بررسی جاوا اسکریپت

بررسی جاوا اسکریپت
بررسی جاوا اسکریپت
30,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 47 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


فهرست:  

                                                                                                                
چكيده ...............................................................................................5
1.جاوااسكريپت چيست؟  .............................................................................. 6  
1ـ1. اصول اسكريپت نويسي در صفحات وب ................................................ .......6
2ـ1. اسكريپتها و برنامه ها ...........................................................................6
3ـ1. معرفي جاوااسكريپت ..........................................................................7
4ـ1. قابليتهاي جاوااسكريپت ........................................................................7
5ـ1.جاوااسكريپت در مقابل جاوا ...................................................................7                     
 6ـ1.چگونه جاوااسكريپت در صفحات وب قرار ميگيرد؟............................................8
2.خلق يك اسكريپت ................................................................................. ..8
1ـ2.ابزار اسكريپت نويسي ...........................................................................9
2ـ2.آغاز خلق اسكريپت .............................................................................9
3. بررسي قابليتهاي جاوااسكريپت .....................................................................9
1ـ3. زيباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكريپت ..............................................10
1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعيت ......................................................................10
2ـ3.كاربابرنامه هاي اتصالي ........................................................................10
4. برنامه هاي جاوااسكريپت چگونه كار ميكنند. ......................................................11
1 ـ4. توابع درجاوااسكريپت .........................................................................11
2ـ4. اشياءدر جاوااسكريپت .........................................................................13
1ـ2ـ4 . جاوااسكريپت از سه نوع شيء پشتيباني مي كند..........................................13
3ـ4.كنترل حوادث ...................................................................................13
4ـ4. مخفي كردن اسكريپتها از مرورگرهاي قديمي ...............................................14
5. استفاده از مقادير و ذخيره سازي آن ...............................................................15
1 ـ 5. انتخاب نام براي متغييرها .....................................................................15
2ـ 5. تعيين مقدار براي متغيير ها. ...................................................................15
1ـ2ـ5. انواع اساسي داده ها در جاوااسكريپت ....................................................16
3ـ 5. انواع داده جاوااسكريپت.....................................................................16
6 . آرايه ها و رشته ها ..............................................................................16
1ـ6 .خلق يك شيء String...........................................................................17
7. بررسي و مقايسه متغييرها ........................................................................17
1ـ7 . دستورIf..........................................................................................17
2ـ7 . دستورEles ......................................................................................18
8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها ....................................................................18
1ـ 8 . حلقه هاي For................................................................................18
2ـ 8 . حلقه هاي While...............................................................................19
3ـ 8 . حلقه هاي Do...while ........................................................................19
9. اشياء درون ساخت مرورگر...........................................................................19
1ـ 9 . اشياء چيستند؟ ...................................................................................19
1ـ 1ـ 9.خلق اشياء .....................................................................................19
2ـ 9 . خاصيتهاي اشياء و مقادير........................................................................20
3ـ 9 . گـرد كردن اعداد .............................................................................20
4ـ 9 . خلق اعداد تصادفي ...........................................................................21
5 ـ 9. كـار با تاريخها ................................................................................21
10 . مدل شيئي سند (DOM)..........................................................................21
1ـ 10 . درك مدل شيئي سند ........................................................................21
2ـ 10 . دسترسي به تاريخچه مرورگـر .............................................................22
11. خلق اشياء اختصاصي ..............................................................................23
1ـ11 . استفاده از اشياء براي ساده كردن اسكريپتها ...............................................23
2ـ11 . اختصاصي كردن اشياء درون ساخت ........................................................24
12 . پنجره ها و زير صفحه ها ..........................................................................24
1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشياء .........................................................24
2ـ12 . ايجاد وقفه هاي زماني .....................................................................25
3ـ 12 . استفاده از اشياء جاوا اسكريپت براي كار با زير صفحه ها ...............................25
14. دريافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها .........................................................26
1ـ 14. اصول طراحي پرسشنامه ها درHTML  ...............................................26
2ـ 14 . شيءfrom در جاوااسكريپت ...........................................................26
3ـ 14 . وروديهاي متن ...........................................................................26
4ـ 14 . وروديهاي چند خطي متن ...............................................................26
5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها .............................................................26
6ـ14 . دكمه ها ....................................................................................27
7ـ 14 . مربعهاي گـزينش .........................................................................27
 8 ـ 14 . دكـمه هاي راديوئي .....................................................................27
15 . تصاوير گـرافيكي و انيميشن ....................................................................28
1ـ 15 . استفاده از جاوااسكريپت براي كار با نقشه هاي تصويري .................................28
2ـ 15 . تصاوير ديناميك در جاوااسكريپت .........................................................28
16 . اسكريپتهاي فرامرور گري .........................................................................29
1ـ 16 . دريافت اطلاعات مرورگر ....................................................................29
2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاري مرورگرها ...........................................................29
3ـ 16 . خلق يك صفحه چند منظوره ...............................................................29
4ـ16 . هدايت كاربران به صفحات وب .............................................................29
5ـ16 . خلق يك صفحه چند منظوره ..............................................................29 
17 . كـار با شيوه نامه ها ..............................................................................30
1ـ 17 . معرفيHTML ديناميك ..................................................................30
2ـ 17 . شيوه و ظاهرصفحات ........................................................................31
3ـ17 . تعريف و استفاده از شيوه هايCSS .........................................................31
4ـ 17 . تنظيم مكـان متن ............................................................................31
5ـ 17 . تغيير رنگ و تصاوير زمينه ....................................................................32
6ـ 17 . كـار با فوتنهـا ...............................................................................32
7ـ 17 . كنترل شيوه ها بكمك جاوااسكريپت .........................................................32
 18 .  استفاده از لايه ها براي خلق صفحات ديناميك ...................................................33
1ـ 18 . لايه ها چگونه كار ميكنند؟ ...................................................................33
2ـ 18 . دو استاندارد براي خلق لايه ها ..............................................................33
3ـ 18 . خلق لايه هاي CSS ........................................................................34
4ـ 18 . تعريف خواص لايه ها ........................................................................34
19 . استفاده از جاوااسكريپت براي توسعه يك سايت وب .............................................34
1ـ 19 . خلق سند HTML   ...........................................................................34
2ـ 19 . استفاده از ليستهاي بازشونده براي تسهيل هدايت كاربران .................................35
3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وايجاد ساختارداده اي ...........................................35
4ـ 19 . افزودن توضيحاتي در مورد پيوندها ........................................................36
5ـ 19 . استفاده از پيوندهاي گـرافيكي ............................................................36
20 . نتيجه ..............................................................................................37
21 . خلاصه .............................................................................................38
22 . فهرست منابع .....................................................................................39


فهرست منابع:

1.آمـوزش جـاوااسـكـريپت      نوشته:مايكل مـانكر       ترجمه:دكتر شاپور شايگاني

2.CDآموزشي جاوااسكريپت       تاليف:فريناز جعفري       كاري از:شركت آوا كامپيوتر
انجمن ویکی پروژه    3. www.wikiproject.pro/forum


چكيده :
جاوااسكريپت يك زبان اسكريپتي كه بوسيلة مرورگر وب تفسير ياintepret مي شود. بطور گسترده در دنياي وب مورد استفاده قرار مي گيرد.اين زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودكه بعدها با حمايت شركت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بيشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.
جاوااسكريپت داراي قابليتهاي زيادي است كه در طول تحقيق ذكر شده است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه