چاه نفت و تعمیر و نگهداری آن

چاه نفت و تعمیر و نگهداری آن
چاه نفت و تعمیر و نگهداری آن
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 119 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست

مقدمه     2-1
اجزاي دكل     13 -3
رشته حفاري     23-14
مشكلات حفاري     39-24
1- تئوري     40
1-1 جداره گذاري     41
1-2 انواع رشته هاي جداري     41
1-3 رشته هادي     43
1-4 رشته جداري سطحي     44
1-5 رشته جداري توليد     44
1-6 رشته جداري مياني     45
1-7 رشته آستري     46
1-8 طراحي رشته جداري     49
1-9 ملاحظات در انتخاب لوله هاي جداري     49
1-10 رزوه ها و طوقه هاي لوله جداري     51
1-11 كلاسهاي مختلف سيمان چاه نفت     53
1-12 سيمان كلاس A    55
1- 13 سيمان كلاسB    56
1-14 سيمان كلاس C    57
1-15 سيمان كلاس D    57
1-16 سيمان كلاس E    59
1-17 سيمان كلاس F    59
1-18 سيمان هاي كلاس H , G    60
1-19 سيمان كلاس J    61
2- روش هاي طراحي لوله هاي جداري و روش محاسبات سيمانكاري     62
2-1 روش اول طراحي لوله هاي جداري     64
2-2 روش دوم طراحي لوله هاي جداري     64
2-3 روش سوم طراحي لوله هاي جداري     70
2-4 روش محاسبات سيمانكاري     72
3- محاسبات  لوله هاي جداري و سيمان كاري     74
3-1 اطلاعات     76
3-2 محاسبات لوله جداري 
76
3- 3 محاسبات لوله جداري 
76
3-4 محاسبات لوله جداري 
78
3- 5 محاسبات لوله جداري   و آستري 
81
3-6 محاسبات سيمانكاري پشت لوله 
85
3-7 محاسبات سيمانكاري پشت لوله
87
3-8 محاسبات سيمانكاري پشت لوله 
90
3-9 محاسبات سيمانكاري پشت لوله آستري 
93
4-1 نتيجه و بحث     94
4-2 خطاها     97
منابع و ماخذ     98

 

مقدمه
روشهاي جداره گذاري و سيمانكاري چاههاي نفت در سال هاي اخير بسيار پيشرفت كرده و پيچيده شده اند در جستجو و كاوش نفت ، چاههاي عميق تري حفاري شده و همراه با آن روشهاي جداره گذاري و سيمانكاري بهبود يافته اند تا بتوان با شرايط سخت تري كه در اعماق زيادتر پيش مي آيند ، دست و پنجه نرم كرد .
عمل سيمان كردن در حدود سال 1903 ميلادي در كاليفرنيا آغاز شد ، ولي سابقه روش مدرن و فعلي سيمانكاري به سال 1920 ميلادي برمي گردد كه در آن تاريخ "ارل هاليبرتون" چاه متعلق به "دبليو . جي . اسكلي 2" را درميدان هيوت اكلاهما 3 سيمان كرد . جت ميكسرهاليبرتون هنوز يك وسيله اساسي براي مخلوط كردن سريع دوغاب سيمان است . در سال 1903 تنها يك نوع سيمان وجود داشت و هيچ افزايه اي در كار نبود . امروزه هشت نوع سيمان وجود دارد و تعداد افزايه هاي موجود به بيش از 40 رقم مي رسد . استفاده از سيمان فله  بصورت استاندارد درآمده است و براي هر عمليات خاصي ، يك مخلوط خشك ويژه از سيمان تهيه شده و بكار مي رود .
زمان انتظار براي سيمان كه در سال 1920 حدود 10 روز بود در حال حاضر به كمتر از 24 ساعت كاهش يافته است . سيمانكاري تزريقي كه در دهه 1930 ابداع شده اينك بصورت يك روش عادي براي كور كردن مشبك ها يا مسدود كردن لايه هاي آب ده درآمده است . خراشنده و پرگر1  در سال 1940 براي بهبود سيمانكاري رشته جداري به كار مي رفت ولي بعد از جنگ جهاي دوم از نقطه نظر مهندسي مورد توجه گسترده قرار گرفته است .
در روش حفاري ضربه اي همزمان با حفر چاه ، چاه دائماً بايد جداره گذاري شود و به اين خاطر چندين رشته جداري مورد نياز است . اما در حفاري دوراني 2 مي توان بخش زيادي از چاه را بدون جداره گذاري حفر نمود . علت آنكه در حفاري دوراني امكان دارد كه چاه را بدون جداره گذاري حفر نمود . علت آنكه در حفاري دوراني امكان دارد كه چاه را بدون جداره گذاري تا عمق بيشتري ادامه داد آن است كه مي توان با استفاده از گل هاي حفاري ، فشار تحت الارضي را كنترل كرد . امروزه جداره گذاري عموماً با اهداف و منظورهاي خاصي انجام مي شود كه بستگي به شرايط مشخص هر چاه داشته و اكراه يا اختيار در آن وجود ندارد .
اولين سيمان چاه نفت در يك تاوه مخلوط و بوسيله دلوچه در چاه گذاشته شد . در سال 1905 كار سيمانكاري چاهها به پيشرفت ديگري نائل آمد ، در كاليفرنيا از لوله هاي مغزي براي قرار دادن دوغاب در ته رشته جداري استفاده شد . اين دوغاب از ته رشته جداري به بيرون آن فرستاده شد و اين كار با ريختن آب در بالاي سيمان و تحت فشار قرار دادن آن انجام گرديد . بعد از آن براي جلوگيري از برگشت دوغاب ، رشته جداري در ته چاه ، كه از قبل تعيين شده بود نشانده شد و فشار بر روي آب آنقدر نگاه داشته شد تا سيمان سخت گرديد . با كاربرد و قرار دادن يك توپي 3 بين آب و دوغاب در سيمانكاري تحولي جديد پديد آمد . سپس روش دو توپي ابداع شد كه در آن يك توپي در جلو و دومي در پس سيمان بكار رفت تا آلودگي آن بوسيله سيال جايگزيني يا ( گل حفاري ) كمتر شود .
     
اجزاي دكل
(Rig  Component)
اجزاي دكل: (Rig Compon,;'ent)
بطور كلي عواملي كه در مرحله اول، در ساخت و نوع دستگاه حفاري دخالت دارند، را مي توان به دو قسمت تقسيم نمود:عمق چاه و ديگري محيط كار
عمق چاه بر اساس استاندارد توانايي عمقي دستگاه حفاري  4 سنجيده مي شود. همچنين محيط كار را مي توان به دو گروه خشكي و دريا تقسيم بندي نمود.
با توجه به اهميت دكلهاي خشكي در مديريت اكتشاف تنها به اين گروه پرداخته مي شود.
اجزاي اصلي دستگاه حفاري عبارتند از :
1)    Hoisting System (سيستم بالا بر).
2)    Rotating System (سيستم گرداننده حفار).
3)    Circulating Sys. (سيستم به گردش در آوردن سيال حفاري).
4)    Primary Power Source (سيستم مولد نيرو).
سيستمهاي فرعي بسته به نوع دستگاه ممكن است وجود داشته باشد،كه از جمله:
1)    Blow Out Prevetive Sys( سيستم كنترل فوران).
2)    Mud Condition Sys (سيستم تصفيه كننده گل).
3)    Control & Instrument (سيستم كنترل ابزار دقيق).
4)    Lightion Sys (سيستم روشنايي).
5)    Motion Compensating (سيستم خنثي كننده حركت).
6)    Sleeping & Mess Sys (سيستم خواب و غذا).
7)    Storage Sys (سيستم انبار داري).
8)    Chain Storage Sys (سيستم محل نگهداري زنجير).
بنا به اهميت قضيه براي ناظرين حفاري، موارد 1تا 3 اجزاي اصلي دكل در ذيل بدان پرداخته مي شود:
Hoisting  System:
سيستم بالابر از دو قسمت تشكيل شده است:
بخش ثابت(Static): كه همان دكل و Structure Sub مي باشد كه وزن رشته حفاري را تحمل مي كنند.معمولاً وزن وLoad به پايه ها (Leg) دكل وارد مي شود. اماSub Structure اولاً دكل را نگه مي دارد و ثانياً روي آن محل كار پرسنل بوده و Rotary Tabhe روي آن قرار دارد.
بخش متحرك: كه Draw Work را Hoist يا بالا بر نيز مي گويند وظيفه اصلي آن بلند كردن دكل(Rig up)يا بالاآوردن دكل(Rig down  )ويا پايين كشيدن رشته حفاري است.
قسمتهاي اصلي در اوركس عبارتنداز:
    Drum: يك قرقره بزرگ كه كابل حفاري دور آن پيچيده مي شود. هنگامي كه درام در جهت مخالف مي چرخد كابل از دور آن باز شده Traveling Block به سمت پايين حركت مي كند. آن رشته از كابل حفاري كه از درام بيرون مي آيد، Fast Time  ناميده مي شود.
    سيستم ترمزدراوركس: معمولاً داراي دو سيستم مكانيكي ترمز:كه با روش اصطكاكي كار مي كند و مي توان با آن درام را به ايست كامل Full Stop رساند. سيستم ديگري نيزوجود دارد كه نمي تواند عمل ايست كامل را براي درام انجام دهد وتنها سرعت بالا و پايين رفتن را كم مي كند. علت استفاده از اين سيستم اين است كه از ترمز مكانيكي كمتر استفاده شود. اين نوع ترمزها دردو نوع هيدروليك و ترمز برقي وجود دارد. معمولاً استفاده از اين ترمزها در موقع راندن رشته جداري يا حفاري به داخل چاه مورد استفاده قرار مي گيرد.
     كلاجهاي درام:كه با باد كار مي كننديعني نئوماتيك هستند. ورودي آن به صورت يك شير دو طرفه است كه  موقعي كه مي خواهيم كلاج را در گير كنيم آن را در وضعيتي قرار داده و باد آن را با فشار در گير مي كند. و در هنگا م رها كردن كلاج را در وضعيتي قرار مي دهيم تا ترخيص هوا صورت گيرد.
لازم به ذكر است كه موتورهاي تغذيه كننده در اوركس به نام Traction Motor ناميده مي شودكه با برق DC يا مستقيم تغذيه مي شوند و بسته به نوع دراوركس و مقدار نيروي مورد نياز .
وظايف Drow Work عبارتند از:
1.    بالا و پايين بردن لوله .
2.    بالا و پايين بردن دكل .
3.    بالا وپايين خود  Drow Work.
4.    بلند كردن بارهاي اطراف دكل توسط .
5.    باز و بسته كردن لوله هاي حفاري .
ساير اجزاي تشكيل دهنده سيستم بالا بر عبارتند از:
Elevator : وسيله اي است كه به وسيله آن لوله ها گرفته مي شود و عمل بالا وپايين رفتن لوله ها انجام مي گيرد.
Elevator هايي كه از وسط باز مي شوند مخصوص Dill Pipe و همچنين Lifting Sup هاي لوله وزنه مي باشند،كه به آنLatch Elevator Center هم گفته مي شود. Elevatorهايي كه از كنار باز مي شوند به نام Side Door Elevator نام گذاري شده اند و مخصوص لوله هاي جداري (در مواقعي كه سبك هستند) مي باشند.
Rotating System :
در حفاري دوراني نيروي لازم براي چرخاندن رشته حفاري و مته توسط ميز دوارRotary Table تأمين ميشود نيروي دوراني حاصل از ميز دوار،توسط يا واسطه بهKelly مستقل شده وازطريق آن به رشته حفاري ومته منتقل مي شود.
Rotary Table نيروي گرداننده ميز دوار توسط يك موتور از نوع الكتريكي ويا توسط يك شافت از نوع مكانيكي به يك محور منتقل مي شود . انتقال نيرو در ميز دوار به دو گونه است :
يا در انتهاي محور در داخل ميزTable يك Sprocket450 نصب شده كه كه اين Procket يك Sprocket 450 ديگر را (يعني ميز دوار را) به طور افقي مي چرخاند و يا اينكه نيرو توسط زنجيرازمحوربه Shft داراي   Sprocker 450
نصب مي شود .
سيستمهاي گردشي(Circulating System ):
هنگامي كه چاه در دست حفاري مي باشد، ما از متحركهاي اوليه  اجزاي سيستم بالا بر و پمپهاي گل براي به گردش در آوردن سيال حفاري استفاده مي كنيم. پمپهاي گل نيروي لازم را از محركهاي اوليه گرفته و با استفاده از نيروي سيال حفاري را از داخل مخزن گل Suction Tank كشيده و آن را با فشار به درون لوله هايي كه تحمل فشار بالايي دارند و گل بعد از عبور از طريق Goose  ( گردن غاز ) متعلق به Swivel Kelly شده، از ساقه مته عبور كرد. تا به مته برسد و بدين ترتيب از طريق فضاي حلقوي كنده ها را به سطح رسانده وباعث تميز شدن چاه گردد.
سيستمهاي جريان سيال حفاري (Drilling Fluid Handling Sys) نسبت به ساير سيستمها از تنوع و پيچيدگي بيشتري برخودار است و از انواع مختلفي دارد. كه به طور خلاصه مي توان از آنها نام برد:
پمپهاي گل Mud Pumps)):
 يك دستگاه حفاري معمولاً داراي دو پمپ گل اصلي است كه ممكن است بسته به شرايط يك و يا دو پمپ ديگريبه آنها اضافه شود. وظيفه پمپها اين است كه گل را تحت فشار از درون ساق مته برسانند و با اين كار توان هيدروليكي لازم را به مته انتقال دهند.
پمپهاي گل مورد استفاده در دستگاه حفاري معمولاً دو نوعند:
1.    Dulex Double (پمپهاي دو قلو).
2.    Triplex Single (پمپهاي سه قلو).
در پمپهاي دو قلو جريان به اين صورت مي باشد كه پيستون در هر دو طرف خود عمل پمپ كردن را انجام مي دهد.هر سيلندر در اين نوع داراي دو سوپاپ مكش Intake Valve و دو سوپاپ تخليه Discharge Valve مي باشد. موقعيكه گل يك طرف را فشرده مي كند و از سوپاپ تخليه خارج مي كند در همان زمان در طرف ديگر گل از سوراخ مكش به داخل ميكشد و برعكس. در هر دور پمپ پيستون يك بار به طرف جلو و يك بار به طرف عقب مي آيد.
در حركت به سمت عقب به اندازه Rod (ميله پيستون) گل كمتري پمپ مي شود و بنابراين معادل دو برابر حجم سيلندر منهاي حجم Rod (ميله پيستون) گل پمپ مي كند .
در اين نوع پمپ در هر سيكل معادل دو برابر مقدار فوق پمپ مي كند. 4 برابر حجم سيلندر منهاي دو برابر حجم Rod.                                     
 Q = (2d - d ( LE         
در فرمول Q بر حسب گالن در دقيقه، d قطر پيستون،  d قطر Rod ، E راندمان پمپ، L طول استروك و R تعداد سيكل است.
بايد توجه داشت كه در پمپهاي دو قلو در هرCycle چهار استروك است .
پمپ هاي triplex (دو قلو) : در اين نوع پمپ ها كه متداول ترن پمپ ها در صنعت حفاري
امروزي مي باشند . تنها يك طرف پيستون (قسمت جلو )عمل پمپ كردن را انجام مي دهد وهر سيكل آن سه استروك دارد .
در اين نوع هر پيستون با پيستون ديگر (چرخ محرك پيستون )11200اختلاف زاويه داشته يعني هر 1200يك استروك داريم.هر پمپ سه سوراخ تخليه و سه سوراخ مكش دارد .در ازاي ميزان توان مشخصي اين پمپ ها نسبت به پمپ هاي ديگر:
1)سبكتر از پمپ هاي دوقلو مي باشند .
2)دور اين پمپ ها بيشتر است و به مي رسد .در صورتيكه در پمپ هاي دو قلو اين ميزان 60مي باشد .
3)فشار كار پمپ هاي triplexبالاتر است و ميزان ومقدار پمپ شده نيز يكنواخت تر است.
با توجه به اين كه اين پمپ ها با سرعت بالا كارمي كنند معمولا" نمي توانند گل را به مقدار كافي به داخل خود بكشند . بنابراين بازدهي پمپ پايين مي آيد .براي رفع اين نقيصه با استفاده از يك پمپ سانتريفيوژيا charging pumpپمپها را تغذيه مي كنند .
براي اين كه بدنه سيلندرساييده نشود از liner  استفاده مي كنند كه درداخل سيلندر قرار داده مي شود.liner  پس از ساييده شدن تعويض مي گردد .در اعماق پايين با توجه به اين كه نياز به فشار بالاي پمپ كم است و نياز به دبي بيشتر وجود دارد ميتوان با انتخاب لاينر هاي بزرگتر دبي بيشتري را به كار برد.دبي مورد نياز (گالن در دقيقه )با فرمول ذير قابل محاسبه است . 
                                                                                      
Pulsation dampener : پمپ هنگام پمپ كردن با توجه به تعداد سيكل در زمان
ضربه مي زند . و ممكن است به لوله ها آسيب برساند .براي جلوگيري و خنثي كردن
اين ضربات ازوسايل زير استفاده مي شود .
    Pulsation dampener (خفه كن ضربه ) :
داخل اين لاستيك را در حدود 400-500PSI از هوا پر مي كنند و وقتي گل از پايين
به آن فشار مي آورد در حقيقت در هر ضربه به پمپ اضافه فشار را گرفته و پس مي دهد . (به صورت رانش عمل كرده وضرات راخنثي مي كند ).
    Dampening Hose :
    در مسير لوله بعد از پمپ يك لاستيك پر فشار قرار مي دهند تا مقداري از اين ضربات را اين وسيله بگيرد .
بعد از پمپ ، جريان سيال حفاري از طريق لوله هاي ذكر شده به Stand Pipe Manifold ميرسد ،كه داراي تعدادي Valave بوده ومي توانيم با استفاده از آن مسير هاي جريان  سيال را انتخاب كنيم .
در انتخاب Stand Pipe Manifond ،valave  هايي موجود مي باشد كه بسته به نياز جريان سيال را به نقاط مختلف منتقل مي نمايد ،يك دستگاه حفاري داراي دو Stand Pipe  مي باشد ،كه از طريق لولهاي كه بر روي آن نيز مسير خروجي خاصي در نظر گرفته شده است ، به هم متصل مي شوند .
Jet Celler  :لوله اي به صورت عمودي پايين آمده ومطابق شكل در هنگام نياز به تخليه سيالات درون Celler از آن استفاده مي شود . براي اين كار با پمپاژ نسبتا"بالا ، ايجاد خلاءسيالات درون Celler  را تخليه ميكنند .
Kill Line 4" : لوله اي به صورت عمودي پايين آ مده و از سمت چپ (موقعيكه پشت به Cat walk ايستاده ايم ) به شيرهاي فوران گير متصل است و براي گشتن چاه در مواقع ضروري ازآن استفاده مي شود .
Fill Up Line  :لوله اي است كه از منيفلد بصورت عمودي پايين آمده وبه Bell Niple متصل هست مورد استفاده آن در پر نمودن جاه در هرزروي هاي كامل ،تخليه فشار Stand Pipe ميباشد .
(براي تخليه فشار Stand Pipe  از Celler Jet   نيز استفاده مي شود )
در قسمت بيروني File Up Line  شيلنگ يا لوله هايي به آن متصل است كه در مواقع لوله پايين با آن لوله را پر مي كند ويا در موافع ضروري جهت پمپ كردن سيال به درون لوله ها از آن استفاده مي شود .
Kile line2" : مسير آن مانند Kile line 4" به محل B.O.P ،متصل و در مسير خود به B.O.P داراي يك Hy draulic Valave 2" ميباشد .علاوه بر آن Cheak Valve  نيز مي باشد .شيري يك طرفه كه در بازگشت سيال از درون چاه و انتقال آن به داخل پمپ جلوگيري مي كند .
دستگاههاي كنترل فوران (Blow out Preventer) : همان طور كه مي دانيد هميشه جهت جلوگيري از ورود سيالات سازند ويا حركت لايه ها به سمت داخل چاه بايد حركت ستون سيال حفاري بيش از فشار طبقات و فشارسيال سازند باشد . ورود سيال سازند به داخل چاه را Influx مي گويند و چنانچه مقدار سيال وارد شده به چاه زياد  باشد ،افزايش حجم در مخازن گل مشاهده مي شود . در اين صورت اصطلاحا" گويند جاه Kick كرده است در چنين مواقعي بايد در چاه را بست وگرنه سيال سازند يا گاز ونفت به سطح زمين رسيده كه به آن فوران (Blow out) ميگويند .
همگامي كه Kick  رخ مي دهد بايد جاه را از طريق فضاي حلقوي (توسط B.O.P) و براي كشتن چاه بايد گل را از مسير ديگر غير از مسيرعادي به داخل چاه پمپ كرد .
يكي از دستگاههاي فوران گير سر چاهي (Hydrill) Annular Preventor  ميباشد كه در مواقع Kick كردن چاه در وهله اول راي بستن فضاي حلقوي ،اگر شرايط اجازه دهد بايستي استفاده نمود به دليل اين كه با بستن Hydrill امكان بالا و پايين كردن ملايم لوله ها را ا زداخل آن داريم (به اين عمل Stripping  ميگويند ) بنا براين در مواقعي كه هنگام Kick جهت جلوگيري از گير لوله ها نياز به بالا وپايين كردن لوله ها  باشد استفاده از Hydrill اين امكان رابه ما مي دهد . Kick با توجه به اين كه فشار كاري Hydrill،2000-5000 PSI مي باشد وفشار پشت Hydrill ازطريق Coomy كه ماكزيم آن بسته به شرايط 1500 PSI  ميباشد ،پس در استفاده از Hydrill محدوديت داريم .
جاي كه فشار Kick  بالا باشد از Hydrill استفاده نمي كنيم بنابراين در چنين شرايطي اگر رشته حفاري داخل چاه باشد از Pipe Rams بالايي واگر رشته حفاري داخل چاه نباشد از Shear Rams يا Blind Rams استفاده مي كنيم وپس از چاه مسير گل را به چك منيفلد هدايت مي كنيم .براي پمپاژ سيال حفاري به داخل فضاي حلقوي در چنين مواقعي از Kill Line گل آماده شده ( براساس وزن مورد نياز )را پمپ كرده تا سيال به داخل سازند باز گردانده شود .
اگر به هر دليلي نتوانيم عمليات Bull Head را انجام دهيم ،گل آماده شده از طريق Drill Pipe پمپ كرده ومسير خروجي از طريق Chock Line و چك منيفلد به محل مورد نظر هدايت مي كنيم . اگر گل آلوده نباشد به مخازن گل و اگر آلوده باشد به داخل گودال آتش هدايت خواهد شد .
اجزاي دكل حفاري شامل قطعات مختلف وبهم پيوسته اي است و مسلما"آنچه دراين بخش آمده چكيده اي از دكل است.
رشته حفاري
(Drill String)
رشته حفاري (Drill String)
رشته حفاري يكي از قسمت هاي مهم دستگاه حفاري دوراني مي باشد . اين رشته رابط بين دستگاه حفاري و مته موجود در عمق چاه مي باشد . رشته حفاري شامل لوله هاي حفاري ،لوله هاي وزنه و متعلقات گوناگون مي باشد كه هر يك در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد . طراح ، نگهداري و بكار گيري صحيح متعلقات مختلف رشته حفاري يكي از عوامل مهم موفقيت در يك عمليات حفاري مي باشد . رشته حفاري براي مقاصد زير به كار مي رود :
1-امكان هدايت جريان سيال حفاري از سطح زمين به مته .
2-انتقال حركت دوراني به مته.
3-انتقال وزن لازم به مته .
4-بالا و پايين بردن مته به داخل چاه .
5-تثبيت و پايدار كردن ملحقات رشته حفاري درچاه جهت جلوگيري از لرزش و پرش مته .
6-امكان انجام آزمايشات بهره دهي لايه ها .
7-امكان انجام نمودار گيري ازطريق رشته حفاري در شرايطي كه امكان راندن وسايل نمودار گيري در حفره باز چاه نباشد .
ملحقات رشته حفاري بسيار متنوع وجهت مقاصد مختلف بكار گرفته مي شود .
رشته حفاري در اصل شامل لوله هاي حفاري وملحقات تحتاني رشته حفاري (B.H.A) ميگردد . قسمت لوله هاي حفاري شامل لوله هاي حفاري معمولي و لوله هاي حفاري سنگين مي باشد .
ملحقات تحتاني رشته حفاري شامل قسمت هاي زير است :
1- لوله هاي سنگين در اندازه ووزن هاي مختلف .
2- تثبيت كننده ها .
3- ضربه كوبها.
4- تراشنده ها (Reamers) .
5- ضربه گيرها (Shock S ubs) .
6- مته وطول مته .
بعضي وسايل مخصوصي كه درموارد مشخصي بكار گرفته مي شود نيز جزء ملحقات رشته حفاري مي باشند مانند ابزار MWD ، وسايل DST ، سبدهاي خرده آهن گير ، ابزار مانده يابي و . . . طولاني ترين قسمت مي باشد .طول B.H.A معمولا" بيشتر از 300 متر نمي باشد .هرلوله حفاري شامل يك قسمت بدنه و دو محل اتصال (نرينه و مادينه ) جهت اتصال به لوله هاي بالايي وپاييني ميباشد . لوله هاي حفاري بدون شك يكي از قسمت هاي بسيار مهم رشته حفاري ميباشند .هردكل حفاري داراي تعدادي لوله هاي حفاري معمولي در اندازه هاي گوناگون مي باشد . اما در چاههاي اكتشافي بسيار عميق ، توجه به شرايط و خصوصيات فيزيكي لوله هاي حفاري بسيار مهم وحياتي مي باشد . انتخاب اندازه لوله ها امري عادي است اما توجه به مشخصات فني لوله بسيار مهم مي باشد .
قسمت نرينه (Pin) لوله هاي حفاري معمولا" در معرض آسيب بيشتر از نقطه نظر ترك خوردن ، سائيدگي وكشش رزوه ها مي باشد و بايد مرتبا" تحت بررسي چشمي  باشد . همچنين در قسمت مادينه دهانه آن امكان باد كردن (Swell) و ترك خوردن بسيار دارد . اين مشكلات معمولا"بر اثر عوامل زير بروز مي نمايد :
    اعمال گشتاور (Torque) نامناسب در هنگام سفت كردن لوله ها .
    بكارگيري لوله در عمليات بسيار سخت مانند تراشيدن ديوار چاه ،با گشتاور شديد حفاري ، مانده يابي .
لوله هاي حفاري به علت استفاده متمادي و در نتيجه ساييده و مستهلك شدن معمولا" طبقه بندي مي گردند. بنابراين لوله هاي حفاري را بايد بر مبناي وزن اسمي ، درجه آلياژ و طبقه بندي ميزان اصطكاك آن مشخص نمود . سيستم API جهت طبقه بندي لوله هاي حفاري روش زير بكار مي گيرد .
لوله درجه 1- شامل :
    لوله نو- هيچگاه استفاده نشده وساييدگي ندارد .
    لوله مناسب –ساييدگي يكنواخت لوله تا حد20%
لوله درجه 2- سائيدگي لوله در يك سمت و باقي ماندن ضخامت ديواره لوله تاحدود 65% ضخامت اوليه .
لوله درجه 3- سائيدگي لوله در يك سمت و باقي ماندن حدود 55% از ضخامت اوليه ديواره لوله .
طبقه بندي لوله حفاري در طراحي رشته حفاري يك عامل بسيارمهم بوده زيرا كه مقدار ونوع سائيدگي لوله بر روي خواص و قدرت آن تاثيرمستقيم دارد.
لوله هاي حفاري در طرحهاي زير وجود دارد :
LENGTH
    RANGE
MT    FT   
5-5.7    18-22    1
8-9.5    27-30    2
11.5-12    38-40    3
رديف دوم متداول ترين لوله مورد استفاده مي باشد .
محل اتصال لوله هاي حفاري :(Drill Pipe Toll Joits )
محل اتصال لوله هاي حفاري از نوع رزوه اي مي باشد كه توسط آن لوله هاشاخه به شاخه به يكديگر متصل مي گردند . اتصالات لوله هاي حفاري داراي انواع بسياري ميباشد :
    اتصال انواع IEU (Internal-Upset) :در اين نوع لوله قطر خارجي اتصال بيشتر از بدنه لوله و قطر داخلي آن كمتر از لوله مي باشد . معمولا" اين نوع محل اتصال قوي ترين اتصال در لوله هاي حفاري ميباشد  .
    اتصال نوع IF (Internal –Fluh ) : قطر داخلي محل اتصال تقريبا" به اندازه قطر داخلي بدنه لوله و قطر خارجي اتصال بزرگتر از لوله مي باشد (Upset)
    اتصال نوع IU: (Internal- Upset ) : قطر داخلي محل اتصال كمتر از قطر داخلي بدنه  لوله مي باشد . قطر خارجي اتصال كمي بزرگتر از اندازه بدنه لوله است .اين نوع لوله را غالبا" لوله Slm-hole مي نامند ، زيرا كه فضاي بين لوله و ديواره چاه در حداكثرمقدار ممكن  ميباشد  . High Annulus Clearance
يك نكته مهم در اتصالات اين است كه طراحي وساخت آن به نوعي است كه بتوان آنها را در حالت كشش (Tension) بكار برد .

لوله هاي وزنه (Drill Collars) :
لوله هاي وزنه يكي از قسمت هاي عمده و هميشگي متعلقات (B.H.A) رشته حفاري ميباشد .
بعضي از خواص بكار گيري لوله هاي وزنه بشرح زير ميباشد :
    وزن مورد نياز جهت مته را تأمين مي نمايد .
    قدرت مورد نياز جهت تحت نيروي تراكم (Compression) قرار گرفتن رشته حفاري را تأمين مي كند .
    مشكلات  مته از نظر تثبيت ،پرش ولرزش را به حداقل ميرساند .
    مشكلات حفاري جهت دار كنترل شده را با دادن حالت خدنگي (Stiffness)به B.H.A به حداقل ممكن مي رساند .

لوله هاي حفاري سنگين( Heavy Weight Drill Pipe):
امروزه استفاده از لوله هاي حفاري سنگين در صنعت حفاري در سياري از نقاط متداول گشته است .اين لوله ها در اندازه هاي استاندارد لوله هاي حفاري معمولي موجود است . اما به علت ضخيم بودن ديواره آنها 2-3 برابر لوله هاي معمولي مي باشد . جدول زير مشخصات لوله هاي حفاري سنگين را نشان مي دهد .
Weight: Lb/ft       ID:in               OD:in        
   
با توجه به اينكه اين لوله مستقيما" بالاي لوله هاي وزنه بسته مي شود مي تواند همانند لوله هاي وزنه تحت نيروي شديدي قرار بگيرد . اين نيروها مي تواند نيروهاي جانبي ، عمودي ويا چرخشي باشند. اين نيروها در عمليات عادي حفاري بر اثر چرخش لوله ها وپرش وتكان ايجاد شده از طرف مته به بالا از بالا به پايين ميباشند .
استفاده از لوله هاي حفاري سنگين در رشته هاي حفاري سه مزيت دارد :
    باعث كاهش احتمال بريدن لوله هاي حفاري در قسمت تبديل لوله ها به يكديگر
(Tranzhtion Zone) بين لوله هاي حفاري و لوله هاي وزنه مي گردد .
    ظرفيت حفاري دكلهاي سبك با استفاده از اين نوع لوله ها به جاي لوله هاي وزنه افزايش مي يابد .
    در حفاري چاههاي جهت دار استفاده از اين لوله ها باعث حذف بكار گيري لوله هاي وزنه شده و در نتيجه باعث كم كردن گشتاور پيچشي در رشته حفاري و كاهش تغييرات ناخواسته درجهت چاه شود.
لوله هاي حفاري سنگين نيز مانند لوله هاي وزنه قابليت ترميم دارند .
استفاده از لوله هاي وزنه اسپيرال باعث ايجاد سطح تماس كمتري بين لوله و ديواره چاه مي شود .
در اين نوع لوله هاي وزنه با ايجاد شيارهاي كم عمق و پهن حدود 40-50% از سطح تماس آنها با ديوار جاه كاسته شده ، در حاليكه اين خاصيت حدود 7-10% از وزن لوله ها را كاهش مي دهد . كمتر كردن سطح تماس قطر خارجي بدنه چاه امكان گير كردن لوله ها بر اثر خاصيت اختلاف فشار را كمتر ميكند .
روش هاي انتخاب لوله هاي وزنه مناسب :
عوامل زير مهمترين فاكتورهايي مي باشندكه بايستي در طراحي و انتخاب صحيح لوله هاي وزنه در نظر گرفته مي شوند :
    اندازه مته .
    قابليت حفاري سازند (مقدار وزن لازم بر روي مته) .
    تمايل طبقات مختلف سازند در ايجاد چاه مارپيچي (Crooked hole)،يا انحراف پاسگي (Doge leg) ويا گشاد شدن چاه (Wash out).
    امكان انجام عمليات مانده يابي موفق بر روي لوله هاي وزنه بريده شده درچاه ،با هر چه كوچكتر بودن قطر خارجي آنها ،قطعات رشته حفاري Bottom Hole Assly Tools  ابزار مختلفي به همراه لوله هاي وزنه به دلايل گوناگون در حفاري بكار گرفته مي شوند .اين وسايل شامل Hole Opener تراشنده ها ، تثبيت كننده ها ، ضربه گير ، ضربه زدن ، ضربه كوب ، خرده آهن گير (Jank Sub)و ساير وسايل ميباشند . زمانيكه اين قطعات در رشته حفاري به كار گرفته ميشوند بايد نهايت سعي گردد كهنوع رزوه محل اتصال آنها با لولو هاي وزنه مشابه بوده تا از بكار گيري تبديل (X-Over) بي مورد جلوگيري به عمل آيد .
    در رشته حفاري ساده (Limber B.H.A) طراحي رشته حفاري به نوعي صورت گيرد كه نقطه خنثي (Neutral Point) در عمق حدود 25% پايين تر از نقطه شروع بالاترين لوله وزنه باشد .نقطه خنثي در رشته حفاري نقطه اي است كه در آن عمق لوله ها نه در حالت كشش نه در حالت فشردگي با در نظر گرفتن وزن اعمال شده بر روي مته و وزن لوله هاي وزنه زير نقطه خنثي و وزن لوله هاي بالاي نقطه خنثي مي باشد.
خلاصه اي از مشكلات حفاري
خلاصه اي از مشكلات حفاري :
در اين بخش سعي خواهد شد به طور خلاصه مشكلات حفاري كه در مناطق نفت خيز ايران و مناطقي كه در آن اكتشافات نفتي صورت مي گيرد با آن مواجه هستيم به صورت تعريف ، مسائل ايجاد شده و راه هاي چاره جويي گفته شود .
سازندهاي ناپايدار :
الف – شيلهاي ريزشي  Sloughing  Shale : 
اينگونه شيلها در تماس با گل حفاري آب آن را جذب و به مرور باد كرده (Swell) و به داخل چاه ريزش مي كنند .
براي بيش از نيم قرن حفاري اينگونه طبقات (Heaving  Shales)  بسيار مشكل ساز بوده است . بهترين مشكل به وجود آمده بروز عمليات مانده يابي و در مواردي از دست دادن چاه يا لااقل قسمتي از چاه و رشته حفاري بوده است .
مشكلاتي كه در اثر ريزش اين گونه شيل ها پديد مي آيد عبارت اند از :
(1 پر شدن حفره چاه
(2 قطع شد احتمالي گردش گل
(3 افزايش گشتاور پيچشي رشته حفاري
(4 افزايش فشار پمپها
(5 گير كردن رشته حفاري
(6  احتمال پيش آمد عمليات مانده يابي
روش پيشگيري و چاره سازي :
(1 بهتر است اين گونه طبقات با گل هاي پايه روغني حفاري گردد .
(2 در صورت استفاده از گل هاي پايه آبي ، صاف آب گل به حداقل ممكن ( كمتر 1cc) كاهش داده شود .
(3 از مواد لغزنده كننده مانند Dme و يا گازوئيل در گل استفاده شود .
(4 با پمپاژ مرتب پيلهاي غليظ (Hi  Vis  Pill ) ريزشهاي طبقات تميز شود .
ب – لايه هاي داراي هرز روي ( طبقات شكسته ) Lost  Circulation :
لايه هاي شكسته يا داراي تخلخل زياد ، باعث هرز رفتن گل حفاري در خود مي شود . اينگونه طبقات معمولاً از جنس سنگهاي آهكي يا ماسها بود . و در عمقي از چاه ( سازندهاي سطحي و يا عميق ) امكان برخورد با آن وجود دارد .
اين مشكل نه تنها باعث توقف متمادي عمليات و پيشرفت حفاري مي گردد ، بلكه شرايط گير لوله ها و عمليات مانده يابي را نيز به وجود مي آورد .
مشكلات ايجاد شده :
(1 كم شدن گل حفاري
(2 افزايش مصرف مواد گل حفاري
(3 كاهش فشار هيدرواستاتيك و در نتيجه امكان ريزش طبقات و يا جريان يافتن سيال درون طبقات به داخل چاه
(4 امكان گير كردن رشته حفاري و پيش آمدن عمليات مانده يابي
روشهاي پيشگيري و چاره سازي :
(1 وزن گل در نتيجه فشار هيدرواستاتيك ستون گل در حداقل ممكن نگه داشته شود تا هرز روي هاي گل به كمترين مقدار برسد . 
(2از مته با نازلهاي مناسب و يا در صورت نياز مته بدون نازل (Open) جهت امكان پمپاژ پيلهاي غليظ با مواد غليظ مسدود كننده (Lcm  Pill) استفاده گردد .
(3 در صورتي كه شرايط چاه مناسب باشد با كاهش دبي پمپاژ (G.P.M) سعي گردد از لايه هاي داراي هرز روي عبور نمايد .
(4 با افزودن Lcm مناسب به گل ، سيستم گل و بكار نرفتن الك لرزان (By  Pass) سعي مي گردد از لايه هاي مذبور عبور نمود .
(5 در صورت نياز ، با پمپاژ سيمان در مقابل لايه هاي داراي هرز روي و تزريق سيمان به داخل آن ها شكستگي لايه ها مرمت گردد .
ج – لايه هاي نمكي (Salt  Beds) :
به لايه هايي از جنس نمك در اعماق مختلف چاه ممكن است برخورد گردد . اين گونه لايه ها معمولاً متحرك بوده و جهت حفاري آنها نياز به گل پايه آب نمك اشباع با وزنهاي بالا مي باشد .
بسيار امكان دارد كه حفاري اين گونه طبقات انجام و در صورتي كه كنترل دقيق و مرتب بر روي خواص گل نباشد براي مدت ها ادامه يابد .
مشكلات ايجاد شده :
(1 در صورت اشباع نبودن گل حفاري از نمك ، باعث شسته شدن و ايجاد Wash  Out در لايه هاي مذكور مي گويند .
(2 خواص اوليه گل به علت حفاري لايه هاي نمكي به هم خورده و بايد كنترل گردد .
(3 به علت شسته شدن طبقات نمکی و گشاده تر شدن حفره چاه ، مقدار سیمان بکار رفته و طبق محاسبه از مقدار واقعی سیمان مورد لزوم کمتر بوده و در نتیجه سیمانکاری دور لوله جداری به نحو مطلوب انجام نخواهد شد .
(4 بدست نیامدن نمونه های صحیح از کنده های حفاری جهت مطالعات زمین شناسی .
روش پیشگیری و چاره سازی :
(1 در صورت اطلاع و شناخت او به از لایه حفاری شده پیش بینی برخورد به لایه های نمکی باید از گل پایه آبی اشباع از نمک با وزن مناسب استفاده نمود . 
(2در صورت عدم شناخت طبقات و یا پیش بینی حفاری لایه های نمکی باید خواص گی مرتباً کنترل و در صورت مشاهده تغییرات نشان دهنده حفاری لایه های نمکی ، بلافاصله سیستم گل به اشبع از نمک تبدیل گردد . مشکلات حفاری در هر زمانی و در هر چاهی ممکن است ÷یش بیاید و کارکنا دست اندر کار حفاری در هر سطح و مسئولیتی باید از این مشکلات مطلع و آمادگی کافی در برخورد و چاره سازی آن ها داشته باشد . بسیاری از این مشکلات با پیش بینی ها و برنامه ریزی صحیح و به موقع می تواند به حداقل ممکن کاهش داده شود .
از اطلاعات زمین شناسی و تجربیات حفاری چاه های قبلی در یک ناحیه می توان در ÷یش بینی و چاره اندیشی مشکلات احتمالی استفاده نمود . این اطلاعات باید به نحو احسنت و کامل استفاده گردد .
در هر حال باید توجه داشت که انتظار مشکلات پیش امده در یک چاه در چاه های دیگر ناحیه مسلم نبوده و همچنین امکان وقوع مسائل و مشکلات جدید در هر چاهی در یک ناحیه همیشه وجود دارد .
این مسئله طبیعت حفاری در لایه های مختلف در اعماق مختلف در یک ناحیه می باشد .
مهمترین مشکلات حفاری عبارتند از :
(1 هرز روی گل حفاری (Loss  Of  Circulation)
(2 فشارهای غیرعادی (Abnormal  Pressure)
(3 طبقات ریزشی (Sliughing  Formation)
(4 چاه های مارپیچی و کج (Deviated  &  Crooked  Holes)
(5گیر کردن رشته حفاری در چاه (Stuck  Drill  Pipe)
(6 کنترل سیالات طبقات (Control  Of  Formation  Fluids)
باین که به نظر می رسد هر کدام از موارد فوق مشکل خاص خود باشد ولی باید توجه داشت که بیشتر این مشکلات به هم مربوط بوده و پیش بینی و پیش گیری از بروز هر یک از آن ها باعث جلوگیری از وقوع یک یا چند مورد دیگر می شود .
(1 هرز روی گل حفاری (Loss  Of  Circulation)
یکی از مسائل عادی پیش آمده در حفاری هرز روی می باشد . ممکن است بازگشت گل حفاری از دالیز به طور کامل قطع (هرز روی کامل)و یا مقداری کمتری از بازگشت عادی گل (هرز روی تدریجی) پیش بیاید .
به طور کلی سه عامل باعث بروز هرز روی می شود .
    عامل شکستگی یا تخلخل بسیار شدید  طبقات .
    عامل زیادتر بودن وزن گل ( بالا بودن فشار هیدرو استاتیک ستون گل ) از فشار شکست طبقات .
    وجود سازندهایی از جنس آهک که دارای حفره های بزرگ می باشد .
چاره کار در مورد تخلخل بسیار شدید طبقات و یا شکستگی ها ، افزایش سریع و در حجم زیاد مواد جلوگیری از هرز روی به سیستم گل ، پمپ نمودن پیلهای غلیظ مخلوط با مواد جلوگیری از هرز روی (Hi  Vis  Lcm  Pill ) در مقابل طبقات شکستهخ و یا نهایتاً استفاده از سیمان می باشد . اما در مورد عامل زیادتر بودن وزن گل از فشارهای شکست طبقات ، بهترین روش پوشاندن طبقات ضعیف با لوله جداری تا بالای لایه های پرفشار و سپس ادامه حفاری با وزن گل مناسب در لایه های پر فشار زیرین می باشد . اگر هرز روی هایی شدید در لایه های سطحی وجود داشته باشد ، بهترین روش ادامه حفاری با آب بدون بازگشت گل می باشد . در این صورت کندهای سازند باعث مسدود شدن لایه های دارای شکستگی می شود . در مورد سازندهای که دارای حفره های بزرگ می باشند معمولاً قبلاً از روی هرز روی شدید حفاری بسیار سریع و یا گاهاً مته از چند اینچ تا چند فوت به صورت لوله آزاد پایین می رود در چنین مواقعی بهترین روش جهت جلوگیری از هرز روی شدید پس از کاهش آن با مواد جلوگیری  از هرز روی در صورت امکان پمپاژ سیمان می باشد .
(2 فشارهای غیرعادی طبقات و فوران چاه :
فوران چاه و خارج شدن چاه از کنترل عوامل بسیاری دارد که در بحث کنترل فوران بدان اشاره شد . اما بهترین آن ها برخورد با طبقاتی با فشارهای بسیار بالای غیر عادی ( پیش بینی نشده ) و روش های به کار رفته در کنترل آنها می باشد . طبق آمار امکان فوران چاه در بیش از %  50 از چاه ها وجود دارد که در صورتی که از کنترل خارج و به موقع مهار نشوند باعث ایجاد هزینه های بسیار هنگفت ، از دست رفتن مقدار زیادی مواد هیدروکربوری و خسارات زیست محیطی و در مواردی تلفات جانی می باشد .
در مورد منابع و عوامل هاي فشارهای غیر عادی طبقات بسیاری شده است و به نظر می رسد که چهار عامل زیر در ایجاد این فشار بیشترین سهم را دارد :
    محیط های رسوب گذاری که دارای اکیفرهای (Aquifer) با فشار بالا می باشند .
    لایه های ماسه ای که سیالاتی با فشار غیر عادی درون خود دارد .
    حرکت های کوه زایی
    سخت شدن طبقات توسط وزن لایه های بالاتر ، که مهمترین و موثرترین عامل در ایجاد طبقات با فشار غیر عادی می باشد .
روش های پیش بینی وجود فشار غیرعادی در طبقات متنوع و بسیار زیاد می باشند . بعضی از این روش ها مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم می توان مورد استفاده قرار بگیرد . اما بطور کلی میتوان آن ها را برحسب این که قبل از حفاری چاه ، در زمان حفاری چاه و یا در زمان آزمایش و یا تکمیل چاه باشد و سه دسته تقسیم می نماید .
پیش بینی و ارزیابی فشار غیر عادی طبقات »
قبل از شروع حفاری چاه :
    مطالعه گزارشات حفاری و گل شناسی چاه های نزدیک .
    مقایسه زمین شناسی طبقات در چاه های نواحی نزدیک .
    ارزیابی نمودارهای الکتریکی چاه های مجاور .
    نقشه های ژئوفیزیکی شامل Gravity  ,  Seismic
در زمان حفاری :
    ورود سیالات نفوذی به چاه (Kick)
    ورود خواص سیالات لایه ها (Iflux) در کل حفاری
    افزایش در صد گاز همرا یا گاز زمینه (Back  Ground / Connect  Gas)
    افزایش حجم سیستم گل حفاری .
    افزایش سریع میزان حفاری (Drilling  Break)
    راندن نمودارهای ارزیابی مخزن در فماصل معین .
    مطالعه فسیل شناسی لایه ها .
    تغییر در کل و اندازه های کنده های .
    افزایش گشتاور پیچشی و کششی (Drag) در رشته حفاری .
    افزایش درجه حرارت گل خروجی از چاه
بعد از اتمام حفاری و در زمان تکمیل چاه :
    لایه آزمایی طبقات (Drill  Stem  Test)
    آزمایشات ثبت فشار بسته چاه .
    اندازه گیری فشار ته چاه (Battom  Hole P.)
    ارزیابی نمودارهای ارزیابی مخزن
بهترین راه مبارزه با فوران چاه ، تعیین روش و برنامه ریزی می باشد که مانع از وقوع آن می گردد . در این رابطه از مطالعه تاریخچه 55 حلقه چاه دارای فوران غیر قابل کنترل ، عمده ترین عوامل و میزان درصد احتمال وقوع آنها به شرح زیر به دست آمده است :
    پر نکردن چاه از گل حفاری هنگام خارج کردن رشته حفاری از چاه = % 42
    هرز روی کامل گل حفاری بر اثر شکستگی طبقات و یا حفاری طبقات ضعیف توسط وزن گل سنگین تر از نیاز و یا شکستن طبقات با راندن سریع رشته حفاری به داخل چاه 22%=(Surge  Pressure)
    ایجاد مکش (Swab) در هنگام خارج کردن رشته های حفاری از چاه 16%= چ
    کافی نبودن وزن گل حفاری و عدم ایجاد ستون فشار هیدرواستاتیک کافی بر روی مخزن 15%=
    اجازه دادن حالت سکون به سیال حفاری داخل چاه برای یک مدت طولانی که باعث ژلاتینی شدن و جدا شدن از مواد وزن افزایش گل و در نتیجه کاهش وزن گل در چاه گردیده 5%=
(3 شیلهای ریزشی (Sloughing  shale) :
طبقات ناپایداری که تمایل ریزش به درون چاه را دارند در تمام نقاط دنیا با نام کلی شیلهای ریزشی خوانده می شوند این لایه ها شامل طبقاتی از جنس خاک رس (Clay) حساس به آب ، سیلکای Clay  Stone ماسه سنگهای بسیار متخلخل و با سیمان ضعیف و غیره می باشند .
به طور کلی لایه های ریزشی مشکلات عمده زیر را ایجاد می نمایند :
    پر نشدن چاه و امکان گیر کردن (Stuck) رشته حفاری
    گشاد شدن چاه با ایجاد مشکلات بعدی مانند سیمان کاری لوله جدداری .
    مخلوط شدن ذرات ریز لایه های ریخته شده با گل حفاری و افزایش نا خواسته وزن گل و خواص شیمیایی آن و افزایش هزینه زیاد جهت به سازی وکنترل خواص گل .
مهمترین عامل ریزش طبقات جذب آب و باد کردن و ریزش آنها به داخل چاه می باشد . این نوع ریزش طبقات را می توان به روش های گوناگون از بین برده یا به حداقل رساند . با کنترل خواص گل حفاری می توان مشکل جذب آب سنگهای رسی را به حداقل یا در مواردی کاملاً از بین برد .
موفقیت این کار بستگی به کنترل کامل خواص گل داشته و تنها کنترل عواملی مانند وزن گل یا صاف آب (Filter-Loss) عوامل بازدارنده منفی نمی باشند . روش های شیمیایی که در طی سال های متمادی طراحی و جهت از بین بردن خاصیت هیدراته شدنو جذب آب سنگ ها و یا ایجاد یک لایه ضد آب (Filtiate) بر روی دیواره چاه به کار گرفته شده است، یکی از موثرترین روش ها می باشد .
این روش ها شامل استفاده از گل های پلیمری یا پایه روغنی می باشد و جدیدترین ترکیبات شیمیایی استفاده از پلیمرهای کلر و سدیم می باشد که باعث جلوگیری از جذب آب ، باد کردن و ریزش سازندهای شیلی می گردد .
(4 چاه های مارپیچی و کج (Deviated  &  Crooked  Holes) :
عدم دقت در هنگام حفاری در تثبیت درجه انحراف چاه در حد مجاز و در نتیجه حفاری چاه با انحرافات زیاد و متمادی از حالت عمودی و همچنین در چاه های کج و انحرافی باعث ایجاد مشکلاتی به شرح زیر می شود :
    ایجاد مشکلات در هنگام تکمیل چاه .
    اطلاعات ناکافی و غیر دقیق از چاه .
    جابجایی افقی ناخواسته ته چاه (Horizontal  Dis.) باعث بروز مشکلات زیادی می شود .
    احتمال خارج شدن از طبقات محتوی نفت / گاز و یا حفاری ستون کمی آنها .
باید توجه داشت که در چاه هایی که برنامه آنها حفاری به صورت کج و یا افقی بوده و در این رابطه از وسایل و تکنیک های پیش رفته حفاری استفاده می شود حتی در چاه هایی که بیش از 500 منحرف می شوند هیچ یک از مشکلات فوق بروز نمی کند .
در مواردی که تغییر ناگهانی در زاویه انحراف چاه در یک فاصله کوتاه پدید آید ، اصطلاحاً ایجاد انحراف پاسگی (Dog  Leg) مشاهده می شود ایجاد (Dog  Leg) مشکلات زیر را پدید خواهد آورد :
(1 سائیدگی شدید رشته حفاری به خصوص در محل اتصالات لوله .
(2 سائیدگی شدید لوله جداری .
(3 ایجاد انحناء در لوله حفاری .
(4  امکان گیر کردن رشته حفاری در هنگام پیمایش چاه (لوله بالا).
(5 ایجاد مشکلات در هنگام راندن لوله جداری .
(6صرف وقت بسیار زیاد در بازگرداندن انحراف چاه به حالت طبیعی و یا حتی احتمال نیاز به مسدود کردن چاه و ادامه حفاری در چاه انحرافی (Side  Tracked  H.) .
بیشتر مشکلات فوق یا افزایش عمق چاه حادتر می گردد . هر چه (Dog  Leg) به عمق نهایی چاه نزدیک تر باشد مشکلات ایجاد شده توسط به علت این که انتهای رشته حفاری از مقابل نیروی کشش کمتری نسبت به قسمتهای فوقانی آن قرار می گیرد ، بیشتر می شود .
در وجود هر یک از موارد زیر امکان وجود مشکل (Dog  Leg) در چاه می باشد :
    وجود مشکلات در هنگام نمودار گیری از عمق های به خصوصی .
    وجود مشکلات و گیر لوله ها در هنگام راندن رشته حفاری بداخل چاه .
    وجود Key  Seat .
    سائیدگی بیش از حد لوله جداری .
    سائیدگی بیش از حد رشته حفاری .
    وجود ترک و شکستگی<

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه