آموزش نقشه‌ كشی ساختمان

آموزش نقشه‌ كشی ساختمان
آموزش نقشه‌ كشی ساختمان
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 28 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فصـل
اول
اصول نقشه كشي:
قبل از آنكه به بحث در مورد نقشه كشي بپردازيم لازم است كه نكات مهمي را در مورد اصول ترسيم ذكر نماييم كه اين اصول در مورد هر ترسيمي بايد بخوبي رعايت شوند .
اين اصول عبارتند از :
1-    تمييز بودن وسايل مورد استفاده در نقشه كشي ودر نتيجه تميزي نقشه اولين و بهترين مورد ترسيم نقشه است .
2-     كاغذ برروي ميز نقشه بايد درست چسبانده شود در غير اين صورت نقشه كج ونافرم ترسيم ميشود .
3-     نقشه بايد ابتدا با مداد كمرنگ ترسيم شود و بعد بايد آنرا با دقت پررنگ كنيم .
4-     خطوطي كه در نقشه اهميت بيشتري دارند پررنگ و خطوطي كه اهميت كمتري دارند بايد كمرنگ ترسيم شوند .
5-     اندازه گيري با دقت مهمترين پارمتر در اصول نقشه كشي است .
وسائل نقشه كشي :
همانطوري كه ميدانيم انجام هر كاري مستلزم وسيله اي است . به همين ترتيب در امر طراحي و نقشه كشي نيز مهمترين مسئله ابزار و وسائل آن است .
وسائلي كه در نقشه كشي ساختمان بكار ميبريم عبارتند از :
1-    مدادها :
به طور كلي مدادهاي نقشه كشي برحسب نرمي و سختي به دو گروه B (نرم وسياه) وگروه H (سخت) تقسيم بندي كرده اند البته مدادهاي ديگري به نام HB و F  نيز وجود دارند كه ازنظر سختي و نرمي در حد متوسط هستند .
2-    ميز نقشه كشي (تخته رسم):
ميز نقشه كشي كه ازچوب درخت گردو ودر ارتفاع استاندارد بين 800 تا 1800 ميلي متر مي باشد وداراي ابعاد استانداردي هستند كه در پايين آمده است .

500    700    1500    1750    2000    طولmm   
350    500    1000    1250    1500    عرض mm

3-  خط كش T
كه از دوتيغه بلند و كوتاه ساخته ميشوند كه اين دوتيغه با هم زاويه 90 درجه مي سازند واز جنسهاي مختلف  ساخته ميشود از خط كش T  براي رسم خطوط افقي و همچنين چسباندن كاغذ برروي ميز استفاده مي شود .
4     -   گونـيا
كه داراي دو نوع 45 درجه و 60-30 مي باشد كه از آن براي ترسيم خطوط قائم برروي نقشه استفاده مي شود .
5     - پـرگـار
از پرگار جهت ترسيم دايره به شعاعهاي مختلف استفاده مي شود. پرگارها بر حسب طول پايه ها در شعاعهاي محدود كاربري دارند .
6-    شابلن
شابلن الگويي است كه معمولا از پلاستيك يا فلز ساخته مي شود و برروي آن اشكال مختلف بريده ميشود و داراي انواع مختلف دايره ، مربع ، عدد و غيره ميباشد .
7-    كاغذ ها
كليه نقشه ها بايد در كاغذهاي استاندارد ترسيم شوند كاغذ ها به طور كلي به 5 دسته تقسيم ميشوند  كه شامل كاغذ اشتاين باخ ، كاغذ پوستي ، كاغذ كالك ، كاغذ شطرنجي يا ميلي متري و كاغذ ميلي متري ميباشند كه هر كدام كاربرد خاص خود را دارند .
فصــل
دوم
پرسپكتيو :
اگر جسمي را تحت زاويه مشاهده كنيم آنچه كه ترسيم مي شود ترسيمي سه بعدي و منظره اي است از اجسام سه بعدي كه تحت زاويه استاندارد تـرسيم مي شوند كه ميتوان به پرسپكتيوهاي ايزو متريك (30درجه و 30 درجه ) و كاوالير (افقي و 45 درجه ) و ديمتريك( 7 درجه و 45 درجه ) اشاره كرد .
خط و ضخامت آن در تريسمات :
به طور كلي از نظر ضخامت خطها به چهار دسته تقسيم ميشوند .
( 3/. و 6/. و8/. و2/1)
اگر نقشه اي با مقياس 100 :1 ترسيم شود ضخامت خط را3/.اگر مقياس 1:50 باشد ضخامت 6/. و مقياس 1:20ضخامت 8/. و اگر مقياس 1:10 باشد ضخامت خط 2/1 در نظر گرفته مي شود .
نحوه ترسيم خط از نظر استاندارد ترسيمي نقشه كشي :
از نظر ترسيمي خط بايد :
1-    همرنگ باشد يعني رنگ آن در طول مسير تغيير نكند .
2-    نازك باشد .
3-    ضخامت خط در طول مسير تغيير نكند .
جدول نقشه :
هر جدول بايد مشخصات تنظيم شده اي داشته باشد كه اين مشخصات عبارتند از :
تاريخ ، شماره نقشه ، شماره پرونده ، شماره برگه ، كار فرما ، عنوان ، ترسيم كننده، بازبين كننده ، رشته و مقياس ميباشد .
شماره نقشـه :
نشان دهنده يك سري نقشه هاي مشخص است در اين نقشه ها نام عنوان يكي است .
شماره پرونده :
يك سري نقشه ها كه تشكيل دهنده يك برنامه سازماندهي شده باشد پروژه ناميده ميشوند .
توجه :جدول نقشه در پايين و سمت راست نقشه ،چسبيده به كادر ترسيم مي شود .
سه نما :
اگر با ديد كاملا مستقيم به سه وجه راست و بالا و چپ يك پرسپكتيو بنگريم و اين سه ديد را ترسيم كنيم به اين سه ترسيم بدست آمده سه نما گفته ميشود .
توجه :
فاصله نماها از يكديگر در هنگام ترسيم يك سانتيمتر است و اگر در نما شكستگي وجود داشته باشد آنرا بايك خط نشان ميدهيم ولي اگر آن شكست در ميدان ديد مستقيم ما نباشدآن را با خط چين نشان مي دهند و معمولا آن را كمرنگ رسم ميكنند .
اندازه گذاري سه نما – پرسپكتيو :
اندازه گيري نماها بايد به گونه اي صورت بگيرد كه كليه تقسيمات نماها در آن مشخص شود مطابق استاندارد هاي اروپايي نماي راست را از بالا ، نماي بالا را از چپ ، و نماي چپ را از راست اندازه گيري ميكنند خط اندازه بايد از انتهايي ترين خط نما يك سانتي متر فاصله داشته باشد خط اندازه ها بايد كم رنگ ترسيم شود و اعداد آن در بالاي خط اندازه ودر وسط آن نوشته شود . 
اندازه گيري پرسپكتيو :
براي اندازه گيري پرسپكتيوها بهتر است دور تا دور آنها اندازه گذاري شود ولي اندازه گذاري سه وجه آن مشخص شود نيز كافي است . خط اندازهابايد موازي امتدادها باشند و از انتهايي ترين خط يك سانتيمتر فاصله داشته باشد .
سطح شيبدار :
شيب را در پرسپكتيو نمي توان بوسيله گونيا ترسيم كرد . براي ترسيم شيب بايد با توجه به اصول پرسكتيو نقطه شروع و خاتمه شيب را بدست آورد و اين دو نقطه را با خط كش به هم وصل كنيم . شيب در نما به صورت مستطيل ديده ميشود (در صورتيكه ديدمان در امتداد شيب باشد .)
مقياس :
 اگر بخواهيــم ترسيمي  بــزرگ را بر روي بــرگه بكشيم بـــراي آنكه بـرگه  گنجايش
 ترسيم را داشته باشد در اين حالت ترسيم را صد برابر كوچك ميكنيم در اين حالت مي گوئيم مقياس نقشه برابر 100: 1 مي باشد .
از تعريف فوق براي مقياس مي توان به فرمول زير رسيد
  مقياس = اندازه واقعي/ اندازه ترسيمي        
فصـل
سـوم
پلان ساختمان :
هر گاه از 3/2 يا 4/3 ساختمان صفحه ايي فرضي و افقي ساختمان را ببريد وماديد بالاي قطعه پاييني را ترسيم كنيم آنچه كه ترسيم شده است پلان اجراي ساختمان است در پلان اجرايي مشخصاتي نظير پنجره ، ضخامت ديوار ، اختلاف سطح ودر مشخص مي شود در پلان اجرايي چنانچه صفحه فرضي قسمتي را نبرد آن را كمرنگ تر ترسيم مي كنيم .
در پلان اجرايي درها را به حالت باز شدن ترسيم مي كنيم و مسير باز شدن در را در آن نشان مي دهيم و پروفيل را به علت برش خوردن پر رنگ و مسير باز شدن در كمرنگ رسم مي شود .
مراحل ترسيم پلان اجرايي :
1-    خطوط دور تا دور ساختمان را مشخص ميكنيم .
2-     ضخامت ديوارها را با توجه به اندازه داده شده جدا كرده و ترسيم مي كنيم .
3-     در وپنجره ها را باتوجه به موقعيتشان و علامت اشتاندارد شان ترسيم مي كنيم .
4-     OKB  پنجره ها و ارتفاع آنها و همچنين طول و ارتفاع در و نيز كد ارتفاعي فضاها را مشخص مي كنيم .
5-     خطوط اندازه را مطابق استاندارد ترسيم مي كنيم ودر صورتيكه ساختمان داراي تراس باشد آن را مشخص مي كنيم
6-     جهت شمال نقشه را ترسيم مي كنيم .
ضخامت ديوارها :
ديوارها را از نظر ضخامت به چند قسمت تقسيم بندي مي كنيم
1-     ديوارهاي 10 سانتي متري (نيم آجري)  كه براي جدا كردن فضاها مورد استفاده قرار ميگيرند .
2-      ديوار 22يا25 سانتي متري (يك آجره )
3-     ديوار 32 يا35 سانتي متري(يك نيم آجره)
4-     ديوار 42 يا 45 سانتي متري (دو آجره)
تكميل نقشه اجرايي مطابق استاندارد :
1- پس از آنكه پنجره ها با توجه به موقعيتشان تر سيم شدند بايد ارتفاع آنها از كف  (OKB) آنها مشخص شود كه براي اينكار به فاصله 1 سانتيمتر خطي موازي پنجره رسم كرده و بالاي خط OKB   و پايين خط ارتفاع پنجره را مي نوسيم .
2-براي آنكه در كاملا مشخص شود طول و ارتفاع آن در نقشه  اجرايي نوشته مي شود براي اين منظور خطي موازات خط پروفيل در ، در كنار آن رسم مي شود كه بالي آن طول و پايين آن ارتفاع در مشخص مي شود .
3-    جهت شمال 
ترسيم جهت شمال نقشه در سمت راست نقشه و كنار آن الزامي است (N)
4-    اختلاف سطح
در پلان اجرايي ارتفاع تمامي سطوح كف ساختمان بايد مشخص شود براي اين منظور سطحي را بعنوان سطح مبنا در نظر مي گيريم ساير سطوح را با توجه به آن سطح كد گذاري مي كنيم .
اندازه گيري پلان اجرايي :
براي اندازه گيري صحيح و مطابق استاندارد به چهار خط اندازه احتياج داريم .
1-    خط اندازه اول مخصوص نشان دادن ضخامت ديوارها به فاصله 1 سانتي متري ميباشد.
2-    خط اندازه دوم مخصوص نشان دادن فاصله پر وخاليمثل در وپنجره به فاصله 7 ميلي متري ميباشد .
3-     خط اندازه سوم  مخصوص نشان دادن پشت به پشت ديوارها به فاصله 7 ميلي متري ميباشد .
4-    خط اندازه چهارم مخصوص نشان دادن اندازه كل ديوار به فاصله 7 ميلي متري ميباشد .
دو نكته در مورد در وپنجره
نكته 1 : در و پنجره اي كه در يك امتداد هستند OKB    و ارتفاع يكسان دارند .
نكته 2 :در صورتيكه در يك امتداد در وپنجره وجود داشته باشد معمولا مجموع OKB و ارتفاع پنجره برابر است با ارتفاع در . به عبارت ديگر خاتمه در وپنجره يكي است .
ترسيم پله در پلان اجرايي :
در پلان  هر خط نشان دهنده يك پله است اگر چندين پله در كنار هم اجرا شوندخط مسير پله را از ارتفاع كم به ارتفاع زياد ترسيم ميكنند .
پرسپكتيو ايزو متريك پلان:
چنانچه پلان يك ساختمان به صورت ايزو متريك رسم شود ترسيم حاصل و پرسپكتيو ايزومتريك پلان است و اكر ارتفاع ساختمان 3متر باشد در پرسپكتيو پلان 2 متر ديده ميشود .
مراحل ترسيم پرسپكتيو پلان :
1-    ترسيم ديوارها و پروفيلها در وپنجره به صورت مايل و 30 درجه (جايگاه در وپنجره بايد مطابق اندازه هاي پلان باشد )
2-    پلاني را كه به صورت مايل ترسيم كرده ايم به آن بعد ارتفاعي مي دهيم بطوريكه ديوارهاي داخلي كه به كف ساختمان منتهي مي شوند به ارتفاع 2متر و ديوارهاي خارجي كه به كف حياط منتهي مي شوند 2متر به اضافه كه دارند .
3-    پروفيلهاي در وپنجره ولبه پنجره را با توجه به اصول استاندارد پرسپكتيو رسم ميكنيم .
4-     پس از ترسيم كل پرسپكتيو آن را كد ارتفاعي مي زنيم .
توجه : به كمك پرسپكتيو مي توان درك بهتري از ساختمان داشت .
برش عمودي ساختمان :
هر گاه صفحه اي فرضي و قائم از نقطه اي دلخواه ساختمان را به شكل قائم ببرد ومادر جهت ديد صفحه از پايين ترين نقطه ساختمان تا بالاترين نقطه ساختمان بهساختمان نگاه  كنيم ترسيمي كه ناشي از اين ديد است برش عمودي ساختمان است .
محل برش عمودي ساختمان را در پلان اجرايي با خط نقطه پررنگ و با مشخصات ديد آن نشان مي دهند . نام گذاري صفحات برشي عمودي در پلان A-A . B-B . C-C  نام كذاري مي شوند .
مراحل ترسيم برش عمودي ساختمان :
1-    ترسيم خط كف ساختمان به اندازه امتداد صفحه برش
2-    ترسيم ديوارهاي برش خورده با ضخامت تعيين شده روي پلان اجرايي
3-    ترسيم ضخامت سقف و ديوارهاي جان پناه
نكته :ارتفاع ديوار تا كف و همچنين ضخامت سق و ضخامت ارتفاع جان پناه وقرنيز را بر اساس اندازه هاي داده شده تعيين مي كنيم .
4-    ترسيم كليه درها و پنجره هايي كه برش خورده اند مطابق ارتفاع و OKB  تعيين شده در پلان .
5-    ترسيم كليه قسمتهايي كه بسمت ديد برش عمودي بصورت نما ديده مي شوند مانند در وپنجره ، شكستهاي ديوار و قرنيز و غيره ….
6-    ترسيم ضخامت اختلاف سطح بين كف ساختمان و حياط (ترسيم كف حياط)
7-    كد گذاري برش عمودي .
توجه :نوك فلش كد ارتفاعيبايد در امتداد قسمتي باشد كه بخواهيم ارتفاع آن را مشخص كنيم  همچنين مشخص كردن ارتفاع كفساختمان ، كف پشت بام و ديوارهاي جان پناه ضروري است .
نشان دادن پنجره ها در حالت نما
اگر بخواهيم پنجره اي را كه از روبرو ديده ايم نشان دهيم و پروفيل بندي كنيم بايد به اين نكته توجه شود كه پروفيلها همدگر را قطع نمي كنند بلكه سطوح آنها يكسان است .
نورگير :
نورگيرفضايي است در ساختمان كه غير مسقف بوده و براي نور دهي ساختمان اجرا مي شود .
توجه : چنانچه صفحه برش از نورگير نگذرد ولي با توجه به ديد در پشت بام نورگير را ببنيم پروفيل شيشه اي نورگير بايد به صورت نما ترسيم شود .
برش شكسته :
اگر امكان برش در پلان ((ساختمان))تغيير كند (جهت ديد تغيير نكند)  برش حاصل يك برش شكسته است .
برش شكسته در اصل دو برش هستند كه كنار هم رسم مي شوند .
مراحل ترسيم پرسپكتيو برش :
1-    ترسيم كليه قسمتهايي كه برش خورده اند . ديوار ، سقف ، جان پناه ، پروفيل در وپنجره در ترسيم مذكور بايد به صورت امتداد 30 درجه راست يا چپ باشد .
2-    ترسيم بعد ديگر ساختمان بصورت 30درجه و نما . در ترسيم مذكور كليه شكستها و امتداد ها از پايين تا بالا ترسيم مي شوند .
3-    ترسيم كليه قسمتهاي داخلي ساختمان كه بصورت نما ديده مي شوند .
براي ترسيم نما فاصله قسمت ترسيم شده تا صفحه برش در نظر گرفته مي شود .
هنگاميكه بخواهيم پرسپكتيو برش را رسم كنيم براي اينكه احتمال خطا كمتر شود برش هندسي آن ترسيم مي شود .
نماي ساختمان :
اگر در حياط بايستيم و به ساختمان نگاه كنيم ترسيمي كه ناشي از اين ديد مستقيم بوجود مي آيد ترسيمي است هندسي كه نما نام دارد .
در ترسيم نما ما از كف حياط تا انتهاي جان پناه را خواهيم ديد و از نظر طولي امتداد جلوي ساختمان را خواهيم ديد در ترسيم نما هر گونه جلو آمدگي و فرو رفتگي بايك خط نشان داده مي شود .
مراحل ترسيم نماي ساختمان :
1-    ترسيم خط افقي به عنوان خط كف حياط به اندازه مسير ساختمان
2-     ترسيم  خطوط ارتفاعي ساختمان  .

اندازه ارتفاع كف حياط تا قرنيز از رابطه زير بدست مي آيد .
ضخامت قرنيز+ ارتفاع جان پناه+كف تاكف تمام شده+اختلاف سطح = ارتفاع ساختمان
3-    ترسيم خطوط تراس در صورتيكه در نما جلو آمده باشد .
4-     ترسيم در وپنجره با توجه به موقعيت آنها در نقشه
براي ترسيم در وپنجره بايد به موقعيتشان در پلان اجرايي و همچنين به OKB و ارتفاعشان توجه داشت . همچنين پروفيلهاي پنجره و در مطابق استاندارد تر سيم شوند .
5-    ترسيم خط شكست در صورتيكه در ساختمان شكستي بوجود آيد .
هر گاه در ساختمان جلو آمدگي يا فرو رفتگي ناشي از لغاز يا كنسول در ساختمان بوجود آيد اين جلو آمدگي يا فرو رفتگي بايد با خط مشخص شود .
6-    كد گذاري نما . نما بايد مانند برش با كد ارتفاعي مشخص شود .
توجه : نوشتن نام نما از نظر شمالي و جنوبي در زير نما
توجه : يك ساختمان داراي چهار نما مي باشد . نماي شمالي ، نماي جنوبي ، نماي غربي ، و نماي شمالي .
برخي از نكاتي كه در ترسيم نما بايد رعايت شود :
الف – اگر بخواهيم نمارا سايه بزنيم معمولا آنرا با هاشور و به زاويه 45 درجه مشخص ميكنند .
ب- چون مطابق تعريف نما صفحه برش براي ترسيم از حياط گذشته است و ديوارهاي حياط برش مي خورند در ترسيم نما لازم است ديوارهاي حياط به صورت برش خورده ترسيم شوند . ارتفاع ديوار حياط 250 سانتي متر در نظر ميگيريم .
ج- اگر در ساختمان كنسولي بوجود آيد كنسولها كفي را كه جان پناه رويشان قرار مي گيرد بدين صورت رسم مي شوند كه خط زير كنسول ديده مي شود وتا قرنيز و جان پناه ادامه دارد و كنسولهايي كه بالاي پنجره قرار مي گيرند مطابق طول و ار تفاعشان به اندازه 20 سانتي متر در نما بايد رسم شود .
فصــل
چهــارم
پله :
پله وسيله اي است براي رسيدن به يك اختلاف سطح هنگاميكه بخواهيم به وسيله پله از يك سطح به سطح ديگر برويم . ارتفاع و كف پله بايد بگونه اي باشد كه در هنگام گذر از پله شخص احساس راحتي كند .
به ارتفاع و كف پله مشخصات پله مي گويند .
در پلان اجرايي هر خط شكست نشان دهنده يك پله است و تعداد خطوط شكست با تعداد پله ها برابرند در پلان اجرايي كف پله ديده مي شود و تعداد كف پله ها يكي از تعداد پله ها كمتر است .
ترسيم برش عمودي پله
2-    روش ترسيم تــك پله :در اين روش هر يك از پله ها يكي يكي ترسيم مي شوند.
2- استفاده از خط شيب پله : در اين روش ابتدا يك خط به عنوان خط كف افقي ترسيم مي شوند شروع پله را باتوجه به اندازها مشخص ميكنيم به اندازه مسير پله روي خط افقي جدا كرده و به اندازه ارتفاع تمام شده پله ها بالا مي رويم آنگاه خط كف كف تمام شده را رسم مي كنيم سپس روي خط كف تمام شده يك كف پله جدا كرده و از نقطه جدا شده به شروع پله وصل مي كنيم  خط كف جدا شده را عمود به خط افقي پاييني فرود مي آوريم و روي خط افقي كف به تعداد كف پله ها جدا مي كنيم از هر نقطه خطي عمود رسم مي كنيم تا خط شيب كمكي را قطع كند ازنقطه تقاطع خط افقي رسم ميكنيم تا كليه پله ها رسم شوند .
مراحـل تـرسيم :
1- ترسيم خط كف ساختمان به اندازه مسير برش
2- ترسيم ديوارهاي برش خورده با توجه به اندازها و ضخامت آنها
3-    ترسيم برش پله با توجه به موقعيت و مشخصات آنها
4-    ترسيم خر پشته
خرپشته اتاقكي است در بالاي پله ايجاد مي شود ارتفاع كف تا كف تمام شده 250 و ارتفاع جان پناه خر پشته 30 و ضخامت سقف آن 25 سانتي متر است .
5-    كليه در ها و پنجره ها كه بصورت برش يانما ديده مي شوند با توجه به اصول برش رسم شوند .
6-     برش رسم شده بايد كد گذاري شود .
تعريف سر گيري پله :
اگر پله اي به گونه ايي طرح ريزي شود كه براي ورود به فضاي پلهاز زير پاگرد بگذريم وارتفاع پاگرد از قد انسان كمتر باشد گو ئيم پله سرگير است و در حين طرح ريزي رفع سرگير شود .
راههاي رفع سر گيري :
1 ـ زياد كردن تعداد پله هاي بازوي رفت
2 ـ پائين آوردن كف حياط
استاندارد اندازه در پله ها :
براي ساختن پله اندازه هاي آن  وكف پله ، ارتفاع پله ، بايد استاندارد باشد اگر كف پله را با ( b ) و ارتفاع پله را با ( h  ) نشان دهيم رابطه زير بايد برقرار باشد
  65 يا62  =b  +2h
براي استفاده از اين فرمول معمولا ارتفاع هر پله مشخص است
پله زير زمين 20 تا 19                     پله منزل 19 تا 18                        آپارتمان     17  
پله آزاد        16 تا 15                     تجاري     17 تا 16                         كودكستان 15
انواع پله ها :
پله ها را به طور كلي از سه نظر مورد بررسي قرار مي دهند :
1 ـ از نظر جنس :
پله ها از نظر جنس به چهار دسته چوبي ، فلزي ، بتني و آجري تقسيم ميكنندو بسته به اينكه پله در چه جاي استفاده مي شود از هر يك از اين جنسها استفاده مي كنند ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه