بررسی سیکل ترمودینامیکی رآکتور نیروگاه آب تحت فشار PWR

بررسی سیکل ترمودینامیکی رآکتور نیروگاه آب تحت فشار PWR
بررسی سیکل ترمودینامیکی رآکتور نیروگاه آب تحت فشار PWR
290,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 115 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

در این پایان نامه پس بررسی اصطلاحات و تعاریف اولیه نیروگاه بخار هسته ای PWR، اجزاء و عملکرد این نیروگاه و نحوه غنی سازی سوخت در آن توضیح و تشریح شده است. انواع نیروگاه های هسته ای باهم مقایسه شده و سپس سیکل ترمودینامیکی نیروگاه هسته ای و فسیلی و مقایسه بازده آن ها با یکدیگر تحلیل و بررسی شده است. این پایان نامه شامل شش فصل زیر است:

فصل اول: نیروگاه هسته ای چیست؟
فصل دوم: هسته و واکنش شکافت هسته ای
فصل سوم:  انواع راکتورها
فصل چهارم:  سوخت نیروگاه هسته ای
فصل پنجم: وسایل و تجهیزات نیروکاه هسته ای PWR
فصل ششم: تحلیل و بررسی سیکل ترمودینامیکی نیروگاه هسته ای و فسیلی و مقایسه بازده آن ها با یکدیگر

 

فهرست مطالب


فصل اول:نیروگاه هسته ای چیست؟     11 
1-1 آشنایی با انواع نیروگاه ها و مزایای نیروگاه هسته ای     12   
1-1 تاریخچه اولین راکتور دنیا     16
1-1 کشورهای صاحب نیروگاه هسته ای    18
1-1 نیروگاه هسته ای و گازهای گلخانه ای    22
 
فصل دوم:هسته و واکنش شکافت هسته ای    26
2-1 ساختمان اتم     27
2-2 ساختمان هسته    27
2-3 فعالیت پرتو زایی (رادیواکتیویته)    28
2-3-1 هسته ناپایدار    28
2-3-1-1هسته پرتوزا    29  
2-3-1-2 استحاله بتازا     29
2-3-1-3 استحاله پوزیترون زا و تسخیر الکترون k     29
2-3-1-4 استحاله آلفازا     30
2-3-2 شکافت خودبه خود     30
2-3-3 هسته برانگیخته     30
2-4 برخورد متقابل پرتوهای یون ساز با ماده     31
2-4-1 ذرات آلفا     31
2-4-2 ذرات بتا     32
2-5 پرتو های گاما     33
2-5-1 پدیده فوتوالکتریک    34 
 2-5-2 اثر کامپتون    34   
2-5-3 تولید جفت    34
2-6 هسته مرکب    35
2-7 واکنش های نوترون   

36    2-8 واکنش های پراکندگی    36
2-8-1 پراکندگی الاستیک    36
2-8-2برخورد غیر الاستیک    37
2-9 واکنش های جذب     37
2-9-1 واکنش تسخیر    37
2-9-2 شکافت هسته ای    39
2-10 واکنش شکافت هسته ای    39
2-10-1 واقعه شکافت    39
2-10-2 مواد قابل شکافت    42
2-10-2-1 مواد شکننده     43
2-10-2-2 مواد بارور    43
2-10-2-3 اورانیوم طبیعی    44
2-10-3 انرژی آزاد شده در هر شکافت    44
2-10-3-1 گرمای استحاله    46
2-11 ضریب افزایش k 47                               
2-11-1 کسب k>1  48
2-11-2 غنی سازی سوخت   48
2-12 کندکننده و شرایط یک کندکننده خوب    49

فصل سوم: انواع راکتورها    52
3-1 راکتورهای برق هسته ای    53
3-2 راکتور آب سبک    54   
3-2-1راکتور آب تحت فشارpwr   55
3-2-2 راکتور آب جوشان Bwr  57
3-3 راکتور آب سنگین    59
3-3-1 راکتور کاندو    60
3-3-2 راکتورآب سنگین مولد بخارsghwr   63
3-4راکتور کندشونده با گرافیت    64
3-4-1 راکتور ماگنوکس    65
3-4-2 راکتور پیشرفته خنک شونده با گاز AGR  67
3-5 راکتور سریع زاینده FBR     70

فصل چهارم: سوخت نیروگاه هسته ای    73
4-1 سوخت های فلزی اورانیوم    74
4-2 سوخت های اکسید اورانیوم     78
4-3 غلاف هسته ای    81
 
فصل پنجم  وسایل و تجهیزات نیروکاه هسته ای PWR  83
5-1 راکتور آبی تحت فشار و سیستمهای مربوطه   87
5-1-1 قلب راکتور- مجموعه های سوخت و میله های کنترل       87
5-2 سازه های داخلی راکتور      93
5-2-1 سیستم خنک سازی راکتور RCS    96
5-2-2 محفظه راکتور    100
5-2-3 پمپ های خنک سازی راکتور RCP   101
5-3 مولد بخار    104
5-4 سیستم کنترل فشار خنک کننده راکتور   110
5-5 مکانیزم حرکت میله های کنترل    112

فصل ششم  تحلیل و بررسی سیکل ترمودینامیکی نیروگاه هسته ای و فسیلی و مقایسه بازده آنها با یکدیگر 114
مراجع 118

نیروگاه هسته ای چیست ؟
آشنايي باانواع نيروگاههاومزايای نيروگاههای هسته ای

انرژی حرارتی يک کيلووات ساعت برق به طور ثابت، 860 کيلوکالری است. بازده حرارتی واحدها و نيروگاههای حرارتی از فرمول زير بدست می آيد
انرژی حرارتی مصرف شده برای تولید یک کیلو وات ساعت برق/(860*100)=بازده حرارتی(درصد)
مقدار انرژی حرارتی که از سوختن يک واحد جرم سوخت مصرفی درشرايط استاندارد حاصل می شود و بر حسب کيلوکالری بر واحد جرم بيان می شود را ارزش حرارتی گويند.

منظور از نيروگاه حرارتی، نيروگاهی است که انرژی حرارتی نهفته در سوختهای جامد، مايع،گازی يا سوختهای هسته ای را به انرژی برق تبديل می کند.

انواع نيروگاههای حرارتی شامل نيروگاههای بخاری متداول، گازی، چرخه ترکيبی، ديزلی و هسته ای است.

منظور از نيروگاه بخاری متداول(ساده)، نيروگاهی حرارتی است که در آن با سوزاندن سوختهای فسيلی، آب تبديل به بخار شده و انرژی بخار توليدی، سبب چرخش توربين و سپس توليد انرژی برق می شود. در نيروگاه گازی، انرژی ناشی از سوختهای فسيلی،هوا را تحت فشار و دمای زياد قرار می دهد. اين هوای مخلوط باگازهای ناشی از احتراق سوخت،به صورت سيال، حامل انرژی برای گرداندن توربين متصل به مولد برق عمل می کند.

نيروگاه چرخه ترکيبی(سيکل ترکيبی) نيروگاهی مرکب از واحدهای گازی و بخاری است که در آن به منظور افزايش بازده کلی حرارتی و بازيافت بخشی از انرژی باقيمانده در گازهای خروجی از توربين های گازی، اين گاز را به ديگ بخار بازيافت کننده هدايت مي کنند. بخار حاصل از اين طريق، توربين بخاری را به گردش در می آورد. برای بهينه کردن مشخصات بخار می توان از سوخت تکميلی هم استفاده کرد.

نيروگاه هسته ای، نيروگاهی است که در آن انرژی ناشی از سوخت هسته ای(اورانيوم غنی شده و...) بخار آب توليد کرده و سپس اين بخار، توربينی را به گردش در می آورد و سبب توليد انرژی برق می شود.

 


مراجع
1)تجربیات نیروگاه های پیشرفته (تولید قدرت هسته ای) جلدهای 23 و 24 و 25
2)Harris J.E.and Duckworth F.C.: Magnox Fuel Biography of an Element:Gass Cooled Reactors Today BNES <London>                                                                                                             1-8:1982 pp
3) Olander D.R.:Fundamental Aspects of Nuclear Reactor Fual Element TIC : READ :1976                                                                 
4) Nuclear Energy Group Symposium :Refuelling of Gas Cooled Reactors:Proc.1MechE Vol.183 part 3G:1968/69                               
5) اینترنت (سایت های مختلف)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه