بررسی مباحث ایثار و شهادت

بررسی مباحث ایثار و شهادت
بررسی مباحث ایثار و شهادت
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 148 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

  « ايثار ، زيور پارسايي است »  امام علي(ع)   
1 - مقدمه
نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن ديد وسيعي را مي طلبد. كه در خور شايسته بررسي ابعاد آن باشد اين يك مقوله انساني است كه در همه جوامع وجود دارد ساير ملل براي ايثارگران وكشته شدگان جنگهاي خود عظمت وجايگاه خاصي قائلند وهمواره كوشيده اند آنها را با مباهات وافتخارات وذخيره اي براي پيشرفت نسلهاي بعدي قرار دهند.حتي كشورهايي هم كه درگير جنگ نبوده واز اين حماسه آفريني هاي تاريخي بي بهره بوده اند سعي كرده اند با اسطوره معنوي هايي در فرهنگ بومي خود تجلي گاه كمال انسانيت را به مردم خود شناسانده و به نوعي روح ايشان را براي رشد و ترقي آماده تر سازند چرا كه همين فضيلتهاي فردي است كه موجب ايجاد پيوند بين افراد مختلف اجتماع  ودر نهايت برقراري ارتباط بين جوامع مختلف ميشود در ايران اسلامي ما هم به دليل استحكام مباني ديني ونيز تمدن وپيشينه ي غني فرهنگ اين بحث يعني ايثار است.
اين فضيلت (از خود گذشتگي) زماني در ريز علي خواجوي دهقان فداكار جلوه مي‌كند و زمان ديگر در يك معلم فداكار تجلي مي يابد و مواردي چون نوجوانان ها و دانش آموزاني چون شهيد فهميده مي توان يافت.
در تاريخ ايران عزيز ما اوج اين ايثار را كه نمونه هاي فراواني هم دارد در دوران هشت ساله دفاع مقدس به نظاره نشستيم. دفاعي كه آحادملت در آن مشاركت داشته و به اتفاق در برابر دشمن ايستادند. ما درصدد هستيم اين جايگاه را به صورت واقعي بازشناسي و نمايان كنيم.
 
1-1 بيان مساله
1- آيا ايثار تنها گذشتن از جان و مال است؟
2- آيا ايثار در جامعه ي اسلامي امروز امتياز محسوب مي شود؟
3- آيا ميزان تاثير ايثار در افراد جامعه زياد است يا كم؟
4- آيا دانش آموزان در ايثار نقشي دارند؟
2-1 اهميت وضرورت مسئله
فرهنگ ايثار وجانبازي بستر تحولات فرهنگي جامعه از جريان رشد وشكوفايي براي تربيت انسانها وتعالي آنها به سوي قله رفيع انسان كامل است .عزيزان جانباز، پاي بندي خود را به اعتقادات اسلامي با ايثار خون وبا نثار بند بند وجودشان به اثبات رسانيدند.
ما بايد جامعه را به سوي ويژگي هاي جانباز آرماني ،تعالي بخشيم: نه اينكه جانبازان را از اوج ايثارگري تنزل دهيم تحولات سياسي در كشورها وانقلاب هاي كه منجر به تغيير ساختاري نظام ها وحكومت ها مي شوند، داراي ويژگي هاي فرهنگي خاص خود هستند. تغييردر فرهنگ عمومي مردم وجايگزيني فرهنگ جديد به جاي گذشته ،بر خلاف تغييرات سياسي نظامي، كه در مدت نسبتا كوتاهي به وقوع مي پيوندند ومستلزم صرف زماني طولاني است.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سر از پاي نشناختن وبا تعالي معنوي وعرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن پيشتاز صحنه هاي خون وشرف گرديدند. اوج اين ايثارگريها در ميدان هاي مبارزه حق عليه باطل و در جاي جاي ميهن اسلامي، از كردستان تا خوزستان، در هنگامه خون و خطر وعشق وشرف نمايان گرديد.
در هر جامعه مجموعه اي از نيروهاي مختلف وجود دارند كه در طيف بسيار وسيعي از كفر تا ايمان طبقه بندي مي شوند و در مواجهه با نهضت هاي الهي عكس العملهاي خاص خود را نشان مي دهند. به گونه اي كه پاره اي از مردم تا مرز شهادت وايثار وجان ومال از مباني عقيدتي وارزشهاي مكتبي آن نهضت الهي حمايت مي كنند وعده اي ديگر در موضع كفر والحاد خود،سرسختانه در مقابل آن قرار مي گيرند.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سراز پاي نشناختند وبا تعالي معنوي و عرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن اقدام كردند.
اين جاست كه وظيفه ي بس خطير جامعه و تمام كساني كه ايثارگران به گردن آنان حق حيات دارند آشكار مي گردد.و اما اين مقوله نيز از دو جهت قابل توجه وبررسي است: يكي آنكه اساسا جامعه بايد دين خود را نسبت به كساني كه با ايثار وجانبازي ،حيات وبقاي جامعه را تضمين كرده اند ادا كردند وكوتاهي وسهل انگاري در انجام اين وظيفه كفران نعمت وناسپاسي وحق ناشناسي است. از جهت ديگر قدرداني نسبت به ايثارگران نشانه ي تلاش وايثار خود قرارداده بود ونظام اسلامي ما نيز در تمام برنامه ريزي ها وجهت گيري هاي فرهنگي،سياسي، اقتصادي و..
اين هدف مقدس را نصب العين قرار داده است. از اين ديدگاه ايثار وجان فشاني در راه تحقق آرمان ها وتثبيت ارزش هاي الهي، مقدم بر هر خدمت و حركتي به شمار مي آيد، چه، در پرتو ايثار وفداكاري است كه امنيت جامعه ي اسلامي در قبال توطئه هاي دشمنان تضمين شده زمينه مناسب براي ساختن يك جامعه ي نمونه ي قرآني فراهم مي گردد.
 
3-1 اهداف پژوهش
1- آشنايي با مفهوم ايثار
2- آشنايي و درك طبقات ايثار
3- شناخت تاثيرات ايثار در جامعه
4- بررسي نگرش هاي موجود به اين مبحث دربرخي منابع موجود
گرداوري اين تحقيق از آن جا كه قشر جوان ونوجوان ما به نوعي اميد آينده كشور محسوب مي شوند بايد براي پذيرش نقش هاي مختلف آينده آماده شوند و تمام جنبه هاي زندگي را بياموزند.
يكي از جنبه هاي زندگي ايثار وفداكاري است زيرا مي توان در اين مورد ايثارگران واقعي وخصلت پاك و با ارزش آنها را براي عموم مردم به تصوير كشيد وبراي جوامع بعدي به يادگار گذاشت.
اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي ايثار در جوامع مختلف وچگونگي آن گردآوري شده است.
به دلیل ضیق وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرحهای اماری دقیق میسر نگردید.

4-1 بررسي تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله ي مورد نظر
در زمينه ايثار تحقيقات زيادي به عمل آمده است از جمله تحقيقات عمر وخالد ودكتر معين و..كه ميتوان از نظرات آنها استفاده كرد وحتي تاريخچه اي از ايثار كه در تاريخ اسلام در دوره پيامبر ارائه شده استفاده كرد ولي در زمينه ي تاثيرات آن در جامعه تحقيقات زيادي به عمل نيامده و به شكل مكتوب منابع زيادي در دسترس نبوده است.حال سعي ما دانش آموزان ونوجوانان دراين تحقيق بر اين است كه انواع ايثار و تاثير آن را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم.
با توجه به اينكه موضوع اسلامي مي‌باشد شايد نواقصي داشته باشد كه از تمامي عزيزاني كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهانيم كه مساعدت لازم را درجهت پيشبرد بيشتر تحقيق در مراحل آينده به عمل آورند قبلا از همكاري شما عزيزان متشكريم.
 
5-1 جامعه آماري
1- منابع چاپي شامل كتابهاي تفسير، داستاني، مفاهيم قرآني و…
2- دانش آموزان دوره متوسطه دبيرستان شاهد عصمت

6-1 نمونه وروش نمونه گيري
1- منابع چاپي با توجه به محدوديت زمان تحقيق ووسع وتوانايي پژوهشگران منابع مذكور از بين منابع انتخاب وفيش برداري شد.
2- نمونه آماري دانش آموزان تعداد 70 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت كه به طور تصادفي انتخاب وپرسش نامه بين آنها توزيع شده است.از اين تعداد 50 پرسش نامه كامل انتخاب واطلاعات آن استخراج شد.
7-1 روش تحقيق
بنا به موضوع روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحقيق كتابخانه اي وروش همايشي مي‌باشد.
به اين صورت كه در مرحله اول با مراجعه به منابع موجود كتابخانه اي بر حسب موضوع از اطلاعات مورد نظر فيش برداري ودر تدوين مورد استفاده قرارگرفت. براي جمع آوري نظرات دانش آموزان از پرسش نامه 10 سوالي استفاده شد و نظرات دانش آموزان پيرامون هر يك از سوال ها با مقياس تعيين شده وجمع آوري شد.
روش آماري مورد استفاده در حد آماري توصيفي (درصدگيري ورسم نمودار) مي‌باشد.
9-1 مراحل اجراي تحقيق
پرسشنامه هاي تهيه شده در اختيار دانش آموزان دختر قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه كدگذاري شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از آن به كمك ساير افراد گروه به شكل نمودارهاي درصد فراواني ترسيم شد.
10-1 مشكلات تحقيق
از جمله مشكلات اين تحقيق عدم وجودكتب وتحقيقات كافي در زمينه ايثار و تاثير آن در فرد و خصوصا اجتماع بود.
مشكل ديگر با توجه به ضيق وقت تعداد نمونه آماري 50 پرسشنامه (بعد از حذف _ پرسشنامه هاي ناقص) مي‌باشد.
براي كسب اطلاعات جديد روز، شناخت زيادي روي سايتهاي اينترنتي نبود و فقط از چند سايت استفاده شده است.
10-1  ارائه پيشنهاد
از عزيزاني كه تحقيق را بررسي مي كنند تقاضا داريم كه تحقيقات را دراختيار مسئولين قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در اين زمينه و خدمت به جامعه فراهم گردد، به اميد روزي كه تمام افراد جامعه به خصوص جوامع اسلامي قدر ايثار و ايثارگران را بدانند خود عضوي از اين گروه فداكار باشند.
 
2 ايثار
كلمه اي زيبا است، فضيلتي بزرگ دارد، اما عملي است كه بسيار دشوار از گذشتن از خود ومقدم داشتن ديگران، شجاعتي بزرگ مي طلبد واين عمل قهرمانانه جز از روح هاي بزرگ و پاك سر نمي زند، چه ايثار مالي، چه ايثار جاني خودمحوري سه راه ايثار است.
تعلقات و وابستگي ها هم براي رشد خصلت هاي كمال گرا است. برادري در سايه ي ايثار معني مي يابد. ايثارگر كسي است كه درعين نياز ديگري را بر خود مقدم مي داند و در عين خستگي كارهاي دشوار را بر عهده مي گيرد وفداكارانه به خاطر خدا به نفع مردم از حق شخصي خود مي گذرد.ايثارگري ،وارستگي از وابستگي هاست.در رابطه هاي مالي با ديگران نيز چنين است.كسي كه شادي خود را به قيمت اندوه ديگران بدست مي آورد مسلمان نيست.
و آن كه راحتي خود را با رنج ديگران مي طلبد انسان نيست. اگر درجمع مومنان روحيه ي ايثارگري برادرانه باشد، تا آن جا كه جيبها و منافع يكي باشد نه تنها اصطكاك منافع پيش نمي آيد و نه تنها كلاه گذاري بر سر ديگران در انديشه هاي نمي گذرد بلكه روحيه ي سختي پذيري براي رفاه ديگران رواج مي يابد، كاري كه خدا پسندانه است. ايثارگر چون رضاي خدا را بدست مي آورد از عمق جان خشنود مي شود.
اوج صفا و گذشت در آن است كه برادري را به مرز يگانگي برسانند با وحدت درخواسته وحدت در محبت وحدت در منفعت.
امام سجاد (ع) به مردي فرمود:آيا به اين مرحله رسيده ايد كه يكي از شما دست در جيب ديگري كند و آنچه را كه نياز دارد بردارد بي آنكه اجازه بگيريدكه گفت: نه فرمود: پس هنوز برادر نيستند!
هل يدخل احد كم يدل في كم اخيه وكسبه فياخذ مايريد من غير اذن؟
قال:لاقال: فلستم بالاخوان
وبه راستي كه چه مرز دشواري: ولي برادري، اين دشواري ها را آسان مي سازد.البته بي اجازه دست در جيب وكيف كسي كردن هم حرام است هم خلاف ادب ليكن در حديث ياد شده منظور آن است كه صفا و برادري ويكرنگي واخوت دوبرادر ديني به حدي برسند كه جيب من وتو با هم نداشته باشند و حتي در استفاده از احوال يكديگر محتاج به اجازه گرفتن نباشد و يعني اوج برادري و ايثار! روحيه ي سرشار از (حال) و(آبرو) ارزش فوق تصور دارد واگر بر زندگي ها ومعاشرت ها سايه گستر شود بهشت را در همين دنيا هم مي توان ديد.
1-2 هدف ايثار
هدف ايثار اين است كه رضاي خداوند را بر رضاي خود ترجيح دهي و خشنودي خداوند را به خشنودي غير از خدا برتر بخشي ورضاي خداوند را بر هواي نفست ترجيح دهي زيرا رضاي خداوند والاتر است. دائما اين سوال را از خودت بپرس: چه چيزي خدا را راضي مي كند؟
در اين صورت لذت ايثارت را در لبخند ديگري خواهي يافت وشاديت را با ايثار در سعادت ديگري مي يابي. آيا آن را قبلا چشيده اي؟
اين را حفظ كن: مقصد ايثار اين است كه رضاي خداوند بر رضاي غير او ترجيح دهي .
2-2 سخنان بزرگان دين 
با ساير مردم به انصاف و با مومنين به ايثار رفتار كنيد.
خدا را چنين است كه جز سه دسته وارد بهشت نمي شوند.
امام علي (ع)
يكي از آنها كساني هستند كه برادر مومن خود را به خاطر خدا بر خويشتن مقدم مي گيرند.
امام باقر(ع)
ايثار كنندگان ازرجال اعرافند.
امام علي(ع)
به هنگام ايثار است كه گوهر كريمان آشكار مي شود.
امام علي(ع)
ديگران را بر خود ترجيح مي دهند و هر چند خود به آن محتاج باشد.
امام صادق (ع)
ايثار زيور پارسايي است.
امام علي(ع)
ايثار فضيلت است و احتكار رذيلت وفرومايگي .
امام علي(ع)
1-2 سخنان دانشمندان ونويسندگان
1- دليري زهوشيار بودن بود
2- دلاور سزايش ستودن بود
(فردوسي)
1-braving is from becoming sober
2-vali ant is deserving to prise
2- براي تحقق يك هدف خواه امير باشي يا گدا فرق نمي كند و تنها يك ميزان معين شده است كه در آن ايثار و فداكاري است.
(دكتر ماردن)
2-For Fall Fill adream, It s not different that you be a prince or beggar It s have Fixed a cost For all of people and those are self-sacrifice and devotion.
3- آنكس كه در راه پسند خود دست از جان مي شويد بزرگ نيست. آنكس بزرگ است كه در راه ديگران بميرد.                               (گاندي)
3-Every body who die tor him/her self is not great. That one is great who die for the other people.
4- ايثار وفداكاري بدون اميدواري وآرزو منتهي درجه ي فضيلت انساني است.
(لوفوي)
4-giving aboundance and devotion without any hope is the Eud of the humus saperority or virtue.
5- هر چه به فداكاري و مهرورزي خود بگيريم كامل تر و خوشبخت تر خواهيم شد.
چرا كه هيچ خالي به اندازه ي جوانمردي ومهرباني به سلامتي روح كمك نمي كند
(جان كاينزل)
5-If weused to devotion and kindness we will be more pertect and lacky because Nothing can help to our health unless the generosity and kind ness.
6- بهترين مردم سودمندترين آنهاست.              (حضرت محمد (ص))
6 -The best of all is the asefull of them.
7- ايثارگر اولين كسي است كه وارد بهشت مي شود.
7-abundancer is the first person who in ter in the heaven.
4-2 حديث ايثار در كلام يار
براي امام (ره) آنچه به عنوان يك هدف خدشه ناپذير اهميت داشت ،عمل به تكليف الهي وپاسداري از ارزش ها و آرمان هاي اسلامي بود. ازديدگاه امام(ره) ايثار و جان فشاني در راه تحقق آرمان ها وتثبيت ارزش هاي الهي، مقدم بر هر خدمت وحركتي به شمار مي آيد.
فرصتي است مغتنم تاديگر بار،اهداف و آرمان هاي متعالي آن رهبر هميشه جاويد ، توصيه ها ورهنمودهاي آن روح جاودانه الهي مورد تذكر وتاكيد قرار گيرد، باشد كه با پيگيري آرمان هاي وتداوم راه آن بزرگوار،رضايت حق تعالي را كسب وروح امام راحل را از خود راضي وخشنود بنماييم انشاء الله.
مروري گذرا به سير زندگي سراسر تلاش ومجاهدت توام با صبر ومقاومت امام خميني (ره) كه از ايمان سرشار وتوكل لايزال آن مرد خدا به  ذات حق تعالي مايه مي گرفت حاكي از اين حقيقت والاست كه آنچه براي حضرت امام(ره) به عنوان يك هدف خدشه ناپذير اهميت داشت،عمل به تكليف الهي وپاسداري از ارزش ها و آرمان هاي اسلامي بود. هنگامي كه فرياد ستم كوب حضرت امام(ره) به سال 1342 در مخالفت با مظالم دستگاه ظلم وجور حاكم، لرزه بر اندام رژيم شاه واربابانش افكند، و زماني كه غريو رعد گون آن فرياد گر بزرگ، به سال 1343 در اعتراض به تصويب قانون اسارت بار كاپيتولاسيون توسط مجلس فرمايشي وقت، سكوت سنگين حاكم برخفتگان وخموشان را شكست، و آن هنگام كه سخنان آگاهي بخش واعلاميه هاي بيدار كننده آن قائد دور از وطن جان ودل عاشقان امام را لبريز از عشق وايمان و اميد به پيروزي مي ساخت وقلب دشمنان اسلام وقرآن را از شر ننگ تلخ گاهي وشور بختي مي آكند، آري در پس همه ي اين خروش ها و تلاش هاي خستگي ناپذير در طول اين ساليان تنها يك انگيزه ي مقدس به تمامي رخ مي نمود و آن جلب رضاي حق بود وانجام تكليف الهي وبس. و همين انگيزه ي خدايي نيز رمز توفيق آن طلايه دار قافله ي قيام وانقلاب گرديد. امام خميني باذره-ذره ي وجود خود اين كلام وحي را باور داشت كه :«بگو (اي پيامبر) كه آيا شما(دشمنان حق) جز يكي از دو نيكويي (شهادت يا پيروزي) ،چيز ديگري را مي توانيد از ما انتظار بريد؟(1)
و چنين بود كه او با سرمايه ي ايمان وا خلاص و پشتيباني ملتي حق جوي وخداجوي ،سرانجام رژيم تا بن دندان مسلح ستم شاهي را كه از حمايت همه جانبه ي ابرقدرت ها وقدرتهاي شيطاني برخوردار بود از سرير قدرت به زير كشيد وشالوده حكومت اسلامي را در اين رمز وبوم مي افكند امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران ،تبلور تجسم عيني تمامي ارزش هايي است كه اين نظام بر پايه آن استوار گشته است. او خلوص وخداجويي را سرلوحه حيات سراپا تلاش و ايثار خود قرار داده بود و نظام اسلامي ما نيزدر تمامي برنامه ريزي ها وجهت گيري هاي فرهنگي، سياسي،اقتصادي و.. اين هدف مقدس را نصب العين قرار داده است.
از اين ديدگاه ايثار وجان فشاني در راه تحقق آرمان ها وتثبيت ارزش هاي الهي مقدم بر هر خدمت و حركتي به شمار مي آيد ، چه، در پرتو ايثار وفداكاري است كه امنيت جامعه ي اسلامي در قبال توطئه هاي دشمنان تضمين شده زمينه ي مناسب براي ساختن يك جامعه ي نمونه ي قرآني فراهم مي گردد. ايثارگراني كه با خلوص و عشق وصفا وبدون كمترين چشمداشتي به امام عزيزشان اقتدا كردند و جلب رضاي حق را بر هر خواسته ي ديگري ترجيح دادند اينان از ديدگاه امام (ره) احياگران اسلام و ارزش هاي متعالي اسلام اند. امام خميني(ره) در توصيف مقام و جايگاه جانبازان اين فاتحان قله هاي بلند ايثار ، چنين مي فرمايند:
اين جانبازان حماسه آفرين كه پرچم پرافتخار لااله الا الله را بر فراز كشور عزيز به اهتزاز در آورده اند و با خون وتوان خود شرافت انساني ملت بزرگ را بيمه نمودند و با پشتيباني توده هاي ميليوني به پا خاسته ائمه كفر والحاد را شكست مفتحانه داده و كشور را از لوث وجود آنان پاك نمودند الحق به ملت ما حق بزرگ دارند.(2)
توجه وعنايت تام وتمام حضرت امام (ره) نسبت به ايثارگران و از جمله جانبازان ،‌از اين  واقعيت نشات مي گيرد كه ايثارگران در صف مقدم جبهه ي دفاع از اسلام و ميهن اسلامي قرار گرفته اند وعزيزترين سرمايه ي وجودي، يعني جان خود را در معرض خطر قرار داده اند. البته در جامعه ي اسلامي تمام افرادي كه به نحوي از آنها در پيشبرد جامعه به سوي اهداف خود نقشي ايفا كنند داراي ارزش واعتبارند اما بديهي است كه در اين ميان آن جوان مرداني كه براي حفظ كيان اسلام و قرآن جان خود را خالصانه فدا كرده اند و يا تا مرز شهادت به پيش رفته با تقديم بخشي از سلامت وعضوي از پيكر پاك خويش «خود چراغ هدايتي شده اند كه در گوشه –گوشه ي اين مرز بوم به دين باوران راه رسيدن به سعادت آخرت را نشان مي دهند راه رسيدن به خداي كعبه را»
3- اين جاست كه وظيفه ي بس خطير جامعه و تمام كساني كه ايثارگران به گردان آنان حق حيات دارند آشكار مي گردد.و اما اين مقوله نيز از دو جهت قابل توجه وبررسي است:
يكي آنكه اساسا جامعه بايد دين خود را نسبت به كساني كه با ايثار و جانبازي حيات و بقاي جامعه را تضمين كرده اند، ادا كند و كوتاهي وسهل انگاري در انجام اين وظيفه كفران نعمت وناسپاسي وحق ناشناسي است.از جهت ديگر، قدرداني نسبت به ايثارگران نشانه ي ارج گذاري به ارزش هاي گران قدري است كه تداوم انقلاب و نظام ، مديون حضور فراگير آنها در عرصه ي زندگي فردي واجتماعي مردم ماست. وقتي ارزش هايي هم چون ايثار و فداكاري خداي ناخواسته- در جامعه ي اسلامي ما كمرنگ مي شوند وضد ارزشها براي بروز وظهور وجلوه گري، عرصه ي مناسب و ميدان باز پيدا كنند، در آن صورت از انقلاب اسلامي نيز ظاهري بيش باقي نخواهد ماند ضمن آن كه در مقاطع حساس و بحراني، نظام از پشتوانه ي عظيم حضورايثارگران در برابر دشمنان خود محروم خواهد ماند. بنابراين بايد دانست كه ايثارگران از نگاه امام(ره) قدراني نسبت به ايثارگران نشانه ارج گذاري به ارزش هاي گران قدري است كه تداوم انقلاب و نظام مديون حضور فراگير آنها در عرصه زندگي فردي و اجتماعي مردم ماست. و از جمله جانبازان، به حق سرمايه هاي اصلي و پشتوانه هاي حقيقي انقلاب ونظام محسوب مي شوند و از اين رو بايد اهتمام وعنايت نظام نيز متوجه اين قشر فداكار جامعه گردد. دراين خصوص، به جاست كه از رهنمودهاي امام راحل(ره) بهره مند شويم كه خطاب به كار گزاران نظام اسلامي مي فرمايند:« به همه مسئولان كشورمان تذكر مي دهم كه در تقدم ملاك ها، هيچ ارزش وملاكي مهم تر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست و همين تقدم ارزشي الهي بايد معيار انتخاب وامتياز دادن به افراد واستفاده از امكانات و تصدي مسئوليت ها و اداره كشور، و بالاخره جايگزين همه سنت ها وامتيازات غلط مادي ونفساني بشود چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز وچه فردا، كه خدا اين امتياز را به آنان عنايت فرموده است و صرف امتياز لفظي و عرفي كفايت نمي كند،‌كه بايد هم در متن قوانين و مقدرات وهم در متن عمل وعقيده وروش و منش جامعه پياده شود و مصلحت زجر كشيده ها و جبهه ها رفته ها و شهيد واسير ومفقود ومجروح داده ها-و در يك كلام مصلحت پا برهنه ها و گودنشينها ومستضعفين ،بر مصلحت قاعدين در منازل ومناسك ومتكين ومرفهين گريزان از جبهه وجهاد وتقوا و نظام اسلامي مقدم باشد.
4- اكنون هر چند در سال گذشت رحلت امام عزيز مان، با رغم فراق وهجران آن روح خدا، برجانمان سنگيني مي كند، اما خداي را شكر مي گذاريم كه از نعمت رهبري شخصيتي بهره منديم كه خود درمحضر امام راحل، درس خلوص وايثار وعمل به تكليف الهي را به خوبي آموخته و افتخار آن را دارد كه به كسوت جانبازي درآمده است. توجه واهتمام عظيم مقام معظم رهبري،حضرت آيت الله خامنه اي نسبت به ايثارگران، نويدبخشي آن است كه با تحقق رهنمودها ووصاياي امام خميني(ره) تداوم انقلاب اسلامي تضمين ومسير نظام جمهوري اسلامي ايران به سمت اهداف از پيش تعيين شده هموار گردد.
بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي نيز در اين ميان مسئوليت سنگيني را بر دوش خود احساس مي‌كند كه اميدوار است با لطف وعنايت خداي متعال، استمداد از روح جاودانه ي حضرت امام (ره) حمايت  مقام معظم رهبري وپشتيباني ملت شريف و حق شناس، بتواند وظايف خطير محوله رابه نحواحسن به انجام رساندودين خود رانسبت به مستضعفان وجانبازان-اين شهيدان زنده وسندهاي گوياي عزت وآزادگي ادا نمايد.ان شاءالله.2

  5-2  حماسه حسيني
سرجاودانگي حادثه كربلا كه اصل آن در مدت كمتر از يك روز و در بخش بسيار كوچكي از سرزمين پهناور اسلامي واقع شد. نيز همين هاست.در طي اين سيزده قرني كه حادثه كبري و داهيه عظيمي مي گذرد، هر ابرقدرتي كه آمد با هدف كربلا جنگيد. هيچ قدرت جابري نيامد مگر اين كه گاهي با نام حسين (ع) گاهي با قبر او، گاهي بار زائر اوگاهي با وقف براي او و گرانقدر آن قيام واقدام كردند. ولي هيچ كدامشان به مقصد شوم نود نرسيدند وتنها نتوانستند اين مشعل فروزان هدايتگر نسل بشري را خاموش كنند بلكه خودشان نابود شدند.
از آن طرف در طول تاريخ افراد فراواني جنگيدند، كشته وكشته شدند ولي نام آنها در لابه لاي تاريخ دفن شد. يك مورخ بايد در صفحات تاريخ با جديت وپشتكار كنجكاوي كند تا بتواند ازلابلاي كتب تاريخي قصه اي تاريخي را استنباط كند اما حماسه كربلا همواره سرآمد تاريخ است و برتارك آن مي درخشد.
اين بدان جهت است كه آفرينندگان اين حماسه پرشكوه افرادي عادي نبودند بلكه كساني بودند كه عرفان ناب را با حماسه ونبرد دليرانه خود آميخته بودند. در كربلا مرداني بوده اند كه با وضوي نماز عشا نماز صبح مي خوانند.   بدين صورت كه نماز مغرب و نافله آن را مي خواندند مقداري استراحت ميكردند و بعد بر مي خاستند ونماز عشا ونافله آن را مي خواندند وسپس به اذكا و ادعيه ومناجات مشغول بودند تا فضيلت نماز شب فرا مي رسيد وبعد ازاقامه نماز شب نافله ونماز صبح را به جا مي آوردند واين سيره حسنه آنان بود. اينها بودند كه كربلا را حفظ كردند و نگذاشتند از صفحه حافظه تاريخ محو شود. 
6 –2ا يثار شهادت در انقلاب اسلامي
فرهنگ ايثار و جانبازي بستر تحولات فرهنگي جامعه از جريان رشد و شكوفايي براي تربيت انسانها وتعالي آنها به سوي قله رفيع انسان كامل است. عزيزان جانباز، پاي بندي خود را به اعتقادات اسلامي با ايثار خون و با نثار بندبند وجودشان به اثبات رسانيدند.
بايد جامعه را به سوي ويژگي هاي جانباز آرماني، تعالي بخشيم. نه آن كه جانبازان را از اوج ايثارگري تنزل دهيم. تحولات سياسي در كشورها وانقلاب هايي كه منجر به تغيري ساختاري نظام ها و حكومت ها مي شوند. داراي ويژگي هاي فرهنگي خاص خود هستند. تغيير درفرهنگ عمومي مردم و جايگزيني فرهنگ جديد به جاي گذشته بر خلاف تغييرات سياسي نظامي كه در مدت نسبتا كوتاهي به وقوع مي پيوندند و مستلزم صرف زماني طولاني است.انقلاب اسلامي كه ماهيتا يك انقلاب فرهنگي است از اين قاعده كلي مستثني نمي باشد. به همين سبب در سخنان حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي(مد ظله) ملاحظه مي شود كه بر زدودن آثار فرهنگي طاغوت و ارائه فرهنگي اصيل اسلامي تاكيد شده است.
براي مثال حضرت امام(ره) در تاريخ 1/11/57 فرمودند:« ما وارث يك مملكتي هستيم كه همه چيزش انسانيت را سلب كردند جوانهاي ما را فاني كرد.. از همه جنايت ها بالاتر از دست دادن نيروي انساني است. ده بيست سال لازم است كه همه اقشار ملت فعاليت كنند تا بتوانند اين نقصيه ها را رفع كنند اشاعه يك تفكر تا زماني كه به عنوان يك فرهنگ عام در بين مردم جايگاه خود را نيافته و ساختار فرهنگي جامعه را متحول ساخته يك حركت مبدا وموقتي است البته بديهي است كه هر چه مباني فرهنگ انقلاب با فطريات مردم سازگارتر وتوان پاسخگويي به نيازهاي فردي واجتماعي را براساس شرايط زمان و مكان داراتر باشد پايدارتر وماندني تر است. تربيت نسل انقلاب و القاي فرهنگ ايثارگري وارتقاي فرهنگي جامعه مسلمانان به سوي اهداف عاليه اسلام در جهت نمايش جلوه هاي انسان كامل از جمله اقدام هايي بود كه حضرت امام (ره) سرمايه گذاري هايي عظيم را براي آن نمودند بر مبناي توصيه هاي ايشان آنچه ضامن تداوم انقلاب نوپاي اسلامي در جهت تحقق و پايداري اهداف فرهنگي است. زنده نگه داشتن فرهنگ ايثار و جانبازي است.كشف استعدادهاي درخشان جانبازان ومعرفي نمونه هاي موفق از جمله اهداف و رسالت هاي بنياد است. آنچه ضامن تداوم انقلاب اسلامي در جهت تحقق و پايداري اهداف فرهنگي است زنده نگه داشتن فرهنگ ايثار و جانبازي است.
باب فيض الهي بر هيچ كسي مسدودنيست ليكن ظرفيت وجودي انسان ها در دريافت اين نقيص متفاوت است. آنان كه در اين ميان با اخلاص تمام در فرمان بري از ولي خويش منازل عرفان را طي كردندو از خاك راهي به سوي افلاك گشودند و پروانه وار گرد شمع هميشه فروزان وجود مطلق سوختند انسانهايي هستند كه حجاب نفس را دريده وخلوت نشين پرده اسرار گشته اند. البته نمي توان انكار نمود كه انگيزه هاي افراد وسطح بينش وگستره وجودشان ونيز تداوم بقا و پايداري در مسير الله متفاوت وداراي مراتب مختلفي است جانبازان كه خود از مصاديق بارز سالكان راه حقيقت هستند نيز در پهنه عمل در مراتب مختلف فكري و اخلاقي قرار مي گيرند ولازم است كه براساس مشخصه هاي جانباز آرماني، اين عزيزان را ياري نموده تا هر چه در پر توان تر وشايسته تر تداوم راه حق وحقيقت گام هاي بلندتري بردارند. جانبازاني در اين راه موفق ترند كه با انگيزه هاي خالص الهي و عرفاني پاي در ميدان مبارزه گذاشته و همواره در بستر زمان از مشكلات ومصائب مختلف فكري ،اخلاقي،عقيدتي وسياسي ابراهيم وار سربلند بيرون آيند و پرچمدار نهضت در راه تحقق اهداف بلند اسلامي باشند. فرهنگ ايثار و جانبازي،ملاك ومعيار صحت حكومتها وانگيزه هاست. جانبازان به لحاظ نوع برخورد با مسائل فردي واجتماعي قابل طبقه بندي هستند.
گروهي از آنان نسبت به شرايط محيطي و اجتماعي منفعل گشته و با توجه به موانعي حركتي-جسمي نتوانسته اند روح بزرگ جانبازي را بر اين موانع حاكم نمايند. حال مسئولان محترم نظام با برنامه ريزيهاي خود با شناخت دقيق از جانبازان ،در حيات ومسائل ومشكلات آنان اين عزيزان را به سمت تعالي بيشتر ياري داده و موانع اين ترقي را مرتفع نمايند.
1-6-2 فرهنگ جانبازي و ايثار
زايش و پوياي فرهنگ جانبازي تنها در گرو رسوخ ونفوذ آن در ساختار فرهنگ عمومي است و بدون يافتن جايگاه واقعي و راستين آن امكان تربيت وتعالي افراد جامعه به صورت اسوه هاي حسنه وجلوه هاي انسان كامل وجودنخواهد داشت. فرهنگ ايثار وجانبازي بستر تحولات فرهنگي جامعه در جريان رشد و شكوفايي براي تربيت انسان ها و تعالي آنها به سوي قله رفيع انسان كامل است. از تاكيد هاي مكرر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در اين باره نيز چنين بر مي ايد كه در كليه برنامه ريزيها و اجرايي كشور وخط مشي ها وسياست گذاري ها مسئولان نظام وسازمان ها وارگانهاي قانون گذاري بايد هميت خود را در ارتقاي فرهنگي عموم مردم قراردهند. در اين باره سازمانهايي كه جنبه هاي فرهنگي فعاليت هاي آنان غالب بر ساير جنبه هاي اقدام هايشان است مضاعف دارند و بايد احساس تكليف بيشتر نمايند.
مراكزي از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بنا به دستور صريح واكيدحضرت امام (ره) متكفل فرهنگ عمومي مي‌باشد در اين ميان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي سازمان تبليغات اسلامي صدا وسيماي جمهوري اسلامي بنياد شهيد بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي و ساير سازمان هاي فرهنگي و تبليغي لازم است در حوزه كاري خود سعي لازم مبذول دارند تا اين فرهنگ در بين اقشاري كه با آنان سروكار دارند رشد توسعه وتعميق يابد.
در هر جامعه مجموعه اي از نيروهاي مختلف وجود دارند كه در طيف بسيار وسيعي از كفر تا ايمان طبقه بندي مي شوند و در مواجهه با نهضت هاي الهي عكس العلمهاي خاص خود را نشان ميدهند به گونه اي كه پاره اي از مردم تا مرز شهادت وايثار و جان ومال از مباني عقيدتي وارزشهاي مكتبي آن نهضت الهي حيات مي كنند و عده اي ديگر در موضع كفر والحاد خودسرسختانه در مقابل آن قرار مي گيرند. ساير مردم نيز به سبب شرايط روحي وزمينه هاي ايماني در بين اين دو قطب قرار دارند و بيشترين گرايش انها به يكي از اين دو گروه است انقلاب اسلامي نيز مواجه با اين واقعيت اجتماعي بوده است به دليل وجود گرايش هاي شديد مذهبي و زمينه هاي وسيع تفكر الهي گروه هاي گسترده اي از مردم در اين كشاكش طرفداري همه جانبه خودرا از تحقق احكام خدا وتنفر خود را از حاكميت طاغوت در صحنه هاي اين نهضت به اثبات رسانيدند وپاي بندي خود را به آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي با نثار قطره قطره خون امضا نمودند. در تداوم انقلاب ودر مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني و پيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سراپاي نشناختند وبا تعالي معنوي وعرفاني  درصف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن پيشتاز صحنه هاي خون وشرف گرديدند. اوج اين ايثارگريها در ميدان هاي مبارزه حق عليه باطل و در جاي جاي ميهن اسلامي از كردستان تا خوزستان در هنگامه خون وخطر وعشق و شرف نمايان گرديد. اين مجموعه انسانهاي الهي وعارفان عاشقي چنان واله و شيداي امام مقتدايشان بودند كه پا در جاي پا و سايه به سايه وي هم چون مولايشان شهيدان روز و زاهدان شب شدند كه نردبان عروجشان جهاد اكبر وجهاداصغر بود.آن عزيز ميدان الهي مبارزه با كفر را دانشگاهي مي دانست كه دانش پژوهان آن درس ايمان، ايثار،تقوا، جهاد وشهادت را در مراتب مختلف فرا مي گرفتند. وي برخاستگان از اين مكتب را «رهبران اين نهضت» مي ناميد زيرا از مهمترين مشخصه هاي رهبر اين است كه آگاه به شرايط زمان ومكان باشد و اعتقاد و ايمان راسخ در راه تحقق آرمان هاي مكتب از نثار جان ومال دريغ نورزد. اين عزيزان و جانباختگان نيز حقانيت راي خود و پاي بنديشان را به اعتقادات الهي و اسلامي با ايثار خون و با نثار بندبند وجودشان به اثبات رسانيدند وبه راستي الگوها واسوه هاي ايمان وتقوا گرديدند.
2-6-2 وظيفه مردم نسبت به خانواده شهدا وايثارگران
با كمال احترام از مبارزين پشيباني  كنيد.   
اشخاصي كه به حسب وظيفه شرعيه الهيه و براي حفظ اسلام و احكام مقدسه آن و صيانت كشورهاي اسلامي ازسلطه اجناب خذلهم الله تعالي قيام به امر به معروف ونهي از منكر با شرايط مقرره آن نموده اند و براي آنها در اين انجام وظيفه گرفتاري از قبيل حبس يا قتل پيش آمده است وخانواده آنها محتاج به كمك وسرپرستي هستند مومنين از هر طبقه موظفند كه با كمال حفظ احترام آنها به كمك وپشتيباني آنها قيام كنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غيرتمند خود سخت بگذرد دو مجازند تا ثلث ازسهم مبارك امام عليه السلام را دراين مورد مصرف كنندخانواده شهدا وايثارگران راياري دهيد.
در خاتمه از ملت شريف ايران كه بارها در اينگونه مسائل امتحان خود را پس داده اند خواهش مي كنم كه به خواهران وبرادران خود كه در اثر اعتصابات وتظاهرات لطمه مالي و جاني ديده اند با احترام تمام آنان را ياري دهند واين وظيفه الهي را به بهترين وجه عمل نمايند. كه خميني هميشه به ياد آنان است ودست آنان را مي فشارد.
3- تاثیرايثار درتکامل فرد
در اين فصل علاوه بر تاثير ايثار در اجتماع به تاثير ايثار فرد نيز مي پردازيم.
ايثار جنبه هاي مختلف داشته و هر كس مي تواند در حيطه ي كار خود عمل ايثار و از خودگذشتگي را در عرصه هاي مختلف به اجرا در آورده و ديگران را از بازتاب عمل خويش بهره مند سازد به عنوان مثال يك معلم علاوه بر مسائل درسي وكتابي غالبا دانش آموزان خود را به مسائل اجتماعي وزندگي حال وآينده آشنا نموده وآثار تربيت او بر روي دانش آموزان قطعا آثار مثبت خواهد گذاشت.
1-3ايثار و خدامحوري
آنچه دربارة «ايثارگري» در فرهنگ شهادت گفته شد در تمامي جوامع، مشترك است و ربطي به ايمان ديني جوامع ندارد حتي در بين پيروان مران هاي غير ديني افرادي بودند و هستند كه براي حمايت از منافع جامعه از منافع فردي مي گذرند و در مواردي جان خويش را نيز فداي جامعه مي كنند. اما آنچه در ايمان ديني وجود دارد اين است كه انساني كه جان خويش را در راه دفاع از مردم فدا مي‌كند اگر مؤمن به خدا باشد و براي جلب رضاي خداوندي از جان خويش بگذرد، نه تنها چيزي را از دست نداده بلكه تا نيل به مقام قرب حضرت حق، آري شهيد با تقديم جان ناقابل خويش به جوار حضرت حق مي شتابد و به وجه الله نظر مي‌كند و مرزوق عندالرب مي شود. گسترش اين روحيه در تمامي افراد جامعه به اين معني است كه هر كسي در انجام تكاليف فردي و اجتماعي خدا را در نظر بگيرد و او را حاضر و ناظر بر اعمال بداند و فقط براي جلب رضاي او كار كند. دوستي و دشمني او با ديگران بر اين اساس استوار باشد براي چنين كساني موقعيت هاي سياسي و اجتماعي و منافع اقتصادي، هدف نيست. او اگر مسئوليتي را مي پذيرد فقط براي انجام وظيفه ديني است و اگر كاري انجام مي‌دهد از كسي توقع اجرت ندارد بلكه اجر عملش را از خدا مي طلبد و جز به رضاي حق نمي‌انديشد.
بديهي است اگر افراد جامعه به گونه اي تربيت شوند كه حركت و سكونشان براي خدا باشد و شعارشان اين باشند كه «آن صلوتي و نسكي و محياي و هاتي لله رب العالمين» ميزان تنازع و درگيري در ميان افراد آن جامعه به حداقل خواهد رسيد. و روابط بين آنها خدايي و مملو از عشق و محبت خواهد بود و فرهنگ شهادت به ما مي آموزد كه وقتي شهيد به عنوان عالي ترين انسان خدا محور براي جلب رضاي خداوند از بالاترين سرمايه زندگي خويش گذشت ما هم براي جلب رضاي حق از منافع پست خويش بگذريم و از سوي ديگر وقت جلب رضاي خداوند ملاك عمل صالح بود ديگري براي خوشايند هركسي غير خدا، تن به هر كاري نخواهيم داد و از هرگونه تملق و مداهنه و نفاق و ريا كاري و دروغگويي براي خوشايند ديگران پرهيز خواهيم كرد.
2-3نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
در اصل لغت ايثار از اثر مشتق است، وقتي كسي چيزي را بر مي گزيند و آن چيز را ترجيح مي دهد، به اين دليل است كه با منطق خاصي، اثر و نتيجه و فايده آن چيز را ترجيح مي‌دهد. در قرآن كريم راجع به انسانهاي دنياطلب، كه تمام هم و غم خود را مصروف دنيا مي كنند و به هيچ وجه به عاقبت و آخرت و آثار اخروي و نتايج آن جهاني اعمال خود نظر نمي كنند، فرموده است:
1-بل تؤثرون الحياه الدنيا و الاخره خير و ابقي آن هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم و موسي (اعلي/19-16)
2-فاما من طغي و آثرالحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوي و اما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الموي آن الجنه هي الماوي (فازعان/41-37) در اين آيه شريفه، مقدم داشتن دنيا و ترجيخ دادن آن در مقابل خوف از مقام الهي و باز داشتن نفس از هوي و هوس است. در اين آيات، به قرينة متعلق و مفعول ايثار، كه حيات دنيا باشد، ايثار در معناي منفي آن به كار رفته است به بيان ديگر در آيات ياد شده، ايثار حيات دنيا به معناي رضايت به حيات دنيا و به حيات دنيا مطمئن بودن و به لذتها و منافع و خوشي‌هاي حيات دنيا اكتفا كردن است. ايثار دنيا به معناي غفلت از آخرت و عدم اميد به ملاقات الهي است:
1-آن الذين لا يرجون لقائنا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (يونس/10) و نيز كساني كه از ياد خدا روي مي گردانند و جز زندگي دنيا، هدف و غايت و مقصد ديگري ندارند، مطابق آيه 29 سوره نجم، حيات دنيا را مقدم داشته اند: 2«و ما عندالله خير و ابقي» 3«و ما عندالله خير وابقي للذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون»
ايثارگر، اگرچه آخرت را بر دنيا مقدم مي دارد لكن نيك مي داند كه وجهه باقي آخرت نيز از ناحيه باقي علي الاطلاق است:
 «كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام»
به عبارت ديگر از رزق ربك خير وابقي است و اگر ما عندالله خير و ابقي است و اگر بقيه الله خير لكم آن كنتم مؤمنين است.
پس ايثارگر، آخرت را نه براي آخرت بلكه براي صاحب آخرت مي خواهد.
عشق آن زنده گزين كو باقي است        وز شراب جانفرايت ساقي است
ايثارگر اگر از رزق دنيوي مي گذرد و ديگران را در اين رزق دنيوي بر خود مقدم مي‌سازد، از آنروست كه جوياي مقام «عنديت» است. بل احياء عند ربهم يرزقون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنه.(تحريم/ 66)
قرب، مطلق نزديكي را مي رساند لكن «عنديت» درجه اعلاي قرب و حضور است. في مقعد صدق عند مليك مقتدر فرق است ميان اين كه بگوئيم «آن الله معنا» تا اين كه بگوييم «انا عندالله»
به آيات شريفه ذيل دقت كنيد:
«ان الله مع الصابرين» «آن الله مع المتقين»، «آن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»، «آن الله مع المحسنين» و آن را مقايسه كنيد با عنديت شهدا كه ايثارگر جانن خود هستند و به درجان والاي صبر، تقوي و احسان نايل شده اند از واژة عندالله يكي ديگر از ويژگي هاي ايثارگران نيز به دست مي آيد. عنيد يا عنود يعني كسي كه از روي خودكامگي، خودپرستي و خود مداري، دشمني ورزد، چه قدر فرق است ميان ايثارگر كه عندالله است و آنانكه عنيدالله اند. به اين ترتيب ايثارگري به معناي نوع دوستي و ديگر دوستي نيست بلكه به معناي خدا محوري،خدادوستي و خدامداري است. به عبارت ديگر سه مرحله داريم: 1-خود مداري و خود دوستي 2-ديگر دوستي 3-خدامداري و خدا دوستي، مفهوم ايثار با مفهوم قدسي (عندالله) بودن قرين است.
گر برود جان ما در طلب وصل دوست    حيف نباشد كه دوست، دوست تر از جان ما است

ايثارگر، نوع دوست نيست، بلكه منظور آن است كه نوع دوستي ايثارگر، لازمه لاينفك و از نتايج اجتناب ناپذير خدادوستي است.
در آية شريفه: «انما نطمعكم لوجه الله لا نرير منكم جزاء و لا شكورا»(الدهر/8-7).
آنجا كه علي و آل علي به مسكين و يتيم و اسير مي گويند (ولو به زبان حال) از شما پاداشي مي خواهيم و نه سپاسي، نه به اين معناست كه نوع دوست نيستند و به نوعخود اهميتي نمي دهند بلكه دقيقاً به اين معنا است كه ايثار بي شائبه و بي ريا و صرفاً براي جلب رضاي الهي انجام مي دهند. بدين ترتيب ايثارگران نه اهل منت گذاران هستند و نه اهل توقع و چشمداشت از ديگران، بلكه صرفاً لوجه الله يعني براي رضاي الهي ايثار مي كنند. آية شريفه، توصيف حال اهل بيت است و حال كساني كه در آيه شريفه، مورد توصيف قرار گرفته اند. بسيار بالاتر و والاتر از حال كساني است كه در روايت اميرالمؤمنين مورد توصيغ قرار گرفته اند، لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك- فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشي منه.
از عنصر عنداللهي (=عند ربهم يرزقون) عنصر بقيه اللهي، عنصر وجه اللهي ايثار، كه عنصر و عصاره قدسي ايثار است سخن گفتيم، بنابراين تئوريسين ها و استراتژيست‌هاي ماترياليست كه منكر ابديت و تجرد روج اند و حتي سكولاريست ها كه در صدد مطلق (طبيعت و ماوراي طبيعت)، (دين و دنيا)، (خدا و انسان)، (عقل و وحي) هستند، هرگز قادر به تبيين منطقي ايثار نيستند، فرد گرايان، منفعت گرايان، قائلان به اصالت لذت و آنان كه تنها به حق در مقابل تكليف مي انديشند يعني اصالت را با حق مي دانند و هيچ محدوديتي براي حق قائل نيستند مگر از ناحيه حفظ حقوق و آزادي هاي خود و ديگران، هيچ توجيهي براي ايثار ندارند. اصولاً فداكاري و ايثار زماني معنا دارد كه انسان به تكليف خود در برابر بشريت بيشتر بيانديشد تا به حقوق خود، هر تفكري كه به نحوي سر از اگوئيزم (Egoism) انسان محور به نحوي سر از اصالت انسان منهاي ابديت (= اومانيزم) در آورد بيهوده سخن از فداكاري مي گويد و دروغ خود را حافظ و حامي ايثار و ارزشهاي انساني از قبيل احسان، انفاق، اكرام، تعان و مواسات معرفي مي‌نمايد. بگذريم از هابزكه به صراحت تمام، انسان را گرگ انسان معرفي مي نمايد و بگذريم از امثال نيچه كه با تكيه بر اصالت قدرت، هرگونه احسان، انفاق و تعاون را به طور صريح اخلاق ضعيف پرور دانسته و منكر فضيلت هاي اخلاقي از اين قسم است.
طرفداران اخلاق تكاملي كه تبع دارونيزيم طبيعي در عالم اخلاق نيز قائل به تنازع بقا هستند. اساساً جايي براي فداكاري، تعاون و ايثار باقي نمي گذارد.
مفاهيم اخلاقي از قبيل احسان، جود، انفاق و انصاف را با ايثار مقايسه كنيد تا دريابيد كه ايثار يك فضيلت اخلاقي فوق همه اين فضائل است. جود و بخشش احسان مالي محسوب، احسان ممكن است مالي باشد، ممكن است غير مالي، از اين جهت احسان مانند ايثار است كه ايثار ممكن است ايثار مال و يا ايثار جان باشد. آية شريفة «و يطمعون الطعام علي حبه مسكيناً و يتيماً و اسيراً انما نطعكم لوجه الله» ظهور در ايثار مالي دارد و آيه شريفة «و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد» (بقره/207)ظهور بر ايثار جان و از خود گذشتگي دارد؛
بات علي ابن ابي طالب علي فراش رسول الله (ص). يفريه بنفسه بالحياه فانزل الله تعالي:«و من الناس من يشري…»
من غلام آنكه نفروشد وجود            جز به آن كه سلطان با افضال وجود
من غلام آن مس همت پرست            كه بر غير كيميا نارد شكست

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه