بررسی روش های فعال تدريس

بررسی روش های فعال تدريس
بررسی روش های فعال تدريس
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 52 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست   

چكيده                                           
مقدمه                                            
مروري بر روند تحول برنامه درسي علوم تجربي                   
فلسفه آموزش علوم تجربي                                
اهداف آموزش علوم تجربي                                 
( دانستني ها – مهارت ها – نگرش ها )           
مقايسه يادگيري فعال و مبتني بر همياري با  يادگيري سنتي و انفرادي       
نتيجه گيري                                       
منـابع                                            چكيده
پژوهش حاضر از فرآيند يادگيري بعنوان يادگيري گنج درون كه بر يادگيري براي دانستن – يادگيري براي انجام دادن – يادگيري براي بودن و يادگيري براي باهم زيستن است ياد نموده و اين مهم را با بازانديشي و باز سازي ساختارها و نظام آموزشي قابل تحقق مي داند .
در اين مقاله روند تحول برنامه درسي علوم تجربي از زمان سقراط و افلاطون تا كنون مورد بررسي قرار ميگيرد . علوم بعنوان يك دستگاه جزمي در قرون وسطي  آزادگي خود را از دست مي دهد . برنامه درسي دانش آموز محور در طول قرن شانزدهم پيشنهاد گرديده و دكارت بر تجربه اندوزي در كتاب بزرگ جهان از روي روش نظم تكيه مي نمايد .
مطالعات برنامه درسي از قرن بيستم شروع ميگردد و مكاتب سنت گرايي تجربه گرايي مفهومي و رفتارگرايي اجتماعي تحول عظيمي را در علوم بوجود مي آورند و بالاخره ديدگاه هاي نوين آموزش علوم ، بر تحول يادگيري بصورت فرآيندي فعال و سازنده و حاصل تعامل معلم و دانش آموزان تكيه مي كند .
فلسفه علوم نيز لزوم محتوي آموزشي نوين را با پرداختن به آموزش فعال علوم معلوم داشته و اهداف آموزش علوم را دستيابي به مفاهيم و دانستني هاي ضروري در زمينه هاي اصلي علوم تجربي ( فيزيك – زيست  - زمين شناسي و بهداشت ) و مهارتهاي ضروري به منزله آموختن راه يادگيري و تغيير نگرش ها ميداند كه اين نگرش ها دانش آموز را براي شركت در فعاليتهاي خاص اجتماعي و مسئوليت پذيري در جامعه بين المللي و دهكده جهاني آماده مي نمايد .
نهايتا دورويكرد آموزش فعال و مبتني بر همياري و يادگيري سنتي و رقابتي با يكديگر مقايسه مي شوند و برتري هاي روش هاي دانش آموز محور بر روش هاي سنتي مورد بحث قرار ميگيرد .
در نتيجه گيري تغيير نگرش معلمين علوم در رابطه با آموزش فعال و دانش آموز محور بعنوان راهكاري در جهت اجراي تدريس موفق و مؤثر پيشنهاد گرديده است زيرا با توجه به تحقيقات انجام شده مباني فكري و فلسفي در شخصيت و رفتار معلم و باالتبع در تسلط بر مسائل علمي و ايجاد انگيزش هاي ارزشي مثبت حائز اهميت است .

مقدمه

در سالهاي اخير تحولات بسياري در كاربرد ياد دهي -  يادگيري فعالانه و دانش آموز محور روي داده و توسعه راهبردهايي كه به شاگردان در همكاري مؤثر با يكديگر كمك مي كند افزايش يافته است .
يادگيري به معناي بهبود بخشيدن به تصوير گريهاي ذهني ، به سالهاي مدرسه محدود نمي شود . بلكه ، همان طور كه در گزارش كميسيون بين المللي درباره آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان يادگيري : گنج درون ( Delors . 1996  ) تشريح شده يادگيري حيات انسان را در بر مي گيرد و مي تواند بر اين چهار بعد استوار باشد : يادگيري براي دانستن ، يادگيري براي انجام دادن ، يادگيري براي بودن و يادگيري براي باهم زيستن . تحقق مسئوليتي چنين خطير بدون باز انديشي ، بازسازي ساختارها و باز آفريني نظام آموزشي و زير نظامهاي آن بعيد مي نمايد . (دكتر فريده مشايخ – ص 2 )
اصولا هر تغييري در مناسبات و ساختار آموزشي و فرهنگي كلاس درس و هرنوع تصميم گيري براي جايگزين نمودن روابط و پديده هاي نو در واقع واكنشي منطقي به برآمدن تضادها و كشف نارسائي در ساختار ، هدفها و برنامه هاي آموزشي گذشته است كه مجموعه يا بخشي از آنها در گذر زمان قدرت انطباق با دگرگونيهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه را از دست داده اند .
بر كسي پوشيده نيست كه نظام آموزش و گذشته ما به دلايل مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ، بويژه در دهه هاي اخير و با توجه به دگرگونيهاي شتابان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي ، آن گونه كه بايد پاسخگوي نيازهاي برنامه هاي توسعه نبوده و بعضا خود موجب ايجاد معضل و بحران بيشتر گرديده است .
لذا ايجاد تحول در روندهاي گذشته براي دستيابي به اهداف نظام آموزشي اجتناب ناپذير است . در اين راستا طرح اجراي  الگوهاي نوين يادگيري - ياد دهي  در صدد بهسازي و نـوسازي يكي از اجزاء مهــم « فرآيند برنامه ريزي درسي »  يعني «سازماندهي محتواي آموزشي » در انتخاب روشهاي تدريس است . (  كارگر – 1381 – مقدمه اي بر همياري – اينترنت  )

 

فهرست منابع:
منـابع فارسي

1 – احديان محمد – آقا زاده  محرم – 1378 – راهنماي روش هاي نوين تدريس – نشر آييژ – چاپ اول
2 – اماني تهراني محمود – دانش فر  حسين – حسيني  احمد – ارشدي  نعمت ا...  فرنوش . بتول – راهنماي تدريس علوم تجربي – 1382 – نشر شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران – چاپ اول
3 -  جويس بريس – ويل مارشال - كالهون  وايلي – 1380 – الگوهاي تدريس 2000 – ترجمه محمد رضا بهرنگي
4 - دفتر همكاريهاي بين الملل وزارت آموزش و پرورش – روند ها و مسائل تجديد نظر در برنامه درسي – 1379 – نشر دفتر همكاريهاي علمي بين المللي وزارت آموزش و پرورش – چاپ اول
5 – كرامتي محمد رضا – 1382 – نگاهي نو و متفاوت به رويكرد مشاركتي – نشر آئين تربيت – چاپ اول
6 – كارگر محسن – 1381 – مقدمه اي بر همياري – پيك هميار – شماره 3 – سايت آموزش و پرورش كرمان
7 -   مشايخ فريده – ديدگاههاي نو در برنامه ريزي آموزشي – 1381 – سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها ( سمت ) چاپ اول
8 – نقيب زاده – 1378  - نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش
9 -  نشريه آشتي با علوم – 1382 – چه كسي را آموزش ديده مي دانيد – شماره 3
10 – نشريه رشد آموزش ابتدايي – 1380 – ويژه نامه علوم – نشر افست – چاپ دوم
11 - هارلن وين – 1375 – نگرشي نو بر آموزش علوم تجربي – ترجمه سعيدي شاهده – نشر مدرسه

 منـابع لاتـين References                                                                         

1 – Johnson.D.and R.Johnson(2001).journal ofedu catinal/Resherch
2 – Marlow Ediger(2002)"Assessing teacher attitude : scince.jurnal of instraetional psychology

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه