بررسی مبانی فقهی جایگاه طواف و سعی در احکام خاصه

بررسی مبانی فقهی جایگاه طواف و سعی در احکام خاصه
بررسی مبانی فقهی جایگاه طواف و سعی در احکام خاصه
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 112 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده
موضوعی که در این تحقیق بدان پرداخته شده است بررسی مبانی فقهی جایگاه طواف و سعی در احکام خاصه می باشد مساله طواف  و سعی افعالی هستند که از جانب شارع مقدس مورد توجه قرار گرفته است. چنان که عدم رعایت آن دو در برخی امور موجب بطلان فعل مکلف می شود مانند سعی که حکم ترک آن در عمره باطل است چه عالم به مساله باشد چه جاهل. طواف و سعی افعالی از عمره و تمتع هستند که باید رعایت شوند مانند نیت یعنی طواف و سعی را با قصد خالص باید برای خدا به جا آورد.
هم چنین طواف و سعی از افعال عمره و تمتع هستند و این مساله از قدیم الایام تا هم اکنون توسط علمای شیعه و علمای اهل سنت در کتب مختلف فقهی مورد توجه قرار گرفته است که خود حاکی از اهمیت موضوع است و محقق تصمیم گرفت که به بررسی مبانی فقهی طواف و سعی در احکام خاصه بپردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق فیش برداری از کتب متعدد فقهی و با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی مانند لوح فشرده المعجم الفقهی، گنجینه روایات، سایت های مختلف تحقیقاتی گرد آوری شده است.
نگارنده در این تحقیق سه محور عمده را در راستای موضوع مورد نظر دنبال نموده است که عبارتند از:
 1- نخست به بررسی ماهیت طواف وسعی پرداخته شده است و با بررسی نظرات علمای شیعه به این نتیجه رسید که مورد اتفاق علمای شیعه می باشد که مراد از طواف و سعی افعال تمتع و عمره می باشد.
و در ادامه محقق به این مطلب دست یافت که در طواف وسعی  شرایطی وجود دارد که به تفصیل به بررسی آنها پرداخته شده  است.
2- در محور دوم در میان مبانی طواف و سعی بر آیاتی از قرآن کریم که در این رابطه می باشد استناد نموده است.
3- در محور سوم مسائل طواف و سعی بیان می شودو در ادامه به بررسی مواردی که شخص در آن دچار اشکال در حکم زیادی یا کمی در طواف و سعی می شود پرداخته است و به این نتیجه رسیدیم که این اشکالات به 4 صورت است  :
1-    عمدی   
2-    از روی فراموشی   
3-     غفلت   
4-    خطاءمقدمه:
اگر مروری بر ادیان گذشته داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که مساله طواف و سعی از ارکان حج و عمره محسوب می شوند و تنها در دین اسلام مطرح نیست چنانچه در ادیان گذشته مانند دین یهود و مسیحیت نیز وجود داشته است.
توجه به حج و عمره که طواف وسعی از اعمال آن محسوب می شوند همواره از جانب شارع مقدس در ادیان مختلف مورد توجه قرار گرفته است که این توجه حاکی از اهمیت موضوع است و در دین اسلام رعایت طواف و سعی شرط صحت حج و عمره می باشد چنانچه عدم رعایت آنها حج و عمره او باطل است چه عالم به مساله باشد چه جاهل باشد.
اگر از روی سهو ترک کرد ، لازم است طواف و سعی را به جای آورد.
سعی و طواف از عبادات است و باید آن را با نیت خالص برای فرمان خدای حق تعالی بجا آورد چه آنکه بسیار روشن است که حقیقت عبادت همانا حرکت روح انسان بسوی خداست و اگر نه تنها صورت ظاهر اعمال بدنی در صورتی که عاری از توجه قلب باشد، عبادت حقیقی محسوب نمی گردد و فاقد ارزش های واقعی می باشد.
سعی مثل طواف رکن است و حکم ترک آن عمداً و سهواً باطل است
لذا اهمیت و ضرورت موضوع انسان ها را از قدیم الایام تا کنون بر آن داشته است تا ارکان حج (طواف و سعی) را فرا گیرند بنابراین با توجه به اهمیت موضوع محقق در پایان نامه این مساله را ازدیدگاه علمای شیعه مورد بررسی قرار داده است.
امیداست که این رساله گامی باشد درجهت روشن ساختن ارکان حج و عمره برای خوانندگان محترم و محقق.


فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث اول: بیان مسأله
مبحث دوم: تاریخچه موضوع
مبحث سوم: ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع
مبحث چهارم: پرسش های تحقیق
مبحث پنجم: روش تحقیق
مبحث ششم: مروری بر تحقیقات گذشته
مبحث هفتم: تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم

فهرست

فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق 3
مبحث اول: بیان مسأله 5
مبحث دوم: تاریخچه موضوع 5
مبحث سوم: ضرورت و اهداف و اهمیت موضوع 6                
مبحث چهارم: پرسش های تحقیق7
مبحث پنجم: روش تحقیق7
مبحث ششم: مروری بر تحقیقات گذشته7
مبحث هفتم: تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم7
الف- طواف و سعی در لغت و اصطلاح8
ب- فقه در لغت و اصطلاح 8
ج- مبانی8
چ-حکم شرعی8
د-خاصه9
ز-تشریع9
س-اجتهاد10
ش-تقلید10
فصل دوم: طواف و احکام آن از نظر امامیه12
مبحث اول: مستندات تشریع طواف14
گفتار اول: کتاب17
گفتار دوم: سنت22
مبحث دوم: ماهیت و اقسام طواف24
گفتار اول: ماهیت طواف26
گفتا دوم: اقسام طواف29
مبحث سوم: کیفیت و شرایط طواف و احکام هر یک33
گفتار اول: نیت و قصد قربت36
گفتار دوم: تعداد اشواط در طواف 38
گفتار سوم: توالی اشواط هفتگانه40
گفتار چهارم: نقطه آغاز و پایان طواف42
گفتار پنجم: قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طواف کننده 44  
گفتار ششم: داخل قرار دادن حجر اسماعیل در طواف46
گفتار هفتم: خروج از کعبه در هنگام طواف48
گفتار هشتم: طهارت از حدث و خبث50
گفتار نهم: ختان مردان51
گفتار دهم: پوشاندن عورت52
گفتار یازدهم: خارج نشدن از مطاف 53
مبحث چهارم: نماز طواف54
گفتار اول: مستندات تشریع نماز طواف56
گفتار دوم: عدم فاصل عرفی بین طواف و نماز طواف60
گفتار سوم: محل اقامه نماز طواف 62
فصل سوم: سعی و احکام آن از منظر امامیه63
مبحث اول: مستندات تشریع سعی68
گفتار اول: کتاب71
گفتار دوم: سنت73
مبحث دوم: ماهیت و اقسام سعی78
گفتار اول: ماهیت سعی 79
گفتار دوم: مقدمات سعی85
مبحث سوم: کیفیت و شرایط سعی و احکام هر یک 87 
گفتار اول: نیت و قصد قربت89
گفتار دوم: تعداد اشواط در سعی 90
گفتار سوم: آغاز و پایان سعی 94
گفتار چهارم: طهارت در سعی95
گفتار پنجم: موالات96
گفتار ششم: واجبات سعی97
گفتار هفتم: مستحبات سعی99
فصل چهارم: 103
نتیجه گیری 104
فهرست منابع109            
الف: منابع فارسی
ب: منابع عربی


منابع و مأخذ:
1-    جوهری، اسماعیل؛ الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق، چاپ چهارم، ج4
2-     ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب، قم، ادب، 1405ق، چاپ اول، ج9
3-    راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، قم، طلیعۀ نور، 1426ق، چاپ اول
4-    اصفهانی، ابی القاسم بن محمد (الراغب الاصفهانی). المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، بیروت اول 1412 ه0ق
5-    آفریقی مصری، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، پیشین ج 12
6-    قرآن کریم
7-    مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج24
8-    معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، 8 ، 1371، ج 3، ص 3765.
9-    الهتدی، بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی، ناشر المکتبه آیت الله العظمی المرعشی، قم، 1137 ه.ق ج 1
10-    قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب اسلامیه تهران، بی جا، 1371،ه ش، ج5
11-    فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، تحقیق مهدی مخزمی، ایران، دارالهجرة، 1409ق، ج7
12-    شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، پیشین، ج 1
13-    مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، تهران انتشارات اسلامی، اول، 1370 ه-ش
14-    فتح اله، احمد، معجم الفقه الجعفری، پیشین ص146
15-    طریحی، فخرالدین، سبع البحرین، پیشین، ج3
16-    الرازی، محمد بن ابی بکر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دارالکتب العلمیه، بیروت، اول 1415 ه-ق
17-    محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، دانشگاه تهران، تهران، بیست و نهم، 1386
18-    مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم  الجاثها، پیشین، نشر هادی، 1413 ه.ش، ص19.
19-    نوری طبرسی، میرزا حسن، مستدرک الوسائل و متبسط المسائل، مؤسسه آل بیت (ع) واجب التواره 1408 ه.ق  ج 7 
20-    عاملی، زین الدین بن علی، الروضه فی شرح المعة الدمشقیه، انتشارات داوری قم، اول 1410 ه.ق ج 2
21-    القمی، الشیخ الصدوق، منشورات المکتبة الحیدریة، 1385 ه.ق ج 5
22-    شیخ صدوق، محمد بن علی؛ علل الشرایع، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم،  نجف اشرف، الحیدریۀ، 1384 ه.ق، ج2
23-    شيخ صدوق، محمد بن علی؛ الهدایه، تحقیق مدرسة الامام المهدی، قم، مدرسة الامام المهدی، 1418 ه.ق، چاپ اول
24-    شيخ صدوق، محمد بن علی؛ المقنع، تحقیق مدرسة الامام المهدی، قم، مدرسة الامام المهدی، 1415 ه.ق
25-    جواد علی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، 1978م، چاپ دوم، ج6
26-    دکتر شریفی، مجتبی، نماد و رمزهای حج نشانه های الهی در سرزمین وحی، چاپ اول 1388، ناشر: رویش نو
27-    بحرانی، سیدهاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق مؤسسۀ بعثت قم، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق، چاپ اول، ج1
28-    طباطبائی(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، 1412ق، چاپ پنجم،  ج3، ص350.
29-    عروسی حویزی، عبدعلی بن¬جمعه؛ تفسیر نورالثقلین، تحقیق، سیدهاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، 1415ق، چاپ چهارم، ج1
30-    ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر، بیروت، موسسة التاریخ، 1420ق، چاپ اول، ج17
31-    ابن قتیبۀ، عبدالله؛ غریب الحدیث، تحقیق عبدالله جبوری، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408ق، چاپ اول، ج1
32-    طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق لجنة من العلماء، بیروت، اعلمی، چاپ اول، ج1
33-    طبرسی، فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 1377ش، چاپ اول، ج2
34-    شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج1
35-    فخرالدین رازي، ابوعبدالله محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق، چاپ سوم، ج4
36-    جصاص، احمد بن علی؛ احکام القرآن، تحقیق، عبدالسلام محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق، ج1
37-    سیوطی، جلال¬الدین؛ الدرالمنثور، تحقیق نجدت نجیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1421ق، چاپ اول، ج1
38-    کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، تحقیق علی¬اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1376ش، ج4،
39-    راوندی، قطب¬الدین سعید بن هبة¬اله؛ فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، تحقیق احمد حسینی، قم، کتابخانۀ مرعشی نجفی، 1405ق، چاپ دوم، ج1،
40-    علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ تذکرة الفقهاء، تحقیق آل¬البیت، قم، آل¬البیت، 1416ق، ج8
41-    بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناظره، قم، موسسۀ نشر اسلامی، 1409ق، ج17
42-    امام خمینی، روح الله، تحریر وسیله، مؤسسه انتشارات دارلاسلام 1368 ه.ق تحریر وسیله امام خمینی جلد دوم
43-    علامه برقعی، ابوالفضل، احکام القرآن، مؤسسه مطبوعاتی عطائی، ج 1، چاپ 1
44-     السمرقندی، النضر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی، الغیر العیاشی، ناشر مکتبة العلمیة الاسلامیة ، تهران ج 1
45-    قمی، شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفیه،  ج 2 ، ص 207 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
46-    عاملی، الشیخ محمد بن الحسن الحر، وسائل الشیعه، ناشر مؤسسه آل بیت (ع) الاحیا التراث ج 13
47-    بحرانی، سید هاشم، قرن نوزدهم، بنیاد بعثت تهران، 1416 هجری قمری،  تفسیر برهان جدید، ج 3
48-    جامع عباسی و تکمیل آن ( محشی )، ج 1 
49-    نجفی، محمد حسن، ( شیخ جواهری)، جواهر الکلام فی شرح الاسلام، دارالکتب الاسلامی، چاپ سوم 1367 هوق، ج 20
50-    جناتی، محمد ابراهیم، حج از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 138 تا 139 ، ج 2
51-    گلپایگانی- محمد رضا موسوی،  مناسک الحج، ناشر دارالقرآن کریم قم ج 1- 1413 ه.ق
52-    فاضل هندی، محمد؛ کشف¬اللثام، تحقیق موسسۀ نشر اسلامی، قم، موسسۀ نشر اسلامی، 1416ق، چاپ اول، ج5
53-    شيخ مفید، محمد بن محمد؛ المقنعه، تحقیق موسسۀ نشر اسلامی، قم، موسسۀ نشر اسلامی، 1410ق، چاپ دوم
54-    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق، عباس قوچانی، طهران، دار الکتب الاسلامیۀ، 1365ش، ج19
55-    قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی، قم، دارالکتاب، 1404ق، چاپ سوم، ج2
56-    حلبی، ابوالصلاح، الکافی، ناشر مکتب امیر امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان 1403 ه.ق ج 4
57-    مرادخانی، کاظم، بحار الانوار، ناشر مؤسسه الطور النشر، ج 99
58-    اردبیلی، احمد ابن محمد، زیده ابن البیان، فی احکام قرآن، ناشر مکتب المرتضویه، تهران ج 1
59-    الاندلسی، امام قاضی، ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد، الطبرسی البدایه، المجتهد و نهایه المقتصد، ناشر دارالفکر، ج 1
60-    النجفی، شیخ لبفقها و امام المحققین الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ناشر: دارالکتب الاسلامیه تهران، 1266 ه.ق ج 19
61-    خاتمی، احمد، فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم، نشر فرهنگ اسلامی 1383، ج 2
62-    محمد، المسبوط فی الفقه الامامیه، ناشر مکتبه المرتضویه، ج 1
63-    طوسی، این حمزه، الوسیله، ناشر مکفسه آیت اله معظمی المرعشی نجفی، قم 1408 ه.ق
64-    حلبی، ابن زهره، غنیه النزوع، مؤسسه امام صادق (ع)، قم 1417 ه.ق
65-    الطوسی، شیخ الطائقه، ابی جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، ناشر دارالکتب الاسلامیه ج 4
66-    الجرجانی، سید امید اَبی الفتح الحسینی، آیات الاحکام، ناشر نوید،
67-    قمی، شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، 381 ه.ق، ج 4، چ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
68-    نجفی، محمد حسن، مراد صاحب جواهر (ره )، ناشر دارالکتاب اسلامی، تهران، چاپ سوم 1367 ه.ش، ، ج 19
69-    لنکرانی، شیخ فاضل، مناسک حج و عمره للبهجه، ج 1
70-    بهجت، محمد تقی، مناسک حج، ج 1
71-    امام خمینی، روح الله، مناسک حج، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ج 1
72-    علامه مجلسی، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء بیروت، 1404 هجری قمری، ج 22
73-    شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، التهذیب،  انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، ج 5 ، ص 127

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه