کارآموزی تاسیس دفتر فنی مهندسی گلچین

کارآموزی تاسیس دفتر فنی مهندسی گلچین
کارآموزی تاسیس دفتر فنی مهندسی گلچین
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 28 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


مقدمه:
  معماري از زماني آغاز شد كه انسان اوليه شروع به ساختن خانه خود نمود . طرح ساختمان ، به دنبال بروز اين پديده تهيه گرديد و پس از آن نياز به تهيه نقشه ، تعبير و تفسيرآن احساس شد.
  براي انسانهايي كه در زمانهاي بسيار قديم زندگي مي كردند ، كوچ كردن از يك محل به محل ديگر ،صيد و شكار وبعدها تعيين حدود مالگيت ها ، احداث كانالهاي آبياري ، جمع آوري مالياتها ، از جمله موارديديگري بود كه انسانها را محتاج تهيه نقشه نموده است .
  نقشهاي بر روي خشت خام متعلق به حدود 4500 سال قبل بدست آمده كه گوياي به نتيجه رسيدناولين فعاليتها در زمينه تهيه نقشه بوده است .
  نقشه ، زبان افراد فني است. براي يك فرد فني بسيار مهم است كه اين زبان را بشناسد و رموزآن را بداند . بدين معني كه بتواند نقشه اي را درست و خوب ترسيم نمايد و قادر به درك و خواندن آن نيز باشد .نقشه كشي در رشته ساختمان هم ، كاري است فني وهم هنري ، يعني يك نقشه را بايد از نظر رعايت نكات فني درست كشيد و هم بايد خوب و زيبا ترسيم نمود.آنچه به قسمت فني مربوط است در كلاسهاي درس مي توان آموخت، ولي قسمت دوم را بايد با كوشش و تمرين مداوم بدست آورد . به طوري كلي گزارش اين بدليل مكاني و موقعيتي (دفتر فني ) در مورد اصول و قواعد نقشه كشي در نقشه هاي اجرايي ساختمان مي باشد.

 

فهرست
1-  مرحله اول ـ آشنايي كلي با مكان كار آموزی 5                                
1-1-تاريخچه سازمان 5                                              
1-2- نمودار سازماني وتشكيلاتي                                                        5                                            
1-3- نوع محصولات توليدي يا خدماتي                                                 6                                      
1-3-1- ترسيم كروي زمين                                                             7                                                 
1-3-2- اسكيز كردن                                                                    7                                                           
1-3-3- كشيدن طرح اصلي                                                             7                                                     
1-3-4- اعمال كردن تغيرات احتمالي                                                  7                                                   
1-3-5- تاًئيد طرح                                                                       8                                                             
1-3-6- ترسيم نقشه                                                                     8                                                             
1-3-7- تصويب نقشه                                                                   8                                                                       
1-3-8- محاسبه نقشه                                                                   8                                                         
2- مرحله دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز         10                 
3-1- موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي                                              10
3-2- بررسي شرح وظايف رشته كارآموزي در واحد صنعتي                            10        
3-3- امور جاري در دست اقدام                                                              11      
3- مرحله سوم : آزمون آموخته ها و نتايج                                        12              
3-1- پلان همكف                                                                           13           
3-1-1-اجراي پلان همكف                                                                 13       
3-1-2- اجراي پلان زيرزمين                                                               14     
3-1-3- اجراي پلان اتاق روي پاركينگ                                                 15              
3-2- برش هاي عمودي                                                                     15             
3-2-1- برش طولي                                                                         16        
3-2-2-برش عرضي                                                                         16       
3-3- نماها                                                                                    17       
3-3-1-نماي جلوي ساختمان                                                              17        
3-4-پلان شيب بندي                                                                       18
3-4-1-تصوير پلان شيب بندي                                                             18      
3-5-پلان تيرچه و بلوك                                                                   19
3-5-1-تصوير پلان تيرچه و بلوك همكف                                                19
3-5-2-تصوير پلان تيرچه و بلوك زيرزمين                                         20           
3-5-2-تصوير پلان تيرچه و بلوك اتاق روي پاركينگ                             20             
3-6- پلان پي كني و گود برداري                                                        21        
3-6-1-تصوير پلان پي كني و گود برداري همكف                                     21        
3-6-2-تصوير پلان پي كني زير زمين                                                22
3-7-پلان موقعيت يا سايت پلان                                                        23         
3-8-دتايل ها                                                                               24         
3-8-1- جزئيات شناژهاي قائم و افقي                                                   24           
3-8-2-اجراي ناوداني پشت بام                                                            25
3-8-3- جزئيات اتصال ستون به فنداسيون                                              25                 
3-8-4-تصوير اجراي ديوار حمال داخلي                                               26                 
4 - فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي                                                       27
5-فرم هاي پيشرفت كار آموزي                                    
6- فرم پايان دوره كارآموزيمرحله اول ـ آشنايي كلي با مكان كار آموزي
1-تاريخچه سازمان :
شرح كاملي در مورد دفتر و شركت فني مهندسي گلچين:
    - اين شركت و دفتر مهندسي كه از تاريخ (فروردين 73 )                           بطور مستمر شروع به كار كرده است، در خيابان شهيد منتظري تقاطع ميدان آزادي (ميدان مثلث )كه از لحاظ جغرافيايي در مكان نسبتاً خوبي قرار دارد و توانسته است كه مشتريان خوبي را جذب كند .  اين دفتر تقريباً در مركز شهرستان دزفول قرار دارد .
2-نمودار سازماني و تشكيلات:
در اين دفتر فني مهندسي، آقاي مهندس  گلچين  وآقاي مهندس يزدان پناه به صورت مشترك به عنوان مدير مسئول دفتر فني ، و  سه  نفر كار آموزهستند.
3- نوع محصولات توليدي يا خدماتي :
چگونگي روال و انجام كار:
بخشي از اين كار در اين شركت كه ترسيم ، تصويب و محاسبه نقشه هاي ساختماني مي باشد روال انجام آن چنين استكه مشتري بايد بعد از اينكه برگهگارشناسي را از شهرداري تهيه كرد ( منظور از برگه كارشناسي شناسايي و پي بردن به موقعيت زمين ، كه زمين در چه مكاني قرار دارد و شمال آن رو به كدام طرف مي باشد و از كدام طرف با خيبان و يا خيبانها در ارتباط است كه اين برگه كارشناسي توسط شهرداري كه افرادي را به مكان مورد نظر خواهد فرستاد و اين اطالاعات را كسب خواهند كرد صورت مي گيرد )به ايندفتر خواهد آمد و نقشه آن را به مرحله اجرا خواهيم گذاشتكه مراحل اجرا و ترسيم نقشه داراي هشت آيتم مي باشد.
1- ترسيم كروكي زمين ، 2- اسكيز كردن ، 3- كشيدن طرح اصلي ، 4- اعمال كردن تغيرات احتمالي ، 5-تاًئيد طرح ، 6- ترسيم نقشه ، 7- تصويب نقشه ، 8- محاسبه نقشه
توضيحات كامل در مورد موارد فوق :
1 - ترسيم كروكي زمين :
كه مهندسين و دست اندر كاران اين دفتر بايد يك كليات و يك ديدگاه كلي از مكان مورد نظر داشته باشند كه البته اين مرحله را از برگه كارشناسي مي توانند استفاده كنند.
2    – اسكيز كردن :
بعد از اينكه موقعيت زمين كاملاً با موقعيت و محل زمين آشنايي پيدا كرد حال بر اساس جهت هاي جغرافيايي نقشه بايد اسكيز زد
(كه همان طرح اصلي مي باشد ).
3    - كشيدن طرح اصلي :
در اين مرحله بعد از رسيدن به مرحله تصويب ، طرح اسكيزي را بايد به مرحله بالاتر كه همان كشيدن طرح و يا بهتر است بگوئيم كشيدن طرحهارساند ، منظور از كشيدن طرحها اين است كهممكن است بسته به نظر مهندس و با توجه به ايده ها و نظرات مشتري چند طرح كشيده شده و بعد موقع ترسيم يكي از آنها كه مورد تصويب مشتري رسيده است ترسيم شود.
4-اعمال كردن تغيرات احتمالي :
كه در اين مرحله ممكن است مشتري طرحي را تائيد كرده و بعد از ترسيم و يا در حين انجام ترسيم يك طرح ، يك طرح بهتر و جالبتر به نظر او برسد كه موجب تغيير نقشه و دوباره ترسيم كردن نقشه شود كه البته خصارت اين جور موارد به عهده خود مشتري مي باشد.
5-تائيد طرح :
كه با توضيحات بالا چگونگي تائيد طرح و به تائيد رسيدن طرح نيز روشن شده است .
 6- ترسيم نقشه :
بعد از تائيد طرح ، ترسيم نقشه صورت مي گيرد . ترسيمات نقشه تا سال 79 با دست صورت مي گرفت .اما از سال 80 تا كنون ترسيمات با كامپيوتر انجام مي پذيرد كه در كارهاي كامپيوتري هم سرعت كار بالا رفته و هم كيفيت كار .ميانگين زمان و مدت ترسيم هر نقشه حدوداً 12-24 ساعت مي باشد كه بنده بعضي از نقشه هاي ساختماني اين دفتر فني را با كامپيوتر كرده ام و بعضي را هم با دست كشيدهام .
7- تصويب نقشه :
بعد از ترسيم نقشه نوبت به تصويب نقشه مي رسد . تصويب نقشه به عهده مهندس مي باشد كه مهندسي كه در برگه كارشناسي نام او قيد شده است بايد نقشه را تصويب كند.
8- محاسبه نقشه :
محاسبه نقشه كه به نقشه كه نقشه هاي اسكلت فلزي و بتني تعلق دارد توسط مهندسي كه نقشه را تصويب كرده و يا مهندس ديگري صورت گيرد .
اين توضيحات و مراحل ذكر شده يكي از نمونه كارهاي اين دفتر فني مهندسي مي باشد .
يك مرحله ديگر كه كارهاي نظارتي مي باشند نيز در اين فتر فني مهندسي صورت مي گيرد.
كارهاي نظارتي مي تواند در داخل شهر و يا حومه شهر و يا بيرون از شهر صورت پذيرد كه البته در مورد اين شركت در تمام  موارد ثقل مي كند.
اين شركت چند نوع نظارت را انجام مي دهد :
الف )نظارتي كه خود نقشه را شامل مي باشد و هر نقشه اي بايد از اين نظارت بر خوردار باشد كه خود اين نظارت داراي سه مرحله مي باشد :
1-    نظارت و چك موقع پي ريزي  2- نظارت و چك موقع اجراي سقف
 3-نظارت و چك موقع بتن ريزي .
ب )نظارتهايي كه ممكن است نقشه توسط فرد و مهندس ديگري تصويب شود اما نظارت توسط فرد و مهندس ديگري صورت مي گيرد كه در اين شركت بيشتر نظارتها از اين نوع است كه اين نوع نظارت بلند مدت مي باشد و معمولاً از موقع شروع ساختمان سازي تا پايان ساختمان سازي صورت مي پذيرد كه مهندس ناظر بايد دائماً به مكان مورد نظر رفته و بطور مستقيم به ساختمان و يا بهتر است بگوئيم اجراي ساختمان سازي نظارت داشته باشد.
شايان ذكر است كه مهندس وهمكاران ايشان تماماً نظارت بر ساختمانهايي در داخل شهر و بيشتر خارج از شهر را دارند كه طبق توضيحات بالا اين نظارتها توسط مهندسان اين دفتر صورت مي گيرند اما نقشه هاي انها( نقشه هاي ساختماني مورد نظر ) توسط مهندسان ديگري صورت گرفته است.
بسته به رشته و مهارت مهندس ، نظارتها نيز تقسيم بندي مي شوند كه چند نوع از اين نظارتها عبارتند از : نظارت بر معماري و فضاهاي ساختماني ، نظارت بر سازه ساختماني ، نظارت بر تاسيسات ساختماني ( كه تاسيسات نيز به بخشهاي متعددي تقسيم مي شود : تاسيسات برقي ، تاسيسات فاضلاب ، تاسيسات گرمايش و سرمايش ساختمان و ….) مي باشد .
مرحله دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
1- موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي با برسي جزئيات سازماني و رشته كار آموز در واحد صنعتي :
رشته بنده كه عمران مي باشد بيشتر در بخش سازه و محاسبات ساختمانها كارايي دارد و طراحي و چيدمان يك ساختمان بيشتر به عهده ي معماران است . ولي به دليل اينكه اينجانب فعلاً در دوره كارداني عمران هستم و محاسبات كلي را هنوز فرا نگرفته ام بيشتر به ترسيم نقشه مي پردازم تا محاسبات نقشه.
2- بررسي شرح وظايف رشته كارآموزي در واحد صنعتي :
من در اين دفتر مهندسي با كمك مهندس ( يزدان پناه ) به كارهاي ترسيمي پرداخته ام كه از ابتدا با رسم پلان هاي ساختمان و نماها و مخصوصاً برشهاي ساختمانهاي بك طبقه و بعداً چند طبقه و بعد از فرا گرفتن ساختمانهاي شفته - آهكي به فرا گرفتن و ترسيم نقشه هاي ساختمان هاي اسكلت فلزي پرداخته ام كه در آخر چندين نقشه اسكلت فلزي نيز ترسيم كرده ام .مقداري از ترسيماتي را كه انجام داده ام ضميمه اين گزارش كاراموزي كرده ام .
3-امر جاري در دست اقدام   :
كارهايي كه جديداًدر دست اقدامندكارهاي نظارتي مي باشند كه بطور هميشگي هستند و اين نظارت ما در اين دفتر توسط مهندسين پذيرفته شده و بطور مستمر اجرا مي شوند . همانطور كه گفته شد كارهاي نظارتي ممكن است در داخل شهر ، حومه شهر و يا خارج شهر صورت بپذيرد . در اين دفتر كارهاي نقشه برداري نيز انجام مي گيرد اما همانطور كه گفته شد  اين دفتر فني ساختماني كه بيشتر كارهاي ترسيمي و كارهاي تصويب – محاسبه و نظارت كه توسط مهندسين اين دفتر انجام مي شود صورت مي گيرند...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه