نانو فناوری و الكترونيک بيومولكولی

نانو فناوری و الكترونيک بيومولكولی
نانو فناوری و الكترونيک بيومولكولی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 41 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
تجربه پيشرفت‌هاي سريع در دو دهه اخيردر بيو تكنولوژي, الكترونيك و سيستم‌هاي كامپيوتري فرصت‌هاي جديدي را در اختيار بشر قرار داده است تا با به اشتراك گذاشتن آنها پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي جديدي را فراهم سازد. نانوتكنولوژي از تلاقي اين حركت‌ها حاصل آمده است يكي از موضوعات اصلي در نانوتكنولوژي نانوالكترونيك است كه به دو بخش الكترونيك مولكولي والكترونيك بيومولكولي تقسيم مي‌شود. در الكترونيك بيومولكولي هدف بر اين اصل استوار است كه امكان ايجاد سيستم‌ها و كامپيوترهاي مختلف در اثر اختلاف مباني فيزيك و رياضي با دانستني‌هاي زيست شناسي به‌وجود آيد.
 
مقدمه
هرچيزي كه درپيرامون ما قرار دارد از اتم‌ها ساخته شده است يعني مي‌توانيم اتم‌ها را به نوعي كوچكترين واحد سازنده مواد بناميم.ازعصر حجر گرفته تا اعصار بعد از آن(مس، برنزوآهن)كه پشت سرهم در زمانهاي مختلف پديد آمده‌اند و در حال حاضر هم كه عصر سيليكون‌ها در جريان است بشر را همواره متوجه اين مسأله كرده است كه چگونه و با چه اصولي ميلياردها اتم در كنارهمديگر قرارمي‌گيرند و بطورهم زمان‌‌‌، يك شكل ومدل خاصي را ايجاد مي‌كنند تا شي‌ ماكروسكوپيك به‌وجود آيد.حتي در حال حاضر در دنياي پيشرفته ميكروالكترونيك يك تراشه كامپيوتر با بالاترين تكنولوژي وكوچكترين حجم وقتي با يك اتم مقايسه مي‌شود مثل يك كوهستان در مقابل يك خرده سنگ است. تكنولوژي حاصل از قرن بيستم شايد درحال حاضر خيالي باشد ولي حالت واقعي به خود مي‌گيرد وقتي كه تصور كنيم در قرن بيست ويكم بشر قادر خواهد بود اجسامي در بالاترين سطح از نظر كيفيت كنترلي توليد كند كه حدحسايست آنها هم اتمي باشد. طبيعت براي ميليون‌ها سال است كه اين نقش را با ظرافت كامل انجام مي‌دهد ومصالح ساختماني را با دقت اتمي در كنار هم قرار مي‌دهد. هر موجود زنده‌اي از سلول‌هايي ساخته شده است كه مملو از نانو ماشين‌هايي  همچون پروتئين‌ها، DNA، RNAوغيره مي‌باشند. و هر كدام از اين نانوماشين‌ها مجموعه‌اي از مولكولها و اتم‌ها هستند كه تغيير در جايگاه هر كدام از آنها مي‌تواند باعث خسارت واختلال در عملكردشان شوند. نانوتكنولوژي، علم ساختن مجموعه‌هايي همانند ماشينها، غذاها، خانه‌ها وسفينه‌هاي فضايي مي‌باشد كه با تجمع وجاي گيري مناسب اتم‌ها ومولكولها به وجود مي‌آيند. با اتحاد فرآورده‌ها و معلومات شيمي وتوانايي‌هاي مهندسي و ماشين‌هاي خود سامان ده خودساز،امكان توليد كالاهاي مورد نياز در زندگي روزمره از مواد خام ارزان قيمت فراهم مي‌شود.


منابع و مراجع:
1.    David S Goodsell, Biomolecules and Nanotechnology, American Scientist, Nay/ Jun (2000), 230-237.
2.    James K. Gimzewski, Nanoscale Science of Single Molecules Using Local Probes, Science, Vol 283,12 March (1999), 1683-1689.
3.    Metals Park, Nanotechnology Overveiw, Advanced Materials and Processes, May (2000), 157, 48.
4.    Gregory Timp, Nonotechnology (1998), NewYork, U.S.A, Chap 1, 8.
5.    Gary Stix, Waiting for Breakkthroughs, Scientific American, April (1996), 94-100.
6.    Service RF., Is nanotechnology dangerous?, Science, Nov 24 (2000); 290(5469): 1526-7
7.    Ball P. Nanotechnology, Molecular movers and shakers; Nature, Dec 21-28 (2000); 408 (6815); 904.
8.    May M., Nanotechnology: thinking Small, Environ Health Perspect, Sep (1999); 107 (9): A450-1.
9.    Nanotechnology: basic concepts and definitions, Clin Chem, Sep (1994); 40(9): 1797-9.
10.    Freedam DH., Exploiting the nanotechnology of life, Science, Nov 29 (1991); 254 (5036): 1308-10.
11.    Christopher R Lowe, Nanobiotechnology, Current Opinion in Structural Biology, 10 (2000): 425-434.
12.    Jennifer L Ewst, Applications of nanotechnology to biotechnology, Current Opinion in Structural Biology 11 (2000), 215-217.
13.    Jean- Marc Laval, Nanobiotechnology and its role in the development of new analytical devices, Analyst (2000); 125, 29-33.
14.    Martin U Kopp, Development in technology and application of microsystems, Current Opinion in Structural Biology (1997): 1: 410-419.
15.    Allen J. Bard, Integrated Chemical Systems (1994), Chap.1
16.    Ralph C. Merkle, Biotechnology as a route to nanotechnology, Trends in Biotechnology, July (1991), Vol 17 No 7, 271-274.
17.    David Goldhaber-Gordon, Overview of Nanoelectronics Devices, Proceedings of the IEEE, April (1997), Vol 85, No.4.
18.    Nina Hall, (2000), The New Chemistry, Cambridge, United Kingdom, Chap. 12.
19.    Reed, M.A, Molecular- Scale Electronics, Proceedings of the IEEE. (1999), 87,4, 277-283.
20.    Tour, J. et al., Are Molecular Wires Conducting?, Science (1996), 271, 1705-1707.
21.    Nikolai Vsevolodov, Biomolecular Electronic, (1998), Birkhauser, Boston, Chap.1.
22.    Wolf gang Gopel, Bioelectronics and Nanotechnologies, Biosensors and Bioelectronics, 13 (1998), 723-728.
23.    Tien HT, Salamon Z, Lipid bilayer based sensors and biomolecular electronics, Crit Rev Biomed Eng. (1991): 18(5): 232-40.
24.    Zieglerc, Gopel W, Biosensor development, Curr Opin Chem Biol. Oct (1998): 2(5): 585-91.
25.    Perham RN., Structural aspects of biomolecular recognition and self-assembly, Biosens Bioelectron. (1994)., 9(9-10): 753-60.
26.    Lodish, Molecular Cell Biology, (2000) U.S.A, PP: 635, 637, 632.
27.    P.VOET, Biochemistry (1995), John Wiley & Sons, U.S.A, PP: 563-593.
28.    P. Graber, Bioenergetics, Brik hauser, Boston, PP: 212-274.
29.    J. David Rown, Biochemistry, (1989), Neil Patterson Pub., U.S.A, PP: 359-383
30.    Sadeghi. S.J. et al. Engineering non-physiological electrontransfer, Biochemical Society Transactions, (1999), Vol 27,P.A58.
31.    Meharenna Y.T., et al, Re-designing a catalitically self – sufficient cytochrome P 450, Italian Biochemical Society Transactions (1998), Vol 10, P. 146.
32.    Faver, O, et al, Structure function Correlation of intramolecular electron Transfer in wild type and Single. Site mutated azoarins, Chemical Physics, Vol: 204, PP: 271-277.
33.    Kurth DG,A route to hierachical materials based on complexes of metallosuperamolecular Polyelectrolytes and amphiphiles, Proc Natl Acad Sci, USA, May (2000) 23: 97 (11): 5704-7.
34.    Hubbard JB., Self assembly driven by hydrophobic interactions at alkanethiol monolayers: mechanisms of formation of hybrid bilayer membranes, Biophys Chem, Dec 14 (1998), 75 (3): 163-76.
35.    Rudolph AS., Biomaterial biotechnology Using self-assembled Lipid micro structures, J Cell Biochem, Oct (1994): 56 (2): 183-7.
36.    R. R. Brige, Protein-Based Computers, Scientific American 272, Marck (1995): 90-95.
37.    J.S. Schultz, Biosensors, Scientific American: 265 August (1991): 64-69.
38.    L. H. Dubois and R.G. Nuzzo: Synthesis, Structure, and Properties of Model Organic Surfaces: Annu. Rev. Phys. Chem 60: 437(1992).
39.    Mc Murry, Organic Chemistry (1998), Brooks/ Cole Pub. PP: 746, 992.
40.    Seyhaan Ege, Organic Chemistry (1994), PP. 615, 983, 1222.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه