کارآموزی شهرداری دزفول

کارآموزی شهرداری دزفول
کارآموزی شهرداری دزفول
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 25 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه :
در عصر كنوني جهان در حال تغييرات سريع در همه عرصه هاي زندگي بشري و كره خاكي است و علوم بشري به شدت در حال تغيير و تكامل مي باشند . به تبع اين تغييرات در زندگي و ارتباطات بشري، علم ساختمان و معماري نيز مانند كليه علوم ديگر دستخوش تغيير و تكامل و دگرگوني است به طوريكه از آثار تاريخي در عرصه هاي مختلف پيداست اين تغييرات در طول تاريخ متناسب با رانش و نحوة زندگي انسان ها تغييراتي داشته اند كه اين تغييرات در همة علوم در عصر كنوني شدت بيشتري دارد .
بلكه لاينقطع مي باشد اين فراگيري بطور تخصصي از دانشگاه شروع مي گردد و به دنبال فراگيري علوم طبعاً بكارگيري آن ها و تجربه كردن ضروري است و به دنبال به كار گيري اين علوم و روش هاست كه پايه گذار تغييرات بعدي و به تبع آن ايجاد زمينه پيدايش تئوريها و بينش ها و تكامل علوم مربوط پيش مي آيد .
پس كارآموزي ما دانشجويان به دنبال پايان تحصيلات دانشگاهي ، سر آغازي است براي تجربه و به كار گيري علوم فرا گرفته شده و به كار بستن روش ها و علوم ياد گرفته شده با اين ديد كه سبب تغييراتي در عرصه علمي اين علوم مي باشد و خود سبب و زمينه ساز اين عرصه از علم و عمل باشيم.

 

فصل اول : آشنايي كلي بــا مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان :
شهرداري دزفول يكي از قديمي ترين شهرداري هاي كشور است و اولين شهرداري است كه در استان خوزستان تآسيس گرديده است . بر اساس مدارك موجود اين مكان در سال 1299 هجري شمسي تآسيس گرديده است.
درجه اين شهرداري درجه 10 و تعداد پرسنل آن جداي از سازمانهاي وابسته به آن بيش از 1000 نفر مي باشد .
شهرداري دزفول در حال حاضر شامل دو منطقه و سه سازمان وابسته به نام هاي عمران -  اتوبوس راني و فضاي سبز است و بودجه سالانه آن براي سال 72 بيش از 5/4 ميليارد ريال تنظيم گرديده است .
اين نهاد در طول عمر پر تلاش خود خدمات ارزشمندي را به مردم خوب دزفول عرضه داشته و در زيبايي و سر بلندي گام هاي بلندي برداشته است .
نمودار سازماني و تشكيلات :
نمودار تشكيلاتي اين مؤسسه به صورت زير است :
-    وزارت كشور
-     استانداري خوزستان
-     شهرداري دزفول
اهم اقدامات شهرداري :
1-    سازمان دهي به وضعيت املاك و تعيين تكليف بسياري از زمين ها در توسعه شهري .
2-     حل مشكلات حقوقي تعدادي از پروژه هاي مهم نظير ترمينال هاي بار و مسافر .
3-     روشن شدن وضعيت بافت قديم ، شامل تهيه طرح مرمت توسط مشاور و برخورد مناسب با مخروبه ها .
4-     به كارگيري و توسعه خدمات كامپيوتري در ابعاد مختلف شهرداري
5-     اجراي طرح سراسري مميزي
6-     كاهش پرسنل و افزايش در آمد نسبت به سالهاي قبل
7-     ايجاد  زمينه و دعوت از علاقه مندان به سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري
8-     تهيه و تصويب محدوده قانوني شهر
9-     اجراي طاق نماي خيابان هاي اصلي دزفول
10-     تآمين روشنايي خيابان ها
11-     اجراي زير سازي جاده ها
شهرداري مركزي دزفول - واحد مشاوره فني :
مشاوره در امور فني و عمراني و شهر سازي در شهر دزفول و همچنين طراحي و محوطه سازي ميادين ، پاركها ، حاشيه گذاري اصلي ، سازمان دهي بخش هايي از ساحل دز - انجام مي گيرد .
به عنوان مثال:
 پارك دولت - پارك وليعصر ، ورودي بهشت علي ، محوطه ورودي بيمارستان گنجويان ، محوطه ترمينال هوايي و حاشيه اتوبان دزفول - انديمشك همچنين پاركهاي محلي در منطقه فرهنگ شهر و جنوب شهر .
    نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي فوق و ساختمان اداري شهرداري مركزي در حال احداث و شهرداري منطقه دو ، در بخش بهسازي و نوسازي بافت قديم ، تهيه طرح و نظارت بر مرمت و باز سازي حمام كرناسيان - آسياب هاي آبي و غيره و همكاري با ميراث فرهنگي در زمينه هاي فوق الذكر
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مختلف بارشته علمي كار آموز
معمار و هنر معماري با بخش هاي مختلفي در ارتباط است كه براي رسيدن به هدف و مقصد و خلق اثر به آن ها نياز مند است . از جمله : وجود نقشه كش ماهر ، پيمانكار و مجري با تجربه و همچنين مشاوراني كه او را در رسيدن به هدف ياري رسانند .
در محيط هاي معماري مانند دفتر فني شهرداري مركزي دزفول افراد متعددي در حال فعاليت هستند .
از جمله :
 طراح :
 كه مسئوليت اصلي دفتر فني بر عهدة اوست و همچنين يك نفر مترور جهت محاسبة پروژه
افراد ديگري نيز مانند نقشه بردارها و تكنسين ها ( جهت نظارت از طرف رئيس دفتر فني ) فعاليت دارند و نيز كسيكه مسئول كامپيوتري كردن نقشه هاي موجود است . به طور كلي شهرداري دزفول از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است كه مهمترين آنها عبارتند از :
شهردار :
مسئول مستقيم دستگاه اجرايي طرح جامع و تفصيلي و ساير معاونتها
 روابط عمومي :  هماهنگ كننده كليه معاونت ها و دستگاه اجرايي طرح جامع و تفصيلي .
 معاونت اداري مالي :
 معاونت فني شامل ادارات شهر سازي و نگهداري تآسيسات وابسته و تهيه طرح هاي  فني و نظارت بر اجراي آنها ميباشد .
اداره شهر سازي :
 صدور پروانه ساختماني و نظارت بر اجراي ساختمان سازي و تعيين برو  كف ها و ديگر مسائل ساختمانهاي در حال احداث .
ادارة نگهداري تاسيسات و ابنيه وترافيك:
نگهداري شبكه ارتباطي و تعمير و تجهيز آنها در نصب چراغ راهنمائي و خط كشي و غيره و تجهيزات و تآسيسات عمومي شهر .
اداره طرح هاي فني و نظارت : تهية طرحهاي اجرائي خيابانهاي جديد الاحداث و ساير تآسيسات عمومي شهر مانند پارك ها ، آبريز گاهها عمومي و غيره .
فصل سوم: آزمون آموخته ها ، نتايج و پيشنهادات
عمده فعاليتهاي اينجانب در واحد مشاور فني در شهرداري مركزي دزفول طراحي و تهيه و ترسيم نقشه هاي مورد نياز شهرداري بوده است .
از جمله :
-    تهيه نقشه شهرداري مركزي و ترسيم پلان ها پلان ستون گذاري ، ستون گذاري و جزئيات ستون ها و پلان محور بندي ستون ها و نوشتن اندازه و ارتفاع همراه با دسني كه چندين جلسه به طول انجاميده است .
-     همچنين ترسيم پلان فونداسيون - تيپ بندي جزئيات فونداسيون به همراه دسن كه چندين جلسه به طول انجاميده است .
-     ترسيم  پلان تير ريزي - تيپ بندي و جزئيات تيرچه ها به همراه دسن كه چندين جلسه به طول انجاميده است .
-     ترسيم پلان باد بندها و جزئيات بادبندها همراه بادسن كه چندين جلسه به طول انجاميده است .
-     طراحي و نظارت محوطه سازي شهرداري (سيويل )
-     ترسيم نماها و مقاطع پلان شهرداري مركزي همراه با دسن
-     طراحي و ترسيم پلان پارك وليعصر واقع در دزفول
-     پيشنهاد كاربري براي سايت پارك وليعصر
-     نظارت بر اجراي پارك وليعصر و بازديد هاي مكرر
-     بر آورد مقداري از هزينة  طرح
-     طراحي و محوطه سازي حاشية رودخانه دز در مجاورت مقبرة رود بند
-     نظارت و بازديد از سايت حاشية رودخانة دز در مجاورت رود بند
تهيه نقشه شهرداري مركزي :
كار فرما : شهرداري دزفول
مشاور: سازمان خدمات طراحي استان
پيمانكار: شركت پي ريز پوياي جنوب
محل اجرا : مجاور خيابان 60 متري (ترمينال مسافر بري قديم اهواز ) 
   مدت كارآموزي اختصاص به تهيه نقشه هاي شهرداري مركزي داده شده است .
كاربري اين ساختمان : اداري (شهرداري منطقه 2 دزفول )
ساختمان دو طبقه است آجري است و اسكلت آن فلزي مي باشد با متراژ 31×20 و مساحت هر طبقه 600 متر مربع و زير بناي 1200  متر مربع با مشخصات زير :
ساختمان داراي فضايي مراجعي - اداري است .
مراجعي در طبقه همكف و شامل دفتر فني ، نوسازي ، معاونت و سرويس ها
اداري در طبقه اول و شامل مديريت ، بخش هاي حقوقي ، املاك ، بايگاني
ترسيم نماها و مقاطع پلان :
ترسيم نماها و چندين جلسه به طول انجاميد .
مصالحي كه در نما به كار برده شده است :
-    نماي خارجي : آجر پلاك 4cm با بند كشي سيمان سفيد
-     اندازه تركيبي از سنگ چيني صيقلي 40cm و سنگ باد بر
-     كفسازي داخلي : تركيبي از سنگ گرانيت 40cm×40  و گوهره به ابعاد 40cm×40
-     ديوارهاي جداكننده به ارتفاع 1m حد واسط فضاي مراجعين و اداري كه تركيبي از سنگ گرانيت ، سنگ چيني ، با پوشش كف سنگي چيني مي باشد .
-     بدنه سازي و كف سازي سرويس ها از سراميك
-     نماي داخلي از پلاستر سيماني با روكش اندود گچ و رنگ روغني مات
-     پله ها از سنگ چيني صيقلي به عرض 40 و ارتفاع 17cm
-     پنجره ها از پروفيل آهني طبق نقشه هاي تهيه شده
-     شيشه ها : شيشه دودي 4mm 
-     پنجره و درهاي سرويس ها از آلومينيوم عرض درهاي سرويس 75cm و ارتفاع 210 cm  و ابعاد پنجره توالت 40cm×40 
-     در اتاق ها چوبي به عرض 110cm  با چهارچوب - روكش راست يا گردويي و با پوشش رنگ سيلر كيلر
-     ضخامت ديوارهاي خارجي  25cm و ديوارهاي داخلي 15cm
1-ترسيم پلان ها (همكف و اول )
تهيه و ترسيم پلان ها و اجرايي كردن آن ها حدوداً يك هفته طول كشيد .
پلان ساختمان به صورت مستطيل شكل به ابعاد 20×30 متر مربع و مساحت مر طبقه متر مربع ورودي اصلي پلان در جبهة غرب با دسترسي از خيابان 16  متري طبق پلان موقعيت اطراف بنا آزاد و منتهي به خيابانهاي فرعي و فضاي سبز مي باشد .

فضاي سبز
شمال
16  
مسکونی متري
                  
خيابان اصلي
-    تعداد راه پله ها 2عدد كه اولي در نزديكي هاي ورودي براي كادر اداري و مراجعين ( ارباب رجوع ) راه پلة دوم در انتهاي اداري در ضلع شرقي مختص به كارمندان
-    سرويس ها در مجاورت راه پلة انتهايي در دو طبقه هر كدام داراي دو
-    چشمه با فضاهاي مربوطه مي باشد .

2- ترسيم پلان فونداسيون - تيپ بندي و جزئيات فونداسيون
چندين روز اختصاص به ترسيم پلان فونداسيون داشت .
پس بتني و به صورت منفرد است تركيبي از شناژ و زير سازي
ابعاد تقريبي پس 50 ×1/5×1/5 و ابعاد تقريبي شناژ 50 ×50 ×50 
3- ترسيم پلان ستون گذاري و جزئيات ستون ها
اسكلت فلزي و ستون ها به صورت جفت از نوع 18 و  LPE16 و پله ها به صورت تكي و دوتايي تركيبي از تيرهاي لانه زنبوري 16 و 14
 بادبندها به صورت ضربدري و K از نبشي چندين روز از مدت كارآموزي براي اين كار صرف شد .
4- محوطه سازي (سيويل )
محوطه سازي: كفسازي تركيبي از سيمان رنگي ، بتن و سنگ تيشه اي
فضاي سبز شامل: درختكاري و گلكاري و چمن
حصار كشي از ديوار و نرده با مشخصات تهيه شده
5- ترسيم پلان تير ريزي
ترسيم پلان تير ريزي چندين جلسه به طول انجاميد .
مشخصات : سقف سنگين ( تيرچه بلوك )
طراحي و ترسيم و نظارت بر اجراي پارك وليعصر دزفول :
موقعيت منطقه :
اين منطقه در قسمت غرب دزفول واقع شده و تا جنوب غربي امتداد پيدا مي كند . در قسمت غربي بافت قديم شهر را مشاهده مي كنيم و رفته رفته قسمت جنوب غربي بافت جديد شهر را به خود اختصاص مي دهد .
سابقة منطقه :
منطقه اي كه سايت مورد نظر در آن واقع شده است با توجه به رودخانه دز و پل قديم و نيز شكل بافت شهري موجود در اين منطقه ، حكايت از آن دارد كه پيدايش شهر و شروع شهر نشيني از حاشية اين رودخانه ازاين منطقه آزاد شده و در طي ساليان متمادي به جهات مختلف گسترش پيدا كرده است...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه