اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت وارده

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت وارده
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت وارده
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 57 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب


چكيده :
مقدمه :
بخش اول : چگونگي رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم
رفع اشتباه
مفهوم اشتباه :
وقوع اشتباه در احراز واقعيت :
وقوع اشتباه در مستندات حكم و موضوع آن به گونه‌اي كه بر اساس حكم خدشه‌اي وارد نسازد؛
وقوع اشتباه در مستندات   حكم و موضوع آن به گونه‌اي كه اساس حكم را خدشه‌دار كند؛
مرجع اعلام اشتباه قاضي:
مرجع تشخيص اشتباه قاضي:
تشريفات و چگونگي رسيدگي به اشتباه قاضي :
نتيجه:
بخش دوم: جبران ضرر و زيان ناشي از اشتباه قاضي
تعريف:
انواع ضرر و زيان :
جبران كننده خسارت ناشي از اشتباه قاضي :
طرق جبران خسارت:
ترميم عيني يا اعاده وضع به حالت سابق:
جبران مالي:
3) اعاده حيثيت:
نتيجه گيري
منابع
 

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت
چكيده :
مطابق قواعد فقهي  «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر كس مسؤول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور رأي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از  صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود. مطابق ماده فوق كه تقريباً‌تكرار اصل 171 قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.
كليد واژه :
قاضي، اشتباه در صدور حكم، ضرر و زيان، جبران خسارت

منابع
1.     جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم، 1368.
2.     شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي،  موسسه انتشاراتي ويستار، چاپ سوم، بي‌تا.
3.     شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري،  سروش، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهار 1375.
4.     صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1371.
5.     صفايي، حسن، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، تهران، مركز تحقيقات، چاپ اول، 1355.
6.     علي‌آبادي، عبدالحسين، حقوقي جنايي، انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1367.
7.     عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد،  انتشارات امير كبير، 1362.
8.     كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسؤوليت مدني، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
9.     كاتوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي،  موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)، چاپ ششم، 1378.
10.     موسوي الخميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا.
11.     موسوي بجنوردي، سيد ميرزا حسين، قواعد فقهيه، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1413 هـ . ق.
12.    مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، چاپ پنجم، 1378.
13.     ميرزاي نائيني،  ميرزا حسن، منيه الطالب،  تهران ، حيدري، بي‌تا.
14.    نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي،  كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه