همه چیز درباره مكانيک خاک

همه چیز درباره مكانيک خاک
همه چیز درباره مكانيک خاک
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 30 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

-مقدمه :
عمده ترين اساس توسعه فنلاند و اتحاديه اروپا پيشگيري از اتلاف دفع زباله و آشغال در زير خاك مطابق قانون با خطاب به مردم براي كاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروري عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند براي طرح دفع زباله و آشغال در زير خاك تصميمي اتخاذ كرد (VNP861/197)كه طرح موضع عمومي شوراي اتحاديه اروپا با بررسي شوراي رهنمود در مورد اتلاف دفع زباله در زير خاك را تصويب كرد . اين طرح اهداف عمده اي را براي سازماندهي به نيازها در بر مي گيرد . و طرح دفع زباله طبق قوانين تحت پوشش قرار مي گيرد . دستورات جديد براي اين طرح ما را به سمتي سوق مي دهدكه با وجود مشكلات مالي طبق روشهاي امروزي مقرون به صرفه مي باشد كه دفع هر نوع زباله زير خاك از اينرهنمودها پيروي دارد كه بعد بايد در موردشان به بحث پرداخت . ظاهر تميز آبهايي كه در زيرشان زباله دفع شده فقط نتيجه ظاهري ارائه مي دهد . زباله ها به محل واگذار مي شوند و مسائل زيست محيطي كاهش مي يابد گاز از دفع زباله جمع آوري شده يا از سوزاندن زباله حاصل مي شود . اگر هيچ كدام از موارد مورد استفاده بازگشت پذير به طبيعت نباشند تغييرات اساسي در مناظر محيط زيستو اكوسيستم به چشم مي خورد . علاوه بر اين ، به طور كلي پيدا كردن مواد طبيعي مناسب استفاده مشكل است  ، بنابراين ، مواد دوباره وارد چرخه انسان مي شود كه اين برگشت پذيري در كارخانه ها بسيار پرهزينه است . هدف مديريت ضايعات منطقه اي پاسخ به اين سوالات مي باشد . واقعاً چه طور مي توان از اتلاف توليدات جلوگيري كرد ؟ چه طور مي توان ميزان مضرات ضايعات را كاهش داد ؟ چه طور مي توان استفاده از ضايعات اوليه به عنوان ماده و ضايعات ثانويه رابه عنوان انرژي افزايش داد ؟ چه طور مي توان مديريت براي ضايعات تشكيل داد طوري كه خطر و ضرري به سلامتي و محيط زيست نرساند ؟
در جنوب unsima  صدور 40 زمين محل دفع زباله هستند كه 13 آنها مربوط به شهرداري منطقه ها و 10 آنها مربوط به كارخانجات منطقه ها هستند . در ضمن ، كارخانه ها در منطقه توليد مواد ضايعاتي مي كنند كه قابل استفاده مي باشند كه تنها در محل دفع زباله زيرخاك يافت مي شوند . هدف اين طرح ، ايجاد روش جديد براي دفع زباله و اشغال زيرخاك طوري كه جنبه مالي و زيست محيطي آن در نظر گرفته شود . روش مي تواند در محل يا منطقه باشد كه در فنلاند و اروپا بهتر از ديگر نقاط دنيا به كار برده شده است . روش اين چنين خواهد بود : افزايش قيمت مناسب دفع زباله و آشغال زير خاك بررسي ارائه  خدمات كيفي با هدف دفع زباله  افزايش به كارگيري مجدد محصولات كارخانه اي و جلوگيري از صدور كالا به كشور ديگر بابهاي كمتر از بهاي عادي كاهش استفاده از ميزان مواد طبيعي ، افزايش همكاري بين كارخانجات ، انجمن شهرها و مسئولان ، ايجاد مشاغل ، افزايش محل دفع زباله زير خاك و بناها باچشم انداز ، هدف ديگر اين طرح افزايش روشهايي براي تسهيلات مربوط به حفظ محيط زيست است . اين روش دستوراتي براي مطالعه مواد و بررسي مقدماتي دفع زباله و نيز سازماندهي اهداف و نظريات را در بر مي گيرد . تشخيص تسهيلات مربوط به حفظ محيط زيست اصلي و حياتي است . مانند خلبان كه بعد از كنترل عملكردهاي مراقبتي كه در محل دفع زباله Koivissiha انجام داد . مواد مورد استفاده بدنه فيبرگل Metsaserla و بال و دكمه (كليد) خاك Helsingin است . خاكستر خاك به چند دليل كارآيي دارند ، ميزان توليد بايد به اندازه كافي باشد چون فعاليت شركت در همكاري و تحقيق و نيازمند به حل سوالات مي باشد . 
فصــل اول
خواص سنگدانه‎ها
(1-1)- وزن مخصوص
از آنجا كه سنگدانه‎ها عمدتاً حاوي منافذ هم قابل نفوذ و هم غيرقابل نفوذ مي‎باشند لذا لازم است معني عبارت وزن مخصوص دقيقاً تعريف شود.
وزن مخصوص مطلق به حجم مواد جامد منهاي حجم كليه منافذ مربوط مي‎شود و بنابراين مي‎توان آن را بصورت نسبت وزن مواد جامد، در ارتباط با خلاء، به وزن هم حجم آب مقطر بدون گاز، كه هر دو در يك درجه حرارت مشخص شده‎اي تعيين شده باشند، تعريف نمود. لذا براي از بين بردن اثر منافذي كه كاملاً احاطه شده و غيرقابل نفوذ مي‎باشند لازم است كه مصالح بصورت پودر بسيار نرم درآورده شود.
اگر حجم مواد جامد به نحوي در نظر گرفته شود كه شامل منافذ غيرقابل نفوذ، ولي نه لوله‎هاي موئينه، نيز گردد وزن مخصوص منتجه را وزن مخصوص ظاهري مي‎گويند. در اين صورت وزن مخصوص برابر است با نسبت وزن سنگدانه‎هاي خشك شده در گرمچال، با حرارت 100 تا 110 درجه سانتيگراد براي مدت 24 ساعت، به وزن آب هم حجم مواد جامدي كه شامل منافذ غيرقابل نفوذ نيز باشد. وزن مذكور را با استفاده از ظرفي كه مي‎توان  آن را به دقت تا حجم معيني پر نمود بدست مي‎آورند. لذا اگر وزن نمونه در گرمچال خشك شده ‎D، وزن ظرف پر از آب ‎B و وزن ظرف با نمونه و پر شده با آب برابر ‎A باشد در اين صورت وزن آبي كه حجم معادل مواد جامد را اشغال مي‎كند برابر است با ‎ B – (A – D) پس وزن مخصوص ظاهري برابر است با ‎ .
معمولاً محاسبات در رابطه با بتن براساس حالت داخل اشباع و سطح خارجي خشك ‎(S.S.d) سنگدانه‎ها صورت مي‎گيرد زيرا رطوبتي كه در كليه منافذ سنگدانه‎ها وجود دارد در واكنشهاي شيميائي سيمان نقش نخواهد داشت و بنابراين مي‎توان آن را به عنوان بخشي از سنگدانه‎ها در نظر گرفت. لذا اگر چنانچه وزن سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) برابر ‎C باشد در اين صورت وزن مخصوص ظاهري ناخالص آن برابر است با   اين وزن مخصوص كه اغلب به آساني تعيين مي‎گردد براي محاسبات بازدهي بتن، و يا مقدار سنگدانه‎هاي لازم براي حجم يعني از بتن، مورد نياز است.
وزن مخصوص ظاهري سنگدانه‎ها به وزن مخصوص معدني‎هايي كه دانه‎هاي سنگي از آن استخراج شده‎اند و هم‎چنين به مقدار منافذ داخل آنها بستگي دارد. اكثر سنگدانه‎هاي طبيعي داراي وزن مخصوص بين 6/2 و 7/2 مي‎باشند.‎]1‎[
(2-1)- وزن مخصوص انبوهي
در دستگاه آحاد متريك وزن مخصوص يك ماده عدداً مساوي جرم ويژه آن است كه البته كميت اخيرالذكر يك نسبت است در حالي كه وزن مخصوص برحسب كيلوگرم بر ليتر بيان مي‎شود. وليكن در كارهاي بتني بيان نمودن وزن مخصوص برحسب كيلوگرم بر مترمكعب بيشتر متداول است.
وزن مخصوص مطلق فقط به حجم دانه‎هاي جداگانه مربوط مي‎شود و البته عملاً امكان ندارد كه بتوان اين دانه‎ها را به خوبي متراكم نمود كه فضائي بين آنها وجود نداشته باشد. در مواردي كه سنگدانه‎ها عملاً بصورت حجمي پيمانه مي‎شوند دانستن وزن سنگدانه‎هائي كه پيمانه واحد حجم را پر مي‎كنند ضروري خواهد بود. اين كميت «به عنوان وزن مخصوص انبوهي» شناخته مي‎شود و از آن جهت تبديل مقادير وزني به مقادير حجمي استفاده مي‎نمايند.
وزن مخصوص انبوهي به ميزان تراكم سنگدانه‎ها بستگي دارد و نتيجه مي‎شود كه براي مصالح با وزن مخصوص معين، وزن مخصوص انبوهي به نحوه توزيع اندازه ذرات و شكل دانه‎ها بستگي خواهد داشت. دانه‎ها هم اندازه را تا حد معيني مي‎توان متراكم نمود اما دانه‎هاي كوچكتر را مي‎توان در فضاي بين دانه‎هاي بزرگتر قرار داده و بدين ترتيب وزن مخصوص انبوهي مواد متراكم شده افزايش مي‎يابد. شكل دانه‎ها به ميزان متنابهي بر درجه تراكمي كه مي‎توان حاصل نمود مؤثر است.
براي سنگدانه‎هاي درشت با وزن مخصوص معين، يك وزن مخصوص انبوهي زيادتر به معني منافذ كمتري كه بايد با ماسه و سيمان پر شوند خواهد بود و در مواردي آزمايش وزن مخصوص انبوهي به عنوان اساس تعيين نسبتهاي مواد متشكله  مخلوط‎هاي بتن مورد استفاده قرار مي‎گيرند.‎]1‎[
(3-1)- تخلخل و جذب آب سنگدانه‎ها
تخلخل، نفوذپذيري و جذب آب سنگدانه‎ها بر خواصي از آنها، مانند چسبندگي به خمير سيمان،  مقاومت بتن در برابر يخ زدن و آب شدن و هم‎چنين بر ثبات شيميائي و مقاومت در برابر سايش آنها اثر دارند و با توجه به اينكه وزن مخصوص ظاهري سنگدانه‎ها به تخلخل آنها بستگي دارد. در نتيجه بازدهي بتن براي وزن معيني از سنگدانه‎ها نيز تحت تأثير ميزان تخلخل آنها واقع است.
اندازه منافذ داخل سنگدانه‎ها در دامنه وسيعي تغيير مي‎كند و بزرگترين آنها به اندازه‎اي مي‎باشد كه زير ميكروسكوپ و يا حتي با چشم غيرمسلح ديده مي‎شود ولي حتي كوچكترين منافذ سنگدانه‎ها عموماً بزرگتر از منافذ ژل در خمير سيمان مي‎باشد. منافذ كوچكتر از 4 ميكرون مورد توجه بخصوص مي‎باشند زيرا به طور كلي عقيده بر آن است كه اين نوع منافذ بر دوام سنگدانه‎هائي كه در معرض يخ زدن و آب شدن متناوب قرار مي‎گيرند اثر  مي‎گذارند.
بعضي از منافذ سنگدانه‎ها كاملاً در داخل جسم جامد قرار مي‎گيرند و بعضي ديگر در نزديك سطح واقع شده و به خارج راه دارند. خمير سيمان به علت لزجتي كه دارد نمي‎تواند، به جز در مورد بزرگترين منافذ سنگدانه‎ها، تا عمق زيادي به داخل منافذ ديگر نفوذ نمايد. لذا به منظور محاسبه ميزان سنگدانه‎ها در بتن از حجم ناخالص سنگدانه‎ها كه بصورت توپر در نظر گرفته مي‎شوند استفاده مي‎نمايند، ليكن آب مي‎تواند به داخل منافذ راه يابد و مقدار و روند نفوذ آن به اندازه، تداوم وكل حجم منافذ بستگي دارد.
از آنجايي كه سنگدانه‎ها سه چهارم حجم بتن را تشكيل مي‎دهند تخلخل سنگدانه‎ها سهم عمده‎اي در كل تخلخل بتن خواهد داشت.
وقتي كه كليه منافذ سنگدانه‎ها با آب پر شده باشند بدين معني است كه سنگدانه‎ها به حالت اشباع ‎(S.S.d) درآمده‎اند. اگر سنگدانه‎ها به اين حالت درآمده در هواي خشك آزاد، مثلاً در آزمايشگاه، قرار داده شود، قدري از آب داخل منافذ تبخير خواهد شد و سنگدانه‎ها كمتر از حالت اشباع ‎(S.S.d) آب خواهند داشت و به اين حالت «در هوا خشك شده» مي‎گويند. ادامه خشك نمودن سنگدانه‎ها در گرمچال سبب مي‎شود كه رطوبت داخل آنها به مقدار بيشتري كاهش يابد و زماني خواهد رسيد كه هيچ‎گونه رطوبتي در آنها باقي نمانده است، به اين حالت سنگدانه‎ها «مغز خشك» مي‎گويند. مراحل مختلف در شكل (1-1) ترسيم شده‎اند.
شكل (1-1): نمايش تصويري رطوبت در سنگدانه‎ها.‎]1‎[
جذب آب سنگدانه‎ها را با سنجش افزايش وزن نمونه در گرمچال خشك شده‎اي كه به مدت 24 ساعت در آب غوطه‎ور شده است بدست مي‎آورند. (آب روي سطحن نمونه را مي‎گيرند) نسبت افزايش وزني به وزن خشك نمونه را، كه برحسب درصد بيان مي‎شود، جذب آب آن مي‎گويند. عموماً جذب آب شن از سنگ خرد شده‎اي كه داراي خصوصيات سنگ‎شناسي يكسان باشد بيشتر است زيرا هوازدگي سبب مي‎شود كه تخلخل لايه خارجي دانه‎هاي شني بيشتر گردد و آب زيادتري جذب نمايد اگرچه هيچ‎گونه رابطه كاملاً واضحي بين مقاومت بتن و جذب آب سنگدانه‎هاي مصرف شده در آن وجود ندارد ولي منافذ موجود در سطح سنگدانه‎ها بر چسبندگي آنها به خمير سيمان اثر خواهند داشت و لذا ممكن است از اين طريق اثراتي بر مقاومت بتن داشته باشد. معمولاً فرض مي‎شود كه هنگام گيرش بتن سنگدانه‎هاي آن در حالت ‎(S.S.d) باشند اگر چنانچه سنگدانه‎ها در حالت خشك در بتن مخلوط شده باشند فرض مي‎شود كه به اندازه كافي آب جذب مي‎كند تا به حالت اشباع برسند و آب خالص و يا آب موثر مخلوط بتن شامل اين مقدار كه جذب سنگدانه‎ها خواهند شد نمي‎گردد.
امكان دارد وقتي كه سنگدانه‎هاي خشك مصرف مي‎شوند ذرات سريعاً با خمير سيمان پوشانده شده و از پيشروي بيشتر آب به داخل آنها، كه براي رسيدن به حالت اشباع لازم است جلوگيري به عمل آيد. اين موضوع بخصوص در مورد سنگدانه‎هاي درشت كه آب بايد فاصله بيشتري را از سطح دانه بپيمايد صحت دارد. در نتيجه نسبت آب مؤثر به سيمان از حالتي كه اگر جذب كامل توسط سنگدانه‎ها صورت مي‎گرفت بيشتر خواهد بود. اين اثر عمدتاً در مخلوط‎هاي پرسيمان كه امكان دارد سنگدانه‎ها سريعاً با خمير سيمان پوشانده شوند چشمگير است. در مخلوط‎هاي كم سيمان و پرآب، اشباع شدن سنگدانه‎ها به حالت معمولي ادامه مي‎يابد. در موارد كارگاهي عملكرد واقعي مخلوط هم‎چنين تحت تأثير ترتيب ريختن مواد متشكله بتن بداخل دستگاه مخلوط‎كن واقع مي‎شود.
جذب آب توسط سنگدانه‎ها هم‎چنين باعث كم شدن كارائي بتن با مرور زمان مي‎گردد ولي بعد از حدود 15 دقيقه اين افت در كارائي كم خواهد شد چون در اثر پوشانده شدن سنگدانه‎هاي خشك با خمير سيمان جذب آب آنها كند و يا متوقف مي‎گردد. لذا اغلب به جايكل جذب آب كه ممكن است در عمل سنگدانه‎ها هرگز به اين اندازه آب جذب نكنند مقدار آب جذب شده در 10 تا 30 دقيقه تعيين مي‎گردد. ]1‎[
(4-1)- مقدار رطوبت سنگدانه‎ها
در بتن تازه حجم اشغال شده بوسيله سنگدانه‎ها برابر حجم دانه‎ها و شامل كليه منافذ مي‎باشد. اگر قرار باشد كه به كلي آب به داخل سنگدانه‎ها نرود منافذ آنها بايد پر از آب باشند. به عبارت ديگر بايد در حالت اشباع باشند. از طرف ديگر هر مقدار آبي كه در سطح سنگدانه‎ها باشد به آب مخلوط كمك خواهد كرد و حجمي علاوه بر حجم سنگدانه‎ها را اشغال خواهد نمود. بنابراين حالت مبداء سنگدانه‎ها حالت ‎(S.S.d) مي‎باشد. آب سطحي را برحسب درصدي از وزن سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) بيان مي‎كنند و به آن «مقدار رطوبت» مي‎گويند. از آنجا كه جذب آب معرف آب داخل سنگدانه‎ها در حالت ‎(S.S.d) بوده و آب سطحي آب اضافي بر اين حالت مي‎باشد لذا كل آب سنگدانه‎هاي مرطوب برابر جذب آب و مقدار آب سطحي آن خواهد بود:‎]1‎[
آزمايشهاي ذكر شده در استاندارد ‎ASTM به قرار زير است:
وزن مخصوص ظاهري
يا دانسيته     ‎ASTM C 29
جذب آب و رطوبت سطحي     ASTM C 70
ASTM C 127
ASTM C 128
ASTM C 566
جدول (1-1): شمارة آزمايشهاي ارائه شده در ‎ASTM براي تعيين وزن مخصوص ظاهري و جذب آب و رطوبت سطحي سنگدانه‎ها‎]3‎[  ...

 

فهرست منابع و مأخذ
‎]1‎[ - دكتر هرمز فاميلي (ترجمه)، بتن‎شناسي (خواص بتن)، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران، سال 1368
[2]- PROFESSORA.M.NEVILLE,PROPERTIES OF CONCRETE, PITMAN PUBLISHING INC, ENGLAND, 1983.
‎]3‎[- دكتر محمدابراهيم طسوجي (ترجمه)، طرح و كنترل مخلوطهاي بتن، انتشارات كليني، چاپ اول، سال 1374.
[4]- Powers, T.C., Topics in concrete Technology, Research Department Bulletin R 174, Portland Cement Association, 1964.
[5]- Houston, B.J., Investigation of Gap-grading of concrete Aggregates; Review of Available information, U.S. Army Engineer Waterways Experiment station, echnical Report No. 6-593, Report 1, February 1962.
]‎6‎[- دكتر علي اكبر رمضانيانپور، طرح اختلاط بتن، انتشارات علم و صنعت 110، چاپ اول،‌سال 1367.
[7]- Verbeck George, and klieger, paul, studies of ‘salt’ scaling of concrete, Research Department Bulletin R83, Portland Cement Association, 1956.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه