بررسی استانداردهای iso

بررسی استانداردهای iso
بررسی استانداردهای iso
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

اهميت مطالعاتي
تعاريف و اصطلاحات
بمنظور آشنايي هر چه بيشتر با سري استانداردهاي ايزو 9000 برخي از تعاريف آن اصلي كه در اين تحقيق بكار رفته است به شرح زير ارائه مي‌گردد.
1- ايزو (ISO)
ايزو مخفف سازمان بين المللي استاندارد مي‌باشد كه وظيفه تدوين استاندارد هاي اساسي در زمينه‌هاي مختلف و در سطح بين‌المللي را به عمده دارد اينگونه استاندارد ها ارزش جهاني داشته كه بعضي از كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي استاندارد ،‌استانداردهاي تدوين شده را مستقيماً به عنوان استاندارد ملي يا استاندارد‌هاي مشترك پذيرفته‌اند و برخي ديگر آنرا با تغييراتي به عنوان استاندارد ملي خود برگزيده‌اند.
2- ISO 9000
عدم وجود اطمينان كافي از كيفيت و خدمات براي خريداران و فروشندگان زمينه را فراهم نمود تا قوانين و روشهايي تدوين گردد كه اين عدم اطمينان از سطح كيفي محصولات و خدمات كاهش يابد. اين وظيفه مهم را سازمان بين‌المللي استاندارد به عهده گرفت و با بهره گيري از استانداردها و تجارب موجود و همچنين مشاركت كارشناسان و متخصصان كشورهاي عضو اقدام به تدوين استانداردهايي تحت عنوان سيستم‌هاي كيفي نمود كه اين استاندارد به سري 9000  معروف هستند بطور كلي استاندارد هاي سري 9000 از شش استاندارد تشكيل شده است كه يك استاندارد در مورد واژه‌ها و دو استاندارد راهنما براي بكارگيري مدلهاي تضمين كيفيت و سه مدل تضمين كيفيت مي‌باشد كه هر كدام بطور مختصر زير تعريف مي‌‌گردند :
1) مدل استاندارد 9001
اين استاندارد در برگيرنده ضروريات در كل ساختار يك سازمان براي تضمين كيفيت در تمامي مراحل شامل طراحي، توسعه، توليد، نصب، تاسيسات و خدمات مي‌باشد.
2- مدل استاندارد 9002
اين استاندارد در برگيرنده ضروريات براي تضمين كيفيت فقط در بخش توليد و نصب مي‌باشد در اين استاندارد توانايي واحد توليدي يا شركت خدماتي فقط در بخش توليد و تاسيسات مورد ارزيابي و تطبيق قرار مي‌گيرد.
3- مدل استاندارد 9003
اين استاندارد در برگيرنده نيازها براي تضمين كيفيت در بازرسي و آزمون نهايي است در اين استاندارد توانايي واحد توليدي يا شركت خدماتي در بازرسي و آزمون نهايي مورد ارزشيابي و تطبيق قرار مي‌گيرد بنابراين شركتها و موسسات توليدي و خدماتي مي‌توانند بنا به ضرورت و نياز سازمان خود يكي از سه مدل فوق را جهت اجراي استاندارد جهاني انتخاب و پس از اجرا از سازمان معتبر جهاني درخواست گواهينامه نمايند . بديهي است كه مدل 9001 بخاطر اينكه تمامي واحدها و بخشهاي توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد نسبت به دو مدل ديگر از اعتبار بيشتري برخوردار است.
4-مدل استاندراد 9004
اين استاندارد بين‌المللي يك مجموعه ثابتي از عناصر را توصيف مي‌كند كه به وسيله آن مي‌توان سيستم‌هاي مديريت كيفيت را توسعه داده و اجرا نمود انتخاب عناصر مناسبي كه در اين استاندارد بين‌المللي گنجانده شده و حدود پذيرش و كاربرد اين عناصر توسط يك شركت، بستگي به عوامل مانند بازار مورد نظر ماهيت فرآورده، فرآيندهاي توليد ونيازهاي مشتري دارد در نتيجه در اين گروه از استاندارد ها به روشهاي آماري تعيين نياز مشتريان ،‌تعيين مسئوليت‌هاي كاركردي بخش‌ها در اين رابطه و اهميت تعيين سود وزيانهاي بالقوه كه متوجه سازمان اسب تاكيد مي‌گردد ..
3- فرآيند
مجموعه‌اي از منابع و فعاليتهاي مرتبط كه ورودي‌ها را به خروجي تبديل مي‌كند منابع شامل نيروي انساني تجهيزات، وسايل ، تكنولوژي و روشهاي انجام كار مي‌باشد.

4- فرآورده
نتيجه فعاليتهاي يا فرآيندها را فرآورده گويند فرآورده‌ها مي‌تواند شامل خدمات، سخت افزار ، مواد فرآيند نشده، نرم افزار و يا تركيبي از آنهاست همچنين فرآورده ممكن است ملموس باشد ( مثل مجموعه‌ها و مواد) يا غير ملموس (مثل اطلاعات) يا تركيبي از آنها باشد.
5- مشتري
دريافت كننده فرآورده‌هايي كه توسط تامين كننده فراهم شده است را مشتري گويند در شرايط قراردادي مي‌توان مشتري را خريدار ناميد . واژه مشتري ، مشتري نهايي، مصرف كننده تاجر يا خريدار را شامل مي‌گردد.
مشتري مي‌تواند داخلي (كاركنان سازمان) يا خارجي باشد .
6- تامين كننده
سازماني است كه فرآروده‌هايي را براي مشتري تهيه مي‌كند تامين كننده مي‌تواند توليد‌كننده، پخش كننده ، وارد كننده ،‌مونتاژ كننده و يا سازمان خدماتي باشد تامين كننده مي‌تواند داخل و يا خارج سازمان باشد

7- كيفيت
 مجموعه ويژگيهاي يك جوهره كه در برگيرنده توانايي آن در برآوردن نيازهاي بيان شده تلويحي باشد البته واژه كيفيت را به تنهايي نبايد درجه عالي بودن و برتري از ديدگاهي مقايسه‌اي و يا از نظر كمي و يا از نظر كمي براي ارزيابي فني بكار برد براي بيان اين مفاهيم بايد صفات مناسبي را بكار برد مانند كيفيت نسبي ، سطح كيفيت.
8- سيستم
واژه سيستم به زبان ساده يعني يك كل سازمان يافته‌ يا پيچيده و يا به عبارت ديگر سيستم تركيبي از چند جزء يك كل واحد يا پيچيده‌اي را تشكيل دهند ، گفته مي‌شود براي سيستم تعاريف مختلفي ارائه گرديده كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي‌گردد.
پرتالنفي ، سيستم را مجموعه‌اي از واحدهاي مرتبط به يكديگر تعريف مي‌كند.
سيستم عبارت است از آرايش منظم اجراء و عناصر كه به منظور تامين يك هدف معين و مشخص طراحي شده است.
سيستم عبارت است از يك گروه بندي منتظم از عناصر مجزا ودر عين حال مرتبط  هستند يعني آن را معمولاً به معناي معيار ، مقياس ،‌ميزان مدل ، الگو، نمونه، اندازه و امثال آن استعمال مي‌‌كنند و بسياري از مردم از معني دقيق آن در علم و صنعت و تكنولوژي آگاهند اما اين وصف تعريف دقيق استاندارد از نظر علمي و فني بسيار دشوار است تا كنون تعاريف فراواني از استاندارد شده است كه در اينجا تعدادي از اين تعاريف ارائه مي‌گردد.
9-استاندارد
 نوشته‌اي است كه از طرف يك سازمان مشخص پذيرفته و تحت همين عنوان منتشر شده و متضمن راه حلي براي انجام دادن يكنواخت يك وظيفه فني باشد كه به نحو مكرر روي مي‌دهد.
استاندارد كردن عبارتست از كار تنظيم و كاربرد قواعدي براي يك اقدام منظم درباره فعاليت خاص براي منفعت همه آنهايي كه زيربط‌اند و با همكاري آنهابه منظور ايجاد صرفه‌جويي كلي مطلوب با توجه به شرايط عملكرد و نيازمنديها ايمني .
استاندارد كردن از ديدگاه صنايع كه در يك بازار خاصي اعمال شود عبارت است از توافقي در زمينه كاربرد يكنواخت تكنولوژي بين رقبا و مشتريان آنها براي بهتر كردن كيفيت و حصول اطمينان از كار يك محصول با قيمتي مناسب و عرضه مداوم و ايمني مصرف كننده و حفاظت محيط و سازگاري كالاها و خدمات با يكديگر و با هم كاركردن آنها و سازده كردن به منظور بهتر قابل مصرف شدن آنها و كارآئي توليد.
10- تطابق
برآورده شدن خواسته‌هايي مشخص را تطابق گويند.
11- بازرسي
فعاليتهايي چون اندازه گيري ،‌بررسي ، سنجش و آزمايش يك يا چند خصوصيت يا جوهره و مقايسه نتايج آن با خواسته‌هايي مشخص و تعيين اينكه هر يك از خصوصيات با مشخصات معين تطابق دارد يا خير.
12- خود بازرسي
بازرسي كارهاي انجام شده توسط انجام دهندة كار بر طبق مقررات مشخص را خود بازرسي گويند.
13- خط مشي كيفيت
تمايلات و سخت گيريهاي كلي يك سازمان نسبت به كيفيت كه توسط مديريت عالي آن بطور رسمي بيان مي‌گردد . خط مشي كيفيت يك از عناصر كلي سياست شركت است كه توسط مديريت عالي آن شركت تعيين مي‌گردد.
14- مديريت كيفيت
تمامي فعاليتهاي، مديريتي كه خط مشي كيفيت ،‌اهداف و مسئوليتها تعيين نموده و آنها را با وسايلي چون برنامه ريزي ، كيفيت ، كنترل كيفيت، تضمين‌كيفيت‌، بهبود كيفيت و در درون نظام كيفيت به اجرا در‌ مي‌آرود.
15- كنترل كيفيت
فنون عملياتي و فعاليهاي كه براي برآوردن خواسه‌هاي كيفيتي بكار گرفته مي‌شوند را كنترل كيفيت مي‌گويند كيفيت عبارت است از بكار بردن فنون عملياتي و فعاليهايي به منظور تحت نظر گرفتن فرآيند و همچنين حذف علل عملكرد نامطلوب در تمام مراحل حلقه كيفيت براي دست يافتن به نتايج موثر اقتصادي.
16- تضمين كيفيت
تمامي فعاليتهاي برنامه ريزي شده‌ايكه در نظام كيفيت پياده شده و به ميزان لازم قابل نمايش باشد از اينكه يك جوهره خواسته‌هاي كيفيتي را برآورده سازد تضمين كيفيت را تامين مي‌نمايد.
17- نظام كيفيت
ساختار سازماني، مسئوليتها، دستورالعمل ها، فرآيندها و منابع مورد نياز براي اجراي مديريت كيفيت را نظام كيفيت گويند.
18- اقدام اصلاحي
اقدام انجام شده به منظور از بين بردن علل عدم تطابق ،‌نقص و يا ديگر موقعيتهاي نامطلوب موجود و جلوگيري از تكرار آن كه اين اقدام ممكن است مستلزم تغييراتي در روش‌ها و سيستم‌ها در هر مرحله از حلقه كيفيت بمنظور بهبود كيفيت باشد.
تمايزي بين اصلاح و اقلام اصلاحي وجود دارد اصلاح به نتايج يك عدم تطابق موجود اشاره داشته و به تعميرات دوباره كاري و تنظيم مربوط مي‌گردد در حالي كه اقدام اصلاحي به حذف يك عدم تطابق مي‌پردازد.
19- رفع عدم تطابق
اقدام انجام شده به منظور رفع عدم تطابق از يك جوهره و تعيين تكليف اين اقدام مي‌تواند بصورت يك اقدام اصلاحي مانند تعمير دوباره‌كاري، درجه بندي مجدد، صدور مجوز و پذيرش عدم تطابق و اصلاح يك مدرك يا خواسته باشد.
20- ادله معتبر
اطلاعاتي كه بتوان و صحت آن را بر اساس واقعيات بدست آمده از طريق مشاهده ، اندازه‌گيري، آزمون و يا ديگر وسايل ثابت نمود.
21- برنامه كيفيت
مدركي كه در آن روشهاي كيفيتي خاص ، منابع و مراحل فعاليتهاي مربوط به هر يك از فرآورده‌ يا پروژه و يا قرار داد معين شده است.

22- مميزي كيفيت
انجام بررسيهاي مستقل و سيستماتيك براي تعيين اينكه فعاليتهاي كيفيتي و نتايج بدست آمده از آن با ترتيبات برنامه ريزي شده مطابقت دارد و آيا اين برنامه براي رسيدن به اهداف كيفيتي مناسب بوده و به نحوي موثر اجرا مي‌گردند.
مرور مطالعاتي
در دنياي رقابتي امروز كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است و در اين ميان مديريت كيفيت به عنوان جامع‌ترين نوع توسعه و پيشرفت سازمانها در نيل به كيفيت برتر مورد توجه جدي مديران قرار گرفته است از اينرو درك و شناخت دقيق مفهوم كيفيت،‌ اصلي اساسي و حياتي براي دستيابي به اين مهم است كيفيت بطور خلاصه عبارتست از ارضاي نيازهاي مشتري و تطابق محصول با هدفي (ارضاء كليه انتظارات خريداران كالا يا خدمات) كه اين محصول بخاطر آن توليد شده است تعريف فني كيفيت در سري 8402 استانداردهاي بين‌المللي سازمان بين المللي استاندارد به اينصورت تعريف شده است كه :
كيفيت عبارت است از كليه ويژه‌گيها ومشخصات يك محصول ياخدمت كه قابليت آنرا در ارضاء نيازهاي از پيش تعيين شده رقم مي‌زند.
براي دستيابي به كيفيت جامع ايزو 9000  مي‌تواند به عنوان نقطه آغازين از حركت به كمك مديران باشد كه لازم است اطلاعاتي در زمينه استانداردهاي ايزو 9000  بطور خلاصه آورده شود.
سازمان بين‌المللي استاندارد براي اولين بار در سال 1987 به انتشار سري استانداردهاي بين‌المللي كيفي كه به ISO 9000 شهرت يافته‌اند اقدام نمود از ويژگيهاي اين استانداردها متمركز و دقت كافي آنها به ايجاد هماهنگي كامل بين تكنيكها و مفاهيم كنترل كيفي در سطح جامع فراگير است.
در اين رابطه علاقه شركتهاي صنعتي و بازرگاني به سري استانداردهاي ايزو 9000 كه در اصل شامل استاندارد هاي مديريت و تضمين كيفيت است دال بر افزايش آگاهي شركتها در اين زمينه است اين استانداردها مديران سازمانها را در اتخاذ و اجراي مجموعه تغييراتي كه باهدف افزايش كيفيت اعمال مي‌شوند ياري مي‌دهند سري ايزو 9000 آنچنان بوسيله جوامع و شركتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه اساس و بنيان استانداردهاي ملي آنهارا دچار تحول و دگرگوني وسيعي نموده است شايد يكي از عواملي كه موجب پذيرش همه جانبه اين استانداردها شدهاست ناشي از كاربردموفقيت آميز آنها در افزايش كيفيت محصولات هندي است. از سوي ديگر سري استاندارد هاي ايزو بطور جامع و فراگير كليه مفاهيم مديريت را راهبردهاي كيفي و نيز مدل‌هاي مناسب براي تضمين كيفيت را شامل مي‌گردد.
اين استانداردها با برخورداري از ساختاري مناسب بگونه‌اي تركيب يافته‌اند كه مي‌توان آنها را بر اساس يك روش ساده شماره گذاري بخاطر سپرد. اين ويژگي استانداردهاي سري ايزو 9000 پيامدهاي جالب توجهي براي بازارهاي تجاري،‌صنعتي جهان داشته‌اند كميته‌فني سازمان بين‌المللي استانداردها موسوم به كميته 176 در سال 1979 تشكيل گرديد كيفيت را از نقطه نظر نيازهاي صنعتي و تجاري مورد توجه و تاكيد مجدد قرار داد در اين رابطه مي‌توان اذعان نود كه اقبال سري استانداردهاي 9000 تا حد زيادي به موفقيت هاي اين كميته بستگي دارد بطوريكه اخيراً بر اساس اين استاندارد ها ،‌استانداردهاي بين المللي ديگري در ارزيابي كيفيت، تضمين كيفيت و… تدوين و مورد استفاده قرار گرفته‌اند بعلاوه اين استانداردها خود بخشي از استانداردهاي سري ايزو 9000 هستند و بقيه سري استانداردهاي ايزو 9000 حتي استانداردهاي ايزو 9000 را نيز شامل مي‌گردد.
ايزو 9000 انتخاب و اجراي استانداردهاي مربوط به مديريت كيفيت و تضمين كيفيت
ايزو 9001 مدل اجراي تضمين كيفيت در كليه مراحل طراحي، توليد ،‌بازرسي و خدمات پيش از فروش
ايزو 9002 مدلي براي تضمين كيفيت در مراحل توليد و نصب و اجراي روشهاي كيفي در توليد
ايزو 9003 مدلي براي تضمين كيفيت در مرحله بازرسي محصول
ايزو 9004 راهنماي توسعه نظامهاي مديريت
ايزو 2-9004 بازرسي سيستمهاي كيفي هستند كه خود قسمتي از 9004 هستند.
استانداردهاي ايزو 9000 در ارتباط با نظام كيفي ،‌معياري با ارزش و با اهميت بوده و همچنين منباي مناسبي را براي اجراي نگرش مديريت كيفيت جامع فراهم مي‌آورند با اين حال اجراي اين استانداردها مستلزم آن است كه توليد كنندگان و تامين كنندگن يك نظام مدون و سازمان يافته را به عنوان وسيله‌اي براي تضمين مطابقت محصول با مشخصات تعيين شده به مورد اجرا بگذارند استفاده از سري استانداردهاي ايزو 9000 به عنوان يك استاندارد بين المللي در اجراي نظام‌هاي كيفي با وجود آنكه به علاقه و در خواست شركتها جوامع بستگي دارد اما از روحيه اي بازار گرايانه نيز برخوردار است . اين استاندارد ها را مي‌توان به وسيله روشهاي دستي يا تكنولوژي روباتيك در سازمانهايي كه بين 10 تا 1000 نفر نيروي انساني دارند به اجرا درآورد.
استانداردهاي ISO 9000  از شش جزء تشكيل شده‌اند عنصر اول به ايزو 8062 معروف است كه به عنوان لغت نامه يا فرهنگ استاندارد ها ، كليه مفاهيم مختلف مربوط به نظام كيفي را شامل مي‌گردد.
دومين عنصر استاندارد ايزو 9000 راهنماي روشهاي استفاده از مدلهاي سه گانه تضمين كيفيت يعني ايزو 9001 ايزو 9002 و ايزو 9003 را در برمي‌گيرد هر يك از اين مدلها با هدف تضمين كيفيت تحت شرايطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه قراردادهاي همكاري، تامين مواد اوليه، فعاليت مشترك طراحي ،‌توليد و عرضه محصول و ازائه خدمات پس از فروش به فعاليهاي مشترك توليدكنندگان و تامين كنندگان بستگي داشته باشند البته بايد متذكر شد كه اجراي ايزو 9001 نسبت به دو مدل ديگر مشكلتر بوده و كليه فعاليهاي مرتبط با نظام كيفي را در بر مي‌گيرد از سوي ديگر اجرا و استقرار استانداردهاي ايزو 9033 آسانتر از دوتاي ديگر است اما اين استانداردها تنها شامل بازرسي نهايي و روشهاي آزمايش محصول هستند . بعلاوه ايزو 9002 كه ما بين گروه استانداردهاي 9001 و 9003 قرار دارد فعاليتهاي مربوط به كنترل روشهاي طراحي محصول و خدمات پس از فروش را شامل نمي‌شود در نتيجه مي‌توان ادعا كرد كه مدلهاي سه گانه تضمين كيفيت از نوع مدلهاي پيشرفته و توسعه يافته هستند از سوي ديگر ISO 9004  به عنوان استانداردهاي غير قرارداري راهنماي عناصر سيستم مديريت كيفيت را شامل مي‌‌گردد. كه با هدف افزايش كيفيت ساختار داخلي سازمانها مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد مدلهاي تضمين كيفيت در اين گروه از استانداردهاي بين‌المللي امروزه به عنوان مبناي اصلي گوهي و تاييد استاندارد هاي جهان مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند در اين رابطه استانداردهاي ايزو 9000 بسرعت از سوي كشورهاي مختلف جهان به ويژه كشورهاي اروپايي مورد پذيرش قرار گرفته‌اند همچنين پيرامون اهمين و نقش ايزو 9000 در اطمينان تضمين كيفيت در ماهنامه استاندارد از سري انتشارات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران چنين آمده است .
سازماندهي شركتها بايد به گونه‌اي باشد كه عوامل انساني ، اداري و فني شركت كه موثر بر كيفيت هستند تحت كنترل قرار داشته باشند و اين امر نيازمند برنامه ريزي و توسعه يك سيستم كيفي است كه بتواند اهداف را در جهت اجراي خط مشي و كيفيت سوق دهد . ثبات و توازن زماني حاصل مي‌آيد كه اطمينان يابيم براي هر كالا يا خدمت مواد و تجهيزات و روشهاي يكسان و شيوه مشخص شده استفاده گرديده‌اند.
بدين ترتيب مي‌توان فرآيند را تحت كنترل دانست استفاده از استانداردهاي سري 9000 سازمان بين‌المللي روشهايي را بدست مي‌دهد كه به كمك آنها مي‌توان سيستمي مديريتي را بمنظور اطمينان از مطابقت كامل مقررات تعيين شده با نيازهاي مشتري برقرار نمود كه براي اين سيستم دومرحله‌ مميزي و بازبيني در نظر گرفته مي‌شود مميزي جهت اطمينان از اينكه افراد مطابق نظام مشخص شده انجام وظيفه مي‌كنند و بازبيني براي اطمينان از توامندي سيستم و تامين نيازها ،‌چنانچه در مميزي يا بازبيني سيستم معلوم شود توليد محصول مرغوبتر با ايجاد ضايعات كمتر يا تغيير روش امكان‌پذير مي‌باشد لازم است اين تغييرات صورت پذيرد در يك سازمان تضمين كيفيت يا در مديريت بوده و او را از كسب كيفيت مطلوب مي‌سازد و در شرايط قرار دادي به مصرف كننده از توانايي موسسه در تحويل به موقع كالا يا ارائه خدمات با كيفيت تصريح شده در قرارداد  اطمينان مي‌بخشد .
يكي از مواردي كه ردر رابطه با سيستم استاندارد كيفي مي‌بايست بطور جدي مورد توجه واقع شود تفاوت و وجه تمايز اينسيستم با سيستم هاي كنترل كيفيت است كه تا كنون در سطح جهان مطرح بوده‌اند. بطوريكه كنترل كيفيت بطور كلي تامين كننده يك سيستم موثر براي تمركز اقدامات سازمان در جهت ايجاد حفظ و بهبود كيفيت محصول و انجام كارهايي از قبيل توليدي، توزيع و خدماتي در اقتصادي‌ترين سطحي كه به رضايت مشتري يا مصرف كننده منجر شود مي‌باشد بعارت ديگر سيستم كنترل كيفيت تاكيد بر محصول و كالاي نهايي دارد در صورتيكه سيستم استاندارد كيفي ، كيفيت تمامي مراحل و فرآيندهاي كاري كه منجر به توليد محصول مي‌گردد را تضمين مي‌نمايد كه در اين زمينه نيز در ماهنامه استاندارد چنين آمده است.
اطمينان يا تضمين كيفيت به تمامي فعاليتهاي سيستماتيك و برنامه ريزي شده لازم براي ايجاد اطمينان كافي از اينكه محصول يا خدمات نيازهاي معيين شده كيفي را برآورده مي‌كند اطلاق مي‌شود تفاوت بارز و مشخصي كه بين اطمينان (تضمين كيفيت ) و كنترل كيفيت وجود دارد اين است كه كنترل كيفيت شامل فعاليتهايي در ارتباط با طراحي مشخصه‌هاي ساخت و استانداردها،‌توليد و بازرسي است . در صورتيكه اطمينان كيفي علاوه بر فعاليتهاي ذكر شده در برگيرنده كل سيستم كيفي نيز مي‌باشد. به همين دليل هدف اصلي اطمينان كيفي قابليت دوام محصول نهايي است .
همچنين در تعريف ديگري از كنترل كيفيت و تضمين كيفيت آمده است:
تكنيكها و فعاليتهاي عملياتي كه براي اجراي شرايط كيفيت مورد استفاده بكار مي‌رود كنترل كيفيت ناميده مي‌شود در صورتيكه تضمين كيفيت به كليه اقدامت برنامه ريزي شده و منطقي و منظم براي فراهم كردن اعتماد كافي مبني بر اينكه يك محصول يا خدمات شرايط معيين شده كيفيت را تامين نموده است اطلاق مي‌شود.
بنابراين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي سيستم استاندارد كيفي تضمين كيفيت است لذا درك صحيح آن يكي از عوامل مهم در جهت دستيابي به فضاي ايده‌آل است كه در سيستم كيفيت مدنظراست.
براي آشنايي بيشتر با اين مقوله ويژگيهاي اين سيستم چنين بيان گرديده است.
مشاركت و همكاري كليه بخشها و قسمتها اعم از پيمانكاران فرعي، فروشندگان و نمايندگي فروش و كليه بخشهاي خدماتي ،‌ توليدي و پشتيباني.
مشاركت كليه كاركنان از مديران ارشد تا كارگران ساده در توجه به كيفيت و كيفيت خواهي .
كنترل جامع فرآيند توليد از نظر كيفيت ، سود دهي، هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده محصولات ، كيميت توليد برنامه دريافت و توزيع مواد اوليه ، تحويل به موقع كالاهاي ساخته شده به مشتريان ، رعايت اصول ايمني در فعاليتهاي توليد .
از نكات مهم و قابل توجه اين سيستم نقش و مسئوليت مديريت مي‌باشد كه اعتقاد اكثريت بر اين است كه نقش مديريت در راس هرم نظام كيفي قرار دارد.   
حمايت مديريت از اجراي نظام روشها و تكنيكهاي  كاركنان و نيز در مورد مسئوليت مديريت در اين نظام كيفي، در مجله استاندارد آمده است.
بدون ترديد در هر سازمان شرط لازم براي موفقيت به سياست و اهداف آن سازمان بستگي دارد اين موضوع شامل اهمين و توجه آگاهانه و مسئولانه به كيفيت نيز مي‌شود مشابه با تمام سيستم‌هاي فراگير شركتي استاندارد سري 9000 نيز براي پياده شدن به يك تشكيلات سازماني خوب و كامل نياز دارد در يك سازمان مديران بايد مسئوليتها را دقيقاً تعيين نموده و آنها را بصورت صحيح و آگاهانه به پرسنلي كه عوامل موثر در كيفيت را راهبردي نموده و يا به اجرا در مي‌آورند، بسپارند . همچنين درباره نقش مديريت در سيستم كنترل كيفي مي‌توان چنين بيان نمود كه مديريت پرچمدار تغييرات و حمايت كننده ايده‌هاي نو در زمينه‌هاي مختلف است وسرمايه‌گذاري در بكارگيري روشهاي بروز خلاقيت و نوآوري و استفاده از تكنيكهاي جديد براي كسب مهارتهاي جديد ،‌ تحقيق و آموزش، بهبود مستمر در طراحي محصول و خدمات و داشتن مشتريان دائمي جز و برنامه ‌هاي اصلي او براي حفظ و حضور در بازار رقابتي است بنابراين اعتقاد مديريت در اين سيستم چنين است كه تغييرات يك شبه ايجاد نمي‌شود بلكه در گذر زمان و با تغيير فرهنگ قديمي و جايگزيني فرهنگ توسعه امكان پذير است.
با توجه به مطالب ذكر شده نقش مديريت را در اين سيستم مي‌توان چنين بيان نمود.
ايجاد فضاي مناسبي كه در آن خلاقيت و نوآوري به راحتي انجام پذيرد
داشتن برنامه مستمر در زمينه آموزش
تمركز برنامه ها بر اساس بهبود مستمر و كيفيت بهتر محصولات
توجه به مشاركت عمومي پرسنل در بهبود كيفيت محصولات و خدمات از طريق بهبود فرآيندها.
از مواردي ديگر كه سيستم استاندارد كيفي ايزو 9000 تاكيد بسياري بر آن نموده مسئله مشتري مداري و يا مشتري گرايي مي‌باشد كه نتيجه آن كسب موفقيت در بازارهاي جهاني و رقابتي مي‌باشد اين سيستم از يك سود با تاكيد بر اين مطلب كه خواسته‌هاي مشتري بطور كامل مي‌بايست در محصول ،‌كالا و يا خدمات ارائه شده لحاظ گرددو از سوي ديگر بر پويايي و استمرار توجه به رضايت مشتري نيز تاكيد نموده است نتيجه اين امر علاوه بر موفقيت در حضور در بازار افزايش فروش و بالا رفتن سود را نيز به همراه خواهد داشت . مسئله مهم ديگر در اين استاندارد كيفي كه مورد توجه جدي قرار گرفته كاهش ضايعات مي‌باشد اين ضايعات صرفاً شامل از دست رفتن و استفاده ناصحيح از نيروي انساني موجود مي‌باشد شكل زير اثرات و اهميت موضوع را بوضوح تبين مي‌كند.

بنابراين از مجموعه‌ مطالعات انجام شده پيرامون اين موضوع ، ابعاد مختلف اين سيستم را به لحاظ نقش آن در كاهش هزينه‌ها،‌جلب رضايت مشتري و حضور فعال در بازارهاي جهاني و بالارفتن سطح كيفي محصولات را نشان مي‌دهد. لذا پذيرش سيستم‌هاي كيفيت بر اساس ايزو 9000 براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران امري تقريباً ضروري و اجباري و مي‌توان كيفت كه امري است حياتي زيرا از اين طريق آنها قادر خواهند بود به بازارهاي رقابتي جهان وارد شوند و بتوانند كالاهاي خود را بفروش برسانن

فصل دوم:   سیستم ایزو در ایران
سابقه ایزو
در دنیای رقابتی امروز کیفیت به بهترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است. از ویژگیهای مهم سالهای اخیر جهتی شدن امور و پیشرفت و حرکت در جهت به استاندارد درآوردن نظامها و فعالیتهاست. این روند بویژه بااقدام سال 1987 سازمان بین المللی استاندارد(International organization  standardhzation) در تهیه و تدوین استانداردهای موسوم به سریISO  9000  شدت یافته است.
از ویژگی این استانداردها تمرکز و دقت کافی آنها به ایجاد هماهنگی کامل بین تکنیکها و مفاهیم کنترل کیفی در سطحی جامع و فراگیر است. در این ارتباط علاقه شرکتهای صنعتی و بازرگانی به سری استانداردهای ISO 9000 که در اصل شامل استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت است،دال برافزایش آگاهی شرکتها در این زمینه است.این استانداردها،مدیران سازمانها را در اتخاذ و اجرای مجموعه تغییراتی که با هدف افزایش کیفیت اعمال میشوند،یاری میدهند. سری ISO 9000  آنچنان بوسیله جوامع و شرکتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است که اساس و بنیان استانداردهای ملی آنها را دچار تحول و دگرگونی وسیعی نموده است. شاید یکی از عواملی که موجب پذیرش همه جانبه این استانداردها شده است،ناشی از پذیرش آنها توسط جامعه اروپاست. بعلاوه گات یا آنچه که به سازمان تجارت جهانی(WTO ) شهرت یافته است،ایجاد استانداردهای بین المللی و بویژه ISO 9000  را توصیه میکند. از سوی دیگر سری استانداردهای ISO 9000 بطور جامع و فراگیر کلیه مفاهیم مدیریت و راهبردهای کیفی و نیز مدلهای مناسب برای تضمین کیفیت را شامل میگردد. این استانداردها با برخورداری از ساختاری مناسب به گونه ای ترکیب یافته اند که می توان آنها را براساس یک روش ساده شماره گذاری بخاطر سپرد. این ویژگی استانداردهای سریISO 9000 پیامدهای جالب توجهی برای بازارهای تجاری- صنعتی جهان داشته است .
استانداردهای ISO 9000 در ارتباط با نظام کیفیت مبنای مناسبی را برای اجرای نگرش مدیریت کیفیت جامع(Total Quality Management) فراهم می آورند. با این حال،اجرای این استانداردها مستلزم آن است که تولید کنندگان و تامین کنندگان یک نظام مدون و سازمان یافته کیفی (Documented Quality System) را به عنوان وسیله ای برای تضمین تطابق فرآورده یا خدمات خود با مشخصات تعیین شده،به مورد اجرا بگذارند و با ابزارهای لازم که یکی از آنها ممیزی کیفیت است از صحت آن مطمئن شوند. استفاده از سری استانداردهایISO 9000 بعنوان یک استاندارد بین المللی در اجرای نظامهای کیفی با وجود آنکه به علاقه و خواست شرکتها و جوامع بستگی دارد، اما از روحیه ای بازارگرایانه نیز برخوردار است. بطوریکه این استانداردها را می توان بوسیله روشهای دستی یا کامپیوتری در سازمانهایی که بین 10 تا 10000 نفر پرسنل دارند، به اجرا در آورد.
در این میان نباید فراموش کرد که تنها اکتفا به تولید فرآورده ها یا خدمات با کیفیت،کافی نیست. بلکه سازمانها باید بتوانند به مشتریان خود نشان بدهند که کیفیت فرآورده ها و خدماتی که آنها تولید می کنند،چگونه تضمین می گردد.
بنابراین مستند سازی روشهای تضمین کیفیت،مهمترین اصل در افزایش توان نظام کیفی سازمانهاست. از اینرو،عناصر نظام کیفی را باید مستند نمود و براساس یک روش مناسب و سازگار با مدل انتخاب شده،برای تضمین کیفیت فرآورده ها و خدمات آنها را بکار گرفت. در این ارتباط،مستند سازی،عوامل و عناصر تشکیل دهنده نظام کیفیت،راهنمای اصول کیفیت،روشهای کاری،شرح شاغل،ارزیابی گزارشات و سایر مدارک مربوط به کیفیت فرآورده را شامل می گردد که باید دقیقا مورد توجه قرار بگیرند.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان،معتقدند کهISO 9000 توطئه ای از پیش طراحی شده برای جلوگیری از ورود کالاهای تولیدی کشورهای در حال توسعه به بازار کشورهای پیشرفته صنعتی است. با این حالISO 9000  در حال حاضر از سوی دوازده کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا (EEC)  و130 کشور شرکت کننده در دور اروگوئه گات، بمنظور ایجاد یک چهار چوب کاری بین المللی در زمینه فعالیتهای تضمین کیفیت مورد پذیرش قرار گرفته است. به مرور که محدودیتهای تجاری- گورکی که کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا،از میان برداشته می شوند واین کشورها بصورت یک مجموعه اقتصادی واحد در می آیند،ISO 9000 به عنوان مناسبترین وسیله برای تضمین کیفیت فرآورده ها و خدمات تولیدی در سطح جهان مورد توجه محافل تجاری-صنعتی قرار گرفته است.
در اروپا،استفاده از استانداردهای ISO 9000 با هدف تدارک یک مجموعه واحد از استاندارهای کیفی واحد،برای تسهیل اتحاد اقتصادی در میان کشورهای جامعه اروپا مطرح است. این واقعیت،شرکتهای ایرانی و شرکتهای جوامع در حال توسعه را با چالشی بزرگ مواجه ساخته و از سویی دیگر فرصتی مناسب برای افزایش حجم تجارت بین المللی را فراهم ساخته است. زیرا از میان دو تامین کننده که همگی مطابق با مفاد یک قرارداد مشابه فعالیت میکنند،آنکه از استانداردهای تعیین شده بوسیله سازمان بین المللی استانداردها تبعیت میکند نسبت به سایر رقبای خود از توان رقابتی بیشتری برخوردار خواهد بود بنابراین میتوان ادعا نمود که رعایت استانداردهای سریISO 9000 برای شرکتهای ایرانی فرصتی استثنایی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم میآورند بطوریکه عدم رعایت آنها بخت موفقیت در صحنه رقابتهای بین المللی را از اینگونه شرکتها صلب کرده و آنها را با مشکلات جدی مواجه می سازد.
در حقیقت توجه به اینگونه استانداردها و تلاش برای تامین پیش شرطهای آنها برای شرکتهایی مثل شرکتهای ایرانی مشکلات بسیاری را به آنها تحمیل میکند با وجود این حرکت در جهت خصوصی سازی و تلاش برای تامین پیش شرطهای آنها برای شرکتهایی مثل شرکتهای ایرانی مشکلات بسیاری را به آنها تحمیل میکند با وجود این حرکت در جهت خصوصی سازی و تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و مطرح شدن مجدد ایران عضویت ایران در گات تمهیداتی است که میتوان با استفاده از آنها با پیامدها و اثرات ناشی از رقابتهای جهانی به مقابله پرداخت. زیرا سیاستهای حمایت از بازار داخلی و محدودیتهای گمرکی که تا به امروز اعمال می شدند را دیگر نمی توان بیش از این ادامه داد. در این ارتباط شرکتهای ایرانی نباید بیش از این به حمایتهای دولتی متکی باشند.
 برعکس باید به طور جدی در پی افزایش کیفیت و ارتقاء توان نظامهای کیفی خود باشند. از اینرو در اینجا باید تاکید نمود که مدیریت کیفیت جامع بدون اینکه در پی بهبود مستمر و پایدار باشد به سفری بدون مقصد می ماند که جز اتلاف انرژی سازمانها رهاورد دیگری نخواهد داشت. در شرایطی که مدیریت کیفیت جامع هدف تلقی شودISO 9000 می تواند به عنوان نقطه آغازین این مسافرت به کمک مدیران بیاید.
امروزه تعداد بسیار زیادی از استانداردهای مربوط به تولید فراورده در سراسر جهان مورد توجه و استفاده شرکتهای تولیدی قرار می گیرند اما اشکال اساسی اینجاستکه همه این استانداردها پس از تکمیل و ساخت فراورده در پایان هر مرحله و قسمت کاری و در مرحله آزمایش آن به کار گرفته میشوند. در این ارتباط عملکرد واقعی فراورده اندازه مشخصات ایمنی و سایر ویژگی هایی که یک فراورده باید داشته باشد بوسیله همین استانداردها مورد ارزیابی قرار میگیرند. حال آن که ISO 9000  بیشتر در پی آن است که مشخص کند چه تعداد از این استانداردها در حصول اطمینان از این که خدمات مواد و یا یک فراورده در ارضای نیازهای کارکردی مشتری موفق بوده اند نقش داشته اند. با اینحال بین ارزیابی وضعیت شرکت بر اساس نظام کیفی ISO 9000 و تایید کیفی فراورده نهایی تولید شده تفاوتی اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

چطور باید شرکت در راه ایزو قدم بردارد؟
1- آمادگی برای تغییر
برای رسیدن نیازهای رقابتهای جهانی تغییرات لازم است. قبل از هر چیز شرکت باید آمادگی تغییر را داشته باشد. بهبود کیفیت باید در هر گونه فعالیت که شرکت انجام میدهد به نحوی ملحوظ شود. اگر کارکنان آمادگی تغییر را پیدا کنند آنوقت تغییرات مثبت براحتی میتواند صورت پذیرد و مشکلات تطبیق مسائل کیفی به حداقل تنزل کند. مسائلی که در ارتباط با آماده سازی تشکیلات جهت تغییرات اساسی باید در نظر گرفته شود بشرح صفحه بعد میتواند خلاصه گردد:
- همه کارکنان را از محتویات تغییرات مطلع سازید.
-  سعی کنید همه کارکنان درگیر کار شوند.
-  کارکنان را به عنوان قسمتی از فرایند تهیه داده های مربوط به تصمیم گیری حساب کنید. 
-  فرایند های بهبود کیفیت را مشخص و اعلام کنید.
- کارکنان را در جهت انجام تعاریف جدید شغلی و انتظارات جدید کیفی شغلی آموزش دهید.
-  فضایی در جهت افزایش محتوای مشاغل ایجاد نمایید.(JOB ENRICHMENT)
-  ترس کارکنان رابرای از دست دادن شغل خود بر اثر تغییرات در کیفیت را از بین ببرید.
-  تغییر را به صورت تدریجی انجام دهید.
-  طوری رفتار کنید که کارکنان خود را عامل تغییر بدانند.
2- سطوح برنامه ریزی و هدایت
برنامه ریزی کیفیت،طبیعت فعالیتها و مسئولیتهایی را که برای رسیدن به یک هدف کیفیت لازم است مشخص میکند. برنامه ریزی استراتژیک کیفیت شامل جنبه های دراز مدت برای بهبود کیفیت می باشد. این برنامه ریزی برای تغییر را می توان در سه سطح تعریف نمود.
2-1- برنامه ریزی در سطح بسیار کلی
برنامه ریزی در این سطح شامل تصویر بسیار کلی فعالیتهایی می باشد که در ارتباط با کیفیت میتواند در اهداف دراز مدت سازمانی قرار گیرد. سوالاتی که در این سطح مطرح می باشد،نقش اهداف کیفی در بقای سازمان،استفاده از منابع محدود ارتباط پروژه بهبود کیفیت با سایر پروژه های داخل و خارج از سازمان،حمایت مدیریت برای بهبود کیفیت،فرهنگ سازمانی،انتظارات مشتریان و ثبات وضعیت سازمان می باشد.
2-2- برنامه ریزی در سطح کلان
برنامه ریزی در سطح کلان شامل برنامه ریزی در چارچوب مرزهای تعیین شده برای یک کالا می باشد. دامنه فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت و ارتباطات عملیاتی آن در این سطح مطرح می گردد. سوالاتی که در این سطح مطرح می گردد،شامل:تعریف اهداف،دامنه پروژه،دسترسی به افراد با تجربه،دسترسی به منابع،سیاستهای پروژه،ارتباطات،نیازهای بودجه،میعادگاه ها و استراتژی های حل برخوردها می باشد.
2-3- برنامه ریزی در سطح خرد
این سطح برنامه ریزی با تهیه برنامه های عملیاتی مشروح برای انجام فعالیتهای بهبود کیفیت همراه می باشد. برنامه ها و تاکتیکهای مشخص برای بدست آوردن اهداف کیفی در سطح خرد تهیه می شوند. عناصری که باید در نظر باشند شامل برنامه زمانی،نیازهای آموزشی،ابراز مورد نیاز،فرایند عملیات،سیستم گزارش دهی و گامهای تضمین کیفیت میباشد.
3- وظایف دست اندرکاران مختلف
یک ضرب المثل مشهور می گوید"ماهی از سر گنده گردد نی ز دم"مشکلات کیفیت معمولا از رده های بالا شرع می شود. رهبری مدیریت بطور یقین سطح مدیریت کیفیت را در سازمان تعیین می کند. بدن رهبری موثر و قوی توسط مدیریت،اهداف ایزو 9000 را نمیتوان بدست آورد. گرچه فعالیتهای کیفیت باید مسوولیت تمام افراد در سازمان باشد ولی کیفیت و توان مدیریت می تواند باعث موفقیت یا شکست شود.
مدیران سنتی،کارگران را طبق روشهای قدیمی هدایت می کنند و لذا کار دسته جمعی و مشترکی انجام نمی شود. مدیران جدید سعی می کنند با کارگران و کارکنان بطور مشترک به انجام کارها بپردازند لذا فرایند بصورت زیر انجام می شود.
مشاهده کنیدريالبشنوید،سوال بپرسید،اسناد و مدارک را مشخص کنید،اداف مشخص تعریف کنید،اهداف را به سطوح مختلف بشکنید،اهداف را اجرا کنید،نتایج را ارزیابی کنید،مجددا سوال بپرسید و فرایند را تکرار کنید. وظایف تیمهای رهبری در زیر آورده شده است.
3-1- مسئولیتهای مدیریت بالا
وظایف مدیریت برای ایزو9000 در ارتباط با فرایند دریافت گواهینامه شامل عناصر میشود:
-  یک نماینده مدیریت باید برای هدایت امور و ارتباط صحیح انتخاب نمود. علاوه بر آن یک کمیته راهبری نیز باید تشکیل شود. نمودار تشکیلاتی زیر یک نمونه از تشکیلات پیشنهادی برای ایزو 9000 می باشد.
با تعریف و اصول ایزو آشنایی کامل ایجاد شود و حداقل در سازمان یک نفر بطور کامل به تمام جزئیات ایزو آگاه باشد.
گروههای کاری زیر نظر کمیته راهبری آگاهی کامل در مورد نیازها و موارد تغییر داشته باشند.
اهداف مشخصی برای بسط و توسعه ایزو در سراسر شرکت تعریف نمایند.
منابع و زمان مورد نیاز تعریف شود و در آن محدودیتها برای آماده سازی ایزو،ممیزی و پیگیریها کاملا دیده شود.
3-2- نقش نماینده مدیریت
- تهیه منابع برای عملیات اصلاحی
- همکاری با بخشهای مختلف مدیریت در جهت رفع عدم تطابق ها
- پیشنهاد اصطلاحات
- همکاری به عنوان تماس با شرکت صادر کننده گواهینامه
- هماهنگ کردن ممیزی مستقل
- حل مشکلات در هنگام انجام ممیزی مستقل
3-3- نقش هماهنگ کننده ایزو
- فعالیت تحت نظر نماینده مدیریت
- تشکیل کمیته راهبری
- برنامه ریزی جلسات تهیه دستور جلسه ها بدست آوردن منابع و برگزاری جلسات
- برنامه ریزی و اجرای نیازهای استاندارد
- گزارش پیشرفت به مدیریت و کارکنان شرکت
- ارتباط با سایر دست اندرکاران ایزو
3-4- نقش سر ممیز
- برنامه ریزی،اجرا و نگهداری سیستم ممیزی
-اطمینان از وجود برنامه برای تمام نیازهای استاندارد
- توسعه یک سیاست مدیریت که فرایند ایزو را سادهسازی کند
- هماهنگی نیروی انسانی منابع مالی و تجهیزات برای ممیزی سیستم
- تشکیل تیم ممیزی در صورت نیاز انتخاب افراد مناسب
- هماهنگی آموزشهای مورد نیاز
- ایجاد روش دسترسی سریع و منطقی به مستندات
- گزارش در مورد مؤثر بودن سیستم تضمین کیفیت
- همکاری با کارکنان در ارتباط با اقدام اصلاحی
3-5- نقش ممیزی داخلی
- به روز بودن از نظر دانش و توان حرفه ای برای راهنمایی در شناسائی تعریف و حل مسائل مختلف کیفیت در رابطه با سازمان برنامه ریزی و کنترل فعالیتها
- کمک به سازمان به عنوان ناظر اجرای فعالیتهای کیفی در چارچوب یک نظام تعریف شده کیفیت
- کمک به حل مشکلات کیفی
3-6- نقش هماهنگ کننده مستند سازی
- همکاری با مدیریت سازمان برای اجرای بندهای ایزو
- اطمینان خاطر از اینکه تمام سیاستهای سازمان به روز می باشد
- نگهداری سیاستهای بخش ها و فایل های رویه ها به صورت مدون
- کمک به ممیزی داخلی و خارجی
کارگروهی در پیاده سازی و اجرای ISO 9000 از اهمیت خاصی برخوردار است. تهیه یک ماتریس وظائف میتواند مسئولیتها اختیارات و روابط کارکنان و کسانی که در برنامه ریزی اجراء و پیاده سازی ISO 9000 مشارکت می کنند روشن سازد.
این ماتریس در دو بعد تهیه می شود که یک بعد آن بندهای ایزو و بعد دیگر آن نام بخش های مختلف شرکت می باشد. در هر چهار خانه جدول (مقابل سطر و زیر ستون 9) بر اساس نوع وظیفه ای که در ارتباط با آن بند ایزو به بخش مربوطه واگذار شده است علامت گذاشته می شود. این علامات می تواند حرف "م" برای مسئولیت "ک" برای کنترل "ا" برای اطلاعات "پ" برای پشتیبانی باشد.

    تعریف های عمومی بر اساس استاندارد ISO 8402
کیفیت(Quality):
کلیه ویژگیها و مشخصات هرجوهره(2-1-3)(entity) که توانایی آن را در ارضاء و یا تامین نیازهای بیان شده و تلویحی تشکیل می دهد.
جوهره(entity):
قلم یا فقره(item) را جوهره گویند. جوهره نه تنها فرآورده ها بلکه موارد دیگری مثل فعالیت، فرآیند، سازمان،شخص،ایده و... را شامل می شود.
فرآیند(Process):
مجموعه ای از منابع و فعالیت های مرتبط که ورودی ها را به خروجی تبدیل می کند. بعلاوه منابع نیروی انسانی،تجهیزات،وسایل،تکنولوژی و روشهای انجام کار را شامل می گردد.
رویه(Procedure):
عبارتست از راهی مشخص برای انجام یک فعالیت.
فرآورده(Product):
نتیجه فعالیت ها یا فرآیندها را فرآورده گویند. فرآورده می تواند خدمات،سخت افزار،مواد فرآیند شده و نرم افزار و یا ترکیبی از آنها باشد. فرآورده ممکن است ملموس(مثل مجموعه ها و مواد) یا غیر ملموس(مثل اطلاعات) یا ترکیبی از آنها باشد. همچنین فرآورده ها ممکن است خواسته و عمدی (مثلا تهیه شده برای پیشنهاد و رایه به مشتری) و غیر عمدی( مثل آلودگی و اثرات ناخواسته) باشد.
خدمت(Service) :
نتیجه پیامد فعالیتهای که بین تامین کننده و مشتری و از طریق فعالیتهای داخلی و تامین کننده و با هدف ارضای نیازهای مشتری انجام می گیرد. باید در نظر داشت که تبادل بین تامین کننده و مشتری ممکن است توسط کارکنان یا تجهیزات انجام گیرد. فعالیت مشتری در این تبادل ممکن است اساسا در مقابل ارایه خدمت باشد. ارایه و کاربرد فرآورده ملموس نیز می تواند بخشی از ارایه خدمت باشد و نهایتا اینکه خدمت ممکن با ساخت و تهیه فرآورده ملموس همراه باشد.
ارایه خدمت(service delivery) :
آن دسته از فعالیتهای تامین کننده که برای فراهم آوردن خدمت ضروری است را ارایه خدمت گویند.
سازمان (Organization) :
تجارتخانه یا بخشی از آن خواه ثبت شده یا ثبت نشده،عمومی یا خصوصی که ماموریت،عملکرد و نظام اداری خود را داراست.
ساختار سازمانی (Organizational Structure) :
مجموعه مسئولیتها،اختیارات و روابط تعیین شده در سازمان،که از طریق آن وظایف و فعالیتهای خود را انجام می دهد.
مشتری(Custorner) :
دریافت کننده فرآورده ای که توسط تامین کننده فراهم شده است را مشتری گویند. در شرایط قرار دادی،می توان مشتری را خریدار نیز نامید. واژه مشتری،مشتری نهایی،مصرف کننده،تاجر یا خریدار را شامل می گردد. بعلاوه مشتری می تواند داخلی (کارکنان سازمان) یا بیرونی باشد.
تامین کننده (Supplier) :
سازمانی است که فرآورده ای را برای مشتری تهیه می کند. در شرایط قرار دادی تامین کننده را می توان پیمانکار(Contractor) نیز نامید. تامین کننده برای نمونه می تواند تولید کننده،پخش کننده،وارد کننده،مونتاژ کننده و یا سازمان خدماتی باشد. بعلاوه تامین کننده می تواند داخل یا خارج از سازمان باشد.
تعریف واژه های مربوط به کیفیت بر اساس استانداردISO 8402
الزامات کیفیت(Requirement for Quality):
الزامات یا تبدیل آنها به مجموعه ای از الزامات کمی و کیفی که هر جوهره ای باید دارا باشد تا بتوان آن را تایید کرده و یا پذیرفت. الزامات کیفیت باید ضرور تا نیازهای بیان شده و اشاره شده مشتری را بنحوی کامل منعکس نمایند.
واژه نیازهای(Requirement) قرار دادی نیازهای مبتنی بر بازار و همچنین نیازهای داخلی سازمان را نیز در برمی گیرد. الزام ممکن است در مراحل مختلف برنامه ریزی توسعه یافته و جزئیات آن مشخص شده و یا به روز گردد. الزامات بیان شده کمی برای مشخصه ها
می توانند مقادیر عددی ارزش های نسبی حدود انحرافات و تلرانسها را شامل شوند بعلاوه الزامات کیفیت ممکن در ابتدا بر حسب عبارات عملکردی بیان شده و مدون گردد.
تطابق(Conformity):
برآورده شدن خواسته هایی مشخص را تطابق گویند.
بازرسی(Inspection):
فعالیتهایی چون اندازه گیری،بررسی،سنجش،آزمایش یک یا چند خصوصیت یک جوهره و مقایسه نتایج خواسته هایی مشخص و تعیین اینکه هر یک از خصوصیات با مشخصات معین تطابق دارد یا خیر.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه