بررسی و شناخت مرکز داده

بررسی و شناخت مرکز داده
بررسی و شناخت مرکز داده
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 108 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

فهرست مطالب

    مقدمه    1
    فصل اول:كاستن فاصله بين دولت وشهروند    3
1-1    كاستن فاصله بين دولت و شهروند    3
1-2    معماري كلان دولت الكترونيك    4
1-3    نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآيي دولت و شهروندان    5
1-4    شبكه ملي پر سرعت    6
1-5    تاثير شبكه بر فعاليت هاي تجاري    7
1-6    تاثير شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه    8
1-7    دولت ها و شبكه پرسرعت    12
1-8    نمونه هاي واقعي از سياست گذاري دولت ها    12
1-9    جهت گيري دولت ها به ايجاد دولت الكترونيك    14
1-10    تعاريف و فرضيات دولت الكترونيك    16
1-11    ارائه سرويس هاي شروند گرا    17
1-12    عوامل موفقيت دولت ها در پياده سازي دولت الكترونيكي    19
1-13    اولويت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونيكي    23
    1-13-1    طراحي سازماني    24
    1-13-2    آموزش و مهارت    24
    1-13-3    محرمانه بودن اطلاعات و امنيت    25
    1-13-4    پورتال دولت    25
1-14    سازمان هاي مجازي متصل به هم    28
1-15    مزاياي خاصيت تلفيق فرآيندهاي چند سازمان در يك سازمان مجازي    29
1-16    تاثير شبكه بر معماري هاي قديمي    31
1-17    چند ويژگي مهم در مدل جديد مديريت مراكز كامپيوتينگ    34
1-18    محورهاي مديريت IT در سطح كلان در مدل قديمي    35
1-19    مديريت IT و ارتباط آن با مديريت كار    35
1-20    جايگاه استاندارد در مديريت جديد زيرساخت هاي IT    44
1-21    روش بررسي وضعيت موجود    47
1-22    ارتباط Sarbanes-Oxley با معماري كلان    48
1-23    مدل CMM    49
1-24    مدل ISO 15504    50
1-25    مدل CoBIT    51
1-26    مدل هاي تعريف و تحليل هدف    52
    فصل دوم:مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده    53
2-1    مركز داده چيست؟    53
2-2    تعاريف مختلف مركز داده    54
2-3    مقدمه اي بر ايجاد مراكز داده    56
2-4    نياز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فني    66
2-5    انقلاب بعدي در IT چيست؟    68
2-6    ساختار مراكز داده    70
2-7    درك پيچيدگي           73
2-8    Utility Computing پاسخ سئوال است    74
2-9    مجازي سازي گام اول است    75
2-10    ملاحضات فني در طراحي مراكز داده    76
2-11    مدل فني استاندارد  مركز داده    80
2-12    تصوير كلان از مركز داده    81
2-13    طرح تجاري مركز داده    82
2-14    آشنايي با مفاهيم جديد در حوزه مراكز داده    85
    2-14-1   Utility Computing  يا    On-Demand    85
2-15    Organic ITو سيستم هاي خودگردان    87
2-16    مجازي سازي    99
    2-16-1   مجازي سازي روي سرويس دهنده ها    106
    2-16-2   مجازي سازي از طريق كلاسترينگ برروي سرويس دهنده ها    106
                   2-16-2-1  كمي بيشتر درباره Grid    108
    2 -16-3   مجازي سازي در منابع ذخيره سازي    109
                   2-16-3-1   مجازي سازي در سطح بلاك    110
                   2-16-3-2   مجازي سازي در سطح فايل    110
2-17    مدل جديد کار برايSSP ها    110
2-18    مجازي سازي در سطح شبكه    112
2-19    مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي    112
2-20    مديريت مركز داده    114
2-21    خدمات وب    117
2-22    تفاوت RDMA با TOE    117
2-23    تاريخچه ي خدمات مبتني بر وب    119
2-24    شرکت هاي برتر و فناوري مناسب    123
    فصل سوم : شرايط محيطي    126
    شرايط محيطي    126
    فصل چهارم : آشنايي عميق تر با طراحي ومعماري مراكز داده    131
4-1    مركز داده به عنوان انباره ي داده    131
4-2    مركز داده به عنوان LOB    131
4-3    مركز داده به عنوان مركز گواهي هويت    132
4-4    مراكز طلاعات در آمريكا            132
4-5    برون سپاري و مراكز داده    134
4-6    مشخصات يك Data Center    135
    4-6-1  در اختيار داشتن اتصالات مختلف به اينترنت از طريق ISP و ICPهای مختلف    135
    4-6-2   وجود سيستم قدرت پشتيبان    135
    4-6-3   وجود سرورهای متعدد    135
    4-6-4    مشخصات فيزيكی    136
4-7    نحوه در اختيار گرفتن يك سرور وب    136
4-8    معيارهاي طراحي مراكز داده    137
4-9    ساختار و اجزاء    138
    4-9-1   لايه Aggregation       139
    4-9-2   لايه Front- End       139
    4-9-3   لايه برنامه‌هاي كاربردي Application      140
    4-9-4   لايهBack-End      140
    4-9-5   لايه ذخيره سازي Storage    141
    4-9-6   لايه انتقال    141
4-10    سرورها درData Center       141
    4-10-1    Intranet server farm
142
    4-10-2 Internet server farm      142
    4-10-3    Extranet server farm    142
4-11    Data Center هاي توزيع شده    142
4-12    سرويس‌هاي Data Center    143
    4-12- 1   سرويس‌هاي زيرساخت    143
                 4-12- 1-  1   سرويس‌هاي لايه 1 يا سرويس‌هاي شهري    143
                 4-12- 1-  2   سرويس هاي لايه 2                  144
                 4-12- 1-3     سرويس هاي لايه 3    144
    4-12- 2    سرويس هاي هوشمند شبكه‌اي
144
    4-12- 3     سرويس‌هاي Server Farm      145
    4-12- 4     سوئيچينگ محتوا (Content Switching)      145
    4 -12- 5   سرويس Caching      145
    4 -12- 6   SSL Termination    146
    4-12- 7    Content Transformation    146
    4-12- 8    سرويس هاي ذخيره سازها      146
    4-12- 9    سرويس هاي امنيتي    147
    4-12- 10  ‌ليست هاي كنترلي دسترسي (Access Control Lists (ACL))     147
    4-12- 11  Firewall ها    147
    4-12- 12   سرويس‌هاي مديريتي    148
    فصل پنجم : راه اندازي مركز داده در ايران    149
5-1    راه اندازي مركز داده در ايران    149
5-2    ضرورت راه‌اندازی Data Center در ايران    149
5-3    مزايای راه‌اندازی Data Center در ايران    149
5-4    مزايای در اختيار داشتن Data Center در آينده    152
5-5    بررسي موانع مركز داده ها در ايران    153
    5-5-1   موانع سخت افزاري    153
    5-5-2   موانع نرم افزاري    153
5-6      ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي    156
    5-6-1    تعاريف    156
    5-6-2    مقررات مربوط به واگذاري مجوز مجتمع اينترنتي     155
    5-6-3    مدارك لازم جهت ايجاد مجتمع خدمات اينترنت به بخش خصوصي IDC    156
    خلاصه ونتيجه گيري    157
    فهرست منابع    158
       

فهرست جدول ها
                   
جدول 1-1    تفاوت سايت هاي وب با پورتال    26
جدول 1-2    مقايسه سازمان هاي معمولي با سازمان هاي مجازي    30
جدول 1-3    معادلات حركتي در مدل جديد مديريت IT    44
جدول 2-1     نمايي از وضعيت رقابت شركت هاي مختلف در خصوصOrganicIT    92
جدول 2-2    استانداردهاي مرتبط با سيستم هاي خودگردان    98
جدول 2-3    جدول زماني عملياتي بودن شبكه    107
جدول 2-4    جدول كلاس بازيابي    107
جدول 2-5    انتخاب فناوري مناسب بر اساس اولويت ها    124


فهرست شكل ها
    فصل اول   
شكل 1-1    ويژگي هاي سرويس هاي دولت الكترونيك بر روي بستر اطلاعاتي ملي    5
شكل 1-2     تقسيم بندي سيستم آموزشي كشور به منطقه استان و كشور    10
شكل 1-3    تبديل مدل خطي اموزش به مدل همپوشاني در مدل جديد    11
شكل 1-4    چرخه توسعه دولت الكترونيك    18
شكل 1-5    سه مؤلفه فاز دوم پياده سازي دولت الكترونيكي    22
شكل 1-6    مدل كلان ارائه خدمات الكترونيكي دولت به شهروندان    31
شكل 1-7    اثر شبكه بر ابعاد مختلف IT     32
شكل 1-8    ديدگاه جديد مديريت IT     35
شكل 1-9    لايه هاي مختلف مديريت كلان مراكز داده    36
شكل 1-10    نقشه راه رسيدن به مديريت پويا و انعطاف پذير IT      37
شكل 1-11    در مرحله اول،سازمان و زيرساخت IT سعي در عملياتي نگهداشتن زيرساخت دارند.    38
شكل 1-12    در مرحله رسيدن به كارآمدي،سازمان ها به ارائه سرويس هاي IT با كيفيت بالا مي انديشند.    40
شكل 1-13    فرآيندهاي لازم در مديريت سرويس هاي IT     40
شكل 1-14    ارتباط تعداد پارامترهاي قابل پيكربندي و تعداد مؤلفه ها در سايتي با 100 سرويس دهنده برنامه كاربردي     41
شكل 1-15    مديريت بر منابع IT‌ به صورت انباره اي نه به صورت اختصاصي     42
شكل 1-16    مدل پرسنلي در مديريت مراكز خدمات داده    45
شكل 1-17    نمونه اي از مدل فرآيندهاي مديريتي در مراكز داده    46
شكل 1-18    مدل CMM‌ يك مدل مرحله به مرحله اي است.    50
شكل 1-19    مدل ISO 15504 مبتني بر روش همپوشاني است نه مرحله اي    50
شكل 1-20    مدل CoBIT     51
شكل 1-21    براي رسيدن به بستر چابك IT‌ نياز به مميزي در كل مسير هستيم.
فصل دوم    52

شكل 2-1    نقش در اختيارداشتن معماري كلان در همسوسازي اهداف استراتژيك سازمان با واحد IT     57
شكل 2-3    مراحل نيل به اهداف سازمان از طريق تعريف معماري كلان    58
شكل 2-4    مدل Zackman     59
شكل 2-5    نگاهي عميق تر به مدل Zackman     60
شكل 2-6    مدل معماري كلان بكار گرفته شده در General Motors     60
شكل 2-7    مدل سلسله مراتبي FEA     62
شكل 2-8    تقسيم بندي TRM به لايه هاي مختلف    63
شكل 2-9    عناصر محدوده دسترسي و تحويل سرويس در TRM     63
شكل 2-10    عناصر زيرساخت در TRM     64
شكل 2-11    چارچوب مؤلفه ها در TRM     64
شكل 2-12    رابطه و يكپارچه سازي در TRM     65
شكل 2-13    تصويري كلي از TRM     66
شكل 2-14    تغييرات عمده تقريباً هر 10 سال يكبار رخ مي دهند.    68
شكل 2-15       تاثير معماري هاي مختلف كامپيوتينگ بر روي كاروتجارت    69
شكل 2-16    تاريخچه ايجاد برنامه هاي كاربردي تاكنون    78
شكل 2-17    نگاه جديد سرويس گرا به شبكه هاي نسل بعدي     79
شكل 2-18    اسامي مختلف مركز داده،توسط شركت هاي بزرگ دنيا    80
شكل 2-19    مدل مركز داده    80
شكل 2-20    در تقسيم بندي جديد،دنياي IT به دو دسته زيرساخت سرويس و زيرساخت دسترسي تقسيم شده است.    86
شكل 2-21    اركان اصلي مدل جديد كامپيوتينگ    87
شكل 2-22    خواص مدل مديريتي جديد مبتني بر Organic IT     90
شكل 2-23       مدل چندلايه اي مديريت بر اساس Organic IT     91
شكل 2-24    نمودار رشد ميزان هوشمندي ابزارهاي مديريتي IT     92
شكل 2-25    گروه بندي حلقه هاي كنترلي در سيستم هاي خودگردان    94
شكل 2-26    روال مديريت واقعه،مديريت مشكلات و مديريت تغيير در زيرساخت    95
شكل 2-27    لايه هاي مختلف سيستم خودگردان    97
شكل 2-28    مجازي سازي در سه سطح براي استفاده در برنامه هاي مختلف و با قابليت تنظيم اختصاص منابع    99
شكل 2-29    مجازي سازي در سطح شبكه و منابع ذخيره سازي موضوع جديدي نيست.    100
شكل 2-30    مجازي سازي از نوع تبديل منابع يكپارچه فيزيكي به چندين منبع منطقي مستقل    100
شكل 2-31     مجازي سازي از نوع تبديل چندين منبع فيزيكي مستقل به يك منبع منطقي مستقل    100
شكل 2-32    مجازي سازي از نوع تبديل چندين منبع فيزيكي به چندين منبع منطقي     101
شكل 2-34    استفاده از رك هاي حاوي سرويس دهنده هاي تيغه اي به جاي اتاق هاي مملو از انواع سرويس دهنده ها    102
شكل 2-35    هر تيغه مي تواند يك سرويس دهنده باشد    102
شكل 2-36    انواع روش هاي پارتيشنينگ بر روي سرويس دهنده هاي مجازي شده    104
شكل 2-37    سمت چپ بالا : يك ماشين سخت افزاري معمولي،سمت چپ پايين : دو ماشين مجازي بر روي لايه مجازي،سمت راست : زيرساخت مجازي براي انتقال ماشين هاي مجازي بر روي آن    105
شكل 2-38    يكپارچگي باعث استفاده بهينه تر از منابع مي گردد.    106
شكل 2-39    رايانه اي به بزرگي دنيا    108
شكل 2-40    در بهترين شرايط تنها 65 درصد از زمان پردازنده ها استفاده شده است.    108
شكل 2-41    مدل كلان كاربري Grid Computing    109
شكل 2-42    كاربران در مدل CoD در حال سرمايه گذاري هستند ولي در مدل Mtered Plan فقط بابت مصرفشان پرداخت مي كنند.    111
شكل 2-43     مجازي سازي در سطح برنامه هاي كاربردي با استفاده از خدمات وب    113
شكل 2-44    تغيير نحوه نگرش مديريت به مؤلفه هاي IT در چند سال اخير    114
شكل 2-45    ارتباط مجازي سازي با خودكار نمودن فرآيندهاي مديريت بر مركز داده و يكپارچگي برنامه هاي كاربردي     115
شكل 2-46    دامنه DCML در تعريف فني مؤلفه هاي بكاررفته در مركز داده(كادر سمت چپ)،مدل مرجع درخصوص روش بكارگيري آنها (كادر وسط)وسياست بكارگيري آن مؤلفه ها ونصب آنها مي گنجد.    116
شكل 2-47    آناتومي يك سرويس دهنده تيغه اي با كارت هاي TOE-Enable برروي آن    118
شكل 2-48    RDMA برروي TCP مي تواند داده هاي موردنظر براي انتقال را از روي حافظه فرستنده به روي حافظه گيرنده با حداقل دخالت CPU و كپي هاي مكرر انتقال دهد.    119
شكل2-49    نگاهي اجمالي به وضعيت و نوع ارتباط مؤلفه ها،در عرصه هاي مختلف دنياي در حال تغيير مؤلفه هاي توزيع شده    121
شكل 2-50    مكانيزم اجرايي خدمات وب برروي اينترنت    122
شكل 2-51     معماري و پروتكل هاي مرتبط با خدمات وب    123
شكل 2-52     از سه معيار ارزانتر،سريعتر و بهتر،كداميك برايتان اولويت بالايي دارند.    123
شكل 2-53    زيربخش هاي مركز داده و شركت هاي ارائه دهنده    124
شكل 2-54    رقابت سه شركت پيمانكار در راه اندازي مراكز داده جديد    125
    فصل چهارم   
شكل 4-1        137
شكل 4-2        138
شكل 4-3        139
شكل 4-4        141
شكل 4-5        143
    فصل پنجم   
شكل 5-1    وضعيت فعلي سرورهاي وب ايراني     150
شكل 5-2    وضعيت فعلي سرورها در صورت راه اندازي مركز داده اي در ايران    151
                                                                           

پيش گفتار
با شروع هزاره سوم،بسياري از محققان و انديشمندان به نقش بارز فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي،سياسي،اجتماعي و فرهنگي جوامع اذعان دارند.ايشان با توجه به تحولات شگرف در فناوري ارتباطات در دهه 90 ميلادي اعتقاد به نقش مهم فناوري اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنيادين در قرن بيست و يكم در جهان دارند.امروز باور جهاني به نقش مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر،نابرابري،بي سوادي،بهداشت و غيره اعتقاد دارد.در اين راستا اين فناوري         مي تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هر كشور قلمداد شود.
در حال حاضر با توسعه شبكه هاي ارتباطي اينترنت و رشد نمايي وب سايت ها،امكان ايجاد ارتباط ميان پايگاه هاي داده اي و اطلاعاتي فراهم شده و موجب ايجاد جريان بي سابقه اطلاعات شده است.در اين راستا بسياري از سازمان ها و نهادهاي بين المللي به تحقيق و ايجاد مراكز داده دست     زده اند.با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراك گذاري مجموعه منابع داده بصورت يكپارچه و پويا به عموم فراهم مي شود.ارائه خدمات اطلاع رساني،تجزيه و تحليل داده ها ودر نهايت نمايه سازي آنها در محيط ايمن از جمله اهداف اوليه اين مراكز مي باشد.در ايران نيز طي دو سال گذشته ضمن توجه به اهميت مراكز داده سعي بر شناخت،طراحي وايجاد چنين مراكزي در سطوح ملي و استاني شده است.برگزاري اولين همايش مراكز داده در سال 1383 در تهران را مي توان به عنوان اولين قدم در آشنايي با فعاليت هاي مرتبط در اين مقوله و هماهنگي مابين نهادها دانست.آنچه كه مسلم است از نقش اين مراكز در ايران و جهان طي دهه جاري ميلادي به عنوان " مراكز توليد ارزش " براي همگان ياد   مي شود.
از جمله موارد مهم ديگر در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در هر كشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جديد مي باشد.در اين خصوص مفاهيمي چون دولت الكترونيكي مطرح مي باشد كه عمده بحث در اين رابطه به چگونگي ارائه خدمات ملي به شهروندان به بهترين وجه ممكن مي باشد.بكارگيري دولت الكترونيك همانطور كه سبب ارتقاء سطح خدمات مي شود سبب ايجاد كارآيي بالاتر و ايجاد امكانات جديد همچون مشاوره الكترونيك،كنترل الكترونيك و مشاركت عمومي خواهد بود.لزوم شكل گيري دولت الكترونيكي منوط به شناخت دولت مردان از معماري كلان فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي،سياسي و اقتصادي آن نظام است.ضمن اينكه مديران فناوري اطلاعات موظف به تهيه معماري سازماني حوزه خويش به منظور ارائه سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه درون سازماني و برون سازماني و بهبود روش ها و فرآيندها مي باشند.
فهرست منابع

1.    computer world-us rabert l.mitchell
2.    datacenter:security technology,march 2003
3.    www.oisco.com
4.    datacenter:security server from,morch 2004
5.    datacenter infrastructure overview,morch 2004
6.    www.dcmsi.com
7.    www.hotbot.com/datacenterbook/article/dc.city
8.    http://shabakeh-mag.com
9.    www.eci.ir
10.    مركز داده،تاليف گروه آشنا،تيرماه 84
11.    مجله فناوري وتوسعه،خرداد 84
12.    مجله علم الكترونيك وكامپيوتر،فروردين،ارديبهشت و دي 82
13.    ماهنامه شبكه،دي 83
14.    مجله گزارش كامپيوتر،شماره 164

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه