کارآموزی وزارت راه و ترابری

کارآموزی وزارت راه و ترابری
کارآموزی وزارت راه و ترابری
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
آشنايي كلي با مكان كار آموزي
ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كار آموز
آزمون آموخته هاونتايج
-بازديد از نصب پل بيلي
-نرم افزارمهندسي ROAD
-ملاحظاتي بر تهيه آسفالت گرم در كشور
-آسفالت سطحي

 

مقدمه وتشكر
حمل ونقل از جمله بخش هاي زير بنايي اقتصاد هر كشور است لذا فرايند توسعه اقتصادي يك كشور را شديداً تحت تاثير قرار مي دهد و از اين رو شرايط وموقعيت اين بخش يكي از شاخصهاي مهم سطح توسعه محسوب مي گرددودر واقع حمل ونقل نيروي محرك توسعه كشور مي باشد .
با توجه به نقش و اهميت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جايگاه اين بخش از نقطه نظر سرمايه گذاري در برنامه هاي مختلف عمراني از اهميت خاصي برخوردار است وبر توسعه ساير بخشهاي اقتصادي همانند كشاورزي وصنعت نيز تاثير بسيار مهمي خواهد گذاشت .
توسعه تكنولوژي ساخت تجهيزات اجرايي راه ،توليد مصالح مرغوب ،توليد انواع قير وافزودنيهاي ان از يك طرف و افزايش ترافيك جاده ها ووزن كاميونها از طرف ديگر در شريط حاظر ضرورت طراحي و ساخت جاده هاي با كيفيت بالا را مي طلبد.
اداره راه وترابري بعنوان متولي ساخت ، توسعه ،نگهداري واصلاح راههاي اصلي وفرعي كشور وظيفه بسيار سنگين ومهمي را بر عهده دارد .اينجانب در طول مدت كارآموزي در قسمتهاي مختلف آن واز نزديك فعاليت داشته ولازم ميدانم از همكاري وراهنمايئهاي كليه عزيزان بخصوص ازآقاي مهندس آزادي مقدم كه با توجه به مشغله كاري به سوا لات بنده پاسخ ميدادند تشكر وقدر داني نمايم .
فصل اول – آشنايي كلي با مكان كار آموزي
وزارت  راه وترابري در سال 1300 تحت عنوان وزارت طرق وشوارع فعاليت خود را در زمينه احداث راهاي بين شهري بمنظور تسهيل برقراري ارتباط سريع با توجه  به واردات وسايل نقليه موتوري به داخل كشور آغاز نمود.
در حال حاضر چارت تشكيلاتي آن بصورت زير ميباشد.


فني مهندسي
فصل دوم- ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كار آموز
با توجه به اينكه وظيفه اصلي اداره راه وتربري احداث ،توسعه ونگهداري راههاميباشد لذا فعاليتهاي آن با رشته اينجانب كاملاً منطبق و سازگار مي باشد.
 كار آموزاينجانب در معاونت راههاي روستايي اداره كل راه وترابري بوده ودر قسمتهاي مختلف آن از جمله نقشه برداري ، كار با كامپيوتر جهت ورود اطلاعات نقشه برداري با برنامه road سركشي از پروژه هاي در دست اجرا بهمراه ناظر عاليه همكار ي با واحد طرح وبرنامه جهت پيگيري موافقتنامه هاي عمراني.
معاونت راه روستايي اداره كل راه وترابري داراي واحدهاي زير مي باشد
1-    واحد طراحي ومطالعات، وظيفه طراحي انواع پلهاي دالي لوله اي در دهنه ها ي مختلف وهمچنين ديوار هي حائل را بر عهده دارد،همچنين مطالعات شبكه راهها جهت جمع آوري اطلاعات مربرط به آمار راهها وتعيين اولويت بندي وتراكم آن در سطح شهرستانها .
2-    واحد نقشه برداري ،  وظيفه مسير يابي ،ميخكوبي وتهيه پروفيلهاي طولي وعرضي وحجم عمليات خاكي را بر عهده دارد.
3-    واحد نگهداري كار اولويت بندي و اجرا ونگهداري راههاي آسفالته وشوسه را بر عهده دارد كه شامل خط كشي محورهاي آسفالته نصب علائم ايمني وگاردريل ،لكه گيري وروكش محورهاي آسفالته تيغه زني شن ريزي و پاك كردن كانالها و ورودي وخروجي پلها را بر عهده دارد .
4-    واحد نظارت ،كنترل كيفي اجرا پروژه هاي در دست اقدام وهمچنين بررسي صورت وضعيتها وصورتجلسات پيمانكاران را بر عهده دارد.
5-    واحد طرح وبرنامه ريزي ،وظيفه اولويت بندي پروژه ها ،پيگيري اخذ موافقتنامه ها از سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ،تهيه آمار وعملكرد وپيشرفت فيزيكي ،طرح زمانبندي اجرا پروژه ها را بر عهده دارد.
فصل سوم –آزمون آموخته ها ونتايج
-بازديد از نصب پل بيلي
اين نوع پل از نوع پلهاي اظطراري است كه توسط ارتش آمريكا در جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت . اين پل فلزي از نوع پيش ساخته وبصورت خرپا بوده كه قطعات آن بوسيله افرادبا دست وبدون نياز به جرثقال بوسيله پين وپيچ ومهره به هم وصل مي شوند.
ستاد حوادث غير مترقبه استان بمنظوربرقراري ارتباط در موقع ضروري نظير وقوع سيل ،زلزله كه منجر به تخريب پلهاي موجود مي گردد اقدام به خريد آن  از  شركت ماشين سازي اراك نمود.
مزيت استفاده از پل
1-    سبك بودن وزن قطعات پل بگونه اي كه همه قطعات آن بوسيله افرا د قابل جابجايي ميباشد.
2-    قابليت ساخت پل به طولهاي مختلف .
3-    اتصال قطعات پل بدون نيا ز به جوشكاري و….
4-    نصب سريع وآسان پل بدون نياز به جرثقال ودستگاههاي ديگر
5-    قابليت ساخت پل بصورت يك ويادو رديفه جهت  تحمل با رهاي مختلف
قطعات پل
1-    تيرهاي اصلي
2-    خرپاهاي كناري
3-    عرشه
4-    ورودي وخروجي پل
5-    وسايل نصب پل (بلبرينگ ، چكش آچار ،…… )
6-    مهار بند
7-    گوه
مونتاژ ونصب پل
قبل از شروع به ساخت پل بايد محل فرود ابتدا وانتهاي بوسيله بيل وكلنگ ويا لودر وگريدر مسطح شده و محيط اطراف ساخت پل را پاكسازي نمائيم .
همچنين محل نشست تكيه گاههاي پل را بوسيله بتن مسلح ويا غير مسلح آماده نمائيم
زمين دو جناح پل را بايدمسطح نمائيم معمولاً جناحي كه پل در آن ساخته مي شود را بايد به اندازه طول پل مسطح وآماده نمائيم.
 نقطه شروع بكار مونتاژ پل ساخت دماغه پل ميباشد.دماغه كه بوسيله دو عددگوه كه د رپايين وبين خرپا قرار دارد ساخته ميشودكه بعد از ساخت ونصب پل جمع ميشود.
تيرهاي اصلي را در راستاي پل قرار داده وخر پاها را درون آن قرار مي دهيم .در روي تيرها زائده هايي بطول دو سانتيمتر جهت قرار گيري صحيح خر پا قرار دارد بعد از اينكه خر پا بر روي تير ود رجاي خود قرار گرفت بوسيله پين آنرا در جاي خود محكم مي كنيم،براي جلوگيري از خروج پينها فنر هايي را در سوراخ پين قرارميدهيم .
خرپاها را بسته به مقدارماكزيم باري كه بايد از روي پل عبور كند به چند روش نصب مي كنند.
1-    خر پاهاي يك رديفه يك طبقه
2-    خر پاهاي دو رديفه يك طبقه
3-    خرپاها ي دو رديفه دو طبقه
بعد از اينكه خر پاها را بر روي تيرها سوار ودودهنه از پل را آماده نموديم ،دماغه را بر روي بلبرينگها قرار داره و به ساخت پل ادامه ميدهيم .بعد از ساخت سه يا چهار دهنه شروع به هل دادن پل به سمت جلو مي كنيم .بايد توجه كنيم كه جهت جلوگيري از سقوي پل درون دره بايد با توجه به محل قرار گيري تكيه گاهها وتعداد دهانه هاي فرستاده شده وتعداد دهانه هاي مانده بر ساحل محسبات را انجام داده تا از سقوط پل جلوگير شود.
معمولاً طول كلي پل را به اندازه يك ونيم برابر طول واقعي پل ساخته وبعد ازفرستادن پل بر روي محل خود و سوار شدن طرف دوم پل به جناح مقابل دماغه ودهنه هاي اضافه را باز مي كنند.
بلبرينگها يي كه پل را هدايت مي كنندداراي قفل ضامن بوده كه حركت پل را كنترل مي كنند.بعد از نصب خر پا ها بر روي تيرها دهنه قاب را بوسيله دو عدد نبشي شبيه باد بند ضربدري مهار ميكنيم .
بعد از ساخت ونصب پل بر روي دره عرشه پل را كه بصورت صفحات 5/1 ×75/.ميباشد در محل قرار داده و ورودي وخروجي پل را كه بصورت رمپ مي باشد د رجاي خود قرارميدهيم .  
نرم افزار مهندسي ROAD
اين مجموعه نرم افزار بر اساس سه اصل سادگي ، ارتباط با كار بر ، دقت وسرعت عمل د ردر يافت اطلاعا ت ونهايتاً وسعت زمينه كار براي فرا گيري كليه مراحل طراحي يك راه تهيه وتدوين شده است و داري هفت بخش اساسي است كه ذيلاً در باره هر بخش توضيح مختصري داده مي شود.
1-    دريافت اطلاعات اوليه از كار بر
معمولاً بسته هاي نرم افزاري بدو طريق اطلاعات را از كار بر دريافت مي كنند روش اول بصورت پرسش وپاسخ ميباشد. د روش دوم كاربر اطلاعات موردنياز را با فرمت خاصي  در يك فايل اطلاعاتي قرارميدهد ،سپس با دادن نام فايل مربوطه اطلاعات به برنامه منتقل مي شود. با توجه به اينكه هر كدام از اين دو طريق داراي محاسن خاص خود مي باشند.لذا هر دوروش در اين نرم افزار پيش بيني شده است .
همچنين اشكال زدايي فايل اطلاعاتي نيز امكان پذير است.
2-    ترسيم پروفيل طولي زمين طبيعي
به علت اينكه ابتدا بايد پروفيل طولي زمين طبيعي ترسيم وسپس با توجه به وضعيت آن خط پروژه طراحي شود ،برنامه امكان ترسيم پروفيل زمين طبيعي را بصورت مجزا فراهم آورده است.
د راين بخش مي توان مقياس هاي عمودي و افقي ،طول هر شيت ،ابعاد كاد روعناوين جدول (تايتل)نقشه را تعيين كرد.
طراحي وترسيم پلان مسير
نرم افزار ROAD براي طراحي پلان مسير كه شامل مشخصات قوسهاي ساده ،مركب و كلوتوئيدونيز اضافه عرضي وشيب عرضي (دور)مي باشدميتواند بطريق نيمه اتوماتيك و اتوماتيك عمل نمايدو هر گاه لازم باشد با دادن پيغامهاي مناسب كار بر را به طراحي بهتر هدايت نموده همچنين پلان را ترسيم ونقاط مهم طرح را به صورت مختصات در جداول آن قرار دهد.
براي دادن اطلاعات اين بخش نير ميتوان اطلاعات را بصورت پرسش وپاسخ واردنمود ويا فايل حاوي اطلاعا ت را به برنامه معرفي كر د.
طراحي وترسيم خط پروژه
نرم افزار براي طراحي خط پروژه ميتواند به سه طريق اطلاعات مربوط به خط پروژه را دريافت كند كه عبارتند از روش پرسش وپاسخ ،فايل اطلاعاتي ويا طراحي گرافيكي خط پروژه .
با استفاده از روش طراحي گرافيكي كار بر ميتواندبا مشاهده خط زمين وخط پروژه برروي صفحه تصوير ، اثرات تغيير خط پروژه را بر سطوح خاك بر داري وخاكريزي حاصله در نظر گيرد و خط پروژه بهينه را طراحي نمايد.
در طراحي قوسهاي قائم كار بر ميتوند از قوسهاي دايره ،سهمي ويا هر دونوع استفاده نمايد طراحي مشخصات قوسهاي قائم ميتواند بصورت نيمه اتوماتيك ويا اتوماتيك انجام گير د.
در اين بخش كار بر ميتواند آبروها پلها ،تونلها ومتون توضيحي را در يك فايل اطلاعاتي قرار دهد تا برنامه انها را در ترسيم پروفيل طولي منعكس نمايد.
طراحي وترسيم مقاطع عرضي و محاسبه سطوح و احجام آنها
پروفيلهاي عرضي كه توسط اين نرم افزار قابل ترسيم مي باشندميتوانند مربوط به هر نوع راه ،بزرگراه  ويا راه آهن باشند.
كار بر ميتواند مقطع يا مقاطع عرضي تيپ دلخواه مورد نظر خود را با كمك نرم افزار طراحي نمايد.در اين بخش جداول مربوط به احجام وسطوح ونيز ديوارهاي حائل محاسبه وايجاد ميشوند.
كار بر ميتواند در يك مسير از چندين مقطع تيپ عرضي استفاده كند ونيز هر گاه لازم باشد از محاسبه وترسيم قسمتهايي از مقطع عرضي (پلها ،تونلها و….)صرفنظر كند.
همچنين مي توان براي برداشت خاك نباتي وپوسيده (دكاپاژ)عمقهاي مختلف در نظر گرفت و آنها را دريك فايل قرارداد تا برنامه از آنها استفاده نمايد.
منحني بروكنر در صورت نياز كاربر نيز ميتواند در اين بخش رسم شود.
ترسيم پلان
كار بر ميتواندبه كمك برنامه با استفاده از پلان چند مسير طراحي شده يك پلان كلي ترسيم نمايد كه اين امكان براي طراحي وتر سيم پلان تقاطع هاي همسطح وغير همسطح مناسب بوده وبا توجه به مختصاتي بودن اطلاعات ميتوان با استفاده از جداول وتهيه ليستهاي نقاط مختصاتي موردنياز در اجرانيز از پلان ترسيم شده استفاده نمود.
ترسيم خط زمين مقاطع عرضي
چنانچه كاربر تنهانياز به ترسيم خط زمين مقاطع عرضي داشته باشدبرنامه كمكي امكان رسم اين مقاطع را با مقياس دلخواه فراهم مي آورد    .
ملاحظاتي برتهيه آسفالت گرم در كشور
با عنايت به اينكه در استان لرستان ومناطق همجوار نسبت به ساير نقاط كشور تعداد قابل توجهي كارخانجات آسفالت وجود داشته وطبيعتاً مصرف آسفالت گرم در اين مناطق در خور توجه مي باشد لا زم است در اين ارتباط مسائل ومشكلات آن مورد توجه خاص قرار گيرد.
در تهيه آسفالت گرم پارامترهاي زير بعنوان عوامل اصلي موثرند:
1-    انتخاب مصالح مناسب ومرغوب
2-    انتخاب قيرمناسب وشيوه صحيح گرمايش
3-    انتخاب تاسيسات مناسب تهيه آسفالت    كه داراي دستگاههاي كنترل با دقت قابل قبول وتجهيزات فني مناسب باشد
انتخاب ناظر فني جهت كنترل ونظارتبر كليه مراحل تهيه واجراي آسفالت بصورت تمام وقت.
در بين پارامترهاي فوق هر كدام ميتوانند جايگاه موثر وتايين كننده اي به ميزان وزن واهميتي كه در مجموعه ايفامينمايند داشته باشند وليكن مسلماً جايگاه نظارت وكنترل نسبت به ساير پارامترها از اهميت ويژه اي برخوردار است وبه هيچ وجه حتي با بكار گيري پيشرفته ترين دستگاها نيزنميتوان از اهميت وجايگاه آن كاست زيرا در نهايت به اين جايگاه پر اهميت بايد توجه وعنايت نمود ودر مورد تهيه واجراي آسفالت گرم بلحاظ نيازمند بودن به دقت وكنترل ويژه ومستمر اين مسئله از اهميت فوق العاده اي بر خوردار است .
انتخاب مصالح مناسب ومرغوب
با توجه به اينكه انواع متفاوت آسفالت ا ز دو جزء اصلي مصالح سنگي وقيرتشكيل يافنه و عموماًبيش از 90 درصد وزن آسفالت را مصالح سنگي وبقيه را قير و فضاي خالي تشكيل ميدهند بدين لحاظ نقش اصولي  مصالح سنگي در آسفالت بعنوان استخوان بندي مطرح مي باشد لذا توجه وسعي در جهت تامين مصالح مرغوب ،مقاوم ومناسب از نقطه نظر مشخصات مورد نياز و مطابق با استانداردهاي فني از مهمترين عوامل در جهت ارتقاءكيفيت رويه هاي آسفالتي است .
تامين مصالح سنگي مناسب عمدتاً تابع دو پارامتر اصلي :
الف: خصوصيات مشخصات سنگ معدن مورد استفاده
ب: روشها وتاسيسات بر داشت وتهيه مصالح سنگي
در ارتباط با انتخاب مصالح مناسب و مرغوب بابرسيهايي كه از تعداد قابل توجهي از كارگاههاي موجود كشور بعمل آمده است اشكالات اساسي در اين مورد به نظر مي رسد.
1-    باتوجه به اينكه ميزان تميزي و عدم آمادگي مصالح سنگي پرامتر مهميدر افزايش مقاومت ودوام رويه هاي آسفالتي مي باشد معذالك توجه كافي به اين مسئله نم گردد و مسائل زير در اين رابطه به نظر ميرسد
1-1    معادن مصالح سنگي غالباً بصورت
الف : مصالح سنگي انباشته شده در مسيل ها رودخانه ها وغيره كه در حال حاضر اغلب معادن كشوررا تشكيل داده واز نقطه نظر اقتصادي وسهولت بر داشت مناسب ترين معادن مي باشند.
ب: مصالح سنگي بصورت وا ريزه انباشته شده در دامنه كوها وغيره .
ج : مصالح سنگي بتصورت قابل برداشت از كوهها به شكل قطعات سنگي با استفاده از انفجار وغيره.
جهت جدا ساز ي خاك وساير مواد آلوده كننده مصالح سنگي بسته به مشخصات معدن مورد استفاده روشهاي مختلفي وجود دارد وليكن معمولاً جهت مصالح معدن گروه الف وب دو روش جدا شازي به روش خشك وجدا سازي به روش شستشو صورت مي گيرد در حالتي كه خاك وساير مواد ريزدانه چسبنده روي مصالح درشت دانه را پوشش نداده باشد ميتوان با قرار دادن يك سرندلرزنده در مسير عيور مصالح سنگي مصالح با قطر 6يا 8 را  در صورت وجود مواد مضر بعلت ريز دانه بودن در اين محدوده قرار مي گيرند از كل مصالح موجود جدانمود و آنها را بصورت جدا گانه ازمصالح شكسته دپونمود تا در موارد مجاز مصرف گشته ومصالح سنگي باقيمانده را جهت  تبديل به مصالح دانه بندي شده شكسته به سنگ شكن هدايت نمود.
در مواقعي هم كه سنگها نيز داراي پوشش خاكي بوده ويا بخواهيم ماسه طبيعي بدست آمده نيز عاري از مواد مضر ه باشد وبعنوان مصالح مرغوب مورد استفاده قرار گيرد ودر مجموع كيفيت مجموعه مصالح با لارود ميتوان از سيستمهاي شستشوي مصالح سنگي استفاده نمود كه در نهايت جهت افزايش مرغوبيت مصالح و پرامترهايي مثل ارزش ماسه اي وغيره روش شستشو به شرطي كه متناسب با مشخصات مصالح طراحي گردد روش مناسبي است .
جهت مصالح گروه براي جدا سازي خاك و ساير مصالح مضر از سنگ معادن نصب گريزي قبل از سنگ شكن اوليه روش متداولي است كه متاسفانه در اغلب كارگاهها يا اين سيستم وجود ندارد و بعضاً با وجود اين سيستم مصالح نامناسب را از سيستم خارج ننموده وبعداً با مصالح شكسته خارج شده از سنگ شكن مخلوط مي نمايند.
موارد فوق اذكر كه لازمه تامين مصالح مرغوب در كارخانه هاي آسفالت مي باشد بندرت رعايت وهمچنين در صورت وجود اين تاسيسات غالباً مشاهده شده است كه مصالح نا مرغوب كه از كل مصالح جدا شده است در موقع تهيه آسفالت مجدداً به مصالح مرغوب اضافه ميگرددو عدم كنترل و نظارت فني در اين كارگاهها اين مسئله را تشديد نموده است و در نهايت باعث افت شديد كيفيت و مرغوبيت آسفالت گرم خواهد شد .
-وجود اعدا د نسبتاًپايين ماسه اي با ارقام 40 و 45 درصد بعنوان ارقام قابل قبول براي مصالح سنگي ريزدانه در نشريه 101 نيز عاملي در اين راستا است كه در حال حاضر با توجه به توجيهات اقتصادي در ارتباط با افزايش در صد ارزش ماسه اي و دوام ومرغوبيتي كه رويه آسفالتي بدنبال خواهد داشت ومقايسه با افزايش هزينه اي كه بدنبال خواهد داشت بسته به مجموعه شرايط منطقه اي و اقتصادي غالباً استفاده  از مصالح سنگي ريز دانه با se پايين بنظر ميرسد قابل قبول نباشد وقاعدتآً با توجه به مجموع شرايطي كه در ارتباط با عدم توجه لازم وكافي به مسئله نگهداري راهها وجود دارد مي طلبد كه رويه هاي آسفالتي با دقت ومرغوبيت مناسب اجرا گردد.
2-1عدم توجه به خصوصيات زمين شناسي مصالح سنگي
با نگرشي بر روال موجود ودستور العمل هاي فني در ارتباط با بررسي خصوصيات و مشخصا ت مصالح سنگي جهت استفاده در رويه هاي آسفالتي عليرغم اهميت خصوصيات زمين شناسي اين مصالح در ميزان دوام ومرغوبيت اين رويه ها جايگاهي در برسي هاندارد وبه ان توجهي نمي شودولازم است به عنوان يكي از پارمترهاي اصلي و اوليه مورد توجه قرار گيرد.
-تاسيسات تهيه آسفالت گرم
بر اساس نامگذاري كه جهت تاسيسات تهيه اسفالت گرم كارخانه آسفالت انتخاب شده است اين دستگاهها نوعاً با نامهاي دستي نيمه اتوماتيك وتمام اتوماتيك توسط سازندگان آنها معرفي شده اند كه توقعاتي كه اين نامها ايجادمينمايند مشگل اساسي است كه با آن مواجه مي باشيم .
وقتي به دستگاهي تمام اتوماتيك اطلاق مي گردد تصور بهره بردار اين است كه اين دستگاه مواد خام تحويل شده را مطابق مشخصات فني به بهترين حالت ممكن آنر تبديل به فراورده قابل استفاده خواهد كرد وتوقع اين است كه كليه كنترلها ي لازم روي مراحل توليد توسط سيستم انجام پذيرد.
بررسيهاي انجام گرفته در اين زمينه گوياي اين واقعيت است كه افرادي كه بعنوان  ناظر فني مسئوليت كيفي تهيه واجراي رويه هاي آسفالتي را بر عهده داشته اند كمتر به بررسي شيوه عملكرد دستگاهاي فوق الذكر پرداخته اند تا با اشرف ب خصوصيا ت و مشخصات آنها بتوانند در امر كنترل كيفي محصول ارائه شده وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند و اين مسئله كاملاًضروري ولازم به نظر ميرسد.
بر اين اساس با عنايت به برر سي وشناخت مشخصات ارائه شده توسط سازندگان متعدد و مشخصات دستگاههاي ساخته شده توسط آنان سيستمها ي موجود در كشور بنظز ميرسد تصورات موجود در بين بهره برداران مبني بر عدم نياز به كنترل مستمر در سيستمهاي تمام اتوماتيك تهيه آسفالت به هيچ وجه منطقي نبوده است و اين تصور عمومي حاكي از عدم شناخت اصولي انان از نحوه عملكرد اين سيستمها بوده است .
ودر نهايت با بيان اين جمله كه كليه سيستمهاي ارئه شده تهيه اسفالت بنام تمام اتوماتيك اولاًبر خلاف نامشان تمام اتو ماتيك نيستند و كنترلهاي اساسي در تهيه اسفالت گرم  نيازمند تنظيم و كنترل توسط اپراتور مي باشد وثانياًبا توجه به مجموعه خصوصيات ومشخصات اين دستگاهها نيازمند به كنترل ،مراقبت ونظارت مستمر توسط ناظر فني مربوطه مي باشند كه متاسفانه به علت عدم درك صحيح از بخش اول اين مطب نيز فراموش شده مي باشد.
در جهت تفهيم مطالب فوق الذكر لازم است بصورت مختصر اشاره اي به موارد غير خودكار در سيستم هاي تحت نام خودكار تهيه آسفالت گرم داشته باشيم تا مسئولين كنترل كيفي اين سيستمها بيش از پيش بر وظيفه سنگيني كه بر عهده دارند واقف گر دند.
بطور كلي مو ارد زير بعنوان موارد غير اتوماتيك ونيازمند به كنترل وتنظيم با دست در مجموع سيستم ها ي موجود تهيه اسفالت گرم مطرح مي باشد.
1-    تنظيم ميزان خروجي مصالح از سيلوهاي مصالح سرد
مسلماًبا توجه به مجموع شرايط تهيه آسفالت گرم اعم از شرايط آب وهوايي ،تنوع در دانه بندي انواع آسفالت وغيره نياز است كه ميزان نياز خروج مصالح سنگي با دانه بندي هاي تفكيك شده تنظيم گردد كه تنظيم آنها با استفاده از سيستم ها ي دريچه دستي بدون ويبره يا با ويبره با استفاده از نوار وبا تنظيم موتور دور متغير  ويا با موتور دور ثابت و تايمر صورت مي گيرد كه در همه آنها تنظيم مربوطه توسط اپراتور صورت ميگرد.
تنظيم دقيق اين دريچه ها با توجه به طرح اختلاط عامل مهمي در جهت صرفه جويي در سوخت ومصالح وهمچنين سهولت و امكان پذيري كنترل اختلاط خواهد بود ومسلماً نياز به تجربه ،دقت ومهارت دارد.
توصيه مهم در اين قسمت اينكه چون هر با رتنظيم  اين دريچه ها مستلزم صرف وقت ودقت قابل ملا حظه اي است ودر صورت عدم تناسب با طرح اختلا ط كنترل ودقت آنرا دچار مشكل ساخته و به آن لطمه وارد مينمايد لذا بايد سعي نمود با توجه به دقت مورد نياز جهت تهيه آسفالت رويه هاي راه در فواصل زماني مشخص كارخانه تهيه يك نوع آسفالت را بر عهده گيرد واز تهيه چند نوع آسفالت در اين فاصله زماني اجتناب ورزد .
2-    كوره خشك كن
در كوره خشك كن مصالح سنگي مورد استفاده در آسفالت گرم پس از خشك شدن مي بايستي به ميزان حرارت موردنياز گرم شوندكه مسلماً تنظيم ميزان تنظيم ميزان دماي مصالح سنگي از عمده ترين پارامتر ها ي اصلي در مرغوبيت وكيفيت آسفالت گرم مي باشد و اين تنظيم از مواردي است كه بوسيله اپراتور وبوسيله دست تنظيم مي گرددونياز به مراقبت وكنترل دائمي دارد  .البته در بعضي از سيستمها قطع كننده اي جهت مواقعي كه دما افزايش ميابد در نظر گرفته شده است ،اما اين كار كافي بنظر نمي رسد وبا عنايت به اينكه ميزان حرارت مصالح سنگي خارج شده از كوره خشك كن به عوامل
-    ميزان مصالح سنگي وارد شده به كوره در واحد زمان
-    -ميزان رطوبت مصالح سنگي
-    ميزان سوخت وحرارت شعله مشعل
-    ميزان وشرايط دماي محيط
بستگي دارد كه تنظيم حرارت مصالح سنگي با توجه به پرامترها ي فوق الذكر كار دشواري است مخصوصاً اينكه غالباً به دلائل متعدد از جمله نبودن وسيله حمل اسفالت و غيره دائماًورود مصالح سنگي قطع و وصل مي گردد اين كا ردشوار تر مي گردد .
با عنايت به اينكه تاثير نوسانات حرارتي مصالح سنگي روي كيفيت آسفالت گرم از جمله ميزان پوشش مناسب قير تاثير روي خصوصيا قير وغيره وهمچنين محدوديتهاي حرارتي جهت فاصله حمل وپخش مستلزم كنترل ودقت ويژه مي با شد وبا توجه به مشخصات اين دستگاهها در اين مورد لازم است كنتل مستمر و دائمي توسط ناظر فني مربوطه روي نحوه عملكرد اين قسمت صورت گيرد.
3-    مخازن مصالح سنگي گرم
در اين ارتباط با توجه به اينكه لازم است ارتباطي مستمر بين نياز به انواع قطرهاي مصالح سنگي گرم كه در اين سيلوها ذخيره مي گرددو ميزان ورود مصالح سنگي سرد بر حسب قطرهاي مختلف بر قرار باشد و اين ارتباط تنها بوسيله تنظيم دريچه هاي خروج مصالح سنگي سرد كه بوسيله اپراتور تنظيم مي گرددمي باشد لذا در مواقع تنظيم وزن انواع مختلف مصالح سنگي جهت اختلات بعضاً دچار اين مشكل هستيم كه ممكن است از مصالح مختلف به ميزاني كه نياز بدان داريم در دسترس نباشد وبلعكس از مصالحي كه كمتر نياز داريم به ميزان بيشتري در دسترس باشد.
در اين مورد مخصوصاً در مواقعيكه تغيير در نوع آسفالت از نظر طرح اختلاط پديد آيد ونياز به چند نوع آسفالت سطحي در طي يك سيكل زماني داشته باشيم بروز اين مشكل كاملاً محسوس است .
بدليل مشكل بودن كار اپراتور در تطابق پارامترهاي متعدد جهت تهيه آسفالت گرم مناسب در صورت عدم كنترل ونظارت بر اين امر احتمال بروز مشكل وعدم رعايت دستور العملهاي داده شده خواهد بود مخصوصاً اينكه به دلبل بروز مشكلاتي از قبيل حساسيت سيستم هاي خود كار وخرابي هاي مداوم ،تنوع در تهيه انواع آسفالت و كمبود امكانات حمل ونقل وغيره اين دستگاههاگاهاً بصورت دستي هدايت ميگردد.كه در اين صورت لزوم كنترل ونظارت مستمر ودائمي توسط ناظر كاملاً ضروري و لازم به نظر ميرسد.
4-    كنترل سيستم گرمايش قير
سيستمهاي گرمايش قير بصورت تعريف شده اي  در مجموعه كار خانه هاي اتوماتيك وجود نداردو بدليل اينكه اولاً گرمايش قيرطي مراحل مختلف صورت ميگيرد وثانياً در اكثر مجموعه ها ي موجود بصورت ابتدايي و كنترل نشده عمل مي گردد.
در اين ارتباط با توجه به نقش حساس وتعيين كننده قير در ايفاي نقش چسبندگي بين سنگدانه ها لزوم توجه جدي در كنترل ونظارت مستمر ودائمي توسط ناظر فني مربوطه جهت كنترل عملكرد اين قسمت را  مي طلبد ومشخص است كه كمترين بي توجهي به اين امر ميتواند عامل اساسي واصولي در تقليل كيفيت رويه هاي آسفالت گرم گردد.
در اين زمينه كوتاه سخن اينكه بر اساس بررسيها ي بعمل امده از تعداد قابل توجهي از كار خانه هاي آسفالت كشور غالباً در شيوه ها ونحوه رفتار با قير مشكلات اساسي و غير قابل قبولي را دارامييباشد كه جا دارد در ارتباط با كنترل ونظارت به اين مسئله توجه خاصي مبذول گردد.
5-    كنترل ميزان فيلر
كنترل ميزان فيلر نيز در اغلب كارخانه هاي آسفالت خودكار بدون توزين وارد مخلوط كن مي گرددودقت در اين زمينه غالباً مناسب نيست .
نتيجه گيري
بر اساس مطالب فوق الذكر كه در ارتباط بامشگلات اساسي موجود در كارخانه هاي آسفالت تمام اتوماتيك بود كه شامل پيشرفته ترين دستگاههاي موجود در كشور ما و ساير كشورها ميباشد وتا اين حد نياز به مراقبت وكنترل دارد و واقعاً اين سيستم چنانچه بدون هيج عيب ونقصي كار نموده وهيچ اشكالي پيش نيايد بايستب بصورت مستمر و دائمي كنترل گردد.
وحال اينكه اولاً بخش اعظم كارخانجات موجود در كشور داري كنتل وهدايت به شيوه دستي مي باشند كه كنترل آنها فوق العاده مهم و با اهميت مي باشد.
ثانياً از مجموع كارخانه هاي آسفالت اتوماتيك بخش قابل توجهي از انان داراي سيستم آماده بكار بي عيب نمي باشد و غالباً بصورت دستي كنترل وهدايت مي گردند.
ثالثاً بدليل عدم وجود تكنولوژي و شيوه هاي مناسب نگهداري كارخانجات اتوماتيك با امكانات الكترونيك در كشور دچار خرابي هاي قابل ملاحظه اي مي گردند.
در اين صورت است كه مابايستي كه بر خلاف روال موجود د ركشور يعني اتكا به سيستمهاي كنترل وهدايت كارخانه هاي آسفالت وعدم كنترل ونظارت دقيق ومستمر در امر تهيه آسفالت گرم در كارخانه هاي آسفالت به اين امر مهم و اساسي واقف گرديم كه تهيه آسفالت گرم تحت هر شرايط ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه