاي سه بعدي در سيستم CAD را مي توان در يكي از سه دسته ذيل قرار داد :
الف ) مدل هاي سيمي
•    يك مدل سيمي به طور كامل توسط نقاط و خطوط مشخص مي گردد . اين نوع مدلسازي ، پايين ترين سطح مدل هاست و داراي محدوديت هاي جدي مي باشد . محدوديت هاي اين مدل عبارتند از :

1.    گنگ و مبهم بودن
2.    عدم توانايي در تشخيص پروفيل هاي منحني شكل
3.    عدم توانايي در تشخيص تداخل بين اجزا
4.    دشواري در محاسبه خصوصيات فيزيكي
5.    عدم توانايي هاشور زدن اتوماتيك
ب ) مدل هاي صفحه اي
•    يك مدل صفحه اي با استفاده از نقاط ، خطوط و سطوح تعريف مي شود . مزاياي اين مدل ها نسبت به مدل سيمي عبارتند از :
1.    توانايي تشخيص و نمايش پروفيل هاي پيچيده منحني شكل
2.    توانايي تشخيص صفحات و هاشور زدن سطوح در شكل سه بعدي
3.    توانايي تشخيص خصوصيات سطحي نظير سوراخ ها  ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه