بررسی شبکه های نظیر به نظیر

بررسی شبکه های نظیر به نظیر
بررسی شبکه های نظیر به نظیر
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 123 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

امنيت و قابليت اعتماد در سيستمهاي نظير‌به‌نظير
مسئله امنيت در سيستمهاي نظير‌به‌نظير را مي‌توان از نقطه نظر قابليت اعتماد مورد بحث قرار داد. سيستمهاي نظير‌به‌نظير چالشهاي ويژه‌اي در مورد قابليت اعتماد علاوه بر ساير سيستمهاي اجتماعي-تكنيكي  ارائه مي‌دهند و سه محيط كليدي مهم را معرفي‌ مي‌كنند: هويت-زمينه‌ اجتماعي -منع و تهديد. بررسي اين سه محيط شيوه‌اي مناسب را براي درك بهتر طراحي و پياده سازي و اجراي سيستمهاي نظير‌به‌نظير ارائه مي‌دهد.
قابليت اعتماد و امنيت:
سيستمهاي نظير‌به‌نظير موجوديتهاي متفاوتي را براي اخذ تصميم در مورد چگونگي بر هم كنش و رفتار با يكديگر نياز دارند. اين تصميمات در واقع همان تصميمات امنيتي است. علاوه بر اين خود سيستمها نيز براي اجراي نوع خاصي از برهم كنش يا تصميمات خاص در مورد آن تنظيم شده‌اند. تمامي اينها تصميماتي درباره قابليت اعتماد هستند.
در سيستمهاي نظير‌به‌نظير، بايد بدانيم كه چگونه مي‌توان به يك هويت ديگر در سيستم اعتماد كرد. قابليت اعتماد وقتي در مورد سيستمهاي توزيع شده و مخصوصاً سيستمهاي نظير‌به‌نظير صحبت مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. اين بخش نشان مي‌دهد كه چگونه قابليت اعتماد و امنيت در نوع خاصي از سيستمهاي نظير‌به‌نظير با هم تركيب مي‌شوند و بعضي از راههاي درك فرضيات در مورد قابليت اعتماد كه به امنيت در سيستم كمك مي‌كند و يا مانعي را براي آن بوجود مي‌آورد را نمايش مي‌دهد.
چرا اعتماد موضوع مهمي‌ است؟
يك روش براي ايجاد اعتماد در يك سيستم توسط ولدمن  و روبين  در سال 2001 مطرح شد" ما بيشتر از آنكه به قابليت اعتماد علاقه‌مند باشيم به طراحي سيستم مايليم. بنابراين دوست داريم سيستمهايي را طراحي كنيم كه در آن هيچ كس نياز به اعتماد به جنبه‌اي از سيستم نداشته باشد...".
هدف در سيستمهاي معتمد آن است كه در آن هر هويت به ديگري اعتماد داشته باشد. از آنجا كه اين مسئله غير ممكن است سعي در استفاده از ساختار شهرت  و كاهش خطر براي ايجاد اعتماد افزايش مي‌يابد.
اعتماد بطور صريح يا ضمني مؤلفه‌اي كليدي در سيستمهاي نظير‌به‌نظير به شمار مي‌رود. در نيتجه درك نيازها، هزينه‌ها و بررسي آن جهت طراحي و پياده‌ سازي و اجراي چنين سيستمهايي لازم است.
در اين بخش از يك سيستم نظير‌به‌نظير كامل به صورت سيستمي باسلسله مراتب كامل، ارتباطات كامل بين هويتها و اجازة استفاده از تمامي منابع محلي نظير‌ها (ذخاير ياپروسسها) استفاده مي‌كنيم. اگر چه چنين سيستمي وجود ندارد اما هدف نگاه به برخي از مسائل امنيتي است كه در چنين محيطي به ‌وجود مي‌آيد. سيستمهاي ديگر مي‌توانند به عنوان زير مجموعه از اين سيستم و يا سيستم اصلاحي آن استفاده كنند.
يكي از بزرگترين مشكلات در درك امنيت سيستم هاي نظير به نظير اين است كه مدل امنيت توضيح داده شده متفاوت از برخي سيستم هاي ديگر است. بسياري از سيستم ها داراي يك هويت مركزي هستند كه تامين كننده امنيت درآنها مي باشد. بدون هويت مركزي تامين كننده امنيت  نيازها و فرضيات درباره امنيت نه تنها در زير بناي سيستم بلكه در مدل برهم كنش هويت ها نيز بايد مد نظر قرار گيرد. در بسياري از سيستم ها فرض مي شود كه مهاجمان از خارج سيستم وارد آن مي شوند و مهاجمان داخلي تا حد امكان قابل شناخت و كنترل مي باشند در نتيجه بايد داروهاي مهاجمان را نيز در مرحله طراحي در نظر گرفته شود.
اعتماد چيست؟
در تفكر در مورد امنيت هويتهاي مختلفي مورد نيازند كه در درجات مختلف به يكديگر اعتماد دارند. بيان داشتن سخت افزار ايمن يا داشتن مدير شبكه معتمد كه مي تواند قوانين خوبي را براي شبكه اتخاذ كند آسان است اما به شرط آنكه معناي ايمن و معتمد بودن كاملا مشخص باشد. براساس تعريف ستومكا   (1999) اعتماد شرط بندي درباره فعاليتهاي تصادفي و مشروط آتي ديگران است يا شايد اعتماد يك راه رسيدگي به خطرات در دنياي واقعي است. اعتماد در اين فصل به معني سطح خاص انتظارات يك هويت است كه ساير هويتها درباره آن يك فعاليت را يا انجام مي دهند يا نمي دهند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه