کارآموزی کامپیوتر نحوه نصب انواع مودم ADSL

کارآموزی کامپیوتر نحوه نصب انواع مودم ADSL
کارآموزی کامپیوتر نحوه نصب انواع مودم ADSL
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب :
مقدمه1
فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها
1- 1  اینترنت چیست 2
1-2   DSL چيست2
1-3  DSL چگونه کار ميکند 3
1-4  ADSL چيست3
1-5   فنآوریADSL : 4
1-6  ADSL چگونه کار میکند6
1-7   تكنولوژي ADSL : 6
1-8   اینترنت ADSL چیست 7
1-9   موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL : 7
1-10   مقایسه انواع  DSLها: 8
1-10-1   (Asymmetric DSL) ADSL: 8
1-10-1-1   مزایای استفاده از سرویس ADSL : 9
1-10-1-2    معایب خطوط ADSL: 10
1-10-2   Consumer Digital Subscriber Line) CDSL ) : 11
1-10-3   High bit-rate DSL) HDSL): 11
1-10-4   ISDN DSL) ISDL): 11
1-10-5   MultiMate Symmetric DSL) MSDSL  ) : 12
1-10-6   Rate Adaptive) RADSL   ) : 12
1-10-7   Symmetric DSL) SDSL  ) : 12
1-10-8   UDSL  : 12
1-10-9   Very high bit-rate) VDSL  ) : 12
1-10-10   Voice-over DSL) VODSL  ) : 13

فصل 2: نحوه نصب انواع مودم ADSL
2-1   نحوه نصب مودم ADSL : 14
2-2   راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات  ADSL: 14
2-3   چراغ لينک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است (  15
2-4   چراغ link مودم شما هنگامي که با تلفن صحبت مي‌کنيد، ثابت است ولي به محض قطع شدن تماس لينک شما چشمک زن مي‌شود (status) خاموش مي شود 15
2-5   نحوه اتصال مودم ADSL به کامپيوتر چگونه است16
2-6   تنظيمات مربوط به مودم به چه صورت است16
2-7   تنظيم pppoe روي سيستم عامل ويندوز XP چگونه است17
2-8   (Splitter) اسپليتر چيست و چرا بايد از آن استفاده کرد22
2-9   تاثيرات نويز روي سرويس ADSL 2+ چگونه است23
2-10   علل قطعي‌هاي مکرر اينترنت ADSL چيست23
2-11   اختلالات تلفن بر روي ADSL به چه دليل است24
2-12   مودم connect است اما هيچ گونه send/receive انجام نمي‌شود25
2-13   روش نصب انواع مودم ADSL : 26
2-13-1   روش نصب مودم D-Link DSL200 : 26
2-13-2    طریقه نصب مودم D-Link 200t : 27
2-13-3   طریقه نصب مودم justec usb modem  : 27
2-13-4   طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400 : 29
2-13-5   طریقه نصب مودم Planet 3410A : 30
2-13-6   طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522 : 32
2-13-7   طریقه نصب مودم Planet 2110 : 33
2-13-8   طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router : 34

فصل 3 : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری
3-1   شبکه چیست 35
3-2   اهداف شبکه : 35
3-3    تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی : 36
3-3-1   LAN شبکه محلی: 36
3-3-2   WAN شبکه بندی وسیع: 36
3-3-3   MAN شبکه شهری: 36
3-4   سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: 36
3-4-1    شبکه محلی ( LAN ) : 36
3-4-2   شبکه وابسته به پایتخت(MAN) : 37
3-4-3   شبکه گسترده(WAN) : 37
3-5    فواید نصب یک شبکه مدرسه : 38
3-5-1   سرعت : 38
3-5-2   هزینه ها : 38
3-5-3   امنیت: 38
3-5-4   مدیریت متمرکز نرم افزار: 38
3-5-5   اشتراک منابع: 39
3-5-6   پست الکترونیکی: 39
3-5-7   دسترسی آسان: 39
3-5-8   کار گروهی: 39
3-6   معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه: 40
3-6-1   پرهزینه بودن نصب: 40
3-6-2   نیازهای زمان اجرا: 40
3-6-3   امکان خرابی فایل سرور: 40
3-6-4   امکان قطع شدن کابل ها : 40
3-7   توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن ) 41
3-8   تاریخچه شبکه: 41
3-9   مزایای شبکه: 42
3-10   اصطلاحات شبکه های کامپیوتری: 42
3-10-1   ) DTE (Data Terminal Equipment: 42
3-10-)   2 DCE (Data Communication Equipment: 42
3-10-)   3 B.W (Band width: 43
3-10- Noise   4: 43
3-10-5   Bps: 43
3-10-6   Network: 43
3-10-7   Share: 43
3-10-8   Time Sharing: 43
3-10-9   ) LAN (Local area network: 43
3-10-10   ) MAN (Metropolitan area network: 43
3-10-11   ) WAN (Wide area network: 43
3-10-12   Node: 43
3-10-13   Server: 43
3-10-14    Client: 43
3-10-15   Peer – to – Peer: 43
3-10-16   Server – Based: 43
3-10-17   Topology: 43
3-10-18   BUS: 43
3-10-19   Ring: 43
3-10-20   STAR: 44
3-10-21   Collision: 44
3-10-22   NIC: 44
3-10-23   Coaxial: 44
3-10-24   ) TP (Twisted Pair: 44
3-10-25   Fiber Optic: 44
3-10-26   Thinnet: 44
3-10-27   Thiknet: 44
3-10-28   ) UTP (Unshielded T.P: 44
3-10-29   ) STP (Shielded T.P: 44
3-10-30   Rack: 44
3-10-31   Patch panel: 44
3-10-31     RJ-45: 44
3-10-32   IRQ: 44
3-10-33   Base I/O Port: 44
3-10-34   Base Memory: 44
3-10-35   Boot ROM: 44
3-10-36   Wireless: 44
3-10-37   ) WLAN (Wireless LAN: 45
3-10-38   ) AP (Access Point: 45
3-10-39   Cell: 45
3-10-40   Protocol: 45
3-10-41   OSI: 45
3-10-42   پروژه ۸۰۲ : 45
3-10-43   CSMA/CD: 45
3-10-44   Token Ring: 45
3-10-45   MAU: 45
3-10-46   Novell Netware: 45
3-10-47   UNIX: 45
3-10-48   Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: 45
3-10-49   Search Engine: 45
3-10-50   معماری شبکه : 45
3-11   انواع شبکه از نظر جغرافیایی : 46
3-11-1   Local Area Network یا LAN: 46
3-11-1-1   ویژگی های آنها : 46
3-11-2   Metropolitan Area Network یا MAN: 46
3-11-3   Areas Network Wide  یا  WAN: 46
3-12   عناصر کلی یک شبکه: 47
3-12-1    DTE : 47
3-12-2   کانال انتقال : 47
3-12-3   DCE: 47
3-13   پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : 47
3-14   ریخت شناسی شبکه  Net work  Topology : 48
3-14-1   توپولوژی ستاره ای Star : 48
3-14-2   توپولوژی حلقوی Ring  : 48
3-14-3   توپولوژی اتوبوسی BUS : 49
3-14-4   توپولوژی توری Mesh : 49
3-14-5   توپولوژی درختی  Tree  : 50
3-14-6   توپولوژی ترکیبی  Hybrid : 50
3-15   انواع كابل در شبكه های كامپیوتری  : 50
3-16   پیاده سازی تكنولوژی های جدید شبكه : 52
3-17   كابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair53
3-18   مشخصه های كابل UTP: 53
3-19   توضیحات : 54

فصل 4 : Wireless چیست؟
4-1   Wireless چيست55
4-2   انواع شبکه های بی سیم: 55
4-2-1   شبکه های infrastructure-based : 55
4-2-2   Wireless LANS: 55
4-2-3    شبکه های Ad hoc: 55
4-3   تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : 56
4-3-1   Smart sensor Networks : 56
4-3-2   Mobile ad hoc networks (MANET) : 56
4-3-3   شبکه Mobile ad hoc  (MANET ) : 56
4-4   معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: 57
4-5   مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : 57
4-6   فوايد تکنولوژى Wireless : 58
4-7   سيستم هاى Wireless : 59
4-7-1   سيستم Wireless ثابت : 59
4-7-2   سيستم Wireless قابل حمل : 59
4-7-3   سيستم Wireless مادون قرمز : 59
4-8   آينده Wireless : 60
4-9   شبكه های بی سیم : 60
4-10   تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی : 61
4-11   عوامل مقایسه : 62
4-11-1   نصب و راه اندازی : 62
4-11-2   هزینه : 63
4-11-3   قابلیت اطمینان : 63
4-11-4   كارائی : 63
4-11-5   امنیت : 64

فصل 5 : کارتریج چیست؟      Platform چیست؟     UPS چیست؟
5-1   کارتریج چیست ؟ 65
5-2   چگونه کارتريج پرينترهاي Inkjet را نگهداري کنيم : 65
5-3   پلتفرم PLATFORM چیست68
5-4   UPS چیست71

فصل 6 : آموزش تصویری نصب ویندوز 7 وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

6-1   آموزش تصویری نصب ویندوز 7 : 73
6-2   روش نصب Windows 7: 73
6-3   تعیین روش نصب Windows 7: 79
6-4   تعیین پارتیشن : 80
6-5   تعیین کد کاربری : 84
6-6   تنظیم زمان : 87
6-7   نصب Driver سخت افزار : 89
6-8   آموزش تصویری نصب ویندوز XP: 99
6-9   نكات مهم : 112
6-10   تفاوت های ویندوز7 با  XP: 113
6-10-1   ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز 7: 113
6-10-2   دسترسی و نگاه سریع: 113
6-10-3   نوار وظیفه جدید: 113
6-10-4   بازیها: 114
6-10-5   بخش جذاب Media: 114
6-10-6   ویرایش Net Book: 115
6-10-7   اجرا، یاری و مساعدت ویندوز 7: 115
6-10-8   سرعت بوت: 115
6-11   فهرست عملکرد ویندوز7 : 116
6-12   کاربری هارد دیسک : 117
6-13   سرعت: 118
6-14   Cinebench R10: 118
6-15   پایایی: 120
6-16   سازگاری: 121
6-17   عوامل آزارنده : 121
6-18   امنیت  : 122
6-19   طراحی و عملیات : 123
6-20   ویژگی ها : 123
6-21   مقایسه ویندوز 7، ویندوز XP، ویندوز Vista : 125
6-22   فرق ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی : 128
6-23   مزایای ویندوز 64 بیتی : 128
6-24   معایب ویندوز 64 بیتی : 129
6-25   آموزش گام به گام نصب ویندوز ويستا : 130

فصل 7 : EDGE چیست؟    مزایا و معایب اینترنت Dial Up  ،  ISP چیست؟     وب یا وب سایت چیست؟
7-1   Edge چیست135
7-2   طرز کار EDGE: 136
7-3   مزایای فناوری EDGE: 136
7-4   مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : 136
7-5   مزیت‌های Dialup : 137
7-6   معايب Dialup : 137
7-7  ISP چيست138
7-8   وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست138

فصل 8 : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها
8-1   پروتکل وب و دیگر پروتکلها : 139
8-1-1   HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : 140
8-1-2   FTP-File Transmission Protocol: 140
8-1-3   Telnet : 140
8-2   آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: 140
8-3   پروتکل: 141
8-4   عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: 141
8-4-1   Ethernet : 141
8-4-2   Fast Ethernet __ اترنت سریع : 142
8-4-3  Gigabit  Ethernet : 142
8-4-4   Local Talk : 143
8-4-5   Token Ring (حلقه ی علامت) : 143
8-4-6   Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI143
8-4-7   Asynchronous Transfer Mode)  ATM ( : 144
8-5   پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : 144
8-5-1   تقسیم بندی اول : 145
8-5-2   تقسیم بندی دوم: 145
8-6   توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : 145
8-6-1   Table driven Pro active : 145
8-6-1-1    DSDV : 146
8-6-1-2      WRP: 146
8-6-1-3     CSGR: 146
8-6-1-4     معایب : 147
8-6-1-5     STAR: 147
8-6-2   On demand Reactive : 147
8-6-2-1       SSR: 147
8-6-2-2     DRP: 147
8-6-2-3      DSR: 147
8-6-2-4       TORA: 148
8-6-2-5     AODV: 148
8-6-2-6     RDMAR: 148
8-6-3   )        Hybrid (Pro-active / Reactive : 148
8-6-3-1     ZRP: 149

فصل 9 : امنیت در شبکه های Mobile Ad hoc
9-1   امنیت در شبکه های Mobile ad hoc : 150
9-2   عناوینی که باید در مورد امنیت شبکه بحث شوند : 151
9-2-1   Availability : 151
9-2-2   Confidentiality : 151
9-2-3   Authentication : 151
9-2-4   Integrity : 151
9-2-5   Non-repudiation : 151
9-3   نتیجه گیری از شبکه های Ad hoc : 152

فصل 10 : پهنای باند چیست؟      فیبر نوری چیست؟
10-1   پهنای باند چیست153
10-1-1   سایت شما در یک بازه دارای پهنای باند نامحدود است: 155
10-1-2   پهنای باند مشروط: 155
10-1-3   کذب محض: 155
10-2   فیبر نوری چیست156
10-3   ساختار نور : 157
10-4   سه نظریه ساختار و ماهیت نور عبارت اند از : 157
10-4-1   نظریه ذره ای بودن نور158
10-4-2   نظریه موجی بودن نور158
10-4-3   نظریه کوانتمی بودن نور158
10-5   تار نوری : 158
10-6   تضعیف : 159


فصل 11 : لایه TCP/IP چیست؟
11-1     TCP/IP) ( تی سی پی آی پی چیست 161
11-2    TCP -Transmission Control Protocol IP- Internet:  Protocol162
11-3    محاسن Packet : 162

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه