ليكا و کاربردهای آن در ساختمان

ليكا و کاربردهای آن در ساختمان
ليكا و کاربردهای آن در ساختمان
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 45 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

ليكاچيست                                         1
ويژگيهاي بتن ليكا                                    2
ليكا درشيب بندي كف وبام                             4
ويژگيهاي پوكه صنعتي ليكا                            4
كاربرد ليكا درصنعت ساختمان                            6
عايق بندي كف                                    7
ليكا دربتن سبك ونيمه سبك                             9
دانه كاربرد بتن هاي ليكا                                 10
مزاياي كاربري بتن سبك ليكا                            11
كاربرد ليكا درراهسازي                                 12
وزن فضايي كم                                     12
پايداري خاكريزها                                     13
عايقكاري يخبندان                                    13
تسطيح تورم يخبندان                                 14
كاربرد ليكا به عنوان زهكش                             14
ليكا دركشاورزي                                    16
مزاياي ليكا                                         17
ويژگيهاي ليكا دركنترل آتش                            22
اثركاري ليكا درمقاومت برابر زلزله                         24
ليكا ورسانايي حرارتي                                 27

فصل دوم : بتنهاي اسفنجي                
چكيده                                     33
مقدمه                                     34
بتن اسفنجي اتوكلاو                             36
فراوردهاي حرارتي                                37
مقاومت دربرابر آتش                            39
بلوكهاي حرارتي AAC                             40
مواد كامپوزيت                                 41
ساختارمواد كامپوزيت                             42
مواد كامپوزيت درساختمان                         42
نتايج                                         44
تصاوير                                     45

 

ليكا چيست؟
امروزه دانه هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند.
دانه خاك رس منبسط شده سبك( LECA ( Light Expanded Clay Aggregate 
ويژگى هاى اين دانه ها باعث شده است تا در طيف وسيعى از كارهاى عمرانى و صنعتى به كار روند. در اين نگاشت برخى مسائل اساسى در مورد توليد و مصرف ليكا بررسى مى گردد.
)ليكا چيست؟ يكى از روشهاى تهيه دانه هاى سبك استفاده از كوره گردان است. وقتى برخى از انواع رس با دانه هايى به ريزى صفر تا دو ميكرون در دماى بالاتر از 1000 درجه سانتى گراد در اين كوره ها حرارت مى بينند، گازهاى ايجاد شده در داخل آنها منبسط مى شوند و هزاران سلول هواى ريز تشكيل مى دهند. با سرد شدن مصالح، اين سلولها باقى مى مانند و سطح آنها سخت مى شود.
مهم ترين ويژگى هاى ليكا عبارتند از : وزن كم، عايق حرارت، عايق صوت، بازدارنده نفوذ رطوبت، مقاومت در برابر يخ زدگى، تراكم ناپذيرى تحت فشار ثابت و دائمى، فسادناپذيرى، مقاوت در برابر آتش و PH نزديك به نرمال.  وزن كم اين دانه ها و در نتيجه هزينه حمل پائين آن باعث شده است تا از ليكا در پر كردن فضاهاى خالى استفاده شود. در كاربردهاى خاص نظير زير سازى ساختمان و تسطيح و شيب بندى بام، خواص عايق حرارتى و دوام ليكا مشخصات فنى مناسبى براى آن فراهم مى كند. در راهسازى نيز از تراكم ناپذيرى ليكا براى كنترل نشست پلاستيك بسترهاى سست استفاده مى شود. همچنين جذب آب مناسب ، تخلخل و دوام ليكا آن را براى كشاورزى بدون خاك مناسب ساخته است. همين خواص باعث شده است تا در تصفيه فاضلابهاى خانگى از فيلترهاى ساخته شده از ليكا استفاده شود.
) ويژگيهاى بتن ليكا
خواص ليكا باعث شده است تا بتن سبك ليكا كاربردهاى فراوانى داشته باشد. مهم ترين ويژگى هاى بتن ليكا عبارتند از:وزن كم، سهولت حمل و نقل، بهره ورى بالا هنگام اجرا، سطح مناسب براى اندود كارى، مقاومت و باربرى، عايق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عايق صدا ،‌مقاومت در برابر يخ زدگى، بازدارندگى در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهكى.
متناسب با وزن و مقاومت مورد نظر از بتن سبك ليكا به عنوان پر كننده ، عايق و يا باربر استفاده مى شود. بتن ليكا مى تواند در جا ريخته شود و يا بصورت بلوك، اجزاى ساختمانى وساير قطعات پيش ساخته بكار رود. در هر مورد متناسب با كاربرد و روش اجرا از دانه بندى هاى مناسب ليكا استفاده مى شود.
بتن هاى پر كننده و عايق اغلب در پى سازى و زير سازى ساختمان، شيب بندى كف و بام، بلوك ها يا اجزاى ديوارهاى جدا كننده و محيطى غيرباربر به كار مى روند.
در حالى كه از بتن هاى سبك سازه اى – كه البته عايق نيز خواهند بود- در ساخت اجزاى مقاوم نظير بلوك هاى باربر، پانل هاى ديوارى و سقفى مسلح و نيز اسكلت بتن مسلح ساختمانها استفاده مى شود. قابل توجه است كه به دليل الزامات مقاومت و دانه بندى ، تنها با استفاده از دانه هاى ليكا مى توان در ايران بتن سبك سازه اى ساخت. 
ليكا در شيب بندى كف و بام
ليكا دانه هاى مدور و سبك رس منبسط شده ايست كه در كوره هاى گردان و در حرارت بالاى 1100درجه سانتى گراد در يكى از مدرن ترين واحدهاى صنعتى ايران توليد مى شود. ليكا فى الواقع پوكه ايست صنعتى و داراى كاربردهاى وسيع در ساختمان و كشاورزى. 
ويژگيهاى پوكه صنعتى ليكا
دانه هاى ليكا بشكل تقريبأ مدور و با سطحى زبر و ناهموار است. قشر ميكروسكپى  خارجى آن قهوه اى و داحل دانه ها بشكل بافت سلولى و برنگ سياه است.
دانه هاى توليدى كارخانه در اندازه هاى متفاوت و كلأ در چهار نوع دانه بندى (20-10, 10-3, 3-0) ميلى متر و مخلوط(20-0) عرضه مى گردد.
وزن فضايى دانه هاى خشك ليكا بصورت فله و براى دانه بندى 20-10ميلى متر حدود 330كيلوگرم در متر مكعب است، اين سبكى بعلت هواى موجود بين و داخل دانه هاست كه بر حسب دانه بنديها بين 73تا88درصد فضاى كل را اشغال مى كند.
ويژگيهاى مهم دانه هاى ليكا بشرح زير است:
- فوق العاده سبك است .
- غير قابل احتراق و فسادناپذير است.
- بهترين عايق حرارتى است كه تعادل گرما و سرما را در فصول مختلف در داخل ساختمان برقرار مى كند.
- عايق فوق العاده مناسبى براى صدا است
بهترين ماده شناخته شده براى جلوگيرى ار نفوذ رطوبت است.
- مقاومت بسيار عالى در مقابل يخ زدگى
در مقابل فشار مكانيكى دائمى فشرده نمى شود و نسبت درصد هواى موجود ثابت مى ماند.
- ضريب انتقال حرارتى دانه هاى ليكا بصورت فله بر حسب دانه بنديها بين 9 0.0  تا 0.101 W/M.k متغير است.

كاربرد ليكا در صنعت ساختمان
براى شيب بندى كف و پشت بام: پوكه صنعتى ليكا بهترين مصالح ساختمانى براى پوشش كف و سقف پشت بام است. كاربرد انجام پذير بوده و طريقه مصرف آن كاملأ براى معماران و مهندسين شناخته آن بسادگى شده است . لايه ليكا كه بضخامت حدود 10تا15سانتى متر بكار گرفته مى شود بدو طريق سفت مى گردد:
در حالت كارهاى بزرگ
نخست دانه ها با پاشيدن آب خيس و سپس بصورت آزاد و يا در داخل بتونير با سيمان مخلوط مى شود. عيار مخلوط بازاى يكصد كيلوگرم ليكا حدود 16كيلوگرم سيمان است.
به اين مخلوط آنقدر آب اضافه مى كنند تا رنگ آن بصورت حاكسترى تند و شفاف در بيايد.
مخلوط در محل كار قرار مى گيرد و به آرامى با تخته كوب تسطيح مى شود.
بمنظور جلوگيرى از خشك شدن ، اين مخلوط تسطيح شده بطور منظم آب پاشى و يا با ورقه پلاستيكى پوشانده مى شود.
در حالت استقرار يافته
در اين حالت روى لايه ليكائى كه قبلأ خيس و تراز شده مايع سيمان(حدود 60ليترآب بازاى يك كيسه 50كيلوئى سيمان) بمقدار 12ليتر در يك متر مربع سطح، روى لايه ريخته مى شود-بدين ترتيب در هر مرحله 6تا7متر مربع پوشش ليكا آماده مى گردد.
حفاظت آن مانند آنچه در پيش ذكر شد انجام مى گيرد.
براى عايق بندى كف
براى كف هاى چوبى: كف اتاق قبلأ با ورقه اى از پلاستيك يا قير گونى پوشانده مى شود. پس از اطمينان به اينكه كف چوبى قدرت تحمل فشار حدود 35تا40 كيلوگرم بر متر مربع را دارا مى باشد دانه هاى ليكا در داخل كادرها به ضخامت 10تا15 سانتى متر ريخته مىشودوسپس تخته چوبهاى فشرده بضخامت 18 ميلى متر روى كادرهاى چوبى ميخكوب مى گردد.
براى كف هاى شفته اى: در طول اتاق يا سالن بفاصله هاى دو متر تخته هائى بارتفاع 10 تا 15 سانتى متر (ضخامت لايه بتن ليكا) كادر بندى مى شود سپس دانه هاى ليكا در داخل اين كادرها ريخته و به آرامى تخته كوب مى گرددسپس با تخته اى صاف و بطول بيش از 2متر تراز مى شود و در مرحله آخر با دوغاب سيمان عمل تثبيت انجام مى گيرد.
انواع بلوك هاى ديوارى ليكا 
    مشخصات فنى    كد    اندازه ها
(سانتى متر)    نوع بلوك هاى ساختمانى ليكا
وزن قطعه: 11كيلو گرم
ضخامت ديوار: 19سانتى متر
 مجموع وزن يك متر مربع ديوار تمام شده: 165/3kg/m3
تعداد قطعه در ديوار: 9/27  قالب در متر مربع    WB 49.3/20       20×19×49     ديوارى توخالى ته پر با سه سوراخ
وزن قطعه: 5/16كيلو گرم
ضخامت ديوار: 19سانتى متر
وزن ديوار: يك متر مربع ديوار تمام شده با ليكا 218 كيلوگرم بر متر مربع
تعداد قطعه در ديوار: 9/27قالب در متر مربع     WB 49.0/20    20×19×49     ديوارى توپر
وزن قطعه: 9/6كيلو گرم
ضخامت ديوار: 20سانتى متر
وزن ديوار: يك متر مربع ديوار تمام شده با ليكا 172/5kg/m2 كيلوگرم بر متر مربع
تعداد قطعه در ديوار: 3/11قالب در متر مربع                
ليكا در بتن سبك و نيمه سبك
بتن سبك ليكا از مخلوط كردن دانه هاى ليكا با سيمان و آب بدست مى آيد-دوغاب سيمان عمل بهم چسباندن دانه ها به يكديگر و ايجاد پيوستگى در دانه هاى ليكا را انجام مى دهد.
افزايش ماسه بافت بتن را پيوسته تر و در نتيجه تخلخل را كاهش مى دهد. با اين عمل حجم هواى داخل بتن كاهش و در عوض استحكام ساختار بتن افزايش پيدا مى كند . اين نوع بتن ساخته شده از سيمان، ليكا، ماسه و آب، بتن نيمه سبك ناميده مى شود.
اين دو نوع بتن اصولأ براى نيل به هدف سبك كردن در صنعت ساختمان به كار گرفته مى شود. مصرف ليكا ضمن كاهش وزن فضايى بتن هدايت حرارتى بتن را نيز فوق العاده كاهش مى دهد.
مقاومت فشارى 
بتن ليكا با وزن فضايى بين 750 تا 1500 كيلوگرم بر متر مكعب داراى مقاومت بسيار عالى است. بطور نمونه بتن ليكايى كه به صورت مكعب 15×15×15 سانتى متربا وزن فضايى1500كيلوگرم بر متر مكعب(وزن خشك) در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ايران تحت آزمايش مقاوت فشارى قرار گرفت، مقاوت 28روزه آن به 208كيلوگرم بر سانتى متر مربع بالغ گرديد.
توليد سه نوع بتن مطابق توصيه فرم (Comite europeen du Beton C.E.B) يا كميته اروپايى بتن با مشخصات زير انجام مى گيرد.
تيپ structural) S) با وزن فضايى 1600تا 1900 كيلوگرم بر متر مكعب و مقاومت فشارى بيشتر از 600 كيلوگرم بر متر مربع
دانه كاربرد بتن هاى ليكا
بتن ليكا داراى كاربردهاى فوق العاده وسيع بوده كه اهم آنها به شرح زير است.
 _ شيب بندى و پوشش هاى سقف و كف
_ پركننده سبك و افزايش هواى لايه بندى ها
_ توليد بلوك هاى سبك ساختمانى عايق و باربر
_ پانل هاى ساندويچى پيش ساخته
_ سنگفرش محوطه(دال) و درپوش هاى راه آب و ... غيره

  مزاياى كاربرى بتن سبك ليكا
_ وزن فضايى كاهش يافته و راحتى و آسانى حمل و نقل
_ ايزولاسيون حرارتى و بادوام به دليل نسج سلولى دانه ها و توده هواى بسيار زياد بين و داخل دانه ها
_ مقاومت فوق العاده در مقابل آتش و عدم ايجاد گازهاى سمى در آتش سوزى
_ كاهش هزينه هاى دستمزدى و سرعت بخشيدن به كار به دليل سبكى بتن
_ سهولت ماله كشى و اندودهاى سنتى به دليل نسج باز و رويه زبر بتن ليكا
_ مقاومت بسيارخوب در مقابل فشارهاى وارده
_ ضريب هدايت حرارتى فوق العاده پايين
_ عايق بسيار خوب براى صدا با ضريب بسيار مناسب جذب آكوستيك
_ مقاوم در مقابل يخ زدگى، نفوذ رطوبت و مواد آهكى
كاربرد ليكا در راهسازى
دانه هاى ليكا كه وزن فضايى آن در طيف دانه بندى از 0 تا 25 ميلى متر بين 300 تا 600 كيلومتر بر متر مكعب است و همچنين به دليل هدايت حرارتى كم در حد   %9 تا 0.101   W/m.k  و خاصيت زهكشى بالا ، كاربردهاى مفيدى در امور راهسازى دارد .
 
وزن فضايى كم
كنترل نشست
 در خاك هاي رسوبى ضعيف و تراكم ناپذير ، بار خاكريزى يكى از عوامل مهم تحكيم و نشست خاك است. ميزان نشست به تناسب ارتفاع خاكريزى و خواص تحكيم پذيرى خاك ميتواند در هموارى ، عملكرد و دوام راه بطور جدى مشكل آفرين باشد. علاوه بر بار ناشي از خاكريزى ، پركردن ترانشه ها و كاهش سفره هاى آب زيرزمينى نيز مى تواند موجب نشست خاك بستر راه گردد.
استفاده از ليكا به دليل وزن فضايى كم از يك طرف باعث سبك شدن خاكريز جاده و به دليل حجم فضايى بيشتراز خاك از جانب ديگر موجب كاهش تراكم و نتيجتأ عامل مهمى در كنترل نشست و تحكيم خاكريز به شمار مى رود. بار وارده بر زير اساس ناشى از پركردن ترانشه ها و كاهش سطح آب زيرزمينى موجب نشست غير يكنواخت مى گردد كه با كاربرد ليكا ميتوان اين نشست را به مقدار زيادى كاهش داد .
پايدارى خاكريزها
بار وارده به زير اساس باعث گسيختگى لايه هاى خاك و خرابى خاك ريزى روى خاك هاى ضعيف گردد. بار خاكريزى  روى بستر راه را مى توان با استفاده از ليكا كاهش داد تا پايدارى خاك تأمين گردد.
 عايقكارى يخبندان
كاهش آسيب يخ زدگى
يخ زدگى زير اساس در اثر نا همگونى زير اساس، سنگ ها و نقاط بالاى عمق نفوذ يخبندان در سنگ و نيز در اثر جريان آب در زير اساس روي مى دهد.در زمان ذوب يخ ها، آب حاصل از ذوب يخ با خاصيت نفوذپذيرى باعث كاهش ظرفيت باربرى زير اساس و لايه هاى جسم راه مى گردد.
با عايق كارى جسم راه با ليكا ، اثرات يخ زدگى جاده و آسيب هاى ناشى از آن و نيز كاهش ظرفيت باربرى در اثر ذوب يخ از بين مى رود. عايق ليكا در لايه هاى جسم راه قرار مى گيرد و مقاومت آنها را در برابر يخ بندان به دليل ظرفيت عايق حرارتى بالاتر نسبت به دانه هاى سنگى ، افزايش مى دهد
تسطيح تورم يخبندان
با پوشش عريض ترى از يك لايه ليكا با ضخامت كمتر به عنوان بخشى از روسازى مى توان از تغييرات طبيعى موثر كه موجب تورم طولى و عرضى ناشى از يخبندان مى گردد جلوگيرى نمود.
كاربرد ليكا به عنوان زهكش
با استفاده از ليكا و انجام زهكشى موثر لايه هاى روسازى مى توان از افت باربرى آن در اثر ورود آب جلوگيرى شود و ظرفيت باربرى مطلوبى را در طول  عمر راه تامين شود.
به دليل خواص مطلوب انتقال آب، ليكا به عنوان مصالح پركننده و هدايت كننده آب در كانال هاى زهكش مورد استفاده قرار مى گيرد.
به هدايت مستقيم جريان آب زيرزمينى توسط يك لايه ليكا با شيب ملايم به كنار جاده، خسارت يخبندان و افت ظرفيت باربرى جاده حذف مى گردد.
نتيجه گيرى
با توجه به ويژگيهاى ليكا و از آن جمله وزن فضايى كم، زهكشى، عايق بودن، موئينگى كم، دوام، مقاومت در برابر تغيير شكل و ظرفيت باربرى كافى ، كاهش رانش ديوارهاى حايل پل ها و شيروانى ها همراه با اجراى صحيح مى توان بسيارى از مشكلات راه سازى را حل و ايمنى و دوام آن را تضمين شود  ...
1-چکيده:
از محصولات بتني هستند که داراي يک ترکيب خاص از خاصيت گرمايي مانند ضريب هدايت گرمايي پايين و اينرسي گرمايي بالا مي‌باشد. بلوکهاي ساختماني AAC يک عايق حرارتي در ميان ديوار ايجاد مي‌کند و بلوکهاي حرارتي AAC يک عايق حرارتي براي پشت‌بام مي‌باشد بخاطر اينکه اين مواد عايق حرارتي خوبي هستند ميزان اتلاف گرما و سرما را بطور چشمگيري کاهش مي‌دهند و زندگي راحتي را فراهم مي‌کنند کاهش اتلاف انرژي بوسيله کاهش انرژي رد و بدل شده انجام مي‌گيرد.
مواد کامپوزيتي از ساختار بنياني ساخته مي‌شوند(پلاستيک سختي‌ناپذير يا پليمر قابل ارتجاع) که با توجه به کارآيي بالاي آنها و ترکيبات مسلح شده با مصنوعات کربن يا تارهاي آرميد در مراکز مهم صنعتي مانند هوانوردي، دارويي، ساختماني، ورزشي، سرگرمي و.... استفاده مي‌گردند مواد کامپوزيتي در بهبود عايقهاي حرارتي و صوتي نقش مهمي را ايفا مي‌کنند در ساختمانهاي تجاري و در مناطق زلزله‌خيز با خاصيت جذب انرژي بالا کاربرد فراواني دارند دوام، مقاومت در برابر خستگي، عايق حرارتي و صوتي و الکتريکي، از ويژگيهاي عمده اين مواد مي باشد.
 
2-مقدمه:
امروزه با پيشرفت فن‌آوري و توسعة علم ودانش و شيوه‌هاي نوين در صنعت نياز جوامع را برآن مي‌سازد که با بکارگيري راهکارها و شيوه‌هاي جديد در صنعت که داراي نوآوري کارآيي بالا، قيمت ارزان و بازدهي مناسب مي‌باشند از مصرف بيش از اندازه مواد وانرژي و سرمايه جلوگيري نمايد.
از طرفي ديگر بايد با پذيرفته‌ شدن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني شيوه‌هاي جديد صنعتي داخل ايران شده و در مقايسه شيوه‌هاي نيمه سنتي و قديمي ايران گوي سبقت را مي‌ربايد.
يکي از مهترين مشکلات در جهان جلوگيري ازاتلاف انرژي مي‌باشد در صنعت ساختمان‌سازي عايقکاري حرارتي مناسب يکي از راههاي جلوگيري از اتلاف انرژي مي‌باشد.
مقدار زياد انرژي در ساختمانها بدليل نداشتن عايق حرارتي مناسب از بين مي‌رود در اين مقاله يک محصول جديد در عايقکاري حرارتي و استفاده از مواد کامپوزيت در صنعت ساختمان که يکي از موارد کاربرد آن در عايقکاري حرارتي مي‌باشد مورد بحث قرار مي‌گيرد.
تغيير در دماي محيط تأثيري بسزا در راحتي ساکنان ساختمان دارد در نتيجه براي بدست آوردن آرامش سيستمهاي سرمايه و گرمايي براي ساختمان ضروري مي‌باشد که اين سيستمها انرژي زيادي را مصرف مي‌کنند عناصر ساختماني با عايقهاي حرارتي، کاهش‌دهنده تأثير دمايي محيط مي‌باشند که منجر به کاهش مصرف انرژي مي‌شوند مصالح ساختماني که براي نگهداري انرژي بکار مي‌روند بايد داراي خاصيتهاي زير باشند:
1ـ عايق حرارتي بالا
2ـ اينرسي گرمايي بالا
3ـ وزن سبک
بقيه خواص مطلوب آن عبارتند از:
1ـ مقاومت در برابر آتش
2ـ عايق صوتي
3ـ مقاومت در برابر رطوبت
 
3-بتن اسفنجي اتوکلاو(AAC):
AAC يک مصالح ساختماني مهندسي با کيفيت که يک ترکيب ويژه از مقاومت، وزن سبک، عايق صوتي و حرارتي مقاوم در برابر آتش و مقاوم در برابر نفوذ آب و کارآيي خوب مي‌باشد.
AAC ساخته شده از مصالحي مانند سيمان، خاکستر حاصل از سوختن گياهان، آهک، هوازا(ماده‌اي که به بتن اضافه مي‌شود تا توزيع حبابهاي هوا را در بتن يکنواختن نمايد)وآب .
سازه با بافت حفره‌اي وزن محصول را سبک، مقاوم در برابر آتش مي‌کند و يک ماده با خاصيت عايق حرارتي و صوتي خوب مي‌باشد.
3-1-فرآيند اتوکلاو به محصول مقاومت و استحکام مي‌دهد:
محصولات AAC
ــ بلوکهاي ساختماني AAC.
ــ بلوکهاي حرارتي AAC.
بلوکهاي ساختماني AAC يک عايق حرارتي در ميان ديوارها فراهم مي‌کنند و بلوکهاي حرارتي AAC يک عايق حرارتي در بام فراهم مي‌کنند.
3-2-بلوکهاي ساختماني AAC:
بلوکهاي ساختمانيAACساخته شده مورد تأييد IS 2185 در حوزه چگاليkg/Cu M 600ـ551 با حداقل مقاومت فشاري N/sq3 مي‌باشد.
بلوکهاي ساختماني AAC با ضخامتهاي 75 تا 230 بااندازه سطح mm 200 600 قابل دسترس هستند.
بلوکهاي ساختماني AAC براي تمام ديوارهاي داخلي و خارجي و با بار تحميلي يا بدون بار تحميلي در تمام انواع ساختمانها مانند ساختمان‌هاي مسکوني، تجاري، صنعتي مدارس و بيمارستانها بکار مي‌رود.
3-3-ويژگي محصول:
3-3-1-وزن سبک:
ساختار تخلخلي منحصر به فرد که در طي فرآيند هوادهي شکل داده مي‌شوند حصول را بي‌نهايت سبک مي‌کنند. چگالي پايين   آجر رسي و   بتن معمولي.
بخاطر همين وزن سبک مقدار کل گرمايي که بوسيله AAC جذب مي‌شود کم مي‌باشد.
3-3-2-فرآورده‌هاي حرارتي:
3-3-2-1-عايق حرارتي:
ساختار متخلخل با هواي محبوس AAC را تبديل به فرآورده با عايق حرارتي عالي کرده است بلوکهاي ساختماني AAC با ضريب هدايت حرارتي بالاK=0.16 w/(m deg.K) سبب پايين آوردن حداکثر گرما و سرما مي‌شود در نتيجه زندگي راحتي را فراهم مي‌کنند و باعث ذخيره هزينه با کاهش انرژي در سيستم تهويه مي‌شود.
AAC ارزش عايق حرارتي بالايي دارد در مقايسه با مصالح ساختماني سنتي مانند آجرهاي رسي، بلوکهاي بتني مشبک ، توپر و بتن.
3-3-2-2-اينرسي حرارتي:
AAC‌ اينرسي حرارتي بالايي را دارا مي‌باشند اين خاصيت عايق حرارتي خوبي را ايجاد مي‌کند بدين معني کهAAC مي تواند مقدار زيادي از دماهاي داخلي را کاهش دهد در مقايسه با ساختمانهاي با ساختار سبک(که گنجايش حرارتي پايين دارند) يا ساختار سنگين(که عايق حرارتي پايين را فراهم مي‌کنند)
در طي فصلهاي گرم، اينرسي گرمايي AAC بطوري کار مي‌کند که افزايش دما در داخل ساختمان با بيش از 3ـ2 ساعت تأخير همراه است نسبت به زماني از روز که تابش خورشيد در بيشترين حالت است بعد از اين زمان تأثير تابش بطور قابل ملاحظه‌‌اي کاهش پيدا مي‌کند.
سپس AAC گرماي انباشته شده را در بخش ديگري از روز که هوا سرد است ساتع مي‌کند.
در نتيجه ظرفيت مورد نياز تأسيسات براي گرم کردن يا سرد کردن و انرژي مورد نياز براي عملکردشان مي‌تواند کاهش يابد.
3-3-3-مقاومت در برابر آتش:
AAC يک ماده معدني و غيرقابل احتراق است که نه مي‌سوزد و نه دود و بخارهاي مسموم از آن ساتع مي‌شود زماني که در معرض دماهاي بالا قرار گيرد. بلوکهاي AAC مقاومت بالايي را در برابر دماي بالا دارند مرکز تحقيقات آموزشگاهي(CBRI) /ارورکي يک ارزيابي از مقاومت بلوکهاي ساختماني AAC در مقابل آتش انجام داد.
داده‌هاي اين ارزيابي معلوم کردند که بلوکهاي ساختماني AAC در برابر آتش استاندارد به مدت 240 دقيقه مقاومت کردند با در نظر گرفتن استقامت، يکپارچگي و عايق حرارتي ميانگين دما با سطح پوشيده شده با بلوک با ضخامت mm 200 ،  بود در مقابل سقفهاي غيرپوشيده شده   بود.
بخاطر همين ضريب هدايت حرارتي پايين و سرعت پايين انتقال گرما امکان مقاومت در برابر آتش را دارا مي‌باشد بخاطر همين عايق حرارتي عالي نفوذ گرما به داخل مواد خيلي آهسته مي‌باشد.
4-بلوکهاي حرارتي AAC :
ميانگين دما در روز در تمام فصلها در بسياري از کشورها مانند هندوستان بالا مي‌باشد در اين شرايط آب‌و‌هوايي سقفهاي دال بتن بخاطر داشتن شبکه ميگردد زودتر گرم مي‌شوند و دماي بيشتري را جذب مي‌کنند بخاطر همين پديده دماي محيط داخلي افزايش مي‌يابد با تفاوت کم بين محيط داخلي و خارجي.
اتاقهاي با سقف دال بتني گرم باقي مي‌مانند حتي اگر دماي خارجي پايين بيايد و اين مسأله منجر به کاهش آرامش براي ساکنين مي‌شود براي برطرف کردن اين مشکل بلوکهاي حرارتي AAC مي‌توانند استفاده شوند براي فراهم کردن عايق حرارتي در بام بلوکي  حرارتي AAC روي سقف با دال بتن اجرا مي‌شوند بدين ترتيب با نگهداري تقريبي دماي داخل ساختمان در ميان روز باعث بالا رفتن آرامش زندگي ساکنين مي‌شود بلوکهاي حرارتي AAC امتيازات مشخصي را دارا مي‌باشد و فوايد بي‌نظيري علاوه بر مواد ديگر دارند اين محصول مي‌تواند در ساختمانهاي مسکوني، تجاري، صنعتي براي کاهش تأثير دماي محيط و کاهش انتقال گرما از بام استفاده شود.
4-1-آينده روشن:
ــ رسيدن به ضريب هدايت گرمايي پايين و اينرسي حرارتي بالا
ــ کارکرد حرارتي آن 5 بار بهتر از آجر رسي و 10 بار بهتر از سقف دال بتن است .
ــ کاهش مقدار جريان گرما.
ــ تأخير در انتقال حرارت .
ــ ثابت نگهداشتن تقريبي دما.
ــ خنک نگهداشتن داخل در تابستان و گرم نگهداشتن داخل در زمستان.
ــ ذخيره سرمايه با کاهش هزينه‌هاي تکرارشونده در تهويه هوا و گرما.
4-2-مواد کامپوزيت:
مواد کامپوزيت معمولاً با پلاستيک ترکيب مي‌شود و با فاير گلاس يا کربن تقويت مي‌شوند.
اگر چه هزينه مواد کامپوزيت بالاتر از مواد استاندارد مي باشد اما با امتيازات ويژه مواد کامپوزيت مانند وزن سبک و مقاومت که به استفاده‌کننده تقديم مي‌کند جبران مي‌شود.
اين خاصيت مواد کامپوزيت باعث استفاده هر چه بيشتر آن در وسايل اتوماتيکي، هوانوردي و ساختمانهاي تجاري مي‌شود.
4-3-ساختار مواد کامپوزيت :
کامپوزيتها معمولاً از ساختار بنياني ساخته مي‌شود(پلاستيک سختي‌ناپذير يا پليمر قابل ارتجاع) از همه رايجتر مواد استفاده شده در آن فايبرها هستند که معمولاً در انواع بلوري، کربن، آرميد مي‌باشند فراواني در دسترس بودن آن، هزينه پايين مواد کامپوزيت و کارآيي بالا از خصوصيات آن شمرده مي‌شود اخيراً با مصنوعات کربن يا تارهاي آرميد مسلح مي‌شوند و منحصراً در مراکز مهم صنعتي استفاده مي‌شوند مانند هوانوردي، دارويي، ورزشي، سرگرمي.
مهمترين رزينهاي قابل ارتجاع براي کامپوزيتها پلي‌پروپلين، پلي‌آميدها و پلي اترـ اترـ کتون مي‌باشند.
4-4-خواص مواد کامپوزيت:
ماده‌هاي کامپوزيتي داراي امتيازات ويژه مي‌باشند وزن سبک، مقاومت فيزيکي و شيميايي، هزينه پايين نگهداري و طراحي آسان. خاصيت مکانيکي آنها(سختي و استحکام خستگي) بعلاوه خاصيت شيميايشان(مقاومت خوردگي) به طولاني کردن چرخه حيات بعضي از تجهيزات کمک مي‌کنند همچنين تقويت‌کننده مطمئن در مقابل شکهاي بزرگ و مقاوم در برابر آتش مي‌باشند...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه