آشنایی با ابوعبدالله جعفر محمدالرودكی

آشنایی با ابوعبدالله جعفر محمدالرودكی
آشنایی با ابوعبدالله جعفر محمدالرودكی
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 58 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

نام و نسب
مؤلف لباب الالباب نام و نسب او را استاد ابوعبدالله جعفر محمدالرودكي ضبط كرده است و در زبان پارسي متداول است كه نام پسر را به اضافت بر نام پدر ملحق مي كنند ، پس مراد او ابوعبدالله جعفربن محمد بوده است .
نظامي عروضي در چهار مقاله ، در مقالت اول نام او را عبدالله جعفربن محمد الرودكي ضبط كرده است . مؤلف فرهنگ جهانگيري ، در لغت زخمه ، كه اين بيت از قطران را به وي نسبت مي دهد مي نويسد : استاد ابوالحسن رودكي گويد :
شنبة شادي و اول مه آذر              زخمه برافگن به عود وعود بر آذر
در تذكرة بزم آرا كه در سال 1000 تأليف شده نام او عبدالله محمد رودكي است . در تذكرة ميخانه كه در اوايل قرن يازدهم تأليف شده ابوعبدالله محمدالرودكي سمر قندي ، در تذكرة خيرالبيان تأليف حسين بن غياث الدين محمد تنها به نام رودكي اسم او برده شده است . در تذكره الشعراي دولتشاه سمر قندي نيز نام وي استاد ابوالحسن رودكي ثبت شده است . مؤلف مجمع الفصحا نوشته است : «نامش محمد ، كنيتش ابوالحسن ، بعضي عبدالله گفته اند و بعضي گفته اند ابوعبدالله كنيتش بوده است و نامش جعفربن محمد الرودكي»… البته درست ترين گفته از حيث قدمت مأخذ و اعتبار كتاب ، گفتار عبدالكريم بن محمد السمعاني است در كتاب الانساب كه نام و نسب او را چنين تصريح مي كند : «ابوعبدالله جعفربن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن بن آدم الرودكي الشاعر السمر قندي» و ريشة گفتار سمعاني تاريخ سمر قند تأليف ابو سعد عبدالرحمان بن محمد ادريسي حافظ سمر قندي در گذشته در 450 است كه 121 سال پس از رودكي در گذشته است و نزديك ترين كس از مؤلفان به زمان اوست .

تخلص
درباب وجه تخلص او مؤلفاني كه در اين باب ذكري كرده اند متفقند كه يا از نام مولد وي رودك آمده است يا اينكه چون رود نيكو مي نواخته او را رودكي خوانده اند . اما جهت دوم سست و نادرست مي نمايد چه اگر دورنواز بوده است مي بايست او را رودي بخوانند نه رودكي ، زيرا كه رود مصغري چون رودك هرگز در زبان ما معمول نبوده و در هيچ يك از فرهنگ ها ضبط نكرده اند . رودي هم به قياس زبان فارسي درست نيست زيرا زننده و نوازندة رود را بايد به زبان فارسي آن هم در قرن چهارم كه رعايت قواعد فصاحت و مبادي زبان را مي كرده اند «رودساز» يا «رود نواز» و يا «رود زن» گفت و نه رودي و رودكي .
مسلم است كه رودكي نام و شهرت اين شاعر بزرگ ما بوده و به اين اسم شناخته مي شده و خود نيز در اشعاري كه ازو بازمانده است چند جا ايت تخلص را به كار برده است :
رودكي چنگ برگرفت و نواخت               باده انداز كو سرود انداخت
رودكيا ، بر نورد مدح همه خلق               مدحت او گوي و مهر دولت بستان نيست شگفتي كه رودكي به چنين جاي    خيره شود بي روان و ماند حيران تو رودكي را ، اي راهرو ، همي بيني        بدآن زمانه نديدي كه اين چنينان بود در عشق چو رودكي شدم سير از جان    از گرية خونين مژه ام شد مرجان
و معاصرين و كساني كه بلافاصله پس از وي آمده اند همه او را بدين تخلص خوانده اند .
رودكي را يكي از چندتن معدود از ميان نخستين شعراي زبان فارسي مي توان شمرد كه به تخلص شاعرانة خويش معروف شده و اين خود دليل بر فرط شهرت شاعر است كه شهرت او در شعر عنوان شخصي وي را در حجاب بگيرد و نام اصلي او را از ميان ببرد ، چنان كه مؤلفان در نام و نسب و كنيت او آن همه اختلاف كرده اند كه بدان اشارت رفت و شايد شاعران ديگر اقران رودكي نيز تخلص داشته اند كه بدان مشهور نگشته اند .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه