انواع دال بتنی مدرن و کلاسيک

انواع دال بتنی مدرن و کلاسيک
انواع دال بتنی مدرن و کلاسيک
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 60 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست مطالب

مقدمه     1
انواع دال هاي بتني     1
سقف تيرچه بلوك    3
تيرچه    4
روش تهيه تيرچه     5
قالب بندي و بتن ريزي تيرچه    6
بلوك سقفي     7
چيدن تيرچه و اندازه كردن آن    10
كلاف عرض    12
ميل گرد تقويتي     12
بتن ريزي    13
آرماتوربندي     15
طراحي    21
جزئيات و فهرست آرماتوربندي    21
قلابها، خمها و همپوشاني    26
تيرهاي بتن مسلح    30
ستونهاي بتون مسلح    30
دال هاي بتون مسلح    32
تير دال     34
قالب بندي     35
مواد     37
روغنهاي قالب و امولوسيوني     38
انواع قالب بندي     40
قالب بندي فنداسيون     46
قالب بندي ستون    46
قالب بندي تير    47
قالب بندي دال     49
تسريع كنندهها    55
تاخير كننده ها    56
تاثير رطوبت بر بتن    57
ماسه     58
ضميمه 1    61
دالهاي بتني

 

مقدمه
با توجه به پيشرفت تكنولوژي و نياز به توانايي فني بيشتر در تمام زمينها و همچنين حس برتري جويي بلند پروازي بشر نياز به راهها و عملكردهاي بهتر و مفيد و مفيدتر احساس مي شود.
در صنعت ساختمان سازي نيز با پيشرفت روز افزون علوم و همچنين نياز به استفاده حداكثر عملكرد در محيط ها ، ايجاد راه حلهايي را جهت تقويت بيشتر شالوده ها و همچنين اسكلت هاي اصلي ساختمان را مي طلبد كه از طرفي ايجاد مكانهايي با ضريب ايمني بالا و مقاومت در برابر عوامل و بلاياي طبيعي از جمله آنها ، سيل ، زلزله ، و طوفان و عوامل و سوانح غير طبيعي از جمله آتش سوزي و موارد ديگر مهندسين و دانشمندان را بر آن مي دارد كه همواره در فكر تكميل و ايجاد راه حل هاي مفيد تر و مثبت تر در جهت ايجاد مكانهايي با ضريب آسايش و ايمني بالا باشند.
با افزايش روز افزون جمعيت و كمبود طبيعي و همچنين زمين اراضي مناسب وسيع شدن شهري كه موجب آن گسترده شدن و پيچيده شدن ابزار و وسايل خدماتي و تاسيسات شهري را موجب مي شود. انسان را بالاجبار مجبور به ساخت و ساز بصورت عمومي مي دارد كه به موجب آن استفاده از حداقل زمين را به حداكثر براي زندگي انسان بدست مي آورد.
با توجه به موارد ذكر شده و مسائل و مشكلات موجود ساخت و ساز و استحكام چنيين بناخايي بدون شك نياز به تكنولوژي برتر احساس مي شود. ، نياز به دهزهاي بزرگتر ، ساختمان هاي با ارتفاع بيشتر ، مقاوم ساختن اين ساختمان ها در برابر عومل طبعي و جانبي مثل باد و زلزله ، و همچنين سهولت اجرا و زيبايي بنا ، مهندسين و دانشمندان اين رشته را موظف به خلق و ايجاد روش ها و مصالح جديدتر و مفيد تر در جهت ساخت ساختمانهاي با ارتفاع بيشتر مي سازد در ادامه بحث به بررسي انواع و روش ساخت و بكارگيري سقف تيرچه و بلوك مي پردازيم.

دالهاي بتني :
دال در حقيقت متداول ترين پوشش بتني ، دال بتني مي باشد .
انواع دال هاي بتني عبارتند از :
الف: دال يكطرفه
ب: دال دو طرفه
ج: دال تخت
د: دال تخت قارچي
ه: دال مشبك
پ: دال هاي تيرچه و بلوك
مي باشد كه مورد بحث ، دال هاي تيرچه بلوك و اصول و عوامل و چگونگي بكارگيري مصالح و همچنين روش اجراي اين نوع سقف مي باشد .
سقف تيرچه بلوك :
سقف هاي تيرچه و بلوك ، سقفي است بتوني كه در ضخامت هاي 30-25 سانتي متري بكار مي رود ، سقفهاي تيرچه بلوك مزيتهايي نسبت به سقف هاي طاق ضربي و همچنين دال ببتن ديگر دارد و آن سبكتر بودن وزن سقف  است كه به واسطه قرار دادن بلوك هايي به ابعاد 40*25 سانتي متر در بين تيرچه ها كه به عنوان تيرهاي بتني عمل مي كنند مي باشد .
در حقيقت سقف تيرچه و بلوك سبك تر و تقريباً مي توان گفت كه عايق صوتي مناسبي در ساختمان مي باشد.
پس از اجراي سقف مي توان بلوك ها را از سقف خارج كرد زيرا بلوك ها در سقف تيرچه و بلوك نقش پركننده نداشته و در سازه و ايستايي سقف نقش مهمي ندارد.
تيرچه ها در سقف تيرچه و بلوك حكم تيرهاي كوچك بتني را دارند كه با ريختن بتن در آنها تبديل به تيرهاي بتني شده كه در جهت عرض كمتر روي ديوار و تيرهاي اصلي قرار داده مي شوند و موجب انتقال كمتر فشار به تيرهاي اصلي ساختمان مي شوند .بطور كلي سقف تيرچه و بلوك از بتن ، و بلوك سقفي تشكيل شده است كه به كمك ابزار و وسايل در روي سقف اجرا و قرار داده مي شود كه در ادامه به ذكر نوع مصالح و نحوه استفاده و كاركرد آنها اشاره مي شود.
تيرچه :
تيرچه هاي بتني از تعدادي ميل گرد كه تعداد و قطر ميل گردها به صورت ساده و آجردار ا ست بستگي به طول دهنه و ميزان بار وارده به شقف دارد.تيرچه هاي بتني در حقيقت اصلي ترزين اجزاء سقف هاي تيرچه و بلوك هستند .
تيرچه از سه نوع ميل گرد كه 3-2 عدد در پايين تيرچه براي جلوگيري از نيروهاي خمشي و ميل گردهاي مارپيچ كه 8-6   هستند براي جلوگيري و مقاومت در برابر نيروهاي برشي و پيچشي و ميل گردهاي بالا كه براي مقاومت در براب رنيروهاي است اجرا مي شود.
ميل گردهاي بالا از ميل گردهاي آجردار 12 تا 8 ميلي متر مي باشند.
با ريختن بتن روي سقف و پر شدن فاصله بين بلوك ها كه تير چه هاي با عرض 10-12 سانتي متر وجود دارد در حقيقت تيرهاي كوچك بتني ايجاد مي شوند كه در دهنه هاي تا 5/7 متر اجرا مي شود . در صورتي كه عرض دهنه ها بيشتر باشد يا اينكه مقدار بار ناشي به سقف زياد باشد مي توان از تيرچه هاي دوبل استفاده نمود.
براي تقويت خود تيرچه ها مي توان :
1-    مقدار درجه يا فرم آرماتور را بالا برد
2-     براي تقويت هر كدام از نيورهاي برشي – فشار و خمشي
در هر كدام ميل گرد مربوطه را تقويت يا فاصله آنها را كمتر نمود.
     روش تهيه تيرچه
همانطور كه توضيح داده شد ، تيرچه تشكيل شده است از ميل گرد كه هركدام براي مقاومت در برابر نيروهاي خالي طراحي شده است كه با كاهش يا افزايش قطر ميل گرد و همچنين فاصله بين آنها مي توان تيرچه را ضعيف تر يا قوي تر نمود.
براي آماده كردن تيرچه ابتدا نياز به بريدن ميل گردها بهئ اندازه زهاي تعيين شده كه نسبت موارد كاربرد تيرچه و همچنين طول تيرچه دارد . بعد از اينكه قطعات آرماتور به اندازه هاي مشخص بوسيلة قيچي مخصوص در كارگاه بريده و آنماده شد آنها را در كارگاه به يكديگر جوش مي دهند.
در اين مرحله اسكلت تيرچه بوجود مي آيد در اين مرحله ميل گردهاي تحتاني خرپا با تيرچه را در پايين با شماره و قطر مشخص كه با توجه به دستور مهندس سازه و نقشه موجود مي باشد آماده مي سازند و در جهت پايين قرار مي دهند ، ارتفاع تيرچه بسته به ضخامت سقف مي باشد ، در صورتي كه سقف به ضخامت 25 سانتي متر باشد تيرچه با ارتفاع 20 سانتي متر و در صورتي كه سقف به ضخامت 30 سانتي متر باشد تيرچه به ارتفاع 25 سانتي متر درست مي شود. دليل اين امر آن است كه در سقف تيرچه و بلوك فاصله اي به اندازه 5 سانتي متر روي سقف باقي مي ماند كه اين فاصله براي اجراي عمليات بتن ريزي مورد استفاده مي باشد .
پس از قرار دادن ميل گرد هاي تخت تاني كه با شماره هاي 16-8 مي باشند با ارتفاع ياد شده ميل گردهاي مارپيچ را كه حكمن حانوت در تيرچه را دارند در روي ميز كار با فاصله مناسب كه حدود 18-16 سانتي متر هستند به ميل گرد بالا جوش مي دهند . ميل گردهاي كف را بوسيله يك يا چند ميلگرد عرض جوش مي دهيم تا موقع بتن ريزي از هم جدا نشوند .
در كارگاه تيرچه هاي مربوط به هر دهنه را با عرض هاي مناسب  مقدار لازم درست مي كنند . و سپس در محلي براي آماده سازي جهت قالب بندي تيرچه آماده نگه مي دارنتد .
قالب بندي تيرچه و بتن ريزي تيرچه
پس از عمليات جوشكاري و آماده سازي اسكلت تيرچه ها نوبت به بتن ريزي تيرچه مي شود .
برالي بتن ريزي تيرچه ها آنها را در قالب هايي به شكل ناوداني مي گذارند ، قبل از بتن ريزي قالب ها را تميز كرده و با روغن و يا گازوئيل كف آنها را آغشته نموده و با بتن به كف قالب ناوداني نچسبد عرض ناوداني نسبت به عرض تيرچه 10-12 سانتي متر مي باشد.

بتن تيرچه :
بتن تيرچه تشكيل شده است از آب ، سيمان و مصالح سنگي يا شن گرد و با عيار 700 كيلو گرم بر سانتي متر مكعب ، ابتدا ملات آماده شده را در قالب ها مي ريزند و بعد اسكلت تيرچه را در ستون قرار داده با چند حركت به سمت بالا و پايين سعي مي شود تا تيرچه بطور كامل در داخل بتن قرار گيرد . پهناي قالب 10 سانتي متر وارتفاع آن 4 سانتي متر مي باشد پس از اين كار بمدت 24 ساعت طول مي كشد تا بتن تيرچه ، عمل خودگيري و سفت شدن را انجام دهد . بعد از اين مدت و جدا كردن تيرچه از قالب تيرچه ها از  قالب جدا كرده و در حوضچه قرار مي دهيم.
اين عمل بخاطر ، خودگيري بتن تيرچه و واكنش سيمان با آب مي باشد با اين عمل موجب برقراري مقاومت مناسب تيرچه در مسائل مورد نظر مي شويم .
تيرچه ها بمدت 4-5 روز در حوضچه آب باقي مي مانند و با كسب مقاومت مناسب از حوضچه خارج شده و به محل انتقال مي يابد .
بايد به يك نكته توجه داشت كه بهتر است محل و تسمه و  قالب ريزي تيرچه ها در محل نزديك به خود پروژه و يا مكاني كه در همان پروژه موجود باشد چرا كه در هنگام محل به محل امكان آسيب به تيرچه ها وجود دارد. 

بلوك سقفي:
بلوك قطعه اي است سيماني كه در سقف هاي تيرچه و بلوك استفاده مي شود و هيچ گونه باري را تحمل نمي كند و فقط به عنوان قالب مورد استفاده قرا مي گيرد . عرض بلوك ها معمولاً 25 سانتي متر و ارتفاعي به همين حدود با طولي حدود 40 سانتي متر و در بعضي مواقع تا 60 سانتي متر مي سازند .
ارتفاع بلوك ها بستگي به ضخامت سقف و بار سقف دارد . كه بين 25-20 سانتي مت بلوك ها طوري طراحي مي شوند كه به راحتي قابل حمل بوده و روي تيرچه ها قرار مي گيرد . معمولاً بلوك ها با ارتفاع 25 سانتي متر در جاهايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه طول تيرچه 2/4 بيشتر باشد كه در اين صورت ارتفاع خرپاي تيرچه را 25 سانتي متر مي گيرند كه بتواند بار بيشتري را تحمل نمايد.
سقف تيرچه و بلوك مزيت هايي به سقف هاي ديگر دارد كه در زير تعدادي از آنها را اشاره مي كنيم .
1-    سقف تيرچه و بلوك سبك و عايق صوتي تقريباً مناسبي است.
2-     سقف تيرچه و بلوك با مقاومت حرارتي بالا مي تواند يك سقف مناسب براي اقليم هاي سروئ و گرم و خشك باشد .
3-     سقف تيرچه و بلوك بعلت يكپارچه بودن تقريباً از وجود نشتي در وسط سقف در امان است كه اين امر در ساختمانهاي با سقف طاق ضربي يك مشكل بزرگ بشمار مي آيد .
روش ساخت بلوك :
بلوك تشكيل شده است از آب ، سيمان و مصالح سنگي ريز دانه با درصدهاي معين (( ملات سيمان و ماسه به عيار 350 كيلوگرم بر متر مكعب و سيمان 10 0/0 متر مكعب .
بلوك ها به دوگونه بلوك سيماني و سفالي در بازار يافت مي شوند بلوك سفالي كه به توسط دستگهها دورن در كارخانه  هاي مجهز درست شده و به بازار عرضه مي شوند.
در بلوك هاي سيماني ، بوسيله دستگاهي بنام دستگاه بلوك زني دستي كه امكان ساخت بلوك را در كارگاه مي دهد ساخته مي شوند . دستگاه بلوك زني در انواع چهارتايي و شش تايي مي باشند .
روسش كار به اين گونه است كه ابتدا واشر را در قالب مي گذاريم و بتن را در قالب دستگاه بلوك زني مي ريزيم و بعد از سخت شدن بلوك آن را از قالب بيرون مي آوريم.
بعد از بيرون آوردن قالبهاي آنها را در كارگاه به صورت رديف هاي منظم قرار داده و به طوري كه تمام جهات قالب نور مناسب تابيده شود بايد توجه داشت كه بايد تا خشك شدن و كسب درجه سفتي مناسب بلوك آن را در رطوبت مناسب قرار داد.
آبپاشي قالب ها بايد بهصورت مداوم و در ساعتهاي منظم داده شود بعد از يك تا دو روز بلوك ها آماده حمل به محل يا انبار مي باشند.
بلوك سالم بلوكي است كه شكستگي نداشته و همچنين با لمس آن بلوك خورد نشود و در صورت مشاهده چنين نقص در بلوك ها ، مي توان به سالم نبودن بلوك پي برد.
چنين نقصي كه ناشي از آبپاشي و مرطوب نگه داشتن بموقع بلوك مي باشد موجب تردي و شكنندگي بلوك مي شود.
چيدن تيرچه و اندازه كردن آنها با بلوك:
بعد از ايجاد اسكلت ساختمان كه ممكن است به صورت اسكلت فلزي يا بتني انجام شود تيرچه ها را روي تيرهاي اصلي در عرض كمتر مي اندازند .
در صورتي كه اسكلت ساختمان فلزي باشد تيرچه را روي بال تير آهن يا تير لانه زنبوري مي اندازند كه براي ايستايي بيشتر مي توان تيرچه را به تير آهن نقطه جوش كرد كه البته جوش براي آرماتور و ميل گرد توصيه نمي شود زيرا موجب كاهش مقاومت و افت مقاومت در محل جوش به آرماتور مي شوند .
و در صورتي كه اسكلت ساختمان بتني باشد از آنجا كه در ساختمان اسكلت بتني سقف و تيرها به صورت يكپارچه بتن ريزي بتن ريزي مي شوند ، لذا قبل از اجراي عمليات بتن ريزي و بستن و جايگذاري تيرچه لازم تيرچه ها لازم به بستن شناژها و همچنين قالب بندهاي مرتبط با آنها مي باشند سپس از انجام كارهاي ذكر شده نوبت به كارگذاي تيرچه ها روي سقف مي رسد .
روش كار بدين صورت است كه :
قبل از نصب تيرچه ها بايد دقت شود كه ترك خوردگي يا شكستگي ناشي از محل يا مسائل ديگر در تيرچه وجود نداشته باشد.
براي اجرا و كارگذاري تيرچه ها ، بايد بلوك ها و تيرچه ها را با هم كار بگذاريم – چرا كه فاصله بين دو تيرچه بوسيلة بلوك تنظيم مي شود . كه اين فاصله در حدود 40 سانتي متر است .
ابتدا در كناره اي دهنده يك بلوك قرار مي گيرد و در كنار آن يك تيرچه و به همين ترتيب بلوك ها و تيرچه ها نصب و كارگذاري مي شوند ، بايد توجه شود كه تيرچه ها در عرض محكمتر و روي شناژ اجرا مي شوند . براي گيرش بيشتر تيرچه تيرها ميل گردهاي كناره تيرچه ها تا حدود 10 سانتي متر در تيرها فرو مي برند .
بعد از قار گيري بلوك ها و تيرچه ها كناره ها كنار همديگر نوبت به قالب بندي ريه سقف تيرچه و بلوك مي رسد .
براي قالب بندي سقف تيرچه بلوك بايد به نكات ريز به ترتيب عمل شود.
1-    ابتدا تيرچه ها را به فاصله 40 سانتي متر از همديگر قرار مي دهند و بعد از گذاشتن هر تيرچه فاصله آن را با گذاشتن ك عدد بلوك در ابتدا و يكي در انتها تنظيم مي كنند .
2-     بعد از چيدن آنها نوبت قالب بندي و شمع كوبي سقف تيرچه و بلوك مي شوند كه براي اين كار شمع كوبي را با فاصله 1-5/1 متر مربع چيده مي شوند بايد توجه داشت كه زير سقف را بايد خيزي حدود 3-2 متر داد تا هنگام بتن ريزي و بارگذاري ايجاد شكم و فرورفتگي در سقف نكند.
كلاف عرض :
در حقيقت يك تير كوچك است كه از تنش هاي منفي در سقف بتني جلوگيري مي كند.
در صورتي كه دهانه هاي بيشتر از 20/4 سانتي متر به بالا داشته باشيم و در جهت عمود بر تيرچه ها و در فواصل 2 متر به قطر 12-10 سانتي متر و به ضخامت خود سقف اجرا مي شود.
حداقل ميلگرد هاي اين كلاف به قطر 10   يكي در بالا و يكي در پايين قرار مي دهند و آنها را با ميلگردهايي به قطر 8-6    مي بندند . و در زير آنها تخته قالب مي بندند

ميله گردهتي تقويتي :
براي جلوگيري و كم كردن نيروهاي ميان منفي كر در حدود 5/1 تا 1 متر گوشه ها بوجود مي آيد بايد اتكا يا ميل گردهايي در L/4  براي تقويت بكار برده شود يكي از اين راه ها استفاده از اتكا مي باشد.
اتكا – براي مقايسه با نيروهاي منفي در تكيه گاهها صورت مي گيرد . جهت تقويت در كناره ها تيرچه در ابتدا و انتهاي هر تيرچه با گرد حداقل 12   كه در L/4   تيرها مي باشد . كناره اتكا از تير بتني مي باشد با يك خم گيرداري در پشت آرماتور شناژها خم مي شود.
در صورتي كه اتكا در دوط رف تيرچه وجود داشته باشد و تيرچه ها از يك سر روي پل افتاده باشند اتكا به صورت ذوزنقه اي در دو طرف تيرچه ها در فاصله L/4  در دو طرف قرار مي گيرد . 

بتن ريزي :
بتون ساده مخلوطي است از سيمان ، مصالح دانه اي ريز ، مصالح دانه اي درشت و آب . در اثر واكنش شيميايي سيمان و آب اجزاي تشكيل دهنده ملات يا مخلوط به يكديگر مي چسبند و بتون به صورت يك تودة سنگي شكل سخت مي شود . قدرت بتون در طي دوران سخت شدن به تدريج افزايش مي يابد و در صورتي كه از سمان پرتلند استفاده شده باشد حدود بيست و هشت روز بتون قدرت كامل خود را كسب خواهد كرد . مقامت بتون به عوامل چندي بستگي دارد :
نوع سيمان مورد استفاده : سيمان در هر حال بايد با استاندارد انگليسي مربوطه منطبق باشد .
نوع و اندازه مصالح دانه اي : مصالح دانه اي به طور كلي بايد با استاندادهاي انگليسي مختلف منطبق باشند و اندازه هاي اسمي مصالح دانه اي درشت حداكثر 40، 20، 14 و 10 ميلي متر است.
آب : بايد زلال و عاري از هر ماده زيان آور بوده و بايد بدون هيچگونه گل و لاي و مواد نمك و غيره باشد.
استفاده از مواد تركيبي : از تركيبات مجزا مي توان به عنوان تسريع كننده اي جهت محبوس كردن هوا و در نتيجه كاهش وزن بتون تامين حفاظت بيشتر در مقابل نفوذ آب و حملات قارچي و شيميايي استفاده كرد . در اين رابطه بايد دستورات سازنده يا مهندسين به دقت رعايت شود ، چرا كه اگر تركيبات به شكل نادرستي مورد استفاده قرار گيرند . تاثيرات جداً مخربي بر بتون سخت شده باقي خوهند گذاشت.
نسبت آب / سيمان : آب لازم جهت هيدراته كردن سمان مقدار معيني است و هر آب اضافي ديگر تنها براي ايجاد كارايي و رواني ضرورت دارد . رواني بتون تازه بايد آن چنان باشد كه كار بتون ريزي و متراكم كردن بتون به راحتي انجام شود و بتون تمامي آرماتور ها را در بر گرفته و قالب بندب را كاملاً پر كند . رواني بتن را ي توان با آزمايش فرونشيني ، آزمايش عامل تراك يا آزمايش غلظت سنجي تعيين كرد .
بتونهاي سخت شده از لحاظ سختي درجه بندي مي شوند . اتين درجه بندي از لحاظ عددي با مقاومت بتون يا آزمايش مقاومت نمونه مكعيب مرتبط است . اين آزمايش براي تمامي بتونها به جز بتونهايي كه باريسمان داراي آلومين بالا ساخته شده اند و در نتيجه سريعتر سخت مي شوند ، در رووز بيست و هشتن صورت مي گيرد . درجاتي كه وجود استاندارد ارائه شده است.عبارتند از:
درجات 7 و 10 براي بتون ساده
درجه 15 براي بتون مسلح با مصالح دانه اي سبك
درجات 20 و 25 براي بتون مسلح با مصالح دانه اي سبك
مقومت ويژه بتون درجه 7 ، 7N/MM2   و بتون درجه 10 ، 10N/MM2   مي باشند .
مقادير مشابهي را مي توان براي درجات فوق الذكر استنتاج كرد.
مقاومت بتون ساده و مواد شكننده ديگر در برابر نيروهاي فشاري بسيار بيشتر از مقاومت آنها در برابر نيروهاي كششي است . نسبت واقعي اين دو مقاومت متفاومت است ، اما مقاومت فشاري بتون ساده معمولاً ده برابر مقاومت كششي آن در نظر گرفته مي شود.
اگر بارهاي وارد بر بتون ساده طوري باشند كه سبب پيدايش كشش در بتون شوند و بتون نيز قادر به تحمل آن نباشد ، در اين حالت مقاومت بتون تنها به يك دهم مقاومت نهايي خود رسيده است . در صورتي كه بتوان اسن ضعف كششي را بدان حد بهبود بخشيد كه مقاومت كششي بتون نيز به حد مقاومت فشاري برسد ، ر اين صورت اين قطعه بتوني قادر است ده برابر بتون ساده بار تحمل كند و در نتيجه با مسلح كردن بتون مي توان از سطح مقطعهاي كوچكتري استفاده كرد. .

آرماتور بندي :
مواردي كه به عنوان آرماتور بندي بتون مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد خصوصيات ويژه اي داشته باشند تا قطعه ساختماني از لحاظ اقتصادي با صرفه باشد . اين خصوصيات عبارتند از :
1-    مقاومت كششي .
2-     اين مقاومت كششي بايد بدون هيچ تغيير شكل غير مجازي تامين شود.
3-     سطح خارجي آن بايد چسبندگي كافي ميان بتون و آرماتور بندي ايجاد كند ، تا مقاومت كششي مورد نظر حاصل گردد.
4-     ضريب انبساط حرارتي آن بايد مشابه بتون باشد بتون باشد تا با دما تنش ناخواسته اي در داخل قطعه پديد نييايد .
5-     تهيه آن هزينه زيادي در بر نداشته باشد تا كاربرد آن در كل طرح مود قبول واقع شود.
6-     از ماده اي باشد كه به راحتي خم شده و شكل لازم را كسب كند.
ماده اي كه مي توان تمامي مشخصات بالا را داشته باشد ميلگردهاي فولادي است كه در دو نوع اصلي ساخته م شوند : فولاد نرم و فولاد تسلم بالا . مشخصات ميلرگدهاي فولادي نورد گرم چنين ذكر شده است ، به عنوان مثال مقاومت نرم چسبندگي كافي ايجاد مي كند . اما چون ميلگردهاي تسليم بالا تحت كششهاي قويتر هستند ، اغلب بر روي سطح آنها آجهاي طولي يا مورب ايجاد مي شود تا چسبندگي بيشتري به وجود آيد .
به جاي استفاده ميلگردهاي فولادي نورد گرم مي توان ا ميلگردهاي فولادي نورد سرد استفاده كرد .
ميلگردهايي كه نورد سرد شده اند سخت تر و خشك تر بوده و مقاومت كششي بيشتري دارند . ميزان مقاومت ميلگردهايي كه قطر اسمي آنها حداكثر 16MM  است 460MM2   و مقاومت ميلگردهاي بالاتر از 16MM  ، 425N/MM2     است .
ميلگردهاي ساده و آجدار با قطرهاي 6،8،10،12،16،120،25،32، و 40MM    و با طول حداكثر 12 متر توليد مي شوند . قيمت ميلگردهاي 16 و 20 ميلي متر به عنوان قيمت پايه محسوب مي گردد ، زيرا ميلگردهاي نازكتر يا كلفت تر از آنها گرانتر هستند .
در يك طراحي خوب، قطر و نوع ميلگردها طوري تعيين مي گردد كه ساختمان از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد . و ذخيره سازي ، خريد و كار با آنها ساده تر شود ، زيرا هر قدر تنوع مصالح مشابه كمتر باشد از سردرگمي و شلوغي بيشتر جلوگيري مي شود.
براي خم كردن ميلگردها مي توان از ماشينهاي حاضر در محل استفاده كرد. اين ماشينها با كشيدن ميلگردها به دور يك غلتك آنها را شكل مي دهند . براي خم كردن قطرهاي كوچتر مي توان از راهنماهايي همچون تخته استفاده كرد كه براي ايجاد شكل مورد نظر در نقاط مناسبي از آن خار يا محورهايي نصب شده است ، اما براي خم كردن قطرهاي بزرگتر احتمالاً وجود ماشين خم كني برقي ضرورت پيدا مي كند . ميلگردهاي آماده اي نيز وجود دارد كه به شكل مورد نظر خم شده  بر چسب خورده اند و تنها كافي است كه در محل ساختمان به يكديگر بافته شوند.
آرماتورهاي خم شده اي كه براي ستونها و تيرها به كار مي روند ، بايد به شكل قفس و آنهايي كه براي ديوارها و دالها مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد به شكل حصيري بافته شوند .
در جاهايي كه ميلگردها يكديگر را قطع مي كنند به كمك سيمهاي آهني يا بستهاي سيمي مخصوص يا نقطه جوش به يكديگر متصل مي شوند تا موقعيت نسبي آنها حفظ شود . براي مسلح كردن قسمت كوچكي از سازه مي توان از شبكه فولاد ساختماني كه به صورت ورق يا كلاف تولدي مي شود ، استفاده كرد.
شبكه هاي فولادي به صورت كارخانه اي و از جوش دادن يا بافتن سيمها ساخته مي شوند . اين شبكه ها به طول 8/4 متر و به عرض 4/2 متر و يا در كلافهايي به طول 48و 72 متر و به پهناي مشترك 4/2 توليد مي شوند . انواع مختلف اين شبكه ها با يك حرف و يك شماره مشخص مي شوند .
شماره اي كه به دنبال حروف مي آيد ، سطح مقطع كل هر متر از شبكه را بر حسب متر ممربع مشخص مي كند . نمونه هاييي از ميلگردهها و شبكه هايي كه براي مسلح كردن بتون به كار مي روند در شكل نشان داده شده است .
قبل از آنكه آرماتور بندي در داخل قالب بندي نصب شود ، بايد قسمتهاي سست زنگ زده و پوسته ها را كاملاً برس زد . ميلگدهاي آرماتور بندي بايد عاري از هرگونه چربي يا روغن باشند ، چرا كه وجود اين مواد سبب كاهش چسبندگي و در نتيجه كاهش مقاومت بتون مسلح مي گردد.
آرماتوربندي  بايد آن قدر پوشش بتوني داشته باشد كه از زنگ زدگي فولاد در اثر مجاورت با رطوبت جلوگيري شود و از طرف ديگر سازه تا اندازه اي در مقابل حريق مقاوم شود . ضخامت يا پوشش اسمي كه بر روي آرماتور بندي قرار مي گيرد ، هم اندازه قطر
شكل : نموونه ميلگردهاي آرماتور بندي و شبكه هاي جوش شده .
ميلگردها است و اگر از چند دسته ميلگد استفاده شده باشد هم انمدازه بزرگترين قطر در نظر گرفته مي شود . ميزان پوشش اسمي بتون متناسب با ميزان تاثيرات جوي و درجه بتون مي  باشد.
بايد خاطر نشان كرد كه ابعاد قطعات ساختماني نيز داراي اهميت است ، زيرا بدين ترتيب مي توان در حرارتهاي بالاي زمان آتش سوزي و قبل از آنكه آرماتوربندي به نقطه بحراني برسد ، از خراب شدن بتون جلوگيري كرد.
براي آنكه در هنگام بتون ريزي ضخامت پوشش بتوني در حد مناسبي حفظ شود ، مي توان ميان قالب بندي و آرماتوربندي بلوكهاي كوچك بتوني قرار داد و يا از بستهاي پلاستيكي يا حلقه هاي فاصله نگهدار استفاده كرد. در مكاننهايي مانند دال كه آرماتوربندي را بايد در مكان خود ثابت نگه داشت ، مي توان از خرك ياسكوهايي كه از ميلگرد هاي آرماتور بندي ساخته مي شوند استفاده كرد .
قطعات فاصله نگهدار بايد از مواد ي ساخته شده باشد كه سبب خوردگي آرماتور بندي يا پوسته كردن سخت نشوند.
طراحي
طراحي بتون مسلح مختص مهندسين سازه بوده و موضوع ويژه اي محسوب مي شود ، اما تكسنينها نيز بايد شناختي از اصول آن داشته باشند . طراح با ارزيابي بارهاي زنده و مردة احتمالي يك قطعه ساختماني مي تواند عكس العملها و تاثيرات اين بارها را بر قطعة ساختماني محاسبه كند و به اين ترتيب وي قادر خواهد بود كه نوع و ميزان آرماتوربندي را مشخص كند .
محاسبات طراح بر اساس مقررات در مورد استفاده ساختماني بتون و فرمولهاي تعيين ممان خمشي ، نيروهاي برشي و سطح فولاد لازم انجام شده مي شود . نمونه هايي از اين نيروها براي موقعيتهاي ساده در شكل نشان داده شده است.
جزئيات و فهرست آرماتوربندي
هنگامي كه مهندس آرماتوربندي لازم را مشخص كرد ، نقشه هاي جزئي يا ديتل آماده مي شوند تا اطلاعات لازم جهت احداث ساختمان در اختيار پيمانكار قرار گيرد .
نمودارهاي ممان خمشي و نيروي برشي
شكل : نمودارهاي ممان خمشي و نيروي برشي
بايد حاوي اطلاعت زير باشند :
1-    موقعيت هر عضو در ارتباط با كل ساختمان .
2-     تمام ابعاد لازم جهت طراحي و ساخت قالب بندي
3-     جزئيات آرماتور بندي
4-     حداقل پوشش بتوني روي آرماتر بندي
5-     درجه بتون لازم در صورتي كه قبلاً در مشخصات ذك نشده باشد.
نقشه هاي جزئي بتون مسلح بايد آن چنان تهيه شده باشند كه تفاوت مشخصي ميان خطوط مشخص كنندة قطعه بتوني و خطوط آرماتور بندي وجود داشته باشد . ميلگردهاي هم قطر و همشكل يك عضو معمولاً در يك گروه دسته بندي شده و با يك شماره مرجع مشخص مي شوند .
براي آنكه جزئيات بتون مسلح به راحتي خوانده شود معمولاً يك ميلگرد از هر گروه به طور كامل و با ذكر آخرين مكان ميلگرد نشان داده مي شود.
در جدول مخصوص جزئيات مربوط يه خمهاي متداول ، روش اندازه گيري خمها ، روش محاسبه اطلاعات طول نهائي ميلگرد لازم و به همراه كد اشكال جهت استفاده در كارهاي معمول پردازش اطلاعات ارائه شده است و ميلگردها معمولاً مطابق با آن مشخصات خم و فهرست مي شوند .
ضمناً نمونه اي از فهرست آرماتورها نيز ارائه شده است كه از طريق آن به راحتي مي توان به نقشه هاي جزئي مراجعه كرد.
براي سادگي كار آماده سازي و خواندن جزئيات در حاشيه نقشه هاي جزئي سيستم كد گذاري آرماتوربندي تفسير شده است به عنوان مثال:
9R1201-300   كه مي توان آن را چنين تفسير كرد :
9= تعداد ميلگردهاي گروه
12= قطر بر حسب ميلي متر
01= شماره علامت ميلگرد
300=فاصله مركز به مركز
R  = ميلگرد فولاد نرم
براي نمايش ميلگردهاي تسليم بالا و ميله هاي مربعي تابيده تسليم بالا ، به جاي كد حروفي R  مي توان از كد حرفي Y  استفاده كرد . ديگر انواع ميلگردها را با حروف X
كد گذاري مي كنند
جزئيات و فهرت يك نمونه از تير بتون مسلح در ش. 3-3 نشان داده شده است . ديگر نقشه هاي جزئي بتون مسلح كه در اين كتاب ارائه شده اند بيشتر به قصد نمايش طرحهاي مختلف آماتور بندي بوده است تا تمرين ارائه مشخصات جزئي و بدين جهت از ذكر قطر  و نوع ميلگردها خودداري شده است.
قلابها ، خمها و همپوشاني ( مجاورت)
براي آنكه چسبندگي ميلگردها دچار نقص نشود ، در مكانهايي كه تنشي در ميلگرد وجود ندارد ميله ها را فراتر از مقطع امتداد د مي دهند . طول ميلگرد لازم براي اين كار به عواملي همچون درجه بتون ، تحت فشار يا كشش بودن ميلگردها و ساده و يا آجدار بودن ميلگرد بستگي دارد.
در مكانهايي كه انتقال تنش ضرورت دارد ، انتهاي ميله گرد به يكديگر جوش يا هموپوشاني داده مي شوند . طول هپوشاني يا مجاورت نبايد از طول مهار كه با حداقل مقادير زير ذكر شده است كمتر باشد.
براي ميلگردهاي تحت كشش 150 مسلس متر + اندازه ميلگرد *25
براي ميلگردهاي تحت فاشر 150 ميلي متر + اندازه ميلگرد *20
تيرهاي بتون مسلح
تيرها داراي طرحها و آرماتوربندهاي بسيار مختلفي هستند : از تيرهاي بسيار ساده ا كه در بالاي يك درگاهي مجزا قرار مي گيرند تا تيرهاي معمولي اسكلتهايي كه بارهاي خود را به ستونها منتقل مي كنند.
هنگامي كه كششي در تير ايجاد مي شود الياف تير ازدياد طو.ل پيدا مي كنند و زماني كه از حد مقاومت كششي نهائي مي گذرد ، ترك خوردگي و سپس تخريب صورت مي گيرد.اگر بار ساختماني به طور يكنواخت توزيع شده باشد يك مهندس سازه به راحتي مي تواند نيروي كششي و محل آن را  محاسبه كند ، اما اگر بارها سنگين و متمركز باشند ، در اين صورت مسئله پيچيده تر مي شود .با طراحي صحيح تيرهاي بتون مسلح بتون مسلح اين اطمينان حاصل مي شود كه تير در مقابل نيروهاي كششي و فاشري وارد بر الياف خارجي از مقاومت كافي برخوردار است ، اما هنوز در جان تبر كه مناطق كششي و فشاري را به يكديگر متصل مي كند ، اشكالي برزو كند
شكل : خمها و قلابهاي استاندارد
شكل : نمونه نقشه جزئي و فهرست آرماتورهاي تير بتون مسلح
اين اشكال را گسيختگي برشي مي نامند كه در حقيقت كششي مورب است . بتون در مقابل نيروي مقاومت محدودي دارد و اگر اين نيرو زياد باشد بايد بر ميزان آرماتوربندي افزوده گردد تا مقاومت اضافي ايجاد شود .
برش در محل تكيه گاهها يا در نزديكي آنها اطفاق مي افتد، خط مور ببرش تقريباً زاويه اي 45 درجه با افق مي سازد و با حالت شيبدار به سمت تكيه گاه پايين مي آيد . نكته مفيدي كه بايد خاطرنشان كرد اين است كه هر جا خمش به حداكثر خودمي رسد ، نيوري برشي در آن نقطه صفر مي شود.
براي ايجاد مقاومت در برابر نيروي برشي ، آرماتوربندي به كمك خاموتها ، ميلگردهاي مورب يا هر دو صورت مي گيرد. از مجموع محاسبات جداگانه مقاومتهاي برشي خاموتها و ميلگردها مورب مقاومت برشي كل بدست مي آيد . ميلگردهاي مورب يا خميده بايد با افق زاويه 45 درجه بسازد و طوري قرار گيرند كه صفحه برشي فرضي را با زاويه قائمه قطع كنند.
براي اين منظور مي توان از ميلگردهاي جداگانه يا ميلگردهاي اصلي استفاده كرد، در مورد دوم ميلگردهاي اصلي با خم شدن بر روي تكيه گاهقرار مي گيرند ، زيرا در اين مكان ديگر نيازي به مقاومت در برابر نيروي كششي وجود ندارد.
حتي در نقاطي از تير به مقاومت در برابر نيروي برشي وجودندارد ، تنگ يا خاموت كار گذاشته مي شود اين عمل جهت به حداقل رساندن تركهاي نشستي و ايجاد شبكه آرماتور بندي قفس مانند صوزرت مي گيرد تا كار با آن به راحتتي انجام شود. فواصل اسمي خاموتها نبايد از بازوي اهرم مقطع يا 75/0 عمق موثر تير بيشتر باشد.
بازوي اهرم مقطع به عمقي از تير مي گويند كه از مركز منطقه فشاري تا مركز منطقه كششي واقع شده است و عمق موثر تير به فاصله ميان قسمت فوقاني تير تا مركز آرماتوربندي كششي گفته مي شود . اگر فواصل خاموتها را از بازوي اهرم بيشتر باشد ، اين احتمال وجود دارد كه برشي در ميان دو خاموت متوالي صورت گيرد ، اما اگر فواصل خاموتها در محلي كه احتمال برش وجود دارد به طور موضعي به حدي كوچك شود كه چند خاموت صفحه برشي را قطع كنند، در اين صورت سطح كل فولادي كه صفحه برشي را قطع مي كند جهت ايجاد مقاومت كششي در برابر نيروي برشيافزايش مي يابد.
ستونهاي بتون مسطح
ستون عضوي عمودي است كه بارهاي تير و كف را به فونداسيون منتقل مي كند و عضو فشاري به شمار مي آيد . چون مقاومت فشاري بتون بالا است ، مي توان چنين نتيجه گرفت كه اگر از حد مقاومت بتون تجاوز نشود لزومي به آرماتور بندي ستونها نخواهد بود . براي تامين اين شرايط بايد نكات زير را رعايت كرد:
1-    باير بايد محوري باشد.
2-    ستون بايد كوتاه باشد ، بدين مفهوم كه نسبت طولموثر ستون به ضخامت آن كمتر از 12 باشد.
3-    سطح مقطح بتون بايد وسيع باشد.
از آنجائيكه كه اين شرط به ندرت در ساختمانهاي تير پايه اي حاصل مي گردد ، در نتيجه خميدگي پديد خواهد آمد و براي مقاومت كششي به وجود آماتوربندي احتياج خواهد بود . خميدگي ستونها ممكن است به كيي از دلايل زير اتفاق بيافتد .
1-    ميزان بار و باريكي ستون . اگر نسبت طول موثر ستون به ضخامت آن بيشتر از 12 باشد ستون را باريك يا لاغر مي نامند.
2-     عكس العمل ستون در مقابل تيرهاي روي آن ، در صورتي كه تيرها دچار خميدگي شوند ، ستون را به طرف خود مي كشند و در نتيجه در سطح مقابل ستون كشش پديد مي آيد.
3-     عكس العمل اسكلت در مقابل فشار مثبت و منفي باد.
حداقل تعداد ميلگردهاي اصلي براي ستونهاي مستطيل شكل نبايد از 4 و براي ستونهاي مدور از 6 عدد كمتر باشد و سطح مقطع كل آنها نبايد از يك درصد سطح مقطع ستون و قطر آنها از 12 ميلي متر كمتر باشد. براي آنكه از كمانش ميلگردهاي اصلي و در نتيجه خرد شدن بتون جلوگيري شود از حلقه يا تنگ به عنوان قيد استفاده مي شود . قطر اين قبيل قيدها نبايد از يك چهارم قطر قطورترين ميلگر اصلي كمتر باشد و فاصله آنها نبايد از دوازده برابر قطر ميلگرد اصلي بيشتر باشد.
تمام ميلگردهايي كه تحت فشار قرار دارند بايد به كمك حلقه هايي كه دور تا دور آنها قرار مي گيرند به گونه اي بسته شوند كه ميلگردها به سمت داخل ستون متمايل باشند.
در صورتي كه ميلگردهاي فولادي تيرها و ستونها در يك سطح قرار گرفته باشند ، در محل تقاطع تير و ستون بين ميلگرده تلاقي ايجاد خواهد شد. براي جلوگيري از اين امر يك دسته از ميلگردها به طرف ديگر خم مي شوند. بهه طور كلي بهترين راه حل اين مشكل خم كردن ميلرگدهاي ستون محسوب مي شود.در موااقعبي كه تيرهاي هم عمق يكديدگر را قطع مي كنند مي توان از راه حل مشابهي بهره گرفت.
دالهاي بتون مسلح
دال بتون مسلح دقيقاً مانند تير بتون مسلح عمل مي كند و بنابراين به همان روش نيز طراحي مي شود . طراح بارها ، ممانهاي خمشي ، نيروهاي برشي و مشخصات آرماتور بندي را براي نواري از دال به پهناي 1 متر تجزيه و تحليل مي كند ، اما در عمل آرماتورها طوري به يكديگر بافته مي شوند كه شبكه اي يكپارچه به وجود مي آيد . براي بارهاي سبك مي توان از شبكه هاي جوش شده حصيري شكل استفاده كرد.
دالهاي بتون مسلح به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند:
1-    دالهاي مسطح كف و بام
2-    دال و تير كف و بام
3-    مكف و بام دنده اي – ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه