احيا و حفاظت از بافت‌های تاريخی

احيا و حفاظت از بافت‌های تاريخی
احيا و حفاظت از بافت‌های تاريخی
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 256 صفحه _ فرمت WORD _ این مطلب فاقد تصاویر است _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب:

مقدمه
رابطه فرهنگ و ميراث تاريخي
پيشينه تاريخي
احياي ارزش‌ها و جلوه‌هاي گذشته.
توسعه درون شهري و تجديد حيات
بهسازي و مناسب‌سازي محيط
سياست‌هاي فراگير و مشاركت مردم
ارزش‌هاي اقتصادي و هويت‌بخشي
باز زنده سازي استخوان بندي بافت كهن (دلايل انتخاب پروژه)
مراحل رشد استخوان بندي شهرهاي تاريخي و تجربيات ساير
كشورهاي باستاني
تاريخچه تهران
تحليل سير تحول ساختار و استخوانبندي اصلي شهر تهران
موقعيت استخوانبندي اصلي در شهر
ساختار استخوانبندي اصلي
بافت شهري
مراد از بافت شهري استخوانبندي اصلي شده، قطعه‌بندي اراضي عناصر
سير تحول شهر و استخوانبندي آن در دوره قاجار
دوره اول از آغاز دوره قاجار تا زمان ناصرالدين شاه
ويژگيهاي كالبدي
سير تحول شهر و استخوانبندي اصلي آن در دوره قاجاريه
عناصر طبيعي و مصنوعي
موقعيت استخوانبندي اصلي در شهر
ساختار كالبدي
ويژگيهاي عملكردي
ويژگيهاي شبكه دسترسي
ويژگيهاي كالبدي استخوانبندي شهر
عناصر طبيعي و مصنوع
موقعيت استخوانبندي اصلي در شهر
ويژگيهاي عملكردي
ويژگي شبكه دسترسي و آمد و شدها
سير تحول شهر و استخوانبندي آن در دوره پهلوي اول
ويژگيهاي كالبدي
موقعيت استخوانبندي اصلي و رشد آن در شهر
ويژگي دسترسي، آمدوشد در استخوانبندي اصلي شهر
سير تحول استخوانبندي اصلي شهر از دوره پهلوي دوم تا حال حاضر
ويژگيهاي كالبدي
ساختار كالبدي استخوانبندي شهر تهران
شناخت كاربريهاي استخوانبندي اصلي شهر تهران
اقليم
موقعيت جغرافيايي شهرستان تهران
آبهاي سطحي
دما و رطوبت
بارندگي
باد
مردم شناسي
زبان
زمين شناسي
موقعيت جغرافيايي و طبيعي بافت شاپور
سير تاريخي و تحولات بافت شاپور
خصوصيات معماري
سيماي بافت
وجه تسميه بافت شاپور
تعريف و تاريخچه حريم
تحليل سازه اي بافت
تحليل سازه گذرهاي قوسي شكل بر روي كوچه‌ها و بين 2 واحد مسكوني مقابل هم
تحليل سازه‌ طاق و قوس مغازه‌ها و حجره‌هاي داخل بازارچه قوام
آسيب‌شناسي
بررسي عوامل مخل در بافت و تقسيم بندي آن
عوامل مخل خارجي
عوامل فيزيكي
عوامل بيولوژيكي و ميكروبيولوژيكي
عوامل مركب
بخش اول
بازارچه قوام الدوله
بازارچه قوام‌الدوله، موقعيت، تاريخ و تحولات
امتيازات هنري و معماري بنا
نوع بهره‌برداري و مالكين بازارچه
عوامل تزئيني بنا
كاربري‌هاي مهم و شاخص منطقه
فضاي سبز
آسيب‌پذيري در برابر زلزله
عكس‌هاي مربوط به آسيب‌هاي بازارچه و طاق آن
آسيبهاي مربوط به بافت
نماهاي كلي بافت
بخش دوم
بافت معير
وجه تسميه
آسيب‌ها
مسجد معير
بافت معير
بخش سوم
گذر وزير دفتر
ـ وجه تسميه گذر وزير دفتر
توسعه و تعميرات در دخل و تصرف انجام شده
ـ نوع بهره‌برداري مالكين بازارچه
ـ امتيازات هنري معماري بنا
ـ تاريخ احداث
ـ محل قرارگيري و موقعيت فعلي
ـ قوميت، زبان و نژاد
ـ كمبود و كاستي‌هاي راست

مقدمه
لزوم احياي ارزش‌هاي بافت‌هاي تاريخي از ديرباز مورد توجه بوده و كشورهاي پيشرفته جهان با اجراي برنامه ها و دستورالعمل‌هاي خاص، به رونق بافت‌ها و نواحي باارزش قديمي خود همت گماشته و هويت فرهنگي گذشته خود را دوباره زنده كرده‌اند.
امر احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي از اجزاي پيكره فرهنگي جامعه به شمار مي آيد و تحقق آن به فعاليتهاي فرهنگي مداوم نياز دارد، زيرا ميراث تاريخي تبلور فرهنگ گذشته و صيانت‌ آينده هر جامعه است. در اين نوشتار سعي شده تا با تأكيد بر بهسازي و مناسب‌سازي محيط‌هاي شهري طي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت به نقش سازندة سازمانهاي ذيربط اشاره شود، تا با روشن شدن مسئوليت‌هاي مرتبط و همكاري‌هاي مستمر آنها كار احياي ارزش هاي تاريخي (كه در اين گفتار بيشتر تأكيد بر احيا و مرمت بافت‌ها و بناهاي باارزش است)، در چارچوب ضوابط و ديوان سالاري متداول و دست و پاگير دستخوش مشكل و معضل نشود.
بدون شك، نقش و مشاركت مردم در امر بازسازي و احياي ارزش‌ها اهميت خاصي داشته و بدون مشاركت مردم امر بازسازي موفق نخواهد بود و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را طلب مي‌كند. چنانچه در امر بازسازي خود مردم شريك و همراه باشند. اجراي برنامه‌ها سريع‌تر به نتيجه مي‌رسد، تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه هرچه مردم به ارزش اين اثار آگاه باشند در اجراي برنامه ها سريعتر به نتيجه مي رسد جهت احيا و نگهداري آن بيشتر مي‌كوشند. در واقع، هسته تاريخي شهرها و بافت‌هاي با ارزش علاوه بر محتويا فرهنگي و معنوي خود به منزله سرمايه‌هاي عظيم اقتصادي شمرده مي‌شوند و در اين سرمايه مردم شريك و سهيم اند و مشاركت آنها مي‌تواند امر بازسازي را به نتايج چشمگيري هدايت كند.
احيا و هويت بخشيدن به آثار باارزش باعث رونق و پويايي گذشته خواهد شد. لازم است دولت به سرمايه گذاريهاي لازم همراه با مشاركت مردم همت گمارده تا ارزش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي دوباره در هسته تاريخي شهرها زنده و فعال شوند. بايد گفت كه در روند تنوع‌بخشي و تجديد سازمان در اين مكان‌ها بايد چنان عمل شود كه هويت و اصالت آنها از دست نرود. در اين مقاله،‌ سعي شده رابطه فرهنگ، ميراث تاريخي و احياي ارزش‌هاي گذشته و تجديد حيات و امر بهسازي مناسب‌سازي محيط و ارزش‌هاي اقتصادي مورد بحث قرار گيرد.

واژه‌هاي كليدي:
صيانت فرهنگ معماري، محيط مصنوع، ضرايب مستور، توسعه درون شهري، هويت‌بخشي، سياستهاي فراگير.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه