بررسی دیوان ناصر خسرو

بررسی دیوان ناصر خسرو
بررسی دیوان ناصر خسرو
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 343 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه
این پایان نامه حاوی پنج فصل است
فصل اول کلیات که شامل مقدماتی در باره احوال و
آثار ناصرخسرو می باشد
فصل دوم مواضع امرکه نظر علمای علم معانی را مطرح ساخته و به طبقه بندی آنها پرداخته شده است.
فصل سوم مواضع استفهام که به ترتیب مورد بالا می باشد.
فصل چهارم نتیجه گیری
فصل پنجم منابع و مآخذ
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که به علت فراوانی ابیات مورد کاربرد امکان تفسیر آنها میسر نبود بنابراین نویسنده کوشیده است با مراجعه به متون تحلیلی ناصرخسرو و با توجه به معنای آن ابیات را طبقه بندی و تحلیل نموده باشد. و امید می رود که به این مهم نائل گشته باشد.زیرا با توجه به عنوان رساله تفسیر به هیچ وجه در این مقال نمی گنجد.امیدوارم اساتید گرانقدر نیز در این مورد با نویسنده هم عقیده باشند.


ناصر خسرو قبادیانی
 ناصر خسرو قبادیانی شاعر پرآوازه اسماعیلی مذهب در یکی از روزهای ماه ذی القعده سال 394 هجری قمری در قبادیان بلخ پا به عرصۀ وجود گذاشت و در نیمه راه شاعری مجاهد و نقادی بی باک و دانشمندی فرزانه شد. به گونه ای که نقد های اجتماعی او در شعر، به روزگار ما چون چراغی فروزان، فراراه مصلحان بزرگی شد که می خواهند دین و دانش و اخلاق و معنویت را در جهان بشری زنده نگه دارند.بیشتر تذکره نویسان و نویسندگان تاریخ های ادبی، نامش را ناصر و نام پدرش را خسرو و کنیه اش را ابوالمعین و تخلص شعریش را حجت ضبط نموده اند.زادگاهش قبادیان است و قیادیان دهکدۀ کوچک و مصفّایی بوده است در نزدیکی بلخ که باغ های سرسبز و خرّم، هوای فرحبخش و دلکش و آب زلال و گوارا و خوش طعم آنجا، نشانی از بهشتی زمینی را جلوه گر می ساخت. سال وفات و در گذشتش از این جهان را سال 481 هجری قمری و مدفنش را یمگان بدخشان نوشته اند که صحیح ترین اقوال تواند بود.
در نام و نام پدر و کنیه و تخلّصش هیچ گونه تردیدی نیست زیرا که به کرّات در اشعار و نیز در سفرنامه اش به این موضوع اشاره می کند(تبریزی شیرازی،1386: 23-24):
همان ناصرم من که خالی نبود
ز من مجلس میر و صدر و وزیر
بنامم نخواندی کس از بس شرف
ادیبم لقب بود و فاضل دبیر
وی در خانواده ای که از اعمال دولتی بودند به دنیا آمد . در آثار منثور فلسفی خود، وقتی ادعای تألیف آنها را می کند، نام کامل خود را یاد می کند؛ در سفرنامه بیشتر به نام ناصر به خویشتن اشاره دارد ؛ و در شعر در درجۀ اول تخلص خود حجت را که عنوان مرتبۀ او در سلسله مراتب دعوت اسماعیلی است به کار می برد، اما ناصر و خسرو را ذکر می کند. خسرو تنها واژه فارسی در نام اوست و بقیۀ اجزاء اسم او ، صرف نظر از اسم جای ها ، یا عربی است یا معرّب شده است، و یقیناً این که برای او که مدافع فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است نکتۀ افتخارآمیزی بوده است. برای نمونه خسروپرویز و خسرو انوشیروان دو تن از پادشاهان قدرتمند شاهنشاهی ایران پیش از اسلام بودند که بسیاری از ساختارهای اداری را که بعدها در دورۀ خلفا به جهان اسلام انتقال یافت ، پی ریزی کرده بودند.(بدره ای،1380:18)
از آغاز زندگانی او این قدر می دانیم که از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السنه و ادبیات رنج فراوان برده است. از جمله قرآن مجید را بسیار خوانده و حفظ کرده است:
خواندن قرآن و زهد و علم و عمل        مونس جان اند هر چهار مرا
یا اینکه می گوید:
مقرّم به مرگ و به حشر و حساب        کتابت زبر دارم اندر ضمیر
گذشته از این تقریباً در همۀ دانشهای عقلی و نقلی متداول عصر، و مخصوصاً در علوم یونانی همچون ریاضی- از قبیل مجسطی بطلمیوس و هندسۀ اُقلیدس- و طبّ بقراط و جالینوس، و نجوم و فلسفه (حکمت فلسفی) و کلام (حکمت دینی) تبحّر یافته است. از مطالعۀ آثارش بر می آید که از ملل و نحل یعنی ادیان آسمانی و مذاهب فلسفی نیز اطلاعات نسبتاً وسیعی کسب کرده بوده است. اشعار عربی و به احتمال زیاد - دیوان عربی هم داشته است. امّا از دیوان تازی او چیزی به دست ما نرسیده است.(حلبی،1373: 9-10)
قبادیان، زادگاه ناصرخسروقصبۀ کوچکی در حوالی مرو، شهر بزرگ ناحیه بلخ از نواحی ایالت بزرگ خراسان در مشرق ایران بوده است که دامنۀ وسعت آن تقریباً تا به رود جیحون می رسید . نیشابور مرکز ایالت خراسان و مرو دو توقّفگاه مهم در مسیر جادۀ ابریشم بودند که امتزاجی موفقیت آمیز از مردم، با قومیت ها و دین های مختلف در آنها پدید آمده بود . جوامع بزرگ یهودی، مسیحی و بودایی در کنار هم و با مسلمانان خواه سنی و خواه شیعی همزیست بودند و اجتماعی غنی و ثروتمند نه تنها از جهت متاع و ثروت دنیوی بلکه از جهت ثمرات فکری، دینی، و هنری پدید آورده بودند.
در قرن چهارم/دهم چند دهه پیش از تولد ناصرخسرو، ایالات خراسان و ماوراءالنهر (آسیای مرکزی امروز) پس از چند صد سال که زبان عربی به دنبال چیرگی اعراب در 30/650اعتلایی موقت یافته بود، کانون رنسانس و نزایی فرهنگ ایران و زبان فارسی شده بود.این جنبش منتج به پیدایش زبان جدیدی ، یعنی فارسی نو ، شد که در آن واژه های فراوانی از زبان عربی به واژگان فارسی میانه و دستور آن درآمده بود و افزاری برای بیان یک هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی به وجود آورده بود.(همان:19)
ناصرخسرو پس از دوران کودکی تا چهل و دو سالگی دبیری است فاضل و برخوردار از منصب دیوانی و شغل درباری. در درگاه سلاطین راه دارد و در میان همگان شهره است و از اقران ممتاز. لقب ادیب و دبیر فاضل یافته است و دودمان و خاندانش مقیم بلخ اند، با خانه و ضیاع و عقار، خاندانی از خواجگان محتشم، خود کارگزار و دبیر و عامل و مستوفی است و برادرش خواجه ابوالفتح عبدالجلیل در دستگاه وزیر امیر خراسان خدمت می کند. «در تحصیل علوم متداول زمان از آغاز جوانی ممارستی داشته است و در کسب فضایل و آموختن فنون ادب رنج برده است. قرآن از بر کرده ، و علوم عقلی و نقلی خاصه دانش یونان را و بلاخص علم حساب و نجوم و فلسفه را دیده و در کلام و حکمت متألهین تبحّر پیدا کرده و در علم ملل و نحل و کسب اطلاع از مذاهب و ادیان کوششی به کار برده است» و هرچند حاصل این تعالیم و تحقیقات و ممارست وی در آنها نشانه های آمیزش او با غالب اصحاب ملل و نحل معروف آن زمان از قبیل یهود و نصاری و زردشتیان و مانویان و صابئین و پیروان ادیان هندی ، در تصانیف و اشعار دورۀ سوم زندگی او منعکس و کمابیش به دورۀ دوم زندگی او مرتبط است، اما برکسی پوشیده نتواند بود که تحصیل مقدمات و فراگیری لااقل قسمتی از مبانی و اصول ممارست در یکایک آنها ناگزیر باز بسته به دوران نخستین از حیات اوستمنابع و مآخذ

- آتشی، منوچهر.ناصرخسرو،سرگشتۀ جهان و تبعیدی یمگان.(1388).تهران.نشر:آهنگ دیگر.چاپ اول.
- براون، ادوارد. تاریخ ادبیات ایران.(1381)( از فردوسی تا سعدی)ترجمه و حواشی:مجتبایی، فتح الله.تهران: نشر مروارید. چاپ ششم.
- براون،ادوارد.تاریخ ادبیات ایران(1351) (از سنایی تا سعدی) مترجم: صدری افشار،غلامحسین.تهران.نشر:مروارید.چاپ اول
- ترابی،سید محمد.نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم.(1382).تهران.نشر:ققنوس.چاپ اول.
- تبریزی شیرازی، محمدرضا. ناصرخسرو قبادیان.(شاعری سیاسی، مبارزی بی باک و ظلم ستیزی بی پروا.تهران: انتشارات امیدفردا.چاپ اول.1386
- تقوی، نصرالله. دیوان اشعار ناصرخسرو.(1387) تهران:نشر معین. چاپ سوم.
- حلبی،علی اصغر. برگزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی. تهران:اساطیر. چاپ اول.1373
- دبیرسیاقی، محمد. ره آورد سفر.(گزیدۀ سفرنامۀ ناصرخسرو)تهران:نشر سخن.چاپ اول.پاییز 1370
- دشتی،علی. تصویری از ناصرخسرو.به کوشش: دکتر مهدی ماحوزی.تهران: زوار.چاپ دوم. 1386
- زرین کوب، عبدالحسین.با کاروان حله. تهران: علمی. ویرایش دوم. چاپ نهم.1374
- شمیسا، سیروس.بیان و معانی.(1375).تهران:نشر فردوس. چاپ دوم.
- صفا، ذبیح الله. آیین سخن.(مختصری در معانی و بیان فارسی).(1377).تهران:نشر ققنوس. چاپ نوزدهم.
- صیفی نیا،نصرت.هزارسال آغاز سخن در شعر فارسی.(1381).تهران.نشر:هورآفرید.چاپ اول.
- طاهری مبارکه،غلام محمد. برگزیده قصاید ناصرخسرو و شرح و نقد و تحلیل سی قصیده. تهران: سمت.1382
- علوی مقدم،محمد.اشرف زاده، رضا.معانی و بیان.(1383). تهران:سمت.چاپ پنجم.
- فروزانفر،بدیع الزمان.سخن و سخنوران.(1369).تهران.نشر:خوارزمی.چاپ چهارم
- قبادیانی،ناصرخسرو.(1384)خوان اخوان.تصحیح و تحشیه: قویم،علی اکبر. تهران.نشر:اساطیر.چاپ اول
- قبادیانی،ناصرخسرو.وجه دین.(1384)تهران.نشر:اساطیر.چاپ دوم.
- کزازی،میر جلال الدین. زیبایی شناسی نثر فارسی(معانی).(1373).تهران.نشر:کتاب ماد.چاپ سوم.
- مازندرانی،محمد هادی بن صالح،انوار البلاغه.(1376).به کوشش:محمد علی غلامی نژاد.تهران:نشر:میراث مکتوب.
- مالمیر،تیمور.کاردانی چنور.بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در دیوان خاقانی.فصل نامه کاوش نامه،سال دهم(1388).شماره نوزده.صص:123- 152
- محمدی، محمدحسین.برزگرخالقی، محمدرضا. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی.تهران:زوار.چاپ اول .1383
- محقق، مهدی. مجموعه دریای در دری.تهران:نشر بشارت. چاپ اول . بهار 1380
- محقق، مهدی. تحلیل اشعار ناصرخسرو.(1374)تهران:دانشگاه تهران.
- مسکوب،شاهرخ.(1371)چند گفتار در فرهنگ ایران.تهران.نشر:چشم و چراغ.چاپ اول
- نادیه.ا. جمال. بقای بعد از مغول.(1382)مترجم: فریدون بدره ای.تهران: نشر فرزان.چاپ اول.
- نظری، جلیل. ناصرخسرو و اندیشۀ او. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز. چاپ اول. 1383
- وزین پور، نادر. برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو.تهران:مجموعه ادب جوان. 1375
- هانسبرگر،آلیس سی.ناصر خسرو لعل بدخشان.تصویری از شاعر،جهانگرد و فیلسوف ایرانی.مترجم: دکتر فریدون بدره ای.تهران: نشر و پژوهش فروزان. چاپ اول 1380

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه