کار آموزی اجرای ساختمان بتن آرمه و حفاری چاه

کار آموزی اجرای ساختمان بتن آرمه و حفاری چاه
کار آموزی اجرای ساختمان بتن آرمه و حفاری چاه
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 28 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست

بخش اول : اجرای ساختمان بتن آرمه
فصل اول : فنداسيون 
-  فنداسيون 6
- قالب بندی فنداسيون 8
- آرماتور بندی فنداسيون 10
- بتن ريزی فنداسيون12
- ساختن بتن13
- حمل بتن 14
- جای دادن بتن در قالب 14
- مراقبت , محافظت و عمل آوری بتن 15
فصل دوم : ستون
- ستون 17
- آرماتور بندی ستون 17
- قالب بندی ستون 17
- بتن ريزی ستون 18
فصل سوم : تير
- تير 20
- ديوار برشی 22
فصل چهارم : سقف
- سقف 24
-  مراحل مختلف اجرا 27
بخش دوم : حفاری
- ابزارهای مشترک 2
- حفاری ضربه ای  2
- حفاری با روش دورانی5
- مته های حفاری  8
- ساقه های سنگين 9
- گل حفاری دورانی 11
- گل بنتونيتی12
- مشخصات فيزيکی و شيميايی گل حفاری13
- گل حفاری به نام رور 14
-کنترل انحراف و راست بودن چاه 15
- لوله های مشبک17
- پديده تفکيک 18

 

بخش اول :
اجرای ساختمان بتن آرمه
فصل اول  
فنداسيون :
فند اسيون الماني است از سازه كه بارهاي موجود درساختمان را به صورت بارهاي محوري و يا لنگر خمشي تحمل مي كند . از اين رو اجراي فنداسيون به نحو صحيح از مهمترين اركان بنا نهادن يك سازه است.
اجراي فنداسيون به 3 قسمت اصلي زير تقسيم مي گردد:
1. قالب بندي             2. آرماتور بندي         3. بتن ريزي
1-    قالب بندي : در كشور ما جهت اجراي فنداسيون از قالب هاي چوبي يا آجري استفاده مي شود و يا چنانچه خاك داراي مقاومت خارجي خوبي باشد براي سازه هاي كوتاه خاك را به خرم قالب حفر مي كنند و از آن به عنوان قالب استفاده مي كنند از آنجا كه در سازه مورد نظر از قالب آجري استفاده گرديده به تشريح و توضيح قالب آجري مي پردازيم :
قالب آجري : پس از آنكه به سطح مورد نظر زير پي با حفاري هاي لازم رسيديم جهت پيدا نمودن بيس مناسب از بتن مگر استفاده شده است. ضخامت مجاز بتن مگر از 15-8 سانتيمتر مي تواند متغير باشد در بعضي از نقاط تا ارتفاع مورد نظر اختلاف كمي وجود داشت كه اين اختلاف توسط بتن مگر اصلاح شده ، منتهي گهگاه به علت بكارگيري نيروهاي ناكارآمد اختلاف ارتفاع زيادي تا بيس مورد نظر وجود داشت كه با استفاده از سنگ چيني و بتن مگر با عيار 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب اصلاح گرديد . عرض بتن مگر اجرا شده عبارتست از : عرض فنداسيون به علاوه 2 ديوار 20 سانتي متري كناري.
پس از انجام مراحل فوق قالبهاي آجري شروع شد . قالب هاي آجري عبارت بودند از ديوارهايي 20 سانتي متري كه از آجر فشار و ملات كم عيار سيمان كه ديوار چيني قالب ها تا ارتفاع موجود در ديتيلهاي سازه صورت گرفت . از جمله معايب آجرهاي فشاري مكيدن آب بتن مي باشد كه جهت فعل و انفعالات شيميايي ( هيدراسيون ) مورد نياز است بدين جهت 4 راهكار جهت مقابله با اين پديده ارائه گرديده است .
1.    در نظر گرفت 5 سانتيمتر عرض اضافه فنداسيون در هر طرف منتهي به قالب (كه غير اقتصادي است )
2.    كشيدن پلاتر سيمان با ضخامت 5/1 سانتيمتر قالب آجري كه با بتن باربر فنداسيون سازه در تماس است ( كه به علت نيروي كار مضاعف و بالا رفتن هزينه غير اقتصادي است ) .
3.    پوشاندن جداره داخلي قالب ها با استفاده از ورقه هاي ضد آب از جنس پليمرهاي مصنوعي
4.     زنجاب كردن آجرها حين بتن ريزي كه از لحاظ اجرايي تقريبا غير علمي است.
جهت اجرائي سازه مذكور از پوشش جداره هاي داخلي قالب توسط ورقه هاي پليمري مصنوعي استفاده گرديد به نحوي كه ورقه ها بر جداره قالبها كاملا محكم شوند تا در حين بتن ريزي از حركت آنها جلوگيري شود .
مراحل انتهايي جهت ساخت قالب ها آماده سازي آنهاست كه با نظافت كن  قالب از ملات و گرد وغبار پايان مي پذيرد.
2-    آرماتور بندي : جهت ساخت آرماتور ها و مونتاژ آنها به طور دقيق به ترتيب ذيل عمل مي گردد :
1.    تهيه خاموتها و راستاها (سيتكا ) به دو روش دستي توسط آچار F  در روش ماشيني صورت مي گيرد .
2.    مونتاژ بعضي قطعات ، آماتور خارج از فنداسيون رو شاسي
3.    مونتاژ نهايي آماتور ها در داخل فنداسيون ها
تهيه و مونتاژ آماتور ها در داخل فنداسيون
تهيه و مونتاژ خاموتها :
طبق مرحله اوليه گفته شده خاموتها ميبايست آماده مي شد بدين شكل كه نيروهاي كاري توسط آچار F خاموتها را آماده كردند روش تعيين اضلاع و كنترل خاموتها به بدين شكل است كه ابتدا شكل خاموت برروي زمين ،  بروي سطحي صاف توسط گچ كشيده مي شود ( اصطلاحا خط مي شود ) و بعد از روي الگوي ايجاد شده خاموته ها ساخته شده و كنترل مي گردند .
خاموتهاي ساخته شده از ميلگرد هاي آجدار 8  با تنش تسلميه 3200 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بود .
راستاهاي با طول مورد نظر توسط قيچي آرماتور بري ، بريده شدند و در نهايت شكل اوليه آماتور هاي شناژها بر روي شاسي ساخته شده از ميلگرد 14   در مونتاژ گرديد . مونتاژ شناژها توسط گره هاي اصطكاكي مفتول غره 5/3 صورت گرفت .
ساخت حصيري ( شبكه مش ) پي نواري : از آنجا كه قسمت اعظم پي نواري تشكيل شده از شبكه هاي عمودي بر هم در دو سطح حجم عظيمي از عمليات آرماتوربندي مربوطه به تهيه و مونتاژ شبكه مش . براي ساخت آرماتور شبكه هاي مش بدين ترتيب عمل مي شود . ميلگرد هاي عرضي كه معمولا تشكيل شده بود از ميلگرد هاي غره 14  , 12  با طول هاي مورد نظر در ديتيلها از شاخه هاي ميلگرد موجود بريده شده و خم خورده اند و ميلگرد هاي طولي با طولهاي لازم بريده شده اند از آنجا كه حجم وطول عمليات آرماتور بندي فونداسيون ها دررابطه با شبكه ها گسترده بود و به علت محدوديت هاي موجود آرماتور ها از داخل فنواسيون توسط آرماتوربند ها مونتاژ گرديدند . به طوريكه ميلگرد هاي راستا را براي آنكه كاملا در بتن غرق شوند و پوشش بتن در قسمت تحتاني فنداسيون حفظ شود در فواصل هر يك 1 متري برروي نيم آجرهايي قرار دارند و ميگرد هاي عرضي را با ميلگرد هاي طولي مونتاژ كردند كه البته قرار دادن آجر در زير شبكه موجب تمركزش شده و ضعف در نقش باربري پي را به وجود مي آورد . پس از انجام مراحل فوق ميلگردهاي شناژ مونتاژ شده ميلگرد هاي شناژ در هر شبكه به طور كامل امتداد پيدا  كردند و شكل استفاده از آجر در زير ميلگرد ها براي ميلگرد هاي تحتاني شناژ وجود داشت .
از آنجا كه بار وارده به شناژ زياد بوده و ساختمان مرتفع محاسب دو رديف شبكه را در پي در نظر گرفته بود . بنابراين جهت اجراي شبكه هاي فوقاني خركهايي با ارتفاع    موجود در ديتيل ساخته شد و بر روي شبكه تحتاني قرار گرفت و ميلگرد هاي شبكه فوقاني همانند شبكه تحتاني و با تفاوت اينكه خم ميلگرد ها در راستاي زمين قرار مي گرفت اجرا گرديد . از جمله معايب اجراي ميلگرد هاي فنداسيون اين بود كه نيروهاي كاري بدون توجه به كفشهاي گل آلود بر روي ميلگرد هاي فنداسيون و شناژ مبادرت به تردد مي نمودند كه چسبندگي گل ولاي به ميلگرد ها موجب ضعف در چسبندگي بين بتن و ميگرد شده و جلوگيري از درست عمل نمون ميلگرد ها در برابر پارهاي وارده از طرف سازه به فنداسيون را موجب مي شود .
3-    بتن ريزي :
جهت ساختن بتن و جاي دادن آن در قالب ها مراحلي به ترتيب ذيل صورت مي گيرد.
1.    ساخت بتن 2. حمل بتن 3. جاي دادن بتن در قالب 4. مراقبت ، محافظت و عمل آوري بتن .
1-    ساختن بتن : بتن مورد استفاده در كارگاه از شن و ماسه شكسته از فراورده هاي يك كارخانه سنگ شكن محل احداث پروژه تامين مي گرديد . سنگ دانه ها كه تشكيل شده بودند از شن و ماسه گهگاه گسسته بودن و درزهاي آنها براحتي و بدون انجام هيچ نوع آزمايشي قابل لمس بود . در ضمن گاهي اوقات ماسه خيس توسط كاميون ها به مقصد كارگاه پروژه عمراني بارگيري مي شد كه اين خود مي بايست مورد بررسي قرار گيرد زيرا ماسه تر تا 8 درصد رطوبت در خود جذب كرده و نسبت آب به سيمان بالارفته درنتيجه بتن متخلخل با مقاومت كمتري محصول فعاليت ما خواهد شد كه متاسفانه به اين مسائل توجهي نمي شد .
جهت اختلاط سنگدانه ها ، اب و سيمان از بتونيرهاي با ظرفيت كم استفاده مي شد كه جهت اندازه گيري مقدار سنگدانه ها و سيمان از بيل استفاده مي شد . از آنجا كه مقدار حجمي و وزني سنگدانه ها و سيمان توسط بيل نمي تواند به درستي اندازه گيري شود انتظار مي رود بتن ساخته شده در كارگاه بتني يكدست با مقاومت دلخواه نبوده است.
 
2.    حمل بتن :
پس از اختلاط توسط ميكسر بتن بدست آمده در فرقان جاي داده مي شد و به محل بتن ريزي انتقال داده مي شد .
3.    جاي دادن بتن در قالب  :
گاه ارتفاع بيش از 5/1 متري لبه فرقان تا سطح بتن ريزي توصيه هاي آيين نامه اي در رابطه با ارتفاع بتن ريزي جهت جلوگيري از جدا شدن دانه ها نقض مي شد . پس از ريخته شدن بتن در داخل قالب ها شخصي براي جادي دادن كامل بتن در فنداسيون از ميله ديبراتور استفاده مي كرد كه اين خود ضعف در عملكرد بتن بوجود مي آورد ويبره كردن بتن موجب متراكم شدن بتن شده و از تخلخل آن جلوگيري مي كند بطوريكه هواي موجود در بتن را از آن خارج كرده و به سطح بتن راهنمايي مي كند تا از بتن خارج شود ، اما چناچه ويبره كردن بتن به طوري صحيح صورت نگيرد موجب ضعف در سازه خواهد شد از جمله مسائل ديگري كه در هنگام ويبره كردن بدان توجهي نمي شد اين بود كه ميله ويبره را به ميلگرد هاي فنداسيون و شناژ ها تكيه مي دادند كه خود باعث جمع شدن دو غاب بتن در دور آمارتور شده و روند انتقال نيرو از ميگرد به پي را با مشكل  روبرو مي كند . در هنگام ويبره كردن اكثر مواقع به ميدان ارتعاش ميله ويبراتور توجهي نمي شد و قسمتي از فنداسيون بيش از حد لازم ويبره مي شد كه از معايب ويبره بيش از حد ميشود . درزهاي اجرايي در بتن ريزي از جمله مسائل مهمي است كه بايد بدان توجه شود درزهاي اجرايي بايد به صورت پله اي يا مورب اجرا گردند درهنگام بتن ريزي مجددابتدا بايد سطوح تماس درزهاي اجرايي با برس سيمي خراش داده شوند تا سنگدانه ها كاملا نمايان گردند و پس از قرار دادن يك رويه دو غاب سيمان و يا چسب هاي هيلتي بتن ريزي جديدي آغاز گردد كه به هيچ يك از ضوابط موجود در آئين نامه جهت اجرايدرزهاي اجرايي توجهي نشد.
4.    مراقبت ، محافظت و عمل آوري بتن :
پس از اتمام هرقسمت از بتن ريزي عضوهاي بتني مراقبت و محافظت از آن آ‎غاز ميش ود و مفهوم آن مراقبت از بتن در برابر لطمات ناشي از عوامل خارجي بربتن است يك روز پس از بتن ريزي هر قسمت از فنداسيون عمل آوري بتن آغاز ميش ود به نحوي كه روز اول با قرار دادن مشمع هاي پلاستيكي بر روي عضو سعي مي شد كه رطوبت مورد نياز بتن جهت عمل هيدراسيون تامين گردد و پس از آن پنج روز به آب پاشي مدام در تماس با هراي آزاد سعي شد از تبخير زودهنگام آب بتن جلوگيري شود تا سازه جهت اجراي المان هاي ستون و ديوار برشي آماده گردد ...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه