بررسی انسان شناسی پدیده دست فروشی در تهران

بررسی انسان شناسی پدیده دست فروشی در تهران
بررسی انسان شناسی پدیده دست فروشی در تهران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word مطالعه موردی زنان دست فروش در مترو _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فصل اول . کلیات
-    چکیده
-    مقدمه
-    طرح مسئله
-    پیشینه موضوع تحقیق
-    چارچوب نظری
-    ارائه پژوهش‌های تحقیق
-    روش شناسی و سطوح مطالعه
-    جامعه‌ی مورد مطالعه
-    اهمیت موضوع تحقیق
-    مشکلات تحقیق
فصل دوم . یافته‌های تحقیق
-    مورفولوژی و توصیف فضای مترو
-    تیپولوژی مسافرین
-    علل گرایش زنان به عرصه دست فروشی
-    تبلیغ کالاهای دست فروشان توسط مسافرین
-    تیپولوژی دست فروشان
1.1 - پوشش چادر و دست فروشی
1.2- مسیر‌های منتخب دست‌فروشان
1.3- اقدامات دست فروش تازه کار
1.4 – استراحت دست فروشان درمترو
1.5 – نحوه فروش اجناس توسط دست فروشان
-    قشر بندی دست فروشان
-    عملکرد دست‌فروشان در برخورد بامامورین
-    دست فروشی یک نیاز یا تفریح
-    دست فروشی و عادت
-    دست فروشی و تکدی گری
-    تنوع کالاهای دست فروشان و نحوه تهیه آن
-    برخورد مامورین بادست فروشان
-    نگرش مسافرین نسبت به دست‌فروشان
-    نگرش دست فروشان نسبت به مسافران
-    اعتماد دست‌فروشان نسبت به مسافرین
-    روابط د ستفروشان با یکدیگر
-    آسیب شناسی دست فروشان درمترو
-    علت بوجود آمدن دست‌فروشی درمترو و تاثیر آن برسیستم اجتماعی
-    پیش بینی آینده‌این شغل

نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع ومآخذ
متن پیاده شده مصاحبه ها

فهرست منابع
1)    آجور لو سمیه، زنان درمشاغل کاذب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، 1389
2)    ادیب حاج باقری محسن وهمکارا ن، روش تحقیق کیفی،  تهرا ن : نشروتبلیغ بشری، 1368
3)    اووه فلیک،  درا مدی برتحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی تهرا ن :نشر نی، 1387
4)    بریز جرا لد، شهرگرا یی و شهرنشینی در کشورهای رو به توسعه، ترجمه اسداله معزی وزارت مسکنف 1351
5)    پرتی .ژ.پلتو، روش تحقیق درا نسان شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارا ت علمی، چاپ اول 1375
6)    دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد 12
7)    زمانی، فریبا، بررسی اشتغال زنان معلم برزندگی خانوادگی آنان (شهرتهرا ن)، پایان نامه کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی 1383
8)    زنجانی زاده، هما، بررسی نظروعملی افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، مجله زنان، شماره 10، اردیبهشت 1372
9)    ساروخانی، باقر، روش ها ی تحقیق در علوم اجتماعی اصول ومبانی، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه )، تهرا ن، 1372
10)    سفیری، خدیجه، جامعه شناسی اشتغال زنان، تهرا ن :موسسه فرهنگی انتشارا ت تبیان، چاپ اول، 1377
11)    سفیری، خدیجه، روش تحقیق کیفی، تهرا ن : پیام پویا، 1387
12)    سلطان زاده، حسین، مقدمه‌ای برتاریخ شهر و شهر نشینی درا یرا ن، مرکز نشر پخش آبی، 1365
13)    علویون، محمدرضا، کارزنان درحقوق ایرا ن وحقوق بین المللی کار تهرا ن :انتشارا ت روشنگرا ن ومطالعات زنان، 1381
14)    گیدنز، آنتونی، تجددو تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهرا ن نشر نی 1380
15)    کوئن بروس، درا مدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارا ت فرهنگ معاصر چاپ دوم، تهرا ن، 1371
16)    یزدخواستی، بهجت و احمدی وکیل، بررسی وضعیت فعالیت واشتغال زنان درا یرا ن باتاکید برسرشماری 1385، مجله علمی‌و پژوهشی مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم، 1386

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه