بررسی اشياء و ظروف برنزی دوره ساسانی

بررسی اشياء و ظروف برنزی دوره ساسانی
بررسی اشياء و ظروف برنزی دوره ساسانی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 233 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه ظروف، پيكره ها و مسكوكات دوره ساسانی _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب
مقدمه     1
فصل اول:كليات    3
1-1 بيان مسئله    4
1-2 اهداف تحقيق    4
1-3 سوالات تحقيق    5
1-4 فرضيات تحقيق    5
1-5 روش تحقيق    5
1-6 محدوديتهاي تحقيق    6
فصل دوم:تاريخ سياسي ساسانيان    7
فصل سوم:ظروف    11
3-1 مشخصات كلي ظروف دوره ساساني     12
3-1-1 شكل ظروف    12
3-1-2 تكنيك ساخت ظروف    15
3-1-3 تكنيك تزيينات ظروف    16
3-1-4 تزيينات ظروف و گاهنگاري آنها    17
3-2 ظروف مفرغي    23
3-2-1 بشقابها    27
3-2-2 سيني ها    37
3-2-3 كاسه ها    49
3-2-4 ابريق ها    67
3-2-5 گلدانها    71
3-3 نتيجه گيري فصل    81
فصل چهارم:پيكره ها    85
4-1 مشخصات كلي پيكره سازي دوره ساساني    86
4-2 پيكره هاي مفرغي    95
4-3 نتيجه گيري فصل    142
فصل پنجم:مسكوكات    145
5-1 مشخصات كلي سكه هاي دوره ساساني    146
5-2 سكه هاي مفرغي    158
5-3 نتيجه گيري فصل    197
فصل ششم:نتيجه گيري كلي و پيشنهادات    199
6-1 نتيجه گيري كلي    200
6-2 پيشنهادات     201
پيوست     203
منابع و مآخذ      204
چكيده انگليسي     215
 
فهرست جدول ها

3-1-1 جدول جنبه نمادين برخي از نقوش ظروف فلزي دوره ساساني      18
3-1-2 جدول طبقه بندي و گاهنگاري ظروف فلزي دوره ساساني       22
3-2-1 جدول مشخصات ظروف مفرغي مورد مطالعه      80
4-2-1 جدول مشخصات پيكره هاي مفرغي مورد مطالعه     141
5-2-1 جدول مشخصات سكه هاي مفرغي مورد مطالعه      194
5-2-2 جدول تاجهاي پادشاهان ساساني بر روي سكه ها       196

 
فهرست شكلها

3-2-2-1-1 شكل كاخ بازسازي شده از روي تصوير سيني مفرغي    39
3-2-2-1-2 شكل سيني مفرغي كاخ    40
3-2-2-2-1 شكل سيني مفرغي با نقوش انساني    43
4-2-2-3-1  شكل سيني مفرغي با نقوش گياهي    47
3-2-4-1-1  شكل ابريق مفرغي    69
4-1-1  شكل نيم ستون با نيم تنه گچي     91
4-2-1-1  شكل تاج پادشاهان ساساني     98
4-2-1-3-1  شكل تاج پيروز اول    105
4-2-1-4-1 شكل تاج يزدگرد دوم و بلاش بر روي سكه ها     107
5-2-1-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي اردشير اول     160
5-2-2-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي شاپور اول     164
5-2-3-1   شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي بهرام اول     167
5-2-5-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي نرسي     170
5-2-6-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي هرمز دوم    172
5-2-7-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي شاپور دوم     174
5-2-8-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي شاپور سوم     177
5-2-9-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي بهرام چهارم     179
5-2-10-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي يزدگرد اول    181
5-2-11-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي پيروز     183
5-2-12-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي قباد اول    185
5-2-13-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي خسرو اول     187
5-2-14-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي خسرو دوم     189
5-2-15-1  شكل نوع تاجها و آتشدانهاي سكه هاي يزدگرد سوم     193

مقدمه :
يکي از درخشانترين دوره هاي تاريخ فرهنگ و تمدن ايران از نظر ترويج هنرهاي گوناگون، دوره ساساني است. دوره طولاني جهانداري ساسانيان (652-224م) که خود را وارث شيوه و منشي جهانداري هخامنشيان مي دانستند، از پادشاهي اردشير اول آغاز گرديده و با ظهور اسلام و شکست يزدگرد سوم پايان گرفته است.
هنر اين دوره داراي ويژگيهاي درباري، رسمي و مذهبي مي باشد. تاثيرات مذهب در فرهنگ و هنر از آغاز تا پايان دوره کاملاً نمايان است.
دوره ساساني نه تنها تضمين کننده ي تداوم خلاقيتهاي گذشته بوده بلکه با نوآوريهاي هنري خود سهم مهمي در عرصه جهاني ايفا کرده است. جامعه و تمدن ساساني ضمن نگاه به گذشته و بي تفاوت نبودن بر جريانهاي فرهنگي روز به دليل وسعت شاهنشاهي ساساني که از سرحدات گرجستان و ارمنستان تا سواحل خليج فارس و درياي عمان و از سواحل سند تا روز فرات گسترده بود، ضمن پذيرش جريانهاي متفاوت فرهنگي، عناصر فرهنگي آنها را منطبق با نيازها و سنتهاي ملي خود تغيير شکل و محتوا مي دهد و تبديل به محصول فرهنگي نويني مي کند.
با انقراض اين شاهنشاهي، سنت هنري آن دوره پايان نمي پذيرد، بلکه خلافت بني اميه وبني عباس را تحت تاثير شديد افکار و عقايد هنري خود قرار مي دهد و تا نواحي دوردست اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام و امپراتوري عظيم روم شرق نيز نفوذ مي کند.
در دوره ساساني بدليل وسعت شاهنشاهي که برگستره وسيعي از جهان قديم فرمانروايي مي کرد، شاهد تنوع فرهنگي و اقليمي و هنرهاي رايج هستيم، هنرهاي همچون معماري، فلزکاري، مهرسازي، گچ بري، پارچه بافي، سکه زني و غيره، هر يک از اين هنرها به اوج شکوفايي خود رسيده بوده اند که امروزه بر آثار باقي مانده قابل مشاهده است.يکي از اين هنرها که به اوج شکوفايي خود رسيده بود هنر و صنعت فلزکاري است. اشياء فراواني از فلزهاي گوناگون همچون طلا، نقره، مفرغ و غيره ساخته شده است. اين اشياء از ظروف گرفته تازيورآلات، مسکوکات، ادوات جنگي و پيکره ها و ...
در حال حاضر بسياري از اين آثار ارزشمند در موزه هاي معروف جهان همچون موزه لوور، بريتانيا، ارميتاژ، متروپولتين و همچنين مجموعه هاي خصوصي نگهداري مي شوند.
امروزه به اشياء ساخته شده از طلا و نقره بخصوص ظروف، مسکوکات توجه فراواني شده است و مطالعات جامع و کاملي از جنبه هاي مختلف بر روي اين آثار توسط پژوهشگران ايراني و خارجي صورت گرفته که بصورت مقالات و کتابهاي متعدد منتشر گرديده است.
ولي متاسفانه به اشياء مفرغي اين دوره اهميت چنداني داده نشده است.
در دوره ساساني اشياء فراواني از مفرغ* ساخته شده است که از اين ميان مي توان به ادوات جنگي، زيورآلات ظروف، پيکره ها، قلاب کمرها و مسکوکات اشاره نمود که هر کدام از آنها داراي اهميت و زيبايي خاص به خود مي باشند.
بدليل اينکه مطالعه و بررسي همگي آثار مفرغي اين دوره، بخاطر گستردگي در اين پايان‌نامه ميسر نمي باشد. بنابراين در اين پايان‌نامه سعي بر آن شده است که مجموعه از اين آثار را که شامل ظروف، پيکره ها و مسکوکات مي باشد را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و با تفکيک و معرفي آثار به تحليل و مقايسه تطبيقي با ساير آثار اين دوره  پرداخته شود.
اميد است مطالب اين تحقيق گاهي کوچک باشد در جهت شناخت و معرفي هنر مفرغ کاري اين دوره بخصوص اواخر دوره ساساني و اوايل اسلام .


كتابنامه:
-Amiet, P. 1970. "Ofrevrerie Sassanide au Musee du Louvre," Syria 47, Paris, P. 51-52.
-Azarnaush, M. 1994. The Sassanian Manor House at Hajiabad, Iran, Monagraphy Di Mesepotamia III, Florence, Case Editrece latter.
-Bivar, A. D. H. 1969. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the Biritish museum Stamp Seals, The Sassanian Dynasty, London: Biritish Museum.
-Curtis, V. 2001."Coins", The Splandour of Iran, Vol: I, London: Booth.Clibbron, P:737.
-Curtis, V. & J., Rogers. The Art Areachealogy of Ancient Persian, New light on the Parthian and Sassanian Empire, London – Newyork:I.B. Taurls Publishers, in association With the British institure.
-Erdmann, K. 1936. "Die Sassanidisehen, Jagdschalen : Untersuchungen Zur Entwicklungsges Chichte der iranischen Edelmetallkunst unter den Sassanin", Jahrbuch der Preusischen Kunstsammlungen, 57, P:193-232.
-Erdmann, K. 1937. Sassanidesche Kunst, Staatlich Museum Zu Berlin, Bilderhefte der Islamischen Abteilung4, Berlin: Lank wite.
-Göbl, R. 1971. Sassanian Numismatics, Kilnkhardt, Biermann, BraunXchweig.
-Graber, O. 1967. Sassanian Silver, Late Antique and Early mediaeval Arts of Luxury from Ann, Arbor, university of Michgan Museum of Art.
-Gyslen, R. 1993. "LesMonnaies", In Splendeur des Sassanides, Bruxells: Musees royauy d, Art et d, historie, P:127-130.
-Harper, P. O. 1978. The Royal Hunter, Art of the Sassanian Empir, Newyork: Asia Socity.
-Harper, P. O. 1988. "Boat – Shaped Bowls of the Sassanian Period", Iranica Antiqua 23, P:331-345.
-Harper, P. O. 1993. "Le Vaisselle en Metal", in Splendeur des Sassanids, Bruxelles: Musees royouy d Art et d Historire, P:103-106.
-Harper, P. O. 2001. "Metalwork", in The Splandour of Iran, London: Booth – clibbron, Vol: I, P:396-401.
-Harper, P. O. & P. Meyers. 1981. Silver Vessels of the Sasanian Period, Royal Imagry, Newyork: Metropolitan Museum of Art and Princeton university Press.
-Kröger, J. 1982. Sassanidischer Stuckdekor, Baghdader Farschungen Bd. 5. Maniz: Philipp Von Zabern.
-Laporte, P. & A. Jeroussalimskaja & B. Marshak & A. Nikitin & others. 1993. " Catalogue", in Splendeur des Sasanides, Bruyelles; Musees royouy d Art et d historire,
-Mahbobian, h. 1997. Art of Ancient Iran, copper and Bronze:The Hushang Mahbobian family collection, London: philip wilson.
-Louknine, V. & I, Antoni. 2003. Persian Art, London:Sirocdo.
-Muscarella, O. 1988. Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Artifact in the Metropolitan Museum of Art, Newyork: Metropolitan Museum of Art.
-Orbeli, J. 1983. "Sasanian and early Islamic Metalwork", in A Survey of Persian, A.U. pope. London – Newyork: Oxford University Press, Vol:II, P:763-770.
-Orbeli, J. & C. V. Trever. 1935. Sasanidskii Metal, Moscow and Saintpetersburg: Acedemia.
-Parrot, A. 1953. "Acquisition et Inedits du Musee de Louvre Bronze, Iraniens, Bust de Roi Sasanides", Syria, Vol:XXX, Paris, P:1-11.
-Parrot, A. 1955. "Bronze Royal Sasanide", Syria, Vol: XXXII, Paris, P:308-309.
-Paruck, F. 1924. Sasanian Coins, Book Corportion, New Delhi, Bombay.
-Ringbom, I, L, 1938. "The Sasanian Bronze Salvers With Paridaeza Motifs", in A Survey of Persian Art, A. U. pope, Vol: XIV, London Newyork: Oxford University Press, P:3029-3038.
-Sarre, F. 1910. Dia Kunst Alten Persian, Berlin: mann.
-Sellwood, D. 1985. An Introduction of Sasanian Coins, London: Spink.
-Trever, C. 1938. "Sasanian Coinage", in A Survey of Persian, A. U. pope. Vol: II, London- Newyork: Oxford University Press, P:820-826.
-Walker, J, M. 1976. A Catalogue of the Arab- Sasanian Coins, London- Newyork : Oxford University press.
www.Biritishmuseum.org
www.froum.p30world.com
www.grifterrec.com
www.Iranchamber.com
www.mmetropolitan.org
www.Vauctions.com
www.Wikipedia.com
 
آلرام، ميشائيل. 1380. 7000هزار سال هنر ايران. ترجمه فرانك بحرالعلومي، (تهران:انتشارات موزه ملي ايران).
احساني، محمد تقي. 1382. هفت هزار سال هنر فلز كاري در ايران، (‌تهران: انتشارات علمي و فرهنگي).
اميني، امين. 1385. سكه‌هاي ساساني، (يزد: انتشارات مولف).
براون،‌ مايكل. 1374. « سكه‌سازي »، هنرهاي ايران، ترجمه پرويز مرزبان، (‌تهران: انتشارات فروزان).
پاكزاديان، حسن. 1384. تاريخ و گاهشماري در سكه‌هاي ساساني، ( تهران: انتشارات مولف)
پوپ، آرتور. 1338. شاهكارهاي هنر ايران، ترجمه پرويز ناتل خانلري، چاپ اول، (‌تهران:بنگاه مطبوعاتي صفعلي شاه).
رحيمي، فرشته. 1380. بررسي تكنيكي و تعيين اصالت مجموعه اشياء نقره‌اي غارقوري قلعه، پايان نامه كارشناسي ارشد، (‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي منتشر نگرديده است).
رياضي،‌ محمد رضا. 1383. «طرحها و نقشهاي دوران ساساني 2»، نشان، شماره 5، (تهران)، ص53-51.
شراتو، امبرتو و ماريوبوسايلي. 1383. تاريخ هنر ايران( هنر پارت و ساساني)،‌ ترجمه يعقوب آژند، (‌تهران: انتشارات مولي).
شيب مان، كلاووس. 1383. تاريخ شاهنشاهي ساساني، ترجمه فرامرز نجارسميعي، ( تهران: پژوهشكده زبان وگويش).
كورتيس، جان. 1385. ايران باستان، ترجمه آذربصير، (‌تهران: انتشارات اميركبير).
گانتر، آن سي وپل جت. 1383. فلز كاري ايران در دوران هخامنشي، اشكاني، ساساني، ترجمه شهرام حيدر آباديان، (‌تهران:گنجينه هنر).
گدار، آندره. 1377. هنر ايران، ترجمه دكتر بهروز حبيبي، (‌تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي).
گيرشمن، رمان. 1350. هنر ايران (‌پارت و ساساني)، ترجمه بهرام فره‌وشي (‌تهران:بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
گيرشمن، رمان. 1381. ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، ( تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب).
لك پور، سيمين. 1375. سفيد روي. (‌تهران: ميراث فرهنگي كشور).
لوكونين، ولاديمير. 1352. كاتالوگ شاهكارهاي ساساني در موزه ارميتاژ، (‌تهران: انتشارات موزه ملي ايران).
لوكونين، ولاديمير. 1350. تمدن ايران ساساني، ترجمه عنايت الله رضا، (‌تهران: ترجمه ونشر كتاب)
مرادي، يوسف. 1382. « سرستونهاي نويافته ساساني در كرمانشاه، بازشناسي اسب سوار ايران بزرگ طاق بستان و ايزدان سرستونهاي ساساني»، تاريخ وباستان شناسي، ش35، ص35-34.
مقدم،‌ محمد. 1380. جستار درباره مهر و ناهيد، (‌تهران: انتشارات هيرمند).
موزه ملي ايران، 1385. كاتالوگ گچبري در آرايه‌ها و تزئينات معماري دوران اشكاني، ساساني، (تهران: انتشارات موزه ملي ايران).
هارپر، پرودنس. 1379. « سيمينه‌هاي درباري ساسانيان»، اوجهاي درخشان هنر ايران، ترجمه هرمز عبداللهي و رويين پاكباز، (‌تهران : انتشارات آگاه).
هرمان، جورجينا، 1373. تجديد حيات هنر و تمدن ايران باستان، ترجمه مهرداد وحدتي، (‌تهران: مركز نشر دانشگاهي).
يارشاطر، احسان. 1348. تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني، ترجمه حسن انوشه، ج دوم، (‌تهران: انتشارات اميركبير).
ويلسن، كريستي 1317. تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبدالله فرياد، (‌تهران: چاپخانه بروخيم).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه