بررسی شبکه های عصبی

بررسی شبکه های عصبی
بررسی شبکه های عصبی
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 79 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست   

مقدمه   
1
فصل اول:    2
سابقه تاریخی    2
استفاده های شبکه عصبی    3
مزیتهای شبکه عصبی    3
شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی    4
شباهت های انسان و سلول های عصبی مصنوعی    5
چگونه مغز انسان می آموزد    5
انواع یادگیری برای شبکه های عصبی    6
هوش جمعی    12
فصل دوم:    15
معرفي    15
نورون با خاصيت آشوبگونه    16
شكل شبكه    17
قانون آموزش شبكه    18
مدلسازي ژنراتور سنكرون دريايي    21
نتایج فصل    26
فصل سوم :    27
معرفی    27
منحنی طول - کشش    28
فهرست    صفحه

شبکه های عصبی   
29
نتایج تجربی    29
نتیجه فصل    33
فصل چهارم:    34
معرفي    34
نمادها و مقدمات    35
نتايج مهم    40
شرح مثال    47
نتيجه فصل    51
فصل پنجم:    53
معرفي    53
شبكه هاي feedforward رگولاريزاسيون    54
طراحي شبيه سازي    55
شبيه سازي ها    57
نتيجه فصل    59
فصل ششم :    60
فناوري شبکه عصبي    62
فناوري الگوريتم ژنتيک    65
بازاريابي    66
بانکداري و حوزه هاي مالي    68
منابع    73

منابع

منابع فصل اول
? Why neural networks- 1
written by Dimitrios Siganos
Artificial neural networks
written by Robert J.Schalkoff
Artificial Intelligence
مرجع فصل دوم
W.F. SHI & S.L. XUE ,"  A NOVEL CHAOTIC NEURAL NETWORKS AND APPLICATION  " , Department of electric automation, Shanghai Maritime University, Shanghai, 200135, China , 2005
مرجع فصل سوم
I.NAGAYAMA & T.YOSNINO " An Analysis of the Chaotic Transition of Mode۱ Muscle Tremor Mechanism Obtained by Artificial Neural Network " Itaru NAGAYAMA ,Toshiki YOSNINO University of the Ryukyus , University of Tokusima Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, University of the Ryukyus
Nishihara, Okinawa ۰۰۳-۰۱,Japan ,۱۹۹۶   

مرجع فصل چهارم
Y.Suna, J.Caoa,b, Z. Wangb ," Exponential synchronization of stochastic perturbed chaotic delayed neural networks " , Department of Mathematics, Southeast University, Nanjing 210096, China ,bDepartment of Information Systems and Computing, Brunel University, Uxbridge, Middlesex, UB8 3PH, UK ,2006
مرجع فصل پنجم
D.M.LI " IDENTIFICATION OF CHAOTIC SYSTEMS WITH LARGE NOISE BASED ON REGULARIZED FEEDFORWARD NEURAL NETWORKS " School of Economy and Management, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, P. R. China ,2005.

منابع فصل ششم
-1 جکسون . تي و بيل . آر . آشنايي با شبکه‌هاي عصبي ، ترجمه دکتر محمود البرزي – تهران : موسسة انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف ، چاپ دوم ، 1383
-2 کاتلر ، فيليپ . مديريت بازاريابي ، ترجمه بهمن فروزنده – تهران : آتروپات ،1382
-3 قمي ، عليرضا " شبکه هاي عصبي مصنوعي "‌، نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات – شماره 12 ، صفحات 66 تا 69
-4 سعيدي ، مسعود " شبکه هاي عصبي (2) " ، نشريه شبکه _ شماره 52 ، اسفند 1383 ، صفحه 210 تا 211
-5 مماني ، حامد ، نرگس پور اصغري حقي و ساعد علي ضمير ، " شبکه هاي عصبي و کاربرد آن در بهينه سازي " ، نشريه صنايع _ شماره 30
-6 نورزاد ، غلامرضا " بيولوژي سلولي مولکولي " ،انتشارات نوردانش ، تهران ، 1376 ، چاپ اول
7- Metaxiotis , Kostas & John Psarras (2004) "The Contribution of Neural networks and genetic algoritms to business decision support "Management decision , vol 42 ,no .2, Emerald group publishing limited , pp. 229.242
8- Curry , B & L. Moutinho (1993) "Neural Network in marketing : Modelling consumer Responses to Advertising Stimuli "European Journal of marketing , vol 27 , no . 7 , MCB university press , pp 5. 20
9- Wray , B , A. palmer & D. Bejou (1994) " Using Neural Network Analysis to evaluate Buyer – Seller Relationships " European Journal of Marketing , vol 28 , no. 10 , MCB university press , pp 32.48
10- Venugopal .V & W. Beats ( 1994 ) " Neural networks and Statistical Techniques in marketing research " Marketing intelligence & planning , vol 12 , no. 7 , MCB university press , pp 30 . 38
11- Davies , F , L . Moutinho & B . Curry (1996 ) " ATM user attitudes : a neural network analysis " , marketing intelligence & planning , vol 14 , no . 2 , MCB university press , pp 26 . 32

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه