سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه
سيستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 110 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: توليد اشعه    2
1-1-    توليد اشعة X    3
2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق    5
3-1- اشعه كاتديك    5
4-1- مولدهاي اشعة X    6
5-1- بتاترون Betatron    8
6-1- دستگاههاي مولد اشعة X    9
7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور     10
8-1- توليد اشعة X نافذ    12
9-1- شتاب دهندة خطي    13
10-1- خواص اشعة X    15
11-1- اشعه نرم    15   
12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده    16
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه    19
1-2-    نماد كلي يك دستگاه اشعة X    20
2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X    21
3-2- X- RAY    24
فصل سوم: سخت افزار    28
1-3-    معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه    29
1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي    29
2-1-3- سيستم برق Power    30
3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي    31
4-1-3- سيستم كنترل    32
5-1-3- سيستم تسمه نقاله    34
6-1-3- سيستم توليد اشعة X    36
7-1-3- سيستم توليد تصوير    36
2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system    37
1-2-3- مدار Fan unit , Power- on    39
3-3- سيستم تغذيه Power system    40
1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC    40
2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY    41
4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system    43
5-3- سيستم كنترل Control system    48
1-5-3- كي برد (Keyboard)    50
2-5-3- سوئيچ سرويس service switch    51
3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch    51
4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top    51
5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer    51
6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter    52
6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system    52
1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز    52
2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit    55
3-6-3- MOTION PICK UP    58
7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X    59
1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY    60
2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION    61
3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION    61
4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION    61
5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on    63
8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System    63
1-8-3- خط الكترونيكي line electronics    64
2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-)    67
9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing    67
1-9-3- در وضعيت offset (جبران)،    68
10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs    69
11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3    70
فصل چهارم: نرم افزار    73
مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard    74
1-4- روشن كردن سيستم    77
2-4- پروسة بازرسي    78
1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي    80
2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها    82
3-4- برنامه ريزي سيستم    83
1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU    84
2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU    86
3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP    88
4-3-4- بزرگنمايي ZOOM    89
5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING    90
6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING    90
4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION    91
1-4-4- تصوير سياه و سفيد B/ W image    92
2-4-4- سيستم / Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد    92
3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT    93
4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT)    97
5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT    98
6-4-4- كنتراست اضافي HIGH    98
7-4-4-تابع CAT    98
8-4-4- تابع NEG (منفي)    99
9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT    99
10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT    100
11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT    101
1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION)    101
2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM    102
فهرست منابع و مأخذ    103

مقدمه
حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.
اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

فهرست منابع و مآخذ
1-    مجموع جزوات و كتابهاي كارخانه HIMAN (آلمان)
2-    پرتوشناسي و انرژي هسته اي تاليف دكتر فريدون منوچهريان
3-    بروشورهاي ارائه شده به سازمان هواپيمايي كشور

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه