کارآموزی در شهرداری شهرستان شوش دانيال (ع)

کارآموزی در شهرداری شهرستان شوش دانيال (ع)
کارآموزی در شهرداری شهرستان شوش دانيال (ع)
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 12 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


عنوان
« مرحله اول »
تاريخچه سازمان
نمودار سازماني و تشكيلاتي
نوع محصولات توليدي  يا خدماتي
شرح منحصري از فرآيند توليدي خدماتي
« مرحله دوم
موقعيت رشته كارآموزي در واحد صنعتي با بررسي جزئيات رشته كار آموزدر واحد صنعتي با برسي جزئيات رشته كار آموز در واحد صنعتي
امور جاري در دست اقدام
برنامه هاي آينده
نكنيكهايي كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي بكار مي رود

« مرحله سوم »


مقدمه
رشته عمران يكي از مهمترين رشته ها در امر سازندگي و آباداني هر منطقه به شمار مي رود به طور كه اين رشته را مي توان به عنوان مادر سازندگي ياد كرد . دانشجويان فارغ التحصيل از محل دانشگاه خود طي تحمل بيشتر با موارد تئوريك كار خود آشنايي پيدا مي كنند و آشنايي با موارد عملي كار خود را به طور خيلي محدود آن هم در قالب بازديد ها و وسايل سمعي بصري مي باشد .
در درس كار آموزي 2 دانشجو به تحليل و بررسي عميقي در مورد مكان و موضوع كا آموزي مي پردازد و پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت ارائه دهد .
طي گذراندن اين 2 واحد درسي دانشجو با جزئيات عملي كار در محل كار خود آشنا مي شود و دانسته هاي تئوري خود را با ديدن و عمل در كار استحكام و افزايش مي دهد لذا اين واحد يكي از مهمترين واحد هاي درسي دوره كارشناسي عمران مي باشد .
تاريخچه سازمان
شهرداري شهرستان شوش دانيال (ع) در ابتدا به صورت يك تبصره از يك ماده بوده و به طور غير مستقل و زير نظر سازماني ديگر به سعفبي از امورات شهررسيدگي مي كرد .
از نظر تاريخ تاريخ پيدايش نام شهرداري ، اين تاريخ به سال 1326 هجري شمسي بر مي گردد كه در اين تاريخ هسته اوله شهرداري در بخشداري شوش شكل گرفت . به طوري كه بخشداري همزمان با انجام وظايف خود وظايف شردار را نيز انجام مي داد .
شهرداري از نظر استقرار مكان مكان مستقل در سال 1333 استقلال مكان يافت كه در اين تاريخ نيز چيزي به عنوان شهردار وجود نداشت و وظايف شهردار توسط بخش دار انجام مي شد . تا اينكه در سال 1342 شهرداري خود را به عنوان يك سازمان مستقل با مسئوليت شخص شهردار خود را به جامعه معرفي كرد تا امر خدمت رساني به شهر سهمي را مانند ساير ارگانها و نهاد ها داشته باشد .
مكان سابق شهرداري شوش در حال حاضر در اختيار شوراي شهر قرار دارد .مكان فعلي ساختمان شهرداري به صورت مصور و با ذكر جزئيات در صفحه بعد نشان داده شده است .
نمودار سازماني و  تشكيلاتي :
واحدهاي تابعه شهرداري كه در امر خدمات رساني دخيلند عبارتند از :
مجموعه ستادي شهرداري كه تشكيل گرديده از واحد هاي مالي يا اداري امور كارگزيني و راه روابط عمومي امور مالي دفتر فني ،ساختماني درآمد ،بايگاني ،دبيرخانه و حراست و معاونت اجرايي و حقوقي واحدهاي اجرايي شهرداري عبارتند از:1-آتش نشاني 2-موتوري 3-عمران شهري 4-فضاي سبز 5- خدمات امور شهر
يكي از واحدهاي كه توليد آن در راستاي خدمات رساني به محيط زيست شهروندان است فضاي سبز مي باشد كه سالانه بيش از 100000 (صد هزار) اصله انواع نهال توليد مي نمايد و صرف امور سازي شهر مي نمايد.
همچنين شهرداري كارخانه توليد شن و ماسه دارد كه مصارف آن نيز صرف صرفاً جهت عمران  شهر مي باشند.
كارخانه آسفالت شهرداري نيز وظيفه توليد و تامين آسفالت خيابانهاي شهر را به عهده دارد.
نوع محصولات توليدي يا خدماتي:
 شهرداري يك سازمان عمراني محلي خودگردان است كه بر اساس ضرورت خدمات رساني به شهروندان شكل مي گيرد . شهرداري شوش وظيفه اصلي خود را برابر انون شهرداريها صرف داريها صرفاً خدمات رساني به شهروندان مي داند.
خدماتي كه شهرداري ارائه مي نمايد بيش از 400 مورد در روز مي باشد يعني اينكه نوزاد ازبدو تولد تا سنين پيري و موت با شهرداري سرو كار  دارد و ازشهرداري خدمات مي گيرد.
حاصل كار و نتايج برداشت در اختيار طراحان قرار داده مي شود تا بر طبق اطلاعات بدست آمده از نقشه برداري محل طرح مناسب و اقتصادي ريخته شود .
3-تهيه طرح مناسب و نقشه كشي آن :
پس از ارائه شدن اطلاعات نقشه برداري كارشناسان مربوط به طراحي با توافق همديگر شما تيك كلي از طرح را ارائه مي كنند تا از نظر اقتصادي بودن طرح و مناسب بودن از نظر امكان استفاده درمحل به تاييدمقامات بالاتر شهرداري ونسبت به كليت طرح به تاييد كارشناسان استانداري برسد. پس از تاييد اوليه طراحان نقشه پروژه مورد نظر را ارائه مي دهند تا براي اجرا آماده بشود .
توضيح اينكه نقشه مورد نظر شامل كليه جزئيات كار از پي كني گرفته تا آخرين مراحل كار مانند ايزولاسيون بام مي باشد .
4- پياده نمودن نقشه در محيط هاي مورد نظر :
پس از تهيه نقشه كار ،جزئيات نقشه پي كني در اختيار مجريان طرح قرار داده مي شود تا پس از اجراي پلان كني همراه با ارائه جزئيات ديگر كار به ترتيب مرحله كار به انجام مي رسد .
5-نظارت بر حسن انجام كار :
توضيح اينكه در كليه موارد اجراي طرح ،كارشناسان حضور مستقيم داشته و از مراحل مختلف كار بازديد مي كنند و هر جاي از كار را كه از نظر اجراي صحيح اشكال داشته باشد را تذكر داده و دستور به تخريب يا تقويت مورد مي دهند .
بررسي شرح وظايف رشته كار آموز در واحد صنعتي :
وظايف كارآموز بنا به نياز سازمان مي تواند در مراحل زير خلاصه شود.
1-نوشتن صورت وضعيت متره ويا برآورد بعضي پروژه هاي در دست احداث و يا آتي .
نوشتن صورت وضعيت متره برآورد نياز به قسمتهاي زير مي باشد
1-يك نقشه اجرايي كامل لازم  است بنحوي كه بتوان از روي آن بسهولت مقدار مصالح مورد لزوم و همچنين تعداد كارگران لازم و كادر فني با توجه به نوع تخصص شان را تعيين نمود.
2- يك سري جداول تدوين شده كه بتوان مقادير قسمتهاي مختلف را كه از نقشه ها استخراج مي شود در جداول مربوطه وارد نمود . اين مقادير بصورت وام در طول ،سطح ،حجم ،وزن و عدد مي باشد .
3- داشتن قيمتها كه بتوان مقادير بدست آمده را در جداول تبديل برآورد قيمت نمود . براي اين منظور مي توان از فهرست بهائي كه معمولاً براي مصالح از طرف شهرداري هر شهر براي كارگران و كادرفني در اداره كار هر شهر تعيين مي گردد استفاده نمود. در ايران فعلاً بدين ترتيب عمل مي شود كه فهرست بهايي از طرف سازمان برنامه و بودجه هر سال هزينه در اختيار دستگاهها و پيمان كاران قرار داده مي شود و براي شهرهاي مختلف ايران ضرائبي (بنام ضريب منطقه اي ،متناسب با وضع آن شهر در نظر گرفته مي شود.)
2- نظارت و بازديد از پروژه در دست اقدام :
در حين انجام كار پروژه كارآموز وظيفه دارد كه به همراه كارشناسان مجرب محل كار خود به محل اجراي پروژه ها رفته و نكاتي را كه كارشناس گوشزد مي كند را به عنوان گزارش ثبت كرده و به تجربه عملي خود بيافزايد .
3 – نوشتن گزارش كار بازديد از حل اجراي پروژه :
 كاراموز در پايان هر بازديد بايد گزارش كاملي از محل احداث پروژه و عنوان كار و نوع كار و هزينه در نظر گرفته شده براي كار مورد نظر را به همراه نكاتي اجرايي كار از ابتدا تا پايان كار تهيه بكند.
در اين گزارش ها بايد سعي شود كه تكنيكهاي رشته مورد نظر خود را در كارهاي عمراني پيدا و از نحوه اجراي آنها آگاه شود .
امور جاري در دست اقدام :
بخشي از فعاليتهاي حال حاضر (مربوط به رشته عمران ) در شهرداري شهرستان شوش با توجه به نياز كنوني و اعتبارات لحاظ شده عبارتند از :
1-پروژه هاي احداث فضاي سبز
2-پروژه هاي احداث پارك
3-پروژه تكميل شهربازي
4-پروژه هاي گسترش فضاي سبز شهربازي
5-پروژه هاي جدول بندي
6-پروژه هاي زيرسازي و اسفالت
7-پروژه هاي روكش و ترميم اسفالت
8-پروژه احداث ترمينال بزرگ شوش
9-پروژه احداث كتابخانه بلوار جمهوري اسلامي
10-پروژه سرپوش بتني آبروهاي فاضلاب
در مرحله سوم به ارائه گزارشاتي از بازديد و ساير كارهاي انجام شده روي پروژه هاي فوق اشاره شده است .
برنامه هاي آينده:
1-طرح ايجاد پارك شهر
2-طرح استفاده آب خام بجاي آب تصفيه براي فضاي سبز در سطح شهر
3-ايجاد ميدان بزرگ در جاده ترانزيت شوش انديمشك –شوش اهواز
تكنيكهايي كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي بكار مي رود :
اين بخش شامل سه مورد اصلي است كه عبارتند از  :
1-تكنيك هايي كه از بخش بتن در سازها اجرا مي شوند.
2-تكنيكهايي كه از بخش فولاد در سازها اجرا مي شوند.
3-تكنيكهايي كه از بخش محوطه سازي در بخش هاي مختلف شهر اجرا مي شوند .
مورد اول : تكنيكهايي كه از بخش بتن در سازها اجرا مي شوند  :اين تكنيكها در مراحل مختلف اجراي سازه بايد اجرا بشوند :
در مرحله پي ريزي :1-اجراي بتن مگر 2-قالب بندي  3-آرماتوربندي  4-نصب ربشه هاي شناژ قائم (و از اين قبيل)                    مانند{ نصب صفحات پاي ستون –نصب ريشه هاي ستون هاي بتني }5-بتن ريزي پي (شناژ)
نكات كه حين اجرا به آن برخورد مي شود : پايين بردن شناژ از سطح فنداسيون به دليل عبور كانال تاسيسات . در اين حالت بهتر است كه ابتدا بتون شناژ به صورت سرتاسري ريخته شود و سپس با بتن قالب روي شناژ ادامه بتون فنداسيون ريخته شود.
نكاتي در مورد اجراي آرماتورگذاري شناژ: 1- ميلگردهاي شناژ بايد به صورت يكسره از داخل فنداسيون رد شود (ضابطه كلي )2-خاموت بندي بايد در داخل شناژ انجام شود (فاصله اولين خاموت از بر فنداسيون بايد كوچكتر يا مساويcm 5 باشد )3-براي وصله كردن ميلگردهاي طولي شناژ بايد فاصله حداقل cm 60 از برفنداسيون باشد .
محل قطع بتن : محدوده مجاز كه ميل گردهاي ستون و ميلگردهاي شناژ با هم تداخل مي كنند به علت تراكم ميلگرد ما يكي از دو عنصر فرعي و ديگري اصلي ميگيريم در اين حالت چون اهميت ستون بيشتر است آرماتورگذاري ستون را ادامه ميدهيم و در محل برخورد شناژ را تا حد مقدور آرماتور گذاري مي كنيم .
مورد دوم :تكنيكهايي كه از بخش فولاد در سازه ا اجرا مي شود :
1-    اتصال بلت به صفحه ستون : در جايي كه بلت ماده باشد و امكانات تراشكاري محدود باشد استفاده مي شود . نوع آجدار به علت
عوض شدن جنس در اثر جوشكاري نبايد استفاده شود . در اين سيستم محل عبور لتيما در صفحه سوراخ شده و پس از تنظيم ارتفاع بلت ،بلت به صفحه از بالا و پايين جوش مي شود . در نوع ديگر سر بيروني بلت روزه مي شود . به دليل عدم تعادل بليتها حين تبن ريزي از چند روش استفاده مي شود كه يك روش براي حفظ تعادل جوش كردن بتني از پايين به بلتها مي باشد.
به دليل زياد سوراخ نشدن صفحه كه ايجاد ضعف درآن مي كند بلت درمحل سوراخ تغيير قطرمي دهد (تراش مي خورد)واز بال ارزوه 
مي شود .
در روش ديگر از يك مهره ديگر در زير صفحه بيس استفاده مي شود كه با اين روش مي توان بعد از بتن ريزي صفحه را باز كرده و با آچار بكس صفحه را تنظيم كرد كه هرگاه چند صفحه داشته باشيم بايد تنظيم صفحه ها را با بالاترين صفحه انجام شود .
در دوباره جاگذاري صفحه بايد از گروت استفاده شود . استفاده از گروت (ملات منبسط شونده) بهتر از استفاده از ملات ماسه سيمان است چون ملات ماسه سيمان كاهش حجم دارد و ترك بر مي دارد .
از نظر كيفيت جوش : جوش با دستگاه جوش با دينام داراي كيفيت بالاتري نسبت به جوش با برق شهري است . در برق شهري جهت جريان در هر ثانيه 50 دفعه عوض مي شود ولي دينام داراي جهت يكنواختي است . دستگاههاي سه فاز جوش بالاتري را از نظر كيفيت نسبت

توضيح اينكه ساختمان تا مرحله اجراي سقف ادامه پيدا كرده و عمليات آن به دلايل خاصي ناتمام مانده است .
شرح بازديد از چگونگي نصب پايه هاي ساختمان :
تاريخ :8/2/82
گزارش كار: ستون هاي ساختمان كه از هر يك از آنها از 2Inpig تشكيل شده بودند و محل اتصال شاه تيرها روي آنها پيش بيني شده بود (نصب نبش ) توسط جرثقيل بلند شده و در محل صفحه ستونها قرار داده مي شود و سپس دو نفر جوشكار مجرب بعد از تنظيم ستونها توسط دوربين از نظر قائم  بودن ستونها را با ورق و نبشي به صفحات وصل مي كردند اين كار براي هر 20 ستون ساختمان ملي     2 روز كاري انجام شد .
معايب كار : 1- تنظيم نبودن صفحات پاي ستون كه اشكالاتي را در كار ايجاد مي نمود . 2- تاب برداشتن بعضي از پروفيل هاي ستون كه در اثر رعايت نكردن از فاصله ورق هاي اتصال دو پروفيل ايجاد شده بود .
پيشنهاد :جهت جلوگيري از اين معايب بايد در اين مرحله يك نفر متخصص و با توجه بر چگونگي انجام كار و نظارت داشته باشد .چ
شرح بازديد اجراي : اتصال تير به ستون
تاريخ بازديد :20/2/82
اتصال تير به ستون عمدتاً با كمك نبشي صورت مي گيرد . در روش كار به اختصار به اين ترتيب است كه محل اتصال تير به ستون را بر روي ستون دقيقاً مشخص و آماده مي كنند .
مثلاً اگر قرار است در محل اتصال صفحاتي اتصال داده شوند قبلاً اينكار را انجام مي دهند و سپس در ترازي كه بايد تير به ستون وصل شود نبشي مورد نظر ،نبشي زير سري ،كه ابعاد آن مشخص و بر روي نقشه ها نشان داده شده است را به ستون وصل كردند انگاه تيرها را كه قبلاً به اندازه لازم و بريده و آماده كرده اند را به محل حمل كرده و با كمك جرثقيل بر روي نبش هاي زير ستون قرار مي دهند و با كمك خال جوش اتصال موقتي را بوجود اوردند پس از استقرار موقت نبشي هاي جانبي و بالاي تير را در محل خود قرار داده و اتصال را كامل مي كنند .
پروژه كتابخانه مركزي شهرداري شوش
اعتبار :600000000 (ريال)
مجري :شهرداري شوش
ناظر :استانداري
تاريخ شروع به ساخت :سال 80
تاريخ اتمام : خرداد سال 82
توضيحاتي مقدماتي راجع به تيرچه ها :
تيرچه هاي پيش ساخته ممكن است بصورت تمام فولادي،تمام بتن مسلح(پيش تنيده و يا ساده ) ويا قالب هاي سفالي ساخته مي شود .
تيرچه هاي تمام فولادي از قطعات نبشي ،سپري ،تسمه و يا ورق خم شده تهيه مي شوند .
تيرچه هاي فنري را كه معمولاً از ورق خم شده تهيه مي كنند از دو قسمت فوقاني و تحتاني تشكيل مي گردد . اتصال دو قسنت فوقاني و تحتاني با تسمه ويا از خم كردن ورق اصلي و با كمك جوش صورت مي گيرد .
تيرچه هاي تمام بتن مسلح را ممكن است ساده و يا بصورت پيش فشرده تهيه كنند . تيرچه هاي تمام بتن مسطح ساده از بتن و ميل گرد مي سازند . اين تيرچه ها از ميل گرد خرپايي شكل ،و يا در پاره اي موارد از ورق فلزي كه در بالا و قسمت تحتاني محكم شده است ساخته مي شوند .
تيرچه هاي با قالبهاي سفالي ،كه معمولترين نوع از انواع تيرچه هاي پيش ساخته در ايران است را از بتن و ميل گردهاي كه معمولاً آجدارند و با استفاده از قالبهاي سفالي مي سازند .
گزارش نصب  تيرچه ها در محل كار :
براي نصب تيرچه ها (قبلاً قالب بندي انجام گرفته بود ) تيرچه ها را توسط بالا بر ميكانيكي بر روي كار حمل كردند و در محل خود قرار دادند . سپس فاصله تيرچه ها را بوسيله بلوك تنظيم كردند . سپس از استقرار تيرچه ها با توجه به جهت تير ريزي كه در اين ساختمان از سيم شطرنجي استفاده شده بود بلوكها را با دقت در بين تيرچه ها قرار دادند.
پس از نصب بلوكها ميلگردهاي حرارتي را عمود بر تيرچه ها قرار دادند (به فاصله 30 cm )كه منظور اصلي از نصب ميلگردهاي حرارتي تقسيم فشار و جلوگيري از ترك خوردن سطح بتن سقف در اثر تغيير حجم ناشي از تغيير در به حرارت و يكپارچه كردن سقف مي باشد .
مرحله بتن ريزي سقف :
بتن با عيار 250 را كه از تركيب شن نخودي و ماسه و سيمان تيپ I بدست آمده بود را توسط بالا بر ميكانيكي بر روي سقف آماده عمليات بتن ريزي ريختند و پس از اتمام كار روي كار را با ماله صاف كردند .
عنوان پروژه : جدول بندي 75 دستگاه جنوب پارك فتح المبين واقع در ورودي روستاهاي چعب
مجري : شهرداري شوش 
اعتبار :1100000000 (ريال)
ناظر :استانداري
تاريخ شروع :1381
تاريخ پايان :1382
تاريخ بازديد 24/2/82
گزارش از نحوه اجراي جدول پيش ساخته :
جدول پيش ساخته معمولاً براي جدا نمودن فضا ها در پاركها و ميادين مورد استفاده قرار مي گيرد . روش و نحوه اجراي آن به شرح زير مي باشد .
معمولاً قطعات بتني 60×30 به صورت عروسكي يا دمبلي و … مي باشد كه توسط كارخانجات توليد كننده قطعات فوق در شهرستات اهواز و شوش توليد مي شود كه پس از خريداري در محل كار بصورت دپو انباشته مي شود . براي اجرا ابتدا با خاكبرداري (خاك نباتي ) را انجام مي دهند و سپس كف محل خاكبرداري رگلاژو كوبيده مي شود و آنگاه شن ريزي محل به ضخامت 5 الي 7   سانتيمتر پخش مي گردد . هدف از شن ريزي جلوگيري از اختلاط خاك و بتن مگر كف مي باشد كه پس از شن ريزي بتن مگر به ضخامت 5الي 10 (سانتيمتر ) ريخته و تراز مي گردد معمولاً عيار بتن بايد 100 الي 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب باشد كه در بيشتر موارد از عيار فوق كمتر استفاده مي شود . بعد از بتن مگر در صورت نياز بستگي به كد ارتفاعي با سنگ قلوه و ملات ماسه سيمان زير سازي صورت مي گيرد . در اغلب موارد ارتفاع 10الي 20 سانتيمتر دارد . بعد از اجراي زير سازي در ابتدا و انتهاي كار با توجه به كد و خط پروژه كه توسط نقشه بردار به استادكار مي شود دو قطعه سنگ با ملات  زير آن كعه حدوداً 2الي 5 سانتيمتر مي باشد كار گذاشته مي شود و آنگاه از ابتدا شروع به ملات ريختن زير جداول و كار گذاشتن جداول مي نمايند . فاصله بين جداول حدوداً 1.5CM الي 2CM مي باشد . پس از كار گذاشتن جداول بتن ماهيچه ريخته مي شود كه در قسمت جلو معمولاً قائده و ارتفاع حدوداً 10 سانتيمتر مي باشد ولي در قسمت عقب جدول يا پشت كار ارتفاع ماهيچه حدوداً 15 سانتيمتر و قائده معمولاً 10 سانتيكتر مي باشد . پس از اجراي بتن ماهيچه بستگي به مل كار در جلو جد اول بتن كانيو كه معمولاً جهت هدايت آبهاي سطحي استفاده مي شود به عرض حدود 20 الي 30 سانتيمتر استفاده مي شود . پس از آن نوبت به بندكشي و نهايتاً رنگ آميزي در دو لايه مي رسد كه معمولاً ابتدا رنگ روشن به كل جداول زده مي شود و آنگاه رنگ دوم بستگي به نوع كار رنگ رده مي شود .
عنوان پروژه :ساحل سازي در اطراف رودخانه شاوور
اعتبار لحاظ شده :500000000 (ريال)
تاريخ شروع :شهريور 81
تاريخ پايان :در حال اجرا
تاريخ بازديد :28/2/82
گزارش بازديد : شهرداري شوش به علت وجود رودخانه شاوور در قلب شهر و عبور آن از مركز اصلي شهر و وجود مقبره حضرت دانيال در كنار آن و با توجه به بازديد زائرين و جهان گردان خارجي از شهرستان شوش مبادرت به ساحل سازي نموده اند .
ساحل سازي معمولاً قسمتي از كادر دفتر فني مي باشد . اينجانب نيز از پروژه ساحل سازي بازديد روزانه داشته كه گزارش زير حاصله آن مي باشد . بمنظور ساحل سازي ابتدا نقشه آن را بستگي به مسير رودخانه تهيه مي نمايند و بعد معمولاً خاكبرداري صورت مي گيرد كه پس از خاكبرداري در كنارهاي رودخانه و رسيدن به كف مورد نظر در مواردي كه در معرض مستقيم حركت آب رودخانه است كه سبب فرسايش زير سازي ساحل سازي مي شود از توري و قلوه سنگ (گابيون) استفاده مي شود و در غير اينصورت از سنگ لاشه بصورت سنگ چيني خشك استفاده مي شود . پس از رسيدن سطح آب با سنگ چيني ،سن نقلي بر روي سنگ چيني ريخته مي شود كه باعث پر نمودن خلل و فرج موجود بين سنگها مي گردد. سپس با بتن مگر سطح تراز مي گردد . ارتفاع بتن مگر حدوداً 10 سانتي متر مي باشد توضيح اينكه لبه كناري ساحل سازي حدوداً 40CM و به عرض 30CM جهت اجراي شناژ افقي خالي گذاشته مي شود كه پس از اجراي بتن مگر به عرض 2 متر جهت اجراي شناژ افقي از آرماتور طبق شكل پيوستي آرماتور بندي مي گردد و بتن ريزي مي شود . آنگاه قسمت پشت شناژ تا رسيدن به سطوح كوپال ريزي مي شود كه در اين مرحله قسمت كوپال ريزي شده با بتن مگر همسطح شناژ مي گردد. آنگاه با قطعات سيماني رنگي كف مانند موزائيك كاري مفروش مي گردد. آنگاه بين قطعات بند كشي مي گردد. توضيح اينكه جهت مخفي نمودن شناژ بتني مبادرت به سنگ كاري با سنگ رودخانه اي و ملات ماسه سيمان مي نمايند كه نهايتاً بين سنگ قلوه رودخانه اي را بند كشي مي نمايند . اين عمليات مربوط به قسمت كنار رودخانه بوده كه در معرض آب قرار دارد و عرض آن حدود 6 متر مي باشد كه جهت پياده رو عبور عابرين و در صورت نياز به لايه روبي ،به عنوان جايگاهي براي استقرار وسايل حفاري مورد استفاده قرار مي گيرد و ارتفاع آن حدود 30 الي 40 سانيتمتر از سطح آب بالاتر مي باشد و حدود   2.5 الي 5 متر از سطح تر از مجاورت پايين تر مي باشد كه معمولاً بصورت فضاي سبز شيب دار با پوشش چمن و گل هاي فصلي و درختچه اي موُرد و درخت هاي گوناگون مانند ابريشم ،كُنار و اوكاليپتوس و … و يا بصورت پلكان و يا رامپ جهت دسترسي به ساحل مي باشد .
قسمت بالاي ساحل سازي معمولاً خيابان مي شود يا پاركينگ و در قسمت فضاي سبز پايه هاي بلند روشنايي وجود دارد كه بعداً نحوه اجراي آنها شرح داده مي شود . فاصله پايه هاي بلند 25 متر مي باشد ارتفاع آنها 9 متر و داراي 4 الي 6 پروژكتور جيوه اي كه در شب جلوه خاصي به محوطه مي دهند مي باشد . ساحل سازي درد و طرف رودخانه در حال امتداد مي باشد .
عنوان كار :اجراي كفپوش سيماني پياده روهاي پارك ساحلي شوش
مجري : شهرداري شوش
ناظر :شهرداري شوش
اعتبار :داخلي
تاريخ بازديد:5/3/82
گزارش بازديد :
كفپوش ها به منظور پوشش كف پياده روها و اماكن كه در معرض رفت و آمد زياد مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند . جنس كفپوش ها اغلب سيماني مي باشد و بعضي از موارد از سنگ قلوه طبيعي و قطعات كُنده درختان استفاده مي شود . بمنظور اجراي كفپوش سيماني ابتدا بستگي به محل استفاده ،خاكبرداري وخاكريزي مي شود كه پس از رسيدن به تراز مورد نظر با شيب مناسب كوبيده و سپس رگلاژ مي شود آنگاه ماسه به ارتفاع حدود 3 الي 5 سانتيمتر در محل پخش شده و آنگاه ماسه ها صاف و هموار مي گردد. سپس قطعات كفپوش كه معمولاً به اشكال هندسي گوناگون هستند بصورت پهنتر از بكار برده مي شود . پس از آنكه سطح صاف و يكنواختي بوجود آمد ماسه بادي بر روي سطح پاشيده شده و مازاد آن با تي و يا وسايل مشابه بر روي پياده رو كشيده مي شود تا كل ماسه بادي درزهاي كفپوش فرو بروند . از مزاياي كفپوش به روش فوق جلوگيري از شكست كفپوش ها بعلت نشست محل مي باشد و ديگر آنكه تعمير و نگهداري آنها با هزينه بسيار كمي امكان دارد ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه